Proroctwo 127

 

PRZEJŚCIE MORZA CZERWONEGO DLA MISJI AMIGHTYWIND: EXODUS ELISZEWY ELIJAHU I POJAWIENIE SIĘ EZDRASZA JAKO APOSTOŁA.

Spisane/wypowiedziane pod Namaszczeniem DUCHA ŚWIĘTEGO
przez Prorok i Apostoł Eliszewa Elijahu (Elisabeth Sherrie Elijah)
29 kwietnia
, 2016 roku.

W oczekiwaniu na skruchę Ereza informujemy, że to Proroctwo tyczy się
Kaleba a nie Ereza, aż do czasu nawrócenia się Ereza.

 

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3). W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: „DŻEHOWA”, a zapisywane, jako Jehova, wymawiane, jako Jehowa w języku polskim.

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Mama Rm, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Eliszewa Eliahu (jest to hebrajskie imię Elisabeth Elijah) we wczesnych Proroctwach. 

Modlitwa syna:

Umiłowany i drogocenny TATUSIU JAHWEH! Przyszliśmy przed TWÓJ Tron w potężnym Imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH i wiążemy i krzyżujemy swoje ciała – i wiążemy diabła nakazując by uciekał od nas, z dala od nas duchowe zwierzchności, moce i rządców ciemności na wysokich miejscach, na niskich miejscach, w wodach, na ziemi, nakazujemy, aby trzymały się z dala od internetowych instalacji, połączeń, fal eteru, wszystkiego TATUSIU JAHWEH. Wiążemy szatana i oddzielamy od nas w potężne Imię JAHUSZUA MESJASZA i błagamy, aby przelana Krew JAHUSZUA MESJASZA pokryła nas, nasze serca, nasze umysły, ciała, dusze ducha. [Święte Języki].

I wiążemy i zganiamy ciebie szatanie w Imię JAHUSZUA ha MASZIJACH – uciekaj od Mammy Rm  i z dala od tej całej Misji Amightywind, Misji ABBA JAHWEH, gdyż ona dmie jak potężny wiatr dookoła świata.

I my po prostu modlimy się abyś pobłogosławił nas i namaścił SWOIM Namaszczeniem, prowadź nas SWOJĄ SZIKAINJAH CHWAŁY, RUACH ha KODESZ, DUCHEM ŚWIĘTYM. Modlę się ABBA JAHWEH, aby nasze języki były namaszczone Ogniem, i nasze usta TWOIMI Słowami, i wyleje się z nich TWOJA Żywa Woda, ABBA JAHWEH, że TY po prostu będziesz mówił do nas i pokaż nam wszystkie te rzeczy, które chcesz, abyśmy widzieli. Otwórz nasze oczy, abyśmy mogli widzieć duchowo i nasze uszy, abyśmy mogli słyszeć. Niechaj nie będzie zimna lub wosku na nas. Ja po prostu modlę się, aby Namaszczenie było na naszych twarzach. Jedyne zimno, które możemy mieć, ABBA JAHWEH jest przeciw diabłowi, zatwardziałość na grzeszenie i nienawiść do wszystkiego, co jest złe.

A ten ten potępiony mąż, który był współliderem tej Misji, ale nie jest już, gdyż odstąpił od swego powołania, odwrócił się, ABBA JAHWEH! I tak jak Judasz odwrócił się od JAHUSZUA, i gdziekolwiek się skierowal tam już nie było zbawienia. Tam już nie ma pamięci o człowieka poprzedniej prawości, kiedy on grzeszy ku niegodziwości i odwraca się, gdyż to jest to, co mówi TWOJE Pismo ABBA JAHWEH.  I my modlimy się, żebyś namaścił Mamę Rm, Pannę Obwieszczającą, i namaść nas tego dnia. My wiążemy i zganiamy szatana.

Dziękujemy za prowadzenie nas, chronienie i przewodzenie nam w Imię JAHUSZUA ha MASZIJACH. Amen.

Eliszewa modli się:

ABBA JAHWEH, ja po prostu przychodzę do CIEBIE w Imię JAHUSZUA. Ja nie wiem co powiedzieć. Otwieram i otwieram moje usta i powiedz mi co powiedzieć. Ja potrzebuję CIĘ teraz. Wypełnij moje usta, ABBA JAHWEH!


