Proroctwo 67

NADCHODZI ZNISZCZENIE PRZEZ METEORYTY!
MÓDLCIE SIĘ O OPÓŹNIENIE WYROKU!


Przekaz otrzymany przez Apostoł Elisabeth Elijah 19 grudnia 2002 roku, wraz ze snem.


Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nie znanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1:21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać JAHUSZUA Deptaczami Demonów (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH. 

Komentarz Elisabeth:

To Prorocze ostrzeżenie zostało mi dane we śnie 19 grudnia 2002 roku o 19:00, po dwugodzinnej drzemce. Jeśli ktokolwiek śledzi przychodzące Proroctwa, zauważy, że w tym miesiącu otrzymałam 3 Proroctwa i dwa ostrzegawcze sny. Nigdy w ciągu tych 27 lat JAHUSZUA nie posługiwał się mną z takim przynagleniem.
Zaczęło się to pierwszego dnia grudnia i był to pierwszy dzień Święta Chanuka. Wcześniej tego popołudnia mój syn powiedział mi, że miał sen o meteorytach spadających na pewne Stany (Stany w USA). PAN JAHUSZUA nakazał mi wyrażać się o moim synu na stronie Misji jako o Chłopcu-Proroku Elijah. On występuje w tym śnie, dlatego pragnę to wyjaśnić. Chłopiec-
Prorok Elijah otrzymał nakaz zapisania snu, abyśmy mogli ostrzegać ludzi oraz aby oni mogli się modlić w Imieniu JAHUSZUA o opóźnienie Sądu BOŻEGO i wołać o litość  oraz o więcej czasu w celu dotarcia do zgubionych dusz w Ameryce i na świecie.
Mój syn widział prześladowania i słyszał nienawistne słowa skierowane przeciwko mnie na innych stronach internetowych i nie chciał być potraktowany w ten sam sposób. Kto by chciał? Nie zapisał zatem tego snu, a ja powiedziałam: „Cóż, JAHWEH, TY dałeś ten ostrzegawczy sen jemu, a nie mnie, więc nie mogę go zmuszać”.

Potem mój mąż i ja położyliśmy się, by uciąć sobie drzemkę, ponieważ oboje byliśmy wyczerpani, a wtedy miałam poniższy sen. Co jest jeszcze ciekawsze, obudziłam się podczas trwania tego snu, żeby opowiedzieć go mojemu mężowi i nie zapomnieć, a gdy powiedziałam do niego: „Kochanie, miałam sen – proszę, nie pozwól abym go zapomniała, dobrze?”, on odpowiedział „OK” i czekał, aż opowiem mu ten sen. Ja jednak z powrotem zasnęłam w czasie gdy zaczęłam go opowiadać i znalazłam się w tym samym momencie snu, w którym został on przerwany.
Gdy JAHWEH przemawia poprzez sen raz, powinniśmy poddać ten sen próbie, ale kiedy ON mówi o czymś dwukrotnie, a po przebudzeniu wracamy do tego samego snu, lepiej naprawdę się obudźmy i zwróćmy na to pełną uwagę.

Wiem, że znowu zostanę określona przez moich wrogów jako fałszywy prorok, a moje imię będzie zniesławiane przez tych, którzy siebie samych nazywają Świętymi i oszukują masy ludzi. Są oni jednak faryzeuszami i nie są nawet prorokami. Wiem, że powinnam poczytywać prześladowanie za radość, ale przyznaję, że nie byłam do tej pory w stanie uważać pomówień, wyzwisk i gróźb za radość. Jest to bolesne, i gdy mnie kaleczycie, wciąż krwawię jak każda inna osoba.
Nigdy nie przeżyłam takiego miesiąca jak grudzień 2002. Zaczęło się to 1 grudnia, w pierwszy dzień Święta Chanuka i wraz z nadejściem Proroctwa  65: „Szykujcie się! Szykujcie się! Szykujcie się! Bądźcie przygotowani, gdyż nadeszły dni zła!”,
8 grudnia otrzymałam ostrzegawczy sen o eksplodujących gwiazdach i pociskach rakietowych, a także, podczas zapisywania tego snu, nowe Proroctwo 66: „Zadmij w trąbę i ostrzeż, że JAHUSZUA nie przychodzi po Kościół, lecz po SWOJĄ Oblubienicę!”.
Otrzymałam więcej emaili w odpowiedzi na te dwa Proroctwa, aniżeli na jakiekolwiek inne poprzednie Proroctwo. Wszystkie listy zawierały słowa otuchy i modlitwy o błogosławieństwa dla mnie za to, że przekazuję prawdy. Również przez pocztę ludzie przysyłali listy z podziękowaniami. JAHUSZUA wiedział, że te słowne ataki nadejdą jakby z za moich pleców, i tak się stało. JAHUSZUA najpierw posłał SWOJE Wojska, by mnie zachęcić i prorokować mi, abym dalej przekazywała JEGO Prawdy nie idąc na na kompromis, oraz żeby diabeł mnie nie zniechęcił.
Dziękuję za tych wszystkich, którzy wspierają to Dzieło i nie szczędzą czasu, aby dodawać otuchy tej Służebnicy JAHWEH i JAHUSZUA. Otrzymałam nawet Słowo Proroctwa od Proroka Samuela z Meksyku, który, pierwszy raz gdy rozmawialiśmy przez telefon, powiedział pod namaszczeniem JAHWEH: „Będziesz wiedziała, że to jest warte prześladowań, gdy zobaczysz wszystkie nagrody i niespodzianki czekające na ciebie w Niebie”.

Jeśli dziwicie się, dlaczego praca na stronie internetowej tej Misji została opóźniona i zauważyliście, że nic się nie zmieniło, to wiedzcie, że jest tak dlatego, iż zachowałam się jak żółw i schowałam głowę z powodu pełnego nienawiści prześladowania przez inną stronę internetową o nazwie "Worthy News" („Wartościowe Wiadomości”). Strona ta powinna być nazwana "Unworthy News" („Bezwartościowe/Niegodne Wiadomości”). Osoby związane z tą stroną atakują tę Misję i ludzi, którzy przeciwstawiają się kłamstwom. Wyrok przyjdzie na tych faryzeuszy, którzy udają pobożnych, lecz nie mają pobożności w sercu. Zamiast słuchać Proroczych Snów i Proroctw, bardziej angażują się w atakowanie kobiety posłanej z Przekazami z Nieba. A zatem ten malowany żółw wychodzi znów ze swojej skorupy, ponownie gotowy na nadchodzące ataki.
Poniżej zamieszczam Proroczy Sen z objaśnieniami. Zrelacjonuję go dokładnie, choć niektóre rzeczy muszę wyjaśnić, gdyż są dla mnie osobiste.

