Proroctwo 66 

 

ZADMIJ W TRĄBĘ I OSTRZEŻ, ŻE JAHUSZUA NIE PRZYCHODZI PO KOŚCIÓŁ, LECZ PO SWOJĄ OBLUBIENICĘ!

 

Przekaz otrzymany przez Apostoła Elisabeth Elijah 8-go grudnia, 2002 roku wraz ze snem. 

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać JAHUSZUA Deptaczami Demonów (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH. 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Komentarz Elisabeth: 

8-go grudnia, 2002 roku ja, Elisabeth, otrzymałam we śnie widzenie wybuchających gwiazd i rakiet wystrzelonych w kierunku Ameryki! Módlcie się, żeby JAHWEH unieszkodliwił je, zanim nie będzie za późno. Ja również otrzymałam Proroctwo 66, zupełnie nieoczekiwanie, gdy pisałam to pod tytulem: Proroctwo 66 ZADMIJ W TRĄBĘ I OSTRZEŻ, ŻE JAHUSZUA NIE PRZYCHODZI PO KOŚCIÓŁ, LECZ PO SWOJĄ OBLUBIENICĘ!

 

Uważajcie Amerykanie, nawróćcie się i módlcie się do JAHWEH, aby Wyrok został opóźniony! Wkrótce rakiety będą nadlatywać i tylko modlitwy z postem mogą uczynić je niewypałami lub je opóźnić. Proszę was byście z całą powagą odnieśli się do tego Proroczego Snu, zanim nie będzie za późno. JAHWEH przemawia do nas przez Proroctwa jak również przez Prorocze Sny i Wizje. Proszę was abyście kopiowali to i przekazali innym, oraz Misjom, aby nikt nie mógł powiedzieć, że nie został ostrzeżony. 

Sen: 

Byliśmy na zewnątrz domu, patrząc na gwiazdy na wschodzie. Noc była piękna, niebo ciemne, wypełnione skrzącymi się, pięknymi gwiazdami. Również, dziękowaliśmy BOGU JAHWEH za błogosławieństwo i opiekę nad nami w Ameryce. I jak patrzyłam modląc się, zobaczyłam jakby wybuchającą gwiazdę, z rozpryskami w różnych kolorach. Jak my kontynuowaliśmy modlitwę, ludzie zaczęli gromadzić się w około nas, modląc się do JAHWEH i JAHUSZUA, wychwalając BOGA na głos za stworzone piękno. Pięć kobiet uklęknęło obok nas, przyłączając się do modlitw o opiekę BOŻĄ. To byli nasi pierwsi przyjaciele, którzy przyłączyli się do nas i trzymali nas za ręce. Jednakże wielu stało z boku, patrząc na nas i naśmiewając się z nas. Podczas, gdy patrzyliśmy na niebo, zobaczyliśmy następną wybuchającą gwiazdę i potem jeszcze jedna i następna. Podczas gdy modliliśmy się, więcej ludzi przyłączyło się do nas, modląc się na kolanach. Ja zdałam sobie sprawę, że ci przyłączający się do nas ludzie byli nam przyjaźni, natomiast ci, co odmawiali modlenia się z nami i pomagania nam we wstawianiu się za Amerykę, byli nam przeciwni. 

Te wybuchające gwiazdy stanowiły dla nas zagadkę. Powiedziałam do męża: "To dziwne, bo to nie są fajerwerki, gdyż to nie jest czwartego lipca." Potem zobaczyłam kolorowa smugę i długi ślad na niebie i usłyszałam głośne uderzenie, jakby coś uderzyło w ziemię. Pobiegliśmy, więc, by zobaczyć, co to było. Zobaczyliśmy ludzi zbierających się w około dużej, ciemno-szarej rakiety, częściowo wbitej w ziemię z dwoma czerwonawymi lotkami na jej końcu, sterczącymi ponad ziemią. Ludzie byli przestraszeni. Jak podeszliśmy bliżej, modląc się, zobaczyliśmy cud, a mianowicie, ta rakieta nie wybuchnęła! Chwała niech będzie dla JAHWEH i JAHUSZUA. Ten pocisk rakietowy był niewypałem. Wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że zostaliśmy ocaleni dzięki naszym modlitwom. Tylko JAHWEH i JAHUSZUA mogli zapobiec wybuchowi. Potem ludzie zaczęli iść tam, gdzie my szliśmy, zaciekawieni tym, co uczynimy potem, gdyż oni wiedzieli, iż z nami będą bezpieczni, jeżeli tylko przyłączą się do wspólnej modlitwy. Myśmy, bowiem modlili się jedni za drugich. Mój mąż i ja wiedzieliśmy, że opuścimy miejsce naszego pobytu i pójdziemy na nowe miejsce, gdzie wierzyliśmy, iż będziemy bezpieczni. Jak patrzyliśmy na niebo, to widzieliśmy więcej wybuchających gwiazd. 

