Proroctwo 52

PILNE WEZWANIE UKRYTYCH!

JA, OJCIEC JAHWEH, PONOWNIE WAS WYZWOLĘ!

Przekaz otrzymany przez apostoła Elisabeth Elijah 2-go listopada, 2001 roku.

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH.

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz:

W bojaźni przed JAHWEH i JAHUSZUA, ja dostarczam to prorocze Słowo pod namaszczeniem Ducha. Ja proszę teraz, jeśli cokolwiek nie zgadza się z Pismem Świętym, to proszę dać mi znać. JA sprawdzam Ducha, który mówi, a zwłaszcza Prorocze Przekazy. Modlę się, aby te słowa były błogosławieństwem dla was, i aby pomogły wam, gdy straszne wiadomości będą nadchodzić w waszym kierunku. To jest przerażające, aby być ustami JAHWEH, i ja modlę się, aby każde Słowo było tak, jak ON chce.

Nie krępujcie się, kopiujcie i przekazujcie innym, aby ich zachęcić w tym czasie, gdy strach wzrósł.

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

MOJE najdroższe, umiłowane dzieci, jak wielu z was woła do MNIE z płaczem i łzami, i próbuje ukryć swoje obawy przed światem i swoimi przyjaciółmi, ale zwierza się waszemu TATUSIOWI JAHWEH (BÓG OJCIEC) i MESJASZOWI JAHUSZUA (SYN BOŻY)?

Wy przychodzicie do nas z twarzami załzawionymi w Imię MEGO SYNA JAHUSZUA mówiąc,

Co teraz uczynimy? Gdzie pójdziemy?

MOI kochani, och JA nie jestem zły na was w tym czasie! To są złoczyńcy z powodu, których JA jestem aż siny z gniewu!!!

JA widzę plany i intrygi złoczyńców i to jest tak, jak za dawnych czasów z wężem w ogrodzie Eden, który szukał sposobu, aby oszukać was i przekonać was, że wy nie możecie wygrać bez wiedzy świata.

Wasz OJCIEC, JA, JAHWEH, jestem całą Wiedzą i kiedy szukacie JA, JAHWEH, i JAHUSZUA i RUACH ha KODESZ, to wy szukacie prawdy i wiedzy!

Bądźcie pewni, że tak długo jak długo MNIE szukacie, znajdziecie odpowiedzi, gdy czas nadejdzie.

Jeśli nie wiecie, co zrobić, to bądźcie pewni, to nie jest jeszcze czas dla was, abyście wiedzieli gdzie iść, lub co zrobić.

JA, JAHWEH, nie dam wam biletu do przejazdu, aż do czasu wyjścia.

JA, JAHWEH, nigdy nie jestem za wcześnie, ani za późno, ale zawsze jestem na czas; czasami ani sekundy zbędnej.

Ale JA, JAHWEH, nigdy nie opuszczę was, ani nie porzucę!

JA, JAHWEH, jestem STWÓRCĄ całej ludzkości!

Nie potrzebujecie obawiać się tego, co złoczyńcy uczynią, gdyż JA, JAHWEH, używam proste rzeczy, na przykład wasze modlitwy, aby wprowadzić w zakłopotanie tych, tak zwanych mądrych tego świata.

JA, JAHWEH, jestem zdolny nawet zmienić wasze DNA, czy wiedzieliście to? Tak, jeśli tak zadecyduję. JA, JAHWEH, mogę nawet zmienić kolor waszej skóry, i waszych oczu!

Nie dziwcie się! JA, JAHWEH, jestem STWÓRCĄ, czy pamiętacie?

JA, JAHWEH, mogę uczynić was niewidocznymi, jeśli JA, JAHWEH, tak zadecyduję!

Wy nie macie wyobrażenia, jaki standard wzniosę przeciw złoczyńcom!

To samo zniewolenie, choroby i plagi, które ci złoczyńcy, którzy są nazywani dziećmi szatana, starają się wypuścić na was, zakłopoczą ich.

Rzesze MOICH dzieci nie dozna krzywdy!

W zamian tego, rodziny złoczyńców zachorują na te choroby i dotkną ich te plagi, i oni nie będą mieli odpowiedzi, co jest przyczyną tego?

Nic innego im nie pozostanie jak tylko przyznać, że to JA, JAHWEH, uczyniłem.

Złoczyńcy dążą do ochraniania siebie i myślą, że są mądrymi poddając swoje rodziny zaszczepieniu, swoich ukochanych, przyjaciół. Ale JA, JAHWEH, unieważnię to zabezpieczenie.