******* Proroczy Sen *******

Znalazłam numer telefonu do kogoś, kogo kiedyś nazywałam przyjaciółką. Ma na imię Shoshanah. Nie dzwoniłam do niej od lat. Wiedziałam, że była kiedyś chrześcijanką, potem Mesjańską Żydówką, która nie tylko nauczała innych o JEZUSIE, ale również używała JEGO hebrajskiego Imienia – JAHUSZUA. Wiedziałam nawet we śnie, że Shoshanah nie była już więcej moją przyjaciółką i siostrą, ponieważ stała się Ortodoksyjną Żydówką i zaczęła nauczać na swojej ogromnej stronie internetowej, że Żydzi nie muszą przyjąć JAHUSZUA jako Mesjasza, a jedynie przestrzegać Praw Tory, by zostać zbawionymi.
Och, jak bardzo ona upadła – niegdyś była kobietą, którą szanowałam jako Proroka i duchowego lidera wiodącego dusze do JAHUSZUA. Wierzyć tak, jak robią to ortodoksyjni Żydzi w swojej niewiedzy to jedno, ale postępować w taki sposób i wciąż klasyfikować swoją stronę internetową jako mesjańską, oraz nauczać tych kłamstw - to bluźnierstwo! Nawet nie myślałam o tej kobiecie przez lata, lecz oto ona pojawiła się w moim śnie.

Znalazłam jej numer telefonu i powiedziałam mojemu umiłowanemu mężowi, że muszę zadzwonić do niej natychmiast i ostrzec ją o nadchodzącym deszczu meteorytów. Wykręciłam więc jej numer telefonu, ale odebrała inna kobieta, mówiąc, że Shoshany nie ma, choć powinna była już wrócić, i nie wiedzą gdzie jest. Powiedziałam: „Tu Apostoł Elisabeth Sherrie Elijah, ale ona zna mnie jako Sherrie. Proszę zapisać mój numer telefonu.” Kobieta zapisała mój numer (to dokładnie ten sam numer telefonu, jaki miałam, gdy ten sen miał miejsce). Miała wysoki głos, kiedy się odezwała. Powiedziała, że przerwałam jej jedzenie, ale miała ochotę się ze mną pomodlić.
Rozpoczęłam  modlitwę razem z nią w Niebiańskich Językach danych mi, a ona również modliła się w Językach i oto nadszedł Przekaz. Miałam ostrzegać, że nadchodzi zniszczenie związane z meteorytami i otrzymałam mandat, by zebrać wojska na murach obronnych, żeby wstawiać się w modlitwie i prosić o więcej czasu na dotarcie do zgubionych dusz, oraz aby prosić orędowników modlitewnych o modlitwy do JAHWEH w sprawie opóźnienia JEGO Sądu.
Ostrzegłam ją, że meteoryty spadną w stanie Georgia, w którym mieszka, jak również w stanie Louisiana, w Dallas w stanie Teksas, w St. Louis w stanie Missouri, w stanach Indiana, California oraz Nowy Jork. To były nazwy stanów przekazane mi we śnie, ale wiem, że zniszczenie nadejdzie również na inne stany. Będzie to miało ogólnoświatowy zasięg, gdyż JAHWEH jest rozgniewany. Jednakże domostwa JEGO dzieci, które GO czczą i są MU posłuszne oraz stawiają JEGO i JAHUSZUA na pierwszym miejscu w swoim życiu, będą zaoszczędzone.

Będą miały miejsce deszcze meteorytów, jakich świat nigdy nie widział, oraz masowe zniszczenie, a wielkie rzesze zginą. Kobieta zaczęła modlić się głośniej. Potem JAHWEH powiedział: „JA daję ci takie samo prorocze ostrzeżenie, jakie dałem twemu synowi, Chłopcu-Prorokowi Elijah. On nie potraktował go poważnie. Teraz potwierdzam je ponownie przez ciebie, gdyż wiem, że ty ostrzeżesz MÓJ lud i zapiszesz ten sen. Wyrok już został opóźniony. Nie może być powstrzymany, ale może być opóźniony, jeśli MOI ludzie będą usilnie wstawiać się w modlitwie.”

Widziałam w moim śnie potężne głazy i skały, które wyglądały jakby spadały z nieba! W tym samym czasie wybuchały pożary. Powiedziałam jej, że musimy ostrzegać ludzi. Powiedziałam jej też, że otrzymałam Prorocze Ostrzeżenia o potężnych trzęsieniach ziemi, o burzach, pociskach, wojnie biologicznej, wojnie nuklearnej, plagach, a teraz deszczach meteorytów nie widzianych nigdy przedtem. Ze snu zapamiętałam, że ona powiedziała, iż mi pomoże, będzie ze mną podróżować i ostrzegać ludzi.
Bardzo szybko machałam nogą założoną na nogę, gdy siedziałam podczas rozmowy na kanapie. Mój umiłowany mąż stał przy moim boku, patrząc na mnie. Zamierzał z nią porozmawiać, gdy ja skończę prorokować. Nie miało znaczenia, czy znam imię tej kobiety czy nie – rozpoznałam w niej obecność DUCHA ŚWIĘTEGO. We śnie skończyłam rozmowę telefoniczną, gdyż zdałam sobie sprawę, że mój mąż i ja nie jedliśmy cały dzień - zapewne pościliśmy. Czułam poza tym ostry ból w nodze.

******* Koniec snu *******


Obudziłam się i byłam głodna, oraz rzeczywiście czułam ostry ból w prawej nodze. Mój mąż pomodlił się w sprawie tego bólu i ból odszedł. Muszę wyjaśnić kilka osobistych spraw, o których wolałabym nie mówić. W rzeczywistości Shoshanah nie jest już moją przyjaciółką od lat. Nie mogę jej nawet nazwać siostrą, gdyż twierdzi ona, że prowadzi Judeo-Mesjańską misję, a jednak mówi Żydom, że samo zachowywanie Tory zbawi ich dusze. Wiem, dlaczego nie było jej w tamtym śnie i nie wróciła, kiedy jej oczekiwano. Ja także spodziewałam się, że ona powróci i będzie służyć JAHUSZUA, nauczając Żydów i nie-Żydów, że nie ma innej Drogi do Nieba poza tą, która prowadzi poprzez Dar, który JAHWEH dał nam na Kalwarii, a jest nim Jednorodzony Syn JAHWEH – JAHUSZUA, nasza Ofiara za grzech. Z tego, co wiem, ona nie głosiła tego w prawdziwym życiu. Wymieniłam jej imię tylko dlatego, że występuje ono we śnie.

