ŚWIĘTO TRĄB
(JOM TERUAH, ROSZ ha SZANA)
i jego znaczenieJOM TERUAH - Święto Trąb
zwane także ROSZ ha SZANA

Święto Trąb w 2020 roku jest od zachodu słońca w piątek, 18-go września, do zachodu słońca w sobotę, 19 września 2020 roku. Ten dzień to uroczysty Szabat i nie powinno się wykonywać w nim żadnej pracy.


Więcej w artykule:
Kiedy jest Rosz haSzana?

15 & 16 września 1998 roku JAHUSZUA powiedział Elisabeth:co znaczy:

"Co jeśli to
ROSZ ha SZANA jest dniem, w którym przyjdę?"


Chwała dla JAHUSZUA! My jesteśmy podekscytowani obchodzeniem Święta Rosz ha Szanah w tym roku. To Święto rozpocznie się wkrótce po ukazaniu się rąbka nowego księżyca. My nie twierdzimy, iż wiemy o wszystkim co się ma wydarzyć w to Święto, ale ostrzegamy was kochani, abyście byli przygotowani w tym czasie i w nadchodzącym roku. Przygotujcie dla naszego kochanego, a jednocześnie groźnego dla wrogów BOGA JAHWEH, SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH i DUCHA ŚWIĘTEGO - RUACH ha KODESZ, przygotujcie swoje serce, ducha i duszę. Albowiem teraz rzeczy toczą się coraz szybciej zgodnie z zapowiedziami w Proroctwach. Drzwi do Arki się zamykają i wkrótce będzie za późno! W Księdze Powtórzonego Prawa 6:5 pisze: " Będziesz miłował JAHWEH, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił."

Więc bądź gotowa Oblubienico JAHUSZUA, wasz OBLUBIENIEC może nadejść!

JAHUSHUA powiedział poprzez Prorok Elisabeth w Proroctwach, że powróciłby po Swoją Oblubienicę w Rosz ha Szana, i że byłby to również Szabat! Jest to czas, w którym zamierzamy w wyjątkowy sposób dawać wyraz naszej tęsknocie w oczekiwaniu na Przyjście naszego MESJASZA, KRÓLA i OBLUBIEŃCA!

Oblubienico JAHUSZUA, módlcie się o JEGO przyjście w to Rosz ha Szana, wyznawajcie MU swoją miłość i tęsknotę!

DUCH i Oblubienica mówią:
"Przyjdź JAHUSZUA, Przyjdź w to Rosz ha Szana!!!"
Dnia 27 czerwca 2010 roku, podczas snu, Elisabeth słyszała nieustannie głos mówiący, aby czytać Proroctwo 62, aby mówić innym, by czytali Proroctwo 62 oraz dodać otuchy Oblubienicy Proroctwem 62. Obudziła wtedy i zapytała, czy pamięta, które to Proroctwo 62, nie pamiętał jednak. Sprawdziła więc na Stronie Internetowej Misji i... HalleluJAH!!! Tym Proroctwem jest: "KRÓL PRZYBYWA"! RUACH i Oblubienica mówią: "PRZYJDŹ, JAHUSZUA PRZYJDŹ" !!!

A oto słowa Elisabeth:

Wierzymy, że to właśnie prawdziwa, Święta Oblubienica JAHUSZUA ha MASZIJACH (z gr. Jezusa Chrystusa) wstrzymuje przyjście antychrysta oraz jest użyta jako standard przeciwko złu tego świata (z Izajasza 59:19 w King's James Version Bible). Nowe Proroctwo 118 pt. "UWAŻAJCIE, WIELKI UCISK JEST NA ODLEGŁOŚĆ ODDECHU!" zostało przekazane 27 czerwca 2010r. Data ta jest również czwartą rocznicą wizyty Archanioła Michała (Mikaela) w Republice Południowej Afryki. Wiadomość ta została mi przekazana przez Michała, który mówił do mnie przez cały czas, kiedy spałam, aby czytać Proroctwo 62, mówić innym i zachęcać Oblubienicę Proroctwem 62. Niechaj wrogowie kpią, obrzucają obelgami, fałszywie oskarżają i obrażają. Stanę przed Tronem JAHWEH i JAHUSZUA bez obaw, bo widziałam i słyszałam JEGO Świętych Aniołów, a JAHUSZUA odwiedził mnie osobiście!

