Proroctwa BOŻE dla Polaków. Polska miłuje prawdziwe Proroctwo BOŻE!wyznanie_wiary.jpg

ZBAWIENIE

 Objawienie

„Obywatel Piekła”

Znaczenie Świętych Hebrajskich Imion BOŻYCH יהןה יהושוע

„Pamiętaj o dniu Szabatu, aby go święcić.”

Świadectwo
Apostoł i Prorok
Elisabeth (Elisheva) Elijah
Blogi Misji
Amightywind

o wiele więcej w oknie Nawigacji Strony poniżej...


PROROCTWA
w innych językach

Strona główna

Misji AMIGHTYWIND

Fałszywi Prorocy

Szukaj na Stronie

Nasz umiłowany JAHUSZUA ha MASZIJACH stoi na straży tej Świętej i Namaszczonej Internetowej Misji, powołanej przez JAHWEH, aby docierać do dusz dla JAHUSZUA i ostrzegać o tym, co ma nadejść w tych Czasach Końca, a także by ochraniać tą Misję i Misjonarzy od ognistych strzał naszych nieprzyjaciół. W Imieniu JAHUSZUA, AlleluJAH!

angelflying2.gif, proroctwa

Kliknij, aby przejść błyskawicznie do
Listy Proroctw bądź Okien Nawigacji Strony

Witamy na stronie!

* * *

PAN BÓG JAHWEH, zgodnie z zapowiedzią zawartą w Księdze Malachiasza 3:23-24, a także w Ew. św. Mateusza 17:11, powołał na Proroka dla Narodów Elisabeth Elijah (brzmienie po hebrajsku: Eliszewa Elijahu), obdarzając ją szczególnym Namaszczeniem. (Uwaga: Imię Eliszewa jest polskim zapisem hebrajskiego brzmienia imienia Proroka, odpowiednikiem angielskiego "Elisabeth". Prorok jest z narodu hebrajskiego, podobnie jak byli Prorocy biblijni. Nasz BÓG nakazał podawać je od marca 2016 roku. Nazwisko Proroka "Elijah - zapis po angielsku, lub Elijahu - brzmienie po hebrajsku" odpowiada polskiemu "Eliasz".)

„Oto JA poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem Dnia JAHWEH, dnia wielkiego i strasznego. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi przekleństwem.”   – Księga Malachiasza 3:23-24

"ON (JAHUSZUA) odparł: 'Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko.'"   – Ew. św. Mateusza 17:11

Elisheva Eliahu Proroctwa! Prorok Elisabeth Elijah (Eliszewa Elijahu) i Misja Ostatniej Szansy PANA BOGA JAHWEH nie są związane z żadnym kościołem lub organizacją religijną. Zostały powołane i są prowadzone przez samego BOGA OJCA JAHWEH, SYNA BOŻEGO JAHUSZUA i DUCHA ŚWIĘTEGO RUACH ha KODESZ.

Proroctwa, które daje nam PAN BÓG JAHWEH poprzez tego Proroka, nadchodzą bezpośrednio z Nieba, są nagrywane, a następnie spisywane bez jakiejkolwiek cenzury. BÓG JAHWEH przekazuje nam dzisiaj SWOJE Słowo przez Prorok Elisabeth Elijah (Eliszewa Elijahu) i innych namaszczonych Proroków, zapowiadając w nim wielkie błogosławieństwa i nagrody oraz ochronę w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku SWOIM Dzieciom, a wrogom oraz tym, którzy są nieposłuszni JEGO Słowu - Sąd BOŻY i kary.

Misja Ostatniej Szansy Niepowstrzymanego Ognia Gwałtownego Wiatru RUACH ha KODESZ - Misja AmightyWind - ma zasięg międzynarodowy. Proroctwa są tłumaczone na ponad 25 języków. Słowo od PANA BOGA JAHWEH jest otrzymywane w języku angielskim, a następnie tłumaczone na języki obce, w tym na język polski. Proroctwa w języku polskim, poza tą stroną, zamieszczone są także na macierzystych stronach internetowych Misji www.amightywind.com oraz www. almightywind.com.

Z Prorok Elisabeth Elijah (Eliszewa Elijahu), bądź też z polskimi misjonarzami Amightywind, można skontaktować się poprzez jeden z podanych obok adresów e-mail.

