Proroctwo 55

 

OSTRZEŻ LUDZI! NADCHODZI ZNISZCZENIE!

Przekaz otrzymany przez apostoła Elisabeth Elijah.

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. . Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH. 

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz:

To ostatnie Proroctwo od JAHUSZUA jest w czterech fragmentach. Zawiera ono lekcje rzetelnego szukania PANA, dalej Sen w którym ON woła na JEGO apostołów i proroków, aby czytali i interpretowali, nie pozwalając na tłumienie Namaszczenia, i poważne ostrzeżenie dla tych, których ON powołuje do wsparcia tej Misji, ale którzy ignorują JEGO Głos.

Koniec Komentarza.

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

Mój umiłowany synu ty zawsze przypominasz MI, że JA karzę i napominam tych, których miłuję. Ale MÓJ umiłowany synu, czy ty nie zdajesz sobie sprawy, że JA również wynagradzam rzetelnie tych, którzy MNIE szukają? Was troje rzetelnie, 24 godziny na dobę, nawet w waszym śnie, wy rzetelnie poszukujecie MNIE. O ile więcej JA wynagrodzę MOJE dzieci, którzy rzetelnie szukają każdego MEGO Słowa!

Nadchodzi zniszczenie!

Przygotujcie się! Nadchodzi zniszczenie!

To jest, dlaczego JA mówię teraz MOJEJ córce: Ogłaszajcie słownie wymawiane Słowa! To nie tylko w mocy Słowa pisanego. Lata temu, JA nakazałem, aby te Słowa były powiedziane, a jednak, JA wiedziałem, że kierownicy strony internetowej nie chcieli słuchać. Jednakże teraz, nadszedł na to czas. Te prorocze Słowa zostały wypowiedziane. Każdego dnia nowe będzie dodawane. Wszystkie będą nie tylko czytane, ale i słuchane.

Nadchodzi zniszczenie!

Chuck, MÓJ synu, znajdź ten Sen, ostatni, który dałem MOJEJ córce.

Nadchodzi zniszczenie! – tak Go zatytułuj. Ostrzeż ludzi. Powiedz im, że JA posyłam MOICH apostołów i proroków, aby ostrzegli ludzi, zanim nadejdzie zniszczenie.

Nadchodzi zniszczenie!

Ale nie do MOICH dzieci, nie do MOJEJ Oblubienicy, nie do MOICH wybranych, i nie do MOICH wyselekcjonowanych! JA osłonię ich tak, jak ochraniałem Noego i jego rodzinę w Arce, jeśli tylko mogą uwierzyć. Powiedz im, że JA będę ich ochraniał od powodzi bezbożności!

JA ochronię ich od powodzi niebezpieczeństw, które oczekują!

Powiedz im: Wejdźcie do Arki!

Dowiedz się, gdzie oni mają być.

Powiedz im, aby szukali MEGO Oblicza.

Jeśli nie wiedzą, gdzie mają być, pość, módl się i płacz, i lamentuj …ale dowiedz się gdzie jest ta Arka! I jeśli tylko wiedzą, gdzie mają być, jeśli tylko są pod MOIM Parasolem MOJEGO Bezpieczeństwa, to oni są w ich Arce, bez względu, gdzie się znajdują na świecie!

Ale, JA mówię wam ponownie MOJE dzieci, wołajcie na apostołów i proroków, aby zinterpretowali ten Sen, który dałem Elisabeth, ‘Nadchodzi zniszczenie!’

Chuck, MÓJ synu! Ty musisz zamieścić interpretacje Snu i JA dam tobie jedną interpretacje tego snu. Ale wezwij apostołów, wezwij proroków, gdyż każdy będzie brał udział, jeśli tylko posłuchają MNIE, i oni powiedzą tobie pełne objawienie tego Snu. Gdyż, MOJE dzieci, bezbożni sprowadzają zniszczenie… i JA pozwalam na to.

