Proroctwo 6

JA NAJPIERW PŁACZĘ, POTEM JESTEM ROZGNIEWANY!

Przekaz otrzymany przez Apostoła Elisabeth Elijah dnia 12-go maja
1997 roku.

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3). W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: „DŻEHOWA”, a zapisywane, jako Jehova, wymawiane, jako Jehowa w języku polskim.

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH we wczesnych Proroctwach.

 

Komentarz:

Otrzymane 12-go maja 1997 roku od 'Sherrie Elijah'. W Przekazie z dnia 97-05-12, 01:15:EDT, KT Jerome pisze: Jestem dumny z Chrześcijan jak ty, którzy odważą się mówić prawdę wobec prześladowań i/lub krytyki.

Najdroższa Kelly,

Nie wiesz jak bardzo potrzebuję usłyszeć ciebie wypowiadająca te Słowa. Właśnie dzisiaj wieczorem zostałam tak zajadle zaatakowana, to już trzeci raz w tym tygodniu i przychodzi to od wierzących, którzy mówią, że służą JEZUSOWI CHRYSTUSOWI (JAHUSZUA HA MASZIJACH). Dzisiaj wieczorem, przyznaję się tobie, że szlochałam, ponieważ byłam atakowana i nazwana bezbożną z powodu mojego daru (daru DUCHA ŚWIĘTEGO), mego zdjęcia, ponieważ ja mam długie, blond włosy, makijaż. To tak bardzo bolało i ja płakałam i JEZUS (JAHUSZUA) nie powiedział nic, aby mnie pocieszyć. To tylko spowodowało, że poczułam się gorzej.

Potem, kiedy powiedziałam: 'JEZUSIE (JAHUSZUA), czy nie obchodzi CIĘ, że cierpię? Ja tylko chcę być błogosławieństwem dla TWOICH ludzi. Dlaczego oni mnie tak atakują? Dlaczego milczysz?' Nie wiem, dlaczego mówię ci to; nie sądziłam, że powiem to komukolwiek, ponieważ jestem tak bardzo zawstydzona. Dziwne,… czuję nadchodzące Namaszczenie, abym wypowiadała te słowa, zatrzymując się, aby modlić się w DUCHU ŚWIĘTYM (RUACH HA KODESZ)… JEZUS (JAHUSZUA) przemówił do mego Ducha:

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

Tak, obchodzi MNIE to, a powodem, dla którego się nie odzywam jest to, że płaczę z tobą. Albowiem posłałem cię do MOICH ludzi, abyś była błogosławieństwem, a niektórzy potraktowali cię jak przekleństwo.

Ale JA, JEZUS CHRYSTUS (JAHUSZUA ha MASZIJACH) jestem posłany, jako błogosławieństwo, a jak wielu traktuje MNIE jako przekleństwo!

JA płaczę z tobą i za ciebie, oraz za tych, którzy wiedzą lepiej, a mimo to jednak dotykają MOICH Namaszczonych wysłanników, chociaż zostali ostrzeżeni.

JA płaczę z powodu tego, co MOJE dzieci, które nazywają się MOIM Imieniem wyrządzają sobie nawzajem. Ta chciwość, ta zazdrość, ten brak zaufania, te oskarżenia, ten brak miłości i nienawiść, kłamstwa mówione jeden drugiemu, i oni umieszczają MOJE Imię w tym kłamstwie tak, jakbym JA je wypowiadał. JA płaczę, gdyż MOJE serce pęka. Jest tak wiele niedojrzałości nawet u dojrzałych chrześcijan!

Prorocy byli osamotnieni tak długo; byli odrzucani tak wiele razy. Teraz wiedzą jedynie jak odrzucać i izolować się jeden od drugiego, chociaż MOIM pragnieniem w tych czasach końca jest, abyście wszyscy razem złączyli się w MOIM Imieniu jednomyślnie.

W tych czasach końca, te kłótnie i sprzeczki muszą się skończyć! Wy, MOI Apostołowie, Prorocy, Nauczyciele, Ewangeliści i Pastorzy musicie być jednomyślni. Jesteście MOJĄ armią końca czasów.

Wszystkie pięciourzędowe misje musicie przestać izolować się, a złączcie się w MOJEJ miłości. Musicie przestać zadawać sobie wzajemnie śmiertelne rany duchowe. Musicie przestać zadawać sobie nawzajem śmiertelne rany duchowe i zacząć opatrywać te rany, które wzajemnie sobie zadaliście.

