Proroctwo 98

PONOWNIE JEST ZAPALONA WIECZNA POCHODNIA W AFRYCE!

 

Napisane/Powiedziane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) poprzez Apostoł Elisabeth Elijah 22-go maja, 2008 roku. Ogłoszone 3-go czerwca, 2008 roku.

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH we wczesnych Proroctwach.

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

 

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz Elisabeth:

Chwała niech będzie dla JAHUSZUA (JEZUSA)! Ponownie jest zapalona Wieczna Pochodnia w Afryce! A oto został zrodzony następny oddział, odgałęzienie Almightywind Misji w Afryce. Proszę pójść do www.africaforyahushua.com by zobaczyć tą nową stronę Misji.

Również jest następne słowo dla innego Judasza w tym Proroczym Przekazie. W tym Słowie jest wspomniana Sheree Rondon z Nowej Zelandii, podobnie jak i ponownie Nico Arnold.

Pozwólcie, że wam powiem o Sheree.

Sheree napisała do mnie pod koniec stycznia i powiedziała, że zgadza się z tym, co JAHWEH mówi poprzez tę Misję. Poniżej jest jej pierwszy list do mnie. Po tym e-mailu ja mówiłam z Sheree telefonicznie i ona powiedziała, że JAHWEH powiedział jej, aby dała datek dla tej Misji z pierwszych owoców i dwie wyspy: "Mana Island" i inną wyspę, które ona miała niby posiadać w Nowej Zelandii. Ona przekazała nam informacje poprzez pocztę o tych wyspach i ich historie. I my dowiedzieliśmy się, że Mana Island ma przeklętą przeszłość. Wyspa była pod kwarantanną i musiano zabić wszystkie owce na tej wyspie z powodu zarazy. I teraz rząd urządził na niej rezerwat ptaków. Obecnie nikt nie mieszka na tej wyspie.

Nawiasem mówiąc, ja rozmawiałam telefonicznie z "Sheree" jeszcze parę razy i ona zaczęła mi mówić, że te słowa "God" i "Lord", tzn. "Bóg" i "Pan" są pogańskimi i niezgodne z Biblią, i że my mielibyśmy niby osunąć te słowa ze strony naszej Misji. Ja powiedziałam jej, że ja nie zmienię tych słów na stronach internetowych i że te słowa są słowami, które JAH powiedział mi w przeszłości. Potem ona napisała mi następny e-mail mówiąc, że ona już nie będzie więcej wspierać tej Misji z jej "pierwszych owoców" i że zabiera tę wyspę z powrotem. Poniżej są te e-maile.

E-mail pierwszy:

