Proroctwo 75 


JA, JAHWEH, SPOTKAM WAS I UŚWIĘCĘ W WASZYCH SUKKOT. JA NAKAZUJĘ WAM ABYŚCIE PRZESTRZEGALI I SZANOWALI MOJE ŚWIĘTE DNI.


27 Sierpnia, 2004
Przekazane Apostoł Elisabeth Elijah

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH. 

Sukkot – Symboliczne Świąteczne Szałasy – Schronienia

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

Och, skarby MOJEGO serca, czy wy nie wierzycie, że JA, JAHWEH i MÓJ SYN JAHUSZUA ochronimy was, gdy będziecie przestrzegali ten Święty Czas? Czy JA nie jestem w stanie zapewnić wam bezpieczeństwa?

Nawet w Jerozolimie, gdzie jest bardzo niebezpiecznie, ludność hebrajska stawia swoje Sukkot (komentarz: szałasy) tak, jak jest napisane, gdyż oni wierzą, że JA, JAHWEH, będę zabezpieczał ich i JA to czynię. 

Kogo obawiacie się obrazić JA, JAHWEH
 (BOGA OJCA), czy waszych sąsiadów?

Czy wy więcej dbacie o to, co inni pomyślą o was aniżeli o to, co by sprawiło przyjemność JA, JAHWEH i JAHUSZUA?

Czy nie wiecie, że MOI ludzie są nazywani szczególnym ludem, bo nie chodzą do dźwięku tego świata, ale do dźwięku Niebios?

Dlaczego miałabyś się wstydzić tego, MOJA maleńka? Gdyż to byłoby świadectwem dla MNIE na chwałę JAHWEH.

Módl się, aby wasi sąsiedzi zauważyli, więc można im powiedzieć tę historię, dlaczego budujesz Sukkot, że dla upamiętnienia MEGO Słowa! To by zadowoliło MNIE, gdyż ci, co to czynią, świadczą dla MNIE przed swoimi sąsiadami i proszę was zróbcie to samo.

Jak możesz świadczyć dla MNIE i być przykładem wiary, jeżeli chowasz swoją „Leanto” (Komentarz: przybudówkę) w swojej łazience? 

Te
 Sukkot ma być na zewnątrz, skąd możesz widzieć niebo.

Ludność żydowska nawet nie zdaje sobie sprawę, dlaczego te Sukkot mają otwarcia w dachu? To jest, aby wypełnić Pismo Święte: ‘Spójrzcie w górę, zbliża się wasze odkupienie, gdyż JAHUSZUA ha MASZIJACH ukaże się na wschodniej stronie nieba’. 

Nie potrzebujecie się obawiać, że wrogowie skrzywdzą was, gdyż JA, JAHWEH, pobłogosławię i ochronię tych, którzy są MOIMI, a pomieszam szyki tym, którzy uważają się za mądrych, jak ignorują drogi tego złego świata i ignorują parskanie wroga. JA będę się naśmiewać z tych, co naśmiewają się z was, w ich trudnych chwilach. Uczyńcie sobie tymczasowe schronienia z otwarciem na niebo! Pytajcie się MNIE i JA poprowadzę i powiem wam jak.
 

Spożywajcie swoje posiłki w tych
 Sukkot i dajcie spoczynek głowom w miłujących ramionach JA, JAHWEH i JAHUSZUA. Spotkam was tam.

Tym, którzy mówią, że muszą pracować w tym świecie mówię, „Więc siejcie to ziarno w pracę dla Królestwa Niebios, a zobaczycie, czy JA nie wyleję błogosławieństwa tak wielkiego, że da wam powody do wychwalania JA, JAHWEH i JAHUSZUA!” 

… Wy służycie MESJASZOWI, który zmartwychwstał.

Czy nie powinniście czynić tego, co ON również czynił, aby uhonorować i przestrzegać Żydowskie Święte Dni?

Ci, którzy zostali wybrani, aby być Oblubienicą JAHUSZUA, słuchają, co MÓJ Prorok pisze, jak JA, JAHWEH, daję jej te słowa. 

Czyż to, co jest wystarczająco dobre dla JAHUSZUA, nie jest wystarczająco dobre dla tych, którzy podążają za JAHUSZUA ha MASZIJACH?

