Proroctwo 65

SZYKUJCIE SIĘ! SZYKUJCIE SIĘ! SZYKUJCIE SIĘ!

BĄDŹCIE PRZYGOTOWANI, GDYŻ NADESZŁY DNI ZŁA!

Przekaz otrzymany przez Apostoła Elisabeth Elijah 29 listopada, 2002 roku.

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH. 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz Elisabeth:

To jest pierwsze Proroctwo na Swieto Chunuka, otrzymane w czasie najmniej oczekiwanym, podczas, gdy modliliśmy się za naszą siostrę w JAHUSZUA Tricie, która przechodzi problemy małżeńskie w czasie, gdy jej mąż szykował choinkę. Ona nie mogła skrywać prawdy, którą poznała poprzez tę Misję i tego faktu, iż choinka nie ma nic wspólnego z JAHUSZUA.

My modliliśmy się o pokój dla niej, pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie oraz by prawda uwolniła jej męża. Jak ja modliłam się w językach, to Proroctwo przyszło do mnie i wypowiedziałam je, a mój mąż nagrał je na taśmie magnetofonowej. My nie mieliśmy nawet czasu, by zapalić menorach (świecznik). W zamian JAHWEH powiedział mi, iż dał mi świeże Namaszczenie RUACH ha KODESZ (Namaszczenie DUCHA ŚWIĘTEGO), by podzielić się z ludźmi. Nie tylko, by zapalić lampę olejową, ale by podzielić się tym Namaszczeniem RUACH ha KODESZ, które jest darem dla tego świata, dla tych wszystkich, którzy mają duchowe uszy do słuchania i duchowe oczy do widzenia prawdy, która ich oswobodzi w Imię JAHUSZUA. Jedną rzecz dostrzegłam: Ja mogłam wyraźnie dostrzec różnicę w mowie JAHWEH i JAHUSZUA.

 

 

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

Szykujcie się, szykujcie się, szykujcie się!

Przygotujcie się MOJE dzieci, gdyż złe czasy nadchodzą na was!

JA nie wysyłam tego narodu na wojnę.

Jeśli oni chcą wojny, to otrzymają wojnę, ale to będzie MOJA broń, broń Niebios, arsenał warunków atmosferycznych, arsenał żywiołów.

JA wstrząsnę narodami, które śmią zapierać się MNIE i chwalą się własną mocą. Oni zobaczą, że ich moc jest niczym, jest pusta bez siły.

Liderzy tego kraju nie zmagają się z człowiekiem!

Liderzy Organizacji Narodów Zjednoczonych nie zmagają się z człowiekiem, ale z JA, JAHWEH, z tym wielkim BOGIEM: JA JESTEM!

Oni mówią: "Ja uczynię to moim sposobem, a nie sposobem JAHWEH."

Ci, którzy dzierżą władzę na tym świecie z ich wynalazkami myślą, że mogą kontrolować pogodę i żywioły, ale JA zamierzam wprawić ich w zakłopotanie poprzez zwrócenie ich własnej broni przeciw nim samym, ich własne maszyny, ich własne wynalazki, ich własne trucizny, które zamierzają dać innym – oni sami będą je pić! Ani ich właśni umiłowani nie będą zabezpieczeni, choć mówią, że uczynią to.

Ci, którzy upierają się przy celebrowaniu świąt, które nie są wskazane do celebrowania przez Torah jako Święte Dni, spostrzegą, że doświadczają MÓJ Gniew w przemożny sposób, nawet ci, którzy są nazywani Imieniem MEGO SYNA, ponieważ ta prawda uwolniła ich, i ponieważ oni mają być Świętymi jak i JA jestem ŚWIĘTYM. Jednakże czyniąc przeciwnie, upierając się przy celebrowaniu, uczestnictwie i kontynuowaniu w tych pogańskich świętach – a więc oni nie będą odczuwali MEJ obecności, nie będą słyszeli MEGO DUCHA mówiącego do nich – dostrzegą, iż nie są już więcej w MOJEJ Arce gdzie JA oddzieliłem osobno MOJE dzieci.

Oj, MOJA córko, JA wiem, że nie chciałaś mówić tych słów, gdyż tych, których kiedyś nazywałaś przyjaciółmi, będziesz nazywać wrogami, ale wiedz to, że uczyniłaś to MOIM sposobem, a nie swoim.

JA używam tę Misję by przygotować Oblubienicę JAHUSZUA.

JA powiedziałem tobie już raz i mówię ci ponownie: JA nie przychodzę po nieposłuszną Oblubienicę.

MÓJ SYN nie przychodzi po nieposłuszna Oblubienicę.

Albo jesteście MYMI dziećmi, albo nie jesteście!

