Proroctwo 88

 

JA, JAHWEH, ZABAWIAM SIĘ MOIMI WROGAMI!

 

 

Otrzymane przez Apostoł Elisabeth Elijah dnia 16-go października, 2006 roku.

 

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH we wczesnych Proroctwach.

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz Elisabeth:

 

Po 15 minutach intensywnej mowy w językach duchowych nadeszło następujące Słowo (1 List Apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 14:1. Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa! 2. Ten bowiem, kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, a on pod wpływem Ducha mówi rzeczy tajemne. 3. Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze) od PANA BOGA

 

Koniec komentarza.

 

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

 

A to jest ostrzeżenie dla wrogów! Wy wkradacie się do niej jak ona (Elisabeth) śpi. Myślicie, że JA nie obudzę jej.

Mimo, że jesteście niewidzialni, nie jesteście niewidocznymi dla MNIE!

Ona nie mówi waszym językiem, jednakże JA, JAHWEH (ŚWIĘTY BÓG OJCIEC), mówię waszym językiem.

 

Wy staracie się ją zabić, kiedy ludzkie ręce nie mogą was dotknąć. Oj, ale JA, JAHWEH, mogę dosięgnąć was. Zapłacicie cenę za to. Ja drwię z was. JA teraz was dręczę, gdyż usłyszycie swój własny głos i swój własny język na falach eteru i powiecie: “Jakże ona może znać nasz język? Skąd może ona wiedzieć, że to ja zaatakowałem?” – to nie ona wie, to jest STWÓRCA WSZYSTKIEGO, który wie!

 

Wy nie możecie uczynić niczego, oj MOI wrogowie, czego JA nie wiedziałbym, a ona wie tylko to, co JA jej powiem, ani mniej ani więcej, tylko niewinne dziecko i, a JA jestem OJCEM który poucza. Ona ma MESJASZA; ona ma RZECZNIKA; ona ma Odkupienie KRWI, to jest MÓJ SYN JAHUSZUA! Gdzie jest wasze?

 

Wy jesteście przeznaczeni na stracenie w piekle! Wy jesteście przeznaczeni na stracenie w Jeziorze Ognistym! Wy wkradacie się w sferze niewidzialnej, duchowej. Zbliżacie się by zabić niewinną, gdy ona się położyła.

 

To jestem JA!..... ha, ha, ha!...to jestem JA, który się naśmiewa z was!

 

Gdy ona tam leży, to jestem JA, który pozwolił jej usłyszeć jak wkradacie się! To JA powiedziałem: “Elisabeth, słuchaj”, chociaż ona szybko usypia, to JA powiedziałem: “Następnym razem, gdy otworzysz usta, to będziesz mówić w języku, którego nie znasz, w języku, którego nie słyszałaś, ale to będę JA, który ogłasza wyrok na niewidzialnego wroga, który chce cię zgładzić.

 

JA się po prostu zabawiam wami (wrogowie) by pokazać wam, że to jestem JA, JAHWEH, że JA wiem o wszystkim, że daję wam tylko tyle sznura, aby wam wystarczyło do powieszenia się, gdyż wy umrzecie na szubienicach hamanowych! JA wzmocniłem ochronę. Jej mąż nie jest zwykłym mężem. Oh, oni wołają, że chcą być normalni, lecz nie ma nic normalnego w tych dwoje, ponieważ nie ma nic normalnego w tej Misji! Nie ma nic normalnego w tych, których JA powołałem, aby opiekowali się i ochraniali. Więc uciekajcie, uciekajcie, uciekajcie!

 

Niektórzy z was - będziecie żyli, a niektórzy z was - umrzecie tej nocy, ale ta wiadomość będzie użyta z powrotem, podczas gdy wasz język będzie słyszany na falach eteru a JA, ku waszemu przerażeniu, dam innym Prorokom tłumaczenie tego języka.