Do jakiego stopnia ci złoczyńcy, ci symulanci, starają się zaszkodzić MOIM dzieciom, do takiego stopnia krzywda spadnie na nich samych!

Zacznijcie się teraz o to modlić. Jest wielka moc w modlitwach wymawianych do JA, JAHWEH, w Imię waszego Mesjasza, MEGO Jednorodzonego SYNA JAHUSZUA!

Módlcie się, abym JA, JAHWEH, dał wam świetniejszą duchową broń do użycia przeciw cielesnej, która powstaje przeciw MOIM umiłowanym, którzy codziennie szukają MEJ Twarzy i Woli.

Módlcie się, ażeby tak, jak Elizeusz widział płaszcz spadający z dawnego Eliasza, tak samo, abyście i wy widzieli go ponownie, i abyście i wy zostali obdarzeni nawet większą mocą Namaszczenia RUACH ha KODESZ!

Gdy to się zdarzy, nie będziecie musieli przejmować się tym, jak dotrzeć do określonego narodu. Kiedy JA, JAHWEH, poślę was, wy po prostu pojawicie się!

Czy myślicie, że to jest niezwykłe? Czytajcie wasze Pismo i zobaczcie jak wielu już miało tą moc przemieszczania i wiedzcie, że złoczyńcy już używają takie moce do złych celów.

Złoczyńcy zachowują mroczne tajemnice.

Ale JA, JAHWEH, powiem MOJE tajemnice tym, którzy idą za prowadzeniem Światła, którym jest JAHUSZUA! JA, JAHWEH, będę zabezpieczał MOJE dzieci, Oblubienicę, wybranych i wyselekcjonowanych!

JAHUSZUA jest Lampą pod waszymi stopami.

Kiedy złoczyńcy zabierają wam wasze światło, patrzcie na JA, JAHWEH, a JA poślę MOICH Aniołów, aby oświecili waszą drogę!

Złoczyńcy starają się odebrać wam waszą pewność, wiarę, zaufanie, prywatność, wolności, szczęście, niewysłowioną radość pełną chwały i wasze finanse. To jest łatwe dla nich, jeśli słuchacie ducha bojaźni i tych wszystkich złych wieści w wiadomościach.

Czyńcie więcej aniżeli słuchanie.

Czytajcie dobre reportaże! Wszystkie one są zapisane w Piśmie.

A przynajmniej MOJE dzieci, powróćcie do równowagi! Jak możecie mieć nadzieje na pokonanie bojaźni, kiedy wszystko, co robicie, to podsycanie szaleństwa bojaźni?

MOI ukryci mają tę wiedzę i sposób do uniknięcia każdej broni wroga, który stara się zniszczyć MOJE dzieci i ten świat.

Nie polegajcie na waszym własnym rozumieniu, ale we wszystkim uznajcie JA, JAHWEH! A JA, JAHWEH, pokieruję waszymi ścieżkami!

Wasze własne zrozumienie spowoduje waszą bojaźń nieznanego. JA, JAHWEH, nie śpię; JA, JAHWEH, nie będę drzemał; MOJE oczy są na narodach, gdzie MOI ludzie wołają do MNIE w modlitwach, abym ich zbawił!

Nie słuchajcie wieszczów złych wiadomości i nieszczęść!

Oni mówią i piszą, że JA, JAHWEH, nie dostarczę drogi ucieczki dla MOICH umiłowanych, którzy idą za JAHUSZUA ha MASZIJACH i czynią wszystko, aby słuchać MOICH Praw. Dlaczego MOJE dzieci starają się być posłuszne JA, JAHWEH? Ponieważ kochają swojego OJCA Niebiańskiego.

Ci wieszcze wślizgnęli się w szeregi pięciorakiej służby kościołów, pomiędzy polityków i dziennikarzy. Oni opowiadają MOIM dzieciom przerażające rzeczy; oni mówią o przegraniu, a nie o zwycięstwie; oni wszczepiają do waszych umysłów wątpliwości czy JA, JAHWEH, wybawię MOJE dzieci; oni ostrzegają, że wszystko musi być przygotowane na wypadek ataku. Każdy umrze, lub będzie cierpiał wielkie straty bez JA, JAHWEH, i JAHUSZUA ha MASZIJACH po swojej stronie – to jest prawda!

