Proroctwo 57

STRZEŻCIE SIE KONIA TROJAŃSKIEGO!

 

Przekaz otrzymany przez Apostoła Elisabeth Elijah 30-go Czerwca, 2002 roku.

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać JAHUSZUA Deptaczami Demonów (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH. 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Komentarz:

Dany Apostołowi Elisabeth Elijah, wołającej głosem podobnie jak Jonasz wołał do narodu podobnego do narodu z Niniwy. Niniwa ukorzyła się i nawróciła na sezon. Czy nasz piękny kraj, stojący na zasadach świętości i wolności, błogosławiona pięknem, będzie zmierzała tą drogą bez wyjścia i czy skończy tak, jak Niniwa lub Sodoma, lub Gomora? Ja nie jestem jedynym apostołem i prorokiem posłanym z tym ostrzeżeniem dla Ameryki, ale mamy pytanie: Kto słucha? Co zrobisz z tym proroczym ostrzeżeniem? JAHWEH zawsze posyła proroków i apostołów by alarmowali i nawoływali do ukorzenia się, żałowania za grzechy i nawrócenia się na drogę Świętości, do BOGA waszego Stworzenia i Zbawienia. Ze względu na miłość i litość, JAHWEH ostrzega zanim pośle SWOJE Wyroki.

Koniec Komentarza.

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

MOJE dzieci, wy prosicie MNIE, abym miał litość nad Ameryką, ale JA, JAHWEH, pytam: Kiedy MOJE dzieci zlitują się nade MNĄ? JA powiedziałem wcześniej: "Strzeżcie się konia trojańskiego!"

Ameryko, ty jesteś tym Koniem Trojańskim!

Ty przyszłaś jako błogosławieństwo dla Izraela; ty przyszłaś jako pomocna dłoń dla Izraela, ale poza swoimi plecami nosisz zakrwawiony sztylet, aby wbić go w plecy liderów Izraela!

Ameryko, ty jesteś jak Koń Trojański, ale ty zapłacisz cenę za to, jeśli nie nawrócisz się z grzesznej drogi.

Każdy, kto zdradza Izrael, zdradza JA, JAHWEH i zdradza MEGO SYNA JAHUSZUA.

Każdy, kto jest wrogiem Izraela, staje się wrogiem JA, JAHWEH, Stwórcy Izraela, a również Stwórcy Ameryki, i JA, JAHWEH, Stwórcy wszechświata!

Jakikolwiek lider, który napusza się i robi się bogiem, i mówi: "Ja zniszczę Izraela!", to potrząsa pięścią w twarz JA, JAHWEH – Stwórcy!

Ameryko, ty z pewnością zapłacisz!

Ameryko, ty już zaczęłaś się palić – ty palisz się MOIM wzburzeniem, ty palisz się MOIM Gniewem!

Wy wołacie o litość nad Ameryką, ale przecież to wy chcecie usunąć Imię BOGA z pamięci waszych dzieci!

MOJE dzieci, bądźcie pewne tego: Ci, którzy są MOIMI są w MOJEJ Arce!

Ci, którzy słyszą MÓJ Głos i ci, którzy biadają i wołają o litość, gdyż wy obawiacie się, że JA dam wam klapsa, gdy będę dawał klapsy reszcie, którzy odmawiają posłuszeństwa – wy nie obawiajcie się!

JA mam miejsca dookoła świata i wy jesteście bezpieczni w MOICH miejscach, gdyż MÓJ Gniew nie jest przeznaczony dla MOICH dzieci!

Kiedy JA uderzam – JA, JAHWEH, wiem, kogo uderzać. MOJA Ręka zabezpiecza tych, których JA ochraniam.

