Proroctwo 59

JA NIE PRZYCHODZĘ PO NIEPOSŁUSZNĄ OBLUBIENICĘ!

Przekaz otrzymany przez Apostoła Elisabeth Elijah 18-go Sierpnia 2002 roku.

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH. 

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz Elisabeth:

To Proroctwo było dane nam podczas prywatnej modlitwy z mężem. My słuchaliśmy poprzednio innego proroka z "The Prophecy Club", który powiedział, że Ameryka będzie mieć ochronny żywopłot dookoła niej. Kiedy ja usłyszałam go, mówiącego te słowa, dostałam dwukrotnie dziwne widzenie i powiedziałam memu ukochanemu mężowi, co widziałam. Ja wiem, że tylko poprzez wstawianie się w modlitwie, posty i nawrócenie się w Imię JAHUSZUA, możemy opóźnić te wydarzenia, lub je powstrzymać.

Ja chciałabym uwierzyć, że JAHWEH (BÓG OJCIEC) okaże nam litość, gdyż my również żyjemy w Ameryce. Tutaj jest zapis tego widzenia. Módlcie się, by to nie wydarzyło się.

Wizja:

Ja widziałam amerykańską flagę, i ona paliła się od dolnego, prawego końca do górnego, lewego końca. Co to symbolizuje, ja nie wiem. Proszę nie kamienować tego posłańca. Ja wiem, że "The Prophecy Club" ostrzegł również o nadchodzącym gniewie. Inni chcą mówić tylko o tym, co im daje dobre samopoczucie. Ja jestem odpowiedzialna za to, co ja mówię i co ja nie mówię w Imię JAHUSZUA.

Na początku taśmy magnetofonowej, mój mąż i manager strony internetowej próbują lepiej zorganizować tę stronę internetową. My zdajemy sobie sprawę, że trudno jest nawigować poprzez nią. Ostatnio, zamieściliśmy petycje "Save the Pledge of Allegiance", prosząc was, byście podpisali ją. My umieściliśmy ją ponad obrazem JAHUSZUA stojącego na straży, na koniu, by zabezpieczać tę Misję. To jest to, do czego JAHWEH odniósł się w SWOIM Przekazie. Nawiasem mówiąc, mój ukochany mąż jest tak zajęty Misją i mężowskimi obowiązkami, że nie namaścił domu, chociaż wszyscy, z którymi mówiłam zostali przekonani do uczynienia tego. On zdał sobie sprawę z potrzeby namaszczenia, by Anioł Śmierci ominął go. On wie, że to jest namaszczone Słowo i żałował za to ominięcie i uczynił to natychmiast po Przekazie. On chce, abym wam powiedziała, że nie ma wytłumaczenia na nieposłuszeństwo, ale jest przebaczenie poprzez Krew JAHUSZUA. JAHWEH ukorzył lidera tej Misji również dla innej przyczyny, a mianowicie, by zapytać i was: Czy wy namaściliście swoje domy?


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

MOJE umiłowane dzieci, tym razem nie przejmujcie się tym, że flaga jest na górze strony. Gdyż widzicie, MOJE dzieci, ona pracuje dla MOJEJ chwały, jak to pokazałem Elisabeth (JAHWEH daje nam wskazówki w sprawie strony internetowej naszej Misji). Gdyż tam powiedziałem, gdzie Ameryka była nauczona oddawać przysięgę na flagę, to na tej samej stronie JA przemawiam MOJĄ Mocą, Namaszczeniem, odpowiedziami. JA używam jej, jako przynętę, by spowodować, aby inni przyszli i czytali to, co tam jest. Nie smućcie się teraz! Ona jest ponad tym wizerunkiem, bo JA nie jestem tym wizerunkiem.

Ten wizerunek jest symbolem. Gdyż JA jestem powyższym Słowem. JA jestem ALFA & OMEGA. To Namaszczenie MOJEGO RUACH ha KODESZ jest na tej Misji. To jest MOJA Misja. JA ochraniam ją i zabezpieczam.

Wy musicie pilnie wystawić te Przekazy. Nie martwcie się teraz porządkiem. Zamiast tego, bądźcie przejęci pilnością. Gdyż JA rzeczywiście dałem Elisabeth tę Wizję, gdzie jeden, który mówi dla innych ze swędzącymi uszami i czyni obietnice, których JA nie powiedziałem. JA pokazałem jej tę Wizję amerykańskiej flagi i podczas, gdy MOJE Imię jest usuwane z pieniądza obiegowego – chociaż jest tylko ogólne, gdyż chociaż jestem BOGIEM, wy znacie MOJE Imię – i jak jest usuwane z pieniądza, tak podobnie będzie z ochroną Ameryki. I będzie jak JA pokazałem jej, ta flaga będzie się palić od dołu, prawego rogu do góry, lewego rogu, aż zostanie strawiona MOIM Gniewem i gwałtownością MOJEGO Wzburzenia!