Potrzebowaliśmy zaopatrzenia w prowiant na podroż. Poszliśmy, więc do sklepu, który był zapełniony ludźmi. Ludzie szli za nami, ciekawi tego, co uczynimy, gdyż wiedzieli, że pociski rakietowe nie wypalą, gdziekolwiek się znajdziemy. To była obietnica, którą otrzymaliśmy od JAHWEH i JAHUSZUA, a także, że będziemy zabezpieczeni i pod opieką. Ja powiedziałam mężowi: "Ja wiem, że ci wszyscy, którzy idą za nami do sklepu, będą pod opieką." Ludzie w sklepie byli chciwi i samolubni, popychali się nawzajem. Jednakże my wszyscy, którzy weszliśmy razem do sklepu, dbaliśmy wzajemnie o swoje potrzeby. Ludzie w sklepie rozpoznali mnie, jako ta osoba, która wskazała te wybuchające gwiazdy i która modliła się i ostrzegała. Niektórzy w sklepie lubili mnie, a niektórzy byli niegrzeczni, pełni nienawiści. Jak ja stałam w kolejce, niektórzy oddawali mi swoje miejsca, abym mogła zrobić zakupy szybciej. Ja wzięłam parę rzeczy z żywności i jedną dużą torbę chrupek. Jak doszłam do kasjerki, to ja zdałam sobie sprawę, że nie miałam pieniędzy a tylko Przekaz Pieniężny na 700.00 dolarów. Ja zaczęłam się modlić, aby kasjerka miała wystarczająco dużo gotówki w kasie. Ona popatrzyła i okazało się, że miała. Potem poprosiła mnie o Dowód Osobisty. Mój mąż był na końcu sklepu i on miał moje papiery. Poszłam, więc do niego po mój Dowód i okazałam go kasjerce. Kasjerka popatrzyła na mój Dowód i powiedziała, że zazwyczaj nie czyni tego. Ci z ludzi, którzy nienawidzili mnie byli bardzo źli na mnie, ale inni okazywali zrozumienie. Kasjerka wydała mi resztę i powiedziałam jej jak bardzo doceniam jej pomoc. I wyszliśmy ze sklepu z tymi ludźmi, którzy szli z nami, którzy wiedzieli, że będą bezpieczni z nami. Koniec snu. 

Wytłumaczenie snu: 

Kiedy obudziłam się ze snu rano w niedzielę, powiedziałam memu mężowi ten sen. Potem modliliśmy się razem. Najpierw modliliśmy się o wyjaśnienie znaczenia wybuchających gwiazd. Ja powiedziałam: "Ja nie rozumiem, co oznaczają te wybuchające gwiazdy." I natychmiast JAHWEH odpowiedział mi: "Co jest na waszej fladze?" Odpowiedziałam: "Gwiazdy" JAHWEH odpowiedział: "A co te gwiazdy reprezentują?" Odpowiedziałam: "Stany" JAHWEH odpowiedział: "Módl się, by te pociski rakietowe, które spadną na te Stany, reprezentowane przez wybuchające gwiazdy w twoim śnie, były niewypałami." JAHWEH również dodał: "Zadmij w trąbę i ostrzeż, że JAHUSZUA nie przychodzi po Kościół, lecz po Oblubienicę!" 

 

(Uwaga: to proroctwo zaczyna się poleceniem by powiedzieć Jimowi Bramlett, z Five Doves Ministry. Proszę wszystkich, którzy czytają to, dostarczcie się ten sen i proroctwa do Jima, bo nie wiem, czy otrzyma on pocztę, którą wysyłam do niego. Proszę pomóżcie mi być posłuszną. Nigdy wcześniej nie dano mi polecenia by powiedzieć konkretnej osobie proroctwo i by poprosić ich o pomoc w przekazaniu wiadomości! Jestem posłuszna teraz. Czy Jim będzie posłuszny i przyjmie to prorocze ostrzeżenie, tylko czas pokaże. Niechaj JAHWEH błogosławi was, przynajmniej za wysłanie do niego i innych. Proszę wysłać mi e-mail i dajcie mi znać, czy pobłogosławiliście mnie w ten sposób. Dziękuję.)