Jeżeli ta Misja jest dla Ciebie błogosławieństwem, to napisz do nas na adres e-mailowy, który jest po prawej stronie. Z góry dziękujemy!


PAN BÓG dołączył Proroka Ezrę do Prorok Eliszewy Elijahu!

Eliszewa Ezra Proroctwa!Apostoł Ezra z Izraela wspólnie z Prorok Eliszewa Elijahu (Elisabeth Elijah) prowadzą Misję Amightywind.

Oboje Apostołowie, Ezra i Eliszewa są wielce Namaszczonymi Prorokami i jest to początek nowej drogi i działalności Misji. BÓG nasz będzie czynił wielkie dzieła i cuda poprzez te SWOJE sługi w Misji Amightywind na całym świecie. Oboje są Prorokami z narodu Izraelskiego. Apostoł Ezra urodził się w Izraelu, a Eliszewa Elijahu urodziła się w USA.

Ta Misja rozwinie się w pełni bez ograniczeń Namaszczenia DUCHA ŚWIĘTEGO - RUACH ha KODESZ! Nasz kochany, wspaniały BÓG, ABBA JAHWEH, mówi o tej zmianie w Proroctwie 127.

Otrzymaj w darze książkę „Tajemnice DUCHA ŚWIĘTEGO/RUACH ha KODESZ”!


Proroctwa images/immayah.gif Proroctwo

(kliknij)facebook_logo2.jpg

Zapraszamy do kontaktu!kontaktemail.gif Adres do korespondencji z polskimi misjonarzami i do składania zamówień na książkę:

[email protected] [email protected]

Adresy do korespondencji z Prorokami i misjonarzami
Misji w języku angielskim:

[email protected]
[email protected]
[email protected]
Proroctwa, pixel.gif, Proroctwo
Proroctwa donate_polish Poznaj Proroctwo BOŻE Dotacje przez polski bank

Polskie Biblie w internecie:

Biblia Tysiąclecia

Biblia Gdańska

Biblia Warszawska

Biblia Brzeska

Przekład Interlinearny

Przekł. Interl. Hebr-Grecki

Słuchamy BibliiNagłe Powiadomienie

* * *

Ukochani, którzy miłujecie Słowo BOŻE, zgromadzenia kościelne i misyjne w Polsce, powiadamiamy Was, że:

Brat Adam, starszy misjonarz w Misji Ostatniej Szansy Amightywind przyjeżdża z krótką wizytą do Polski w celu odwiedzenia polskich zgromadzeń. Teraz już przyjmujemy zaproszenia do odwiedzin waszych, krajowych zgromadzeń. Spotkajcie się twarzą w twarz z misjonarzami prowadzonymi przez naszego ŻYWEGO BOGA - ABBA JAHWEH, SYNA JAHUSZUA MESJASZA i DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ). Brat Adam będzie odpowiadał na wszelkie pytania dotyczące Misji Amightywind, daru Proroctwa i będzie czytał Słowo Proroctwa biblijnego i obecnie otrzymywanego z Nieba, i będzie objaśniał prawdy z Proroctw BOŻYCH, danych nam przez Niebo tuż przed Wniebowzięciem i Wielkim Uciskiem!

Prosimy już teraz pisać zaproszenia do odwiedzin na następujący adres e-mail: [email protected] lub [email protected]Apel o Pomoc w Wydaniu Książek z Proroctwami BOŻYMI

* * *

Drodzy państwo, ukochani, którzy miłujecie Słowo BOŻE. Prosimy Was bardzo gorąco o pomoc w wydaniu czterech książek z Proroctwami BOŻYMI.

Prorok Elisabeth Elijah (brzmienie po hebrajsku: Eliszewa Elijahu) i Misja Ostatniej Szansy PANA BOGA JAHWEH nie są związane z żadnym kościołem lub organizacją religijną. Zostały powołane i są prowadzone przez samego BOGA OJCA JAHWEH, SYNA BOŻEGO JAHUSZUA i DUCHA ŚWIĘTEGO RUACH ha KODESZ. Jedna książka pod tytułem Tajemnice DUCHA SWIETEGO (RUACH ha KODESZ) została już wydana i jest dostępna. Dziękujemy wszystkim, którzy dodali swoją cegiełkę i pomogli udostępnić Polakom tę świętą książkę.