JA płaczę nad wami wszystkimi, gdyż wszyscy z was zostaliście zranieni przez kogoś, kto powiedział, że jest MOJEGO DUCHA – tak, większość została [zraniona].  I rzadkością jest żebyście mówili, że nie zostaliście oszukani przez wroga nachodzącego was w przebraniu owcy, ale w rzeczywistości wilka czyhającego by pożreć MOJE stada.

Jednakże wy nie możecie kontynuować wzajemnego pożerania się! JA nie pozwolę na to!

JA ponownie przemawiam przez tę służebnicę, aby powiedzieć wam, że JA nie tylko płaczę z powodu tego, co stanie się z wrogami Ewangelii, ale płaczę z waszego powodu, MOJE dzieci, gdyż sposób, w jaki traktujecie siebie nawzajem nie pochodzi wcale z MEGO miłującego DUCHA. Czy MOJE Słowo nie mówi: 'Po tym poznacie ich – po miłości, jaką mają dla siebie nawzajem'?

Czy zdajecie sobie sprawę, że to wróg przychodzi przeciw wam i mówi te złe rzeczy, aby wywołać walki pomiędzy MOIMI wojownikami i by nie łączyli się w walce przeciw wrogowi, ale aby myśleli, że sami mogą tego wszystkiego dokonać?

Czy MOJE Słowo nie mówi: Zmuszę tysiąc do ucieczki' (Księga Powtórzonego Prawa 32:30)? O ile więcej demonów będzie zmuszonych do ucieczki, jeśli wystąpicie razem, a nie przeciw sobie? To jest to, co podzieliło armię Gedeona, ta niezgoda jaka była między nimi. To jest to, co dzieli wiele armii.

Wy jesteście w wielkiej armii „JA JESTEM".

Wy jesteście batalionem czasów końca, który własnoręcznie dobrałem.

Tak, wróg was zwiódł – poradźcie sobie z tym!

JA byłem zdradzony przez Judasza. Czy traktuję każdego jak Judasza? – Nie!

Piotr zaparł się MNIE. Czy zapieram się was? – Nie! Zaprzestańcie tego natychmiast!

Jeszcze raz zdecydowałem się przemówić i powiedzieć: Koniec jest w zasięgu wzroku!

Jeśli tylko moglibyście ujrzeć jak blisko jest MOJE przyjście! Wszystko do czegokolwiek zostaliście powołani, czyńcie teraz, ze wszystkim, w co was wyposażyłem!

Są duchowe dary zamknięte wewnątrz was, o których nie wiecie.

Macie pobudzać wzajemnie swoje dary, a nie pobudzać wzajemny gniew! Gniewacie MNIE!

Kiedy to czynicie, nie walczycie dla MNIE, ale przeciwko MNIE!

Jeśli nie jesteście za MNĄ, jesteście przeciw MNIE.

Przestańcie się nawzajem osądzać po wyglądzie! Jak wiele razy muszę się powtarzać? Dlaczego nie słuchacie?

Dlaczego myślicie, że jesteście lepsi, niż ktoś inny z powodu koloru skóry, rasy, wyjściowych szat lub wyglądu?

Czy jeszcze nie rozumiecie?

Jak długo muszę się zmagać z wami?

Wróg dzieli was nawet zanim JA zdążę połączyć was razem.

Ale nie myślcie, że jesteście niezastąpieni, gdyż wzbudzę innych wojowników, aby zajęli wasze miejsca.

To jest wasza ostatnia szansa!

Nawróćcie się!

Nie wszyscy macie te same dary. JA dałem unikalne dary kilku wybranym.

Nie dotykajcie MOICH pomazańców! Nie czyńcie krzywdy MOIM prorokom!
(Psalm 105:15)

Tak
, osądzajcie to, co zostało powiedziane, czy zgadza się to ze Świętym Słowem, czy jest to w kontekście, czy wyjęte z kontekstu? Będziecie wiedzieć, ale przestańcie uciszać MOICH Proroków! Przestańcie uciszać MOICH Apostołów!

Przestańcie im mówić, że nie powiedzie im się, gdyż zadanie jest zbyt wielkie i nie mogą słyszeć PANA BOGA!