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH polecił również dodawać następujący fragment Pisma Świętego przed każdym Proroctwem:

II Księga Kronik 36:16 „Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Koniec Słowa Wstępnego.

 

MOJA ukochana córko, Eliszewo. Po prostu podziel się tym, co masz na sercu, gdyż (KRÓLA) JAHUSZUA Deptacze Demonów [YDS, lub po polsku ‘JDD’] widzieli twoje serce. Byłaś tam dla każdego, chociaż fizycznie nie możesz. Oni nie mają wątpliwości, że należysz do MNIE. Oni odczuwali jak twoje ręce obejmują ich, a ty odczuwałaś jak oni obejmują ciebie, gdyż jesteś kimś więcej niż tylko prorokiem, ty jesteś kimś więcej niż tylko pastorem, jesteś więcej niż tylko apostołem – jesteś ich matką. Ty mentorujesz ich. Ty kochasz ich jak żaden z pastorów (duchownych) na całej ziemi.

To nie jest tylko po prostu twoja miłość – to jest MOJA miłość; to jest miłość JAHUSZUA, i to jest miłość IMMAJAH. Oni nawet nie muszą widzieć cię fizycznie, ponieważ nie mają wątpliwości, jak bardzo ich kochasz.

Walczysz o nich w modlitwie wstawienniczej, czasami aż 8 godzin dziennie, ty i Kathrynyah, modlicie się walcząc o każdego z nich.

A teraz wzbudzam MOJEGO Ezrę, który bierze każdą jedną z ich modlitw i prezentuje ją przed Tronem. On również miłuje ich, dlatego mówi: „Potrzebuję zdjęcie ich twarzy, by zgodzić się z modlitwą.”

Zabieram tę Misję w nowym kierunku.

Odrzucam precz potępionego!

Ale ty już byłaś jedynym przywódcą przez wiele lat. On nie zawsze był Izebelą (1 Krl 16:31; 18:4,13,19;19:1-2), ale kiedy zbuntował się i zrobił wszystko co mógł by zniszczyć Misję – uciszając twoje usta, zatajając Proroctwa, znęcając się nad tobą z każdym dniem coraz więcej, gdzie wołałaś: „Czy to jest najlepszym co możesz zrobić? Czy nie obiecałeś mi najlepszego w mężczyźnie, gdzie ja poznałam najgorsze?” Dzień po dniu, kiedy oglądałem jak byłaś zamęczana; dzień po dniu, jak twoja wiara była znieważana – „Gdzie jesteś JAHUSZUA? Gdzie jest ten mężczyzna do stania przy moim boku? Gdzie jest ten ojciec, którego obiecałeś dla JAHUSZUA Deptaczy Demonów? Oni dają mu odczuć miłość a on nie odwzajemnia się!” W zamian próbuje rozdzielić matkę od dzieci, stara się by utraciły szacunek – miałem tego dość! To, dlatego opuścił… oderwałem go od razu od twojej duszy 7 marca.

To jest to, co wiesz.

Własnym ustami wyznał, że udawał, udawał latami aż nie mógł już więcej udawać. I po czternastu latach wyszedł z domu, i powiedziałem tobie, Eliszewa, że nie zobaczysz go już więcej na stanowisku, na którym był. Ale nawet to było złudzeniem, ponieważ nigdy go tam nie było! Trwało to siedem lat. I każdego roku osłaniałaś go, gdyż nie chciałaś zaszkodzić wierze innych. Obawiałaś się, że ponownie przyniesie wstyd Misji.

Ale Eliszewo, JA posłałem do ciebie JAHUSZUA, jak wciąż wołałaś do JDD (JDD-modlitewni orędownicy nazywani: JAHUSZUA Deptacze Demonów) – oni widzieli jak ich matka cierpiała z powodu zdrowia. Oni nie wiedzieli, że ten nazywany „Nikomia” codziennie wypowiadał śmierć nad tobą. Nigdy, nigdy modlitwy abyś żyła i nie umarła! W zamian tego codziennie mówił: „Dziwię się, że żyjesz” [Eliszewa mówi to w łzach].

