Proroctwo 54

 

TERAZ JEST TEN CZAS!

"SKONCENTRUJCIE SIĘ, BADŹCIE POSŁUSZNI WASZEMU GENERAŁOWI I TERAZ WYKONUJCIE MOJE POLECENIA!”

 Przekaz otrzymany przez Apostoł Elisabeth Elijah dnia 5-go kwietnia, 2002 roku.

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH. 

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

To jest lekcja, MOJE dzieci, której macie się nauczyć. To jest lekcja, którą lepiej nauczcie się dobrze.

Kiedy JA mówię wam, abyście coś uczynili, to teraz jest ten czas! To nie jest za waszą godzinę; to nie jest za waszą minutę; to nie jest za waszą sekundę; to jest w MOIM czasie!

Jak długo zajęło, aby zamieścić (na internecie) to Proroctwo na Paschę? Jak długo zajmuje, aby zamieścić Słowo powiedziane? Teraz, dzisiaj, JA daję następny Przekaz, i jak długo zajmie, aby go zamieścić?

JA mówię wam to, że JA polegam na was; JA polegam na Słowie, które JA mówię poprzez was, aby dosięgnąć MOICH ludzi, aby zachęcić MOICH ludzi. Wiec pytacie się MNIE, co to jest, czego musicie się nauczyć.

Wy musicie się nauczyć wykonywać rzeczy w MOIM czasie, a nie w waszym czasie!

Wy musicie się nauczyć, aby nie być rozproszonym.

Więc to jest lekcja, MOJE dzieci, której musicie się nauczyć.

Dalej wnoście petycje do MNIE – to prawda – ale musicie się nauczyć, aby być posłusznym!

A ten człowiek, którego posłałem do was – on jest muzułmaninem, który nawrócił się i został chrześcijaninem. On jest tym, który poszukuje.

JA pytam was to: Jak wykupić złe nasienie?

Jak zrehabilitować zły uczynek?

Zasiać go w dobrą glebę.

Nie wyganiajcie tych, których posyłam, nawet, jeśli myślicie, że to jest oszust. Jest w tym lekcja do nauczenia, MOI synowie. Następnym razem, weźcie to do trzech, a nie jednego.

Są tacy, których JA użyłem w przeszłości.

Jakby ta wdowa z Sarepty miała wiedzieć, że dawny Eliasz był głodny, jeśli JA nie posłałbym go do niej, aby jej powiedział? I wdowa z Sarepty nie byłaby błogosławiona! Wdowa z Sarepty i jej syn nie przeżyliby, jeśli JA nie posłałbym MOJEGO proroka z potrzebą, aby ona miała szansę, aby ją zaspokoić, abym z kolei JA miał szansę, aby udowodnić, że JA jestem JAHWEH – ten sam BÓG wczoraj, dzisiaj i na zawsze!

To nie jest tak, abyście wy szli do nich i błagali.

To jest błogosławieństwo dla nich, aby mogli otrzymać nagrody, które napływają do tych, którzy pomagają tej Misji.

To jest przekleństwo na ich głowy, kiedy JA posyłam was do nich z waszymi petycjami i potrzebami, a oni udają głuchych! To oni będą przerażeni tego pewnego dnia, jak zobaczą, że nie ma nikogo w godzinie ich potrzeby!

Ja włożyłem to do serca MOJEJ córki, i dzisiaj nie usłyszycie. Ale dzisiaj, teraz, oznajmiam tych, o których mówię wam, abyście im powiedzieli. Nawet wasza siostra Olga by pomogła. Nikt z nich nie pozwoliłby, abyście byli bez domu. JA pytam was to, MOJE dzieci: Kiedy JAHUSZUA dał jedzenie tym pięciu tysiącom, to czy nie powiedział: "Co macie?" I tam był mały chłopiec rybak. To czy uczniowie nie musieli iść i pytać się go, czy nie podzieliłby się obiadem? I czy nie użył tego, aby rozmnożyć i pożywić te pięć tysięcy, a nawet więcej? A więc, ile resztek zebrano?

Nie bądźcie zbyt dumni, aby nie powiedzieć o swoich potrzebach.

Czyż MOJE Słowo nie mówi: Dajcie, a będzie wam dane, naciśnięte i wstrząśnięte, gdzie ludzie zgromadzą skarb na waszym łonie?

Ale jak mogą oni to uczynić, MOJE dzieci, jeśli nie powiecie im o waszych potrzebach?

Będziecie wiedzieć, komu wierzyć.

I jeśli oni nie odpowiedzą, wy nie jesteście odpowiedzialni za to. Oni tylko ściągną przekleństwa na swoje głowy.

Czy JA nie powiedziałem wam, MOJE dzieci, że ta Misja jest unikalna?

Sposób, w jaki traktują was jest takim samym sposobem, w jaki traktują MNIE.

To nie ludzie zaspokajają wasze potrzeby, ale to jestem JA, który mówię poprzez ludzi.

JA mówię do ludzi i szatan mówi do ludzi.

To jest test.

Co uczynią, gdy JA was poślę?

Czy nie mówi MOJE Słowo, że jeśli uczynicie tak dużo, że dacie prorokowi świeża wodę do picia, to będzie błogosławieństwo?

Więc, JA posyłam was troje z potrzebami tej Misji. JA posyłam was troje, abyście poddali ich próbie.