Ale, co ci dziennikarze i wielu polityków, i wróżbiarze zapominają jest to, że JA, JAHWEH, nie porzuciłem MOICH dzieci! Jak to mogłoby przynieść MI chwałę? Tak, MOJE dzieci pewnego dnia przyłączą się do MNIE w Niebie, to jest prawda, ale jeśli JA nie chciałbym dostarczyć drogi do ucieczki, to, dlaczego powiedziałem o tym w Pismach?

MOJE Słowo nie powróci bez spełnienia do MNIE! Ale osiągnie to, po co je posłałem. JA jestem JAHWEH, i JA nie zmieniłem się!

Co JA, JAHWEH, uczyniłem dla Izraela w czasach Mojżesza, JA uczynię to ponownie!

Co JA uczyniłem dla Józefa i Maryi, JA, JAHWEH, uczynię to ponownie!

Co JA uczyniłem dla Noego, JA, JAHWEH, uczynię to ponownie!

Co JA uczyniłem dla tych trzech hebrajskich dzieci, JA, JAHWEH, uczynię to ponownie!

Co JA uczyniłem dla dawnego Eliasza, JA, JAHWEH, uczynię to ponownie!

Co JA uczyniłem dla Enocha, JA, JAHWEH, uczynię to ponownie!

Co JA uczyniłem dla Elizeusza, JA, JAHWEH, uczynię to ponownie!

Te szubienice, które Hamanowie budują, JA, JAHWEH, powieszę ich na nich!

JA mam Esterę i tak, jak w dawnych czasach, JA, JAHWEH, ponownie wybawię MOICH ludzi! JA mam króla Dawida i użyję muzykę i pieśni pochwalne, aby pokonać wrogów, gdy Psalmy są ponownie wzniesione do MNIE w wierze, że JA, JAHWEH, wybawię ponownie!

Pokażcie MI w waszym Piśmie, gdzie JA nie wyzwoliłem MOICH ludzi, którzy słuchali MOICH Przykazań, i miłowali, i przedkładali JAHWEH na pierwszym miejscu w ich życiach?

JA, JAHWEH, uratuję MOJE dzieci z pułapki ptasznika!

Co tylko potrzebujecie czynić, to modlić się i mieć wiarę, że JA jestem większy aniżeli te wszystkie straszne rzeczy, które próbują przyjść na MOJE dzieci!

JA, JAHWEH, odpowiem na wasze modlitwy, kiedy wołacie na MNIE w Świętym Imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH!

Przyjdźcie odważnie przed MÓJ Tron i przedstawcie swoje petycje. JA, JAHWEH, nie jestem zły na MOJE umiłowane dzieci!

Czasami, wy zbaczacie, nie słuchacie, a wilk jest gotowy, aby was pożreć. Wszystko to z powodu waszego nieposłuszeństwa!

A więc podobnie jak z owieczkami, JA jestem zmuszony by złamać waszą nogę, ale wtedy JA z miłością niosę was w MOICH Ramionach aż wy wydobrzejecie, i jesteście zdolni ponownie do chodzenia!

Gdzie Dobry Pasterz kiedykolwiek pozostawia Jego owieczki bez opieki?

Gdzie Dobry Pasterz bije owieczki i baranki?

Nigdy! Ale JA obiecuję wam, że JA uczynię tym, którzy starają się zniszczyć was, że pożałują dnia, kiedy się narodzili!

Czy JA, JAHWEH, nie ostrzegłem Lota i nie zablokowałem go MOIMI Aniołami, i w ten sposób nie mógł on powrócić do tego miasta grzechu?

JA ochraniałem go i jego rodzinę z wyjątkiem żony, która wybrała nieposłuszeństwo wobec MNIE, od ognia i siarki, które były formą cierpienia dla Lota i również jego rodziny!

Czy JA, JAHWEH, nie ostrzegłem Józefa i Maryi, aby uciekli z JAHUSZUA, jako dzieckiem?

W dawnych czasach, to był rodzaj wielkiego ucisku dla matek z dziećmi, gdyż wszystkie dzieci miały być zabite, ponieważ złoczyńcy szukali prawdziwego MESJASZA, aby go zabić! JA, JAHWEH, posłałem Anioła, aby ostrzegł Józefa we śnie, i powiedziałem mu gdzie uciekać, i powiedziałem mu, kiedy powrócić.

Czy myślicie, że JA, JAHWEH, nie uczynię tego ponownie dla was?

Czy JA, JAHWEH, nie dostarczyłem arki dla Noego i jego rodziny przed "wielkim uciskiem" wody zalewającej całą Ziemię?

A co z Esterą?