 

Koniec komentarza.


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

Powiedz Jim Bramlett z Five Doves Ministry, aby zamieścili ten Sen i Proroctwo i ostrzeż każdego, kto będzie słuchał, gdyż nadchodzi wyrok na Amerykę!

 

Ci, którzy przyłączą się do ciebie i będą się modlić, będą zaoszczędzeni, a pociski rakietowe będą niewypałami i nie wyrządzą im szkody. Tych ludzi, którzy będą błogosławieństwem dla ciebie, JAHWEH i JAHUSZUA będą błogosławić.

 

Tych, którzy przeklinają tę Misję i naśmiewają się z Przekazów, JA przekazałem tobie byś ich ostrzegła zanim nie będzie za późno! JA, JAHWEH i JAHUSZUA dopilnujemy, by ci byli bez żywności i schronienia, i te pociski rakietowe nadlecą na miejsca, gdzie oni żyją! W dodatku, te pociski nie będą niewypałami.

 

JA posłałem cię szereg lat temu i posyłam cię, jako Nowego Eliasza do Wdów z Sarepty w Ameryce i dookoła świata. A one nie wiedziały, że są bez środków do życia, gdyż jeszcze nie była pora, ale wkrótce ten czas przyjdzie na nie.

 

Te w sklepie, które nie lubiły cię i które nie modliły się z tobą, ani nie pomagały ci, a tylko naśmiewały się z Przekazów, które tobie dałem, będą tymi, które będą cierpiały, gdy zło ogarnie ziemię jak nigdy dotąd.

 

Tylko ci z Duchowymi Oczami i Uszami będą słyszeć ciebie ostrzegającą wojska na murach obronnych, które przykazałem ci, byś zebrała.

 

Nie przejmuj się tymi, którzy buntowali się przeciwko prawdzie, którą nakazałem ci mówić. Nie przejmuj się jak dużo ludzi zaprzestanie cię wspierać finansowo, gdyż JA będę błogosławić tych, co błogosławią cię i będę przeklinać tych, którzy przeklinają ciebie. I wzbudzę innych, by byli pomocą dla ciebie, a nie przeszkodą. 

 

Ta Misja nie jest nazwana imieniem człowieka, ale przynosi chwałę JAHWEH nawet samym imieniem. Ta Misja nie przemawiała słowa dla "swędzących uszów", ale raczej dla Świętych uszów, które chcą być posłuszne i pragną zadowolić JAHWEH. I podobnie jak chodzili Henoch i dawny Eliasz, tak będą chodzić i ci, którzy słuchają i są posłuszni, i którzy słuchają JAHWEH i będą nazwani Oblubienicą JAHUSZUA.

 

JA, JAHWEH, nie posyłam MEGO SYNA by porwał Kościoły, ale raczej Oblubienicę JAHUSZUA, którzy są Pierwszymi Owocami.

 

Są wymagania do spełnienia, by zostać JAHUSZUA Oblubienicą. JA, JAHWEH, powiedziałem ci i usłyszałaś: "JAHUSZUA nie przychodzi po nieposłuszną Oblubienicę!"

 

Pamiętasz te Pięć Roztropnych Dziewic z olejem w ich lampach? Pamiętasz, że te Pięć Nieroztropnych nie posłuchało? Wszystkie były ostrzeżone, że OBLUBIENIEC nadchodzi.

 

Dwie grupy czekały!

Ci, zaliczeni do Oblubienicy otrzymają swoje ciała w Chwale, a świat prawie nie zauważy jak zostaną porwani i przygotowani w marszu z rozkazami jak pomoc Gościom i jak zabezpieczać gości, którzy nie nadawali się, by być nazwani Oblubienicą! Gdyż Goście nie uczynili dodatkowego wysiłku, wymaganego posłuszeństwa i Świętości, porzucenia rzeczy tego świata dla sprawy Królestwa JAHWEH!