DROGA, DROGOCENNA SIOSTRO ELISABETH ELIYAHU JEŚLI MOGĘ NAZYWAĆ CIEBIE PISZĄC PO HEBRAJSKU. SHALOM W MOCARNE IMIĘ YAHUSHUA HA MOSHIACH,YAH NAPRAWDĘ POBŁOGOSŁAWIŁ MNIE. JA NIE ODESZŁAM OD TEJ STRONY INTERNETOWEJ OD 22.1.08 KIEDY ZOSTAŁAM POPROWADZONA TUTAJ. JA JESTEM W ZGODZIE ZE SŁOWEM YAHUVEH KTÓRE ZOSTAŁO OGŁOSZONE PRZEZ TĘ MISJĘ. TO JEST HONOR ABY BYĆ PROWADZONYM TUTAJ POPRZEZ MAMĘ RUACH HA KODESH.I WSZYSTKO TO, CO JEST NOWE NIECHAJ BĘDZIE ZAABSORBOWANE DO MEGO SERCA I WYPOWIEDZIANE PRZEZ MOJE USTA ABY BŁOGOSŁAWIĆ INNYCH. HALLELUYAH. PROSZĘ ABYŚ MODLIŁA SIĘ I POPROSIŁA NASZEGO NIEBIAŃSKIEGO OJCA JAK MOGĘ POMÓC W JAKIKOLWIEK SPOSÓB TOBIE I TWEMU MĘŻOWI,I TEJ MISJI. MÓJ MĄŻ I JA DAJEMY NASZE DONACJE MISJI W AMERYCE, MAJĄCEJ KORZENIE HEBRAJSKIE POUCZAJĄC SZABAT I HEBRAJSKIE ŚWIĘTA. JA NIE ZGADZAM SIĘ Z RZECZAMI KTÓRE ON MÓWI O AMERYCE. JAKO ŻE POUCZA ŻE AMERYKA JEST NAJLEPSZYM MIEJSCEM NA ŚWIECIE. JEGO 18-TO LETNIA CÓRKA ROZPOZNAJE ŻE TO NIE JEST PRAWDA. KIEDY JA IDĘ PRZESYŁAĆ MU E-MAILE, ONE NIE DOCIERAJĄ. ALE MNIE NACHODZĄ INNE MYŚLI O TEJ MISJI. JA CHCIAŁABYM POSŁAĆ WSZYSTKO, MAMA RUACH POKAZUJE MI ABYM DAŁA WSZELKĄ INFORMACJĘ Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ,JA TYLKO POTRZEBUJĘ OTRZYMAĆ TE DOSTAWY KTÓRE POTRZEBUJĘ ABY MOJA DRUKARKA ZACZĘŁA PRACOWAĆ,I UWAGA ŚWIECIE BO JAH NADCHODZI. JA UCZYNIĘ CO TYLKO MOGĘ Z TYM,CO MAM. DZIĘKUJE ZA BYCIE POSŁUSZNĄ. TO MUSI BYĆ NIEZWYKŁE ABY MIEĆ MAŁŻEŃSTWO Z MĘŻEM PEŁNYM OGNIA DLA JAHWEH TAK JAK TY MASZ. HALLELUYAH. JA BĘDĘ POSŁUSZNA W KAŻDYM PRZYPADKU JAK TYLKO MOGĘ ABY BŁOGOSŁAWIĆ CIĘ. POPROŚ JAHWEH DOBRZE. Z MIŁOŚCIĄ SHAREE.

A teraz "Sheree" e-mail mówiący coś zupełnie przeciwnego.

Drugi e-mail:

DROGA ELISABETH,JA PISZĘ TO ABY POINFORMOWAĆ WAS,I MÓWIĘ TO Z MIŁOŚCIĄ,JA TERAZ CHCIAŁABYM WAS POINFORMOWAĆ, ŻE JA PRZERWAŁAM WSZYSTKIE WIĘZI ZWIĄZANE Z DAWANIEM DONACJI I DATKÓW I PIERWSZYCH OWOCÓW Z TEGO DOMOSTWA DLA WAS. MY PRZESZLIŚMY PRZEZ PESAH, WYSZLIŚMY Z TEGO SYSTEMU ŚWIATOWEGO [SYSTEM KOŚCIELNY] I NIE MAMY PRAGNIENIA ABY DO NIEGO POWRACAĆ [EGIPT], WIĘC JA BYM DOCENIŁA JEŚLI WSZYSTKIE RZECZY KTÓRE JA POSŁAŁAM ZOSTAŁY MI ZWRÓCONE,DZIĘKUJĘ WAM JAKO CZŁONKOM ZBORU IZRAELA. WYBACZCIE MI, JA NIE JESTEM OBRAŻONA. WSZYSTKO W POTĘŻNE IMIĘ JAHUSZUA. SZALOM.

A teraz zamieszczamy poniżej e-mail, który "Sheree" przesłała naszej Siostrze Leayah w Nowej Zelandii, próbując ją przekupić aby porzuciła naszą Misję.

Trzeci e-mail:

5.6.08

Droga Leah & do zboru Izraela,

Szalom

Ja mam polecone aby napisać ten list, potwierdzenie nadeszło poprzez "Lorraine" z Napier, przeto ja nie mam wyboru. Ojciec przemówił do niej, i ona dała mi to słowo, przeto ja piszę aby pobłogosławić & aby ostrzec.