Nie znam imienia kobiety o wysokim głosie. Nic też o niej nie wiem, ale we śnie rozpoznałam Namaszczenie JAHWEH. Ona jadła, kiedy zadzwoniłam, ponieważ spożywała Słowo BOGA JAHWEH i była karmiona twardym pokarmem. Przebywała w domu Shoshany i wiem, że mieszka w Georgii. Najpierw zostałam posłana, aby ostrzegać stany Georgia i Louisiana! Nie mam zrozumienia, dlaczego szybko kołysałam nogą założoną na nogę, ani też dlaczego odczuwałam w tej nodze ból. Nie wiem, dlaczego tamtego dnia pościliśmy. Zarówno mój mąż jak i ja odczuwamy ponaglenie dotyczące nadchodzących groźnych czasów i szukamy teraz woli JAHWEH odnośnie tego, jak przygotować się na nadchodzący rok. Kiedy wystukiwałam ten tekst na klawiaturze, spłynęło na mnie Namaszczenie i przyszło Proroctwo 67! Ponownie sen i Proroctwo nadeszły w tym samym czasie.

Pragnę podziękować wszystkim tym, którzy traktują te Proroctwa i Ostrzeżenia poważnie i wysyłają je do innych Misji, jak również do tych, którzy zapisani są w Waszych listach adresowych. Będziecie mieć udział w tych samych nagrodach co my, gdy ci ludzie zostaną ostrzeżeni i zaoszczędzeni. Jesteśmy jak złoty łańcuch – każde ogniwo potrzebuje innych. Chcę publicznie podziękować Pastor Carolu za wysyłanie ostrzeżeń przez emaile. Odpisywałam jej, ale najwyraźniej emaile do niej nie dochodzą. Carolu i wszystkie osoby pracujące ze mną nad tym, by gromadzić wstawienników dla wojowników modlitewnych, i ostrzegające zgodnie z tym, co jest napisane w Księdze Ezechiela 3:17-21 – wy będziecie mieć udział w tych samych nagrodach w Niebie, za to że jesteście posłuszni JAHWEH i słyszycie JEGO Głos w tych Proroczych Ostrzeżeniach.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy napisali do Jima Bramletta i poprosili go o zamieszczenie Proroctwa 66: „Zadmij w trąbę i ostrzeż, że JAHUSZUA nie przychodzi po Kościół, lecz po SWOJĄ Oblubienicę!”
Bardzo wielu z was bombardowało jego pocztę mailową i dowiedziałam się, dlaczego JAHWEH zawarł jego nazwisko w tamtym Proroctwie. Byłam wstrząśnięta, gdy nowe dziecko w Chrystusie napisało do mnie poniższą wiadomość. Nie wiem, czy to Proroctwo kiedykolwiek zostało umieszczone na stronie internetowej Five Doves. Ubolewam, ponieważ Jim spodziewa się Wniebowzięcia, a jednak nie wierzy, że wkrótce przychodzącym Oblubieńcem jest JAHUSZUA – on nie wierzy w SYNA JAHWEH. Ciekawe, co powiedzą czytelnicy Five Doves, gdy dowiedzą się o tym.

Do kogo modlił się JAHUSZUA, jeżeli ON sam miałby być OJCEM? Zastanawiam się, czy Jim uważa, że JAHUSZUA mówił po prostu sam do siebie, zwłaszcza w SWOICH ostatnich Słowach: „OJCZE, czemuś MNIE opuścił?”

[E-mail]

Oto co napisał do mnie Jim, gdy wysłałem do niego email. Wydaje się, że on sprzeciwia się pojęciu TRÓJCY.

„Bracie Iwan. Dziękuję, ale każdy może zamieszczać materiały na stronie Five Doves. Uważam, że powinno to być zamieszczone przez osobę, która to otrzymała. Nawiasem mówiąc, JAHWEH nie jest OJCEM, a JAHUSZUA nie jest SYNEM. JAHWEH jest Imieniem BOGA w Starym Testamencie, zanim pojawił się ON w ciele jako Syn. JAHWEH to był JAHUSZUA, który powiedział: „Zanim Abraham był JA Jestem”. Są ONI jednym i tym samym. Przestudiowałem to gruntownie.

Jim”

[Koniec e-maila]                                   
                                                                                       

Sen mojego syna był krótki i przyśnił mu się również 19 grudnia 2002 roku. Mój syn powiedział mi, że miał ten sen już wcześniej, przed laty, jednak bez podanych nazw stanów. Miałam ten sam sen zaraz potem, co rzadko się zdarza. Wtedy właśnie obudziłam się, rozmawiałam i znów zasnęłam, wracając do tego samego snu! Proszę, ostrzeżcie tych, których kochacie, aby przyjęli JAHUSZUA jako MESJASZA dzisiaj. Ostrzegajcie ich, aby prowadzili Święte życie, tak jak nakazuje JAHWEH. Ostrzegajcie ich, aby się ukorzyli i odwrócili od swoich grzechów, dopóki nie jest za późno. Ostrzegajcie ich, aby miłowali i bali się JAHWEH, stawiając JAHWEH i JAHUSZUA na pierwszym miejscu w swoim życiu.

***Krótki sen Chłopca-Proroka Elijah***

Widziałem nasz stary basen przy domu, w którym kiedyś mieszkałem (To było w stanie Indiana. Basen przeciekał, więc rozebraliśmy go 3-4 lata temu). Potem widziałem wielkie meteoryty uderzające wokoło. Widziałem meteoryty niszczące Nowy Jork, St. Louis w Missouri, Dallas w Teksasie i Kalifornię.

***Koniec snu***


Powodem, dla którego JAHWEH pokazał mojemu synowi basen usunięty 3–4 lata temu było to, że Wyrok został opóźniony o tyle właśnie czasu z powodu modlitw sprawiedliwych, które mają duże znaczenie.

Koniec komentarza

 

Proroctwo 67

NADCHODZI ZNISZCZENIE PRZEZ METEORYTY!
MÓDLCIE SIĘ O OPÓŹNIENIE WYROKU!W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

JA, JAHWEH, ogłoszę Wojnę z Nieba z gigantycznymi meteorytami masowego zniszczenia!

JA, JAHWEH, wypuszczę te meteoryty niczym deszcze, jakich nigdy dotąd nie widzieliście, jak jest napisane w Księdze Objawienia.

Żadna broń nie będzie w stanie ich powstrzymać!