Nikt nie może wyrwać was z MOJEJ Ręki. Ani jeden włos na waszej głowie nie może być dotknięty, chyba, że JA pozwolę na to. A kiedy JA pozwolę na to, to wtedy MOJE dzieci staną się jak Szczepany, którzy wzbudzają więcej Pawłów i wielkie będą wasze nagrody w Niebie. (Dzieje Apostolskie 6-7)

JA jestem rozgniewany, MOJE dzieci, gdyż wy wołacie o litość dla Ameryki, ale lider Ameryki napusza się jak bóg – on nie jest bogiem!

JA słyszę wołania MOICH ludzi w Izraelu… tak, nawet tych, którzy przyznają się do MEGO SYNA JAHUSZUA! Ale oni wołają do MNIE! MOJE dzieci – oni honorują MOJE dni Szabatu; oni przestrzegają MOJE żydowskie święta i przestrzegają MOJĄ Torę.

Izrael dźwiga Krew JAHUSZUA i Jerozolima dźwiga krew JAHUSZUA, chociaż oni nie przyjmują jej!

Uważaj Ameryko, ty jesteś Koniem Trojańskim.

JA, JAHWEH, przypominam wam o tym, co się stało z koniem trojańskim – JA, JAHWEH, i JAHUSZUA.

Teraz prorokuję poprzez MOJĄ służącą: JA, JAHWEH, uderzę tego konia trojańskiego, i kiedy JA go zburzę, to już nigdy nie powstanie! JA, JAHWEH, i JAHUSZUA odetniemy głowę temu koniowi! JA, JAHWEH, i JAHUSZUA odetniemy kopyta temu koniowi. Ty, Ameryko, nie będziesz już więcej zdolna poruszać się i handlarze będą wołali z dala, gdy będą widzieć Amerykę płonącą w oddali. (Księga Apokalipsy, rozdział 18)

Och Ameryko, JA płaczę za ciebie, podczas, gdy przygotowujesz się do obchodów kolejnych urodzin. Ty zapominasz, że to byłem JA, JAHWEH, który oddzielił cię dla MOJEJ i JAHUSZUA chwały. Jesteś tylko malutkim niemowlakiem, a pomimo to potrząsasz swoją piąstką w MOJĄ Twarz. Ty zapierasz się TEGO, który cię stworzył!

To ostrzeżenie nie jest dla MOICH dzieci, którzy czczą MNIE w prawdzie i miłości, i którzy próbują być MI posłusznymi.

To ostrzeżenie jest dla tych, którzy robią się MOIMI wrogami!

Strzeż się Ameryko! Ty jesteś jak Koń Trojański.

Izrael był twoim przyjacielem, ale teraz traktujesz go pogardliwie jak wroga. Wasi liderzy podają jedna rękę do przywitania, a drugą wbijają zakrwawiony sztylet w plecy Izraela! Wy spotwarzacie Izraela; wy nie mówicie prawdy! Wy przedstawiacie MOICH hebrajskich ludzi w Izraelu, jako terrorystów. Wy depczecie im po plecach i po ich ekonomii.

Wy siejecie strach na świecie i mówicie: "Trzymajcie się z dala od Izraela! Jest zbyt niebezpieczny, aby go odwiedzać."

A pomimo to, tych palestyńskich wrogów, którzy nienawidzą MEGO Imienia – wy wynosicie ich przed światem i głośno to głosicie! Och, Ameryko, wy obiecujecie to Palestyńczykom; wy kłamliwie mówicie: "Ja, Ameryka, dam z powrotem Izrael, a zwłaszcza Jerozolimę, wrogom JA, JAHWEH."

Palestyńczycy uczynili się wrogami JAHWEH i JAHUSZUA. Palestyńczycy zabili MOJE hebrajskie dzieci!

Palestyńczycy próbują skraść źrenicę MOJEGO Oka!

Przeto Ameryko, za pomaganie im, wy zarobiliście na MÓJ Gniew, i Ameryko nawet twoim imieniem JA, JAHWEH, i JAHUSZUA teraz gardzimy!