Ten ostatni e-mail, który ja przesłałam, był aby tobie powiedzieć, że ja otrzymałam Słowo od Naszego Ojca Przymierza, W odpowiedzi na to Słowo, ja powiedziałam: "tak, ja uczynię". Ja prosiłam Ojca Jahweh aby pokazał tobie i zborowi, że On to uczynił, Jah powiedział mi że ty i twoja rodzina będziecie mieli pierwsze owoce z Hongoweka Bay & wszystkie pierwsze owoce ode mnie. Ja powiedziałam, że to uczynię. Ale ja ostrzegam cię, że tak długo jak tylko jesteś powiązana z Egiptem (Misja Almightywind) i z kimkolwiek z Egiptu którzy nie są zanurzeni, skoro Jahweh przyprowadził ciebie i twego męża i twoją rodzinę do tego zanurzenia. Ty zawarłaś Przymierze z Nim; On przyprowadził to małżeństwo do zjednoczenia, On to uczynił. Wasze przymierze jest z Nim, a nie z człowiekiem.

Ktokolwiek wchodzący pomiędzy to małżeństwo sprowadzi sąd na siebie, my jesteśmy na pustyni teraz, jak ja mówię. (napisz ten list) My jesteśmy próbowani. On oddzielił owieczki od kóz. My, którzy idziemy do obiecanej krainy mamy się oddzielić od tych, którzy są nieposłuszni, Almightywind Misja jest nieposłuszna Jah nie tylko posłał mnie ale i innych. Oni mieli twoje ręce dla Izraela w dodatku do wersetów odnowy dwa lata temu Ojciec Jahweh posłał te prawdy wtedy; Ojciec Jahweh posłał te prawdy wtedy; Ojciec Jahweh ma & przyprowadzi innych ludzi na drogę tylu ludzi, aż te drzwi będą zamknięte, nie Jego wola, ale tych, którzy podejmują mimowolne decyzje. Widząc jasno proroctwo & co jest siane przez tę misję, jak Jahweh mi pokazał, szatan będzie tylko zwycięzcą tutaj.

Ja widziałam sąd dokonany na ludziach gdzie Jahweh mnie posłał. Ja jestem niczym, ale On który jest we mnie jest Mocarny. On posłał mnie do ciebie abym ci dala to Słowo, ja uczyniłam moją powinność.

Jeśli nie chcesz obiecanej krainy & spadku który Yahoszua (Joszua i Kaleb maja, krew nie jest na moich rękach.

Ja miałam polecone i dałam to słowo w miłości. Jah już zna odpowiedź, ty wiesz jak się odłączyć, ty uczyniłaś to ze mną. A ja jestem waszą rodziną. Ja nie jestem obrażona, ja przebaczam.

Hongoweka Bay i wszystko to, co Yah daje mi, wszystko to ja zwolnię dla Yah jako pierwsze owoce, będzie dane twemu mężowi & i tobie kiedy podporządkujesz się jak Yisrael.

Yah ma innych ludzi przymierza, aby zajęły wasze miejsca. Będzie tak, jak Jah chce, co stało się z tymi, którzy pozostali na pustyni. Oni chcieli iść z powrotem do Egiptu i umarli. Oni sprowadzili na siebie wyrok.

Ja widziałam, co się wydarzyło z "Gill (Jill)". Teraz ona powróciła, aby służyć Jahweh; ona powróciła z powrotem przed paschą i ma przebaczone, ona opuściła Egipt aby nigdy nie powrócić. Łaska Yah. Ojej, jakiemu Ojcu my służymy.

Jeśli o mnie chodzi i moja rodzina, my będziemy służyć Jahweh, Jahuszua & Mama Eema Yah.

Szalom.

Sheree

Koniec listu.

