Proroctwo 97

 

BĘDZIE KONTYNUOWANE NIEPOWSTRZYMANE ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ OGNIA W AFRYCE!

 

Napisane/Powiedziane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) poprzez Apostoł Elisabeth Elijah 9-tego maja, 2008 roku. Ogłoszone 3-go czerwca, 2008 roku.

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH we wczesnych Proroctwach.

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz Elisabeth:

To Słowo dotyczy osoby o imieniu Nico Arnold.

Nico Arnold napisał do tej Misji pod koniec stycznia 2007 roku i zaoferował swoje usługi przy internetowych stronach tej Misji. On powiedział, że jest wierzącym i że uczył się prawdy z amightywind.com. My obawialiśmy się dać "Nico" prace na naszych stronach, ponieważ nie wiedzieliśmy, kim naprawdę on jest, a więc zwróciliśmy się z pytaniem w modlitwie i JAH powiedział nam, że my możemy mu wierzyć. A więc Nico rozpoczął pracę razem z naszym administratorem strony internetowej Coenradem, Afryka Południowa, i on był wybrany przez JAH, aby zmienić wygląd Almightywind Misji strony internetowej.

Nico i Coenrad opracowali wspólnie stronę internetową i zamieścili ją na internecie w Afryce Południowej, gdzie promowano naszą Misję i była połączona do strony Misji Almightywind, ale teraz Nico usunął tę stronę, gdy nie zdołał przekonać Coenrada, aby opuścił tę Misję. Nico również wykonał wstępny projekt dla strony Almightywind, i my daliśmy mu wykaz zmian do tego nowego projektu, ale on nigdy nie wykonał tej pracy, którą mu zlecono.

On rozpoczął odwiedzać strony internetowe, które są wrogami prawdy i tej Misji, chociaż on wie, że ta Misja poucza jedynie prawdę. On pozwolił wrogowi wstąpić i to otworzyło drzwi wielu innym demonicznym duchom, które atakowały go i teraz on jest wrogiem prawdy i tej Misji.

Kilka miesięcy temu Nico przesłał nam e-maila i powiedział, że nie ma już czasu, aby zrobić nową stronę dla Misji. Tutaj poniżej zamieszczamy jego ostatnie 2 e-maile do nas.

Nico Arnold napisał pod koniec grudnia 2007 roku.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Witaj Katherine;

Jak się masz? Mam nadzieję, że wszystko idzie tam wyjątkowo dobrze. Jestem na wakacjach w tej chwili, i nie często jestem podłączony do Internetu, a wiec przepraszam za to opóźnienie w odpowiedzi.

Czy możecie Ty i wszyscy JAHUSZUA deptacze demonów wybaczyć moje odejście z tej grupy modlitewnej, ja mam nowe przedsięwzięcie biznesowe i nie mogę zobowiązać się do mojej pełnej godziny codziennie (godziny modlitw). Jednak chciałbym jeszcze modlić się za was.

Dziękuję wam za wszystko, czego nauczyliście mnie i za objawienia, które zostały dostarczone mnie za pośrednictwem tej misji i proroctwa. Mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się jednego dnia, wkrótce w niebie i że Pan JAHWEH będzie błogosławił wam wszystkim łaskawie!

Wszystkiego najlepszego w imieniu Yahishau (YAHUSHUA)!

Wasz przyjaciel

Nico Arnold

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Katherine odpisała mu poniższego e-maila

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Od: Kathrine

Wysłany: piatek, 28-go grudnia, 2007 8:13 wieczorem

Przedmiot: Nowe słowo od MAMY

Hi Nico,

Dzięki za przekazanie aktualności dotyczących twoich spraw.  Czy nadal pracujesz nad almightywind? Pamiętam, czytając słowo prorocze, że powiedziałeś, iż jesteś jak "położna" tam, z witryną nowej strony allmightywind. Ale nigdy nie słyszałam z powrotem od ciebie i co myślisz o tym. Czy to oznacza, że ​​nie podejmujesz się  tej roli "położnej" na stronach internetowych? Proszę daj mi znać. Wiesz, nie musisz się modlić 1 godzinę, może być mniej, jeśli nadal chcesz się zobowiązać do modlitwy za Misję. Proszę, módl się o to i daj mi znać, co zdecydowałeś. Niech cię JAHWEH błogosławi i poprowadzi.