Diabeł aż trzęsie się ze strachu, bo wie, że ja mówię prawdę. Misja Ostatniej Szansy Amightywind jest znienawidzona przez wszystkie dzieci szatana. Kiedy wrogowie nazywają tę Misję 'złem', miejcie na uwadze, że szatan przemawia przez oszczerców i fałszywych świadków, którzy teraz atakują mnie, ośmielając się powoływać na imię Jezus Chrystus, gdyż diabeł boi się, że usłyszycie słowo ostrzeżenia w tych Świętych Proroctwach.
Posmakujcie owocu sami, a zobaczycie, że jest dobry! Nie słuchajcie tego, co mówią inni, zbadajcie i sami poddajcie próbie. Jeśli wasze imię zapisane jest w Księdze Życia Baranka, to z pewnością rozpoznacie Namaszczenie DUCHA ŚWIĘTEGO!
Amightywind to Judeomesjańska Misja Dnia Pięćdziesiątnicy, nie porównuj-cie jej więc do żadnej z zorganizowanych struktur religijnych. Nasze przesłanie kierujemy do Żydów i ludzi z narodów. Pamiętajcie, błogosławieni jesteście, kiedy prześladują was ze względu na Imię JAHUSZUA ha MASZIJACH.

Apostoł Elisabeth Elijah nie otrzymała objawienia czy JAHUSZUA przyjdzie po SWOJĄ Oblubienicę w 2012 roku, ale modlimy się i poszukujemy JEGO Oblicza w miłości i żarliwym, pełnym podniecenia oczekiwaniu, ponieważ wiemy, że "KRÓL PRZYBYWA" po JEGO Oblubienicę! Nie po zorganizowaną religię, ale po tych, którzy z całych sił starają się przynosić MU radość i wywoływać uśmiech na JEGO Twarzy każdego dnia, być posłusznym na wszystkich swoich drogach, miłować GO i służyć MU, dla Chwały ABBA JAHWEH.Zapisy z Biblii na temat Prawdziwych
BOŻYCH Świętych Dni

z 23 rozdziału Księgi Kapłańskiej (II Mojżeszowej)

Szabat

(1)Dalej JAHWEH powiedział do Mojżesza:
(2)Mów do Izraelitów i powiedz im: Oto czasy święte JAHWEH, na które będziecie wzywać ich zwołaniami świętymi, to są MOJE Czasy Święte!
(3)Przez sześć dni praca będzie wykonywana, ale siódmego dnia jest uroczysty Szabat, jest Zwołanie Święte, nie będziecie wykonywać [w tym dniu] żadnej pracy - to jest Szabat JAHWEH we wszystkich waszych siedzibach.

I Pascha oraz II Święto Przaśnego Chleba

(4) Oto czasy święte dla JAHWEH, Zwołanie Święte, na które wzywać ich będziecie w określonym czasie.
(5) W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha JAHWEH.
(6) A piętnastego dnia tego miesiąca jest Święto Przaśników JAHWEH - przez siedem dni będziecie jedli tylko przaśne chleby.
(7) Pierwszego dnia będzie dla was Zwołanie Święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy.
(8) Przez siedem dni będziecie składali w ofierze dla JAHWEH ofiarę spalaną, siódmego dnia będzie Święte Zwołanie, nie będziecie w tym dniu wykonywać żadnej pracy
.

