Proroctwo 86 

Z DALA ODE MNIE WY NIEPOSŁUSZNI, TAK ZWANA OBLUBIENICA! 
Proroctwo dane Apostoł Elisabeth Elijah 12-go maja, 2006 r.

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH we wczesnych Proroctwach.

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz:

Potrzebne jest wytłumaczenie jak doszło do tego proroctwa. Jest koniecznym wspomnienie o faktach z naszego osobistego życia, które wolelibyśmy raczej nie przedstawiać tutaj, ale nie mamy wyboru. Przepraszamy, że zajmują one tyle miejsca. To będzie również włączone do książki, która ukaże się wkrótce. 

To słowo przyszło, podczas, gdy wielu z Oblubienicy było zebranych razem na modlitwie z nami w hotelu w Annecy, Francja. My byliśmy po całym dniu bezowocnego szukania domu, który miałby być przeznaczony na schronienie we Francji. Po kilku dniach poszukiwań przez internet i szeregu rozmowach telefonicznych do Księżniczki Dineo, zostaliśmy w końcu poprowadzeni przez JAHWEH (BOGA OJCA) by popatrzeć na dwa domy, które były w przybliżeniu 80 mil od nas. 

Domy te wyglądały wspaniale na internecie i wydawały się spełniać nasze wymogi. Umówiliśmy się, więc z właścicielką, by je zobaczyc. Po pięknej podroży ze śpiewami i czczeniem JAHWEH i JAHUSZUA, i mając przekonanie, że będziemy mogli wynająć go tego dnia, przybyliśmy do domu właścicielki. Ona przywitała nas i zaprosiła na obiad. Mieliśmy wspaniały obiad przygotowany przez nią i jej córki. 

Później poszliśmy do tego pierwszego domu, lecz rozczarowaliśmy się jego wiekiem i utrzymaniem. Taka sama sytuacja była z drugim domem. Później ona pokazała nam trzeci dom, który ona utrzymywała dla prywatnej firmy. Piękny dom i byliśmy zachęceni na tą możliwość aż usłyszeliśmy cenę. Czy wszyscy siedzicie? …11,000 Euro miesięcznie, co stanowi $8,000 USD miesięcznie! 

No, cena była poza naszym zasięgiem, wiec nie mieliśmy wyboru innego jak tylko zawrócić. Ja wyczuwałem, że wszyscy byli zawiedzeni i ja wiem, że ja również. Pomyślałem, że tylko straciliśmy cały dzień chodząc bezskutecznie i miałem wiele pytań, które zebrałem na czas modlitwy. 

To były te sprawy, o których modliliśmy się, kiedy to prorocze Słowo przyszło. Podczas, gdy wszystkie kobiety modliły się językami, a ja słuchałem, to słyszałem wielokrotnie, że byliśmy powstrzymywani od uczynienia tego, do czego zostaliśmy powołani w Europie, do zorganizowania bezpiecznego schronienia. Powiedziano mi, że to były dwie kobiety, Cathy and Hirut na Alasce, które były powołane, aby być Oblubienicą JAHUSZUA….ale z powodu ich nieposłuszeństwa, my zostaliśmy powstrzymani od tego, do czego wykonania byliśmy w Europie powołani, a mianowicie, aby zorganizować Europejskie Bezpieczne Schronienie. 

Te obie kobiety miały być z nami w Europie. Obie powiedziały, że będą z nami gdziekolwiek pójdziemy. To było JAHUSZUA wolą, gdyż ON powiedział to. My spędziliśmy Święto Paschy z tymi dwoma kobietami w Anchorage, Alaska. Obie wiedziały, co miały uczynić w związku z przygotowaniem się, aby uciekać, kiedy powiedziano by im, aby uciekały. One obie wydawały się chętne, aby uczynić cokolwiek było potrzebne by przygotować się do ucieczki. My nie wiedzieliśmy w tamtym czasie, że wyruszymy do Europy. My myśleliśmy, że będziemy podróżować do Ameryki Południowej. 

Cathy żyje w nierównym jarzmie małżeńskim i my ostrzegliśmy ją kilka razy o jej mężu psychiatrze, Alex, który wiedział o tej Misji, ale nie wsparł jej. On jest bezbożnikiem, który kwestionuje egzystencje BOGA. My powiedzieliśmy jej, że ona tylko ma robić to, co JAHUSZUA mówi jej, a nie słuchać męża, ponieważ jest w nierównym jarzmie. Ostrzegliśmy ją o kontroli umysłu i manipulacji, jaką on używa przeciw niej. Cathy chciała wierzyć, że jej mąż będzie zbawiony i czuła się odpowiedzialna za jego zbawienie. Ale my wiedzieliśmy, co innego. Ten człowiek jest zatwardziały w grzechu i my wiedzieliśmy to, ale ona nie chciała uwierzyć nam. W rezultacie, Cathy niestety wybrała jej niezbawionego męża ponad Oblubienicę JAHUSZUA! 

