Proroctwa BOŻE dla Polaków. Polska miłuje prawdziwe Proroctwo BOŻE!
Przekażcie innym adres tej strony!wyznanie_wiary.jpg

ZBAWIENIE

 Objawienie

„Obywatel Piekła”

Znaczenie Świętych Hebrajskich Imion BOŻYCH יהןה יהושוע

„Pamiętaj o dniu Szabatu, aby go święcić.”

Świadectwo
Apostoł i Prorok
Elisabeth (Eliszewa) Elijah

o wiele więcej w oknie Nawigacji Strony poniżej...


PROROCTWA
w innych językach

Strona główna

Misji AMIGHTYWIND

Fałszywi Prorocy

Szukaj na StronieJAHUSZUA ŻYJE NA
WIECZNOŚĆ!

Zbawienie zostało w pełni zapłacone przez JAHUSZUA, naszego MESJASZA za bardzo wysoką cenę - JEGO Śmierci! Kliknij tutaj, aby przeczytać Modlitwę Zbawienia.


17 listopada 2016

Nowa Pieczęć Amightywind
Żadna broń ukuta przeciwko AMIGHTYWIND niczego nie wskóra!


Prawa Autorskie zastrzeżone.
Pieczęć nie może być używana, kopiowana czy powielana bez pisemnej zgody.

Proroctwa Seal.jpg Proroctwo
Kliknij, aby zapoznać się z wyjaśnieniem Pieczęci
Powiększenie Pieczęciangelflying2.gif, proroctwa

Kliknij, aby przejść błyskawicznie do
Listy Proroctw bądź Okien Nawigacji Strony

Witamy na stronie!

* * *

PAN BÓG JAHWEH, zgodnie z zapowiedzią zawartą w Księdze Malachiasza 3:23-24, a także w Ew. św. Mateusza 17:11, powołał na Proroka dla Narodów Elisabeth Elijah (brzmienie po hebrajsku: Eliszewa Elijahu), obdarzając ją szczególnym Namaszczeniem. (Uwaga: Imię Eliszewa jest polskim zapisem hebrajskiego brzmienia imienia Proroka, odpowiednikiem angielskiego "Elisabeth". Prorok jest z narodu hebrajskiego, podobnie jak byli Prorocy biblijni. Nasz BÓG nakazał podawać je od marca 2016 roku. Nazwisko Proroka "Elijah - zapis po angielsku, lub Elijahu - brzmienie po hebrajsku" odpowiada polskiemu "Eliasz".)

„Oto JA poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem Dnia JAHWEH, dnia wielkiego i strasznego. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi przekleństwem.”   – Księga Malachiasza 3:23-24

"ON (JAHUSZUA) odparł: 'Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko.'"   – Ew. św. Mateusza 17:11

Elisheva Eliahu Proroctwa! Prorok Elisabeth Elijah (Eliszewa Elijahu) i Misja Ostatniej Szansy PANA BOGA JAHWEH nie są związane z żadnym kościołem lub organizacją religijną. Zostały powołane i są prowadzone przez samego BOGA OJCA JAHWEH, SYNA BOŻEGO JAHUSZUA i DUCHA ŚWIĘTEGO RUACH ha KODESZ.

Proroctwa, które daje nam PAN BÓG JAHWEH poprzez tego Proroka, nadchodzą bezpośrednio z Nieba, są nagrywane, a następnie spisywane bez jakiejkolwiek cenzury. BÓG JAHWEH przekazuje nam dzisiaj SWOJE Słowo przez Prorok Elisabeth Elijah (Eliszewa Elijahu) i innych namaszczonych Proroków, zapowiadając w nim wielkie błogosławieństwa i nagrody oraz ochronę w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku SWOIM Dzieciom, a wrogom oraz tym, którzy są nieposłuszni JEGO Słowu - Sąd BOŻY i kary.

Misja Ostatniej Szansy Niepowstrzymanego Ognia Gwałtownego Wiatru RUACH ha KODESZ - Misja AmightyWind - ma zasięg międzynarodowy. Proroctwa są tłumaczone na blisko 50 języków. Słowo od PANA BOGA JAHWEH jest otrzymywane w języku angielskim, a następnie tłumaczone na języki obce, w tym na język polski. Proroctwa w języku polskim, poza tą stroną, zamieszczone są także na macierzystych stronach internetowych Misji www.amightywind.com oraz www. almightywind.com.

Z Prorok Elisabeth Elijah (Eliszewa Elijahu), bądź też z polskimi misjonarzami Amightywind, można skontaktować się poprzez jeden z podanych obok adresów e-mail.

Jeżeli ta Misja jest dla Ciebie błogosławieństwem, to napisz do nas na adres e-mailowy, który jest po prawej stronie. Z góry dziękujemy!


PAN BÓG dołączył Proroka Ezrę do Prorok Eliszewy Elijahu!
Zawarli oni związek małżeński w Rosz ha Szanah 2-go października, 2016 roku.

Eliszewa Ezra Proroctwa!Apostoł Ezra z Izraela wspólnie z Prorok Eliszewa Elijahu (Elisabeth Elijah) prowadzą Misję Amightywind.

Oboje Apostołowie, Ezra i Eliszewa są wielce Namaszczonymi Prorokami i jest to początek nowej drogi i działalności Misji. BÓG nasz będzie czynił wielkie dzieła i cuda poprzez te SWOJE sługi w Misji Amightywind na całym świecie. Oboje są Prorokami z narodu Izraelskiego. Apostoł Ezra urodził się w Izraelu, a Eliszewa Elijahu urodziła się w USA.

Ta Misja rozwinie się w pełni bez ograniczeń Namaszczenia DUCHA ŚWIĘTEGO - RUACH ha KODESZ! Nasz kochany, wspaniały BÓG, ABBA JAHWEH, mówi o tej zmianie w Proroctwie 127.

Otrzymaj w darze książkę „Tajemnice DUCHA ŚWIĘTEGO/RUACH ha KODESZ”!


Proroctwa images/IMMAYAH.gif Proroctwo

(kliknij)facebook_logo2.jpg

Zapraszamy do kontaktu!kontaktemail.gif Adres do korespondencji z polskimi misjonarzami i do składania zamówień na książkę:

[email protected] [email protected]

Adresy do korespondencji z Prorokami i misjonarzami
Misji w języku angielskim:

[email protected]
[email protected]
[email protected]
Proroctwa, pixel.gif, Proroctwo
Proroctwa donate_polish Proroctwo Dotacje przez polski bank

Polskie Biblie w internecie.
Kliknij tutaj

Trwa doskonalenie tłumaczeń Proroctw.
Proroctwa update.gif Proroctwo BOŻE
BARDZO WAŻNE OSTRZEŻENIE z 2017 roku!
PROSIMY, MÓDLCIE SIĘ O PRZEDŁUŻENIE CZASU!


To jest pilna wiadomość niepodobna do żadnej innej, jaka kiedykolwiek była mi dana od czasu powstania Misji. Dane Apostoł Eliszewie Elijahu.

PILNE!!!

Coś ogromnie złego jest planowane, aby uderzyć tę ziemię. Albo w sierpniu, wrześniu, albo nawet aż do połowy października.
Módlcie się, aby nic szczególnego nie wydarzyło się na niebie ani na ziemi. Jeżeli nic nie wydarzy się do połowy października, to będzie to oznaczać, że zostało nam dane więcej czasu.
Było ostrzeżenie o Planecie X od długiego czasu. Kliknijcie, aby je przeczytać.
(Proroctwo 72)Ja nie mówię, że będzie to Planeta X. Ja po prostu nie wiem tego jeszcze w tym czasie. Po prostu módlcie się przeciwko czemukolwiek złemu, co rządy lub sam szatan wyślą pomiędzy 1 sierpnia a połową października.
My nie mówimy jedynie o niebezpieczeństwach wojny. My mówimy o niebezpieczeństwie od tych, którzy nawet nie posiadają ludzkiego DNA. My mówimy o tym, co jest umieszczane na niebie, co sprawi że wiele milionów na całym świecie umrze.
Jeśli powiedziałabym wszystko, co zobaczyliśmy w modlitwie, to mogłabym być oskarżana o mówienie czegoś, czego nie powiedziałam. Po prostu weźcie to bardzo na poważnie i módlcie się o opóźnienie, abyśmy mogli mieć więcej czasu.

Proroctwa przepowiadające nadchodzące zniszczenie sprzed lat (między innymi):
Proroctwo 55; Proroctwo 73; Proroctwa 18 i 20; Proroctwo 33; Proroctwo 38; Prororctwo 47; Proroctwo 65; Proroctwo 75; Proroctwo 123 itd.Dziękujemy za modlitwy przeciw temu złu. PAN BÓG przedłużyl jeszcze czas łaski. To nadchodzące zło jeszcze nie wydarzyło się w 2017 roku, ale nadchodzi!
Na potwierdzenie prawdziwości ostrzeżeń, które Prorok otrzymała, proszę przeczytać świadectwo kobiety z Niemiec która zapewne nie znała Proroctw ani Prorocy nie znają jej. Jednak źli używali również i tej Niemki do przygotowywania zła, którego rozpoczęcie planowano na 2017 rok.
Ona była inżynierem. Dokładnie – budowniczy tuneli, szczególnie instrumentów pomiarowych dotyczących ciśnienia / ochrona / wzmocnienia. Jaśniej: konstruktor głębokich bunkrów (baz podziemnych). Ona przed śmiercią napisała świadectwo, które zostało przetłumaczone na język polski i zamieszczone zostało na stronie "Wolnej Polski". Film po niemiecku można znaleźć pod addresem https://www.youtube.com/watch?time_continue=287&v=sdrvbn16KTs.
Polskie tłumaczenie: Kliknij tutaj
Dlatego niech każdy kto jeszcze nie oddał swego serca dla JAHUSZUA niech to uczyni jak najszybciej. Tylko BÓG może nas uchronić od nadchodzącego Sądu BOŻEGO i kar, które spadną na całą ziemię. Tylko BÓG JAHWEH może nas zbawić od piekła! Tylko w Imię JAHUSZUA usłyszy BÓG wasze modlitwy! Dróżka do Nieba jest wąska, a droga do piekła jest szeroka! Ani Maryja, ani papież, ani kościół nie zbawią nikogo.