Jak śmie Nowy Jork, potem jak JA wylałem MOJĄ litość i MOJĄ miłość i JA zaoszczędziłem niezliczoną, nieopisaną ilość dusz przez wiele dni od 11-go września, 2001 podczas, gdy odgrzebywali tych, którzy jak sądzono byli martwi. Jako, że JA kazałem MOIM Aniołom by wygonili ich, zanim te budynki zawaliły się.

I teraz, oni śmią zapierać się tego, co jest Święte! Oni śmią profanować to słowo: "Małżeństwo" – to, co dałem, jako symbol dla oblubienicy i oblubieńca!

To nie jest mężczyzna z mężczyzną!

To nie jest Adam ze Stefanem!

To jest Adam z Ewą!

MÓJ Gniew i MOJE Wzburzenie spali Nowy Jork, jeśli oni będą czynić to nadal. JA ostrzegłem ich i JA będę ostrzegał, że dzień 11-go września był tylko próbką.

Jak śmią oni i również inne stany, włącznie z Kanadą i prowincjami czynić to samo?

JA przypominam wam, co się stało z Sodomą i Gomorą – spotka ich taki sam los!

Nie ważcie się mówić, że ochronna bariera jest dookoła Ameryki, gdyż to jest kłamstwem prosto z ust proroków szatana!

Ochronna bariera jest dookoła MOICH ludzi, tych, którzy wołają na MOJE Imię; tych, którzy czczą JAHUSZUA i którzy honorują MOJE prawdziwe Szabaty, którzy korzą się i nawracają; tych, którzy patrzą w górę i wiedzą, że zbliża się wybawienie!

MOJE dzieci, Oblubienica, wybrani i wyselekcjonowani – ci są tymi, dookoła których jest zabezpieczająca bariera.

JA zburzyłem zabezpieczającą barierę, która była wokoło Ameryki i zobaczycie tę flagę palącą się.

Nie bądźcie źli na MOICH apostołów i proroków, których wysyłam, by was ostrzec, że nadchodzi zagłada. W zamian, dziękujcie MI, że JA dbam o was tak bardzo, że was ostrzegam.

JA ostrzegłem tą służącą wielokrotnie; JA dałem jej Słowo, słyszalne Słowo. JA powiedziałem jej, by oznajmiła ludziom: "JA uczynię wszystko, co JA obiecuję uczynić."

To nie tylko oznacza, że Gniew nadchodzi, ale to znaczy ochranianie was!

JA ostrzegłem ją w 1999, ludzie zauważcie tę datę, i jeśli nie byłoby to dzięki wstawienniczym modlitwom tych modlitewnych wojownikow, którzy powstali i pościli 11-go września, 1999 roku, to spotkałby ich taki sam los jak 11-go września, 2001! Ponieważ JA powstrzymałem MÓJ Gniew – ponieważ modlitwy prawych znaczą wiele – ale potem apostołowie i prorocy są nazywani fałszywymi.

A co byście powiedzieli, gdybym JA nie powstrzymał się już więcej?

Czy wtedy uwierzylibyście MOIM apostołom i prorokom?

Czy to jest to, czego pragniecie?

JA powstrzymałem się ze względu na tych, którzy drżą w bojaźni i łzach – MOJE maleństwa, MOJE dzieci, które JA kołyszę w MOICH Ramionach.

JA powstrzymałem się, jak dotychczas, nie ze względu na gloryfikującą się Amerykę, którzy uczynili się bogami w swoich własnych oczach, ale JA powstrzymałem SWÓJ Gniew ze względu na MOICH maluczkich, którzy jak małe dzieci patrzą swoimi oczami w zaufaniu i miłości na ich OJCA.

Ale Ameryko, będziesz się palić!

JA znam tego proroka, który przemawia; jej głos nie będzie chętnie słuchany. On jest sprzeczny z przekazami "The Prophecy Club" – tych, którzy mówią o dostatku i rozkwicie i tych, którzy mówią o ochronie, chociaż jest niezasłużona!

Zawsze byli i są prorocy, którzy będą mówili tylko słowa, które inni chcą słyszeć.

Ale JA używam tego apostoła, służącą by mówiła prawdę, by ludzie żałowali za grzechy i upadali na swoje twarze i uniżali się przede MNĄ, by odwrócili się od swych złych dróg, by nie zostali złapani niespodziewanie!

MÓJ SYN przychodzi jak złodziej w nocy, ale MOJA Oblubienica wie, że musi się już przygotowywać. Która to Oblubienica nie przygotowuje się, gdy OBLUBIENIEC nadchodzi, aby przeprowadzić ją przez ta nawę?

Ona zadba, aby jej strój był bez plamki lub zmarszczki.