 

Widzicie, za każdym razem, gdy atakujecie ją, za każdym razem, gdy atakujecie jej męża lub jednego z pięciu roztropnych, którzy symbolizują te Pięć Roztropnych Dziewic (Ewangelia Św. Mateusza 25:1-13), za każdym razem kiedy atakujecie jednego z MOJEJ Oblubienicy (Apokalipsa/Objawienie Apostoła Jana, rozdziały 14 i 7), nie ma dla was miejsca na ukrycie się. JA śmieję się z was (Katah, katah, katah – słychać brzmienie świętych języków). Wy nadajecie się tylko na Sąd, nadajecie się tylko na potępienie. 

 

Ci z was, którzy jesteście wrogami tej Panny Obwieszczającej, tej Misji, MEJ Oblubienicy, nadajecie się tylko na MOJE potępienie – będziecie w Piekle. Znajdziecie się w Jeziorze Ognistym!

 

Koniec ostrzeżenia.

 

*************

 

Elisabeth komentuje na taśmie magnetofonowej: „Mieliśmy noc, gdzie po prostu powiedzieliśmy: ‘MY tylko potrzebowaliśmy czas i przestrzeń dla siebie samych’, więc mieliśmy cichą, spokojną noc.

Spokojny czas ze sobą i z JAHUSZUA i tylko czas śmiechu, zabawy i coś, czego nie mieliśmy już przez długi czas, przebywając w naszej sypialni, pilnując naszego interesu, a inni rozumieli. I poszliśmy spać w końcu po intensywnych duchowych atakach wcześniej, w ciągu dnia. Tak, więc jestem w głębokim śnie, i nagle słyszę, że ktoś otworzył nasze drzwi, kliknięcie zamka do drzwi, otwierającego drzwi. Pamiętam, że ledwo budząc się i mówiąc: "Ktoś właśnie wszedł; Ktoś po prostu otworzył drzwi", ale spałam nawet, kiedy mówiłam to.  Pamiętam, mojego męża mruczącego coś w stylu: "Nikt nie wszedł" Ale ja wiedziałem, a następnie od tego momentu, choć spał zaczęłam słyszeć od JAHWEH. I JAHWEH powiedział, że "zacznij mówić w języku nieprzyjaciela, który otworzył drzwi", aby czekać. I wciąż spałam, a on powiedział: "Tylko poczekaj, kiedy następnym razem otworzysz usta to będzie w języku, którego nigdy wcześniej nie słyszałaś" i to jest to, co się stało potem. To wszystko, co wiem i widziałam (w wizji) osoby biegające i widziałam wyrok i ogień i … byli przerażeni, bo wiedzieli, że zostali dostrzeżeni i wiedzieli, że nie powinnam mieć żadnego sposobu na dowiedzenie się, że byli tam.

 

I to jest wszystko, co pamiętam z wyjątkiem, że wiedziałam, że coś jest bardzo ważne w słowie " katah " i powiedział mi, że ktoś będzie rozpoznawać te języki lub ktoś ma dać dar interpretacji , ponieważ jest więcej do tego niż wiemy i to, co chcę powiedzieć, co chcę dodać to, że, zanim mogłam mówić głośno ustami, w tych językach , to było najdziwniejsze. JAHWEH dał mi krzyczeć na wrogów w duchu w tych językach. Słyszałam języki w sferze duchowej, krzycząc na wroga, zanim fizycznie byłam w stanie uwolnić je z moich ust. HE (JAHWEH) był wściekły i w jednym momencie, wziął mnie za rękę, a ja o tym pamiętam, bo zrobił to w Duchu zanim miałam nawet zrobione to w fizycznej sferze, i wziął moją rękę jak wicher i byłam pobudzana, " szybciej, szybciej, szybciej, szybciej, szybciej. " A on powiedział: " To tak będzie na wrogów, którzy atakują tę posługę." Oni zaatakowali nasze finanse, a jednak, JAHWEH mówi …( Elisabeth rozpoczyna modlitwy w językach ponownie i to oto słowo wyszło)]

****************** Proroctwo  *******************

Czy pójdziesz dodatkową milę?