III Pierwociny

(9) Potem JAHWEH powiedział do Mojżesza:
(10) Mów do Izraelitów i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, którą Ja wam dam, i zbierzecie plon, przyniesiecie kapłanowi snop jako pierwociny waszego plonu.
(11) On dokona gestu kołysania snopa przed JAHWEH, aby był przez Niego łaskawie przyjęty. Dokona nim gestu kołysania w następnym dniu po Szabacie.
(12) W dniu gestu kołysania snopa złożycie ofiarę całopalną dla JAHWEH, baranka bez skazy, urodzonego w tym samym roku,
(13) wraz z ofiarą pokarmową dwóch dziesiątych efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą, jako ofiarę spalaną, miłą woń dla JAHWEH, a także ofiarę płynną - ćwierć hinu wina.
(14) Aż do tego dnia nie będziecie jedli ani chleba, ani prażonych ziaren, ani kaszy, zanim nie przyniesiecie daru dla waszego BOGA. Jest to ustawa wieczysta dla waszych pokoleń, we wszystkich waszych siedzibach.

IV Święto Tygodni/Szawuot

(15) I odliczycie sobie od dnia po Szabacie, od dnia, w którym przyniesiecie snopy do wykonania nimi gestu kołysania, siedem tygodni pełnych,
(16) aż do dnia po siódmym Szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla JAHWEH.

V Święto Trąb/Jom Teruah/Rosz ha Szana

(23) Następnie JAHWEH powiedział do Mojżesza:
(24) Powiedz Izraelitom: Pierwszego dnia siódmego miesiąca będziecie obchodzić uroczysty Szabat, trąbienie w róg i Święte Zwołanie.
(25) Nie będziecie wtedy wykonywać żadnej pracy. Złożycie ofiary spalane dla JAHWEH.

VI Jom Kippur/Dzień Przebłagania

(26)Dalej JAHWEH powiedział do Mojżesza:
(27) Dziesiątego dnia siódmego miesiąca jest Dzień Przebłagania. Będzie to dla was Zwołanie Święte. Będziecie się trapić i będziecie składać JAHWEH ofiary spalane.
(28) W tym dniu nie będziecie wykonywać żadnej pracy, bo jest to Dzień Przebłagania, ażeby dokonano przebłagania za wasze winy przed JAHWEH, BOGIEM waszym.
(29) Każda dusza, która by nie była strapiona tego dnia, będzie wyłączona spośród swego ludu.
(30) Każdego człowieka, który będzie pracował tego dnia, wytracę spośród jego ludu.
(31) Żadnej pracy nie będziecie wykonywać. Jest to ustawa wieczysta dla wszystkich pokoleń, we wszystkich waszych siedzibach.
(32) Będzie to dla was uroczysty Szabat. Będziecie pościli. Dziewiątego dnia miesiąca, wieczorem, to jest od wieczora do wieczora, będziecie obchodzić wasz Szabat.

VII Sukkot/Święto Namiotów/Święto Szałasów

(33) Po czym JAHWEH powiedział do Mojżesza:
(34) Powiedz Izraelitom: Piętnastego dnia tego siódmego miesiąca jest Święto Namiotów przez siedem dni dla JAHWEH.
(35) Pierwszego dnia jest Zwołanie Święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy.
(36) Przez siedem dni będziecie składać ofiary spalane dla JAHWEH. Ósmego dnia będzie dla was Zwołanie Święte i złożycie ofiarę spalaną dla JAHWEH. To jest Uroczyste Zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy.
(37) To są Czasy Święte dla JAHWEH, na które będziecie dokonywać Świętego Zwołania, aby składać ofiarę spalaną dla JAHWEH: ofiarę całopalną, ofiarę pokarmową, ofiarę krwawą i ofiarę płynną, każdego dnia to, co jest na ten dzień przeznaczone,
(38) niezależnie od Szabatów JAHWEH, niezależnie od waszych darów, niezależnie od wszystkich ślubów waszych i niezależnie od wszystkich dobrowolnych ofiar, które będziecie składać dla JAHWEH.
(39) Tak więc piętnastego dnia siódmego miesiąca, kiedy zbierzecie plony ziemi, będziecie obchodzić Święto JAHWEH przez siedem dni. Pierwszego dnia jest uroczysty Szabat. Ósmego dnia także uroczysty Szabat.
(40) Weźcie sobie pierwszego dnia owoce pięknych drzew, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzb nadrzecznych. Będziecie się weselić przed JAHWEH, BOGIEM waszym, przez siedem dni.
(41) Będziecie obchodzić to Święto dla JAHWEH co roku przez siedem dni. To jest ustawa wieczysta dla waszych pokoleń. W siódmym miesiącu będziecie je obchodzić.
(42) Przez siedem dni będziecie mieszkać w szałasach. Wszyscy tubylcy Izraela będą mieszkali w szałasach,
(43) aby pokolenia wasze wiedziały, że kazałem Izraelitom mieszkać w szałasach, kiedy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Ja jestem JAHWEH, BÓG wasz!
(44) Mojżesz ogłosił Izraelitom o Czasach Świętych dla JAHWEH.