Przestańcie wkładać MNIE do pudełka – czy nie jestem BOGIEM tego, co niemożliwe?

Czy cokolwiek jest zbyt trudne dla MNIE?

Dlaczego przekonujecie ich, że nie uda im się, skoro JA powiedziałem, że powiedzie im się?

Przestańcie zniechęcać tych, których powinniście zachęcać!

Czy ich praca nie jest wystarczająco trudna? Czy nie są wystarczająco obrażani przez wroga? Czy musi to pochodzić od tych, którzy powinni kochać, wspierać, pomagać i modlić się o ich powodzenie?

Czy nie jestem autorem i dokończycielem ich wiary, waszej wiary?

Gdybym powiedział, abyście coś uczynili, chociaż inni mówią wam, że to jest niemożliwe – wtedy właśnie wiecie, że JA to powiedziałem!

Ponownie, przejąłem kontrolę nad tą służebnicą i namaściłem ją, aby mówiła te Słowa, które chciałem by wypowiedziała.

Ona jest MOIM rzecznikiem. JA dopuściłem do tego, że została zraniona, aby mogła wypowiadać te Słowa. Pamiętajcie, czyż JA nie mówię, że im większe namaszczenie, tym większe prześladowanie? Ale prześladowanie nie przychodzi ode MNIE, ale od wroga, który chce was zniechęcić. Wzajemne prześladowanie pochodzi prosto z ust MOICH własnych sług!

JA zacznę surowo sądzić, gdyż Sąd rozpoczyna się od Domu PANA (JAHWEH) i JA ostrzegłem was ponownie. Wkrótce usunę tych, których powołałem i wyświęciłem, ponieważ oni starają się zniszczyć tych, których JA wyświęciłem i świadomie i z premedytacją oraz złośliwością w swoich sercach, i chociaż nie mają oni wątpliwości, że ci mówią w MOIM Imieniu, szukają ich zniszczenia! W zamian JA mówię: Zniszczenie przyjdzie na ich własne łono! Powróci ono do nich!

Zostaliście ostrzeżeni!

JA najpierw płaczę, a potem jestem rozgniewany, ale wy nie chcecie widzieć waszego Naczelnego WODZA rozgniewanego, wierzcie MI. JA byłem tamtym BARANKIEM zabitym dla świata tylko raz. JA nie jestem już więcej tamtym pokornym i łagodnym BARANKIEM, ale JA przychodzę, jako LEW z plemienia Judy. JA muszę przygotować MÓJ Kościół bez plamy i zmarszczki…wszelkie odwlekanie musi się skończyć!

Czyńcie to, co wiecie, że macie czynić i czyńcie to szybko!

Pocieszcie tych, których obraziliście!

Nie przynoście MI ofiar ani poświęceń, aż się nawrócicie od tego zła, jakie wielu z was uczyniło w MOICH oczach. Nawróćcie się przede MNĄ i przed waszymi braćmi i siostrami, waszymi współwojownikami JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH)!

Zostaliście ostrzeżeni.

Nie zmuszajcie MNIE, abym się powtarzał!

Miłujcie się nawzajem, gdyż przez to udowadniacie, że MNIE miłujecie i udowadniacie, że miłujecie i służycie MI ponad wszystko!

Nie nazywajcie MNIE 'PANIE JEZU (JAHUSZUA)' jeśli nie jesteście MI posłuszni!

Nie mówcie, że MNIE miłujecie, jeśli nie jesteście MI posłuszni, gdyż PAN jest MISTRZEM, WŁADCĄ, i jak możecie nazywać MNIE 'PANEM’, jeśli nie jesteście MI posłuszni?

Miłujcie się nawzajem – to jest MOJE przykazanie dla każdego z was.

Stójcie razem i walczcie o Świętość!

Stójcie razem i zwalczajcie bezbożność!

W MOJEJ Mocy, w MOIM Słowie, w MOIM Imieniu, pod MOIM Namaszczeniem, poprzez MOJĄ Krew będziecie więcej aniżeli zdobywcami, poprzez JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH), waszego PANA.

Ale musicie połączyć się razem! Żaden wierzący nie jest łańcuchem, ale zwyczajnie ogniwem w złotym łańcuchu. Jedni są większymi ogniwami aniżeli inni, ale ciągle potrzebujecie jeden drugiego w tym łańcuchu, który zwiąże szatana i wrzuci go do Jeziora Ognia w wyznaczonym czasie.