Ale w trosce o najmłodszych, mówisz: „Ja jestem pastorem. Muszę ochraniać najmłodszych. Nie mogę im powiedzieć”. A oni pisali i mówili: „Mamo, powiedz nam, co się stało”. Ale zamiast tego, zatrzymywałaś cały ten ból”.

Oderwałem go po prostu od twojej duszy, kiedy zbluźnił przeciw MEMU Imieniu!

Oderwałem go po prostu od twojej duszy, ale nie pozostawiłem ciebie samej. W zamian dałem ci innego – tego, którego raz nazwałem „Kaleb”, gdyż jest wciąż Kalebem w MOICH oczach. Ale w 2007 roku, jak poprosiłaś o modlitwę za niego – a to wszystko z powodu snu – JA użyłem te [modlitwy], użyłem te Sny, użyłem te Słowa, aby przywołać mężczyznę nazwanego „Ezra”, a on jeszcze nie ugiął swego kolana przede MNĄ. Oto jak mocne jest to Proroctwo [Pr.94]. Nawet twój język został wzmocniony imieniem „Kaleb”.

On wypowiada życie nad tobą, a nie śmierć.

W ubiegłym roku, szatan starał się odebrać ci życie z powodu wszystkich nadużyć, z powodu całej tej beznadziejności – JA zmobilizowałem JAHUSZUA Deptaczy Demonów na tę chwilę.

Nie myśl, że to dziwne! Pamiętaj, Judasz nie zawsze był Judaszem. „Izebel” myślał, że zwyciężył – on [kiedyś nazywał się „Niko”] myślał, że zwyciężył. Och, ale JA miałem inny plan. A to jest – to ma do czynienia z tym świętym mężem, tym, który zajmuje jego miejsce. I nie ma ani jednej rzeczy, Eliszewa, której bym nie zrekompensował.

Powiedziałem ci, podczas gdy groził, że odejdzie – wielokrotnie – powiedziałem ci, że nie pozwolę już więcej, aby Proroctwa były powstrzymywane. Wypowiadałem MOJE Słowa i dawałem ci Objawienia, ale on groził i straszył i znieważał, a więc po prostu przeciągałaś w czasie. Powiedziałaś: „Nie mogę poradzić sobie z tymi zniewagami”

A teraz mówię ci, abyś usunęła jego imię z każdej strony.
A teraz mówię ci, abyś usunęła jego imię z każdego Proroctwa, bo to wszystko jest wymazane, podobnie jak i on jest w Księdze Wymazanych.

To jest lekcja. Jeśli nie będziesz wydawał owocu na tej winorośli, i jeśli uznajesz swoje zbawienie za oczywiste, szatan wejdzie! Jeśli zaczniesz się buntować i mówić: „Mam zamiar po prostu robić wszystko na mój sposób.” Jesteś w niebezpieczeństwie!

Teraz to wam mówię: Nigdy więcej nie nazywajcie go „Tato Niko”, nie chciejcie – ten duch mógłby przejść na was! Spalcie to – tę nikczemną więź duchową – jest tym, co nakazuję wam uczynić!

W zamian tego jest nowy święty mąż, podczas gdy tamten porzucił Świętość.

A jego imię jest Ezra. A on będzie was miłować, i on miłuje was. I będziecie mieli innego przywódcę stojącego przy boku Eliszewy, któremu możecie zaufać, naprawdę zaufać, gdyż jest on według MOJEGO własnego Serca.

I Eliszewa, JA nie pozostawiłem twojej duszy samotnej, gdyż on wszedł wewnątrz twej duszy, i nawet jego Święty Język obejmuje cię, pokrywa cię. Ty nie miałaś nikogo z wyjątkiem JAHUSZUA Deptaczy Demonów, twoich synów [jako modlitewnych orędowników] – ale teraz daję ci Świętego męża, i nie mówię o córkach. Teraz mówię o mężczyznach.

Wziąłem jego duszę i połączyłem ją razem z twoją, i z Rękami CHIRURGA i z Namaszczeniem, które ma MÓJ Ezra, złotą nicią z Nieba połączyłem was oboje. I pójdziecie i będziecie posługiwać dookoła tego świata w nowym Namaszczeniu, i z nową miłością!