Na rozkaz PANA BOGA wydamy jeszcze cztery książki ze wszystkimi Proroctwami BOŻYMI. Internet jest dostępny teraz, ale w nadchodzącym wielkim ucisku tylko Proroctwa utrwalone w książkach będą dostępne do czytania dla tych, którzy będą je posiadać. Jest mało czasu, a więc proszę nam pomóc finansowo jak tylko możecie już teraz. BÓG JAHWEH, OJCIEC nasz, który jest w Niebie, obiecał wynagrodzić wszystkim JEGO dzieciom, które pomogą w pracach nad tłumaczeniami i książkami. Dzisiaj jest czas i możliwość, aby zgromadzić sobie skarby w Niebie, jutro może być za późno. Pamiętajmy, ze w wielkim ucisku pieniądze nie będą nikomu przydatne na nic, pośród prześladowania, zniszczenia i śmierci. Tylko BÓG JAHWEH będzie w stanie uchronić swoje dzieci, które GO miłują. Dziś macie możliwość udowodnienia swojej miłości do BOGA OJCA JAHWEH, SYNA BOŻEGO JAHUSZUA MESJASZA i DUCHA ŚWIĘTEGO i do swoich rodzin, znajomych, rodaków i tych najmniejszych PANA BOGA!

Uwaga!
Mamy już fundusze na wydanie 2 książki, Proroctwa 1-40. AlleluJAH! Będziemy przygotowywali się do druku. Wpłaty dodatkowe będą do dyspozycji Proroka Elisabeth Elijah i zarządu Misji Amightywind. Fundusze są rozporządzane według poleceń i pozwolenia z Nieba naszego BOGA OJCA, ABBA JAHWEH, JAHUSZUA MESJASZA i DUCHA ŚWIĘTEGO - MAMY MĄDROŚĆ. Dziękujemy Wam, kochani, bardzo za Wasze serca i posłuszeństwo.


Ew. Św. Mateusza, rozdzial 25:
31 Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. 32 I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. 33 Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 34 Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! 35 Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 36 byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". 37 Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? 38 Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? 39 Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" 40 A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". 41 Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! 42 Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; 43 byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie." 44 Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" 45 Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". 46 I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».
Proroctwo rosesglitter.gif Proroctwa rosesglitter.gif proroctwa proroctwo proroctwa rosesglitter.gif proroctwo


proroctwa nowe rosebutterflyglitter2.gif proroctwo Boże Proroctwa dla Polaków sitenavp.gif Proroctwo Proroctwa rosebutterflyglitter2.gif Proroctwo nasze

21 października 2016. Dodane Proroctwo o Polsce. Trwa doskonalenie tłumaczeń Proroctw.
Proroctwa update.gif Proroctwo BOŻE

elisbthpic.jpg proroctwo proroctwa
Apostoł i Prorok Elisabeth Elijah (brzmienie po hebrajsku: Eliszewa Elijahu)
wyznanie_wiary.jpg
Wyznanie Wiary Misji Amightywind