JA, JAHWEH, wypowiadam Ziemi wojnę za jej grzechy. Nadchodzi rozległe zniszczenie przez meteoryty i tylko Święte Modlitwy mogą je opóźnić. Wyrok nie może być powstrzymany, ale może być opóźniony. Jak wy wystrzeliwujecie rakiety z ziemi, tak JA wystrzelę MOJE pociski z Nieba. Kto może walczyć przeciw JAHWEH i wygrać?

Nawet bezbożni w innych narodach, przeciwko którym pałacie złością, poddają się prawom i zasadom boga, któremu służą.

Ameryko, kto jest waszym BOGIEM, któremu służycie i któremu ufacie?

Ameryko, co jest wam potrzebne, abyście nawrócili się od zdrady i cudzołóstwa, które popełniliście przeciwko JAHWEH, który oddzielił wasz naród i pobłogosławił go, ponieważ wy byliście przyjaciółmi Izraela i broniliście go.

Ameryko, dzień, w którym podniesiecie rękę przeciwko Izraelowi, będzie dniem, kiedy JA odsunę MOJĄ Rękę błogosławieństw i ochrony od Ameryki.

Wy nazywacie inne narody podżegaczami wojennymi, ale kim wy jesteście, Ameryko? Czy sądzicie, że JA nie słyszę krzyków niewinnych, którzy zostali okaleczeni i zamordowani w wojnach nie wywołanych przez tych ludzi? JA upominam i strofuję nie tylko Amerykę, ale i wszystkie narody, które wzięły udział w wojnach nie z MOJEJ woli.

JA pytam ten świat: Czy wy myślicie, że JA nie słyszę krzyków dzieci, które są torturowane w łonie matki, ponieważ matka ta w swoim egoizmie myśli tylko o własnym życiu, a nie o życiu nienarodzonego? Czy myślicie, że JA cenię jedno życie bardziej niż inne?

Wasze prawa nie chronią już dłużej niewinnych, lecz chronią winnych. Wasze ustanowione przez człowieka prawa zmierzają do odebrania wam wolności nadanych przez BOGA i wprowadzają w zamian to, co wy nazywacie Home Land Security.

Nie będzie bezpieczeństwa, kiedy ludzie zaczną być traktowani jak kryminaliści, aresztowani bez żadnych dowodów, osądzani jako winni i poddawani egzekucji – nawet bez rozprawy sądowej czy ławy przysięgłych! W niektórych częściach świata już jest to czynione i wy, Ameryko, potrząsacie na to głową i palcami, a teraz wprowadzacie prawa, by postępować tak samo.

Jaka jest cena wolności osobistej?

Jaka jest cena wolności oddawania czci BOGU?

Zadajcie to pytanie Izraelowi, gdyż ona płaci wielką cenę, podobnie jak chrześcijanie na całym świecie. (Komentarz: BÓG JAHWEH odnosi się do Izraela jako do SWOJEJ córki, stąd zaimki w rodzaju żeńskim.)

Kiedy ten świat zacznie zwracać uwagę na to, co inni czynią potajemnie w polityce?

Teraz wrogowie JAHWEH są tymi, którzy zabierają głos, by bronić wolności amerykańskich (ACLU), i tylko dlatego, że oni są również wrogami Ewangelii, wy ignorujecie ich, kiedy oni próbują skłonić was do tego, abyście zaczęli interesować się tym, że wasza wolność i prywatność są wam odbierane. Czy pamiętacie, gdy ostrzegłem was, że kiedy wolność wypowiedzi zostanie odebrana jednemu, to zostanie odebrana wszystkim? Powiedziałem to w innym Proroctwie danym tej Służebnicy.

JA, JAHWEH, mówię wam: Już dłużej nie będziecie znali jedni drugich z imienia, lecz z Namaszczenia RUACH ha KODESZ, MOJEGO DUCHA ŚWIĘTEGO!

Nakazuję wam połączyć się razem z tymi, których nazywacie obcymi, i teraz łączę was razem, byście wzajemnie się wspomagali. Rozpoznacie się bowiem nie po ziemskich imionach, lecz po MOIM Namaszczeniu. Będziecie podróżować z MOIMI Namaszczonymi, a potrzeby jednego będą potrzebami wszystkich i będziecie dzielić się ze sobą tym co posiadacie, według tego, jak JA, JAHWEH, was pobłogosławię.

Nadchodzi zniszczenie przez meteoryty tak, jak JA, JAHWEH, powiedziałem synowi MOJEJ córki Elisabeth, który nazwany został Chłopcem-Prorokiem Elijah. On nie chciał ostrzec, więc JA ponownie mówię przez MOJĄ córkę: Ostrzeż ludzi, że tylko pełne mocy modlitwy wstawiennicze opóźnią Wyrok na Amerykę i ten świat.

Wojna z Niebios – wielkie meteoryty będą wypuszczone i żadna wojenna broń nie będzie w stanie ich powstrzymać!

Tylko modlitewni wojownicy opóźnią MOJE Wyroki, gdy będą wołać o litość nad tą krainą, która nie zasługuje na litość. JA prorokowałem, że nadejdą sztormy i trzęsienia ziemi, i one nadeszły. Co mam uczynić, zanim ludzie zdadzą sobie sprawę, że JA ostrzegam Apostołów i Proroków, aby powiedzieli ludziom, by się ukorzyli i nawrócili, zanim ześlę Sąd?

MOJE, Namaszczone przez Niebo, wojska nie będą się przejmować swoimi imionami, gdyż rozpoznają RUACH ha KODESZ w MOICH dzieciach. Oni nie będą rozpoznawać się po imionach, ani nawet znać swojej przeszłości, ale rozpoznają się nawzajem poprzez Namaszczenie MOJEGO RUACH ha KODESZ. Zbierzecie się razem w MOIM Imieniu i będziecie chodzić w Świętości i w Prawdzie według MOICH postanowień, kroczyć ramię w ramię podróżując razem w jednym celu, to znaczy, aby ostrzegać ludzi, że wkrótce ma zapaść MÓJ wyrok.

W 2003 roku MOI ukryci Namaszczeni wyjdą z ukrycia i przyłączą się do MOJEJ córki wypowiadającej to, i razem będą się modlić o opóźnienie MOJEGO Sądu, a jeśli wystarczająco dużo ludzi ukorzy się i nawróci, to JA wstrzymam Rękę Sądu i odroczę wyrok na inny czas.