JA miałem dotychczas litość ze względu na te wołania MOICH prawdziwych dzieci, którzy wołają. Ale MOJE prawdziwe dzieci muszą wiedzieć to, że im więcej powstrzymywałem MÓJ Gniew, tym bardziej to rozgniewało JA, JAHWEH, i JAHUSZUA i Ameryka zapłaci za to!

Więc takie jest przesłanie dla MYCH umiłowanych dzieci:

Namaśćcie ponownie wasze domy!

Wołajcie o litość nad waszym własnym domem, i JA, JAHWEH, usłyszę was, MOJE dzieci, jeszcze raz.

Ukorzcie się, żałujcie za grzechy własnego domu, gdyż nie możecie się ukorzyć się i żałować za grzechy Ameryki!

Gdyż smród grzechów sięga Nieba i całe Niebo zatyka swoje nosy, gdyż żaden naród nie uczynił tego, co uczyniła Ameryka, pomimo, że żaden naród nie był błogosławiony tak, jak Ameryka była błogosławiona.

Wy chcecie wykreślić "One nation under GOD" („Jeden naród pod PANEM BOGIEM”), no to będziecie mieli „Jeden naród pod MOIMI stopami”.

JA, JAHWEH, podepczę was, gdyż wy po prostu przekreśliliście swoje miłosierdzie; wy usunęliście się z MOJEJ przychylności! Wy chcecie usunąć "In GOD we trust" („Wierzymy w BOGA”) z waszego obiegowego pieniądza, czyli co wam pozostało jest: "Wierzymy w Amerykę".

JA wam pokażę, co się dzieje z narodem, który nie jest pod BOGA JAHWEH i JAHUSZUA opieką! To nie będzie ładny widok! Przekonasz się Ameryko jak słabowitą jesteś w swojej sile i mocy.

Wy chcecie usunąć "In GOD we trust", to Ameryko, co tylko pozostaje ci jest to: "W siebie wierzymy".

Gdyż właśnie tam powiedziałaś, że JA, JAHWEH, BÓG, który oddzielił cię osobno, wykreślił ciebie spod MOJEGO miłosierdzia, ty właśnie wykreśliłaś MOJA ochronę, gdyż wy polegacie na sobie, a więc Ameryko, niechaj świat zobaczy, co się dzieje, gdy wierzycie tylko w siebie!

Kanado, JA, JAHWEH, i JAHUSZUA dajemy tobie to ostrzeżenie: Nie idź w ślady swojej siostry!

Ty nazywasz siebie "Ameryką Północną"; teraz masz imię, którym JA gardzę – jeśli nie ukorzysz się i nie nawrócisz w żalu za grzechy, i nie odwrócisz się od grzechów popełnianych przez Amerykę, to podzielisz los Ameryki! Ty będziesz miała udział w boleściach; ty będziesz miała udział w MOIM Gniewie, jeśli nie podążasz śladami JAHWEH i JAHUSZUA.

Chodźcie Kanado, oddzielcie się na osobno!

I kanadyjscy chrześcijanie, rozpocznijcie modlić się o Kanadę, o jej liderów politycznych, gdyż wasi polityczni liderzy sprzedali wasze prowincje najlepiej płacącym. W Stanach Zjednoczonych są stany, które próbowały oddzielić się od Ameryki ze względu na wstyd, jaki odczuwali, i jest również prowincja, która próbowała oddzielić się od Kanady (Quebec) ze względu na wstyd, jaki odczuwali. JA, JAHWEH, docenię tych, którzy próbują oddzielić się, i JA, JAHWEH, oddzielę ich osobno w ten dzień, i w ten dzień nie spadnie na nich pełnia MEGO Gniewu.

Och, Ameryko, JA znam wasze intrygi i wasze plany. Wasi polityczni liderzy starają się o zastępstwo Arafata.