Błogosławieństwa, dary dla każdego, kto pokrywa w modlitwie tą Misję. Zastanawialiście się, że coś jest nie tak, gdyż głos Elisabeth milczy od ostatniego proroctwa. Jak mało nawet napisało, bo byli w takim strachu. Inne listy zostały skradzione, aby nie słyszała zachęty.

 

Ilu z was słyszało mój głos i próbowało przekazać donację do tej Misji?

Jednakże wasze karty kredytowe zostały zablokowane - ale dlaczego nikt z was nie zapytał, dlaczego?

 

Nie byliście w stanie poprzeć tej Misji, jak miało to miejsce w przeszłości. Dlaczego nie uczynicie kroku dalej?

 

Dlaczego nie powiecie: "Musi być inny sposób"?

 

Czy nie wiecie, że moce istniejące w tym świecie chcą ją udusić, bo ona odmówiła zwolnienia od podatków, ona odmówiła przyjęcia kagańca, jako prorok?

 

Mówicie, że ta Misja znaczy tak wiele dla Was. Wy, bardzo pragniecie następnego słowa, a jednak, dlaczego nie każdy z was, z wyjątkiem kilku wybranych, zrobił dodatkowy krok i nie powiedział, "Czy istnieje inny sposób, w jaki moglibyśmy dostarczyć wam finanse?"

 

Teraz mówię do tych, którym JA powiedziałem, abyście dali, ale wasze finanse wróciły z powrotem do was.

 

Teraz powinniście dać ponownie, miarą natłoczoną, utrzęsioną i opływającą, skarb w jej zanadrze. (Łukasza 6:38) Gdyż to JA, JAHWEH, wydałem zarządzenie, że masz być pomocnikiem i kiedy jedne drzwi są zamknięte, zawsze staraj się zobaczyć, gdzie są inne dla Ciebie. Ty wiesz, ze Słowa, które wyszły są ode MNIE.

 

Wy wiecie, że ta Misja jest po "Szansę Ostatniego Przeznaczenia”.

 

Jakim jesteście błogosławieństwem dla tej Misji, tak też będę błogosławił wam.

Dla tych z was, którzy jesteście przekleństwem dla tej Misji, którzy słuchaliście i nic nie zrobiliście, aby pomóc, którzy nakarmiliście się przy niej, utuczyliście się Duchowo, a pomimo tego, nie byliście pomocnymi, JA przemawiam teraz z tego Przekazu, jesteście odpowiedzialni.

 

Jest więcej niż jeden sposób, aby dostarczyć finanse do niej. Ty widzisz ich w obcym kraju, widzisz jak oni robią to, co powinieneś zrobić. Ale ty nie chcesz pozbyć się zacisza własnego domu, domu rodzinnego, więc wzbudziłem innego.

 

Wy nie wiecie i nie możecie nawet wyobrazić sobie ceny, jaką oni płacą za to namaszczenie, które słyszeliście ten dzień.

 

Jedynym powodem, dlaczego nie wysłałem jeszcze MOJEGO SYNA JAHUSZUA, aby zebrał SWOJA Oblubienicę, są rzeczy, które wciąż muszą się odbyć. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego istniejące siły, rząd amerykański, starają się usuną tą Misję z Internetu, zdławić finanse. Ale gdy jedne drzwi są zamknięte, JA tylko otwieram inne.

 

Ilu z was usłyszy i jak wielu z was będzie słuchać?

Jak wielu z was będzie się z nią kontaktować, a nie tylko by zatrzymać się na jednym mailu, ale będziecie bombardować Niebo, aż dosięgniecie ją i powiecie: "Muszę ci pomóc, mam polecenie by pomóc ci.”

 

[Wiele mailów wysyłanych do nas zostało skradzionych. Dalej wysyłajcie nam aż usłyszycie z powrotem on nas. Nie poddawajcie się po jednym lub dwóch e-mailach. Nie wysyłacie emailów do nikogo bezpośrednio oprócz …. i Elisabeth. Nie Wysyłajcie ich do Web Managera. Jeśli wszystko inne zawiedzie piszcie do nas na adres: [email protected].]