Proszę bardzo ludzie. Ponownie, wróg próbuje przekupić tę Misję i naszą rodzinę. My nigdy nie uczyniliśmy nic złego Sheree, a pomimo to ona usiłuje podzielić i zniszczyć naszą Misję.

Proroctwo zaczęło się Językami (Pierwszy List do Koryntian, rozdz. 12 i 14)

Koniec komentarza

 

 

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

Oh, Elisabeth, Elisabeth, nie myśl, że to jest przypadek. Jak tylko zapalasz Wieczną Pochodnię, która świeci tak jasno, dosięgając Afrykę Południową, dosięgając wszystkich w Afryce i wkrótce ten świat będzie widział nią świecącą się jasno, …znalazłaś się pod atakiem. Czy pamiętasz to Proroctwo, które ci powiedziałem, że JA będę przemawiał przez ciebie? Było zaczęte, ale nigdy nie było dokończone.

Nie potrzebujesz sprawdzać ducha innych proroków – jak Coenrad posyła ci proroctwo do sprawdzania. JA powiedziałem ci, że JA będę przemawiał Słowo poprzez ciebie.

Szatan by raczej wziął twoje życie, aniżeli by pozwolił, aby wyszło to Słowo. On próbuje to ciągle w te dni. Święte wojska, które JA mam, okrążające ciebie i zabezpieczające ciebie w tym domu, MOIM Świętym Sanktuarium, będą orędować i modlić się, i ich umysły nie będą skierowane na produktach żywnościowych (dzisiaj był dzień zakupów). Oni nie opuszczą tego domu, gdyż JA jestem gotowy dać narodziny i ukończyć to, co rozpocząłem w tobie, gdyż Afrykanie pragną Słowa, a nie słowo na dobre samopoczucie! Nie słowo poklepujące ich po głowie i mówiące: "Nie martwcie się Afryko Południowa; nie martw się Afryko, JAHWEH będzie cię błogosławił; nie martwcie się powrotem do Świętości; nie martwcie się zatrzymaniem waszych śpiewów, waszego wudu, a potem pójścia do kościoła; nie martwcie się, JAHWEH będzie was błogosławił."

Jest cena do zapłacenia, kiedy mieszacie dobro ze złem. JA będę wymawiał Prawdę poprzez Elisabeth. Ta nowa Afrykańska strona internetowa wzniesie Wieczną Pochodnię, ale to będzie Ogień RUACH HA KODESZ (Ogień DUCHA ŚWIĘTEGO), który płonie z Misji Amightywind!

Nie będzie promować innych!

Wy nie znacie ich duchów; wy nie znacie ich życia!

Uważaj MÓJ umiłowany synu "Coenrad". Uważaj, kogo promujesz w imię JEZUSA CHRYSTUSA; uważaj MÓJ umiłowany synu "Coenrad"! Szatan usuwa tę Misję (Strona z Afryki Południowej, którą "Coenrad" i "Nico Arnold" zbudowali), ale JA mówię wam – JA wzbudziłem nią jak Łazarza, i co "Nico Arnold" próbował, nie powiodło się. A teraz ten Głos będzie tylko głośniej przemawiał.

JA posłałem Michała (Archanioła Michała) do Elisabeth w 27-go czerwca – ta rocznica nadchodzi; JA chcę, aby została obwieszczona nie tylko w języku afrykańskim (duża część ludności mówi w języku afrykańskim), ale również i w angielskim, gdyż jest ku temu powód i jest plan; tak, jak JA oczywiście posłałem Joainneyah w ten dzień, gdyż ona musiała przybyć zanim Michał miał przybyć. Gdyż Joainneyah nie wie tego, ale ona jest również użyta, jako ziarno posadzone w tym domostwie i w tej Misji, aby nie tylko reprezentować Holendrów, ale aby reprezentować jej naród – Suriname (Komentarz: W Afryce).

Ja nie będę mówić dużo więcej. Po prostu zrozum, dlaczego te ataki są wymierzone na ciebie, Elisabeth. Rytuały zostały dokonane. Nico Arnold zawarł pakt z diabłem, aby skończyć z tą Misją.