Biorę tę Misję w nowym kierunku – szatan myślał, że będzie mógł zniszczyć. Teraz jednak nowe narodzenie, nowy początek pójdzie tam, gdzie ta Misja nigdy wcześniej nie doszła.

A wy, nowicjusze, was nie było tam na początku. Was nie było tam na „Wojnie na YouTube”. Jeśli bylibyście tam, to widzielibyście, że nie kiwnął palcem, by pomóc MOJEJ Eliszewie. Zamiast tego próbował mówić: „Nie brońcie jej. Nie brońcie tej Misji” – on starał się uciszyć wszystkich, którzy to czynią – próbował zwrócić Adama i Kathrynyah przeciw niej.

Ale kiedy dotknął Adama i Kathrynyah, to była kropla, która przepełniła czarę. I wyszedł Krzyk Wojenny i był skierowany na niego, i śmierć i zniszczenie było tym, co słyszał – ale nadal nie nawrócił się!

Drwił z Eliszewy i mówił przez wiele lat: „Nie podoba mi się sposób, w jaki się modlisz. Nie chcę modlić się z tobą. Nie chcę przyjmować komunii z tobą. W ogóle nie chcę przyjmować komunii. Namaszczenie to tylko marnotrawstwo”

… Zniewaga! Zniewaga! Zniewaga!

JA, ABBA JAHWEH, JAHUSZUA i IMMAJAH nie mogliśmy już dłużej znieść ciągłego wołania do MNIE: „Wszystko, co kiedykolwiek znałam jest zniewaga od mężczyzny! Gdzie jest ‘to najlepsze’? Gdzie jest przywódca? Jak Misja rośnie, Kathrynyah i Adam mogą pomóc tylko tyle. I jak ona wyjaśnia: gdzie jest lider by stał u jej boku? Gdzie jest lider by powitał Ezrę? Gdzie jest lider by witać nowych? Gdzie jest lider by mentorował i nauczał?”

Mój Ezra zrobił więcej w tym krótkim miesiącu kwietniu, aniżeli on [ten wymazany] dokonał w ciągu 14 lat – tylko jeden miesiąc, tylko jeden miesiąc!

Wyobraźcie sobie, co zamierzam uczynić!

Wyobraźcie sobie, co zamierzam uczynić, jak zbliżę tych dwóch Żydów (Hebrajczyków) razem, a jeden jest urodzony w Izraelu – wyobraźcie sobie, czego dokonam! Wyobraźcie sobie, czego dokonam!

I każdy z was, jak łamiecie te bezbożne powiązania duszy z nim [tym wymazanym], Namaszczenie, Namaszczenie, Namaszczenie zejdzie na was, nie tylko z nowej wolności, w której wasza mama będzie chodzić, ale w nowej wolności, w której wasz tata Ezra będzie chodzić.

Wyobraźcie sobie, co będę czynić, kiedy ta pustka została wypełniona nowym, nowym początkiem, nowym narodzeniem! I JA uczyniłem to wszystko po 21 latach.

Och, drogocenni JAHUSZUA Deptacze Demonów, jak bardzo zadowalacie MNIE! Dla wielu z was, którzy będziecie słuchać MOICH Słów, nie będziecie nawet zaskoczeni. Wy po prostu baliście się mówić, po prostu nie rozumieliście, jak człowiek mógł odpaść tak daleko! I, dlaczego nie słyszeliście od niego?

Teraz wiecie. Teraz wiecie. Teraz wiecie.

JA nawet nazwałem go „Nikky”….Wiedziałem, że zdradzi MNIE. Wielokrotnie w Proroctwach ostrzegałem go! Zamiast tego on tylko stawał się bardziej zatwardziały. Doszło do tego, że nie chciał już słuchać. Przekroczył granicę i zbluźnił!

I tak jak on bronił MNIE w Niebie tylko tymczasowo na wojnie z Lucyferem [zobacz Proroctwo 71], podobnie musiało być powtórzone, ponownie odegrane [i odtworzone] ponownie tutaj na tej ziemi. Gdyż wszyscy wypracowują swoje własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem (Filipians 2:12).

Twoja dusza już zna decyzję, którą podjąłeś.