Czy myślicie, że to nie była forma nadchodzącego ucisku, przewidywanej eksterminacji żydowskiego ludu dookoła niej, a czy pomimo to JA, JAHWEH, nie zapewniłem drogi ucieczki dla żydowskich ludzi?

W przeciwnym razie, dzisiaj nie byłoby żadnego!

Czy JA, JAHWEH, nie użyłem tej samej broni, która była przygotowana, aby zabić Mardocheusza i Esterę, szubienice, które zbudował Haman, myśląc, że złapał Mardocheusza i Esterę, i że będą zabici wszyscy Żydzi, a pomimo to, JA, JAHWEH, doprowadziłem do powieszenia Hamana na tych samych szubienicach!

Jak mogą ci sami, którzy mówią, że słuchają Proroctw, zaprzeczyć, że JA, JAHWEH, zawsze miałem sposób, aby zabezpieczać MOICH ludzi?

Miejcie się na baczności przed takimi, którzy prorokują takie rzeczy, które pozostawiają wam uczucie beznadziejności!

Bez względu na prześladowania, JA, JAHWEH, dam wam drogę ucieczki dla tych, którzy wierzą i opierają się na MNIE w każdym zakresie!

Wierzcie więcej w JAHWEH i w waszego JAHUSZUA ha MASZIJACH, aniżeli w wasze żony, mężów, braci, pięciorakie urzędy, lub rząd!

JA, JAHWEH, nie obiecuję wam, że droga będzie łatwa dla każdego.

JA nie obiecuję wam, że nie będzie męczenników, którzy złożą swoje życia w ofierze dla JAHWEH i JAHUSZUA.

JA obiecam wam, że ci męczennicy są teraz w Niebie ze MNĄ i nie będą już nigdy cierpieć!

JA nie obiecuję wam, że wszystkie MOJE dzieci będą bezpieczne, ale JA, JAHWEH, będę ochraniać ich tak, jak JA uczyniłem dzieciom Izraela w dawnych czasach, kiedy te plagi, i ta ciemność, i śmierć przyszły na nie. JA zaoszczędziłem tych, którzy mieli krew MOJEGO Przymierza w dawnych czasach.

O ile więcej JA uczynię teraz z Krwią Nowego Przymierza JAHUSZUA ha MASZIJACH!

Wilki, jesteście ostrzeżeni! Wy będziecie demaskowani! MOJE owieczki będą znały wasze imiona i wasze plany. JA, JAHWEH, widzę i znam każdą osobę z sercem wygłodniałego wilka. JA, JAHWEH, i JAHUSZUA wyłącznie jesteśmy dobrymi pasterzami.

JA, JAHWEH, wyłącznie wprawię was, wilki, w zakłopotanie z waszymi własnymi stworzeniami i bronią wojenną. JA, JAHWEH, i JAHUSZUA jesteśmy Rózgami Gniewu, które wygonią was od naszych owieczek i baranków.

Nie oszukujcie się, JA pozabijam te wilki w MOIM czasie, i wrzucę ich nie tylko do Piekła, ale i do Jeziora Ognistego!

Dla wszystkich tych, którzy szukają zniszczenia Ameryki, Izraela i wszystkich Chrześcijan i Żydów, jaka jest cena waszych dusz? – Jeśli będziecie kontynuować czynienie tego, to wasze dusze będą potępione na wieczność!

Jeśli odwrócicie się od tego i zwrócicie się do JAHUSZUA ha MASZIJACH, wtedy będziecie zbawieni na wieczność!

To jest wasz wybór!

 

******** Koniec Proroctwa ********

Komentarz Elisabeth:

Obrażając niektórych, oświecając innych dla miłości, posłuszeństwa, chwały JAHWEH i JAHUSZUA. Prorocza służąca JAHWEH/JAHUSZUA. Apostoł Elisabeth Sherrie Elijah . Piątek 2-go listopada, 2001 roku, 1:50 rano. Módlcie się, abyście znaleźli gdzie na tym świecie jest wasza arka i kiedy macie wejść do niej, aby uciec od zła, które nadchodzi. Módlcie się w Święte Imię JAHUSZUA. Maryja nie dała jej hebrajskiemu dziecięciu greckiego imienia Jezus, ale JAHUSZUA. Jest namaszczenie i moc w tym imieniu, które znaczy „JAH zbawia”

.

Koniec komentarza.

I tak było powiedziane, i tak zostało zapisane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ. Dane Apostołowi Elisabeth Elijah.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018