W miłości JAHUSZUA, Katherineyah

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A tu, poniżej, był ostatni e-mail od Nico Arnolda i ostatni raz, kiedykolwiek usłyszeliśmy od niego:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

            Witaj Katherine;

Niestety oznacza to również, że nie będę w stanie dokończyć tej strony, jak pierwotnie obiecałem. Kiedy zobowiązałem sie do tego projektu byłem w stanie to zrobić, ale teraz, ponad rok później, nie jestem w stanie już dostosować swojego czasu. Przepraszam za wszelkie niedogodności, jakie spowodowałem. Myślę, że byłoby najlepiej, aby ktoś mógł siedzieć obok Ciebie osobiście, podczas gdy projekt się robi, aby uniknąć nieporozumień na temat oczekiwań projektu.

Twój przyjaciel w Chrystusie

Nico

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kiedy otrzymaliśmy ten ostatni e-mail od "Nico Arnold", my wiedzieliśmy, że jest tu coś więcej aniżeli to, co nam powiedział, i że nie powiedział on nam prawdy, dlaczego nie będzie wykonywał już więcej tego, do czego był powołany przez JAHWEH. Jak zobaczycie z poniższego, chociaż my nigdy nic nie powiedzieliśmy do Nico, a pomimo to on nie mógł opuścić tej Misji sam, ale próbował zwieść naszego kierownika strony internetowej.

Ale teraz, to wszystko prowadzi nas do e-maila, który dopiero, co otrzymaliśmy od Coenrada, a oto on:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Witaj Katherineyah

Chciałbym opowiedzieć tobie o Nico Arnold.

On zwrócił się do mnie i zapytał, czy chcę się z nim spotkać, aby wypić kawę i po prostu porozmawiać trochę. Byłem bardzo sceptyczny i poprosiłem JAH wiele razy, czy to słuszne dla mnie zrobić. Kilka dni później poczułem, że JAH chciał, abym się spotkał z Nico.

Więc spotkaliśmy się w kawiarni, a myślałem, że po prostu chciał porozmawiać o zwykłych, codziennych sprawach. Ale jak tylko usiedliśmy na krzesłach, on wyjął laptopa i zaczął pouczać mnie i powiedział mi, że powinienem opuścić Misję Almightywind, ponieważ nic, co się mówi w niej nie jest prawdą. I następnie próbował połączyć się z siecią internetową, ale myślę, że JAHUSZUA nie chciał, aby on się połączył w tym czasie. Po próbowaniu więcej niż 10 razy, był tak sfrustrowany, a jego twarz poczerwieniała. Chciał mi pokazać strony, które studiował. Byłem w szoku, słysząc to, co miał do powiedzenia. On nie wierzy, że będzie 2 świadków jeden dzień; nie wierzy, że będzie wielki ucisk jeden dzień. On nie wierzy, że RUACH ha KODESZ ( Nasza Drogocenna, Umiłowana IMMAYAH GLORY SHKHINYAH) jest rodzaju żeńskiego. On nie wierzy w porwanie Oblubienicy.  Byłem w takim szoku, że nie da się tego opowiedzieć.

Potem otworzyłem moją Biblię i zacząłem pokazywać mu Pisma, że te rzeczy się spełnią. Próbowałem rozpatrywać na logiczne rozumowanie wszystko, co pokazałem mu. Poprosiłem MAME (MĄDROŚĆ), aby mnie prowadziła.

Później jednakże, mogłem się tylko śmiać z jego "faktów" i wyjaśnień. On tak się sfrustrował, że wybiegł z kawiarni. Następnego dnia wysłał mi sms, powiedział mi, że jeśli nie chcę wierzyć w to, co mówił mi, że zamknie stronę internetową, którą zaczęliśmy razem budować. To jest strona internetowa Afryki Południowej, na której mówię ludziom o szybkim przyjściu JAHUSZUA po JEGO Oblubienicę i dodałem wiele linków z Amightywind do tej strony. Niestety strona była umieszczona na jednym z jego własnych serwerów. Więc zmienił wszystkie nazwy użytkowników i hasła. A potem on usunął wszystko. Widzę, że został on przejęty przez złe duchy.