Jest tylko Niebo i piekło. Nie ma czyśca!
Czytajcie kochani Proroctwa BOŻE na stronie Misji Amightywind po więcej szczegółów!


BARDZO WAŻNE OSTRZEŻENIE!

Nie Bądźcie Nieposłuszni Jak Żona Lota, Która Została Zamieniona w Słup Soli!

Pilne ostrzeżenie!

BÓG Wszechmocny, ELOHIM JAHWEH mówi by nie patrzeć na filmy macieja pańczyka i paula hellem!

To jest test, aby sprawdzić, czy ludzie przestrzegają instrukcji BOŻEJ.

To ostrzeżenie pochodzi od ELOHIM - JAHWEH, JAHUSZUA, IMMAJAH i jest podobne do ostrzeżenia udzielonego Lotowi i jego żonie z rodziną. Czy pamiętasz, że żona Lota nie posłuchała? Obejrzała się i natychmiast zmieniła się w słup soli!

Księga Rodzaju 19:15-26

"15 Gdy już zaczynało świtać, aniołowie przynaglali Lota, mówiąc: «Prędzej, weź żonę i córki, które są przy tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta». 16 Kiedy zaś on zwlekał, mężowie ci chwycili go, jego żonę i dwie córki za ręce - JAHWEH bowiem litował się nad nim - i wyciągnęli ich, i wyprowadzili poza miasto. 17 A gdy ich już wyprowadzili z miasta, rzekł jeden z nich: «Uchodź, abyś ocalił swe życie. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się nigdzie w tej okolicy, ale szukaj schronienia w górach, bo inaczej zginiesz!» 18 Ale Lot rzekł do nich: «Nie, panie mój! 19 Jeśli darzysz twego sługę życzliwością, uczyń większą łaskę niż ta, którą mi wyświadczyłeś, ratując mi życie: bo ja nie mogę szukać schronienia w górach, aby tam nie dosięgło mnie nieszczęście i abym nie zginął. 20 Oto jest tu w pobliżu miasto, do którego mógłbym uciec. A choć jest ono małe, w nim znajdę schronienie. Czyż nie jest ono małe? Ja zaś będę mógł ocalić życie». 21 Odpowiedział mu: «Przychylam się i do tej twojej prośby; nie zniszczę więc miasta, o którym mówisz. 22 Szybko zatem schroń się w nim, bo nie mogę dokonać zniszczenia, dopóki tam nie wejdziesz». Dlatego dano temu miastu nazwę Soar. 23 Słońce wzeszło już nad ziemią, gdy Lot przybył do Soaru. 24 A wtedy JAHWEH spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, od JAHWEH z nieba. 25 I tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność. 26 Żona Lota, która szła za nim, obejrzała się i stała się słupem soli."

To ostrzeżenie jest równie poważne, więc słuchaj przykazania BOGA JAHWEH!

W przeciwnym razie spotkasz się ze śmiercią, podobnie jak zmarła żona Lota!

Żona Lota zamieniona w słup soli, który jak pomnik stoi od wieków.

maciej pańczyk dołączył do potępieńca paula hellem potępionego przez JAHWEH, a także do innych potępieńców zdemaskowanych na YouTube.

Parę słów o paulu hellem. Jest on oszczercą, zazdrosnym i mściwym. Ważne jest aby wiedzieć, że nie jest już więcej człowiekiem. Sprzedał swą duszę szatanowi. Pije, zażywa narkotyki. A co gorsze, jest szatanistą, praktykującym kanibalizm i wampiryzm. Jest w najciemniejszej formie okultyzmu. Nie ma już ludzkiego DNA! Dlatego z premedytacją I szatan używa go by bezlitośnie kłamał przeciw BOGU JAHWEH, JAHUSZUA, IMMAJAH, przeciw świętej Misji.

paul hellem nie zawsze był taki, dopóki nie sprzedał swojej duszy szatanowi. Kiedy szatan przejął jego ciało, w różny sposób znęcał się na Prorok Eliszewą, co więcej, próbował zabić Prorok Eliszewę.

paul hellem sam przyznał, że stracił zbawienie. Wyznał to osobiście bratu Adamowi. On świadomie służy szatanowi i chce zniszczyć Misję Amightywind poprzez kłamstwa, oszczerstwa. On kłamie publicznie o Misji dla zniesławienia jej, grożąc i zastraszając misjonarzy.

Kiedy paul hellem został zdemaskowany, zaatakował Brata Adama fizycznie. Próbował zabić Brata Adama, który bronił Proroka Eliszewy i starał się powstrzymać kradzież.

A oto zdjęcia, które Brat Adam zrobił następny dzień po fizycznym ataku dokonanym przez paula hellem.

Potępieniec zaatakował nagle z tyłu i powalił brata Adama, przyciskając mu twarz do żużla, najpierw uciskając szyję brata Adam ramieniem, a potem zaciskał koszulę na szyji, ograniczając oddychanie.

Potępieniec nie dbał, że kamienie wbijały się w kolana powodując przejmujący ból. Potępieniec wyrywał włosy bratu Adamowi, usiłując zmusić do położenia się na żużlu. Zupełnie nie dbał o ból brata Adama.

On dusił koszulą i cisnął go do ziemi na kamienie z żużlem, wyrywając włosy. Brat Adam wezwał KRÓLA JAHUSZUA trzy razy, gdy paul hellem targał jego włosy, i JAHUSZUA spowodował, że sąsiad nagle pojawił się i uratował życie brata Adama.

Złoczyńca Używał na Prorok Eliszewie wszelkich form przemocy przez 14 lat. Ale nasz BÓG, ABBA JAHWEH zdemaskował go w Proroctwach. Na przykład przeczytajcie Proroctwo 127. Kliknij tutaj.

Szatan chce, aby ludzie zostali opętani. I ostatnim słowem, które Paul hellem powiedział do Eliszewy było to, że chciał zabrać wszystkich do piekła razem z nim; paul hellem jest upadłym aniołem wysłanym od szatana.

Uwaga Polacy, maciej pańczyk jest także upadłym aniołem, a także zmiennokształtnym.

Jakie to ma znaczenie dla ludzi?

To jest test, aby sprawdzić, czy ludzie przestrzegają instrukcji BOŻEJ. JAHWEH zakazuje oglądania filmów macieja pańczyka, czytania jego komentarzy, a nawet rozmawiania o nim, podobnie jak JAHWEH zakazał oglądania strony paula hellem i czytania jego wpisów!

BÓG przemówił znowu do Prorok Eliszewa Elijahu. Brat Adam, z małżonką Kathrynyah, znają Eliszewę od 12 lat. Eliszewa i Ezra kochają polskie zgromadzenia.

To powyższe ostrzeżenie zostało napisane pod dyktando Prorok, która mówiła pod namaszczeniem DUCHA ŚWIĘTEGO. W kilka dni później nasz Żywy BÓG przemówił po gorącej modlitwie Proroków. Zostało to nagrane i zostanie zamieszczone na stronie Misji Amightywind jako Proroctwo 139. Wspaniałe Proroctwo! Po zakończeniu tłumaczenia całego Proroctwa zostanie ono zamieszczone na liście Proroctw, link jest powyżej. Zamieszczamy poniżej dla państwa pokaźny urywek tłumaczenia tego Proroctwa, fragmenty dotyczące również powyższego ostrzeżenia. Modlę się, aby DUCH ŚWIĘTY prowadził Was, kochani do poznania Prawdy i zrozumienia wydarzeń na świecie w tych ważnych chwilach dziejów ludzkości.


Urywek Proroctwa 139

Powstańcie i walczcie jak tylko możecie przeciwko złym mocom oblubienicy szatana, przeciwko najgorszym siłom zła w tej chwili – z tymi na tym świecie, którzy są pełni chciwości i chcą tylko przejąć kontrolę i posiąść ten świat!

