Proroctwo 5

 

JESTEŚCIE MOIM UKRYTYM SKARBEM, JESTEŚCIE MOJĄ UKRYTĄ BRONIĄ.

Spisane/wypowiedziane pod Namaszczeniem DUCHA ŚWIĘTEGO
przez Prorok i Apostoł Elisabeth Sherrie Elijah,
14-ego
marca 1997 roku.

 

Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3). W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: „DŻEHOWA”, a zapisywane, jako Jehova, wymawiane, jako Jehowa w języku polskim.

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH we wczesnych Proroctwach.

Komentarz Prorok Elisabeth:

Zaczęłam modlić się w Językach DUCHA ŚWIĘTEGO i zdałam sobie sprawę, że BÓG namaszcza mnie, i nadszedł ten poniższy Przekaz. Chociaż z początku miał on być on wyłącznie dla młodego człowieka, który do mnie napisał – Daniela – okazało się, że jest on dla wielu! Bądźcie błogosławieni, podczas gdy czytacie co poniższe, i zobaczcie, czy DUCH ŚWIĘTY nie ukazuje wam, że jest to również dla was.

Jak to powiedział BÓG JAHWEH: „Jeśli nieustannie poszukujecie MOJEGO Oblicza i pytacie MNIE, kiedy was użyję – oto dla kogo jest ten Przekaz! Jeśli słyszycie MÓJ Głos w tym Proroctwie, to wy, MOI synowie i córki, jesteście tymi, dla których jest ten Przekaz. MÓJ DUCH potwierdzi wam, jeśli ta wiadomość jest dla was, gdyż złoży świadectwo Duchowi wewnątrz was. Wszyscy inni pozostaną głuchymi i dla nich to będą jedynie słowa. Będą oni wątpić, czy to rzeczywiście BÓG przemawia przez tę Służebnicę. Macie rację, jeśli tak czujecie – to nie miało być dla was.

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

MOJE najdroższe dzieci, jesteście niczym ukryty skarb. Jesteście niczym ukryty kołczan ze strzałami, podczas gdy oni widzą tylko łuk. JA użyję was, abyście przemawiali z mocą i czynili to, co czyni wasza siostra – ostrzegali przed nadchodzącym Sądem!

Wy także jesteście Strażnikami na Wieży! (Ezechiel 3:17-21). Wypatrujcie znaków na niebie, tak jak to czynił Eliasz, gdyż zostaniecie ostrzeżeni, a potem przekażcie te ostrzeżenia innym. MOJE dzieci, JA namaściłem was, abyście dzielili się darami, które wam dałem. Nie mieliście śmiałości, aby czynić to w sposób, w jaki was namaściłem. Ale ten dzień zarządziłem. Spotkaliście się z MOJĄ Służebnicą, i jej dary oraz wasze dary stały się jednością. Pobudziliście Dary u siebie nawzajem. Nie sądźcie, że jest to przypadek, ponieważ jesteście jednością w MOIM Duchu!

MOJE Słowo płonie wewnątrz was jak płonący miecz! Obosieczne ostrze będzie ciąć głęboko. Jest wiele ognia zamkniętego w waszych kościach, a wy nie wiecie, co z tym zrobić. Zacznijcie je wypowiadać! MOJE Słowo nie może powrócić do MNIE bezowocne, musi ono wykonać to, do wykonania czego JA je wezwałem. (Izajasz 55:11)

Wiele powiedziałem wam w tajemnicy a nie podzieliliście się tym z innymi. Teraz jest ten czas, aby zatrąbić i ostrzec o nadchodzącej zagładzie tych, którzy drwią lub ignorują, ale i o czasie błogosławieństw dla tych, którzy są posłuszni i szukają w pokorze MEGO Oblicza, tych, którzy nasłuchują MOJEGO Głosu; a MOJE owieczki znają MÓJ Głos i nie przychodzą do obcego – ci nie muszą się niczego obawiać!

Chociaż śmierć otacza ich, to powiedz im, że nie skrzywdzi tych, którzy są MOI. I jeśli są męczennikami, to ich krew spłynie na ziemię tylko po to, by przynieść więcej Pawłów, którzy kiedyś byli Szawłami, i by zrodzić więcej Szczepanów!