Sheree, ty nie mówisz dla MNIE! Ta Misja nie jest ani na sprzedaż, ani też na sławę lub dla fortuny! Gdyż Elisabeth przysięgła dawno temu, że ona nie będzie jak ladacznica, która by MNIE sprzedała.

Nie ma ceny na tę Misję poza tą ceną, którą człowiek płaci, aby wziąć swój krzyż i iść za MNĄ, poza ceną życia świętobliwego przede MNĄ, poza ceną posłuszeństwa wobec MNIE!

Czy chcecie wiedzieć, kto jest Oblubienicą? Czy wy spełniacie te kwalifikacje? Ta Misja nie jest dla każdego. Ona jest albo na zniszczenie wroga, albo na błogosławieństwo tych, których imiona są zapisane w Księdze Życia BARANKA.

Ale nie każdy będzie błogosławiony!

Jest cena do zapłacenia, aby być tą Panną Obwieszczającą. Jest cena do zapłacenia, aby być nazwanymi Pięcioma Roztropnymi Pannami. (Ew. Św. Mateusza, rozdz. 25) Jest cena do zapłacenia, aby być Oblubienicą JAHUSZUA ha MASZIJACH!

Jak wielu z was jest gotowych zapłacić tę cenę?

Oj, JA słucham, i JA potrząsam MOJĄ Głową i płaczę, podczas, gdy jest ogłaszana data Wniebowzięcia, jedna za drugą i oni, nawet, jeśli to byłaby prawda, nie spełniają wymaganych kwalifikacji! Oni mówią: Łaskawość, łaska, tylko łaska potrzebna, nie ważne jak grzeszę, nie ważne jak ja obrażam JAHWEH i JAHUSZUA …my to uczynimy naszym sposobem, my wyznaczymy datę. Zobaczmy, dokonajmy obliczeń …ja obudziłem się o 4:44; nie, ja obudziłem się o 1:11 ….

Wynoście się ode MNIE!

Wynoście się ode MNIE!

Wynoście się ode MNIE!

To nie są kwalifikacje dla was do porwania, aby spotkać MNIE w powietrzu!

Gdzie to jest w Piśmie Świętym?

Jesteście na "odliczaniu Omera", a JA jestem na odliczaniu MOJEJ cierpliwości im więcej oni usiłują zniszczyć tę Misję!

JA ostrzegłem was wielokrotnie, i dwóch, którzy nadają się teraz tylko na MÓJ Wyrok, wkrótce jak to Prorocze Ostrzeżenie zostanie ogłoszone, gdy wymienię nazwiska … i to jest tylko początek!

JA powiedziałem wam, że 2008 rok będzie jakby rokiem wojny, jak żadnej innej! JA jestem JAHWEH i JA nie kłamię!

Wy nie możecie zabić MOJEJ Panny Obwieszczającej!

Wy możecie czynić wasze ofiary, wasze wudu, wasze czarownictwo, wasze hudu; wy możecie zawierać pakty z szatanem, ale wy nie możecie zabić MOJEJ Panny Obwieszczającej!

Wy nie możecie zatrzymać Wiecznego Światła, które świeci tak jasno poprzez " Aleph i Tav" (Alfa i Omega) i Ognia Misji Wszechmocnego RUACH HA KODESZ!

Dla tych z was, którzy myślicie, że możecie atakować, wy tylko wpadliście w pułapkę Szatana i on się z was śmieje, gdyż on wie, co JA wam uczynię.

Dla tych z was, którzy mówicie: "Ja dam wam ziemię – oto Amightywind, oto Elisabeth Elijah, oto ja dam wam ziemię; ja dam wam domy; ja dam wam wyspy; ja dam dziesięcinę dla waszej Misji, ale tylko czyńcie moim sposobem… wynoście się ode MNIE!