Czy usłyszą MÓJ Głos?

Jeśli nie, to w czasie potrzeby JA zagłuszę MOJE Uszy na ich głos.

JA was posyłam do „wdów Sarepty”, choć wiedzą, że nie są „wdową”. JA was posyłam do tych, którzy są głodni, ale nie wiedzą, że są głodni. JA was posyłam do tych, którzy są spragnieni, choć nie wiedzą, że pragną.

Jeśli im nie zależy, że będziecie bezdomni, to JA nie będę dbał, kiedy oni będą bezdomni.

JA wzbudzę drogę, ale JA mówię wam to, MOJE dzieci: Wy musicie uniżyć się i uczynić to MOIM sposobem, a nie swoim!

Kiedy JA powiem wam, abyście wykonali polecenie, czyńcie to natychmiast!

Wy nie macie czekać i mówić: Za moją minutę, za moją sekundę, w moim czasie! Wy nie macie pozwolenia na żadne rozpraszanie!

Ale widzicie, JA sprawdzam was, aby zobaczyć jak jesteście skupieni.

Słuchajcie, i to słuchajcie już od teraz!

JA powiedziałem wam wcześniej: Jest moc w wypowiedzianym słowie, a nie tylko w zapisanym!

Ile razy muszę mówić te same rzeczy?

JA gniewam się, gdy muszę się powtarzać!

JA przebaczam wam, MOJE dzieci, gdy błądzicie, ale po prostu ukorzcie się, żałujcie za grzech, nie popełniajcie go już więcej, lecz postępujcie według MOJEGO sposobu, a nie swojego!

Pamiętajcie, nikt nie przychodzi do tej Misji, jeśli JA ich nie poślę!

A wy nie macie się czuć bezsilnymi. Gdyż wasza siła nie może wybawić, ale Ręka JAHWEH i JAHUSZUA wybawia.

Czy myślicie, że JA nie znam waszych potrzeb?

A pomimo tego, wy musicie być jak ta kobieta, która przyszła przed sędziego – i czasami proście MNIE więcej razy. Pukajcie aż odpowiem! Szukajcie, aż znajdziecie!

Z jakiego powodu? – JA nie jestem wam winny żadnych wyjaśnień.

Pamiętajcie, kim jest BÓG! JA jestem Garncarzem, a wy jesteście glinką. JA formuję was, łamię was; JA odrestaurowuję was i kształtuję MOIM sposobem. JA wiem, jaką temperaturę potrzeba. JA nie nagrzeję zbytnio ognistego pieca – przecież JA wiem, jaka musi być temperatura, abyście nabrali wiarę do zaufania MI. To, co przeszliście teraz ma związek z nadchodzącymi dniami.

Jeśli teraz nie możecie MI zaufać, to jak będziecie mogli zaufać MI potem?

Jak będziecie mogli pouczać innych, aby zaufali MI?

Są powody na te rzeczy, które się wydarzyły.

Trzymajcie się waszej wiary, MOJE dzieci, i bez względu na to, co się dzieje, nie puszczajcie!

Gdyż JA was nigdy nie opuszczę i nigdy was nie porzucę!

Zachowujcie MOJE Słowo! Ono was nie zawiedzie.

Pamiętajcie MOJE Słowa! One was nie zawiodą.

Ukryjcie MOJE Słowo! Ono was nie zawiedzie.

Miłujcie MOJE Słowo! Ono was nie zawiedzie.

Wierzcie MEMU Słowu! Ono was nie zawiedzie.

Mówcie do gór długów, mówiąc: "Bądźcie usunięte i wyrzucone w Imię MEGO SYNA JAHUSZUA!"

Wierzcie i nie wątpcie!

Nauczcie się dobrze tej lekcji, abym nie musiał się powtarzać! Gdyż wy też jesteście sprawdzani, MOJE dzieci.

JA nie powołuję kwalifikowanych – JA kwalifikuje powołanych!

I wy troje jesteście powołani. Zwróćcie się z waszymi potrzebami do "Jeff"! Zwróćcie się z waszymi potrzebami do "Wendy". Zwróćcie się z waszymi potrzebami do Olgi. Dajcie im szanse, aby byli błogosławieństwem. JA wam powiem o innych.

Odtąd was troje musi słyszeć te Słowa: "Teraz jest ten czas!"

Kiedy JA daję polecenie, to jest tak, jakby generał dawał polecenie żołnierzowi!

Od kiedy żołnierze mówią: "Ja uczynię to w moim czasie"? ….Lepiej nie czyńcie tego!

A więc, o ile więcej musicie ukorzyć się w żalu za grzech i nawrócić za odważenie się powiedzenia BOGU WSZECHŚWIATA: "Zaczekaj PANIE, aż ja będę miał czas!"?

Ponownie mówię: Żołnierze odbierają polecenia, żołnierze nie wydają poleceń!

Wy jesteście MOIMI dziećmi, ale… wy jesteście MOIMI żołnierzami! Wy jesteście moimi naczyniami, które JA używam, aby dosięgnąć innych.

Teraz jest ten czas! Teraz jest ten czas!

Bądźcie skupieni na najbliższym obowiązku!

Krok po kroku.

Teraz jest ten czas, a nie za sekundę!

Teraz jest ten czas!

 

******** Koniec Proroctwa ********

Apostoł Elisabeth Elijah.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018