Proroctwa zbawienie Proroctwo
ZBAWIENIE -
Darmowy Dar Życia Wiecznego

testimonies.jpg
Świadectwa o Misji Amightywind
amdtestimony.jpg proroctwa proroctwo
MOJE ŚWIADECTWO
ADAM
Proroctwa yahuvehyahushua.jpeg Proroctwo
Święte Hebrajskie
Imiona BOŻE
Proroctwa Sabbath.jpg Proroctwo BOŻE
Biblijna Prawda
o Szabacie
Proroctwa bluebeam.jpeg Proroctwo
Projekt BLUE BEAM i fałszywe 'wniebowzięcie'
greattribulation.jpg
WIELKI UCISK
Proroctwa bride.jpeg Proroctwo
Wniebowzięcie
Oblubienicy Mesjasza
Proroctwa guestprophet.jpg Proroctwo
Przekazy innych Proroków
Proroctwa hell2.jpg Proroctwo BOŻE
Wieczne Piekło:
Ostrzeżenie
Proroctwa jacob.jpg Proroctwo
Sny,Wizje i Objawienia
Proroctwa communion.jpeg Proroctwo BOŻE
Specjalna wiadomość od Elisabeth
Proroctwa biblemissingbooks.jpg Proroctwo BOŻE
Zaginiona Księga Biblii:
Księga Henocha
Proroctwa prayer.jpeg Proroctwo
Modlitwy
Proroctwa ringshands2.jpg Proroctwo
„Kość z Moich Kości”
spiritualwarfare.jpg
„Taktyki Walki Duchowej”
Proroctwa vaccination.jpg Proroctwo BOŻE
Ostrzeżenie:
NIE DAJCIE SIĘ SZCZEPIĆ!
Proroctwa babyl.jpg Proroctwo BOŻE
STOP Rzezi Nienarodzonych Dzieci!
Proroctwa catholic_church.htm Proroctwo
Kościół Katolicki
w Proroctwach
bloodmoon.jpg
Krwawy Księżyc
z 27 września, 2015
Proroctwa yahushua_fire.png dlatego Proroctwo BOŻE
Proroctwa doveshield2.gif Poznaj Proroctwo BOŻE
Proroctwa baptism_all.gif Proroctwo BOŻE
Czym jest
Biblijny Chrzest?
Proroctwa yahushua_fire.png proroctwo
proroctwa doveshield2.gif Proroctwo
kazanie_na_gorze.jpeg
Przykazania BOŻE w Biblii
santa_truth.jpg w proroctwa proroctwo
Prawda o tzw.
„Bożym narodzeniu”
BIBLIJNE ŚWIĘTE DNI
Proroctwa new-moon.jpg Proroctwo BOŻE
Kiedy jest Początek Roku
-Rosz ha Szanah?
(Kalendarz Biblijny)
Proroctwa krew_baranka.jpg Proroctwo BOŻE

Zwycięstwo na Krzyżu!
Zwycięstwo Zmartwychwstania!

Święto Pesach w Starym i Nowym Przymierzu
zstapienie_ducha_swietego.jpg
Szawuot / Pięćdziesiątnica/
Święto Tygodni
proroctwa roshhashana.jpg proroctwo
Święto Trąbienia (Jom Terua) /
(Rosz ha Szana)
i jego Mesjańskie znaczenie
proroctwo yahushua_high_priest.jpg proroctwa
Jom Kippur - Dzień Przebłagania
Proroctwa sukkot.jpeg
Sukkot - Święto Namiotów
Proroctwa hanukkahmenorah.jpg
Chanuka - Festiwal Świateł
purimhats.jpg
Obchodzenie Święta Purim


flower_r.png, proroctwo proroctwa

E-Book Amightywind
(kliknij, aby pobrać)

Aby wyświetlić E-book po pobraniu, otwórz
plik "index" w przeglądarce internetowej.

flower_r.png, proroctwo proroctwa


rosesglitter.gif, proroctwo proroctwa Proroctwo, rosesglitter.gif, Proroctwa BOŻE Proroctwa, rosesglitter.gif, Proroctwo BOŻE

21 sierpnia 2010

Nowa Pieczęć Amightywind
Żadna broń ukuta przeciwko AMIGHTYWIND niczego nie wskóra!


Prawa Autorskie zastrzeżone.
Pieczęć nie może być używana, kopiowana czy powielana bez pisemnej zgody.

Proroctwa SealAug19Rcopy600.jpg Proroctwo
Kliknij, aby zapoznać się z wyjaśnieniem Pieczęci
Powiększenie Pieczęci


Filmy z Proroctwami i Inne

Proroctwo 120: Nie poddawajcie się! Nie rezygnujcie!

Proroctwo 119: Nawróćcie się, bo inaczej zginiecie!

Proroctwo 101: JA, JAHWEH, mówię: Wasze czyny przemawiają głośniej, niż wasze słowa!

Proroctwo 79: JA, JAHWEH, mówię: Ludzie, mylicie się! Cz.2

Proroctwo 62: KRÓL przybywa!

Proroctwo 26. SŁUCHAJCIE MNIE! MIEJCIE BOJAŹŃ PRZEDE MNĄ!