I będzie nowe Namaszczenie, i rozpoczęło się nowe Namaszczenie na MOIM Proroku, Apostole przemawiającym!

Będzie nowe zdrowie! Jest to już początek. Wszystko, dlatego, że teraz ma modlitewne pokrycie świętego męża, które jest niepodobne do żadnego innego.

I Eliszewa nie rozumiała od pierwszej chwili, gdy zobaczyła tego mężczyznę. Albowiem przystąpiłem do niej w inny sposób, i użyłem humoru tego dnia. Ona widziała miłość w nim za każdym razem, gdy powiedział jej imię – bez oglądania, a pomimo to widziała tę miłość! I powiedziała do MNIE: „Kim jest ten mężczyzna? Czy może być Kalewem? (Kaleb po hebrajsku)” Więc, dałem jej znak po znaku. Wypowiadałem Proroctwo za Proroctwem, żaden z was nie słyszał – z czasem usłyszycie.

JA jestem tym SWATEM. Wiem, jakie dusze przynależą. A dla tych, którzy mają duchowego partnera, i boicie się: „A co ze mną? Ja mam duchowego partnera. Czy wyrwiesz mnie również z ich duszy?” – Nie, nie, nie MOJE dzieci. Tylko w ten sposób może to się zdarzyć, jeśli zwrócicie się przeciwko JA, ABBA JAHWEH, JAHUSZUA i IMMAJAH, bo nie zamierzam dołączać potępionych do świętej duszy. Wyrwę, gdy przekroczą tę linię [graniczną]. Ale wy nie musicie się obawiać. To nie zdarzy się tutaj. Zamiast tego, gdy usłyszycie to Orędzie – będziecie bardziej miłować waszą Pastor, będziecie bardziej miłować tę Prorok, będziecie bardziej miłować waszą Mamę. 

I obejmiecie MOJEGO Ezrę i będziecie MNIE wychwalać. Ten, którego kiedyś nazywano „Niko”, teraz nazywany „Paul” został wymieniony.

I będziecie MNIE wychwalać, gdy to Namaszczenie na tym mężu [Ezra] będzie udzielone również i wam. To jest, co wam obiecuję. Teraz łączę was z Ezrą. To jest wasz duchowy ojciec. To jest przywódca, któremu możecie zaufać. Nie prosił o to, ale powiedziałem mu, że będą niespodzianki.

I JA zespalam tę Misję razem [tzn. jedna Misja, Ezra i Eliszewa są jednością w duchu].

Zobaczycie zdarzające się cuda, gdyż ten mąż jest namaszczony do cudów. Nawet, chociaż wymazałem imię „Nikomia” – to było tylko imię duchowe, – ale to jest ten mężczyzna, nazywam go „Kaleb”, jest pomocnikiem JAH i jest namaszczony, kiedy modli się i kiedy podnosi tę laskę, aby przegonić wrogów. Jak on i Eliszewa już udowodnili, kiedy wkładają swoje ręce na tę laskę, to mają uwagę Nieba. I będą się dziać cuda, tak jak dzisiaj - przekraczają Morze Czerwone, i również dzisiaj ona mówi Paulowi: „Już więcej nie przerażasz mnie!”.

On ukradł ofiary i dziesięciny, szantażował ją i JA już dłużej nie mogłem milczeć! Ona nie może już dłużej nieść tego sama – teraz JAHUSZUA Deptacze Demonów, JA zmobilizowałem was. A wy będziecie chronić sposobem, jakiego nie użyliście wcześniej. Jak mogliście, kiedy nie wiedzieliście? Teraz wiecie.

Każdy ma zabronione. Jeśli on [Paul, poprzednio „Niko”] napisze, macie nie czytać tego, gdyż demony są podoczepiane!

Daję wam te przykazania. Biada każdemu, kto nie posłucha tego powiernictwa i JA już wiem, co umieściłem w każdym z was. Ile lat modliliście się za Eliszewę! Widzicie, nawet zmieniłem jej imię, gdyż ona ma nowy początek. Jednocześnie ścieram potępieńca.

Daję jej nowe imię z większym Namaszczeniem, które będzie wzrastać z każdym dniem. Ile razy modliliście się, jak dużo Marszów Jerycha – nawet poszczenie za nią! Teraz wiecie, teraz wiecie.