… JA, JAHWEH, daję MOIM dzieciom, Oblubienicy, wybranym i powołanym tym, którzy odżywiają się MOIM Duchowym Mięsem do jedzenia i dostrzegają, że JA, JAHWEH, mówię poprzez tą MOJA Służącą i poprzez nią, JA daję wam ten nakaz: ‘Wy macie uczestniczyć w obchodach wszystkich Żydowskich Świętych Dni i w tych nadchodzących dniach Sukkot, jako przypomnienie, że wy żyjecie tylko w tymczasowych miejscach pobytu. Ziemia jest waszym tymczasowym miejscem pobytu, aż wrócicie do domu do Nieba. Wy jesteście tylko podróżnikami w drodze, aż wykonacie pracę, która JA wam zleciłem posyłając was na Ziemię.’ 

Zagłada przychodzi na ten świat, a z nią śmierć i choroby, nieszczęścia, z powodu pogody, czynione przez człowieka bawiącego się w BOGA.
 

Macie przestrzegać ten
 Sukkot, nawet, jeśli nigdy nie obchodziliście go wcześniej.

Macie zachować wszystkie nadchodzące Święte Dni.

Gdzie jest wasza wiara, tam będzie wasza Pascha!

Musicie pościć w Jom Kippur (komentarz: Święto Dnia Przebłagania), upokarzając się przed JA, JAHWEH i poszcząc za zło w waszej krainie, abyście byli zaoszczędzeni, kiedy śmierć nawiedzi MOICH wrogów, którzy przeciwstawiają się wszystkiemu, co jest Święte.

Macie przypomnieć sobie, podczas konstruowania swoich tymczasowych schronisk, tak bardzo wątłych – jak każde schronienie tworzone przez człowieka, jak wątłe jest – sam wiatr może je przewrócić, ale kiedy JA, JAHWEH i MÓJ SYN JAHUSZUA jesteśmy z wami pośrodku tego mizernego schronienia, nawet w waszej wątłej Świątyni, zwanej waszym ciałem, JA jestem w stanie łatwo chronić tych, których nazywam MOIMI Dziećmi, Oblubienicą, wybranymi i wyselekcjonowanymi! 

Poddajcie JA, JAHWEH, próbie i zobaczcie – dla MOICH Dzieci, Oblubienicy, Wybranych i Powołanych, którzy to uczynią – przekonajcie się, czy JA nie błogosławię i nie ochraniam z większym namaszczeniem tych, którzy rzetelnie miłują, służą, słuchają i poszukują JA, JAHWEH i JAHUSZUA ha MASZIJACH! 

Co jest wystarczająco dobre dla JAHUSZUA by uczcić, czy nie jest to wystarczająco dobre dla was?

JA, JAHWEH zapamiętam was.

Wy nie czcicie i nie służycie Chrześcijańskiemu Mesjaszowi, ale raczej JAHUSZUA, który narodził się z hebrajskiej dziewicy na hebrajskiej ziemi, chodził i czynił cudowne znaki i cuda na hebrajskiej ziemi. JAHUSZUA (komentarz: Znany w Polsce więcej z greckiego tłumaczenia, jako Jezus) przestrzegał Torę i był bez grzechu. JAHUSZUA usługiwał, jako Rabbi w wyłącznie prawdziwy Szabat. JAHUSZUA nie pouczał w Świątyniach w niedzielę. Wy z duchowymi uszami do słuchania, słuchajcie. Wszyscy pozostali, pozostańcie głusi. 

Bo Szabat jest wieczny i będzie trwał na wieczność, ponieważ JA, JAHWEH stworzyłem Ziemię w sześć dni i siódmego dnia JA, JAHWEH, wypocząłem i rozkazałem ludziom uczynić to samo. MÓJ SYN JAHUSZUA przestrzegał Świętego Szabatu i ON jest nazywany PANEM Szabatu. ON jest przykładem jak należy przestrzegać dzień Szabatu. MÓJ umiłowany SYN JAHUSZUA przeszedł tortury i został ukrzyżowany ze słowami przybitymi ponad JEGO głową, których ani diabeł, ani człowiek nie mógł usunąć, i JAHUSZUA zmarł i powstał ponownie na hebrajskiej ziemi z hebrajskiego grobu.
 

