Proroctwo 51

PILNE WEZWANIE TYCH 144 000! NIE BÓJCIE SIĘ MOJE UMIŁOWANE MALEŃSTWA,

„JA JESTEM” PODNOSI STANDARD PRZECIW ZŁOCZYŃCOM!

Przekaz otrzymany przez Apostoł Elisabeth Elijah 2-go listopada 2001 roku.

Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nie znanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1:21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienaIesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  Ostatnio natomiast, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA”.

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH.

 

Komentarz Elisabeth:

W bojaźni przed JAHWEH i JAHUSZUA przekazuję to Proroctwo pod Namaszczeniem RUACH (DUCHA ŚWIĘTEGO). Proszę, abyście dali mi znać, jeżeli cokolwiek nie zgadza się z Pismem Świętym. Sama sprawdzam każdego ducha, który przemawia, w szczególności w przekazie proroczym. Z powodu tego, iż tak wiele korespondujących ze mną osób jest przepełnionych strachem, pomodliłam się o słowo umocnienia, nawet dla siebie. Podczas odpisywania pewnej siostrze, która jest prorokiem, i która potrzebowała umocnienia, niespodziewanie przyszedł ten Proroczy Przekaz. Modlę się o to, aby te Słowa były błogosławieństwem dla was, i aby pomogły wam, kiedy dotrą do nas straszne wiadomości. Wiem, że mnie one pomogą. Zatrważającą rzeczą jest być Ustami JAHWEH, modlę się, żeby każde Słowo było wypowiedziane tak, jak ON tego chce. Nie wahajcie się kopiować i rozsyłać tego, aby dodawać otuchy innym w tym strasznym czasie.

Psalm 2
Dlaczego
narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły? 
Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw JAHWEH i przeciw Jego Pomazańcowi:
Stargajmy
ICH więzy i odrzućmy od siebie ICH pęta!
Śmieje się TEN, który mieszka w Niebie, JAHWEH się z nich naigrawa,
a
wtedy mówi do nich w swoim gniewie i w swej zapalczywości ich trwoży:
Przecież JA ustanowiłem sobie króla na Syjonie, świętej górze mojej.
Ogłoszę postanowienie JAHWEH: Powiedział do mnie: Tyś SYNEM MOIM, JA CIEBIE dziś zrodziłem.
Żądaj ode MNIE, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi.
Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich pokruszysz.
A teraz, królowie, zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemi!
Służcie JAHWEH z bojaźnią
i JEGO nogi ze drżeniem całujcie, bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze, gdyż gniew JEGO prędko wybucha. Szczęśliwi wszyscy, co w NIM szukają ucieczki.


******** Proroctwo *********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

Kiedy wróg nadejdzie jak powódź, JA podniosę standard przeciwko niemu. (Księga Izajasza 59:19 – Przekład Króla Jakuba) Dlatego, że nie ujrzeliście jeszcze tego, nie obawiajcie się, że ja zapomniałem o MOJEJ obietnicy, iż to uczynię.

MOI ukochani, nie obawiajcie się. Ponownie JA, JAHWEH, mówię: Nie obawiajcie się, MOJE umiłowane maleństwa. JA nie powołałem was na tę godzinę i nie obdarzyłem was wiedzą, którą JA, JAHWEH, wam dałem, aby was teraz porzucić. Wy należycie do MOICH ukrytych Namaszczonych. Teraz jest ten czas, aby powstać i wystąpić, aby pomóc waszym braciom i siostrom w JAHUSZUA. Obdarzyłem was ziemią, posiadłościami, statkami, wyspami, domami i finansami. JA mam ukrytych milionerów, i tak, nawet multimilionerów, ale wy nie byliście wielką pomocą dla MOJEGO Królestwa, ponieważ pozostawaliście na oczach świata, a pomimo to staraliście się nie przekraczać MOJEJ cienkiej granicy. Miłowaliście MNIE i służyliście MI po kryjomu, gdyż powiedzieliście sobie: „Cóż ja mogę uczynić dla Królestwa JAHWEH? W jaki sposób mogę wspierać Ewangelię JAHUSZUA?” Tak, więc pozostajecie w milczeniu i ukryciu, ale modlicie się, aby ktoś inny uczynił to, czego wy w swoim odczuciu nie możecie uczynić.

Wkrótce będzie za późno, aby pomóc MOIM Apostołom i Prorokom. Czy wciąż nie rozumiecie, jaką cenę musi płacić nawet ta, przez którą JA przemawiam, i jakie ataki muszą być odpierane nie tylko w fizycznej, ale i w duchowej sferze? Czy pomagacie, czy też jesteście przeszkodą?