A teraz mogę uzdrawiać. Gdyż musiałem pozbyć się źródła jej bólu.

On jej groził i rzekł: „Nie myśl, że YDS nie będą wiedzieć! Nie myśl, że wrogowie nie będą wiedzieć!” A ona zawołała i powiedziała: „Nie szkodź wierze niemowląt!”. Związała diabła i powiedziała diabłu, że nie wolno mu było mówić, i związała demony. Ku jej zaskoczeniu, po prostu przeklął BOGA plugawymi przekleństwami. Wciąż przeklinał MOJE Imię! Więc JA zamieściłem Okrzyk Wojenny w jej usta, Okrzyk Wojenny niepodobny do żadnego, jaki ktokolwiek kiedykolwiek słyszał – była przed Tronem w Niebie i ABBA JAHWEH, JAHUSZUA, IMMAJAH wypowiedzieli Słowa gniewu! I on będzie zniszczony za każde słowo, które mówi!

Eliszewa mówi: „Ale co ludźmi, którzy dalej modlą się o błogosławieństwa dla niego?” Gdyż powiedziałeś by błogosławić Niko, co mam z tym zrobić?” Wtedy zapewniłem ją, nawet wtedy, chociaż jeszcze nie odwrócił się ode MNIE – wiedziałem, że przyjdzie czas i błogosławieństwa zamienią się w przekleństwa, chociaż wszyscy dookoła świata – [wciąż ludzie modlą się o błogosławieństwa dla niego] aż jego imię będzie zupełnie wymazane – każde przedstawione błogosławieństwo ku niemu jest teraz przekleństwem! [Księga] Powtórzonego Prawa 28 nie kłamie i teraz on jest pod przekleństwami z Powtórzonego Prawa 28!

I to jest tylko kwestią czasu – mam zamiar odebrać mu życie!

I on wie, że wszystko, co miał, zostało przekazane innemu mężowi. [Księga Jeremiasza 8:10 „Dlatego dam ich żony innym, ich pola zdobywcom. Albowiem od najmniejszego do największego wszyscy są chciwi zysku. Od proroka do kapłana - wszyscy hołdują kłamstwu.”]

To dlatego powiedziałem Eliszewie, aby zamieścić twarz Ezry na pierwszej stronie.

Jest nowe Namaszczanie.

Jest nowe oczyszczanie.

Ona już nie jest więcej sprzężona z potępieńcem.

Wydajcie dziś okrzyk zwycięstwa!

JA błogosławię was na nowy sposób, z nowym początkiem i daję wam pragnienie waszego serca, aby mieć duchowego ojca. On będzie śmiać się z wami; on nie jest nietykalny – czy słyszysz MNIE Ezro? Ty nie masz być nietykalnym. Dałem ci tę radość i to poczucie humoru, gdzie w czasach przeszłości obawiałeś się, co powiedzą inni. Bo jak Eliszewa była przykładem dla ciebie – ci, którzy ją kochają zawsze będą ją respektować – i daję takie same błogosławieństwo dla ciebie.

Pamiętaj Ezro, oni są tylko dzieciątkami. Wyruszaj delikatnie z nowymi pouczeniami, które masz. I jeśli ty i Eliszewa macie różnice doktrynalne, pamiętaj, że JA, ABBA JAHWEH będę mieć zawsze ostatnie Słowo. A ty znasz MÓJ Głos i to, dlatego MÓJ Ezra jest mężem według MEGO Serca.

To Proroctwa – tak wiele prywatnych Proroctw – prowadzą i skierowują kroki, które podejmujecie wspólnie w zgodzie.

I Ezra, ty tylko módl się za nią, aby szła do przodu, dopinguj ją, aby była najlepsza na każdy sposób!

Tylko zachęcaj, gdzie była zniechęcana!

Módl się o życie, gdzie inny modlił się o śmierć!

Módl się o zwycięstwo, gdzie inny modlił się o porażkę!

Nigdy nie pozwolisz, aby zrezygnowała!

Będziesz nawet strzec słowa, które mówi: „Żadnych negacji Eliszewo!”

Będziesz cierpliwy z tą kobietą, która tylko znała zniewagi!