Powiedziawszy to wszystko, udowodniwszy, że JAHUSZUA
(Komentarz: w Polsce znanemu głownie jako Jezus) jest Żydowskim Zmartwychwstałym MESJASZEM – nie postępujcie według pogańskich zwyczajów i nie przestrzegajcie pogańskich świąt, których JAHUSZUA nie przestrzegał!

Jeśli to nie jest w Piśmie Świętym, dlaczego pobudzacie do gniewu JA, JAHWEH, i dodajecie do MYCH słów i pouczacie, że pogańskie dni powinny być honorowane, a wstydzicie się przestrzegania dni, które JA, JAHWEH, ustanowiłem, jako Święte i aby były pamiętane jak za dawnych czasów. 

Wy zapraszacie MNIE na wasze, ustanowione przez człowieka święta, a pomimo to, dlaczego wy, którzy mówicie, iż idziecie za przykładem, służycie, czcicie i słuchacie JAHWEH oraz JAHUSZUA, wykręcacie się mówiąc, ‘Dlaczego? To jest tylko dla hebrajskiego narodu’. 

Czy wy nie jesteście Hebrajczykami poprzez zaakceptowanie Krwi MEGO SYNA JAHUSZUA, przelanej na Kalwarii, gdy ON sam stał się Krwawą Ofiarą za wasze grzechy?

Czy nie wierzycie, że ON żyje teraz w was poprzez RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO)? 

Aby rzeczywiście poznać MEGO SYNA JAHUSZUA, musicie poznać żydowską narodowość waszego zmartwychwstałego MESJASZA. Dlaczego upieracie się by nazywać JAHUSZUA imieniem ‘Jezus Chrystus’ zamiast JEGO hebrajskiego imienia ‘JAHUSZUA’, które jest ciągłym przypomnieniem dla szatana, że JAH zbawia?

Dlaczego upieracie się, aby przekręcać wersety z Biblii Świętej, aby usprawiedliwić wymówki?

Dlaczego nie przestrzegacie prawdziwego dnia Szabatu, aby go uświęcić przed JA, JAHWEH?

Czy to naprawdę zbyt wiele, aby wydzielić czas od piątku wieczora do soboty wieczora i przyznać, że to jest Dzień Szabatu i aby go uświęcić?

Kiedy nie jesteście świadomi, macie wymówkę, ale kiedy poznaliście prawdę i nie pozwalacie prawdzie, by was wyzwoliła i mówicie, że nie jesteście w niewoli Starego Prawa, – jakie jeszcze inne Przykazanie chcecie, abym odrzucił ze zwykłego powodu, że jest dla was niewygodne? 

Po prostu, ponieważ inni mogą nie rozumieć, …Jeśli wy chodzicie do niedzielnego kościoła i nie jesteście tam, aby powiedzieć Pastorowi i zgromadzeniu kościelnemu, iż postępują źle nie pouczając o żydowskiej narodowości zmartwychwstałego MESJASZA, to JA, JAHWEH, nazywam was tchórzami i będziecie pociągnięci do odpowiedzialności!
 

JA posyłam was, aby ostrzec innych, a wy wdajecie się w kompromisy czegoś, co wiecie, że jest prawdą. Czcijcie MNIE w siedem dni tygodnia i zbierajcie się razem, jeśli to się wam podoba, ale oddajcie cześć JAHWEH zwłaszcza uznając Dzień Szabatu, zachowując Go świętym i odpocznijcie od pracy w ten dzień, oraz lubujcie się Nim ze MNĄ. On nie ma być dniem brzemienia, lecz radości!
 

Czy to jest zbyt trudne?

JA daję wam święte Dni Świąt, abyście ucztowali i świętowali z wyjątkiem Jom Kippur (Święto Dnia Przebłagania), kiedy macie pościć i pamiętać cenę, jaką JAHUSZUA zapłacił za wasze grzechy.

Czy to jest naprawdę zbyt trudne dla was, aby się nauczyć hebrajskich świętych dni? 

JA mogłem wybrać dla JAHUSZUA, aby się narodził w jakiejkolwiek innej narodowości. Ale JA, JAHWEH, zaszczyciłem hebrajski naród poprzez uszanowanie ich linii krwi.
 