 

Goście miłują OBLUBIEŃCA, ale nie wystarczająco by porzucić bezbożne zwyczaje i święta sezonowe, wliczając Kościoły Babilonu i ustanowione przez ludzi duchowne prawa.

Goście wiedzieli, kim jest JEZUS, ale odmówili poznania dalszego, kim jest JAHUSZUA, KRÓL Żydowski, wasz Żydowski Najwyższy KAPŁAN, który był posłusznym i przestrzegał Żydowskie najważniejsze Święte Dni i Święta.

Goście upierali się przy wygodnym uczestnictwie w rutynowych kościelnych spotkaniach, które żywiły ich czerstwymi okruchami chleba w zamian za świeżą Mannę z Niebios.

 

Oblubienica JAHUSZUA zajmuje się więcej niż tylko sobą, ale pracuje na rzecz innych, aby poznali prawdy Królestwa Niebiańskiego.

 

Oblubienica JAHUSZUA przygotuje Gości na Weselną Ucztę, co czynią teraz w ich śmiertelnych ciałach i będą kontynuować by pomóc i przygotować Gości po zmianie swoich ciał na Ciała w chwale. I będą ostrzegać Gości, by nie przyjęli Znaku Bestii i by pomóc zabezpieczać ich zarówno w sferze fizycznej jak i w duchowej. 

 

Jak wielu z was czytających lub słuchających to wie, że JA, JAHWEH i MÓJ SYN JAHUSZUA, powiedzieliśmy te prawdy słyszalnymi Słowami, w Proroctwach, w Snach, w Wizjach i Namaszczonych Pouczaniach przez MOJEGO Żydowskiego Apostoła Elisabeth Elijah?

 

I wy z własnej woli zamknęliście wasze uszy i zaprzestaliście wspierać tę Misję, byście nie byli urażeni, musząc przyznać się do grzeszenia!

 

Jak wielu z was pozostaje w Kościołach Babilonu dla wygody? (Apokalipsa/Objawienie Św. Jana rozdział 17, rozdział 18)

 

Jak wielu z was zmieszało stare wino z nowym i dziwiło się, że rozsadza?

 

Dlaczego duchowni duszpasterze innych kościołów nie przyjmują tych prawd, gdy ich konfrontujecie?

 

Jeśli nie ukorzycie się i nie nawrócicie to jesteście Gośćmi, lub gorzej … tym letnim kościołem, który JA wypluję z MOICH Ust! (Apokalipsa/Objawienie Sw. Jana 3:16)

 

JA, JAHWEH, używam tej Misji by sprawdzać ludzi, jak jest napisane w księdze Jeremiasza 6:27-30.

 

Jak mało ludzi słuchało, aż te pociski rakietowe uderzyły?

 

Ludzie będą się naśmiewać, ale potem będą modlić się o miłosierdzie, opiekę i zaopatrzenie, i będą przychodzić do tej Misji po odpowiedzi.

 

Nad niektórymi okażę miłosierdzie, a nad innymi nie okażę.

 

Ta wdowa z Sarepty by zmarła, gdyby nie posłuchała dawnego Eliasza.

 

Ja posyłam MOICH Apostołów i Proroków by ostrzegali, a pomimo to jak mało słucha i przyłącza się do nich w posłuszeństwie, żalu za grzechy, nawróceniu się, w modlitwach, czci i w pochwałach, że JA, JAHWEH, zaoszczędzę wszystkich tych, którzy ukorzą się i będą prosić, aby Wyrok był opóźniony, ażeby więcej dusz idących na zatracenie zostało dosięgniętych.

 

W obecny czas sezonu wszystko jest o chciwości i egoizmie, a JA pokazałem wam chciwość i egoizm, nawet w tym śnie, który ukazałem MOJEJ służącej Elisabeth, i końcowy ich rezultat. JA powiedziałem jej, by zatrąbiła i zebrała wojska na murze obronnym.

 

Jak wielu z was jest głuchych i nie słyszy tej trąby?

 

Jak wielu będzie słuchało tego i zajmie swoje miejsce na murze? 

 

JA, JAHWEH, obiecuję Ci MOJA ukochana córko, i wszystkim innym, którzy łączą się do ciebie w prawdach, których cię nauczyłem, a które pokrywają się z MOIM Pismem Świętym, że gdziekolwiek mieszkasz MOJA córko, gdziekolwiek są MOJE wierne dzieci, które biorą poważnie to ostrzeżenie i inne ostrzeżenia, które JA wypowiedziałem przez ciebie, i modlą się za Amerykę i słuchają MNIE trwając w Świętości i idą krok w krok za JAHUSZUA, czyniąc jeden krok za każdym razem, JA, JAHWEH, będę błogosławił i ochraniał ich!