Ale ci, co wołają do MNIE w Imię JAHUSZUA – oni będą w Arce MOJEGO Bezpieczeństwa. JA ochronie ich przed dewastacja i bólem! Zapisz dużymi literami tę datę i czas, razem z tym Snem, i powiedz im, ze tak jak za dni Noego, tak jak za dni Lota…..nadchodzi zniszczenie!

Wy nie znacie godziny. Wy nie znacie dnia. Ale w dzień Szabatu….

 (Komentarz: Słychać odgłos telefonu). Koniec Komentarza.

 …..lepiej módlcie się!

 (Elisabeth jest rozproszona przez dzwonienie telefonu. Jednak kontynuuje modlenie się w Językach.)

 I gdzie wasza wiara jest, tam będzie wasze bezpieczeństwo. Wasze bezpieczeństwo nie jest….

 

Następnym razem, MOJE dzieci, nauczcie się tej lekcji: Odłączcie ten telefon! Nigdy nie ryzykujcie zgaszenia Namaszczenia!

 (Komentarz: Elisabeth kontynuuje modlenie się w Językach, borykając się ze zwróceniem swojej uwagi z powrotem na to, co JAHUSZUA mówi do niej.) Koniec Komentarza.

 

To gniewa MNIE! Następnym razem zastosuj środki ostrożności! Brat ****** nie wiedział. On nie rozumiał, że czynił pracę dla szatana.

JA przebaczam tobie, MÓJ synu. Ale to jest następna lekcja – jak łatwo jest zgasić namaszczenie poprzez roztargnienie!

To jest dlaczego JA nakazuję tobie, abyś był na odosobnieniu z Elisabeth, z jak najmniejszymi, jak to tylko możliwe, zakłóceniami! Gdyż, wy jesteście bardzo Namaszczeni, ale jakiekolwiek zakłócenie może je zgasić. JA pozwoliłem, aby to się zdarzyło podczas, gdy MOJA córka wymawiała Słowa ode MNIE, aby po prostu pokazać wam, jak łatwo można zostać rozproszonym i nie słyszeć już więcej ode MNIE.

Nadchodzi zniszczenie!

"Czy MNIE słyszycie, abyście pomogli tej Misji i czy ignorujecie, co JA nakazuje wam zrobić?

 Cokolwiek oni uczynią dla MNIE.. Cokolwiek oni obiecali uczynić dla MNIE….

Czy nie włożyłem do ich serca tego, aby pomóc tej Misji?

Czyż oni nie odłożyli mówiąc: "Och, jutro, może innego dnia … ja tylko przyjdę i poczytam; ja nawet nie skontaktuje się z nimi."?

Oni mają dary, a pomimo to wybrali, aby się nie dzielić, ponieważ mówią: "Och, innego dnia."

Ale JA mówię wam, i JA ogłaszam: Nadchodzi zniszczenie!

I cokolwiek oni uczynili dla MNIE, cokolwiek uczynili w Imieniu MEGO SYNA, jakkolwiek pomogli w ogłaszaniu tej Dobrej Nowiny, to są ci.

JA będę słyszał ich wołania!

Jakiekolwiek uczynili poświęcenia, JA wezmę to pod uwagę w ten dzień!

JA wezmę pod uwagę tych, którzy zakryli swoje uszy.

JA wezmę pod uwagę tych, którzy zakryli swoje oczy!

JA będę pamiętał, kiedy oni widzieli wasze potrzeby, i nawet, kiedy JA włożyłem to w ich serca, aby połączyli swoje ręce i okazali się wiernymi z tymi, którzy rozgłaszają MOJE dobre ziarno na polu żniw, a oni potrząsnęli swoimi głowami i wypierają się i mówią: "Och nie, ON nie mówi do mnie."

JA ostrzegam ich teraz!

JA zapamiętam to!

Gdyż, JA posłałem ją tak, jak dawnego Eliasza. JA posłałem ją do wdów z Sarepty, choć o tym nie wiedziały!

JA wezmę to pod uwagę w dniu, kiedy nadejdzie dewastacja.

Czy pomogli żywic MOICH proroków? Czy zaoferowali wodę? Czy zaoferowali słowo zachęty? Czy zaoferowali schronienie?