Amightywind - Lista JAHWEH Honorowej Wojny i Sciany Wstydu

Amightywind - Holokaust Oświęcim wyśmiewany przez pastorgeorgec

Nadchodzi Plaga Zombi. Ważne ostrzeżenie. Amightywind Proroctwa

Amightywind - BÓG Rozrywa Wrogów, Rap YDS

Cud Światła BOŻEGO! Miracle of Light! Amightywind

Misja Amightywind głosi żywą prawdę od BOGA JAHWEH

150 kłamstw Iwony i Karola. 2 Część, 1-50.

150 Kłamstw Iwony i Karola, 3 Część, 51-100.

150 Kłamstw Iwony i Karola, 4 Część, 101-150.

Zobacz prawdziwy Chrzest. Wersja po angielsku. Amightywind

JAHUSZUA Zbaw Mnie. Pieśń z Amightywind, tł. z ang

2013 Proroctwo „Nie Możecie Wyważyć Bram Nieba!" Tak mówi JAHUSZUA ha MASZIJACH!

Biblijna Święta Komunia/Wieczerza Pańska; ostrzeżenie o katolickiej "Eucharystii"

Cud Światła BOŻEGO! Amightywind

Usłyszałem z Nieba. Ostrzeżenie dla mormonów. Amightywind

Uwaga! Lista wrogów BOGA i Misji Amightywind

Iwona Szymańska kłamie

Waldemar Zelewski kłamie

GUESTBOOK - KSIĘGA GOŚCI MISJI AMIGHTYWIND

Witajcie Umiłowani JAHUSZUA w naszej Księdze Gości! Jeśli ta Misja jest błogosławieństwem dla Was, to prosimy, dajcie nam znać. To, co napiszecie w naszej Księdze Gości, będzie także zapisane w Niebie!

*

Wszystkich z Państwa, którzy poczytujecie tę Misję za błogosławieństwo, zapraszamy do wpisania się w naszej Księdze Gości. Zachęcamy Was, aby podzielić się Waszym świadectwem i słowami wsparcia dla wszystkich, którzy są związani z tą Misją.

Dziękujemy bardzo wszystkim pomocnikom. Jak mówi Pismo, my wszyscy jesteśmy jednym ciałem JAHUSZUA naszego MESJASZA, a świat rozpozna, że należymy do JAHUSZUA, po naszej miłości dla siebie nawzajem. (Rz 12:5; Jn 13:35)

Po kliknięciu w animację powyżej zostaną Państwo zabrani do strony Księgi Gości (Guestbook) w języku angielskim. Mogą Państwo zamieścić swój wpis w dużym polu Comment, powyżej podając swoje imię (pole Name) oraz adres e-mail, a także wybierając sobie jeden z dostępnych pod spodem obrazków. Mogą też Państwo przesłać swoją wiadomość e-mailem na adres: [email protected] , a my zamieścimy ją w Księdze Gości za Was. Wszystkie wpisy zamieszczamy niezmienione wraz z ich angielskim tłumaczeniem, tak aby Prorok Elisabeth Elijah (brzmienie po hebrajsku: Eliszewa Elijahu) i Zespół Misji mogli przeczytać Państwa słowa i modlić się za Was.

Na stronie znajdują się wpisy wielojęzyczne, głównie w języku angielskim, jednakże jest pośród nich także wiele wpisów od naszych Braci i Sióstr z Polski, które zachęcamy Państwo gorąco do przeczytania. Po przeczytaniu wszystkich dostępnych wpisów, należy kliknąć przycisk ←Older Comments, aby zobaczyć dalszy ciąg listy, następnie akcję tę powtarzać, aż dojdzie się do końca listy wpisów. Na chwilę obecną mamy już ponad 20 wpisów od naszych polskich Braci i Sióstr. Bardzo dziękujemy za wsparcie! BÓG JAHWEH i JAHUSZUA obiecują błogosławieństwa wszystkim, którzy wspierają ICH Misję Ostatniej Szansy, i otwarcie wyznają swoją wiarę w NICH oraz sprzeciw wobec zła i niegodziwości.
Misja ta jest Międzynarodową Apostolską oraz Proroczą Judeomesjańską Misją Zielonoświątkową. Przypisujemy szczególne znaczenie dniu Pięćdziesiątnicy, a także uznajemy ważność mówienia językami, prorokowania, uzdrawiania oraz znaków i cudów pośród tych, którzy prawdziwie podążają za JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezusem Chrystusem). Nie jesteśmy powiązani z Kościołem Zielonoświątkowym, nie rościmy sobie żadnego wyznania, ale jedynie pełną miłości i posłuszeństwa więź z naszym Stwórcą, Abba JAHWEH oraz JAHUSZUA ha MASZIJACH, Jednorodzonym Synem JAHWEH, naszym MESJASZEM.