Arafat jest mniejszym złem z dwojga złego. Arafat będzie wyglądał jak chłopiec ze szkoły w porównaniu z palestyńskim liderem, który nadchodzi. On będzie zdrajcą; on będzie Judaszem; on będzie jak Judasz; on zdradzi swoich ludzi! Usunięcie Arafata jest tylko sprawą czasu, ale biada tym, którzy przyklaskują usunięciu Arafata, gdyż większe zło nadchodzi.

Dla tych, którzy cieszą się – oni będą żałowali! Ci, którzy śmieją się teraz, będą pogardzeni. Jakże wielką cenę zapłacą liderzy Ameryki, podczas, gdy próbują sprzedać Izrael najlepiej płacącemu! Wszystko z osobistych motywacji, wszystko z własnej chciwości.

Nadchodzi większe zło, większe niż możecie sobie to wyobrazić, lub wyśnić!

Biada Ameryce, gdyż wy działaliście na korzyść szatana, wy czynicie według planów antychrysta; wy czynicie według planów przygotowanych przez nadchodzącego antychrysta.

To jesteś ty, Ameryko, którą teraz oskarżam!

Ty jesteś tym koniem trojańskim i zapłacisz za to!

Ameryko, ciesz się swoim dostatkiem, ciesz się swoimi luksusami, ciesz się swoim skąpstwem, ciesz się swoją sławą, ciesz się swoją fortuną, gdyż będzie trwała krótko!

MOJE prawdziwe, ukochane dzieci, które żyjecie w Ameryce, wy musicie żałować, że nazywacie się Amerykanami.

Nie pozwólcie, aby krew przelana przez Amerykę była znaleziona na waszych rękach.

 

****** Koniec Proroctwa ******

 

Komentarz Elisabeth:

I tak było powiedziane i zapisane tego dnia, pod Namaszczeniem RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO), dane tej apostolskiej, proroczej służącej JAHWEH i JAHUSZUA dnia 30-go czerwca, 2002 roku, o godz. 11:00 rano, Elisabeth Elijah, podczas rozmowy telefonicznej z wiernym bratem wspomagającym tę Misję, o imieniu Brian. My modliliśmy się, kiedy RUACH ha KODESZ powstrzymał mnie od modlenia się po angielsku, i ku memu zdziwieniu, nadeszło to Słowo. Proszę, chrześcijańscy amerykanie, ukorzcie się, wyznajcie swoje grzechy, żałujcie za grzechy i módlcie się za tę krainę, która kiedyś była krainą wolnych, zanim nie jest za późno! Proszę modlić się o pokój dla Jerozolimy i miłujcie naszych żydowskich braci i siostry, gdyż my wszyscy służymy KRÓLOWI Żydowskiemu, naszemu MESJASZOWI i BOGU, któremu na Imię JAHUSZUA!

Proszę, abyście modlili się i pisali petycje do naszych liderów, aby nie zwracali się przeciw Izraelowi. My wiemy, że nasza wiara chrześcijańska w JAHWEH i JAHUSZUA i w Biblie jest prawdziwa, gdyż Izrael nigdy nie będzie zniszczony – Izrael zawsze będzie trwał! Uważajcie Ameryko i wszystkie inne narodowości, gdyż wy nie otrzymaliście takiej obietnicy w Piśmie Świętym. Jeśli Izrael miałby przestać istnieć, to wtedy wierzymy, że to byłoby kłamstwem. Biblia jest Słowem, które stało się Ciałem poprzez JAHUSZUA. I JAHUSZUA zstąpi pewnego dnia na Górę Oliwną i będzie rządził z Jerozolimy. My oczekujemy tego nadchodzącego dnia i mówimy: Przyjdź JAHUSZUA, przyjdź szybko! To jest nasza modlitwa! (Księga Apokalipsy 22:6-7, 12-13, 17, 20)

Proszę przeczytajcie to. Nasz JAHUSZUA ha MASZIJACH wkrótce nadejdzie. Czy będziecie gotowi?

 

Apostoł Elisabeth Elijah

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]