Rosz ha Szana/Święto Nowiu


Rosz ha Szana jest dniem, w którym JAHWEH stworzył człowieka - Adama - SWOJE ostateczne i najcenniejsze Stworzenie. W każdy dzień Święta Rosz ha Szana, rocznicy urodzin ludzkości, ogłaszamy JAHWEH jako naszego STWORZYCIELA i Jedynego, Prawdziwego KRÓLA.

Rosz ha Szana rozpoczyna najintensywniejszy okres żydowskiego kalendarza. Jest to czas korzenia się, pokutowania i okazywania naszej bojaźni przed BOGIEM. Święto Rosz ha Szana jest niepowtarzalną okazją do tego, aby powierzyć całe swoje jestestwo Przedwiecznemu, który mieszka w nas. Odgłos szofaru obwieszcza Sąd, i dlatego przeraża nas.
Midrasz mówi: „Szczęśliwy naród, który zna sekret teru'ah (dźwięku trąbienia rogu).” Naród, który wie, iż należy drżeć na dźwięk rogu szofaru i poddać się Sądom BOŻYM, jest szczęśliwy.

Żydom, którzy nie przyjmują JAHUSZUA jako MESJASZA, dźwięk szofaru przypomina rozbijanie. Mówią wtedy: "To my sami jesteśmy rozbijani, wszystkie cienie naszej przeszłości - abyśmy mogli rozpocząć na nowo." Jest to zrywanie kajdan przeszłości. Żaden dzień nie nastraja Żyda na poprawę i wzrost tak, jak Rosz ha Szana. Ten Dzień BOŻEGO Sądu nastraja duchowy potencjał na cały nadchodzący rok.

Powiada się, że Święto Rosz ha Szana i jego przesłanie odnosi się do naszej przyszłości, a nie przeszłości. Mimo że Rosz ha Szana jest w zasadzie szóstym dniem stworzenia, odwołuje się ono do dnia pierwszego. Wyrok zapada więc w pierwszy dzień nowego roku, a nie w ostatni dzień roku ubiegłego.

"Rosz ha Szana porównywany jest do usuwania brudnych szat."


Mesjańskie Znaczenie Święta Rosz ha Szana


Zakończenie Żniw

Święto Nowiu nazywane jest również Świętem Trąb. Jednym z zastosowań trąb było dawanie sygnału dla pracowników na polach, aby zakończyli pracę i udali się do Świątyni. Najwyższy kapłan dął w róg, a wtedy pracownicy w polu przerywali pracę i natychmiast ruszali do Świątyni, aby wielbić i wychwalać PANA JAHWEH. Jest to prorocza zapowiedź zakończenia pracy na Polu Żniw przez Oblubienicę, kiedy na dźwięk trąby Archanioła zstąpi SYN BOŻY JAHUSZUA - ARCYKAPŁAN, a praca żniwiarzy na polu zostanie zakończona.