Później zdałem sobie sprawę, że to wola JAHUSZUA, że strona została zamknięta .

Nauczyłem się tak wiele z Misji Almightywind i to jest przywilejem by być częścią specjalnego zespołu! Dziękuję wszystkim! Jesteście moją prawdziwą rodziną!

Chwała JAHUSZUA!

 

Błogosławieństwa w Imię JAHUSZUA!

Pozdrawiam

Coenrad

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

To wszystko ludzie. To jest to, co stało się z Nico Arnoldem. Wydaje się, że niezawodnie ci, którzy kiedyś byli partnerami w tej Misji, a następnie stali się Judaszami zawsze wydają się być przejętymi przez ducha szaleństwa i starają się zniszczyć tą Misję, i teraz Nico Arnold jest pod wpływem takiego ducha. Oto Słowo z Nieba dla Nico Arnolda.

Koniec komentarza

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

Błyskawiczne rozprzestrzenianie się Ognia w Afryce musi być kontynuowane, MOJE dzieci. Rozpalcie znicz w Afryce. Wróg myśli, że uciszył ten głos. Ale strona afrykańska z powrotem będzie wznowiona, gdyż jest odgałęzieniem tej Misji.

Powiedzcie Coenradowi, aby poszukał ISP w rozsądnej cenie. Ale jaka jest cena duszy? Jak sądzicie, dlaczego szatan zabrał tego, o którym powiedziałem wam, że kiedyś mogliście mu zawierzyć, a który ma imię jak twój, Elisabeth, umiłowany? Jak sądzicie, dlaczego szatan naśmiewa się i wkłada zło do jego duszy? Jeśli mógłby, to on uczyniłby to samo ….……, ale głos w Afryce będzie tylko głośniejszy! Proroctwa będą tak, jak niepowstrzymany ogień odnowy, gdyż właśnie już się rozpoczęło. I to jest, dlaczego szatan użył Nico Arnolda, aby uciszyć ten głos. Ale on nie będzie uciszony na długo!

Ja pozwoliłem na to, aby Coenrad nie miał wątpliwości, jakiego ducha jest Nico Arnold. JA pozwoliłem na to, ponieważ zło nie może dotknąć tej Misji w żaden sposób. I tak długo, jak Nico Arnold jest wypełniony szatańskim duchem, on nie może mieć dostępu do tej Misji w ten sposób.

On jest jak człowiek, który oszalał, gdyż człowiek wypełniony złem nie może dotknąć lub próbować zniszczyć cokolwiek, co jest Święte, nikogo, żadnej Misji. 

Za to, co oni maja na celu zniszczenia, zbiorą tylko zniszczenie.

A teraz on zarobił zniszczenie siebie samego zamiast błogosławieństw, o które modliliście się dla niego. Teraz on będzie chodził w przekleństwach JAHWEH z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 28.

Zamiast posiadania zdrowego umysłu, teraz on otrzymał ducha kłamstwa i oszustwa, który wiedzie go do obłędu. Nie patrzcie na niego jak na człowieka, którego kiedyś znaliście!

Uważajcie! Uważajcie! Uważajcie wy wszyscy, którzy szukacie, aby zniszczyć, zburzyć to, co jest Święte, i ta Misja nie jest z was, nie jest nazwana dla ciebie (Elisabeth), nie wywyższa cię, a więc, gdy oni atakują tę Misję, oni atakują JA, JAHWEH, MEGO SYNA JAHUSZUA ha MASZIJACH i waszą IMMAJAH, MOJĄ SZIKAINJAH! Oni atakują ALEPH i TAV (Z greckiego języka "ALFA i OMEGA").

On nachyla się do piekła, aby zniszczyć to, co JA oznajmiłem, że przynosi MI Cześć, Chwałę i Honor! Więc Nico Arnold, ty zbierzesz swoją zapłatę!

MOJE dzieci, zło wzrasta, ale Świętobliwi lgną do MNIE. Święci, którzy usiłują przestrzegać każdego Słowa, które JA mówię, i ich serca należą tylko do MNIE – one są jak latarnie kierujące statkami, a więc nie rozbijają się, i JA umieszczam te latarnie, jako odgałęzienia tej Misji mówiącej prawdę w częściach świata, o których nie wiecie! Gdyż tylko jeden jest wymagany i nie potrzeba budynku, gdyż wy jesteście Świątynią RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO).