Pamiętajcie, że JA jestem dla was. Całe Niebiosa są na MÓJ rozkaz. Nie poniesiecie porażki, chyba, że zdecydujecie się nie słuchać tych słów, które JA wypowiedziałem tego dnia, ale nawet wtedy nie zawiodę, gdyż JA nie jestem BOGIEM, który mógłby zawieść. Wzbudzę jedynie więcej oddziałów na czasy ostateczne, aby zajęły wasze miejsca.

Nie doznacie niepowodzenia, jeśli tylko posłuchacie tych Słów wypowiedzianych w ten dzień 12/5/97 poprzez MOJĄ Służebnicę Sherrie Elijah.

Ci, którzy mają duchowe uszy do słuchania, będą słyszeć. Wszyscy inni pozostaną głusi.

Tak więc zostało to wypowiedziane i zapisane w ten dzień. Błogosławieństwa lub przekleństwa nadejdą w waszym kierunku w zależności od tego, co uczynicie z tym Proroctwem w ten dzień.

Nawróćcie się teraz MOJE dzieci, zanim będzie za późno!

 

******* Koniec Proroctwa *******

 

Dane tej służebnicy JEZUSA (JAHUSZUA), Prorokowi Sherrie Elijah 12-go maja, 1997 roku.

Komentarz Elisabeth:

Kelly, ty jesteś pierwszą, która to otrzymuje, dlatego, że posłuchałaś DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH HA KODESZ) i napisałaś do mnie i pobłogosławiłaś mnie i pocieszyłaś mnie, kiedy nawet nie wiedziałaś, że ja potrzebuję pociechy. To jest już teraz 6-te Proroctwo DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH HA KODESZ) zapisane przeze mnie od 31-go grudnia 1996. Wszystkie te Proroctwa mogą być znalezione na mojej stronie dla JEZUSA (JAHUSZUA) na http://almightywind.com lub http://amightywind.com Kościoła Alfa & Omega Wszechmocnego Wiatru Ognia DUCHA ŚWIĘTEGO.

Proszę czytajcie to i powiedzcie mi, czy słyszycie poprzez to Głos DUCHA ŚWIĘTEGO. Ja jestem zdumiona. Ja pościłam od 9-go i 11-go i może, dlatego właśnie ten Przekaz nadszedł. Ja nie wiem. … Dziękuje za możliwie szybką odpowiedź i proszę JEZUSA (JAHUSZUA), aby TWOI ludzie mogli usłyszeć wyraźnie TWOJE Słowa a nie moje. Jeśli to jesteś naprawdę TY, to niech Kelly pierwsza poczuje potężne Namaszczenie. Pobłogosław to drogie serce, które usłyszało TWÓJ Głos i napisała mi Słowo zachęty, chociaż nie znała mnie, ale posłuchała CIEBIE, aby to Namaszczenie mogło przyjść.

Pobłogosław ją potężnie i modlę się, aby ci ludzie, którzy celowo ranią siebie nawzajem, zniechęcając jeden drugiego, otwarcie nawrócili się do CIEBIE i do siebie proszę w TWOIM Imieniu JEZUSIE (JAHUSZUA). Ja przebaczam tym, którzy zawzięcie mnie atakowali bez powodu i uważam to za radość, gdyż TY doprowadziłeś, że z tego powstało coś dobrego. Wszystkie rzeczy współpracują ku dobremu dla tych, którzy miłują JAHWEH i są powołani według JEGO celu. JA miłuję CIEBIE JEZUSIE (JAHUSZUA). Miłuję ciebie droga Kelly za to, że posłuchałaś JEZUSA (JAHUSZUA). Ja chcę zatrzymać twój e-mail niezmieniony, aby inni mogli się przekonać, że to nie zostało wymuszone. Czy mogę wykorzystać go w tej postaci? Proszę nie wstydź się, gdyż JAHWEH użył ciebie do wzbudzenia tego daru we mnie. JEZUS (JAHUSZUA) pobłogosławi cię potężnie, gdyż ty pobłogosławiłaś tą służebnicę w ten wczesny poranek o 3:35 rano, centralnego czasu.

Apostoł Elisabeth Elijah

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018