Wy, narody które rozbudowujecie i doskonalicie arsenał wojenny, aby móc zestrzelić nawzajem swoje rakiety, zadajcie sobie to pytanie: Jak możecie obronić się przed wojną z Niebios, gdy JA rzucę na Ziemię, łącznie z Ameryką, meteoryty, które zmiażdżą wasze domy, firmy, stolice, i które przekonają was, że już dość waszej głupoty! JA, JAHWEH, pokażę wam wojnę o niewyobrażalnych rozmiarach, jeśli nie ukorzycie się i nie nawrócicie, jeśli nie odwrócicie się od waszych złych dróg, jeśli nie będziecie Święci i nie będziecie prowadzić Świętego życia, oraz wzywać MEGO Imienia w Imieniu MOJEGO SYNA JAHUSZUA.
Możecie wprowadzać wszystkie bezbożne prawa, jakie tylko chcecie, ale JA, JAHWEH, jestem Jedynym Ustawodawcą, i surowe konsekwencje czekają tych, którzy nazywają siebie ustanawiającymi prawo, a w rzeczywistości są tymi, którzy łamią prawo! JA, JAHWEH, nie jestem rozbawiony, wy też nie będziecie, kiedy JA, JAHWEH, i MÓJ SYN JAHUSZUA, rozprawimy się z wami!

Dla tych, którzy ważą  się naigrywać z Przesłań takich jak to, które JA, JAHWEH, posyłam – podnieście ręce i brońcie się przed Wiecznym STWÓRCĄ, tym, który jest zwany ODWIECZNYM, gdyż JA nie mam ani początku, ani końca. JA jestem ALEF i TAW. (Komentarz: Alfa i Omega z języka greckiego; Ks. Objawienia 1:8.)

Wy, którzy nazywacie siebie chrześcijanami, a pomimo to nie podążacie za MOIM SYNEM JAHUSZUA i nie przestrzegacie Świąt Biblijnych; wy, którzy nazywacie siebie chrześcijanami i chwalicie się, mówiąc: „Ja nie jestem Żydem” – a przecież JA powiedziałem: „Wy jesteście wszczepieni, kiedy podążacie za JAHUSZUA i kiedy przyjmujecie GO jako MESJASZA, miłując i przedkładając JAHWEH i JAHUSZUA ponad wszystko w waszym życiu, starając się ze wszystkich sił przestrzegać MOICH Praw, wiedząc, że macie POŚREDNIKA, ZBAWICIELA, MOJEGO SYNA JAHUSZUA, kiedy zgrzeszycie – lecz nie zasmucając celowo RUACH ha KODESZ i grzesząc z narażeniem waszych dusz.”

Jak niewielu z was pamięta, że wy wszyscy musicie zabiegać o swoje zbawienie z bojaźnią i drżeniem! (List do Filipian 2:12)

Większość z was nazywających siebie chrześcijanami, w większości jest antysemitami.

Wy wstydzicie się hebrajskich dróg, Tory, Tanach, i chcecie przyznawać się tylko do Nowego Testamentu. Chcecie zbierać się tylko w sabat ustanowiony przez człowieka (niedzielę), a nie w prawdziwe Szabaty.

Jak wielu chrześcijan chce celebrować jedynie ustanowione przez ludzi pogańskie święta i wstydzi się prawdziwych, hebrajskich Świętych Dni?

Jak wielu z was traktuje to, co zwiecie kościołem, jedynie jako sposób na uspokojenie MNIE lub jako pokaz mody albo imprezę plotkarską?

Wy, chrześcijanie, nie zdajecie sobie sprawy, że powodem, dla którego Pięćdziesiątnica (Zielone Świątki) nie występuje w większości waszych kościołów jest fakt, iż zasmuciliście MOJEGO DUCHA ŚWIĘTEGO i wypędziliście RUACH ha KODESZ. (Komentarz: Pierwszemu po Wniebowstąpieniu MESJASZA Świętu Pięćdziesiątnicy towarzyszyło wylanie DUCHA ŚWIĘTEGO objawiające się w obfitości darów duchowych, znaków, cudów i niezwykłych dzieł.)

Czytacie o dwunastu Apostołach i cytujecie żydowskie Pisma oraz rościcie sobie prawo do biblijnych obietnic, a jednocześnie odcinacie się od wszystkiego, co hebrajskie, chełpiąc się tym, że nie jesteście Żydami. Macie czelność chwalić się tym, jak JA, JAHWEH, odciąłem naturalny winny krzew, aby wszczepić was, nie-Izraelitów – po to, by pobudzić naturalny winny krzew do zazdrości, jednakże potem odrzucacie naturalny krzew winny, oraz odrzucacie te rzeczy, których JA, JAHWEH, ich nauczyłem!

Wy, którzy nazywacie się chrześcijanami, pozwoliliście, aby Rzym rzekomo zmienił jedyny dzień, który JA oddzieliłem, pobłogosławiłem i uświęciłem, i mówicie, że jakikolwiek dzień jest odpowiedni, by nazywać go Szabatem.

JA nie wybrałem jakiegokolwiek dnia! JA odpocząłem w Siódmy Dzień! (Komentarz: Trwa on od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę.)

Dlaczego nie studiujecie, by okazać się zaaprobowanymi? (2 List do Tymoteusza 2:15)

Znacie prawdę, a pomimo to ciągle nie wymagacie od pastorów (duchownych), żeby zmienili dzień wspólnych nabożeństw z powrotem na prawdziwy Dzień Szabatu. Gdybyście powiedzieli pastorom: „Mówicie nam, że Biblia jest prawdą, a pomimo to nie postępujecie według tej prawdy, a ja nie chcę brać udziału we wspólnocie, która nie podąża drogą prawdy” – zamiast tego wy tylko szepczecie prawdę i nic nie czynicie. Ani jeden pastor (duchowny) nie skontaktował się dotychczas z tą córką, poprzez którą JA przemawiam, i nie podziękował jej za napomnienie go w Imieniu JAHUSZUA.

MOJE dzieci, które przekazują Prorocze Poselstwa napomnienia pastorom, są odrzucane lub klepane po głowie ze słowami: „Dzięki, ale my będziemy postępować dalej w ten sam sposób”, i MOJE dzieci są nieposłuszne i nadal siedzą w tych kościołach, które odmawiają mówienia Prawdy i postępowania według sposobu JAHWEH a nie sposobu mężczyzny lub kobiety.

Dlaczego te kościoły nie głoszą Świętości, żalu za grzechy i nawrócenia?

Dlaczego one nie ostrzegają, że wąska jest droga, która wiedzie do Nieba, a szeroka jest droga do Piekła?!

Zadajcie sobie pytanie: „Czy poselstwo o dobrobycie prowadzi dusze do Nieba?”

Zadajcie sobie pytanie: „Dlaczego najbardziej znane Misje tego świata odmawiają głoszenia jakiegokolwiek poselstwa, które mogłoby urazić innych?”