I teraz nawet nie mówię o ludziach, bo oni nie pochodzą z krwi i kości, ale przychodzą z syntetyczną krwią. Przybywają ze zmienianiem kształtów. Przybywają w postaci nieznanej wam. Przychodzą oni w formie zwierząt/bestii, jak Nabuchodonozor (Dn 4). To wam mówię. To wam Mówię. JA jestem JAHWEH, i to wam mówię:
To będzie nie tylko krótki czas, ale ci, którzy zamieniają się w bestie, i "zmiennokształtni" i "gady", i wszystkie inne rasy i różne gatunki "kosmitów", JA mówię wam to: JA jestem JAHWEH, a wy myślicie, że możecie kontrolować to, co macie – wy, którzy jesteście krwiopijcami, jesteście mięsożernymi – JA, mówię wam to: Teraz jest wasz czas. JA, JAHWEH, powstałem! Nie będziecie w stanie się ukryć! Pokryjecie swoje twarze i uciekniecie, tak jak Adele - na żywo! Piosenkarka pojawiła się w Nowej Zelandii, próbując powiedzieć: „Jestem jednym z dobrych, nie jestem jednym z tych złych!” Podczas, gdy wydawała się być wysoka na 8 stóp przed publicznością. I to było w gazecie, a jednak wydarli to [z gazety] następnego dnia!

Mówię wam, że to jest prawdziwe. I JA ostrzegam was, że to jest prawdziwe.

To jest wojna, która jest posłana od szatana. I przyszli, i oni już tu są (Enoch i Rodzaju 6, itd.). Są pod ziemią. Są pod wodą. Są ponad ziemią. Są na świecie przebrani za gatunek ludzki, ale nie ma w nich ludzkości. Ponad połowa, ponad połowa tego świata w tym czasie – nawet, jeśli myślicie, że to wasz własny członek rodziny… przybyli w przebraniu, mają "zmienioną postać/kształt" zmienioną na taką do zaakceptowania przez was.

Tak, więc mówię wam teraz, tym, którzy uwierzą, że słyszą Słowo ode MNIE: Dlaczego – jak myślicie – ta Misja jest teraz atakowana? Dlaczego – jak myślicie – imię Eliszewa i Ezra są używane jako ‘przekleństwo’?

Dlaczego – jak myślicie – po 23 latach spędzonych w Internecie, gdzie wykorzystywałem tę kobietę jako przywódcę, teraz wszystko to równoważę, i JA przyprowadziłem mężczyznę, modlitewną ochronę, głowę, przywódcę? Dlaczego – jak myślicie – JA pobrałem ich i połączyłem ich – tych dwoje stało się jednością? To dlatego, że teraz jest czas!

Będziecie odpierać ataki, jak nigdy wcześniej! Będziecie się modlić, ci z was, których imiona[są] zapisane w Księdze Życia BARANKA – nawet, jeśli nie wiecie, kto to jest prorok! Będziecie się modlić za prezydenta Donalda J Trumpa.
Będziecie się modlić, aby Ameryka nie została zaatakowana tego dnia.
Będziecie się modlić za Święte Misje. Będziecie się modlić za tę Prorok, która teraz przemawia i jej męża oraz tych, którzy tak ciężko pracują u ich boku. W ponad 45 różnych językach! Tak, mówię, teraz jest 50. Ponad 50 języków! Gdyż nawet, jak przemawiam, jeszcze jeden podzielił się Słowem!

„Podziemne kościoły” - tak dalej postępować, a już nie te "na powierzchni".

Idźcie i zamknijcie drzwi, aż MÓJ Gniew przeminie!

I organizujcie swoje sanktuaria w środku waszych własnych domów, z waszymi własnymi rodzinami! Strzeżcie się bez względu na to, jakimi denominacjami się nazywają! Strzeżcie się! Strzeżcie się! Strzeżcie się! Strzeżcie się niedzielnych kościołów!

Strzeżcie się! Strzeżcie się! Strzeżcie się! Gdyż DUCH ŚWIĘTY teraz przemawia! DUCH ŚWIĘTY teraz przemawia i ostrzega nawet do samego rdzenia waszej duszy.

Wiecie, że ta Prorok nie jest zwyczajną kobietą. Rozpoznajecie Głos JA, JAHWEH. To jest to ostrzeżenie, które nadchodziło.

To, dlatego głos został jej odebrany, aby to ostrzeżenie nie mogło być wypowiedziane. Ale JA, JAHWEH, jestem STWÓRCĄ tego głosu!

I JA, JAHWEH, jestem STWÓRCĄ Namaszczenia.

A JA, JAHWEH, jestem STWÓRCĄ tego ciała i krwi, które teraz przemawia.

Ona i jej mąż ostrzegali. Misja amightywind.com ostrzegała – przez 23 lata ostrzegali. Wróćcie, powróćcie do ich strony internetowej. Wróćcie i zobaczcie "Dowody Prawdziwości Proroctw!" A to teraz jest dopiero tylko rozpoczęcie.

JA mówię wam to, o Ameryko, wy, których imiona są zapisane w Księdze Życia BARANKA, wy jesteście jedynymi, którzy w tym czasie nawet posłuchają MNIE. Upadnijcie na kolana! Nawróćcie się z grzechu! Proście o przebaczenie za to, co ten naród uczynił, za to, co zrobiliście by obrazić waszego ŚWIĘTEGO BOGA STWORZENIA!

Powstańcie! Powstańcie! Powstańcie i brońcie się!

Brońcie swojego prezydenta, a ja będę bronił Ameryki. Powstańcie w tym dniu! JA będę bronić Ameryki!

Wasze małżeństwo i urodziny są tak Święte! - szatan nienawidzi tego ile dusz przychodzi do JAHUSZUA, za słowa, które wypowiedziałaś. Gdyż Ezro, Święta, które, które, które pokazałeś, gdyż Tora, którą dajesz, nauczałeś jak wy [Eliszewa i Ezra], jak Efraim i Juda łączą się razem.

Nie będę miał więcej ataków takich jakie zrobiłeś ty, potępieńcu, szumowino – najgorszy poziom piekła, gdzie są upadli aniołowie, tak jak jest w Księdze Henocha. Wezmę łańcuchy i owinę cię z jeszcze większym napięciem, nie na jeden, nie na dwa, ale na pięć różnych sposobów! Będę miał nowe tortury dla upadłych aniołów, podczas, gdy będą wołać o litość.

Nie ma dla nich litości! Nie będzie żadnej litości dla żadnego wroga amightywind.com!

Ostrzegam was, że gdy zobaczycie film w wyszukiwarce, a nawet zobaczycie słowo wypowiedziane przeciwko tym dwóm, którzy teraz mówią, i amightywind.com (amightywind-proroctwa.com), zobaczycie jakiekolwiek ostrzeżenie i pójdziecie na tę stronę internetową - ostrzegam was teraz, – jeśli wysłuchacie nawet jedno słowo, które ktoś chce powiedzieć by "ostrzec jak złymi oni są”, ostrzegam was – spotka was ten sam los, jeśli nawet tylko posłuchacie tego filmu!

Jeśli zrobiliście to przypadkowo, to teraz jest czas, że JA wybaczę, JA będę miłosierny.

Ale mówię wam to, jeśli zrobiliście to celowo i wzięliście słowo i rozprzestrzenialiście go - strzeżcie się! JA, JAHWEH, teraz ogłaszam was MOIMI wrogami! JA, JAHWEH, ogłaszam, że jesteście MOIMI wrogami!

Kiedy uczyniliście to w ignorancji i chcecie walczyć po ich stronie [Amightywind], i walczycie po stronie JAHUSZUA i całej JEGO Oblubienicy, obiecuję wam to: JA, JAHWEH, przebaczyłem wam! Obmywam was KRWIĄ JAHUSZUA. Otrzymujecie przebaczenie, ale przyjmujcie rozkazy i przejmujcie inicjatywę od tych, których nazywam Eliszewą i Ezrą. Zamierzam poinstruować ich, co mają robić.

A oto jak będziecie wiedzieć, że Prorok jest prawdziwy:
Będą mówić tylko o Świętości. Ostrzegą, gdzie są wilki.
Będą chronić owce i jagnięta. JA zmuszam Proroka do czynienia tego.

Mówię MOJE Słowa przez to Święte naczynie z gliny teraz. W tej chwili JA, JAHWEH, wymawiam Słowa dla tych, którzy wysłali przekleństwa przeciwko Misji i tym, którzy należą do Misji: Myślicie, że uciekliście od tego [wyroku], że uszło wam to na sucho!

Paul hellem – ty, którego samo nazwisko ma słowo "piekło" w sobie (angielskie słowo ‘hell’ oznacza ‘piekło’) Och, ale zabawiałem się tobą! Ty, który kiedyś nazywałeś siebie mężem Eliszewy – ty kłamałeś, kłamałeś, kłamałeś! Kłamałeś pod każdym względem tylko po to, aby móc stanąć po stronie antychrysta i walczyć z tą, którą wzbudziłem, aby była jedną z MOICH Świętych, by mówiła prawdę! Jesteś kłamcą i jesteś prosto – żywcem wysłany z piekła! Ale nie tylko to! Ty sprzedałeś swoją duszę nie tylko szatanowi, ale sprzedałeś duszę tym, których nazywam "kosmitami".

Tak, "kosmici" są prawdziwi.

Tak, każdy rodzaj różnych gatunków, które nazywacie kosmitami/obcymi, jest upadłym aniołem. I nie ma "dobrych". Teraz są wymieszani. Są teraz dziwnym ciałem. Przybywają do kobiet podczas snu ci, którzy nie należą do mnie i krzyżują się z nimi. I jest ponad 120 różnych gatunków. Jest do tej pory ponad 120. Nie podam nawet liczby, gdyż nawet nie uwierzylibyście. Bo powiadam wam, że nie tylko pies i kobieta. Nie tylko naukowcy znaleźli sposoby, aby zmienić tożsamość płciową. Nie tylko szatan pokazał im sposoby na wypaczenie wszystkiego, co stworzyłem. Wszystkiego, nawet wody! Nawet tlen – nie wolno ci go otrzymać! I zanieczyszczają go, a ty myślisz, że oddychasz tlenem, a jednak jest to każdy rodzaj substancji chemicznej, który może zabić. Oni chcą ziemi dla siebie. Upadłe anioły chcą dla siebie ziemi, lucyfer chce ziemi dla siebie.