Ona zadba, aby się uperfumować MOIM Namaszczeniem.

Ona zadba, aby jej Światło świeciło jasno w jej oczach, by wszyscy dostrzegli MOJĄ Chwałę. 

Czyż JA nie powiedziałem wam, MOJE dzieci, że wy nie możecie ukorzyć się, żałować za grzechy i nawrócić się za Amerykę?

Czyż w zamian JA nie ostrzegłem was, MOJE dzieci, i ponownie JA mówię poprzez tą służącą: "Nawróćcie się z waszych własnych grzechów!" Żałujcie za grzechy waszych domostw, namaśćcie wasze domy! Nie lekceważcie tego!

Nawet mąż tej służącej musi ukorzyć się i żałować, gdyż nie uczynił jeszcze tego.

Gdy JA mówię byście namaścili wasze domy, nie mówcie: "Ale, PANIE, TY będziesz zabezpieczał mnie bez względu na wszystko."

Namaśćcie wasze domy! JA nie dbam, czy słyszycie ten Przekaz w nocy. Jeśli chcecie, aby Anioł Śmierci ominął was, jeśli chcecie to ogrodzenie zabezpieczenia wokół waszych domów, waszych zabudowań, waszych firm, to uczyńcie to, co JA mówię, gdyż JAHUSZUA nie przychodzi po nieposłuszną Oblubienicę.

Święci wzrośli w Świętość.

Źli wzrośli w zło.

Zimni stali się bardziej zimnymi.

MÓJ Gniew wzrosną do tak wysokiego poziomu, że gdyby nie MOJE dzieci, Oblubienica, wybrani i wyselekcjonowani, wszystko byłoby już skończone.

Dlaczego kościoły nie płaczą i nie skarżą się z powodu tych dokonanych rzeczy?

Dlaczego nie protestują z powodu tych rzeczy, które zostały dokonane?

Dlaczego one milczą?

- JA powiem wam, dlaczego. Gdyż one wzięły łapówkę mamony, aby zakryła ich oczy i ich usta i niechaj ludzie myślą, że wszystko jest dobrze.

Dlaczego nie skarżą się?

Dlaczego nie ma podjętych codziennych modlitw przeciw aborcjom i morderstwom, przeciw wprowadzonym prawom, które bluźnią MOJE Imię?

JA powiem wam to teraz – gdyż każdy duchowny stojący za pulpitem, gdyż każdy duchowy przywódca, który nie poucza MOICH ludzi by honorowały prawdziwy Dzień Szabatu i by święciły Go, nawet, jeśli twoje imię jest wpisane do BARANKA Księgi Życia – ty będziesz ostatnim w Królestwie Niebios! Nie będziesz znał swojego wynagrodzenia.

JA powiem wam to, wy przywódcy duchowni, gdyż wy nie prowadziliście waszych ludzi do postu i modlitwy w sprawie wprowadzonych tych bezbożnych praw i innych, które są w trakcie wprowadzania. Jeśli twoje imię jest wpisane w BARANKA Księdze Życia, to ty będziesz najmniejszym w Królestwie Niebios. Twoja praca będzie jak słoma i siano, jeśli nie złożyłeś wszystkiego na ołtarz poświęcenia.

Czy chcecie znać tych, których JA honoruję najwięcej, tak jak ta służąca i jej domostwo?

Oni nie posiadają żadnych światowych dóbr.

Oni nie wiedzą skąd nadejdzie następny posiłek.

Oni złożyli wszystko na ołtarz ofiary.

Oni odeszli od ich światowych posiadłości. Nawet ich rodziny i przyjaciele myślą, że oni zwariowali, stracili rozum, gdyż oni idą za MNĄ.

Oni idą za MOIM Słowem.

Oni idą za MNĄ krok za krokiem.

Oni nie gromadzą ziemskich bogactw na tym świecie, a raczej gromadzą ich Niebiańskie Bogactwa! Gdyż oni nie są z tego świata, chociaż teraz są w tym świecie.

To są ci, których JA honoruję. Ci są tymi, co zbiorą swoją zapłatę. Ci są najbogatszymi wśród bogatych. Gdyż wy nie możecie widzieć ich Niebiańskich Bogactw; wy nie możecie widzieć ich nagród, ponieważ one są zgromadzone w MOIM Skarbcu w Niebie. Wy nie możecie widzieć ich rezydencji. Wy nie możecie widzieć ich pięknego ubrania, gdyż wy patrzycie na nich poprzez oczy tego świata, ale JA patrzę na nich poprzez Oczy Królestwa Niebios.

JA uczyniłem, że MOI prawdziwi apostołowie i prorocy żyją w niedostatku, aby testować ludzi.

Czyż MOJE Słowo nie mówi: "Kiedy podacie kubek świeżej wody do picia w Imieniu JAHUSZUA, uczyniliście to dla MNIE."? (Ewangelia Świętego Mateusza 10:42, 25:40)

Czyż JA nie nakazałem wam byście żywili i ubierali biednych?