JA pytałem przez dawnych proroków wielokrotnie w przepowiedzianym Słowie, i zawsze posyłałem ich z MOIM Przekazem, i zawsze ludzie mieli do wyboru: Słuchać i odpowiedzieć z bojaźnią BOŻĄ, czy też przegonić tych proroków? Nic się nie zmieniło do dnia dzisiejszego!

Więc powiedz im, MOJA córko, powiedz im za MNIE, aby nie mówili, że nie zostali ostrzeżeni.

Nadchodzi zniszczenie!

Czy są gotowi?

Zapytaj ich, co uczynili dla MNIE?

  

******** Koniec Proroctwa ********

 

Proroctwo 55 - JAHUSZUA sen! Jesteśmy Twoja Oblubienicą! Czekamy na Ciebie!

Pilne, ostatni sen… tylko modlitwa może powstrzymać takiej sytuacji… interpretacje z Jeffem i Chuckiem na dole strony. Proszę pomóc mi dąć w róg szofaru z ostrzeżeniem.

Jeśli was pastorowie nie będą słuchać, to jesteście ciągle odpowiedzialni, aby wypowiadać się. Mam takie ponaglenie w mojej duszy. Miałam jak żywy sen 19 grudnia 2001. Dzielę się nim z wami nie by powodować strach, lecz aby poprosić was o modlitwy, żeby ten sen nie sprawdził się. JAHWEH mówi do nas w snach, wizjach i objawieniach, jak również przez Proroctwa. Tylko żarliwe modlitwy sprawiedliwych zatrzymają ten sen przed staniem się koszmarem. Proszę podzielić się z innymi, i zwrócić się do waszego kościoła, aby upadli na ich twarze i w skrusze prosić o miłosierdzie dla Ameryki po raz kolejny. Jeśli te kościoły i pastorzy odmówią, to rozpocznijcie grupy modlitewne i orędujcie.

To jest pilne. Mieszkam w Ameryce. Jak mogę nie dbać? Czy to Amerykę widzę? Ten kraj będzie uderzony dwa razy, kiedy najmniej się tego spodziewa. Mamy potężną ochronę wojskową, ale tylko JAHWEH będzie w stanie zatrzymać lub utrudniać co diabeł chce, a tylko żarliwe modlitwy prawych utrudnią lub zatrzymają to! Musimy dbać. Ilu niezbawionych znacie?

*******

Sen z dzieckiem głodującym

Stałam na zewnątrz, patrząc na piękne błękitne niebo, było spokojnie. Jak spojrzałem w górę, to widziałem 4 kręgi na niebie były rysowane tak, jakby palcem Bożym, JAHWEH rysował je powoli. Kiedy 4-szy krąg został sporządzony, usłyszałam donośny ryczący hałas, weszłam do domu, ogromny wiatr przyszedł niszcząc i zabijając; było jakby po nuklearnym wybuchu, jakby skutki wybuchu bomby atomowej! Patrzyłam z przerażeniem na śmierć i zniszczenie.

Wewnątrz mojego domu widziałem kobietę z małym dzieckiem na ręku. Spojrzałem na nią, a dziecko wydawało się być martwe i tak niedożywione. I powiedziałam: " Dlaczego nie karmisz dziecka?" Ona chłodno spojrzała na mnie i powiedziała: "Bo dziecko pości."

Następnie, zanim mogłam wziąć dziecko od niej, otworzyła okno i rzuciła je z 1-go piętra. Ja wybiegłam na zewnątrz, gdzie bylo promieniowanie i niszczycielski wiatr, i złapałam dziecko w ramiona, i ono zaczęło oddychać jeszcze raz! Kiedy tam stałam, człowiek podszedł do mnie. Jego twarz spalona tak bardzo z promieniowania, był czerwony z oparzeń 3-go stopnia, nigdy nie powiedział ani słowa, po prostu szedł obok mnie. Wróciłam do domu, w pełni zabezpieczona przed promieniowaniem, bo ja wiedziałem, że nic nie może mnie zranić, wraz z dzieckiem, i karmiłam go mlekiem z butelki.