Wy, którzy akceptujecie transfuzję Krwi JAHUSZUA, nie jesteście już poganami i nie powinniście naśladować postępowania pogan lub ich świąt. Zamiast tego, postępujcie zgodnie z Dniami Świętymi, skoro JA, JAHWEH, postanowiłem, aby były błogosławieństwem dla was.
  

Wy jesteście rozliczani za to, co wiecie. Co uczynicie z tym? - Za to, MOJA córka
 Elisabeth już nie odpowiada. Jej zadaniem jest dostarczenie wam tych słów, które JA, JAHWEH, mówię poprzez nią. Ona już to uczyniła. Czy będziecie dla niej pomocą, czy przeszkodą? Dla tych, którzy czytają te i inne słowa, które JA, JAHWEH i JAHUSZUA powiedzieliśmy i którzy są błogosławieni, ucząc się od Tej Apostolskiej Misji Czasu Ostatecznego i pomimo to nic nie czynią, aby być błogosławieństwem z powrotem dla niej i tej Misji, wy staliście się przeszkodą i JA, JAHWEH, będę was rozliczał za utrudnianie jej tej pracy i powiększanie jej obciążenia. 

Ilu z was prosi ją, aby wymieniła wasze imiona przed JA, JAHWEH i aby się wstawiała za wami i prosiła JA, JAHWEH, abym błogosławił wam? 

Gdy ona to czyni, JA, JAHWEH, patrzę na imiona, które ona wymienia w modlitwie i JA, JAHWEH, zwracam uwagę na nie, czy oni przeznaczają swój czas i oferują swoje ofiary, które byłyby błogosławieństwem dla tej Misji?


Jakże JESTEM zawstydzony, widząc tak mało oferujących jakąkolwiek pomoc. Oni znajdują czas, aby prosić o błogosławieństwa, ale nie by poprosić o to, co mogliby zrobić dla niej! Każdy raz, wiedzcie o tym, że każdy raz, kiedy modliła się: ‘Proszę poślij nam partnerów do pomocy w tej Misji’ i wy byliście zdolni pomóc jej w jakikolwiek sposób, ale odmówiliście, czyniąc wymówki, to tyle modlitw JA wam nie przyjmę, gdy będziecie prosić JA, JAHWEH! 

Za każdym razem, kiedy słyszeliście o potrzebach tej Misji, a udawaliście głuchych, a JA posłałem do tej Misji niektórych z bogactwami tego świata, pomimo to udawaliście, że nie słyszycie tego Apostolskiego MEGO Proroka, powodowaliście jej płacz, tak JA doprowadzę was do płaczu, gdy JA, JAHWEH, odmówię waszych próśb przedstawionych MNIE. 

Jak wielu z was robi dzieciom zapisy w testamentach i współmałżonkom, rodzinie, a nie zadbało dotychczas o potrzeby tej Misji, która żywi was?

Jak wielu z was, czytając teraz to, posiada luksus pracy, więcej niż jeden dom, ziemię, posiadłość, antyki, statki, samoloty oraz dochody, które odkładacie dla własnej satysfakcji i własnej chciwości?

Czyż MOJE słowo nie mówi: ‘Gdzie wasze serca są, tam wasze skarby będą?’

Pokazaliście MNIE gdzie wasze serce jest.

 

Każdy prowadzony do tej Misji mógłby uczynić coś, a pomimo to, jak wielu nie czyni nic! 

Jakże to jest, że okazyjnie dajecie napiwek kelnerce, która serwuje wam cielesne pożywienie, a nic nie dajecie tej, która cierpi, by mieć to Namaszczenie, które dałem jej, aby was żywiła tym Duchowym Pożywieniem?

 

Co jest wartościowsze dla was, cielesne pożywienie, które tylko zaspokaja was na kilka godzin, a potem jesteście głodni ponownie…czy Duchowe Pożywienie, które zawsze będziecie pamiętać i delektować się nim, zwłaszcza w czasach, kiedy potrzebujecie być wybawieni lub zachęceni? 

Jaką będziecie mieli wymówkę, kiedy staniecie przed JA, JAHWEH, w już niedługim czasie?

 

Zostaliście ostrzeżeni: Ci, którzy błogosławią tą Żydowską Służącą, błogosławią nie tylko ją, ale JA, JAHWEH i MEGO SYNA JAHUSZUA.

 

Elisabeth jest tą, którą JA nazywam MOIM Nowym Eliaszem.