Ty jesteś niczym Szczepan. Jesteś MOJĄ tajemną bronią, którą ukryłem. Ponownie mówię: ty znasz MÓJ Głos i otrzymałeś potwierdzenie dzisiejszej nocy od innego MEGO Proroka. Ty będziesz i jesteś używany w potężny sposób wobec tych, których już dotknąłeś. Nie gardź małymi początkami, gdyż nawet potężne drzewo dębowe wyrosło z małego nasienia. Ty jesteś jak potężny dąb prawości, MOJEJ prawości. Nie jesteś napuszony dumą, ani też nie pozwolę na to, gdyż zrzuciłbym cię z piedestału, gdybyś tylko spróbował. Pozostałeś skromny przede MNĄ i miłuję cię tak bardzo, gdyż widzę cię studiującego do późnych godzin, czuję twoją samotność i twoje zastanawianie się nad tym, gdzie jest twoje miejsce.

Kroki pobożnych są zarządzone przez PANA.1

Postępuj dalej MOIMI śladami i prowadź innych do MNIE.

Postępuj dalej MOIMI śladami i prowadź innych do Drzewa Kalwarii. Postępuj dalej MOIMI śladami i prowadź innych do Bram Nieba! JA cię wyuczyłem, nie człowiek! JA cię wyświęciłem, nie człowiek! Ty jesteś MOIM ukrytym skarbem, MOJĄ ukrytą bronią, i użyję ciebie potężnie w tych Czasach Końca!

Nie daj się zwieść, to są Czasy Końca, ale nie końca dla MOICH dzieci – dla nich jest to cudowny nowy początek!

Będzie miał miejsce powrót do Domu i spójrz na wszystkie MOJE dzieci zebrane wokół Stołu Bankietowego! Tak, MOI synowie i MOJE córki, będziecie zgromadzeni wokół Stołu Bankietowego szybciej, niż jesteście przekonani lub myślicie. Najpierw zacznijcie gromadzić w tych Żniwach, gdyż są one wielkie, a pracowników jest tak mało!

Drwiny rozbrzmiewają głośniej, gdy słyszę misjonarzy (pastorów, duchownych), którzy niegdyś głosili MOJĄ Ewangelię, a teraz głoszą swoją własną „ewangelię”. Oni nazywają siebie „bogami”. JA udowodnię im, kto jest BOGIEM! Będą żałować, że kiedykolwiek tego nauczali, gdyż wielu zostało zwiedzionych przez to kłamstwo. Wielu zmarło i byli oni zdziwieni, że nie spotkali MNIE, zamiast tego zły jest tym, kogo widzą.

Ale nie dajcie się oszukać, gdyż JA nie pozwolę tak łatwo z SIEBIE szydzić. (Galacjan 6:7-8)

Wiele kłamstw jest głoszonych przez tych duchowych przywódców, którym kiedyś mogliście ufać. Oni będą odpowiedzialni za to, co wiedzą! Głosili oni bunt, nazywając to „Ewangelią”! Mówię wam, zapłacą oni w potężny sposób, gdyż nazywają MNIE „Ojcem”, a nie wiedzą nawet, kim jestem!

Ale nie wy, MOI synowie i córki, nie ci, którzy rozpoznają MÓJ Głos z tych Proroczych Przekazów, które dałem MOJEJ służebnicy. MOJE owieczki będą znały MÓJ Głos. Chociaż głos obcego, który usłyszą, może pochodzić od szanowanego pastora lub duchowego przewodnika, którym w przeszłości mogliście ufać, to teraz już nie możecie. Nie patrzcie na człowieka, ale wyłącznie na JEZUSA (JAHUSZUA), jako na waszego Duchowego PRZEWODNIKA!

Czy to, co mówią ci duchowi przywódcy, zgadza się ze Świętym Słowem BOŻYM, czy też biorą je oni i przekręcają, aby podporządkować ludzkiemu wyobrażeniu? Musicie zwrócić się do DUCHA ŚWIĘTEGO, który poprowadzi was do Prawdy i da wam duchowe oczy oraz uszy, aby słyszeć.2

Ufajcie przywódcy tylko do momentu, aż DUCH ŚWIĘTY powie: „Dość!”

Wiele Misji upada na waszych oczach.

To jest dopiero początek roku i to, o czym prorokowałem, wydarzyło się, a kolejne upadną przed końcem tego roku. Nie żalcie się nad upadającymi misjami lub misjonarzami (pastorami, duchownymi, księżami), gdyż zostali oni ostrzeżeni.