Po chwili te wiatry niszczące ustały. Wszystko wydawało się być w spokoju. Potem ponownie spojrzałam na niebo, i zobaczyłam rozpoczynanie się pierwszego kręgu; zaczęłam krzyczeć: Nawracajcie się i obróćcie swoje serca do JAHUSZUA, gdyż ponownie Sąd nadszedł. Tak niewielu słuchało! Widziałam inne 3 kręgi w rzędzie, 4 w sumie, a następnie odgłos ryku, którego nie jestem w stanie opisać. Potem znowu nadszedł ten niszczący wiatr, jak gdyby inny wybuch nuklearny.

Ja rozpoznaję, że kobieta jest religią, a dziecko to zbory.  Zorganizowana religia zagładza ludzi, zmuszając ich do postu o więcej wiedzy duchowej i proroczych prawd i objawień. Jestem przyzwyczajona do karmienia głodujących ludzi w swoich własnych kościołach. Pasterze poświęcają ludzi by karmić siebie bogactwem, mieć kontrolę, myśląc, że są właścicielem owiec, zapominając, że jest tylko jeden Dobry Pasterz.

Proszę ostrzec wszystkich. JAHWEH przemówił do mnie we śnie i ostrzegł mnie, dlaczego ON ponownie podniósł zabezpieczenie ochrony, nawet poganie czczą pogańskiego boga, a kogo czci Ameryka?

*******

W listopadzie miałem podobny sen.

I szłam drogą i krowa wypełniona mlekiem szła za mną, gdziekolwiek poszłam. To nie była moja krowa. Rolnik oskarżył mnie o kradzież krowy. Powiedziałem, że nie mogłam powstrzymać krowy od chodzenia za mną, był to wybór krowy.

Zobaczyłam 3 kwadraty w rzędzie narysowane przez palec JAHWEH na niebie. Usłyszałem dźwięk jak ryczący hałas. Nie mogę tego wyjaśnić. Potem zobaczyłam, że byłam w górach i ogromne głazy toczyły się w moim kierunku. Pobiegłem do oceanu, gdzie był mój dom we śnie. Dostałem się do domu. Potem ponownie widziałam 3 kwadraty narysowane na niebie.

Patrzyłam z przerażeniem, i starałam się myśleć, jaka śmierć jest najmniej bolesna, bo pomyślałam, ze ocean pokryje dom i wszystko utonie gdybym pozostała, więc postanowiłam iść w góry ponownie. I usłyszałam ogłuszający ryk, a następnie zaraz po trzecim narysowanym kwadracie widziałam fajerwerki na niebie, pierwsze światło kolorowe, ale nudne, ale następnie mocne, kolorowe, piękne fajerwerki. I nie uciekałam, po prostu oglądałam fajerwerki.

Proszę o przesłanie waszego rozeznania, co do snów. I wiem, że krowa to ludzie wypełnieni mlekiem z nauk innych pastorów, ale chcą więcej. Tylko żarliwe modlitwy sprawiedliwych będzie znaczyć dużo; jeśli moi ludzie upadną na swoje twarze i będą pokorni, to usłyszę ich modlitwy i uleczę ich ziemię! Proszę wziąć te sny poważnie. JAHWEH przemówił do mnie słyszalnie 3 lata temu i w 2003 będzie 4 lata. Powiedział: " Za cztery sezony będziesz wiedzieć. " Jeśli dostrzegamy słusznie, 4 sezony to lata. Czy naprawdę musimy tak długo czekać i czy też koniec przyjdzie wcześniej? Zbyt wielu ma chęć zniszczenia Ameryki i mają moc, a tylko JAHWEH i JAHUSZUA może ich powstrzymać. On będzie wykorzystywać nasze modlitwy. Kto pomoże w naszym wstawiennictwie? Musimy mieć więcej czasu, aby osiągnąć ten świat dla Królestwa Niebieskiego.