Pod morzem jest jeszcze jedna, cała rasa.
Pod ziemią - i nie mówię tylko o piekle!
Ukryli się w chmurach - nie są to prawdziwe chmury.
Ostrzegałaś i ostrzegałaś przed "smugami chemicznymi".
To jest och, o wiele gorsze niż jakakolwiek smuga chemiczna. Patrzysz na słońce, i ilu z was mówi: "Ojej, słońce się zmieniło, gdzie jest żółć, dlaczego jest ono takie białe?”
Księżyc się zmienił i zmieniło się słońce, i gwiazdy się zmieniły i nie mówią wam!

NASA nie mówi wam prawdy! NASA, wy nie mówicie im prawdy! Wtedy śmiejecie się i kpicie, mówiąc co macie na myśli, gdy NASA w końcu przyznaje: "Dlaczego? Oczywiście, że są kosmici!"

Czy nie jesteście już ostrzeżeni przez wasze filmy, poprzez wasze książki?

Hawkins płonie teraz w najgłębszej otchłani piekła! Hawkins jest teraz powiązany pomiędzy upadłymi aniołami!

Widzicie, to nie tylko są czasy końca. To koniec czasów końca!
Właśnie, dlatego ta Misja nosi nazwę Misji Ostatniej Szansy!

Kiedy przychodzicie do amightywind.com (amightywind-proroctwa.com), i lepiej przyjdźcie tego samego dnia po tym, jak usłyszycie – Idźcie i przeczytajcie, co tam jest! Idźcie i pokażcie MI i udowodnijcie MI, że jest coś złego, co oddala was od JA, JAHWEH, albo JA, JAHUSZUA, lub słodkiego DUCHA ŚWIĘTEGO!

Chodźcie, wyzywam was! Wyzywam was, abyście wykazali i oskarżyli tych, których nazwałem Świętymi. Ta Misja, którą zarządziłem jest Święta. Bo jak to może być cokolwiek innego? Została zrodzona z Nieba. Została zrodzona ze zwykłej kobiety 23 lata temu w Internecie. I została zrodzona zanim niektórzy z was usłyszeli nawet słowo’ Internet’. Oto jak dawno temu została zrodzona.

Nie rozumiecie, co to są języki – JA rozumiem to. To pójdźcie i oglądnijcie film na YouTube, który wam powie, że języki są prawdziwe. Są to Święte Języki, które pochodzą z Nieba, język, który jest zarówno ludzi jak i aniołów (1 Kor 13,1), Świętych Aniołów.

Słyszycie słowo ‘Prorok'. Nie wiecie, kim jest Prorok? Zatem zajrzyjcie do Biblii. Weźcie Biblię, póki jeszcze możecie, zanim prawda zostanie wam odebrana! Wyuczcie się na pamięć po tym, jak nawróciliście się, po tym, jak naprawdę oddaliście swoje życie dla JAHUSZUA, którego niektórzy nazywają Jezusem Chrystusem, ale JA daję wam JEGO Imię hebrajskie. Rozkazuję wam, abyście zaczęli się uczyć zapamiętywać to hebrajskie Imię.

Bo kobieta, która urodziła, była dziewicą, ale prawdziwą KRÓLOWĄ NIEBA jest SZIKAINJAH CHWAŁY, która ochraniała dzieci Izraela przez 40 lat, jak chodzili w kółko. SZIKAINJAH CHWAŁY to ta, na której obraz kobieta – w tym Ewa została stworzona. W tej chwili Eliszewa walczy nawet, by mówić, podczas gdy mówię przez nią, ale JA, JAHWEH, obiecuję wam….

Padnijcie na kolana i żałujcie za to, co zrobiliście, kiedy przypadkowo wypowiedzieliście się przeciw tym dwóm Świętym, przeciw tej Misji. Przyjrzyjcie się swojej rodzinie, tym, którzy wam mówią: „Nie wierzcie w prawdy tej Misji, nie wierzcie, kiedy nauczają o Świętości; nie wierzcie, kiedy nauczają Świętego Szabatu” A to nie jest niedziela! (Rdz 2, 2-3, Mk 2, 28, Łk 4, 16)! Kiedy zostaniecie zmuszeni pewnego dnia – a prawo będzie zawieszone, (Apokalipsy 13:16, Ps 94: 20-21) – że nie będziecie mogli już chodzić do żadnego kościoła, jak tylko w niedzielę – strzeżcie się, gdy wejdziecie, ponieważ wasz czas, kiedykolwiek wejdziecie, został wyczerpany. Ponieważ będzie to "komunia" jak żadna inna dla tych, którzy przyjmują Znamię Bestii. Weźcie Biblię i przeczytajcie Apokalipsę i zobaczcie (13:7-10; 15-18; 14:8-13; 16:2; 20:4), i spójrzcie na znak ostrzegawczy, który JAHUSZUA dał (o ohydzie spustoszenia, Łk 21: 7, 16-23, por. Mt 24, 15 i Mk 13,14; 1 Kor 11: 23a, 29; R 1: 1-3).

Ta nowa komunia, która się dokonuje w tych satanistycznych kościołach, którzy nawet nazywają się „masonami” (wolnomularze) – tak masoni o wiele wyższego stopnia niż 33. (Ps 2: 1-2; 83: 4-5; Apokalipsy 2: 9)

Pedofilia jest niczym. Piją krew męczenników, którzy są po prostu Świętymi, jedzą ciało. (Apokalipsy 17:4-6, 15-16; Psalm 14:4, 27:1-3; Micheasza 3:3, Apokalipsy 17:15-16)

I strzeżcie się, gdy ktoś zmusza was do pójścia do obozu, i mówi: "Damy wam darmowe mieszkanie". Pamiętajcie Japonię! Pamiętajcie, co stało się tutaj w Ameryce! [dla amerykańskich obywateli japońskiego pochodzenia] Pamiętajcie, jak obiecali im schronienie. To wszystko jest pułapką, MOJE dzieci. To wszystko jest pułapką.

Och, schrońcie się MOJE dzieci na chwilę, aż MÓJ Gniew przeminie.

Dla tych, których imiona zapisane są w Księdze Życia BARANKA: JA znajdę sposób, aby was chronić - jeśli naprawdę upadniecie na kolana i nawrócicie się z grzesznej drogi i staniecie się dozorcami Przykazań tego dnia. JA pamiętam tę kobietę na pustyni. (Apokalipsy 12)

Czytajcie Apokalipsę! Sprawdźcie to w waszej wyszukiwarce! Jesteście teraz tak blisko tego - trudno wam nawet uwierzyć!

Jak myślicie, dlaczego szatan wypowiedział wojnę na tej ziemi, jak nigdy dotąd?

Próbuje uciszyć, nawet zamknąć do więzienia Świętych Kaznodziejów, którym kazałem przemawiać, Proroków, którym kazałem ostrzegać! Doceniajcie Internet! Chrońcie ten Internet! Mówcie głośniej!

Posłuchajcie alternatywnych wiadomości, nie mediów informacyjnych, które można oglądać w TV! Nie tych kontrolowanych przez rząd i kosmitów, i samego szatana!

Chcecie wiedzieć, jaka jest prawda, przeczytajcie 10 Przykazań! Gdyż Tora to zbyt wiele dla niemowląt.

Dla tych z was, którzy nie jesteście niemowlętami, nie jesteście duchowo - rośniecie każdego dnia coraz więcej – wy jesteście nie tylko pod Przymierzem JAHUSZUA, ale jesteście pod przymierzem Abrahama, więc macie tam podwójną ochronę. Przeczytajcie i zapamiętajcie Psalm 91. Trzymajcie się go mocno, i Psalm 23 i Psalm 32. Jest Psalm, Psalm, spokój w trakcie burzy jest w Psalmach. Mądrość, wielka mądrość jest w Księdze Przysłów.

Nie ma dwóch ksiąg. Nigdy nie miało być dwóch ksiąg – Starego Testamentu i Nowego Testamentu

Gdyż JA, JAHUSZUA, którego niektórzy z was nazywają Jezusem – ale mówię wam, abyście poznali MOJE prawdziwe hebrajskie Imię „JAHUSZUA”, imię MOJEGO OJCA jest w MOIM Imieniu. O Izraelu, posłuchaj MNIE! Imię MOJEGO OJCA jest w MOIM Imieniu. A to jest JAHWEH! Nie bójcie się JEGO imienia! – i nie mogę zrobić niczego poza tym, co MÓJ OJCIEC powiedział, aby robić. (Jana 5:19).

Przeczytajcie swoje własne Psalmy!