JA, JAHWEH, wlewam w was wiele darów. MOI ukryci mają wiele BOŻEJ Mądrości. Pobłogosławiłem was nie tylko w tym świecie, ale również w sferze duchowej RUACH ha KODESZ. Pracowaliście razem ze światem, a mimo to pozostawaliście ukryci. Wielu z was to geniusze. JA skryłem was jako lekarzy, prawników, nauczycieli, filantropów, bankierów, wynalazców, inwestorów, artystów, znawców technologii komputerowych, elektryków, członków sił policyjnych i wszystkich form rządów, senatorów, członków Kongresu, przedstawicieli państwowych, sprzedawców, właścicieli sklepów i koncesji, posiadłości ziemskich, kapitanów, właścicieli statków i restauracji, wszelkiego rodzaju środków transportu, jako aktorów, producentów filmowych, wokalistów, maklerów, pisarzy, szefów kuchni, projektantów, kontrahentów – nie ma grupy zawodowej, gdzie nie miałbym ukrytych MOICH umiłowanych dzieci. To są MOI uczniowie, którzy podążają za MOIM synem JAHUSZUA i pragną być posłuszni Prawom JAHWEH. I ci ukryci są rozsiani po całym świecie. Mierzą oni prawa ludzkie następującą miarą: Czy to jest zgodne z Pismem Świętym? Jest to standard, według którego mierzą wszystko – jeśli coś jest prawdą to TORA i Pismo Święte potwierdzą to.

JA, JAHWEH, ukryłem was na czas taki jak ten. Módlcie się, w jaki sposób użyć waszych talentów, darów, mądrości, domów, majątków, środków finansowych i darów duchowych. Użyjcie wszelkiej mądrości, która nie stoi w sprzeczności z MOIMI Pismami po to, by pomagać i wymieniać towary w czasie, gdy nie będzie innej możliwości kupowania, sprzedawania lub niesienia pomocy innym. Wasza mądrość, objawienia, wiedza o uzdrawianiu i dane wam wykształcenie przyniosą korzyść innym w tym czasie, a wy będziecie wiedzieć, kiedy ich użyć oraz gdzie i komu dopomóc. MOI Apostołowie i Prorocy potrzebują w czasie takim jak ten, abyście ukryli ich przed złoczyńcami, którzy dążą do ich zniszczenia – tak, aby nikt nie mógł powiedzieć, że nie został ostrzeżony przed nadejściem Sądu.  

JA, JAHWEH, zawsze posyłam Proroków i Apostołów, aby przemawiali nie tylko ku nawróceniu, ale również dla ostrzeżenia przed nadchodzącymi niebezpieczeństwami i w jaki sposób wymknąć się z uchwytu wroga. MOI ukryci mają być odważni, kiedy dzielą się ukrytą wiedzą i objawieniami, które JA, JAHWEH, daję wam codziennie. JA przestrzegam was: Nie polegajcie na swojej własnej sile, ale polegajcie na sile JAHUSZUA, gdyż ona jest dla was wystarczająca bez względu na to, co napotykacie.

Czy dla JAHWEH istnieje cokolwiek zbyt trudnego do zdobycia? Stoicie w obliczu ścian, które jak sądzicie, są nie do pokonania, na które nie możecie się ani wspiąć, ani ich obejść. Z namaszczeniem MOJEGO RUACH ha KODESZ nie odniesiecie porażki. JA, JAHWEH, rozbijam te ściany, które trzymają was w niewoli w więzieniach, gdzie jesteście oddzieleni od innych.

JA, JAHWEH, łączę was teraz z innymi, gdyż ci również będą MOIMI ukrytymi, których schowałem pod ochroną MOICH Skrzydeł. Poczekajcie, aż ujrzycie te cuda, które JA, JAHWEH, uczynię. Zobaczycie, to będą wasze najwspanialsze godziny, gdyż ponownie ujrzycie, jak JAHWEH wybawia tych, których inni starają się zniszczyć – wszystko z powodu MEGO Imienia.

JA, JAHWEH, wybrałem tę Prorok do wywołania pilnym wezwaniem te Sto Czterdzieści Cztery Tysiące (144 000)!

Nauczcie się Pieśni Mojżesza. W niej jest zwycięstwo w Imieniu JAHWEH!

Oto MOJE nowe upoważnienie dla tej Apostoł, MOJEJ córki: Teraz jest ten czas, abyś poszukiwała oblicza JAHWEH, woli JAHWEH oraz marszowych rozkazów JAHWEH. Idź, gdy JAHWEH mówi, abyś szła. Biegnij, kiedy JAHWEH mówi, abyś biegła! Mów, kiedy JAHWEH nakazuje mówić i nie czyń nic, kiedy masz polecone jedynie stać i czekać. Bez względu na to o jak małą chodzi decyzję, naucz się modlić, abym objawił MOJA wolę, a nie twoją wolę.

JA, JAHWEH, Namaszczam MOICH wybranych w większym stopniu niż kiedykolwiek przedtem. Studiujcie i okażcie się godnymi uznania (2 List do Tymoteusza 2:15), aby nikt nie mógł zwieść was Pismami.