 

Ktokolwiek przyłączył się do ciebie w tym śnie i uznaje, że JA powołałem ciebie, abyś była strażnikiem na murach obronnych i że namaściłem ciebie, abyś zebrała MOJE wojska, abyś pomogła przygotować Oblubienicę na przyjście MEGO SYNA JAHUSZUA, i błogosławi cię, a nie przeklina, i czyni to, czego zwykle nie czyni, a mianowicie by być błogosławieństwem dla tej Misji, to JA będę błogosławił i zabezpieczał i zaopatrywał ich, podczas, gdy razem trzymacie się za ręce i modlicie o opóźnienie Sądu nad Ameryką, jako, że nie może on być powstrzymany.   

 

W przeciwnym razie JA, JAHWEH, musiałbym przepraszać Sodomę i Gomorę miedzy innymi, które zniszczyłem za grzeszenie i bałwochwalstwo.

 

JA, JAHWEH, ostrzegam wszystkich ludzi, którzy będą nienawidzić i naśmiewać się z tego Ostrzeżenia, ponieważ wychodzi ono z ust kobiety!

 

Czy potrzebuje przypomnieć wam, jak JA użyłem Deborę z dawnych czasów? (Księga Sędziów, rozdział 4)

 

Wojskami na murach są mocarne kobiety JAHWEH, i one są liczniejsze aniżeli mężczyźni!

 

JA używam te kobiety, by zawstydzić mężczyzn, tak jak uczyniłem to Barakowi.

 

Tylko JA, JAHWEH, wiem, czego będzie potrzeba, by mężczyźni byli duchowymi przywódcami, a nie naśladowcami.

 

MOJE Mocarne Kobiety Wojownicy, które mają mężów w oczach tego świata, którzy upierają się by być członkami Kościołów Babilonu, pouczających kłamstwa i idą za ciałem, a nie RUACH ha KODESZ (DUCHEM ŚWIĘTYM), nie są liderami prawdy i Świętości – oni zostaną publicznie zawstydzeni.

 

Nie mówię tym kobietom, które namaściłem podobnie jak w księdze Joela 2:25-28, aby nie słuchały MOICH Przykazań, nawet jeśli to jest mąż tej kobiety, mówiący by poddać się jego woli. Pouczenie dla żony, które mówi: "Żony poddajcie się woli męża we wszystkim" (List Sw. Apostoła Pawła do Efezjan 5:22-23) nie jest przeznaczone dla tych, które są nierówno sprzężone z niewierzącymi!

 

MOJE Słowo zostało przekręcone, by zmusić kobietę do poddania się wyobrażeniom bezbożnych, kiedy jest używane przez bezbożnego męża. JA używam MOJĄ córkę teraz, by wypowiedziała teraz tę prawdę, która was oswobodzi. Wiele kobiet zmaga się z tym, ale prawda jest taka, że wybieracie współmałżonka waszym ciałem.

 

I mężowie, którzy mają małżonki, które odrzucają Świętość i Zbawienie JAHUSZUA – wy wybraliście taką żonę, gdyż JA nie złączyłem i nigdy bym nie sprzęgnął wierzącego z niewierzącą w JAHUSZUA razem!

 

Ale JA pozwalam wam i będę wam pozwalać podejmować decyzje i wybierać.

JA dałem wam do zapamiętania Nehemiasza i Ezdrasza (Ezdrasza 9:1-15, Nehemiasza 13:23-27). Żydzi nie mieli dozwolone by wziąć za żony bezbożne poganki. MOJE dzieci wszczepione w "Gałąź JAHUSZUA" (List Sw. Pawła do Rzymian 11:17-24) chociaż możecie nie być Żydami biologicznie, jednak Duchowo jesteście nimi całkowicie! (List Apostoła Pawła do Rzymian 2:28-29)

 

Te hebrajskie prawa dotyczą również i was!