Przyprowadziłem tego Proroka z Izraela, MOJEGO Proroka Ezrę, MOJEGO Kaleba, urodzonego i wychowanego tam. Och, tak wielu z was nie rozumie! Używam Izraela do ochrony Świętych Rzeczy, które musicie znać, takie jak Tora, i Święta, które kazałem wam zachowywać. (Rzymian 9:4-5, Psalm 12:7, Izajasz 66:22-23, Kapłańska 23)

Ale ile kościołów naucza was świętych Świąt, które nakazałem, które zawsze będą trwać? (Zachariasza 14:16-17; 1 Koryntians 5:8) O Izraelu, pewnego dnia będziecie płakać i będziecie lamentować: ‘Błogosławiony, który przychodzi w Imieniu JAHUSZUA!’ Powiedziałem JAHUSZUA! Błogosławiony, który przychodzi w Imieniu JAHUSZUA! Znacie Imię OJCA, ale boicie się wymawiać MOJE Imię. (Psalm 118:26; Zachariasz12:10-14; Mateusz 23:39) Teraz wymawiajcie Imię TEGO, który jest MESJASZEM, jedynym, który jest Zadośćuczynieniem Krwi za wasze grzechy. I miejcie wiarę we MNIE, nawet, gdy rozbrzmiewają syreny wojenne. (Izajasz 53) I módlcie się, módlcie się, módlcie się za bezpieczeństwo dla Ameryki w ten dzień – nie tylko dzisiaj, ale codziennie, dopóki już jej nie będę ochraniać! I nadchodzi czas, o którym was ostrzegałem – na 5 różnych sposobów, zostanie zaatakowana.

I ci, którzy nazywają siebie Illuminati i ci z was, którzy zaprzedali swoją duszę dla sławy i fortuny - i nie muszę wymieniać żadnych nazwisk.

Teraz macie prawdziwego prezydenta, który znowu chce wielkiej Ameryki. Ale on zapomina, nie chodzi o gospodarkę. Chodzi o Świętość. Chodzi o pokorę.

Wręcz ci, którzy teraz go otaczają, a ja teraz mówię o Kenneth Copeland – najbogatszy pastor świata – uważajcie na niego! Uciekajcie od niego!

A JA pociągnę wszystkich do odpowiedzialności, którzy dali mu aż tyle, jak grosz, najmniejszą kwotę waszej waluty! I to samo tyczy tych, którzy poszli za „John Hagee”, „Joel Osteen” – pociągnę was do odpowiedzialności. Będę was pociągał do odpowiedzialności, jeśli nie nawrócicie się, upadając na kolana i nie spokorniejecie! I uciekajcie od tych ludzi!

Nie, nie idźcie do niedzielnych kościołów! Zwróćcie się, zwróćcie się do prawdy!

Gdyż JAHUSZUA głosił w Szabat, to jest, znowu powiem wam raz jeszcze, nie w niedzielę, która nie jest Szabatem! Czcijcie dzień Szabatu i zachowajcie go Świętym! Jest taki ważny, że umieściłem go w 10 przykazaniach, 10 Prawach! Uczyniłem go tak prostym, aby małe dziecko zrozumiało. I dałem wam tylko 10, zamiast nakazywać wam przestrzeganie 613. I teraz rozmawiam z malutkimi niemowlętami: Nie mówię do duchowo dojrzałych. Już wiecie, jak ważna jest Tora, aby ją studiować. Słuchajcie jej! O prawach, które obowiązują na ‘dzisiaj’, i mam na myśli dziś, – oczywiście nie wszystkie dziś obowiązują. W Torze istnieją różne poziomy.

Ty, paulu hellem, nie jesteś nawet człowiekiem. Jesteś wilkołakiem. Nie sądzicie, że wilkołaki są prawdziwe? Jak myślicie, skąd pochodzą te bajki? Pomyślcie o powieściach, które opowiadaliście swoim dzieciom, wręcz ostrzegając o wielkim złym wilku w kapturze!
Kanibalizm zawsze był!
Wampiryzm zawsze był!

A wy, którzy nazywacie siebie chrześcijanami i lubicie filmy o zombie i filmy o wampirach, ale mówicie, że należycie do JA, JAHWEH, lub nawet, jeśli nazywacie GO imieniem ‘Jezus Chrystus’ … Czy nie wiecie, że antychryst użyje imienia Jezus Chrystus? Ale on boi się imienia JAHUSZUA!

Lepiej nauczcie się teraz! Powróćcie do czytania każdego z tych Proroctw!

Uważajcie na tułaczy. Przyjdą do was i będą wyglądać jak ludzie. Są "zmiennokształtnymi".
Mają nowe imię. Są "kosmitami".
Mają nowe imię. Są demonicznymi upadłymi aniołami.
Mają nowe imię. Oni trują was (Apokalipsa 11:18), ludzie świata.
Ci z rządu! Nawet żaden, nawet żaden kraj nie protestował, najwyższe z rządów nie powiedziały: Zaprzestańcie tego, co robicie! Powstrzymajcie to, co robicie, zanieczyszczając niebo, zatruwając powietrze na niebie, lit na niebie, najgorsze trucizny, rtęć!

A 5G nie wystarczało na szybkość Internetu. Musieliście ją podwyższać i podwyższać i podwyższać i podwyższać!

A promieniowanie - zastanawiacie się, dlaczego jesteście tacy chorzy? Dobrze, weźcie głęboki oddech, a dowiecie się, dlaczego. Zabijają was delikatnie, dając wam to, czego chcecie.

Internet, ale JA używam Internetu, aby wypowiedzieć MOJE Słowa. I chronię MOJE dzieci, które używają Internetu, by wziąć MOJE Słowa i ostrzegać owce i jagnięta, ostrzegać ludzi, aby nawracali się z grzechu!

Chronię ich w sposób, którego szatan nie może powstrzymać!

A wy, którzy kupujecie smartfony – który z nich jest najlepszy, każdego roku? Który mam wymienić? Teraz nie obchodzi was już, czy jest tam odcisk palca. Kiedyś walczyliście ze swoimi odciskami palców na policyjnej bibule, bo byliście niewinnymi!

Dlaczego potrzebowali waszego odcisku palca? Po co oni potrzebują skan (scyntygrafię) twarzy? Dlaczego oni potrzebują zeskanowanej tęczówki, waszych oczu, waszych własnych oczu, zapisu o waszych oczach, analizy głosu?
Jesteście zbyt leniwymi z waszymi nowymi telefonami komórkowymi, aby wcisnąć przycisk?

A gdzie są ci, którzy protestują? Powiem wam, gdzie oni są. Są tchórzami. Dołączyli do tych, którzy są najgorszymi z najgorszych na tej ziemi, do samych "kosmitów", o których mówiłem, tych, których nazywam upadłymi aniołami. Sprawiają, że myślicie, że czegoś wam brakuje, ale jedyne, czego brakuje wam, to piekło, bo chcą zapisów o was….chcą waszych twarzy, DNA. A wasze DNA jest tak cenne, ale naprawdę nie może być duplikowane. Jest syntetyczne, ale chcą waszego, prawdziwego. (Psalm 139:14) Ci, którzy nadal jesteście ludźmi, pamiętajcie o dniach Noego. Znów będzie i zostało to prorokowane [przez JAHUSZUA] przez tą, która teraz mówi. "Tak jak za dni Noego, tak ponownie będzie "(Mateusza 24:37-39).

Nawet w przypadku kobiet spółkujących z upadłymi aniołami, upadłymi demonami! I mówię demonami, bo to są te, które podążały za lucyferem – prosto do ziemi – za szatanem (Izajasz 14:12; Łukasz 10:17-18; Apokalipsa 12:9). Och i wy, którzy śmiejecie się z Biblii: "Jest przestarzała, jest za stara." Śmiejecie się ze starych książek Izraela jak księga Enocha. Kpicie teraz, płacicie później. Kpicie z Nieba, wyśmiewacie się z piekła! Kpicie z płci, z jaką was stworzyłem, czy to mężczyźni, czy kobiety. Wy naciągacze tożsamości płciowej! Nie chcecie płci dziecka, które się urodziło, więc dajecie im hormony, gdzie ich własne dziecko nawet nie wie! Miały się narodzić mężczyzną lub kobietą. Zamiast tego – zmieniacie je, zanim poznają prawdę. I one nie rozumieją.

JA nie zmieniłem się – JESTEM STWÓRCĄ!

Kobieta jest kobietą, a mężczyzna jest mężczyzną!

Wy, którzy się ubieracie i kpicie, i udajecie, że jesteście kobietą lub udajecie, że jesteście mężczyzną, i przekształcacie wasze dzieci w to, co nazywam obrzydliwością! A jeśli chcecie wiedzieć, co to jest obrzydliwość, popatrzcie w waszej wyszukiwarce internetowej - poszukiwania, które pewnego dnia wymażą ‘Świętość’, i wszystko, co zobaczycie jest tym, co szatan chce, abyście zobaczyli.

Więc patrzcie póki możecie. Skopiujcie Proroctwa, które dałem. Skopiujcie Proroctwa, które dałem temu Prorokowi! Skopiujcie je i ukryjcie! Przeczytajcie je i studiujcie je, bo żadne słowo nie jest błędne!

A wy, którzy myślicie, że mówię przez Eliszewę w pofragmentowanych zdaniach, i nie umieszczam przecinków ani nie przeliteruję poprawnie słów – kim jesteście, by kwestionować JA, JAHWEH? Mówię przez nią, więc mogę mówić przez dzieci, więc mogę mówić do tych, którzy nie mówią po angielsku w sposób, w jaki to ty robisz, …tak płynnie. Wy wykształceni faryzeusze! Mam już dość! Ale ostrzegam was!