Ale człowiek nie może tak po prostu mieć Świętego Ognia; nie można tak po prostu mieć Prawdę! Gdyz oni przyjmą te Prawdy z tej Misji, to jest to siła napędowa z Niebios, która zmusza do dzielenia się tym Światłem z każdym. Oni nie mogą już pozostać milczącymi dłużej aniżeli wy, gdyż naprawdę to jest Święty Ogień zamknięty w ich kościach! I te Proroctwa są jak złoty łańcuch, który owija się wokół tego świata do wiązania wrogów.

Gdyż to jest Prawda, znajomość Prawdy, która uwalnia związanych, aby przynosić całą Chwałę, Cześć i Honor MEMU SYNOWI JAHUSZUA ha MASZIJACH.

A więc rozpalcie tę pochodnię jeszcze raz, i powiedzcie do Coenrada, aby krzyczał jeszcze głośniej i… nie lekceważcie mocy tego wroga.

Oj, MÓJ umiłowany Synu Coenradzie, JA mam tak mało ludzi takich jak ty. Popatrz, co JA wydałem na świat poprzez twoje ręce. Na Internecie nie ma znakomitszej strony do oglądania.

Namaszczenie poprzez wszystko, co ty….. czynisz i te Słowa, które JA wymawiam poprzez tę Misję – nic nie może dorównać!

Szatan zgrzyta zębami z wściekłości, ponieważ "Coenrad", ty tylko powróciłeś wzmocniony z większą jeszcze determinacją, że będziesz kontynuować i służyć MI w ten sposób, gdyż ty jesteś częścią zespołu Amightywind. Niechaj nikt nie powstrzymuje cię, MÓJ synu! Niechaj nikt nie mówi: "Zwróć twą głowę tam, pracuj dla innej Misji", gdyż "Coenrad", JA nie doprowadziłem ciebie tak daleko, aby powiedzieć ci byś zawrócił! Chociaż znajomi, mający dobre intencje, podszeptują ci do ucha i mówią: "Chodź tutaj!" – Oni nie mówią z MOIM Głosem i oni nie są częścią MEGO Planu. A więc uważaj MÓJ synu – ci, którzy przychodzą do ciebie z dobrymi intencjami mogą doprowadzić cię do upadku!

JA powiedziałem ci od samego początku; JA dałem ci znak, który był napisany, że ty możesz zawierzyć tej Elijah, z której przemawiam. Więc ucisz tych, którzy by mówili przeciw tej pracy, którą wykonujesz teraz, nawet, jeśli to nadchodzi od twojej współmałżonki. Wiedz o tym, że jesteś odpowiedzialny za czynienie tego, co ja ci mówię, abyś uczynił! I JA zaprzęgłem ciebie do tej Misji, i ty przyłożyłeś swoją rękę do pługa. Teraz, więc nie oglądaj się do tyłu!

I jednego dnia zobaczysz MÓJ umiłowany w Niebie, jak stojąc obok tych wszystkich dusz, co zostały dosięgnięte, i które JA wyrwałem z tego, co jest nazywane ciemnym kontynentem Afryki – ty byłeś jak pochodnia i dołączyłeś razem z innymi pochodniami i Afryka jest w płomieniach MOJEGO niepowstrzymanego Ognia Namaszczenia!

A Nico Arnold nie odniesie sukcesu, podobnie jak żaden inny nie odniósł sukcesu w wygaszeniu tego Ognia! Gdyż to jest niepowstrzymany Ogień Namaszczenia RUACH HA KODESZ!

I nikt nie zgasi dobrej pracy, którą JA rozpocząłem!

I te dobre prace JA wykończę, gdyż, kiedy wszyscy opuścicie tę Ziemię, nieugaszony Ogień będzie się ciągle rozprzestrzeniał! W dalszym ciągu dusze będą przychodzić do MNIE na ugiętych kolanach! I chociaż oni nie korzą się i nie nawracają się teraz, ale będą pamiętać te Słowa i wtedy się nawrócą.

Dobra robota MOJE dobre i wierne dzieci.

JA jestem zadowolony z was wszystkich!