 

Zobacz, ta Misja jest dla wszystkich świętych. Nie nosi imienia żadnego mężczyzny, ani kobiety. Te słowa nie są jej. To namaszczenie jest niepodobne do żadnego innego. Jeśli chcesz mieć udział w tym Namaszczeniu, jeśli chcesz mieć udział w błogosławieństwach, jeśli chcesz wiedzieć, że jesteś chroniony, jak chronię ją i innych z Oblubienicy, nie stój już więcej bezczynnie.

 

Gdyż Kościoły Babilonu to prostytutki; biorą zwolnienia bezpodatkowe. Oni dają sobie nakładać kagańce. Nie chcą mówić przeciw aborcji, homoseksualizmu, nie chcą rozmawiać przeciw temu, co ich rządy robią – ale nie ta Misja.

 

Nie ma ceny na nią, bo ona należy do Nieba, a kto odważy się spróbować nałożyć kaganiec "JA JESTEM", JAHWEH?

Kto odważy się spróbować nałożyć kaganiec MOJEMU SYNOWI JAHUSZUA?

Kto odważy się spróbować nałożyć kaganiec RUACH HA KODESZ?

- Z pewnością zapłaci.

Czy MOJE Słowo nie mówi, „Jeśli uczynisz tak dużo, ze podasz wode do picia prorokowi, to otrzymasz Proroka nagrodę? Ja

Sprawiam, ze ona wylewa Żywą Wodę.

 

Jak mało z was zwraca ją z powrotem do niej? 

 

Oni wypłacają z finansów (Finansów Misji), ceny dalej rosną. Jak niewielu z was to w ogóle obchodzi?

 

Więc JA oznajmiam z niej. Jednocześnie, ostrzegam wrogów.

 

Ja też wymawiam błogosławieństwo na wszystkich, którzy są błogosławieństwem dla tej Misji i wszystkich tych, którzy pokrywają ją i wszystkich tych, którzy pokrywają tą Misję i którzy bardzo się starają.

 

Wiadomość dla Świętych, wiadomość dla MOJEJ Oblubienicy, gdyż Oblubienica JAHUSZUA jest Oblubienicą JAHWEH.

 

Radujcie się!

Macie jeden dzień bliżej do JEGO przyjścia.

Macie jeden dzień bliżej do nadejścia JAHUSZUA!

Masz jeden dzień bliżej Nieba, waszego Domu i wielkie, wielkie, wielkie będą wasze nagrody za wszystko, co poświęciliście.

 

Ja wymawiam MOJE błogosławieństwa wiernym, aby ci, którzy nie godzą się na kompromis. Ani jedna rzecz, którą przeszliście nie zostanie zmarnowana, nie pójdzie na marne.

 

Pamiętajcie o tym, Oblubienico, potrzebujecie się nawzajem, więc nie wstrząsajcie swymi głowami i nie mówcie: "No cóż, nie mogę znaleźć miejsce na donację."

 

Zróbcie dodatkowy wysiłek. Idźcie przez otwarte drzwi.

Skontaktuj się z nią. Skontaktuj się z mężem. Walcie w Bramy Nieba, aby książki zostały opublikowane. Niektóre z nich są właśnie w procesie pisania i książki te zostaną rozdawane (przez innych) podczas Wielkiego Ucisku. Zapytaj, jak możesz pomóc, gdyż koszty wydawania są wysokie.

 

Jak niewielu z was w ogóle obchodzi, jakie koszty utrzymania są wymagane, aby iść tam, gdzie JA mówię, aby iść i zrobić to, co mówię, aby zrobić?

 

JA mógłbym po prostu wylać je, finanse, z Nieba, ale jak by to miało być błogosławieństwem dla was? Żniwa są tak wielkie, ale robotników tak mało. Ci z duchowymi uszami do słuchania wiedzcie, że mówię do was.

 

Wszyscy inni - Jesteście MOIMI wrogami, pozostańcie głusi. Nic z tego Przekazu, z wyjątkiem części o wyroku, nie jest przeznaczona dla Was.