Czyż JA nie powiedziałem: "Kiedy czynicie to dla MOICH dzieci, w MOIM Imieniu…"

JA nie mówię wam, abyście czynili to dla bezbożnych! JA mówię wam byście czynili to dla MOICH dzieci, waszych braci i sióstr.

Jak możecie mówić, że miłujecie MNIE i pozwalacie im głodować?

Jak możecie mówić, że miłujecie MNIE, a pozwalacie im pragnąć?

Jak możecie mówić, że miłujecie MNIE, a pozwalacie im chodzić w łachmanach?

Jak możecie mówić, że miłujecie MNIE, a pozwalacie im być bez domu?

Jak możecie mówić, że miłujecie MNIE, a nie pomagacie im w potrzebie?

Odpowiecie za to w Dzień Sądu!

Gdyż za każdym razem wkładam to do waszych serc, aby była odpowiedź na modlitwy. 

Czy MOJE Słowo nie mówi: ‘Ci, którzy głoszą Ewangelię, powinni być zdolni żyć z tej Ewangelii.’? (Pierwszy List do Koryntian rozdział 9, wiersz 14)

Ale jak możecie mówić, że miłujecie MNIE, kiedy jesteście egoistami i chciwi, a wszystko to, o czym myślicie są wasze potrzeby. 

Ta służebnica płaci cenę; jej mąż płaci cenę; wszystkie MOJE dzieci, które są namaszczone – im większe namaszczenie, tym większe cierpienia w tym świecie, tym większe są ataki wroga.

I jeśli nie ma was tam, aby ich ochraniać, by wstawiać się w modlitwach za nich i pościć za nich, to JA chcę wiedzieć, dlaczego?

I JA pytam was teraz: "Jak możecie mówić, że miłujecie MNIE?"

JA nie przychodzę po nieposłuszną Oblubienicę!

Wy będziecie tak, jak te pięć nieroztropnych dziewic, które miały tylko wystarczająco oleju w ich lampach na krótką chwilę. (Ewangelia Św. Mateusza rozdział 25, wiersz 8)

Wy nie studiujecie.

Wy nie orędujecie.

Wy nawet nie zgromadzacie się, ani nie utrzymujecie więzi ze MNĄ!

Wy nie szukacie większego Namaszczenia;

Wy zapieracie się MOICH Darów i poznacie jednego dnia, kiedy JA powiem: "Odejdźcie ode MNIE, gdyż JA nigdy nie znałem was!" (Ewangelia Św. Mateusza rozdział 7, wiersze 21-23)

A więc to jest MÓJ Przekaz w ten dzień, w którym obserwujecie usunięcie słowa "GOD" (BÓG) z waszej waluty obiegowej. Wizja, którą dałem MOJEJ służącej w ten dzień – zobaczycie płonącą flagę amerykańską i handlarze będą wołali z daleka, i świat będzie płakał i lamentował – ale czy oni nauczą się lekcji od niej?

Och, jak mało słucha! Ich uszy są pełne wosku. Ich oczy są ślepe, ale oni tylko chcą widzieć własnymi oczami; oni nie chcą patrzeć poprzez MOJE.

Ameryko, wy zbierzecie to, co siejecie!

Ponownie powtarzam: Nie ma bariery MOJEJ Ochrony wokoło Ameryki!

Bariera Ochronna jest wokoło MOICH umiłowanych, MOICH dzieci, Oblubienicy, wybranych i wyselekcjonowanych.

Patrzcie w górę, MOJE dzieci!

Nie zapierajcie się waszej wiary!

Nie zapierajcie się Imienia JAHUSZUA ha MASZIJACH.

Nie zapierajcie się tego Imienia JAHWEH!

Nie zapierajcie się Namaszczenia MOJĄ RUACH ha KODESZ!

Nie zapierajcie się ani MOICH Przykazań, ani MOICH Praw, ani MOICH Ustaw, ani SŁOWA, które stało się Ciałem!

Patrzcie w górę, MOJE dzieci, gdyż zbliża się wasze Wybawienie!!!

 

********* Koniec Proroctwa *********

 

Komentarz Elisabeth:

I tak było powiedziane tego dnia, 18-go sierpnia, 2002 roku pod namaszczeniem RUACH HA KODESZ dla chwały, honoru i czci JAHWEH i JAHUSZUA. Ja zapisuję te Słowa, podczas, gdy słyszę ich interpretacje podczas wymawiania ich w Niebiańskim Języku.

Oświecając niektórych, oburzając innych w Imię JAHUSZUA ha MASZIJACH.

Miłość i błogosławieństwa w Imię JAHUSZUA.

Apostoł Elisabeth Elijah

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]