Nie ma żadnej modlitwy powiedzianej na próżno. Wy pokrywacie się nawzajem w YDS. (komentarz: orędowanie w modlitwach)

I kiedy modlicie się, wyobraźcie sobie latarnie morską ze snopem światła tak jaskrawym, gdyż za każdym razem, kiedy modlicie się, JA patrzę na Ziemię i widzę wasze światło; JA widzę was skrzących się jak najbardziej błyskotliwe z klejnotów.

Oj, jak bardzo JA miłuję każdego i wszystkich was, którzy jesteście pełni determinacji, aby uczynić to sposobem JAHWEH!

Oj, jak bardzo jestem zadowolony z was, i to z was wszystkich! Pewnego dnia, wasze nagrody pójdą za wami do Nieba.

Kontynuujcie! Kontynuujcie! Kontynuujcie! Przyłożyliście waszą rękę do pługa – nie patrzcie poza siebie! Nie poświęcajcie swojej uwagi wrogom poza tym, aby ich zganić!

Wy znacie Prawdę, która was uwalnia nie tylko teraz, ale na całą wieczność!

 

******** Koniec Proroctwa ********

 

Komentarz z taśmy po otrzymanym Przekazie z Niebios:

Jaka jest dzisiaj data?

Dzisiaj mamy dziewiątego maja. Jest godzina 11:04 rano. My przyjmowaliśmy Komunię i niespodziewanie nadeszło to Słowo, jak znikąd. W zasadzie, my właśnie zakończyliśmy modlenie się i modlitwę w sprawie "Nico Arnold", aby dosięgła go kara BOŻA bez litości, kiedy to Słowo przyszło.

Ponieważ on usunął tę stronę internetową. Coenrad miał stronę internetową mówiącą do całej Afryki i widzieliśmy wychodzące nasienia i efekty w nowych partnerach nadchodzących, głównie duszach objawiających się i Nico Arnold, ponieważ to było na jego serwisie internetowym, to on po prostu powiedział "Coenrad": "Albo opuścisz Amightywind Misję, albo ja usunę tę stronę internetową." ….I on ją usunął!

Ale zgadnijcie co, ludzie – strona powróci i to jeszcze głośniej niż przedtem! A więc przyjmij to diable – ty nie masz zwycięstwa w Imię JAHUSZUA HA MASZIJACH! Ten głos będzie rozbrzmiewał i ten Ogień Niepowstrzymany będzie tylko rósł mocniej na całą Afrykę!

Miłujemy cię! Wszyscy YDS, my was miłujemy, bardzo, bardzo! JA muszę powiedzieć, dziękuje wam za te życzenia urodzinowe. Przebaczcie mi, wybaczcie mi, wybaczcie mi. Ja naprawdę chcę napisać do każdego z was; wy wiecie, że miłuję was; wy wiecie, że doceniam was. Ci z was, którzy przesłaliście mi życzenia – ja płakałam. One były takie piękne, takie namaszczone. To było jakby słowa nadchodziły z Niebios. Abyście wiedzieli….jak szatan próbuje mi powiedzieć, że moje życie jest bezwartościowe, JAHWEH, i JAHUSZUA zwłaszcza pokazali mi na moje urodziny, że są tacy, którzy celebrują moje życie ze względu na to, co ja czyniłam. I ja po prostu dziękuję wam i miłuję was. Chciałabym każdego z was uściskać. A więc zamiast pisania tego, czy mogę powiedzieć wam moimi własnymi słowami, jak bardzo miłuję was i jak doceniam was? Mam na myśli pieśni, które zostały napisane pod namaszczeniem. Młoda dziewczyna imieniem Sini, moja umiłowana Sini, ty byłaś tak nieśmiała, a pomimo to napisałaś z takim namaszczeniem. Ja nie mogę wyliczyć każdego w tym momencie, ale odczuwam prowadzenie, aby zamieścić to w tym Przekazie, ponieważ wy czekaliście na osobiste podziękowanie. I ja dziękuję wam każdemu, każdemu, kto po prostu zatrzymał się i podziękował JAH, że ja się urodziłam. Dziękuję, ja po prostu dziękuję. Miłuję was.

Urażając wielu, oświecając niektórych,

Dane waszej Siostrze w JAHUSZUA HA MASZIJACH.

Apostoł Elisabeth Elijah

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]