 

 

*************

 [Komentarz: To poniższe Słowo było otrzymane następnej nocy dnia 17-go października, 2006 roku, po wyłączeniu się systemu alarmowego w wynajmowanym domu, podczas gdy kobiety modliły się. Esnart, jest to imię miejscowej kobiety, która została zatrudniona przez właściciela domu do sprzątania i do prania dwa razy w tygodniu. PAN BÓG objawił nam, że ona praktykuje wudu, t.j. afrykańską formę czarownictwa.]

 

*************

 

Ja dałem tobie mowę wojownika, jak żadnemu innemu. Kiedy wypowiadasz MOJE Słowa w MOIM Języku, to nie tylko wymawiasz je w jednym języku, ty mówisz je w wielu językach. JA wiem, gdzie ci wrogowie są. JA wiem, z jakich krajów oni są i te języki wycinają ich z dokładnością i precyzją.

 

Katherine, ty oddajesz MI szacunek, gdy spędzasz tyle czasu by czynić to, co uczyniłaś (Zapisywanie Świętych Języków). Więc JA mogę pokazać tobie jak prawdziwe to jest i że to nie może być przetłumaczone, ponieważ to jest Język Aniołów (Pierwszy List Apostoła Pawła do Koryntian 13:1). To jest dodatkowe zabezpieczenie. Jeśli mogłabyś tylko zobaczyć wrogów otaczających ten Świat, to byłabyś zdumiona. Oj, ale JA stoję przed tymi wrogami. JA stoję przed wrogami MOJEJ Oblubienicy. Oni muszą przedostać się przeze MNIE by dostać się do Was, a kto może przedostać się przeze MNIE?

 

**********

Komentarz:

[Elisabeth modli się: Święty, Święty, Święty, Święty……. ]

Na taśmie magnetofonowej… Katherine pyta się, czy będziemy świadkami śmierci Esnar, tej czarownicy.  A Elisabeth pyta się, czy Esnar jest odpowiedzialna za odcięta elektryczność od domu ten nocy, za wyłączenie alarmu, a także, czy ona nie należy do ABBA JAHWEH?] 

**********

 

Tej nocy, JA nie dałem ….. spokoju, aby mogła spać; nie dałem ….. spokoju, aby mógł spać i JA ostrzegłem ciebie, Elisabeth, w twoim śnie. Katherine, ty miałaś tego, który reprezentuje pokój, bezpieczeństwo i miłość w swoim pokoju. On przyszedł, aby pokazać ci, że wszystko będzie dobrze. Czy myślisz, że to był przypadek, że pracowałaś nad tym potężnym wojennym językiem w tą samą noc, kiedy to się stało? Nie ma przypadków!

 

Elisabeth, to jest prawda! JA zmieniłem twój język na język jeszcze potężniejszego wojownika. Za każdym razem, kiedy modlisz się o to, kiedy zły próbuje wejść do twego domu, nawet ta modlitwa wojenna powstrzymuje go, gdyż ona jest pod MOIM Namaszczeniem.

 

Katherine, ty wypowiedziałaś te słowa wielokrotnie. Słuchasz je i słuchasz i weszły one do twojego Ducha. To jest tak jakby forteca została postawiona, zły nie może wejść do niej. JA zawstydziłem wroga tej nocy. JA jestem dokładnością; JA jestem precyzją; JA jestem perfekcją! Biada każdemu, kto próbuje dotykać MOICH namaszczonych. Biada każdemu, kto próbuje skrzywdzić MOICH Proroków. Oni mogą próbować raz, ale nie przeżyją, aby ponowić próbę!

 

Nie masz pojęcia, ilu zgładziłem dla ciebie. W trakcie samego ich wzywania i modlitwy do Szatana o wasze zniszczenie – Elisabeth, oni chwycili się za serca i zmarli podczas tej modlitwy! Gdzieś w niewidzialnej sferze, jak zbliżyli się, aby zaatakować, to ostatnią rzeczą którą usłyszeli był ten język podczas, gdy ich dusze zostały zabrane do Piekła, jednakże ich ciało pozostało powalone na podłodze gdzieś indziej, w innym kraju. Niektórzy po prostu zniknęli i nie będą nigdy odnalezieni.