Nie może być żadnych warunków dołączonych do jakiegokolwiek daru, jaki dajecie tej Misji! Wszystko, co uczyniliście, to tylko wzięliście linę i powiesiliście się!

Każde, każde, każde Proroctwo, które JA wypowiedziałem przez tę Misję musi być przepisane na język Afrikaan i na inne z Afryki, gdyż JA umieściłem pośród was proroków, których ducha znacie!

JA ostrzegłem wcześniej. Słuchajcie uważnie tego, co JA mówię: Wilki pragną się wcisnąć. Oni chcą ich Słowa, wypowiadane poprzez tę Misję, ale … wy rozpoznacie, kto jest owieczką i barankiem, i biada każdemu wilkowi, który myśli, że oni oszukali was, gdyż JA zedrę z nich tę maskę i zdemaskuję ich, podobnie jak to JA uczynię tym dwom – Sąd jest ogłoszony.

Nico Arnold, JA powiedziałem Elisabeth, że ona może wierzyć tobie, gdyż ty masz takie samo imię jak ….., chociaż zapisywane odmiennie). W tamtym czasie, JA powiedziałem te Słowa: "Można tobie wierzyć." Ale potem zmieniłeś się w Judasza, ponieważ święte życie jest zbyt trudne dla ciebie. Ty nie możesz dorównać do Ducha Prawości, a więc ty wolisz raczej wyrzucić części Biblii.

Ty rozpocząłeś poszukiwania, aż znalazłeś to, czego poszukiwałeś, i tak, jak Judasz zdradził MNIE, tak również tych, którzy miłują ciebie – ty zdradziłeś ich, posuwając się tak daleko, że nawet usiłowałeś przekupić nie tylko innego członka Oblubienicy, ale członka ich rodziny! Gdyż ich kierownik strony internetowej nie jest zwykłym menedżerem; on jest całkowicie wyprzedany MNIE! I jak przychodzisz do niego z twoim interesem, on zgania cię jak diabła, którym jesteś!

Sheree, siedząca tak wygodnie tam w Nowej Zelandii; ty przyszłaś jak mała owieczka i baranek, i mówisz: "Ucz mnie, mentoruj mnie!" Albowiem jest MOIM pragnieniem, abyś się nauczyła, ale JA znam twoje serce. I znam serce tej, zwanej "Jill". JA znam twoje motywacje. Czyż nie wiesz, że litera zabija, a DUCH daje życie? To nie robi na MNIE wrażenia, jak dużo możecie zapamiętać z Pisma. Bo czyż nawet i Szatan nie cytuje go odwrotnie?

Ty mówisz, że jesteś obrażona, ponieważ oni używają słowa: "Pan, Bóg", ponieważ oni mają to Imię Jezus Chrystus, podczas, gdy pouczają hebrajskiego Słowa, które jest Święte: "JAHUSZUA ha MASZIJACH", obok siebie, – kim ty jesteś, aby im to mówić? Kim ty jesteś, aby ją pouczać?

Ona ma tylko jednego Nauczyciela, i JA zasiadam w Niebiosach!

Kim ty jesteś, aby nazywać tę Misję: "Egipt" i aby mówić: "To nie jest z Izraela"?

Jaką cenę zapłaciłaś?

Według jakiego standardu żyjesz? – Ty zapłacisz tę cenę, ty i twoja zwolenniczka Jill! Gdyż JA mówię ci to, ta ziemia, którą oferujesz na przekupienie, pozostanie niezamieszkana. Ty nie możesz dać dla Świętej Misji ziemię, która jest przeklęta, nadającą się tylko dla ptaków! Ty nie możesz powiedzieć: "JAHWEH powiedział mi, że dziesiątą cześć wszystkiego, co ja mam idzie dla Misji", a potem odwrócić się i powiedzieć: "Poczekajcie, ja zmieniłam zdanie; wy nie uczyniliście tego moim sposobem; nie pozwoliliście mi manipulować tą Misją; Elisabeth, ty odmówiłaś bycia moją marionetką." … precz ode MNIE, Sheree!