Światło musi być oddzielone od ciemności! JA biorę MÓJ dzielący miecz i oddzielam to, co nigdy nie połączyłem!

Ale JA czynię to dla bezpieczeństwa MOICH dzieci tych, którzy naprawdę pragną iść za JAHWEH i JAHUSZUA, tych, którzy są wypełnieni MOIM RUACH ha KODESZ (DUCHEM ŚWIĘTYM)!

MOJE dzieci, kościoły pouczają kłamstwa, gdyż tylko najbardziej Świętobliwi są nazwani MOJĄ Oblubienicą!

Istnieją wymagania by zostać Oblubienicą JAHUSZUA, i jednym z nich jest: Chociaż żyjecie w tym Świecie, to nie macie zachowywać się jak ten Świat!

Musicie pozostawać Świętymi i czystymi przede MNĄ, obmytymi w Krwi MEGO SYNA przelanej na Kalwarii.

JA namaściłem MOJĄ córkę by przemawiała z tej Misji, by pomóc przygotować Oblubienicę na ten Dzień Zaślubin, by pomóc im napełnić ich Lampy MOIM Świętym Olejem i nawet by mieli trochę na zapas.

JA używam ciebie, MOJA Córko, podczas, gdy prawda jest wypowiadana.

JA używam tej mocarnej Misji by oddzielać plewy od ziarna.

Tak, ataki są potężne, ale wynagrodzenie jest znacznie większe! Pamiętajcie MOJE dzieci, JA powiedziałem: "Idźcie i ukryjcie się tylko na krótką chwilę, podczas gdy MOJE sztormy przeminą." Gdyż, podczas, gdy JA daję wam te sny, nadciągną tornada, jakich nigdy nie widziano, ziemia będzie się trząść i trząść, podczas, gdy napocznę stąpać MYMI dwiema Stopami.

Gdyż JA jestem zdenerwowany i jestem przepełniony gniewem, bo czyż nie powiedziałem: "Nie miejcie innych bogów przede MNĄ"?

To, co kiedyś uczyniliście w niewiedzy, JA nie zarzucam wam tego. Ale to, co MÓJ Kościół czyni ze świadomością wiedzy, to naprawdę gniewa MNIE!

Nadejdą fale tsunami – to będzie MOJA Ręka, która wzbudzi je w morzu!

JA daję ciągle te ostrzeżenia!

Co mam wam uczynić byście ugięli swoje kolana przede MNĄ?

JA już nie zaakceptuję wyglądu świętobliwego!

Ci z Letniego Kościoła – wasze modlitwy są odrazą dla MNIE! JA ostrzegałem i ostrzegałem o tym, co uczynię z tymi letnimi: JA wypluję ich z ust MOICH! (Apokalipsa/Objawienie Św. Jana 3:16). Wy jesteście jak plwociny, które zbierają się w MOICH Ustach! Czynicie MNIE chorym! A szatan drwi ze MNIE i mówi: "Popatrz na TWOJE letnie kościoły, które pouczają kłamstwa i czynią to w Imię JAHUSZUA! I nie korzą się i nie żałują za grzechy i nie odwracają się od tej pogańskiej drogi."

Ale MOJE umiłowane dzieci, które są wypełnione MOJĄ RUACH ha KODESZ – JA nie jestem rozgniewany na was. JA obejmuję was; JA pokrywam was pocałunkami i kiedy upadacie, JA jestem tam by was podnieść i oczyścić was i by kołysać was w MOICH Ramionach. Wy, którzy szukacie prawdy, całkowitej prawdy i którzy nie przyjmiecie kłamstw, wy jesteście tymi, MOJE dzieci, których lampy JA wypełniam, aż do przepełnienia! Wy jesteście tymi, przez których SZIKAINJAH CHWAŁY świeci jasno, gdyż wasze ciała są światłami, lampami, które JA wypełniam MOIM RUACH ha KODESZ (DUCHEM ŚWIĘTYM) i wy macie więcej do podzielenia się, gdyż posługujecie innym w Imię JAHUSZUA. Wy wiecie, że ten OLEJ nie może być nigdzie zakupiony, ale jest cena do zapłacenia za NIEGO, a mianowicie by być Świętym, bo JA jestem ŚWIĘTY.

Utrzymujcie swoje umysły w Świętości!

Utrzymujcie wasze ciała w Świętości przede MNĄ!

I jedyną, wyłączną drogą, poprzez którą to może być dokonane jest poprzez przelaną na Kalwarii Krew JAHUSZUA HA MASZIJACH!