Jedną dobrą rzeczą jest, że jestem chroniona. Więc dobrze, jeśli jesteś pod skrzydłami JAHWEH, jak określono w Psalmie 91, jest to tajne miejsce Boga Najwyższego. Czy coś jest zbyt trudnego dla Boga? 3 dzieci hebrajskie wrzucono do rozpalonego pieca ogrzewanego 7 razy gorętszego, a nic nie zostało spalone z wyjątkiem liny do wiązania ich rąk i nóg. Bóg JAHWEH może zachować nas od złego w tym czasie również.

Poinformuj innych o zbawczej łasce JAHUSZUA, aby zostali zbawieni. Nie bój się człowieka, który może zniszczyć tylko ciało, ale wypracuj własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem przed JAHWEH, który może zabić twoje ciało i rzucić ducha do jeziora ognia. Ponieważ cię kocham, więc ostrzegam. Ez 3 17:21 aby krew nie była na moich rękach. Proszę pamiętać, prawdziwy dzień szabatu, aby go uświęcić. Przestrzeganie szabatu nie oznacza legalizmu - uważajcie na legalizm i niewolę - to jest błogosławieństwo i ukojenie dla dzieci JAHWEH.

Jak w czasach Mojżesza będzie błogosławieństwo i ochrona dla osób, które prowadzą prawdziwy Szabat z powodu miłości JAHWEH i JAHUSZUA. Instrukcje te zostały podane nam już od Adama i Ewy, a Biblia mówi, że szabat jest wieczny i nigdy się nie zmieni. Katolicyzm zmienił Szabat, wszystkie dni. JAHUSZUA przyszedł wypełnić Prawo Mojżeszowe, nie anulować go. Upewnijcie się, że jesteście w Arce, kiedy to nastąpi pod osłoną Psalmu 91. Zapamiętajcie, aby wzywać imienia JAHWEH i JAHUSZUA. Jest moc w Świętych Imionach.

Miłość i Błogosławieństwa w niesamowite Imiona JAHWEH i JAHUSZUA . Apostoł Elisabeth Elijah Interpretacja od Jeffem

Szanowna Sherrie ,

Modlę się o sen. Wierzę, że jest oczywiste, że Pan pokazując nierządnicę, a ona nie chce karmić jej dziecko mięsem Pana. Dlatego Pan ustalił wyrok na nią. Trzy razy Pan przemówił do niej. Wyroki zaczynają się i zaczyna się nierząd. Ona jest wielką nierządnicą, napisane o tym, która jeździ na bestii. Bóg przemówił do niej niezliczoną ilość razy i to jest czas, by ‘wyjść z niego, ludu mój’, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów. Dlaczego by nadal iść do domu nierządnicy i być odżywianym przez matkę na duchowym mleku, które nie może dać wzrostu do dojrzałości?

A teraz Pan posłał chudość do waszych dusz i nadal nie wyjdzie z niego, ludu mój. A dlaczego? Należy, więc mieć ładnych przyjaciół i ładne domy i ładne samochody i ładne miejsca by je czcić? Dlaczego powinieneś mieć wszystkie te rzeczy i jeszcze nie pamiętasz o MNIE całymi dniami. Pan, który cię kocha i cię uratował i odżywia a ty idź po dziwki i nierządnice? I jak ona może karmić cię oj wy głupi, którzy zapominacie mnie niezliczone dni? Po co szukać nierządnicy i jej gniazda zamiast Pana?

W związku z tym, że szukali nierządnicy i nie szukali mnie i nie usłuchali głosu mego, aby wyjść z niej, ja nie wysłucham, kiedy wyślę moje wyroki przeciwko niej.

W takich rzeczach nie powinniście uczestniczyć. Ale powiedzieliście sobie, "Czy jest jakiś inny sposób? Czy sposób nierządnicy nie jest jedynym sposobem by iść? Czy nie ma budynków na każdym rogu i nie mogę tam dostać mięsa?" Ale powiedzieliście sobie: "I ​​co z tego? Przynajmniej mam miejsce noclegowe na boku drogi, gdzie mogą mnie karmić i odżywiać mnie i mogę mieć bogactwo i dobrobyt też! "

I ta nierządnica zalecała się łagodnym głosem i wciągnęła was i jedliście chleb w delikatny miejscu i znaleźliście trochę spokoju i ukojenia. Ale powiedziałem: "Ci ludzie nie będą mnie słuchać, trzeba wysłać silniejsze wezwanie, żeby nie lubowali się nierządnicą zbyt dużo, a ona kołysze moich ludzi do spania".