Módlcie się, módlcie się, módlcie się wy, w KTÓREGO Imię wierzycie, żebyście naprawdę należeli do MNIE, żeby wasze imię znalazło się w Księdze Życia BARANKA!

Bo jest też Księga Potępienia.

A w Księdze Potępienia jest więcej nazwisk niż kiedykolwiek, nigdy, przenigdy nie uwierzylibyście (Mateusza 7:13)! A Księga Wymazanych jest najgorsza ze wszystkich (2 Piotra 2:21; Hebrajczyków 10:26-27) bo jest gorsza od Księgi Potępienia - ci, którzy zostali stworzeni tylko po to, by zostać potępionymi (Rzymian 9:22). Bo decyzję podjęli w Niebie, w bitwie pomiędzy lucyferem i JA, JAHWEH i wszystkimi Świętymi w Niebie. (Proroctwo 71) Pamiętajcie, gdzie jest napisane w Biblii, ”Wypracowujecie swoje zbawienie z lękiem i drżeniem (Philipians 2:12)”. Wasza dusza już wie, jeśli drżycie i zastanawiacie się, czy jesteście pojednani ze MNĄ? (Psalm 32:3-7)

A ty, który jesteś w Księdze Wymazanych – zacząłeś dobrze - paul hellem - Kiedyś dałem ci szansę. Mogłeś nawrócić się. Powiedziała ci ta kobieta mówiąc: "Nawróć się!" – kiedy odwróciłeś się od JAHUSZUA. Nawracaj się! Nawracaj się! Nawracaj się! Mimo, że już wiedziałem, że nie ma dla ciebie szans. Teraz robisz swoje rytuały. Teraz pijesz krew i zjadasz kanibala, jak kanibal. Wysyłasz swoje przekleństwa. Nie możesz znieść tego faktu, że Eliszewa, która przez tyle lat walczyła ze swoim zdrowiem … ale to było z powodu 14 lat ciebie, paul hellem! Z jej zdrowiem nie było nic złego, dopóki ty nie wszedłeś w jej życie, i nie przyniosłeś ze sobą swoich przekleństw! Ty, który masz druida matkę, która czci drzewa (Jr 10: 1-8, Dn 10: 4-18)! A teraz jesteś bestią z pola (Dz. 20: 29-30, 2 Pt 2:12, Jude 1:20). Jesteś "zmiennokształtnym"! Udajesz, że jesteś człowiekiem! Jesteś upadłym aniołem, który chce spółkować z człowiekiem.

Ona jest o całkowicie ludzkim DNA.

Ty jesteś upadłym aniołem.

Widzicie, ten dzień to jest dzień Objawień. Tak jak Jan nazywany był Objawicielem.

Eliszewa ma również ten dar i Ezra ma, będąc Objawicielem tego Pokolenia.

Więc teraz są atakowani.

A teraz ten Polak wynosi się i mówi wszelkiego rodzaju zło, gdyż on jest upadłym aniołem – jest posłany od szatana! Ponieważ tak wielu Żydów/Hebrajczyków przybyło do JAHUSZUA dzięki Modlitwie Zbawienia, którą Ezra napisał i wypowiedział – wszyscy, wszyscy, wszyscy, a jednak nie rozumieją! Nie wystarczy po prostu uwierzyć. Muszą wyznać ustami! Spowiedź dokonuje się na zbawienie (Rzymian 10:10)

Jeden [Wznoszący się/Objawiciel] urodzony w Izraelu i to jesteś ty, Ezro, i jeden urodzony poza Izraelem, którym jest Efraim – to jesteś ty, Eliszewo. Kaleb, Kaleb, tak, MÓJ Kalebie. MÓJ Kalebie! MÓJ Kalebie, jesteś MOIM Ezrą i daję ci to imię, gdyż przyszedłeś, jako Wznoszący się. Głosisz prawdę, bez względu na to, kto próbuje was rodzielić, bez względu na to, jakie kłamstwa i oszczerstwa są mówione o was obu! Nikt was nigdy nie rozdzieli, chyba, że sami zdecydujecie się rozdzielić. A JA już wiem, co włożyłem w was obu.
Ezra, nigdy nie wierz kłamstwom o swojej żonie. I Eliszewo, nigdy nie wierz kłamstwu o swoim mężu.

A wy, którzy jesteście Świętymi, a ja nazywam ‘Świętym’ tylko tych, którzy należą – i JA nawet pozwalam to imię ‘Jezus Chrystus’ ten jedyny raz. Gdyż teraz uczycie się Imienia ‘JAHUSZUA’. Dlaczego więc miałbym was potępiać? Dlaczego miałbym was karać za to, czego nie wiecie? Tylko nie wierzcie w kłamstwa! Zamiast tego, z czymkolwiek zostaliście pobłogosławieni, rozkazuję wszystkim, którzy są błogosławieni, kiedy usłyszycie te nowe Proroctwo – które stawiam ponad setką innych, gdyż tego było ponad 1000, i zawsze powtarzam, bo następnego dnia nie wiecie, kiedy mówię – musicie mówić głośno! Brońcie Misji, o której wiecie, że mówi prawdę, bo inaczej w dzień Sądu będziecie pociągnięci do odpowiedzialności! A jeśli wiecie, że zostaliście dzisiaj pobłogosławieni prawdami, które zostały usłyszane – nie szukajcie nazwiska! Bo tam jest wymienione samo to nazwisko ‘paul hellem’, które tam było wewnątrz, było przedtem skryte, jako, że go nazwałem "bez imienia" – on nie był godny żadnego imienia! I nie znajdziesz go w żadnej książce chyba, że chodziło o jego imię.

Jeśli przeczytacie tak dużo, jak jedno słowo, mówiące o tym imieniu,… wtedy staniecie się tacy jak on, upadłym aniołem, bestią z pola! Takiego powszechnie nazywacie wilkołakiem.

Och, nie śmiejcie się, cokolwiek robicie, nawet, jeśli nie rozumiecie – rozważcie to!

Nigdy, przenigdy, przenigdy celowo nie szukajcie niczego złego o tej Misji!

Gdyż wszystko, co zrobicie, to znajdziecie kłamstwa i oszczerstwa od szatana i "kosmitów", którzy nie chcą, abym [JA] ujawnił to, co ona wie i co tak wiele innych osób zweryfikowało.

Przyjrzyjcie się uważnie swojej rodzinie. JA ostrzegłem was, że duch strachu został uwolniony! Ostrzegłem was, że duch szaleństwa został uwolniony! Ona ostrzegła was, że oni uczynią morderców z niewinnych ludzi! Ona ostrzegała was! JA ostrzegłem was przez nią!

Są fale dźwiękowe. Strzeżcie się! Jęczenie i biadolenie, które słyszycie i znacie je i je rozpoznajecie. Przemawiam do tej Wznoszącej się, tego Proroka w ten dzień – Eliszewy Elijahu – to jest jęczenie i biadolenie Ziemi (Rm 8)! Ziemi! Za to, co zostało jej zrobione! Z powodu wojny, która na nią nadchodzi! Nawet gorzej! Słońce płacze! Księżyc płacze!
I mówię o prawdziwym słońcu i księżycu, które JA, JAHWEH, stworzyłem. Gwiazdy spadają z nieba! I to nie JA je strącam lub blokuję. To są najgorsi z najgorszych, którzy przeklinają tę ziemię (Apokalipsa 11:18)!
Czy nie powiedziałem, że Ziemia będzie w żałobie? (Jeremiasz 4:28; Psalm 46:2-3)
Czy nie powiedziałem, że nawet zwierzęta będą wiedzieć (Jeremiasz 12:4; Rzymian 8:22)?
Czy nie przepowiedziałem tego wszystkiego w Księdze, którą nazywacie ‘Biblią’, JA nazywam ‘Pismem Świętym’ i ostrzegam w starych księgach:

I kiedy dzień wyciszy się, nadejdą dni ciemności (Ezechiel 30:3, 32:7-8; Kohelet 12, Izajasz 60:2; Jeremiasz 13:16) - Już przez nią ostrzegałem, 3 Dni Ciemności (Proroctwa 36, 60, 115), przez dwa tygodnie nie będzie żadnej elektryczności. Możecie je nazwać ‘EMP’. Możecie je nazywać, jak tylko chcecie. Ale w żaden sposób nie będzie prądu. Tak jak wtedy, gdy umarł MÓJ SYN! Nie będziecie mogli zobaczyć ręki przed twarzą (Mateusz 27:45; Marek 15:33; Łukasz 23:45; Wyjścia 10:21:23; Izajasza 60:2).

Ale, och dla mojej resztki! Och, dla tych, którzy przestrzegają 10 przykazań, tych, którzy pokutują tego dnia, tych, którzy padają na kolana i błagają w Imieniu JAHUSZUA: Wybacz mi! Proszę, wybacz mi wszystko, co zrobiłem przeciwko TOBIE! Wybacz mi, nie chcę być w tym, co nazywa się Wielkim Uciskiem!