JA, JAHWEH, jestem Prawdą, a kiedy MÓJ SYN JAHUSZUA wypowiadał prawdę do faryzeuszy, było to dla nich obrazą. Kiedy MOI uczniowie mówią prawdę, to obraża faryzeuszy – tych, którzy wyglądają pobożnie, ale nie mają pobożności wewnątrz.

Zadajcie sobie pytanie: „Dlaczego duchowni nie zachęcają ludzi, by modlili się przeciwko bezbożnym prawom, które stają się rzeczywistością?”

Zadajcie sobie pytanie: „Dlaczego tak wielu duchownych wiedzie owce do wilczych jam?”

Chrześcijanie, wy będziecie ponownie przekazani Imperium Rzymskiemu. Was, którzy nazywacie siebie chrześcijanami, JA będę sądził, gdyż postępujecie według praw Konstantyna, a nie według Praw JAHWEH i JAHUSZUA!

Chrześcijanie, wy celebrujecie pogańskie święta, a nie Święta JAHWEH. Chrześcijanie, JA będę sądził was za to, że mówicie, iż służycie KRÓLOWI królów i PANU panów, oraz za to, że śpiewacie pieśni pochwalne dla JAHUSZUA, a pomimo to z pełną świadomością i premedytacją upieracie się, by nazywać GO greckim imieniem „Jezus”. Nie czynicie tego juz dłużej w nieświadomości.

JAHUSZUA powiedział: „W MOIM Imieniu będziecie wyrzucać demony.” Tym Imieniem jest imię  „JAHUSZUA”, gdyż MOJE Imię to „JAHWEH”, a „JAH” jest zawarte w tamtym Imieniu.

Czy Imię JAHWEH jest obecne w pisowni [Imienia] „Jezus”?

Jakie jest MOJE Imię?

Jestem znany pod wieloma Imionami, ale co mówi wasze Pismo?

Przestańcie studiować jedynie tłumaczenia greckie, a zacznijcie studiować przekłady hebrajskie i aramejskie.

Psalm 124:8
              „Nasza pomoc jest w Imieniu JAHWEH, który stworzył Niebo i Ziemię.”

Wy, którzy nazywacie siebie chrześcijanami – JA, JAHWEH, oskarżam was o to, że nauczacie, iż JAHWEH i JAHUSZUA są miłością, a jednak nie okazujecie jej, ani według niej nie żyjecie. Służycie KRÓLOWI Żydowskiemu, a pomimo to wstydzicie się MOJEGO żydowskiego ludu, naśmiewacie się z niego, oczerniacie go i pozwalacie innym to czynić. Po kryjomu śledzicie prawdy głoszone w tej Misji, lecz nie robicie nic, by ją wesprzeć. Nie czynicie nic, aby bronić tej Misji, pomimo że rozpoznajecie głos waszego Niebiańskiego OJCA, który przemawia, i zachowujecie milczenie, gdy ta Służebnica Apostoł jest wyśmiewana i oczerniana, ponieważ JA posługuję się tą Misją by nauczać żydowskości JAHUSZUA, którego wy nazywacie Jezusem Chrystusem. Stanowicie jedyną religię, która okalecza, bije, próbuje zabić lub zabija tych, którzy wyznają waszą własną religię. Nie znajdziecie tego w jakiejkolwiek innej religii.

To jest Sąd, który JA oznajmiam i ogłaszam poprzez MOJĄ Apostoł Elisabeth Elijah – nie bądźcie źli na nią, gdyż ona jest tylko Posłańcem! Wielu nazywa siebie chrześcijanami i okazuje pozory pobożności, lecz jest pogańskimi faryzeuszami.
Wy, którzy znacie prawdę i odrzucacie ją, nazywacie siebie chrześcijanami, a w związku z tym, że odrzuciliście MÓJ żydowski lud, Prawa i prawdziwe Święta Biblijne, postąpiliście niczym Judasz wobec JAHUSZUA! Ośmielacie się uważać, że jesteście lepsi niż MÓJ żydowski lud i chwalicie się tym, jak to zostaliście wszczepieni, a oni odcięci na określony czas.
Chwalicie się, że Żydzi są tak głupi, iż nie postrzegają JAHUSZUA, którego nazywacie Jezusem, jako MESJASZA. Zamiast modlić się za nich, kochać ich, zdając sobie sprawę, że to JA, JAHWEH, zaślepiłem ich oczy na sezon, ściągnęliście na siebie przekleństwo poprzez chełpienie się tym, jak to JA odciąłem naturalną winną latorośl i wszczepiłem w nią was poprzez Krew JAHUSZUA.
(List do Rzymian 11:17-18: „Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie.”)

Co mówi MOJE Słowo na temat tego, gdy chełpicie się i naśmiewacie z naturalnego krzewu – niewierzących Żydów, którzy nie otrzymali jeszcze objawienia, że JAHUSZUA nazywany z języka greckiego Jezusem, jest MESJASZEM, to czyż MOJE Słowo nie mówi, że jeśli JA nie oszczędziłem naturalnego winnego krzewu, to co skłania was do myślenia, że oszczędzę was, którzy wynosicie się mówiąc, że jesteście lepsi niż naturalny winny krzew? (List to Rzymian 11:21 „Jeżeli bowiem nie oszczędził BÓG gałęzi naturalnych, może też nie oszczędzić i ciebie.”)

Wy, którzy upieracie się, by iść za Konstantynem, słuchajcie MNIE! Pierwsza próba, na nieszczęście udana, została poczyniona przez hasatan [komentarz: szatana] w postaci węża w Ogrodzie Eden. (Księga Rodzaju 3:1-22) Szatan oszukał Ewę, a Ewa spowodowała, że Adam zgrzeszył myśląc, że nie można nic zyskać przez zachowywanie Praw JAHWEH, zwanych też Torą, która obejmuje Dziesięć Przykazań.

Innym przykładem jest przypadek Kaina, któremu powiedziano, że posłuszeństwo poleceniom JAHWEH wiedzie do zbawienia i błogosławieństw, ale który zdecydował, że wie lepiej i w rezultacie zostal przeklęty, gdy zamordował swego brata Abla.

Potem mamy Koracha, który próbował podważyć autorytet Mojżesza, i spotkał go straszny koniec, gdy ziemia otworzyła się i pochłonęła Koracha i jego zwolenników żywcem do Piekła, a potem ziemia zamknęła się nad nimi. (IV Księga Mojżeszowa 16:1-35)
Mojżesz ostrzega nas przed fałszywym prorokiem, który próbowałby nauczać ludzi przykazań nie pochodzących od JAHWEH i nawet zachęcałby innych do lekceważenia Mojżesza i jego Namaszczenia.
(V Księga Mojżeszowa 18:20-22)

Biada wam, gdyż wszyscy, którzy nie mają duchowych uszu, aby słyszeć, i duchowych oczu, aby widzieć, że kościoły chrześcijańskie, jak również świątynie, są dziś pełne Korachów, i że spotka ich ten sam los!

