Proroctwo 70

CO UCZYNI JAHWEH, KIEDY NADEJDĄ NIESZCZĘŚCIA, PUKAJĄC DO TWOICH DRZWI?

Przekaz otrzymany przez Apostoła Elisabeth Elijah 12-go stycznia, 2003 roku.

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać JAHUSZUA Deptaczami Demonów (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH. 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Komentarz Elisabeth:

Umiłowani, dziękuję wam z całego serca i duszy za wszystkich, którzy napisali i przekazali nam donacje, przekazy i dary miłości na nowe potrzeby tej Misji. Dziękuję Tobie Carol B. Nie wiesz jak bardzo Twoja ofiara pieniężna, która przyszła w Szabat pocztą, była odpowiedzią na modlitwę o tą samą sumę pieniędzy, była twoim ziarnem zasianym na ten Autokar Cudu! Dzisiaj, podczas intensywnej modlitwy, a jest to trzeci dzień naszego postu, mój umiłowany mąż i ja modliliśmy się pytając OJCA JAHWEH, dlaczego więcej ludzi nie powstało, by pomóc nam w tym cudzie finansowym. Niektórzy wystąpili, ale wielu nie wystąpiło z pomocą, włączając prenumeratorów na naszej liście. Niektórzy nawet nie napisali. JAHWEH przekazał Słowo Proroctwa na drugi dzień postu (Post na owocach i jarzynach)

Koniec Komentarza

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

JA, JAHWEH, biorę pod uwagę, kto błogosławi tę Misję i zasiewa teraz ziarno finansowe, a kto utrudnia tobie, patrząc tylko, czy JA uczynię ten finansowy cud na ten autokar cudu. JA, JAHWEH, mówię wam to, JA użyłem to, jako test dla ludzi, którzy wiedzą, że JA, JAHWEH, przemawiam przez ciebie, jako Namaszczone naczynie. Ta Misja ma za cel pocieszanie i zachęcanie i ostrzeganie dzieci, którzy nazywają się MOIMI. I teraz, kiedy ta Misja potrzebuje zachęty i błogosławieństwa, JA zauważam, kto cię błogosławi, a kto nie. Jak mało przyłączyło się do ciebie w tej modlitwie i w Namaszczonym poście, kiedy to jest również dla ich dobra, że to czynisz, jako, że stoisz w luce na rzecz narodów modląc się o MOJĄ litość, abym opóźnił Dzień MOJEGO Gniewu. JA obserwuję tych, którzy patrzą, lecz nie pomagają tej Misji finansowo, lub nawet nie oferują modlitwy za nią.

Nadchodzi czas, oj tak szybko, kiedy ci, którzy ociągali się i patrzyli i nic nie uczynili, zobaczą, że JA, JAHWEH, będę się ociągał i patrzył i nic nie uczynię, gdy nadejdą nieszczęścia, pukając do ich drzwi.

Dla tych, którzy pomagają tej Misji i pomogli Jej, to, kiedy nieszczęścia nadejdą pukając do waszych drzwi, JA nakażę MOIM Aniołom pilnować i ochraniać i okryć was MOJĄ Namaszczoną kopułą, gdzie nie dotknie was zło.

JA powiedziałem wiele razy, że używam tej Misji, jako barometru wskazującego jak bardzo ludzie słuchają MEGO RUACH ha KODESZ.

Niektórzy słuchający tego myślą, że są bogaci, że nie potrzebują nic, ale JA mówię wam, że jesteście nieszczęsnymi i nagimi w NASZYCH, JAHWEH i JAHUSZUA oczach. Niektórzy czytający to mówią, "Ja mam moje bogactwa na Ziemi, posesje, posiadłości ziemskie i konta bankowe." Ale, JA mówię wam, że jesteście zbankrutowani w Niebie. Niektórzy budują sobie konta kredytowe tu na Ziemi, ale JA mówię wam, że wy nie macie konta kredytowego w tych nadchodzących złych czasach i MOJE Uszy nie usłyszą was, kiedy będziecie MNIE wołać. Na nic się wam to nie zda.

JA namaściłem tą służącą, by zwołała zgromadzenie do postu i modlitwy dla większego namaszczenia i ochrony w tych złych czasach, które nie są odległe. Ci, którzy słyszą MÓJ Głos w tej Misji są posłuszni i chodzą głodni w tym poście.

 Ale ci, którzy świadomie jedzą i mają swoje wypełnienie teraz, kiedy JA ogłosiłem Święty Post, będą głodni, podczas, gdy tych, którzy są głodnymi teraz, JA, JAHWEH, będę żywił, gdy nadejdzie czas potrzeby.

Ci, którzy skrywają teraz swoje portfele, portmonetki i książeczki czekowe są skąpymi w tym, co mogą dostrzec swoimi oczami. Dowiedzą się o tym, gdy będą w potrzebie – JA również oddam wam to, co wy daliście!

MOJA córko, ponownie JA przypominam ci, JA używam ciebie do testu tak, jak jest to w Jeremiaszu 6:27-30 (Biblia Św., Stary Testament, księga Jeremiasza, rozdział 6, wiersze 27-30). JA wiem, to nie jest łatwe, ale MOJA wola stanie się. JA pobłogosławię ciebie i tych wszystkich, którzy są posłusznymi i poświęcają się, a nie tylko patrzą, ale przyłączają się do tego Namaszczonego Postu i modlitwy, i zasiewają Święte Ziarna w potrzebach tej Misji. Ci, którzy nie pomagają MOJEJ Misji i misjonarzom są przeciw MOJEJ Misji i przeciw MOIM misjonarzom. Słyszeliście to wielokrotnie: "Żniwa wprawdzie wielkie, ale robotników mało."(Ew. Św. Mateusza, rozdz. 9, wiersz 37), a pomimo to, wy ciągle nie zgłaszacie się! Zostaliście ostrzeżeni, JA obserwuję tych, co tylko patrzą. Czyńcie to, co mówi Słowo, a nie tylko słuchajcie lub czytajcie Je!

Ci, którzy pościli i rzucali przekleństwa przeciw tej misjonarce i tej Misji – wy rzucaliście przekleństwa biedy na tę Misję, wiedzcie to, wasze przekleństwa tylko powróciły na wasze własne łono! Wy próbujecie przekląć to, co JA pobłogosławiłem, wy walczycie przeciwko BOGU całego stworzenia i JA nie jestem rozbawiony!

 

********* Koniec Proroctwa*********

 

 

Komentarz Elisabeth

Proszę abyście nie kamieniowali tego posłannika. JA jestem posłuszna JAHWEH. I tak było powiedziane tego dnia, 12-go stycznia, 2003 roku.

Oświecając niektórych, oburzając innych w Imię JAHUSZUA HA MASZIJACH.

Miłość i błogosławieństwa w Imię JAHUSZUA.

Apostoł Elisabeth Elijah

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]