 

Moje drogi są tak znacznie wyżej od waszych dróg. Wy nie możecie nawet rozpocząć zrozumienia, o czym JA mówię. Wasze umysły nie są zdolne to objąć. Nawet teraz, zmagacie się i chcecie wiedzieć więcej, to nie jest dla was do poznania; to nie jest dla was do rozumienia! Wiedzcie tylko to, że JA jestem JAHWEH i że będzie dokładnie, precyzyjnie tak, jak JA zaplanowałem.

 

Nawet wrogowie wstępują do MOJEJ pułapki. Gdyż JA mówię: “Tutaj oni są, przyjdźcie i zabierzcie ich.” 

 

Czy nie wiecie, że JA wiedziałem naprzód, że ten alarm zostanie wyłączony? 

 

Czy JA nie jestem zdolny, by zadbać o tych, co należą do MNIE? 

 

Tak, dobrze jest, że czuwacie; dobrze jest, że nie zachowujecie się głupio, gdyż wrogowie patrzą z dala. Oni wiedzą, że oni nie mogą podejść blisko, gdyż MOI Święci Aniołowie stoją na straży. Uważajcie na Esnart, nie traktujcie jej pochopnie, gdyż zło wkrada się niepostrzeżenie.

 

Joainne, ty jesteś taka taktowna! Gdyż ona wyciąga rękę, aby cię dotknąć, a ty szybko namaszczasz się olejkiem namaszczającym. Ale odtąd, daj jej do zrozumienia, że pozwalałaś jej to dotychczas czynić, ponieważ nie chciałaś być niegrzeczna, ale że nikt nie ma pozwolenia, aby cię dotknąć bez twego pozwolenia. JA daję ci to upoważnienie by to uczynić, gdyż JA chroniłem cię za każdym razem.

 

Teraz zabierz głos i przemów otwarcie i głośno! Ona zrozumie to i nie będzie chciała tego powtórnie uczynić. Jest sposób, aby to właściwie powiedzieć i ty będziesz wiedziała, jakim głosem powiedzieć. Gdyż ona jest chodzącą śmiercią, i śmierć stara się dosięgnąć i dotknąć cię wielokrotnie – choroba i zaraza i zniszczenie – ale nie obawiaj się MOJE kochanie, JA ochraniam cię. Jednak ty powiesz jej, że nikt nie może cię dotykać bez pozwolenia. To jest zasada dla was wszystkich.

 

Wy musicie znać Ducha, z którym się dotykacie. Czyż MOJE Słowo nie mówi, “Nie nakładaj rąk pospiesznie na nikogo”?

 

Zwłaszcza tutaj w Afryce, potraktujecie to bardzo poważnie. (1-szy List Apostoła Pawła do Tymoteusza 5:22..... Na nikogo rąk pospiesznie nie wkładaj ani nie bierz udziału w grzechach cudzych.)

 

 

 

******* Koniec Proroctwa *******

 

Koniec słowa otrzymanego 17-go października, 2006.

 

Komentarz:

 

Na taśmie Elisabeth mówi: ‘Oj, straciłam czucie w mojej ręce.’ (Jest to z przyczyny Namaszczenia). To jest Słowo ostrzeżenia dla wrogów JAHWEH (BOGA OJCA). Wróg przedostał się do naszej sypialni w sferze duchowej, ale JAHWEH zainterweniował i przegonił go. Chwała niech będzie dla JAHWEH (BOGU OJCU) i JAHUSZUA (JEZUSOWI)! Ludzie, to są prawdziwe wydarzenia, nie lekceważcie ich! Oblubienica JAHUSZUA (JEZUSOWA) będzie widziała upadek wroga. Wy możecie nie zobaczyć upadku wroga własnymi oczami, ale miejcie wiarę, gdyż JAHWEH i JAHUSZUA pomści nas!

 

Apostoł Elisabeth Elijah

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]