Porwanie i Zaślubiny

Święto Trąb wiąże się z Wniebowzięciem Oblubienicy JAHUSZUA! Głos trąbienia szofaru jest w tradycji żydowskiej i mesjańskiej znakiem przyjścia pana młodego po oblubienicę i zaślubin.
W 1 Liście do Tesaloniczan 4:15-17 Apostoł Paweł pisze:

To bowiem głosimy wam jako Słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście PANA JAHUSZUA, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem PAN zstąpi z Nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w MESJASZU powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw PANA, i w ten sposób zawsze będziemy z PANEM.”

JAHUSZUA symbolicznie wypełni znaczenie tych Świętych Dni poprzez porwanie Oblubienicy w Święto Nowiu, aby celebrować Ucztę Weselną BARANKA przez 7 lat, a następnie powrócić na Ziemię w Dzień Przebłagania, aby ustanowić SWOJE Królestwo w Święto Szałasów.

Trąby były również używane do dawania sygnałów w czasie wojny. JAHUSZUA jest przywódcą armii JAHWEH, przyszedł za pierwszym razem, aby zniweczyć dzieło szatana i grzech w sercach ludzkich.

„Po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz, jawnie wystawił [je] na widowisko, powiódłszy je dzięki Niemu w triumfie.”
(List do Kolosan 2:15)

Jom Teruah jest także upamiętnieniem łaski JAHWEH okazanej Abrahamowi, kiedy to Abraham otrzymał pozwolenie, aby zamiast Izaaka złożyć w ofierze barana. (Księga Rodzaju 22.) Historia Izaaka odnosi się do JAHUSZUA. Tak samo bowiem, jak Abraham nie zawahał się złożyć swego syna na ołtarzu, JAHWEH ofiarował SWOJEGO SYNA na ołtarzu Kalwarii. My natomiast, podobnie jak Izaak w historii z Księgi Rodzaju, otrzymaliśmy od BOGA odkupienie, ofiarę zastępczą w postaci Doskonałego, Nieskazitelnego BARANKA złożonego jako Krwawa Ofiara za nasze grzechy, która sama jedyna ma moc wyzwolić nas od śmierci.
W Liście do Hebrajczyków 11:17-19 Apostoł Paweł pisze:

Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnice, któremu powiedziane było: Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż BÓG mocen wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go, jako podobieństwo [śmierci i zmartwychwstania MESJASZA].”


Święto Trąb jest również wyjątkowym czasem dla nas, wierzących w JAHUSZUA. Nasze grzechy są przebaczone nie tylko, gdy wierzymy, ale wtedy, gdy poddajemy się woli naszego Niebiańskiego OJCA, prosząc o przebaczenie i wiedząc, że ON wybacza nam, podobnie jak kochający ojciec przebacza winy dziecku. To przebaczenie, którego szukamy, jest zagwa-rantowane – wykupione i opłacone przez JAHUSZUA, JEGO własną Krwią przelaną na Kalwarii.

Pamiętajmy, że powinniśmy oczekiwać w radości i błogosławionej nadziei objawienia się Chwały Wszechmogącego Boga i Zbawiciela JAHUSZUA ha MASZIJACH (List do Tytusa 2:13), trwając w miłości i posłuszeństwie. (1 List do Kor. 1:7, 1 List do Tym. 6:14) Celebrujmy Rosz ha Szana oczekując porwania Oblubienicy JAHUSZUA, pouczając nasze dzieci ukorzenia, żalu za grzechy i nawrócenia się, a także odnowy serca w kierunku JAHWEH.

Do tradycyjnego izraelskiego pożywienia na Rosz ha Szana należą dwa bochenki chleba znane jako challah. Okrągły kształt symbolizuje koronę i jest przypomnieniem o królowaniu JAH. Challah symbolizuje również koło życia i nadzieję na to, że nigdy się ono nie skończy.

Modlimy się, aby te informacje były dla was błogosławieństwem.

Zespół Misji Amightywind

******