Jak czyniłem to za czasów Mojżesza, tak ponownie prorokuję przez MOJĄ córkę Elisabeth, ostrzegając tych z was, którzy nazywają siebie chrześcijanami, ale nie mają w sobie Chrystusa. Naśmiewajcie się, obmawiajcie i ignorujcie teraz, a zbierzecie to, co zasialiście!

Biada tym, którzy odmówili wspierania tej Misji bądź zaprzestali to robić, gdyż, jak stwierdziliście, nie jesteście Żydami, ani nie chcecie wspierać Misji Judeo-Mesjańskiej. JA jednak wzbudzę innych, by zajęli wasze miejsca – to oni otrzymają błogosławieństwa i nagrody, które miały być podpisane waszymi imionami. (V Księga Mojżeszowa 28:1-14) W zamian przekleństwa JAHWEH, jak jest zapisane w Księdze Powtórzonego Prawa/5 Księdze Mojżeszowej 28:15-68, będą waszym udziałem.

Kpijcie sobie dalej, wy, kościoły, fałszywi prorocy i ci ze złym duchem jak Korach oraz jego zwolennicy. (Księga Liczb 16:1-35) Nie będziecie więcej kpili, gdy to nastąpi. Wszyscy duchowi liderzy prowadzący MOJE dzieci do nieprzestrzegania MOICH Praw, które dałem Mojżeszowi, zobaczycie, jak te imperia zwane Domami Bożymi zwalą się na ziemię, a Piekło połknie was razem z tymi, którzy mają ducha jak Korach. Stanie się to ponownie. Wszyscy ci, którzy nazywają siebie chrześcijanami, ale czynią to samo co duchowi liderzy – wy również macie ducha jak Korach i spotka was ten sam los, jeśli nie będziecie chcieli posłuchać tego właśnie ostrzeżenia, które daję wam przez tę służebnicę, MOJĄ córkę.

Nie naśmiewajcie się ze Słów Miłosierdzia i Łaski, gdyż Słowa te przychodzą za wysoka cenę – za cenę Życia i Krwi MOJEGO SYNA JAHUSZUA, które JA, JAHWEH, nakazałem MU złożyć w ofierze na Kalwarii, byście mieli Pośrednika przed JA, JAHWEH, BOGIEM całego stworzenia.

Daniel mówił o bestii, która będzie męczyć Świętych JAHWEH i zmieni Czasy i Prawa JAHWEH. (Księga Daniela 7:25)

Paweł nie zniósł Szabatu – jakżeby mógł?

Czy on jest tym, który stworzył Szabat?

Nie, ‘JA JESTEM’ stworzył Szabat dla waszego odpoczynku, odpoczynku we MNIE, bym mógł odnawiać was. Słowa Pawła zostały błędnie przetłumaczone, gdyż on nigdy nie nauczałby was nieposłuszeństwa Torze. Jego słowa zostały przekręcone, aby pasowały do ludzkich wyobrażeń, a nie do JA, JAHWEH. Paweł kierował te słowa do Żydów: „Niechaj nikt was nie osądza za przestrzeganie pewnych dni jako Świętych, lub przestrzeganie Świąt.” (List do Kolosan 2:16) Nigdy nie powiedział, że nie przestrzega Szabatu, ani też nie zachęcał innych, aby go łamali! Paweł przestrzegał MOICH Żydowskich Praw. Paweł nauczał, że jest Miłosierdzie i Łaska poprzez JAHUSZUA, ale uczył również posłuszeństwa względem JAHWEH.

Czyż nie widzicie jeszcze, że Księga Daniela jest odszyfrowywana na waszych oczach?

To, co kiedyś było tajemnicą i było dla was zamknięte, teraz zostało otwarte, jeśli tylko zechcecie szukać MNIE, aby zdobyć Mądrość. Teraz przychodzą nowe Objawienia przez MOICH Namaszczonych, takich jak to naczynie, poprzez które JA teraz prorokuję.

Słuchajcie i połączcie się oraz razem ostrzegajcie, gdyż potrzebujecie jeden drugiego w nowy sposób w nadchodzącym roku 2003. Dlatego właśnie dałem ten sen MOJEJ służebnicy – aby was ostrzegała, byście rozpoczęli zbierać się razem. Wrogowie nie atakują pojedynczo. Wilki grasują w watahach, a więc Owieczki i Baranki należące do JAHWEH muszą również przemieszczać się w stadach.

Chrześcijanie, musicie przestać unikać Żydów, Świętych Dni, Uroczystości oraz tego, co nazywacie Starym Testamentem! JA JESTEM zarówno Starą jak i Nową Księgą. Przestańcie próbować dzielić to, co nigdy nie miało być podzielone, gdyż dom podzielony nie może się ostać.

Chrześcijanie, wyjdźcie naprzeciw Żydom i obejmijcie Izrael w miłości, bo są zaślepieni teraz na sezon [komentarz: wyznaczony czas], ale Izrael będzie zbawiony, jako że MÓJ SYN JAHUSZUA ponownie otworzy oczy ślepych w Izraelu!

JA, JAHWEH, oznajmiam, że ślepe oczy i głuche uszy będą ponownie widzieć [i słyszeć] MOJEGO SYNA JAHUSZUA ha MASZIJACH.

Czytajcie i okażcie się wypróbowani. (List do Tymoteusza 2:15) Wszyscy, którzy rozpoznajecie Słowa waszego Niebiańskiego OJCA JAHWEH, studiujcie w Torze poniższe Słowa, które JA nakazałem na pamiątkę zamieścić MOJEJ córce.

Księga Powtórzonego Prawa/Piąta Księga Mojżeszowa 30:17-19

„Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon cudzym bogom, służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków Niebo i Ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo.”

Ewangelia Mateusza 5:17-18

„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki Niebo i Ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż wszystko się spełni.”


******* Koniec Proroctwa ********

 

Komentarz Elisabeth:

Proszę, przeczytaj poniższy komentarz, jeśli nazywasz się chrześcijaninem i mówisz, że wierzysz w Jezusa Chrystusa. Będziesz zdumiony swoimi odpowiedziami [na poniżej zawarte pytania]. Jest różnica między samym wierzeniem w JAHUSZUA (Jezusa), a podążaniem za JAHUSZUA i posłuszeństwem MU.