Przed Świętem Paschy, Cathy skontaktowała się z tą Misją i powiedziała, że była prowadzona przez JAHUSZUA, aby dać tej Misji hojny podarunek – emeryturę z jej poprzedniej pracy. Ona powiedziała nam, że to nie są męża pieniądze i że nie czuła się w tym czasie zobowiązana, by powiedzieć o tym mężowi. My zgodziliśmy się, ponieważ widzieliśmy już w przeszłości Szatana podnoszącego swą ohydną głowę w takich sytuacjach i jak ludzie kończą w nieposłuszeństwie wobec JAHUSZUA (JEZUSA) z powodu niezbawionego męża, lub żony. Cathy dała swój podarunek tej Misji, ale zmagała się z powiedzeniem tego swemu grzesznemu mężowi. 

Elisabeth zawierzała Cathy i dała jej numer telefonu, kiedy byliśmy we Francji, w hotelu. Ale potem, Cathy zadzwoniła i powiedziała, że w końcu powiedziała swojemu mężowi o darze dla tej Misji i prosiła Elisabeth, by porozmawiała z jej mężem. Elisabeth powiedziała, że nie chce rozmawiać, i wtedy jej mąż rozpoczął mówić z innej linii. Elisabeth nie miała pojęcia, iż mąż jest na drugiej linii i poczuła się zdradzona przez Cathy. 

On powiedział, że chce pieniądze z powrotem, wiec ja wziąłem telefon od Elisabeth. On chciał wiedzieć, co zrobiliśmy z jego pieniędzmi. Ja mu najpierw powiedziałem, że to nie jest jego sprawa, ale potem powiedziałem, że pieniądze zostaną użyte by pomóc innym. W sumie, on chciał pieniądze z powrotem i był zdecydowany zrobić wszystko, by je odzyskać. On nawet skontaktował się z Elisabeth tzw. pierwszym mężem. On mógł to uczynić jedynie z Cathy pomocą. Ja mam nadzieję, że myliliśmy się ze względu na Cathy, ale ja nie wiem jak inaczej on mógłby to uczynić. 

Proszę was, byście się modlili za Cathy. Dzięki jej pokaźnej donacji, my mieliśmy piękne celebrowanie Święta Paschy, mogliśmy podróżować do Europy i Afryki, i być błogosławieństwem dla innych. Szatan wie, że nie moglibyśmy tego uczynić bez jej posłuszeństwa w sprawie donacji. Diabeł jest wściekły z tego powodu. Spotkaliśmy Cathy przez Hirut, która była zwolenniczką tej Misji przez cztery lata i powiedziała Cathy o niej. 

My smucimy się, ponieważ prawdziwie cenimy obie kobiety i nazywamy je błogosławieństwem. My nigdy nie prosiliśmy Cathy o nic. Ona posłała donacje, ponieważ JAHUSZUA powiedział jej, by to uczyniła. 

Hirut powiedziała nam podczas Święta Paschy, że wiedziała, iż powinna porzucić pracę i przygotować się do ucieczki, i podobnie Cathy, zanim nawet spotkały nas. Ona mogła się starać o emeryturę i otrzymałaby ją w przeciągu 30 dni. My daliśmy jej potwierdzenie tego po modlitwie, ale ona powiedziała, że nie może opuścić pracy, bez znalezienia zastępcy na jej miejsce. My powiedzieliśmy, aby nie czekała, że powinna porzucić pracę natychmiast, ponieważ Szatan zrobi wszystko, by zastępca się nie znalazł i aby w ten sposób powstrzymać ją od słuchania JAHWEH (BOGA OJCA). 

Jej inną wymówka były jej dwa psy. Jeden pies zdechł wkrótce po Święcie Paschy i teraz pozostał jej tylko jeden pies. Ona nie chciała pozostawić pozostałego jej psa. W rezultacie, Hirut nie porzuciła pracy i jak wiemy, ciągle jeszcze pracuje tam. Ona wiedziała, że powinna opuścić tę pracę zanim poznała nas. Nawet ci, którzy pracują z nią, rozpoczęli traktować ją jak wroga i nie było tam spokoju. 

JAHWEH dał jej wszystkie te znaki. Dlaczego ktoś by wybrał światową pracę nad szansą pozostania Oblubienicą JAHUSZUA i służenia MU? Tutaj chodzi o własne bezpieczeństwo, jeśli nie ma innego powodu. Ja po prostu nie rozumiem tego, – dlaczego by Cathy O. wybrała zdradzenie JAHUSZUA dla poganina, męża grzesznika? My musimy wspomnieć to wszystko dla was, bo w przeciwnym razie nie zrozumiecie gniewu JAHUSZUA (JEZUSA) w poniższym proroctwie, dotyczącym tych dwu kobiet. 