Ale gdy zniszczenie przyszło powiedziałem: "Spójrz i zobacz, czy ona będzie pokutować, czy będą ludzie widzący swoją potrzebę we mnie? Czy się nawrócą z życia dla siebie i tych domów budowanych w moim imieniu? Oj czy usłyszą teraz, kiedy widzą, że ich domy zbudowane w imię moje, nie mogą ich uratować, nie może ich chronić? Czy dom zaprawy i cegieł chronić cię mój ukochany ?

Czy ludzie, kapłani, którzy sprzedają wam moje nazwisko i moją hostią będą w stanie ci pomóc, kiedy wydam wyrok na nią? Czy ona przyjdzie na twój pogrzeb? Czy ona ma przygotować łoże śmierci dla Ciebie? Czy zaśpiewa na twoim pogrzebie? Mowią ‘Nie’.

Gdyż ja będę ją sądzić mówi Pan, a gdy wyrok nadejdzie, to wszystko, co obraża będzie ogniem spalone, każdy ostatni zbiór hymnów, w które zwierzaliście. każdą ostatnią wieżę i dzwon i instrument muzyki będą one zniszczone.

A dlaczego mówicie, czy to nie wystarczy, aby oddawać cześć w niedzielę i spotykać się w środę i płacić dziesięcinę i dać ofiarę do lokalnego kościoła? Nie możemy zapłacić składki Panu, gdy się modlimy?

Ale wy nie znacie mnie. Wy nie znacie mnie. Nie spędzacie czasu, by poznać tego, kto zbawia was. Wy spędzacie swój dzień żyjąc w próżności i pysze własnego umysłu, a nie pamiętacie, kto was kocha i zmarł za was. 

A teraz nie mogę zaniechać was już. Nadeszły dni, aby dowiedzieć się, ten, kto umarł za was jest prawdą. Jeśli będziecie pokutować i odwrócicie się od swoich grzechów i będziecie kłaniać się przede mną i iść za mną, będziecie zbawieni. Ale będę sądził wielką nierządnicę i potępieni są ci, którzy znajdują się w niej w tym dniu.

Sherrie, nie jest ukryte przede mną, co Pan ma zrobić. Byłem z nierządnicą lata. Sherrie, wielka Nierządnica jest to fałszywy system religijny, który sprzedaje Jezusa na rogach ulic i w największych budowlach na ziemi. Oni sprzedają Jezusa za dolary i karmią dzieci chlebem, kiedy mogą je nakarmić więcej. Ale chcą bogactwo dolarów od ludzi; tak karmią mlekiem i mleko dla dzieci staje się jeszcze słabsze w miarę zwiększania się chciwości.

Mimo, że pasterze, wiele z nich ma mięso lub, ważniejsze zagadnienia w Słowie, a nie podzielą się nim z tego powodu, że boją się obrazić ludzi i tracą pieniądze na wsparcie budynków i programy.

To jest wielki grzech i wielki smród w nozdrza Boga. Jak powinno być wyjątkiem, kiedy prawdziwi apostołowie i prorocy pracują, aby utrzymać siebie z małą grupą wiernych, natomiast fałszywi najemnicy odstępczego kościoła wypełniają ich kieszenie z bogactwem dzieci. Czy to było nie tak w czasie Jezusa pierwszego pojawienia się na Ziemi? Kupowali i sprzedawali gołębie w świątyni. Teraz sprzedają kasety i książki i rzeźby, i drobiazgi oraz kawę i jedzenie i wszelkiego rodzaju rzeczy, a po tym biorą dziesięcinę i ofiarę. Czy Bóg uznaje taki kościół, jak to? Czy Bóg pozwala na to zło, aby kontynuować? No i po tysiąckroć nie! Teraz gniew Pański zapłonął przeciwko fałszywej i on wyrzucają ją z jego ust.