Będziesz cierpliwy z tą miłością, którą ci dałem!

Będziesz cierpliwy z JAHUSZUA Deptaczami Demonów. Będziesz pamiętać, że oni potrzebują miłości duchowego ojca.

To są te błogosławieństwa, które daję wam tego dnia, jak przekraczacie Morze Czerwone. To jest Pascha, którą daję wam w ten dzień, jak przekraczacie Morze Czerwone. Ale ona nie przekracza samotnie. JA wzbudziłem JAHUSZUA Deptaczy Demonów i JA wzbudzam tego, który trzyma tę laskę, który ma Namaszczenie jak Mojżesz. I jak Eliasz i Mojżesz – Elijahu – idą ręka w rękę, wskazując drogę.  Zobaczycie jak ta Misja ma odrodzenie w ten dzisiejszy dzień.

Eliszewa i Ezdrasz cierpieli bóle porodowe. Ich ciała dosłownie odczuwały ból, a Ezra zmagał się z diabłem i demonami, jak diabeł próbował przegonić go.

Och, ale jest to Dzień Zwycięstwa – To jest ten dzień!

Oddajcie MI Chwałę!

Oto JA czynię nową rzecz!

Oto JA czynię nową rzecz!

Czas jest tak krótki! Czas jest tak krótki! Czas jest tak krótki!

Nie będzie już więcej opóźnień, gdyż oboje tych rąk jest na Lasce.

Nie ma odległości w DUCHU, dałem im znaki i cuda, – jak oni odczuwali je fizycznie. Mój Ezra przyjmuje to na poważnie. On traktuje modlitwę poważnie. Eliszewa traktuje modlitwę poważnie.

JAHUSZUA Deptacze Demonów, wy musicie traktować modlitwę poważnie!

Nie wolno dopuścić grzechu! 

JA mówię do JAHUSZUA Deptaczy Demonów: Ostrzegam was teraz: żadnego grzechu!

Żadnego grzechu! Żadnego grzechu, jak idziecie w tym Nowym Początku! Nie mówię, że będziecie doskonali, ale wiecie, co mam na myśli: żadnego umyślnego, buntowniczego grzechu! Żadnych szpar w Pancerzu Sprawiedliwości! Jeśli to uczynicie, to przyjdźcie do kierownictwa, gdyż oni są litościwi. Nie pozwólcie grzechowi rosnąć! Nauczcie się lekcji od potępieńca! Nie zmuszajcie MNIE, abym was odciął od winorośli!

Musicie dalej wzrastać!

Czy chcecie być Oblubienicą JAHUSZUA – musicie dalej rosnąć!

Nie bierzcie Zbawienia za rzecz oczywistą!

Nie ma ani jednego JAHUSZUA Deptaczy Demonów, który nie miałby pracować dla MNIE, gdyż żniwo jest wielkie, ale robotników mało!

Nie myślcie, że będziecie po prostu sobie siedzieć i być nazywanymi ‘JAHUSZUA Deptaczem Demonów’, i nic nie robić! JA oczekuję więcej od was, a nie mniej w ten Nowy Początek, na to Nowe Narodzenie!

Tak, więc Eliszewa nie wiedziałaś, jakie słowa powiedzieć i modliłaś się i modliłaś się, i Słowa zostały wypowiedziane. To dlatego, że JA, ABBA JAHWEH, wypowiedziałem te Słowa. Nie jest koniecznym, aby wkraczać do [tematu] jak złe było to małżeństwo, bo w MOICH Oczach nigdy nie byłaś w małżeństwie – w MOICH Oczach nie jesteś mężatką.

Jesteś w związku małżeńskim z JAHUSZUA ha MASZIJACH!

Kiedy diabeł próbuje oskarżać i mówi, że nie masz prawa miłować EzryEzra nie masz prawa miłować tej kobiety – mówię wam, nie ma małżeństwa, lecz bezwartościowy kawałek papieru!

Co było wtedy, już nie jest!

Pamiętaj Dekret o Świętym Rozwodzie [Proroctwo 111]. Dałem to Proroctwo dla ciebie na ten ustalony czas, w tym ustalonym celu.