Europejska Oblubienico JAHUSZUA, wy nawet nie znacie tych dwóch kobiet, a pomimo to one maja wpływ na was, ponieważ my nie mogliśmy być dalszym błogosławieństwem dla was. I to jest przyczyną, dlaczego JAHUSZUA jest tak rozgniewany. Jeśli Cathy O. i Hirut by posłuchały, one byłyby we Francji z nami i my prawdopodobnie mielibyśmy zabezpieczenie finansowe by zorganizować schronienie i miejsce spotkań dla Oblubienicy JAHUSZUA. My zostaliśmy wstrzymani przed wykonaniem tego, do czego byliśmy powołani we Francji i Szwajcarii, ponieważ ci, którzy nazywają się Oblubienicą byli nieposłuszni. 

My wiemy, że to miało wpływ na wiele rzeczy. To jest wiadomością, którą JAHUSZUA chce abyśmy wszyscy słyszeli. Nieposłuszeństwo nie tylko ma wpływ na tych, którzy są nieposłuszni, ale ma również i wpływ na innych. My nie mogliśmy wykonać tego, do czego zostaliśmy powołani w Europie. My smucimy się, ponieważ uważamy, iż nie wykonaliśmy naszego zadania. My potrzebujemy duży dom w Europie, aby był schronieniem, miejscem ucieczki dla Świętobliwych, kiedy rozpoczną się prześladowania. 

Ostatnia uwaga. W ten poranek, kiedy odlatywaliśmy z Seattle do Zurichu w Szwajcarii, otrzymaliśmy E-mail od Dineo, pierwszy E-mail. Dineo jest wspomniana w Proroctwie poniżej. Ona przedstawiła się i opowiedziała nam o sobie. Powiedziała, że jej torby były już spakowane i gotowa była by powrócić do Afryki, aby być ukoronowana, jako Księżniczka wielu plemion, ale JAHWEH powiedział jej, by zaczekała. To było dla niej niezrozumiale. 

Myśmy spotkali ja trzy dni później w Genewie (Szwajcaria) i pomogliśmy jej dotrzeć bezpiecznie do Afryki. 

Jak wspaniałemu JAHWEH i JAHUSZUA służymy! Cathy O. nie rozumie, że my byliśmy użyci, aby być błogosławieństwem dla Księżniczki Dineo, pomiędzy innymi w Europie, i Elisabeth nigdy by nie dała jej tego namaszczonego podarunku, który jak miała powiedziane, miała dać. To jest wspomniane w proroctwie poniżej. 

Cathy wyszła za mąż za milionera, jeśli my poprawnie rozumiemy, i bogiem męża Aleksa są pieniądze. My próbowaliśmy bardzo dotrzeć do jego duszy tego dnia, dla JAHUSZUA, ale on chciał się tylko kłócić. Jego ojciec jest milionerem, misjonarzem w Afryce. Cathy ma tak szczodre serce i jeśli by mogła, to by nawet dała jej dom dla nas. To naprawdę boli, kiedy przyjaciele zdradzają nasze zaufanie. O ileż więcej dotyka to JAHUSZUA, kiedy się to zdarza! 

Cathy zawsze mówiła, że wiedziała, iż będzie musiała opuścić Aleksa, ponieważ on nawet powiedział, że kiedy Znak Bestii przyjdzie, to on zmusi ją i dzieci do wzięcia go. Ona była gotowa, by go opuścić, ale będąc psychologiem, on wie jak manipulować umysłem. Prosimy was byście modlili się o nią, by była uwolniona z demonicznego wpływu tego człowieka i Szatana. 

Prosimy was, byście modlili się o Hirut. Ona żyje z jej matką i jej matka nie wierzy w Szabat lub Żydowskość MESJASZA. 

Obydwie są pod wpływem tych, z którymi mieszkają. My modlimy się, by to wszystko było uwolnione w imię JAHUSZUA (JEZUSA), gdyż mieliśmy powiedziane, że one wierzyły, iż pójdą z nami wszędzie. Pamiętajcie, w księdze Proroka Nahuma, rozdział 1 pisze, że JAHWEH jest zazdrosnym BOGIEM i mszczącym się. ON usunie każdego, kto jest bardziej kochany niż ON. 

Proszę was, kiedy będziecie dzielić się tym proroctwem, proszę załączyć to wytłumaczenie, bo w przeciwnym razie niektóre jego części nie będą zrozumiałe. Dziękuje. 

Koniec komentarza

 


******** Proroctwo 86 ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

Z dala ode MNIE, wy nieposłuszni, tak zwana Oblubienica! 