 

JA, JAHWEH, posłałem ja do Wdów z Sarepty, a one nie wiedziały o tym. Wy, którzy odmawiacie pomocy w tych ogólnoświatowych zbiorach, nie macie finansowych potrzeb teraz, ale będziecie mieli. JA posłałem Dawnego Eliasza, by był błogosławieństwem dla jednej wdowy, chociaż kraj był pełen wdów z powodu suszy i głodu. JA z góry wiedziałem o wdowie, która by potrzebowała błogosławieństwa i byłaby chętna do podzielenia się jej ostatnim posiłkiem z Prorokiem o nazwisku Eliasz, chociaż wierzyła w to, że ona i jej syn zjedzą i umrą. Ona przeżyła i była błogosławiona finansowo i jej dzban z oliwą nie wyczerpał się. JA, JAHWEH, pragnę uczynić to samo dla was. Nie jest przypadkiem, że przyszliście do tej Misji i że czytacie teraz te słowa. 

JA będę was błogosławił i ochraniał was w sposób, jaki sobie nie wyobrażacie, kiedy nastanie czas zniszczenia i próby, jeśli będziecie posłuszni we wszystkim, co JA, JAHWEH, mówię dzisiaj. 

Obchodźcie Święte żydowskie dni, Święte przed JA, JAHWEH.

 

Przypomnijcie MI na Święto Paschy, jak obchodzicie je i usuńcie zaczyn drożdżowy z waszego domu. Podobnie jak JA ochraniałem Dzieci Izraela, podczas gdy one posmarowały krwią baranków węgary drzwi, o ileż więcej będę chronił tych, którzy są pokryci Krwią JAHUSZUA, jak również ich domy. 

W Święto Sukkot, gdy zbudujecie swoje tymczasowe schronienia, to będzie symbolem dla MNIE jak wy polegacie na JA, JAHWEH, bym ochraniał wasze ciała, bo w nich mieszka wasz duch oraz MÓJ RUACH ha KODESZ, DUCH ŚWIĘTY, jako że jesteście obcymi w tym tymczasowym schronieniu, nazywanym Ziemią i przechodzicie do waszego niebiańskiego domu, nazywanego Niebem. 

Na koniec dla tych, którzy żyją w Ameryce - JA dałem temu, MOJEMU Prorokowi ostrzeżenie dla was. JA dałem jej również pozwolenie na podzielenie się snem, który dałem jej i który się wypełni.

 

JA wiem, że ci, co mają dar rozpoznawania patrzą na George W. Busha i wiedzą, że on ma wygląd świętobliwego, ale brak mu świętobliwości wewnątrz. JA, JAHWEH, mówię wam, George W. Bush jest mniejszym złem z dwojga złego. Wiecie, co jest złego z George W. Bushem, a jednak on nie poszedł na kompromis w niektórych sprawach, chociaż jest wywierany nacisk na jego decyzję, gdyż Wice Prezydent Cheney zdradza go ponownie. Cheney nie zna wstydu i broni swoją rozpustną córkę, homoseksualistkę. I jak wskazuje jego imię – on jest przymocowany łańcuchami do księcia ciemności. 

George W. Bush występuje przeciw przerywaniu ciąży, przerywaniu ciąży podczas częściowego urodzenia, badaniom nad komórkami macierzystymi, brudnym obrzydliwościom dla MNIE, którymi są homoseksualizm i małżeństwa tej samej płci. Nie bierzcie tego za przesądzone, że George W. Bush zwycięży w następnych prezydenckich wyborach, gdyż jak powiedziałem MEJ Córce we śnie, jeśli będziecie stali z boku i nic nie uczynicie i nie będziecie głosować lub wstawiać się za nim w modlitwach, to Demokraci wygrają te następne Wybory Prezydenckie i krew będzie płynąc w tym kraju i niewinni będą w więzieniu, gdyż oni będą oskarżeni o przestępstwa, których nie popełnili. John Kerry z żoną są sługami szatana - nie czyńcie pomyłki - i oni nie będą nawet udawać świętych.

 

Zostaliście ostrzeżeni!

 

JA ostrzegam was teraz…John Kerry z żoną sprawią, że będziecie żałować, iż nie słuchaliście, kiedy JA was ostrzegałem poprzez tą MOJĄ Proroczą Służebnicę. Wyobraźcie sobie najgorszego grzesznika radującego się w Dzień Wyborów! 