Nie chcę być [tutaj], gdy czas Gniewu BARANKA i JA który siedzę na tronie [przyjdzie] (Apokalipsa 6:16-17)
Przeczytajcie Księgę Objawienia, a zobaczycie!
Upadajcie na swoje twarze i nawracajcie się! Mam na myśli dosłownie, ‘padnijcie na twarze’! A jeśli nie możecie tego zrobić ze swoimi kolanami, zakryjcie twarze i nawracajcie się i wołajcie: ‘proszę, wybacz mi’! W Imieniu JAHUSZUA, proszę, wybacz mi! W imię MESJASZA, TWOJEGO Jednorodzonego SYNA, proszę, wybacz mi i naucz mnie odróżniać dobro od zła! Proszę, słodki DUCHU ŚWIĘTY, proszę, pochłoń mnie proszę, namaść mnie! Proszę pomóż mi odróżnić prawdę od kłamstw! JA przebaczę, JA jestem wierny, aby wybaczyć i zapewnię drogę do ucieczki. A jeśli musisz oddać życie, jako męczennik wiedz o tym, że jeśli wypowiedziałeś tę modlitwę i naprawdę stosowałeś się do niej...

W Księdze Powtórzonego Prawa są błogosławieństwa 28, i w Księdze Powtórzonego Prawa 28 są przekleństwa, a przekleństwami są ci, którzy są z Ezawa. Gdyż Jakuba kochałem, Ezawa, nienawidziłem (Rzymian 9:13). Weźcie wyszukiwarkę. Sprawdźcie, jeśli nie wiecie. JA, JAHWEH, nienawidzę potępionego. (Przysłów 6:16-19; Psalm 11:5; Jeremiasza 6:30) Powtarzam to, nie ma przebaczenia, kiedy bluźnicie przeciwko MNIE, DUCHOWI ŚWIĘTEMU! (Łukasza 12: 8-10) A MY jesteśmy ŚWIĘTĄ TRÓJCĄ. Więc to nie tylko bluźnierstwo, to kpina! Kpicie teraz, zapłacicie później. Proście już teraz o wybaczenie! JA jestem wierny, aby wybaczyć, [oddalić] tak daleko jak daleko jest Wschód od Zachodu, i wasze grzechy nie będą już więcej pamiętane! Ale wy, którzy zbluźniliście chociaż raz, nigdy nie zostanie to wam wybaczone!

Nie szukajcie nazwiska ‘paul hellem'!

Nie przeglądajcie żadnej, żadnej strony internetowej, żadnej w dowolnym języku!

Szczególnie teraz mówię do tego polskiego:
- Myślisz, że nie wiem, co zamierzałeś zrobić!
- Myślisz, że to nie diabeł umieścił to w tobie!
- Myślisz, że nie wiem, że jesteś jednym z upadłych, kiedy cytujesz Pismo i udajesz, że nauczasz Pisma.
A wszystko, co robisz, to prowadzenie owiec i jagniąt na manowce, aby mogły stać się jak upadły anioł, jak bestia z pola! Wy czarownicy i wy wampirzy, wy – wszystkie formy okultyzmu – nie wymienię ich wszystkich. Myślicie, że was nie widzę! Myślicie, że nie widzę was patrzących w swoje lustra! Jesteście zdalnymi podglądaczami! Zapłacicie, jeśli nie nawrócicie się! Bo nawet rząd używa zdalnych podglądaczy, aby szpiegować tych, o których szatan im powie....

Relacja z podróży Brata Adama do Polski w 2016 roku. Kliknij tutajApel o Pomoc w Wydaniu Książek z Proroctwami BOŻYMI

* * *

Drodzy państwo, ukochani, którzy miłujecie Słowo BOŻE. Prosimy Was bardzo gorąco o pomoc w wydaniu czterech książek z Proroctwami BOŻYMI.

Prorok Elisabeth Elijah (brzmienie po hebrajsku: Eliszewa Elijahu) i Misja Ostatniej Szansy PANA BOGA JAHWEH nie są związane z żadnym kościołem lub organizacją religijną. Zostały powołane i są prowadzone przez samego BOGA OJCA JAHWEH, SYNA BOŻEGO JAHUSZUA i DUCHA ŚWIĘTEGO RUACH ha KODESZ. Jedna książka pod tytułem Tajemnice DUCHA SWIETEGO (RUACH ha KODESZ) została już wydana i jest dostępna. Dziękujemy wszystkim, którzy dodali swoją cegiełkę i pomogli udostępnić Polakom tę świętą książkę.

Na rozkaz PANA BOGA wydamy jeszcze cztery książki ze wszystkimi Proroctwami BOŻYMI. Internet jest dostępny teraz, ale w nadchodzącym wielkim ucisku tylko Proroctwa utrwalone w książkach będą dostępne do czytania dla tych, którzy będą je posiadać. Jest mało czasu, a więc proszę nam pomóc finansowo jak tylko możecie już teraz. BÓG JAHWEH, OJCIEC nasz, który jest w Niebie, obiecał wynagrodzić wszystkim JEGO dzieciom, które pomogą w pracach nad tłumaczeniami i książkami. Dzisiaj jest czas i możliwość, aby zgromadzić sobie skarby w Niebie, jutro może być za późno. Pamiętajmy, ze w wielkim ucisku pieniądze nie będą nikomu przydatne na nic, pośród prześladowania, zniszczenia i śmierci. Tylko BÓG JAHWEH będzie w stanie uchronić swoje dzieci, które GO miłują. Dziś macie możliwość udowodnienia swojej miłości do BOGA OJCA JAHWEH, SYNA BOŻEGO JAHUSZUA MESJASZA i DUCHA ŚWIĘTEGO i do swoich rodzin, znajomych, rodaków i tych najmniejszych PANA BOGA!

Uwaga!
Mamy już fundusze na wydanie 2 książki, Proroctwa 1-40. AlleluJAH! Będziemy przygotowywali się do druku. Wpłaty dodatkowe będą do dyspozycji Proroka Eliszewa (Elisabeth) Elijah i zarządu Misji Amightywind. Fundusze są rozporządzane według poleceń i pozwolenia z Nieba naszego BOGA OJCA, ABBA JAHWEH, JAHUSZUA MESJASZA i DUCHA ŚWIĘTEGO - MAMY MĄDROŚĆ. Dziękujemy Wam, kochani, bardzo za Wasze serca i posłuszeństwo.


Ew. Św. Mateusza, rozdzial 25:
31 Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. 32 I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. 33 Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 34 Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! 35 Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 36 byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". 37 Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? 38 Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? 39 Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" 40 A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". 41 Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! 42 Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; 43 byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie." 44 Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" 45 Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". 46 I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».
Proroctwo rosesglitter.gif Proroctwa rosesglitter.gif proroctwa proroctwo proroctwa rosesglitter.gif proroctwo


proroctwa nowe rosebutterflyglitter2.gif proroctwo Boże Proroctwa dla Polaków sitenavp.gif Proroctwo Proroctwa rosebutterflyglitter2.gif Proroctwo nasze

17 września, 2018. Jom Kippur i Sukkot, informacja. Trwa doskonalenie tłumaczeń Proroctw.
Proroctwa update.gif Proroctwo BOŻE

elisbthpic.jpg proroctwo proroctwa
Apostoł i Prorok Elisabeth Elijah (brzmienie po hebrajsku: Eliszewa Elijahu)
wyznanie_wiary.jpg
Wyznanie Wiary Misji Amightywind

Proroctwa zbawienie Proroctwo
ZBAWIENIE -
Darmowy Dar Życia Wiecznego

testimonies.jpg
Świadectwa o Misji Amightywind
amdtestimony.jpg proroctwa proroctwo
MOJE ŚWIADECTWO
STARSZY BRAT ADAM, PASTOR
Proroctwa yahuvehyahushua.jpeg Proroctwo
Święte Hebrajskie
Imiona BOŻE
Proroctwa Sabbath.jpg Proroctwo BOŻE
Biblijna Prawda
o Szabacie
Proroctwa bluebeam.jpeg Proroctwo
Projekt BLUE BEAM i fałszywe 'wniebowzięcie'
greattribulation.jpg
WIELKI UCISK
Proroctwa bride.jpeg Proroctwo
Wniebowzięcie
Oblubienicy Mesjasza
Proroctwa guestprophet.jpg Proroctwo
Przekazy innych Proroków
Proroctwa hell2.jpg Proroctwo BOŻE
Wieczne Piekło:
Ostrzeżenie
Proroctwa jacob.jpg Proroctwo
Sny, Wizje i Objawienia
Proroctwa communion.jpeg Proroctwo BOŻE
Specjalna wiadomość od Eliszewy (Elisabeth)
Proroctwa biblemissingbooks.jpg Proroctwo BOŻE
Zaginiona Księga Biblii:
Księga Henocha
Proroctwa prayer.jpeg Proroctwo
Modlitwy
Proroctwa ringshands2.jpg Proroctwo
„Kość z Moich Kości”
spiritualwarfare.jpg
„Taktyki Walki Duchowej”
Proroctwa vaccination.jpg Proroctwo BOŻE
Ostrzeżenie:
NIE DAJCIE SIĘ SZCZEPIĆ!
Proroctwa babyl.jpg Proroctwo BOŻE
STOP Rzezi Nienarodzonych Dzieci!
Proroctwa catholic_church.htm Proroctwo
Kościół Katolicki
w Proroctwach
bloodmoon.jpg
Krwawy Księżyc
z 27 września, 2015
Proroctwa yahushua_fire.png dlatego Proroctwo BOŻE
Proroctwa doveshield2.gif Poznaj Proroctwo BOŻE
Proroctwa baptism_all.gif Proroctwo BOŻE
Czym jest
Biblijny Chrzest?
Proroctwa yahushua_fire.png proroctwo
proroctwa doveshield2.gif Proroctwo
kazanie_na_gorze.jpeg
Przykazania BOŻE w Biblii
santa_truth.jpg w proroctwa proroctwo
Prawda o tzw.
„Bożym narodzeniu”
BIBLIJNE ŚWIĘTE DNI
Proroctwa new-moon.jpg Proroctwo BOŻE
Kiedy jest Początek Roku
-Rosz ha Szanah?
(Kalendarz Biblijny)
Proroctwa krew_baranka.jpg Proroctwo BOŻE

Zwycięstwo na Krzyżu!
Zwycięstwo Zmartwychwstania!