Czyż nie ma wasze całe ciało funkcjonować jak jedna całość? Czy jedna stopa może powiedzieć, że będzie szła na lewo, a ta druga, że będzie szła na prawo? Czy może jedna strona waszych ust powiedzieć: Ja będę mówić z jednej strony, a ta inna z drugiej strony? 

To jest tak samo, gdy próbuję radzić sobie z nieposłuszną, tak zwaną Oblubienicą. JA mówię: ‘Idź tą drogą!’ a oni mówią: ‘Nie, ja chcę iść tamtą drogą.’ Czy pamiętacie, kiedy JA powiedziałem, ‘To jest ostatnie wezwanie Oblubienicy?’ Czy wiecie, jak wielu niedosłyszy go, ponieważ odmawiają słuchać głosu MEGO? JA nie jestem ziemskim mężem! Kiedy JA daję polecenie, to JA oczekuję wykonywania go. Kiedy JA mówię: ‘Połóż go na ołtarz poświęcenia’, to JA oczekuję położenia go. 
Czy wy wiecie, jak wielu ciągle pali papierosy?

Czy wiecie, jak wielu ciągle pije za zamkniętymi drzwiami?

Czy wy wiecie, jak wielu ciągle ogląda porno?

Czy wy wiecie, jak wielu ma pożądanie w swoich sercach? A pomimo to, oni mówią: ‘JA chcę należeć do Oblubienicy.’ 

Z dala ode MNIE wy nieposłuszni, tak zwana Oblubienico! Kiedy JA mówię wam, abyście odłożyli wszystko; kiedy JA mówię wam byście poświecili swoje pieniądze; kiedy JA mówię wam abyście przyłączyli się razem z innymi, byście opuścili niewierzących; kiedy JA mówię wam, że światło i ciemność nie mają nic wspólnego – w zamian wy idziecie próbując znaleźć proroka dla waszych swędzących uszu! Nie, wy nie znajdziecie go tutaj! 

Ta Panna Obwieszczająca będzie wypowiadała MOJĄ prawdę! Ona nie pójdzie na kompromis! Wy, którzy nie jesteście ze MNIE, myślicie, że nienawidzicie ją… wy nie widzieliście jeszcze niczego! Ale ci, którzy naprawdę należą do MNIE, wy będziecie miłować tak, jak wam się nigdy to nie marzyło. Gdyż wy ogarniecie prawdy, które JA wypowiadam. Dla tych z was, którzy jesteście posłuszni, którzy naprawdę czekacie i pragniecie każdego MOJEGO Słowa, wielkie, wielkie, wielkie, wielkie, wielkie, wielkie, wielkie, wielkie, wielkie, wielkie, wielkie będą wasze błogosławieństwa! 

Oj, jak miłuję was! JA ogarniam was! Kiedy mówicie, ‘Wskaż mi drogę, oświeć mi ścieżkę! Ja uczynię cokolwiek powiesz, nawet, jeśli to będzie wbrew memu ciału! Nawet, jeśli to oznacza, że będziemy musieli poświecić się finansowo, my uczynimy to według TWOJEGO uznania’ – to jest MOJA Oblubienica! 

I wy rozpoznajecie się wzajemnie, gdyż wy jesteście rodziną, jak żadna inna rodzina. Wy myślicie jednomyślnie i miłujecie tym samym sercem i MOJE IMIĘ nie jest nigdy daleko! Każdy jeden z was obejmuje MNIE z nową miłością! To są ci z MOJEJ Oblubienicy! 

Wasze pragnienie, by żyć świętobliwie przede MNĄ wzrasta tylko mocniej każdego dnia. Wy mówicie: ‘Mów do mnie mój ukochany, ja chciałbym przelotnie zobaczyć CIĘ!’ – i JA mówię: ‘JA jestem tutaj i JA obejmuję cię i całuję cię i miłuję cię i ściskam cię i trzymam cię.’ To są ci z MOJEJ Oblubienicy! Oni nie są nieposłuszną, tak zwaną Oblubienicą. 

Ci, którzy są w nierównych jarzmach małżeńskich, które JA nigdy nie ujarzmiłem, to jest tak jakby była lina dookoła szyi i wy jesteście wieszani! Ale, kiedy JA przychodzę, by uciąć tę linę, wy mówicie: ‘Nie, nie, pozwól mi wisieć!’ Z dala ode MNIE wy nieposłuszni, tak zwana Oblubienico! Wy już nie jesteście więcej Oblubienicą! W waszych oczach jesteście i nazywacie się Oblubienicą, w waszych modlitwach twierdzicie, że jesteście Oblubienicą, ale JA sprawdzam wasze posłuszeństwo, gdyż JA znam serce wasze. JA wiem, kogo kochacie najwięcej! 

Możecie próbować i robić wrażenie na innych, możecie modlić się w MOIM IMIENIU, oj, ale JA znam serca wasze. Będziecie płakać i lamentować jednego dnia, kiedy poznacie jak wielu z was musiałem odwołać!

