<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html> <head> <title></title> </head> <body background="images/satinred.jpg" bottommargin=0 leftmargin=0 marginheight=0 marginwidth=0 rightmargin=0 topmargin=0link="#000066" vlink="#660066" alink="#000066"> <center> <br><br> <TABLE bgcolor="#FFFFFF" cellSpacing=1 cellPadding=10 width="700" border=1 bordercolor="#F00000"> <TR> <TD> <font face="times new roman" size=+1 color="#F00000"> Datki na Misj Amightywind mo|na wpBaca do Polskiego Banku, mBank S.A. Dane do przelewu bankowego "B. Szmytkiewicz Amightywind". Informacja: Aby system bankowy zaakceptowaB przelew w adresie przelewu wystarczy wstawi kropk. <br><br> TytuB przelewu"Pomoc dla Misji Amightywind" Nr. rachunku <br>bankowego 98 1140 2004 0000 3502 7498 0162. <br><br> Je|eli kto[ chce wspomc Misj Amightywid bdc za granic, wpBat mo|na dokona na ten rachunek bankowy PL 98 1140 2004 0000 3502 7498 0162 BREXPLPWMBK </font> </TD> </TR> </TABLE> </center> </body> </html>