Święto Pesach w Starym i Nowym Przymierzu
zstapienie_ducha_swietego.jpg
Szawuot / Pięćdziesiątnica/
Święto Tygodni
proroctwa roshhashana.jpg proroctwo
Święto Trąbienia (Jom Terua) /
(Rosz ha Szana)
i jego Mesjańskie znaczenie
proroctwo yahushua_high_priest.jpg proroctwa
Jom Kippur - Dzień Przebłagania
Proroctwa sukkot.jpeg
Sukkot - Święto Namiotów
Proroctwa hanukkahmenorah.jpg
Chanuka - Festiwal Świateł
purimhats.jpg
Obchodzenie Święta Purim


rosesglitter.gif, proroctwo proroctwa Proroctwo, rosesglitter.gif, Proroctwa BOŻE Proroctwa, rosesglitter.gif, Proroctwo BOŻE

Więcej filmów z Misji Amightywind

1. Filmy z pouczeniami i Proroctwami otrzymanymi przez Prorok Eliszewę Elijahu po 7 Marca, 2016 roku, tzn. po przybyciu Proroka Ezry. Kliknij tutaj

2. Filmy z Proroctwami otrzymanymi przez Prorok Eliszewę Elijahu przed 7 marca, 2016 roku, tzn. przed przybyciem Proroka Ezry. Kliknij tutaj

3. Pieśni i inne filmy. Kliknij tutaj

4. Świadectwa filmowe osób oddanych BOGU. Kliknij tutaj


Uwaga! Lista wrogów BOGA i Misji Amightywind

Iwona Szymańska kłamie

Waldemar Zelewski kłamie

Cezary z "wojownicywiary" kłamie

GUESTBOOK - KSIĘGA GOŚCI MISJI AMIGHTYWIND

Witajcie Umiłowani JAHUSZUA w naszej Księdze Gości! Jeśli ta Misja jest błogosławieństwem dla Was, to prosimy, dajcie nam znać. To, co napiszecie w naszej Księdze Gości, będzie także zapisane w Niebie!

*

Wszystkich z Państwa, którzy poczytujecie tę Misję za błogosławieństwo, zapraszamy do wpisania się w naszej Księdze Gości. Zachęcamy Was, aby podzielić się Waszym świadectwem i słowami wsparcia dla wszystkich, którzy są związani z tą Misją.

Dziękujemy bardzo wszystkim pomocnikom. Jak mówi Pismo, my wszyscy jesteśmy jednym ciałem JAHUSZUA naszego MESJASZA, a świat rozpozna, że należymy do JAHUSZUA, po naszej miłości dla siebie nawzajem. (Rz 12:5; Jn 13:35)

Po kliknięciu w animację powyżej zostaną Państwo zabrani do strony Księgi Gości (Guestbook) w języku angielskim. Mogą Państwo zamieścić swój wpis w dużym polu Comment, powyżej podając swoje imię (pole Name) oraz adres e-mail, a także wybierając sobie jeden z dostępnych pod spodem obrazków. Mogą też Państwo przesłać swoją wiadomość e-mailem na adres: [email protected] , a my zamieścimy ją w Księdze Gości za Was. Wszystkie wpisy zamieszczamy niezmienione wraz z ich angielskim tłumaczeniem, tak aby Prorok Elisabeth Elijah (brzmienie po hebrajsku: Eliszewa Elijahu) i Zespół Misji mogli przeczytać Państwa słowa i modlić się za Was.

Na stronie znajdują się wpisy wielojęzyczne, głównie w języku angielskim, jednakże jest pośród nich także wiele wpisów od naszych Braci i Sióstr z Polski, które zachęcamy Państwo gorąco do przeczytania. Po przeczytaniu wszystkich dostępnych wpisów, należy kliknąć przycisk ←Older Comments, aby zobaczyć dalszy ciąg listy, następnie akcję tę powtarzać, aż dojdzie się do końca listy wpisów. Na chwilę obecną mamy już ponad 20 wpisów od naszych polskich Braci i Sióstr. Bardzo dziękujemy za wsparcie! BÓG JAHWEH i JAHUSZUA obiecują błogosławieństwa wszystkim, którzy wspierają ICH Misję Ostatniej Szansy, i otwarcie wyznają swoją wiarę w NICH oraz sprzeciw wobec zła i niegodziwości.
Misja ta jest Międzynarodową Apostolską oraz Proroczą Judeomesjańską Misją Zielonoświątkową. Przypisujemy szczególne znaczenie dniu Pięćdziesiątnicy, a także uznajemy ważność mówienia językami, prorokowania, uzdrawiania oraz znaków i cudów pośród tych, którzy prawdziwie podążają za JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezusem Chrystusem). Nie jesteśmy powiązani z Kościołem Zielonoświątkowym, nie rościmy sobie żadnego wyznania, ale jedynie pełną miłości i posłuszeństwa więź z naszym Stwórcą, Abba JAHWEH oraz JAHUSZUA ha MASZIJACH, Jednorodzonym Synem JAHWEH, naszym MESJASZEM.

Wierzymy, że poprzez bycie posłusznym Bogu JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH i RUACH ha KODESH, oraz przedkładanie ICH na pierwszym miejscu w swoim życiu i miłości, okazujemy, że prawdziwie kochamy JAHUSZUA. Wiemy, że nie ma żadnej innej drogi do Nieba poza zbawienną i oczyszczającą Krwią oraz Imieniem JAHUSZUA ha MASZIJACH, a także przyjmujemy JEGO Ofiarę, złożoną za nas na Krzyżu Kalwarii. Wierzymy, że JAHUSZUA został złożony jako ofiara za grzechy i jedynie ON mógł stanowić Święta, nieskazitelną Ofiarę Krwi.

Wierzymy, żezostał ON zrodzony z dziewicy, ukrzyżowany umarł i powstał trzeciego dnia, a następnie przez 40 dni chodził pośród wielu świadków, po czym powrócił do Nieba. Wierzymy, żeJAHUSZUA ha MASZIJACH ma całkowite zwycięstwo nad szatanem i Piekłem. Uznajemy wagę chrztu wodnego, przyjętego po akceptacji JAHUSZUA jako MESJASZA oraz porzucenia grzechu w pokucie, żalu i nawróceniu. Wierzymy, że powinniśmy żyć Świętym życiem, aby przynosić Chwałę JAH, któremu służymy oraz być świadkami JEGO zbawiennej, wyzwalającej, uzdrawiającej i przywracającej do życia Mocy.

Wierzymy, że opuścić ciało znaczy stanąć w obliczu JAHUSZUA, jeśli prawdziwie podążamy, wierzymy i okazujemy posłuszeństwo temu, co JAH mówi do nas w Piśmie Świętym. Zachęcamy do studiowania hebrajskich i aramejskich przekładów Biblii, a także, tak zwanych „apokryficznych”, zaginionych Ksiąg Biblijnych.


Zapoznaj się z pełnym
Wyznaniem Naszej Wiary


Aleph & Tav Almightywind Ruach Ha Kodesh Wildfire Last Chance Ministry
Aleph & Tav Almightywind Holy Ghost Wildfire Last Chance Ministry
Alpha & Omega Almightywind Holy Ghost Wildfire Last Chance Ministry

ALEPH & TAV ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH FIRE MINISTRY
ALEPH & TAV ALLMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE MINISTRY
ALPHA & OMEGA ALLMIGHTYWIND HOLY GHOST FIRE MINISTRY
ALPHA & OMEGA HOLY GHOST WILD FIRE LAST CHANCE MINISTRY

Alef & Taw Amightywind Misja Ostatniej Szansy Niepowstrzymanego Ognia
Gwałtownego Wiatru RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO)

proroctwa holyeagles.gif Poznaj proroctwo BOŻE

© Prawa autorskie 1996-2011 Treści znajdujące się na tej stronie mogą być swobodnie kopiowane pod warunkiem, że nie zostaną umieszczone w żadnym materiale przeznaczonym do sprzedaży oraz pod warunkiem, że cały ten ustęp zostanie zawarty. Do użytku poza tymi warunkami wymagana jest pisemna zgoda. Darmo dostaliście, darmo dawajcie.
Nie udzielamy jednakże zezwolenia na jakiekolwiek wykorzystywanie czy powielanie treści Przekazów Proroczych bądź innych materiałów znajdujących się na tej stronie internetowej w celu zniesławiania, wyśmiewania, szkalowania czy oczerniania Misji Ostatniej Szansy, Prorok Elijah lub Proroczych Słów przychodzących poprzez nią z Nieba.

Apostoł Elisabeth Elijah (brzmienie po hebrajsku: Eliszewa Elijahu)
Wszystkie Prawa Zastrzeżone