Te wilki w Białym Domu próbują teraz w przebraniu, ale oni zdejmą swoje maski tego samego dnia. Nie będzie granic zła, które czynić będą i to przy utracie wolności tych, którzy mają bojaźń JAHWEH i JAHUSZUA. 

Nie czyńcie błędu, to wpływa na wszystkie religijne wolności, nawet dla Muzułmanów. Wszyscy, którzy służą fałszywym bogom, ale pragnący być dobrego, moralnego charakteru będą żałować, że nie uczynili nic, tylko stali z boku i patrzyli się. Ci z was, którzy jesteście ‘Modlitewnymi Wojownikami’, zacznijcie nalegać na Pastorów, aby nie szli więcej na kompromis i aby głosili prawdę za wszelką cenę.

Ellen DeGeneres uczyni największe pośmiewisko z MEGO IMIENIA poprzez krańcowe bluźnierstwo, przedstawiając JA, JAHWEH, BOGA Stworzenia! Ona zapłaci za to swoją duszą, jak również wszyscy uczestnicy w tym filmie! JA, JAHWEH wybuchnę gniewem na tych, którzy nazywają się największymi aż do najmniejszego. To dotyczy nie tylko studia, producentów, pisarzy scenariuszów, aktorów, aktorki i garderoby.

 

JA, JAHWEH, wyleje SWÓJ gniew nawet na Stan, w którym ten film jest kręcony. JA, JAHWEH, ostrzegam jakąkolwiek Agencję Ogłoszeniową! JA, JAHWEH, nakazuję MOIM Dzieciom, Oblubienicy, Wybranym i Powołanym, jak również tym, którzy nie służą lub nie słuchają MOJEGO Świętego Słowa, ale wiedzą, iż istnieje BÓG JAHWEH, którego należy się bać, aby protestowali i bojkotowali wasze produkty. 

Kobieta nazywana Ellen Degeneres będzie się otwarcie naśmiewać ze MNIE, przedstawiając WSZECHMOCNEGO BOGA. Ona nie tylko jest otwarcie rozpustną lesbijką, ale jest pierwszą w Ameryce przyjętą przez Biały Dom, w tym Prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdyż oni zaprosili ją i jej partnerkę, którą ona uważa, iż poślubiła, na kolację! JA, JAHWEH, wołam na Ellen DeGeneres, ‘Ellen Zwyrodniała’! Ona jest grzesznicą i nie ma wstydu, będąc wynagradzana przez szatana fortuną i sławą, ponieważ ona była pierwszą, która domagała się małżeństwa tego tej samej płci i nie ma wstydu oraz jest dumna ze swojego imienia. Rozpocznijcie protesty i bojkotowanie i ostrzeganie wszystkich, którzy gotowi są słuchać. Każdy, kto ogląda ten film i słucha jej naśmiewania się z JA, JAHWEH, nie protestując, w strachu będzie żąć, co zasiał. 

JA prorokowałem przez MĄ Córkę Elisabeth i to Proroctwo zostało zamieszczone na Internecie kilka lat temu dla wszystkich do czytania
(Proroctwo numer 18). Ellen DeGeneres karmiła łyżką dzieci i ludzi Duchem Homoseksualizmu podczas żartowania sobie o nim. Z tego powodu JA, JAHWEH prorokowałem, że ona będzie pierwszą, która posmakuje Plagi Wrzącej Czarnej Krwi (Proroctwo numer 20), kiedy będzie błagać o śmierć, wymiotując czarną krwią. Wszyscy homoseksualni zboczeńcy będą cierpieć na tę Plagę Ostatnich Czasów! 

JA, JAHWEH, prorokowałem to poprzez tą MOJĄ Służącą, ponieważ wiedziałem, co szatan, panujący nad Ellen DeGeneres, będzie chciał, aby uczyniła, to znaczy, aby naśmiewała się ze STWÓRCY całego stworzenia!******* Koniec Proroctwa *******Zostało powiedziane i spisane dnia 27 sierpnia, 2004 roku. 
Przekazane zostało temu Dziecku, Wojownikowi i Oblubienicy JAHUSZUA HA MASZIJACH,
Apostoł Elisabeth Elijah

 

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]