 

Jeśli mąż nie słucha JAHWEH i JAHUSZUA w Świętości i prawdzie i domaga się, by żona nie przestrzegała Torah, wliczając wszystkie Dziesięć Przykazań, i przeszkadzają MOIM Namaszczonym kobietom stawiać JAHWEH i JAHUSZUA na pierwszym miejscu w ich życiu, JA, JAHWEH, nie nazywam tych małżeństw równo sprzężonymi!

 

I JA, JAHWEH, rozdzielę te małżeństwa, gdzie mężczyzna odmawia żonie,  lub [żona] mężczyźnie, by byli wszystkim tym, czym JA powołałem ich i wybrałem ich, by byli!

 

JA uczynię to, o co ten mąż lub żona modlili się bezustannie i z wiarą. Jeśli oni są posłusznymi i Świętymi, to JA nie pozwolę niczemu i nikomu stanąć pomiędzy nimi, a JA, JAHWEH, OJCEM i STWÓRCĄ, i JAHUSZUA MESJASZEM.

 

Jeśli mąż lub żona nie przeszkadzają w sposobie, w jaki mąż lub żona czci ich STWÓRCĘ i MESJASZA, w prawdzie i posłuszeństwie, i jest otwartym na Zbawienie, to JA będę miał więcej tolerancji i cierpliwości w stosunku do niego lub do niej. Żona będzie ciągle tak, jak Deborah z dawnych czasów i JA użyję jej potężnie, podczas gdy ona będzie wstawiać się za jej mężem tak długo, jak on nie czyni jej nic złego w żaden sposób, ani też nie zabrania jej słuchania MOICH Przykazań, oraz powołania, jakie JA, JAHWEH, mam dla niej w jej życiu!

 

JA oznajmiam to: Razem będziecie uczestniczyć w walce duchowej i modlitwach, w wstawianiu się za narody i ludzi wszystkich ras, narodowości i języków, by osiągnąć to, do czego was wyznaczyłem. Z tym, że przypominam wam, iż wielu jest wzywanych, lecz mało wybranych (Ewangelia Św. Mateusza 22:14), w zależności od tego jak bardzo pragniecie wzrosnąć duchowo.

 

Tutaj macie do wyboru: Będziecie miłować i słuchać dróg tego świata, czy też będziecie słuchać MNIE, JAHWEH, i MEGO SYNA JAHUSZUA?

 

Do was należy wybór.

 

Już przed stworzeniem tego świata JA, JAHWEH, wiedziałem, kogo imiona są w Księdze Życia BARANKA! 

 

 

*********  Koniec Proroctwa  ********* 

2 Księga Kronik 7:13-14 

13. Gdy zamknę Niebiosa, tak iż nie będzie deszczu, albo gdy każę szarańczy, aby objadła ziemie, albo gdy ześlę zarazę na MÓJ lud, 

14. I ukorzy się MÓJ lud, który jest nazwany MOIM Imieniem, i będą się modlić, i szukać MOJEGO oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to JA wysłucham z Niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemie ozdrowię. 

Księga Ezdrasza 8:21-23 

21. Potem zarządziłem tam nad rzeką Ahawa post, abyśmy się ukorzyli przed naszym BOGIEM i wyprosili u NIEGO szczęśliwą drogę dla siebie, dla naszych rodzin i dla całego naszego dobytku. 

22. Wstydziłem się, bowiem prosić króla o eskortę i jeźdźców, aby nas w drodze bronili przed wrogami; powiedzieliśmy wszak królowi: Ręka naszego BOGA spoczywa dobrotliwie nad wszystkimi, którzy GO szukają, lecz JEGO moc i gniew dotknie wszystkich, którzy od NIEGO odstępują. 

23. Pościliśmy, więc i prosiliśmy naszego BOGA o to, i ON dał się nam ubłagać. 

Księga Joela 2:25-27, 3:1-2 (Proszę abyście przeczytali całego Joela) 

25. I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem. 

26. Wtedy będziecie jeść obficie i nasycicie się, i wysławiać będziecie imię JAHWEH, swojego BOGA, który dokonał u was cudów. 

27. I poznacie, że JA jestem wśród Izraela i że JA, JAHWEH, jestem waszym BOGIEM i nie ma innego; I lud MÓJ nigdy nie zazna wstydu. 

1. A potem wyleję MOJEGO DUCHA na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. 

2. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach MOJEGO DUCHA. 

Oświecając jednych, obrażając innych w Imię JAHUSZUA HA MASZIJACH, 

Apostoł Elisabeth Elijah.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]