JA dałem w ten dzień MOJEJ córce sen, że została otruta. I każdego razu, kiedy wy jecie pożywienie, MOJE dzieci, wy nie zdajecie sobie sprawy z tego, co przyjęliście. Hormony, które spożywacie, zarazy, a więc pytajcie MNIE jak je oczyścić i JA pokażę wam, MOJE dzieci, gdyż ciało jest Świątynia RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) i musi być oczyszczone. Dostrzeżecie, że nawet będziecie słyszeli ode MNIE łatwiej. Wojna toczy się wewnątrz waszych ciał, nie tylko duchowa, ale i fizyczna. Gdyż JA nie tylko czyszczę wasze dusze, lecz i waszą krew. JA usunę toksyny z waszej krwi, z waszych ciał, z waszych jelit. 

Gdyż to, co nadchodzi….Podczas, gdy jesteście w tych śmiertelnych ciałach z mięsa i krwi – musicie być przygotowani, musicie być wzmocnieni, musicie być uzdrowieni, gdyż nadeszły na was choroby, których nie znacie. Ponieważ prosicie o błogosławienie pożywienia, które jecie i napoju, który pijecie, JA jestem wierny i pokażę wam, co uczynić. Czasami, MOJE dzieci, zabezpieczenie nie jest przez MOJE nadnaturalne ręce, ale musicie również podjąć je w sferze fizycznej.

A więc oczyszczajcie swoje ciała, MOJE dzieci, tak jak oczyszczacie swoje Dusze i Ducha, przygotujcie swoje ciała, MOJE dzieci, gdyż nadchodzi wojna nieopisana.

Nie zawierzajcie rządom tego świata, by was zabezpieczały, gdyż nie znajdziecie tam bezpieczeństwa!

Wierzcie w BOGA, który stworzył was, który zna każdą molekułę, każdy atom, każdą komórkę, każdą z waszych "DNA"! Każdy z was jest indywidualnością, ale JA znam każdego z was po imieniu nadanym przez BOGA!

Módlcie się do MNIE, a JA dam wam Mądrość!

JA postawie innych na waszej drodze, gdyż JA wzbudziłem tych ukrytych, by dać wam Mądrość w tym czasie, by zaopiekować się tą Świątynią RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO).

Używajcie wszystkiego, co JA dałem wam dla chwały JAHWEH i JAHUSZUA, podczas gdy musicie je jeszcze używać! Szatan dąży by obedrzeć was ze wszystkiego, ale nie martwcie się dzieci, JA ukryję was. Oni mogą wprowadzić te bezbożne ustawy, których chcą wasi politycy i liderzy, ale jedynie JA pozwalam na ich wprowadzenie.

Nie martwcie się MOJE dzieci!

JA nigdy nie opuszczę was, ani nie porzucę was, jeśli tylko będziecie słuchać, kiedy JA mówię, jeśli tyko wasze uszy będą skłonione w kierunku MOJEGO Ucha, jeśli tylko wasze modlitwy nie będą odrażające dla MNIE, jeśli tylko pragniecie być Świętymi jak i JA jestem ŚWIĘTY, jeśli tylko przestrzegacie Torah i nie odrzucacie Go.

Gdyż to nie są dwie księgi, to jest jedna Księga podzielona przez człowieka.

Jedna potwierdza drugą, gdyż ta dawna księga i ta nowa są naprawdę jednością tak, jak JA, JAHWEH i MÓJ SYN JAHUSZUA.

JA jestem w MOIM SYNU i MÓJ SYN jest we MNIE. Tak samo jest z tą dawniejszą Księgą i z tą nowszą Księgą! Studiujcie i okażcie się godnymi! Studiujcie i okażcie się zaakceptowanymi! Studiujcie i okażcie wiedzę, którą JA wam dałem!

Ta Księga została wielokrotnie tłumaczona. Szukajcie MNIE, by dowiedzieć się, które tłumaczenie należy studiować w więcej aniżeli jednym, greckim języku!

Studiujcie język hebrajski!

Studiujcie aramejski!

Czytajcie i słuchajcie tego, co MOJE Słowo naprawdę mówi! Nie idźcie za pogańskimi zwyczajami ludzi, bezbożnymi zwyczajami kłaniania się bałwanom!

I tak jak Szadrach, Meszach i Abednego, JA będę zabezpieczał was w ognistym piecu, gdy nadejdzie!

******************

Koniec Proroctwa

Oświecając jednych, obrażając innych w Imię JAHUSZUA HA MASZIJACH,

Apostoł Elisabeth Elijah: To prorocze słowo przyszło w niespodziewanym momencie, kiedy modliliśmy się za kolejną siostrę, której małżeństwo zostało podzielone i porzuciła go i ukochana Tricia, my modlimy się za was. Ponieważ chcecie postępować według sposobu JAHWEH i JAHUSZUA, to namaszczenie przyszło na mnie i to jest, gdy to proroctwo przyszło.

 

Apostoł Elisabeth Elijah

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]hoo.co.uk
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]