 

I JA powiem: ‘Odejdźcie ode MNIE, wy nieposłuszna Oblubienico, wy, którzy sami siebie nazywacie MOJĄ Oblubienicą!’ 

MOJA Oblubienica zbiera się razem i mówią: ‘Co mamy do podzielenia się? Co mógłbym uczynić dla was?’ Oni miłują się miłością, która jest oj, taka prawdziwa! To są ci z MOJEJ Oblubienicy! 

JA ostrzegałem i to ostrzegałem wielokrotnie. JA powiedziałem: ‘Porzućcie grzeszenie!’ JA nie mówię, że wy nie jesteście zbawieni! Ale JA mówię, że wy nie jesteście warci, aby być nazwani MOJĄ, Oblubienicą! 

Oj, ale ci zebrani tutaj, oj, jaką miłość macie jedni dla drugich! JA posłałem was abyście zwołali europejską Oblubienicę i dodatkowo z innych narodów. Jak wielu troszczy się, kiedy jesteście w potrzebie i dacie znać o tej potrzebie? Oblubienica nie zawiedzie was. Oblubienica będzie hojna. Oni będą wiedzieć, że wasza potrzeba jest ich potrzebą. I z całą pewnością tak, jak posłałem Dawnego Eliasza i powiedziałem wdowie z Sarepty by podzieliła się z Eliaszem, i on powiedział: ‘Podziel się ze mną swoim ostatnim posiłkiem, w ten sposób nie będzie on twoim ostatnim posiłkiem!’ W podobny sposób, JA posyłam tego Nowego Eliasza, by uczyniła tą samą rzecz! JA posłałem ją do tych wdów z Sarepty, które mówią:… ‘Ja nie mam potrzeby.’ Oj, ale tak bardzo szybko zobaczycie, że będziecie mieć rozpaczliwe potrzeby. To jest, dlatego, że zatykaliście uszy, kiedy MOJA Panna Obwieszczająca wołała, JA zatkam MOJE uszy, kiedy wy będziecie wołać! 

Gdyż nadchodzą meteoryty i one spadną z nieba! Oni będą biegać i chować się na całym świecie! Ziemia będzie trząść się nie tylko w jednym miejscu! Również wulkany będą wybuchać jak w reakcji łańcuchowej, będą wybuchać.  I tylko Ci, którzy prawdziwie pozostawali we MNIE, w ŻYWEJ SKALE pozostaną zabezpieczeni!

 

Sztormy takie, jakich nigdy nie widzieliście! To jest dopiero początek tego, co przyjdzie! 

Ale ci, którzy pozostali we MNIE i w MYM OJCU ABBA JAHWEH – wy pozostaniecie zabezpieczeni, kiedy jesteście zabezpieczeni w MOIM imieniu! 

Wy chcecie zasłaniać wasze uszy, kiedy JA mówię, ‘Przestrzegajcie Dzień Szabatu’ i JA nie mówię o ustanowionym przez człowieka!

 

Wy chcecie zakryć wasze uszy, kiedy mówię: ‘Obchodźcie Święte Zgromadzenia! I ja nie mówię o tych ustanowionych przez ludzi! W zamian za Święta MOJEGO OJCA ABBA JAHWEH, wy byście raczej uczcili pogańskie święta!

 

My jesteśmy tacy sami wczoraj, dzisiaj i na zawsze – MÓJ OJCIEC i JA! I tylko, ponieważ wy zmieniliście wasz pogląd na grzech, nie oznacza to, że i MY zmieniliśmy! 

JA wiem MOI umiłowani, to nie jest nawet to, o co się modlicie. Widzicie, co się dzieje, kiedy jest nieposłuszeństwo ze strony tych, którzy są powołani, aby być MOJĄ Oblubienicą!

 

JA nie dbam o to, czy dacie miliard dolarów!

 

Jeśli jesteście nieposłuszni, JA powiem: ‘Precz ode MNIE – to nie zrobiło wrażenia na MNIE!’ JA nie dbam ile się poświeciliście, jeśli nie jesteście posłuszni JAHWEH (BOGU OJCU)! Jeśli nie jesteście posłuszni MNIE, to JA wam powiem: ‘Precz ode MNIE, wy nie jesteście MOJĄ Oblubienicą!’ 

Czasu pozostało niewiele, jesteśmy teraz tylko sekundy od MEGO przyjścia po MOJĄ umiłowaną Oblubienicę.

 

Nie ma czasu na zabawy, nie ma czasu na wygrzewanie ławek, nie ma czasu dla letnich! Zaprawdę, JA wypluję ich z MYCH UST! 

Wy mówicie: ‘Oj, JAHUSZUA, TY nigdy nie mówiłbyś w ten sposób do nas!’