Żalcie się nad owcami, które są zwiedzione, a teraz przestają MI ufać! Żalcie się nad owcami, gdy zmierzają one do jam wilków, gdyż te noszą maski owiec. One je pożrą! One je pożrą, ponieważ raz jeszcze owce rozproszyły się do obozu wroga z powodu swoich swędzących uszu.

Strzeżcie swych uszu, MOJE dzieci!

Strzeżcie swoich oczu!

Nie dajcie się oszukać przez to, co mówi język, gdyż, choć brzmi to gładko jak miód, rozpoznajcie ducha, który to wypowiada!

Rozpoznajcie waszymi oczami czy zgadza się to ze Słowem BOGA, czy oni myślą sobie: „Aha, tak dużo studiowałem, teraz mam nowe objawienie”. A to objawienie nie zbliża was do MNIE, lecz sprawia, że oddalacie się ode MNIE!

Prawdziwy duchowy przywódca przyprowadzi was bliżej, ostrzeże, zachęci i wzmocni. Prawdziwy duchowy przywódca nie jest napuszony dumą! Oni wiedzą, że nie są Bogiem, nawet małym! Oni wiedzą, kim są – oni są uczynieni na MÓJ Obraz, znaczy to że mają nos, oczy i uszy. Spójrzcie w lustro, a będziecie wiedzieć, czym jest obraz!

Nie pozwólcie tym głupim nauczycielom sprowadzić was na manowce! Wy jesteście adoptowani.3 JA mam tylko Jednego Rodzonego SYNA, czyż nie?4 Ale chociaż jesteście adoptowani, JA miłuję was tak bardzo, jak miłuję MEGO Jednorodzonego SYNA!

Powiedz innym o tym, co powiedziałem tej nocy, gdyż, choć rozpoczęło się to dla jednej osoby, skończyło się Słowami dla wielu!

JA jestem PAN, wasz BÓG, i JA niczego nie marnuję. Nawet ta rozmowa została wcześniej zarządzona. Wasze spotkanie zostało wcześniej zarządzone.

JA mówię wam teraz: JEZUS CHRYSTUS (JAHUSZUA ha MASZIJACH) nadchodzi po SWOJĄ Oblubienicę i ci, którzy nie oczekują GO, będą pozostawieni! Ci, którzy nie żyją tak, jakby ON wracał lada dzień, będą pozostawieni!

Zajmujcie się MOIMI sprawami i czyńcie pracę, do której was powołałem. Nie ma znaczenia czy oni uwierzą – pozostawcie to pomiędzy nimi, a MNĄ. Jak za czasów Noego – oni nie wierzyli. Jak za czasów Lota – oni nie wierzyli.

Nie dajcie się jednak zwieść, Głos w tych Proroctwach przemawia do MOICH dzieci, a JA nie pozwolę, aby zostały one zwiedzione, chyba, że same tak wybiorą.

Im więcej wysyłam znaków MOJEGO Gniewu, tym większa złość powstanie przeciwko Prorokom wypowiadającym te Przekazy. Ale wiedzcie to, że JA zawsze posyłam Proroków, aby ostrzec z powodu MOJEJ Miłości i Łaski. JA nie chcę, aby ktokolwiek cierpiał lub zginął, bądź cierpiał wieczne potępienie.

Tak, więc, zatrąbcie raz jeszcze! Ci, którzy mają duchowe uszy do słuchania, usłyszą MÓJ Głos wyraźnie, wszyscy inni zaś pozostaną głusi i ślepi. To jest ich wybór, nie twój.

 

1 "PAN kieruje krokami męża, Wspiera tego, którego droga MU się podoba." -- Psalm 37:23 (BW)

2 „Gdy zaś przyjdzie DUCH Prawdy, doprowadzi was do całej Prawdy...” – Jana 16:13

3 "Z miłości [BÓG] przeznaczył nas dla Siebie jako przybranych synów przez JAHUSZUA ha MASZIJACH, według postanowienia Swej woli," -- List do Efezjan 1:5

4 "Tak bowiem BÓG umiłował świat, że SYNA Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w NIEGO wierzy, nie zginął, ale miał Życie Wieczne." -- Ewangelia Jana 3:16

* * * Koniec Proroctwa * * *

 

Dane dnia 14-go marca 1997 roku temu rozbitemu naczyniu z gliny,
ale
Wojownikowi, Dziecku i Apostołowi JEZUSA CHRYSTUSA,
Rev. Sherrie Elijah

Przyjdź, PANIE JEZU, przyjdź!

 

Apostoł Elisabeth Elijah .

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018