Czy chrześcijanie wierzą JAHUSZUA, który po grecku nazywany jest Jezusem, kiedy ON mówi:

„Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj Przykazania”? (Ewangelia Mateusza 19:17)

Czy chrześcijanie zachowują Przykazania? Nie ma wątpliwości, że JAHUSZUA mówił o Prawie otrzymanym przez Mojżesza, ponieważ nie było innych Przykazań. JAHUSZUA nie powiedział, że można wstąpić do Królestwa Niebios jedynie przez wiarę w NIEGO! Biblia mówi, że nawet szatan wierzy, że JAHUSZUA jest SYNEM BOŻYM, SYNEM JAHWEH. Niezbędna jest miłość i stawianie JAHWEH i JAHUSZUA na pierwszym miejscu w życiu, miłości, małżeństwie i służbie misjonarskiej, jeśli ją prowadzisz. JAHUSZUA powiedział również:

„Dlaczego nazywacie MNIE PANEM, lecz nie jesteście MI posłuszni?” (Ewangelia Łukasza 6:46)

Należy przestrzegać Dziesięciu Przykazań, łącznie z Przykazaniem o prawdziwym Szabacie. Obejmuje to zaprzestanie udziału w nabożeństwach w kościołach, w których duchowi liderzy usłyszeli prawdę, a jednak odmawiają posłuszeństwa Czwartemu Przykazaniu JAHWEH.

Moja przyjaciółka, która w przeszłości przekazywała dziesięcinę na tę Misję i wierzyła, że te Proroctwa są od JAHWEH i JAHUSZUA, powiedziała, że jej mąż i rodzina utrudniają jej przestrzeganie Przykazań, gdyż prześladują ją za zachowywanie prawdziwego Szabatu. Ponieważ nie ma w pobliżu świątyni Żydów Mesjańskich, ona z powrotem uczęszcza do kościoła w niedzielę i nazywa pastorem inną osobę, podczas gdy ja miałam niegdyś zaszczyt być nazywana jej pastorem. Ona rozpoznaje prawdę o Szabacie i dała te Proroctwa pastorowi, ale nigdy nie wymagała od niego odpowiedzialności, gdy została mu pokazana Prawda zawarta w Proroctwach. Ona zasmuca DUCHA ŚWIĘTEGO, gdyż ciągle uczęszcza do tego kościoła, w którym pastor powiedział jej, że według Nowego Testamentu już dłużej nie obowiązuje Czwarte Przykazanie o Szabacie – jedynie dziewięć z dziesięciu obowiązuje dziś nadal.

Podobnie czynią inni, którzy byli partnerami i przyjaciółmi tej Misji. Dla niektórych łatwiej jest podporządkować się utartemu ludzkiemu sposobowi postępowania. Utrata wielu przyjaciół i partnerów, których nazywałam zaufanymi, i którzy pomagali nam w przeszłości, zraniła moje serce. Ludzie ci byli bardzo błogosławieni za to, iż byli błogosławieństwem dla nas. Każda ich modlitwa była wysłuchiwana, a gdy pytałam ich: „Czego potrzebujecie teraz od JAHWEH?” oni odpowiadali: „Niczego – wszystkie nasze długi zostały spłacone z nieoczekiwanych wpływów pieniężnych”. Osoba ta powiedziała, że wie, iż wszystkie te błogosławieństwa przychodzą, ponieważ błogosławi tę Misję i staje w jej obronie w obliczu wrogów.

Mówiąc z przykrością, niedługo potem te samy osoby (Komentarz: Wyżej wymieniona oraz jej rodzina.) zaczęły przekazywać dziesięciny, aby wspierać innych Żydów w Rosji. Modliłam się i OJCIEC JAHWEH powiedział mi, że diabeł oszukał tę rodzinę, gdyż ON posłał ich, aby byli błogosławieństwem dla nas, Judeo-Mesjańskiej rodziny i Misji w Ameryce, i mieli również stawać w naszej obronie w obliczu wrogów. Prawda jest taka, iż ta rodzina zmaga się z prawdziwym Szabatem, ponieważ byli Baptystami. Postrzegaliśmy tych ludzi jako przyjaciół i rodzinę, więc sprawia to ból, jak sól sypana na otwartą, krwawą ranę, wciąż jednak doceniamy ich za wszystko, co zrobili dla nas w tamtym czasie.

Wkrótce wszystko, co napisałam pod Namaszczeniem, stanie się faktem i ludzie będą pamiętać, jak reagowali na słowa, które słyszeli, jak również to, czy uczynili cokolwiek, by zachęcić i błogosławić tego posłańca, czy też raczej naśmiewali się, unikali i gardzili mną i tą Misją.

Niektórzy nie chcą poszukiwać JAHWEH i być MU posłuszni, i ominą ich za to nagrody. Ale ci, którzy słuchają JAHWEH i przestrzegają wszystkich 10 Przykazań otrzymają swoje sprawiedliwe nagrody. Tak, gdy grzeszymy, mamy przebłaganie za grzechy – JEGO Imię to JAHUSZUA – jednak nie możemy grzeszyć celowo, gdyż nie mamy już wtedy wytłumaczenia, że „nie wiedzieliśmy”, kiedy przyjęliśmy już JAHUSZUA jako Zbawiciela.

„Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy, ale jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma trawić przeciwników.” (List do Hebrajczyków 10:26)

Niektórzy chrześcijanie przekręcają Pismo, które mówi: „Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały BOŻEJ.” (List do Rzymian 3:23). Interpretują to w ten sposób, że „wszyscy grzeszymy i nie musimy się martwić – nie ma kary za grzech, gdyż Krew JAHUSZUA wszystko zmywa”. Apostoł Paweł przestrzegał nas przed takim myśleniem. Jeśli myślimy, iż niemożliwym jest nie łamać Dziesięciu Przykazań, to jesteśmy zmuszeni wywnioskować, że Mojżesz kłamał, kiedy powiedział w Księdze Powtórzonego Prawa 30:11-14:

„Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je. I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je. Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić.”

JAHWEH mówi w Księdze Ezechiela 33:14-16:

„A kiedy powiem do występnego: Z pewnością umrzesz, on zaś odwróci się od swego grzechu i zacznie postępować według prawa sprawiedliwości: oddając zastaw, zwracając co skradł, żyjąc według praw, które dają życie, nie dopuszczając się zbrodni, to z pewnością zostanie on przy życiu i nie umrze."

Ezechiel był Prorokiem JAHWEH. Nie był nieżydowskim chrześcijańskim kaznodzieją, lecz był Żydem.

Koniec komentarza

Obrażając niektórych, oświecając innych w miłości JAHUSZUA ha MASZIJACH.

Apostoł Elisabeth Elijah

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018