Wy zapominacie, JA byłem BARANKIEM tylko jeden raz, a teraz jestem LWEM! JA jestem zbalansowany we wszystkich rzeczach, tak jak MÓJ ABBA JAHWEH jest. MY jesteśmy wszechmocni w miłości i MY jesteśmy wszechmocni na wojnie!

 

Czyż JA nie przekląłem drzewka figowego, które nie wydało owocu?

 

Co skłania was do myślenia, że JA się zmieniłem? 

JA POSZEDŁEM NA KRZYŻ ZA WAS! JA DAŁEM MOJE ŻYCIE i MOJĄ KREW ZA WAS! 

A wy mówicie: ‘TY wymagasz za dużo od nas. My nie możemy porzucić naszych grzechów!’

W takim razie nie oczekujcie, abyście byli MOJĄ Oblubienicą!

 

Czyż Słowo nie mówi, że na końcu czasów Świętobliwi będą bardziej Święci, a bezbożni będą większymi bezbożnikami? 

Uważajcie na Czasy Ostateczne, bo one są tutaj!

 

Nie ma czasu, by rzucać perły przed wieprze!

 

Idźcie do tych, do których wam powiem abyście szli, a jeśli nie otrzymają prawdy, otrzepcie kurz z waszych stop i idźcie dalej! 

Są tacy, którzy mieli być tutaj
(tzn. we Francji).

One zawiodły nie tylko was.

One zawiodły MNIE!

One przedłożyły swoje prace przede MNĄ!

One przedłożyły swoich niezbawionych przede MNĄ!

One przedłożyły swoje dzieci przede MNĄ, kiedy JA powiedziałem, że ich dzieciom będzie dobrze!

One wybrały pieniądze i luksus, którego tak pragnęły.

One nie dbają o to, że wy pozostawiliście wszystko poza sobą!

One nie dbają, że wy nie macie domu!

One nie dbają, że wy nie macie pojazdu!

One nie dbają, że wy pozostawiliście wszystko innym! 

Oj, ale JA mam Oblubienicę, która będzie dbała, i oj, JA przyprowadzam ich do was. Oni będą błogosławieni i oni będą zaszczyceni służąc wam. W tego świata oczach, JA posyłam monarchów do was, aby otworzyć drogę przed wami… ona powiedziała, ‘Wy już nigdy więcej nie będziecie w niedostatku, ani w potrzebie.’

 

(Wyjaśnienie: Nasza przyjaciółka Dineo, którą spotkaliśmy w Szwajcarii i pochodzi z królewskiej rodziny w Afryce i będzie koronowana na Księżniczkę.)


(Elisabeth wykrzykuje: ‘Oh, moja ręka!’

Wytłumaczenie: Mój mąż i ja trzymamy nasze ręce razem podczas otrzymywania tego przekazu i modlitwy, by potwierdzić, że JAHUSZUA mówi. JAHUSZUA kładzie SWOJĄ rękę na nasze ręce i wtedy jest odczucie parzenia od ognia i lodu w tym samym czasie, ponieważ ciało nie może znieść namaszczonego dotknięcia JAHUSZUA. Jest ONO tak mocne i bolesne.)

JA posłałem was do niej, gdyż wy macie być błogosławieństwem dla siebie. Tak, jakbyście kładli swoje życie jeden za drugiego, tak również, ci, których JA nazywam MOJĄ Oblubienicą uczynią to samo dla was, i żadnej dobrej rzeczy nie odmówią wam. Gdyż oni wiedzą, jaką cenę zapłaciłaś, aby być MI posłuszną. I Elisabeth, jeśli myślisz, że ty byłaś nienawidzona dotąd, jeśli myślisz, że twoje imię dotychczas było przeklęte, to jest ono przekleństwem na ustach grzeszników, jest ono przekleństwem na ustach tych, którzy są letni, jest ono przekleństwem na ustach sług szatana! 

Oj, ale JA mówię wam to – błogosławieństwa będą tylko mocniejsze dla tych, których imiona są zapisane w BARANKA Księdze Życia. Oni będą cię miłować miłością, jaką nigdy nie byłaś w stanie rozumieć. Ci, którzy są Oblubienica, kiedy oni słyszą tą wiadomość, to oni rozpoznają. Oni pokryją swoje twarze i będą płakać i mówić: ‘Co mogę zrobić dla ciebie?’ 

Gdyż ty widzisz tą, którą ten świat nazywa monarchą, i ty, MOJA Panno Obwieszczająca, chociaż nikt na ziemi nie przeznaczy cię do ukoronowania, w Niebie będziesz miała swoją koronację. I przyprowadzam was wszystkich razem, włącznie z nimi – jedna przybyła z Alaski, a ta druga z Afryki Południowej, ale JA przyprowadzam was, jako jedność. 