Wierzymy, że poprzez bycie posłusznym Bogu JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH i RUACH ha KODESH, oraz przedkładanie ICH na pierwszym miejscu w swoim życiu i miłości, okazujemy, że prawdziwie kochamy JAHUSZUA. Wiemy, że nie ma żadnej innej drogi do Nieba poza zbawienną i oczyszczającą Krwią oraz Imieniem JAHUSZUA ha MASZIJACH, a także przyjmujemy JEGO Ofiarę, złożoną za nas na Krzyżu Kalwarii. Wierzymy, że JAHUSZUA został złożony jako ofiara za grzechy i jedynie ON mógł stanowić Święta, nieskazitelną Ofiarę Krwi.

Wierzymy, żezostał ON zrodzony z dziewicy, ukrzyżowany umarł i powstał trzeciego dnia, a następnie przez 40 dni chodził pośród wielu świadków, po czym powrócił do Nieba. Wierzymy, żeJAHUSZUA ha MASZIJACH ma całkowite zwycięstwo nad szatanem i Piekłem. Uznajemy wagę chrztu wodnego, przyjętego po akceptacji JAHUSZUA jako MESJASZA oraz porzucenia grzechu w pokucie, żalu i nawróceniu. Wierzymy, że powinniśmy żyć Świętym życiem, aby przynosić Chwałę JAH, któremu służymy oraz być świadkami JEGO zbawiennej, wyzwalającej, uzdrawiającej i przywracającej do życia Mocy.

Wierzymy, że opuścić ciało znaczy stanąć w obliczu JAHUSZUA, jeśli prawdziwie podążamy, wierzymy i okazujemy posłuszeństwo temu, co JAH mówi do nas w Piśmie Świętym. Zachęcamy do studiowania hebrajskich i aramejskich przekładów Biblii, a także, tak zwanych „apokryficznych”, zaginionych Ksiąg Biblijnych.


Zapoznaj się z pełnym
Wyznaniem Naszej Wiary


Aleph & Tav Almightywind Ruach Ha Kodesh Wildfire Last Chance Ministry
Aleph & Tav Almightywind Holy Ghost Wildfire Last Chance Ministry
Alpha & Omega Almightywind Holy Ghost Wildfire Last Chance Ministry

ALEPH & TAV ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH FIRE MINISTRY
ALEPH & TAV ALLMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE MINISTRY
ALPHA & OMEGA ALLMIGHTYWIND HOLY GHOST FIRE MINISTRY
ALPHA & OMEGA HOLY GHOST WILD FIRE LAST CHANCE MINISTRY

Alef & Taw Amightywind Misja Ostatniej Szansy Niepowstrzymanego Ognia
Gwałtownego Wiatru RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO)

proroctwa holyeagles.gif Poznaj proroctwo BOŻE

© Prawa autorskie 1996-2011 Treści znajdujące się na tej stronie mogą być swobodnie kopiowane pod warunkiem, że nie zostaną umieszczone w żadnym materiale przeznaczonym do sprzedaży oraz pod warunkiem, że cały ten ustęp zostanie zawarty. Do użytku poza tymi warunkami wymagana jest pisemna zgoda. Darmo dostaliście, darmo dawajcie.
Nie udzielamy jednakże zezwolenia na jakiekolwiek wykorzystywanie czy powielanie treści Przekazów Proroczych bądź innych materiałów znajdujących się na tej stronie internetowej w celu zniesławiania, wyśmiewania, szkalowania czy oczerniania Misji Ostatniej Szansy, Prorok Elijah lub Proroczych Słów przychodzących poprzez nią z Nieba.

Apostoł Elisabeth Elijah (brzmienie po hebrajsku: Eliszewa Elijahu)
Wszystkie Prawa Zastrzeżone