On nadal nawołuje prawdziwa Oblubienica, aby wyszła z fałszywego kościoła wszetecznicy. Oznacza to, że jeśli jesteś w denominacji, wyjdź. Luterańskiej,  wyjdź. Metodystów, wyjdź. Prezbiterian, wyjdź. Wyjdźcie z wszystkiego, co wywyższa się ponad Boga i prawdziwego Kościoła. Gdyż jej grzechy dosięgły aż do nieba, a Pan wspomniał na jej grzechy. I Bóg osądzi tą ladacznicę zasiadającą, jako królowa, która myśli, że nigdy nie zobaczy smutku. Jak śmie ona wywyższać się tak bardzo?  Za kogo ona się uważa, że ona wylewa, pluje i deklaruje się królową i, że nie będzie wdową! Wyjdźcie z niego, ludu mój. Czy jesteś katolikiem? Wychodź! Wychodź! Wychodź! Tak trąba brzmi, czy możesz ją usłyszeć? Dni są dobrze spędzone. Nie można zmienić nierządnicę. Nierządnica zmieni cię!

Nikt nie może zmienić nierządnica. Gdyby to było możliwe, Pan zmieniłby ją. Ale teraz ona wykłada się bogactwem moich niedożywionych dzieci i ona nie będzie karmić jej bogactwem i objawieniami mojego słowa, ale popełniła grzechy Judasza, który sprzedał mnie za trzydzieści srebrników. Niechaj ten, kto ma uszy do słuchania, słucha, co mówi Duch do Kościołów. Dziś jest dzień, aby usłyszeć. Nie zatwardzajcie swoich serc jak w dniu prowokacji, kiedy dzieci Izraela upadły na pustkowiu, bo nie byli zadowoleni z prawdziwego chleba z nieba. Wyjdź! Wyjdź! Wyjdź!  Tak mówi Pan.

Interpretacja od Chucka

Moje interpretacje marzeń wydają się być dość proste. Mam nadzieję, że inni będą w stanie dostrzec głębsze znaczenie, jeśli takie istnieje. Dewastacja przyjdzie szybko, z znikąd, przy wszystkich (z wyjątkiem tych czyniących dewastację) całkowicie zaskoczonych. Te 4 koła odnoszą się do następującego, zamieszczonego na tej stronie internetowej: Sherrie Elijah obudził z JAHWEH Ojciec w 16-go października, 1999 o 07:00 centralego czasu ... "W czterech porach roku będziemy poznasz, dar uzdrawiania na dźwiękiem trąby! " Te 4 koła odnoszą się do tych czterech sezonów [lato, wiosna , zima , jesień ?] . Elisabeth pokazano najpierw na zakończenie lub koniec 4 sezonu, i co by się stało w tym czasie. Widząc go ponownie po raz drugi potwierdza to, że proroctwo jest od JAHWEH, które się sprawdzi, także, że będą dwie fale zniszczenia. Dźwięk trąby (szofaru) będzie wezwaniem do domu JAHUSZUA’s Oblubienicy na Wieczerzy BARANKA, zanim zniszczenie przyjdzie.

Nawet, gdy burze gnają w całym naszym kraju, kościoły potępione będą zdzierać ich zgromadzenia podczas głodowania ich duchowo. Kobieta jest tym kościółem, rzucając jej zagłodzone zgromadzenie przez okno z pierwszego piętra. Elisabeth, reprezentująca tych, którzy uczą prawdy i którzy karmią tych, którzy zwracają się do nich o pomoc, karmi dziecko głodujace. Ona i dziecko były w pełni chronione przed promieniowaniem w jej domu z powodu jej wierności i posłuszeństwa powołania JAHUSZUA.

Komentarz Elisabeth:

I tak było powiedziane, i tak zostało zapisane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ. Dane apostołowi Elisabeth Elijah.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adres E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

 

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018