Elisabeth, ty obawiałaś się wyruszyć do Afryki, ty mówisz: ‘Moja skóra jest zbyt jasna i co oni pomyślą, czy będą mnie nienawidzić? JA mówię ci, tych z MOIM DUCHEM obejmą i będą miłować cię tak, jak twoja siostra miłuje. Oni nie patrzą na kolor twojej skory, tak samo jak ty nie patrzysz na ich i JA posyłam cię tam, by ci pokazać to w Afryce, że jesteście jednością! 

Nie będzie brakować ci żadnej dobrej rzeczy. JA nie dbam, jak mała ona jest. JA posłałem ci monarchę, aby ci utorować drogę
(komentarz: Ona przybyła z nami do Afryki). Wy znacie się nawzajem, widzicie się wzajemnie, rozumiecie się wzajemnie.


Ale JA mówię to ponownie, że w Niebie, zanim przybyliście na tę Ziemię, wy wszyscy byliście przed MOIM tronem i wołaliście do MNIE i powiedzieliście: ‘Poślij mnie, poślij mnie, poślij mnie!’. I wy, dwie kobiety (Dineo i Elisabeth) powiedziałyście, ‘Uczyń mnie przywódcą, uczyń mnie przywódcą!’, tak jak dziecko by mówiło: ‘Uczyń mnie przywódcą!’…więc JA ukoronowałem was!

Oj, ……., dlaczego myślisz, że twoje życie było takie ciężkie? Oj, to jest życie Oblubienicy JAHUSZUA, gdyż sługa nie jest większy od mistrza. Jeśli byłoby łatwo dla MNIE, to byłoby łatwo i dla ciebie, ale na tej ziemi nie było łatwo. Jeśliby wszyscy oni przyjęli MNIE, wszyscy oni przyjęliby i ciebie, ale JA zostałem odrzucony więcej razy aniżeli byłem przyjęty, tak samo jak i teraz. 

Oni biegną do proroków, którzy tylko prorokują dobre rzeczy.

Oni biegną do proroków, którzy rozpoczęli szkoły proroków, i oni pouczają tylko moralnie i budująco i nigdy nie mówią niczego negatywnego.

 

JA nazywam ich fałszywymi prorokami!

 

MOI Prorocy są posłani, aby ostrzegać o wyrokach, które nadejdą. MOI Prorocy są posłani, aby prorokować o tym, co nadejdzie.

 

DUCH Proroctwa jest od JA, JAHUSZUA HA MASZIJACH! 

Ale wy mówicie: ‘JAHUSZUA, to nie jest odpowiedzią na nasze pytania.’ A co by było, gdyby to nie było MOIM pragnieniem, by już wam powiedzieć? To nie znaczy, że JA nie powiem. W zamian, JA wybrałem was, by wyszło Proroctwo 86! 

Jak wielu szuka MNIE w modlitwie? Nie mam na myśli modlitw przed spaniem.

 

Jak wielu szuka MEGO ABBA JAHWEH i prawdziwie oręduje i prawdziwie modli się?

 

JA dałem pouczenia MOJEJ Oblubienicy, aby pokryć modlitwami tych Dwu Świadków. Ilu z was posłuchało MNIE?

 

Jak wielu modli się za tę Misję?

 

Jak wielu pomaga w jakikolwiek sposób?

 

A wy jeszcze ciągle twierdzicie, że jesteście MOJĄ Oblubienicą? 

Ponownie JA mówię: Precz ode MNIE wy, którzy nazywacie sami siebie MOJĄ Oblubienicą, którzy jesteście w nieposłuszeństwie!

 

Nie ważne, jak się sami nazywacie. JA znam MOJĄ Oblubienicę. Jeśli nie pomagacie, to przeszkadzacie, a jeśli przeszkadzacie, to nie jesteście ze MNIE! 

Dla tych z was, których JA wzbudziłem abyście dawali z poświeceniem wielokrotnie …oj, jak nagromadziliście wasze bogactwa w Niebie! 

Gdyż zaprawdę JA mówię wam, MOJA Oblubienica uczyniłaby to oraz ci, których imiona są zapisane w KSIĘDZE ŻYCIA BARANKA. To jest to, co MI leży na MOIM sercu w ten dzień. JA odpowiem na wasze pytania, moi ukochani; JA odpowiem na wasze pytania MOJA umiłowana Oblubienico, ale teraz to MI leży na MOIM sercu. 

Tak to ono
(komentarz: nieposłuszeństwo) wpływa na was. Kiedy wołacie do MNIE i mówicie: ‘W którym kierunku mamy iść? Gdzie mamy mieszkać? Jak mamy poruszać się, nie mając samochodu? Jednak, JA mówię wam: ‘Gdyby ci, którzy są nieposłuszni, posłuchali i okazali posłuszeństwo, to wy byście nie wołali teraz’.