Niech nikt cię nie oskarża! Mówiłem ci, że to musiało być. Nie mogę użyć was obu, aż fundament zostanie zbudowany na Kamieniu Węgielnym Zaufania i Miłości!

Więc mówię ten sekret JAHUSZUA Deptaczom Demonów, prorokowany w 2005 roku przez świętego Anioła, którego Eliszewa oglądała. I ufam wam, i ufam wam, gdyż wiem, co włożyłem w każdego z was. Ufam wam.

I w ten dzień wasza miłość tylko wzrosła. Gdyż nikt! Nikt, żaden nie mógł zabrać wam waszej wiary! Ani mężczyzna, ani kobieta! To zostało dokonane na Krzyżu!

Żaden mężczyzna, ani kobieta nie dali wam wiary i żaden mężczyzna, ani kobieta nie może jej zabrać! Natomiast znacie tylko Słowa, które teraz powiedziałem. Czyńcie więcej dla MNIE, a nie mniej!

Powstańcie w Imię JAHUSZUA!

Niechaj sztandar będzie widoczny!

Gloryfikujcie JAHUSZUA!

Pociągajcie dusze do MNIE!

Pociągajcie dusze do NIEGO!

Pozwólcie Namaszczeniu IMMAJAH płynąć – a ludzie nie zrozumieją nowego Namaszczenia. Ale to z powodu nowego okrycia świętego męża, którego połączyłem z tą świętą kobietą, której możecie ufać!

Dobra robota! Dobra robota! Dobra robota!

Dobra robota! Dobra robota! Dobra robota!

Słowa są zakończone. Powiedziałem wam wczoraj, że będę miał Słowo i wypowiedziałem je, i JA nie mogę kłamać.

JA jestem JAHWEH!

JA jestem STWÓRCĄ!

I co powiedziałem dzisiaj stało się.

A kierownictwo tutaj, teraz, jesteście pierwszymi do usłyszenia, że większe Namaszczenie jest na was i większa odpowiedzialność by prowadzić i kierować, i stać u boku liderów. I jak szanujecie Eliszewę, tak nakazuję wam szanować Ezrę.

Widzicie, Oblubienica JAHUSZUA jest niepodobna do żadnej innej oblubienicy. Nie ma porównania. Bo widzicie, chcecie więcej a nie mniej.

Fałszywa narzeczona próbuje powiedzieć: „To ja jestem oblubienicą”. Ale to jest duch. To jest owoc. Będziecie sprawdzać. Będziecie wiedzieć czy to jest naprawdę Izebel, która jest fałszywą narzeczoną.

Nie ma narzeczonej, nie ma narzeczonej innej aniżeli z Apokalipsy 14 i 7. [Pamiętajcie to], gdy starają się przyjść z innym pouczeniem.

To jest Oblubienica JAHUSZUA i żadna nie może dorównać [temu], co umieściłem w każdym/każdej z Oblubienicy JAHUSZUA!

I JA, ABBA JAHWEH, jestem tym, który daje MOJEMU SYNOWI znać: „To jest TWOJA Oblubienica. Idź po SWOJĄ Oblubienicę!” Ale wy wszyscy musicie wiedzieć, że jesteście niedokończonym dziełem.

I ABBA JAHWEH mówi: Uważaj świecie, gdyż Nowy Początek ma miejsce tego dnia w tej Misji Amightywind! Uważaj świecie, gdy kładę obie ich ręce na Lasce – gdyż Eliszewa była pierwszą, która otrzymała ją, ale musiała czekać na drugą połowę – będę dzielił się tajemnicami z wami, JAHUSZUA Deptaczami Demonów. Potrzebujecie znaków, cudów by mieć wiarę, by wierzyć, ale będą w MOIM czasie i pomogą waszej wierze wzrastać, gdyż wiem, co umieściłem w każdym z was.

Teraz Eliszewo, idź w pokoju. Nie obawiaj się już więcej tego wroga! Bo on nie może nic zrobić, czego JA nie pozwolę mu zrobić, a nawet w tym musi powrócić z rekompensatą, abyście byli błogosławieni, aby wszyscy, którzy idą w MOJE ślady mogli być błogosławieni!

 

* * * Koniec Proroctwa * * *

 

 

Apostoł Elisabeth Elijah

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018