JA dałem narodziny tej Misji wiele lat temu poprzez jedną nazywającą się (Elisabeth) Sherrie Elijah. Kim ty jesteś, ty Sheree z Nowej Zelandii, aby tak podchodzić do nich, aby tak podchodzić do innego odgałęzienia tej Misji? Leayah jest jedną z nich. Ona nie jest jedną z was.

I Wieczna Pochodnia została rozpalona w Nowej Zelandii, jako inne odgałęzienie tej Misji.

Ty nie możesz przekupić Leayah! Ty nie możesz powiedzieć: "Po prostu porzuć Elisabeth i uczyń to moim sposobem! Porzuć Amightywind, a ja dam ci tę ziemię. Ja dam ci moją dziesięcinę." Leayah i Osana, jej mąż, śmieją się tobie w twarz. Zatrzymaj sobie twoją przeklętą ziemię, gdyż ona nawet nie jest twoją!

(Komentarz: Z tego, co my rozumiemy, ta wyspa, którą Sheree miała dać tej Misji, została przejęta przez rząd, i ma być przeznaczona na ptasie sanktuarium – trochę poplątane, mówiąc delikatnie.)

A ty, Nico Arnold, ty próbujesz podjąć web menedżera i mówisz mu: „Zostaw ich a dam ci używać mojego dostawce serwera internetowego”, ale jeśli nie opuścisz ich, to nie pozwolę ci" I to jest to, co uczyniłeś!

Ale widzicie, Nico Arnold i wszyscy wy, którzy w tajemnicy stoicie za nim, czatujący, wy nie mogliście zatrzymać tego Wiecznego Płomienia, jego ponownego zapłonięcia! I teraz będzie on przemawiał nawet w potężniejszy sposób, gdyż nie było namaszczenia w niczym, co Nico Arnold uczyniłeś – ty, który powiedziałeś, że zrobisz nową stronę internetową dla Almightywind.

Ty obraziłeś się, że twoja ciężka praca jest odrzucona z powrotem w twoją twarz – gdyż wszystko, co wiedziałeś, to technika, ale nic o Namaszczeniu!

To jest gdzie wstąpiła zgorzkniałość i niechęć, gdy miałeś powiedziane wielokrotnie: "My nie możemy użyć tego; to nie jest Namaszczone!" Wiec zamiast szukać MEGO Namaszczenia; zamiast otrzymywania mentorstwa Prawdy, ty pozwoliłeś wpełznąć duchowi Judasza!

To Słowo zachęci tych, którzy wiedzą, że Prawda jest głoszona w tej Misji, których JA Namaściłem, jako proroków z Afryki, aby napisali do Elisabeth, gdyż oni zdołają rozpoznać. I wasze światła będą świecić razem i to świecić coraz jaśniej! Gdyż Afryko, JA nie porzuciłem was, ale JA nie głaskam was po głowie mówiąc: "Wszystko jest dobrze", gdyż „wszystko nie jest dobrze!”

Ale to Proroctwo wyjdzie i jest zrodzone teraz w Elisabeth i to, co zacząłem będzie skończone, ale nie teraz w tym czasie.

 

******** Koniec Proroctwa ********

 

Komentarz z taśmy po otrzymanym Przekazie z Niebios:

E (Elisabeth): 22-go maja, 2008 roku. Ja obudziłam się z tym Słowem po zganieniu ataków wudu i czarów, I my przyjęliśmy komunie. I kontynuowaliśmy i słyszeliśmy, że nadejdzie Słowo. Wczoraj 21 maja, 2008 africaforyahushua.com zrodziła się, i my podjęliśmy się aby poprawić ją, wyczyścić. I będzie połączenie z www.amightywind.com, i to wszystko. Koniec. Chwała dla JAHUSZUA! Amen.

Dane waszej Siostrze w JAHUSZUA HA MASZIJACH.

Apostoł Elisabeth Elijah

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

7