 

Wiec JA po prostu wzbudzam nowych, by zajęli miejsce tych, którzy odmawiają posłuszeństwa. 

(Komentarz: Podczas tego Proroctwa ja miałam wizję Księżniczki Dineo z namaszczoną obrączką, którą nazywam Obrączką Morza Czerwonego, którą nosiłam przez 10 lat i którą przesyciłam modlitwami. JAHUSZUA powiedział mi, by dać jej tę obrączkę i tak zostało to nagrane na taśmie magnetofonowej): 

Elisabeth mówi: Ja widzę wizję ciebie, umiłowana siostro Dineo. Ja widzę ciebie trzymającą tę Obrączkę Morza Czerwonego, którą dałam tobie. Gdziekolwiek droga nie otwiera się, gdy przybędziesz z powrotem do twojego kraju lub gdziekolwiek indziej, nakaż jej by się otwarła w imię JAHUSZUA! Nakaż by przeszkoda została usunięta, gdyż JAHUSZUA przypomina mi, by przypomnieć tobie, że wiele cierpienia musiało wystąpić, by takie namaszczenie było w tej obrączce, gdyż ono jest potężne.

 

JAHUSZUA kontynuuje mówienie: 

Ale Elisabeth, ty mówisz: ‘A co ze mną, czy ja nie potrzebuję już więcej Obrączki Morza Czerwonego? Widzisz, twoja siostra Dineo nosi ją za ciebie. Gdyż, gdzie ona idzie, ty pójdziesz. I Dineo, to jest po prostu tak, jak pokazałem ci, co się dzieje w Niebie. Gdyż ty byłaś tą, która miała otworzyć drogę
(drogę do Afryki).

Wy wszyscy cieszycie MNIE bardzo. Wy wszyscy sprawiacie MI przyjemność. 

Oj, MOJA cenna Oblubienico! Wy wiecie, kim jesteście.

JA miłuję was tak bardzo!

Czy nie słyszycie MOICH delikatnych słów?

Czy nie wiecie jak wiele znaczycie dla MNIE?

Nie ma takiego waszego poświecenia, które by nie zadowoliło MNIE. JA miłuję was, MOJA drogocenna Oblubienico! 

Dla tych z was, którzy jesteście gośćmi na Weselnej Uczcie BARANKA – JA będę tańczył z wami; JA będę śmiał się z wami; JA będę całować was; JA będę obejmował was; JA będę dziękował wam!

 

Gdyż nie wszyscy zostali powołani, by być MOJĄ Oblubienicą.

Oj, ale drogocenni Goście, jaką cenę zapłaciliście!

Jaka cenę zapłacicie, aby być na Uczcie Weselnej BARANKA! Oblubienica obejmie was i Oblubienica będzie dziękować wam za tę cenę, którą musicie i będziecie płacić! 

(Komentarz: Dalej następuje wychwalanie, czczenie ŚWIĘTEGO JAHUSZUA (JEZUSA CHRYSTUSA) i modlitwa, ….Święty, Święty, Święty, my czcimy i wychwalamy CIĘ, JAHUSZUA! Przyjdź JAHUSZUA, przyjdź po SWOJĄ Oblubienicę!…….. Daj nam większe namaszczenie! My pragniemy zobaczyć TWĄ twarz!……)

 

Ponownie mówi JAHUSZUA: 

JA mówię, oto Oblubienica MOJA!

Wy jesteście monarchami w MOICH oczach!

Na całym świecie, MOJA Oblubienica jest królewska w MOICH oczach.

Jak może MOJA Oblubienica nie być królewska, kiedy jesteście zaręczeni z KRÓLEM?

Czyż JA nie powiedziałem, że wy jesteście jak Królowa Estera?

Wy jesteście monarchami przed całym Niebem! 

Biada każdemu, kto dotyka MOJĄ Oblubienicę!

Biada każdemu, kto przeklina MOJĄ Oblubienicę!

Biada każdemu, kto rzuca oszczerstwo na MOJĄ Oblubienicę!

Biada każdemu, kto próbuje uczynić krzywdę MOJEJ Oblubienicy i kto czyni Jej krzywdę! Byłoby lepiej dla takiego, jeśli by nigdy się nie narodził! 

JA daje wam to słowo przed zbliżającym się Świętem Dnia Zesłania Ducha Świętego
(Szawuot. Zielone Świątki). Oczekujcie mocniejszego wzrostu Namaszczenia! Oczekujcie większego Namaszczenia! Oczekujcie wiadomości ode MNIE i będziecie widzieć więcej objawień! 

******* Koniec Proroctwa *******I tak było powiedziane. I tak zostało zapisane pod namaszczeniem dla chwały JAHWEH (ŚWIĘTEGO BOGA OJCA) i JAHUSZUA dnia 12 go maja, 2006 roku. 

Apostoł Elisabeth Elijah

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]