JA, JAHWEH, zbieram MOJE wojska na murze obronnym, aby pokonać szatana i demony, które was otaczają. Wasza broń nie jest cielesna, ale duchowa. Żadna bron nie może sprostać temu niezwykłemu Namaszczeniu, które nadałem każdemu z was, mimo że o tym nie wiecie.

W MOIM czasie zobaczycie standard, który JA, JAHWEH, wzbudzę przeciwko tym, którzy szukają sposobności, aby skrzywdzić Chrześcijan i Żydów.

Wszyscy Izraelici, którzy nawołują w Imieniu JAHWEH, którzy nie boją się używać tych Świętych Imion, zdają sobie sprawę, że zostali oszukani i w ten sposób błędnie nauczani.

Jest Namaszczenie oraz zbawienna, wyzwalająca i uzdrawiająca Moc w Imionach JAHWEH i JAHUSZUA.

JA, JAHWEH, pytam was: Czy porzucicie obietnice, które wam dałem, tę błogosławioną nadzieje, którą wam dałem? Dlaczego JA mówiłbym, że nie jesteście pod MOIM Gniewem, lecz pod Łaską, a wy uczycie innych, że JA, JAHWEH, nie pozwolę uciec Chrześcijanom wołającym do MNIE w Imię JAHUSZUA? (Komentarz: BÓG JAHWEH odnosi się tu do poglądów wielu chrześcijan twierdzących, iż dzieci BOŻE nie zostaną wybawione/zabrane z ziemi przed czasem wylania BOŻEGO Gniewu, którym jest Wielki Ucisk. W Piśmie Świętym oraz Proroctwach przychodzących dziś PAN BÓG objawia, iż pierwociny spośród wiernych – Oblubienica MESJASZA – zostaną porwani przez JAHUSZUA przy JEGO ponownym przyjściu, zanim BOŻY Gniew spadnie na tę ziemię w całej swojej obfitości. Patrz: Ewangelia Łukasza 21:36; 1 List do Tesaloniczan 1:10; Księga Objawienia 3:10, Rzymian 10:13) JA, JAHWEH, mam dla was Arkę. Wszystkie MOJE dzieci, które mi ufają, usłyszą wyraźnie MÓJ Głos, tylko wierzcie i ciągle MNIE proście.

Czy myślicie, że JA, JAHWEH, doprowadziłem was tak daleko, abyście teraz doznali porażki?

JA, JAHWEH, nie zaoszczędzę Izraela dlatego, że jej ludzie są bardziej Święci. (Komentarz: BÓG JAHWEH odnosi się do Izraela jako do SWOJEJ córki, stąd zaimki w rodzaju żeńskim.) W rzeczywistości jej grzechy rozprzestrzeniają się tak samo gwałtownie, a smród dosięga Nieba tak samo, jak w przypadku innych narodów świata!

Żaden naród ani lud nie jest lepszy, aniżeli inne.

JA, JAHWEH, nie dopuszczę do tego, aby Izrael został kompletnie zniszczony, gdyż JA, JAHWEH, zawarłem Przymierze z Abrahamem i jego nasieniem.

MOJE dzieci, które jesteście wszczepione poprzez Krew MEGO SYNA JAHUSZUA, nie obawiajcie się! JA, JAHWEH, uhonoruję to Przymierze Krwi, które mam również z wami. Poprzez Duchowe pochodzenie JAHUSZUA, jesteście również Żydami.

Ci, którzy odrzucają Przymierze Krwi JAHUSZUA i mówią, że [czynią] to dlatego, iż są Żydami, ci, którzy nie przyjmują JAHUSZUA jako MOJEGO SYNA i swojego MESJASZA – bądźcie ostrzeżeni! Ponieważ odrzucacie MÓJ Dar, który JA, JAHWEH, dałem wam na Kalwarii, przeto tym, którzy wierzą i pokładają zaufanie w tym, iż samo przestrzeganie Tory, Szabatu i Uroczystości Świątecznych zbawi was, JA, JAHWEH, przypominam, że bez Ofiary za Grzech – kiedy zgrzeszycie – nie ma Świętej bezgrzesznej ofiary i będziecie sądzeni nie przez JAHUSZUA, ale przez Mojżesza i przez Prawa Mojżeszowe. (Ewangelia Jana 5:45) Biada wam, kiedy to się wydarzy!

 

Nie będzie łaski ani litości, kiedy Mojżesz będzie sądził w Dzień Sądu. Jeśli to miałoby być takie łatwe, to czy myślicie, że JA posłałbym MOJEGO umiłowanego SYNA JAHUSZUA, aby cierpiał i umarł za was? Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Chwały Doskonałego STWÓRCY. (List do Rzymian 3:23) 

W o ile lepszej sytuacji są MOJE dzieci, które wiedzą, że są grzesznikami, a mimo to czynią, co tylko mogą, aby trwać w posłuszeństwie i korzyć się w pokucie, prosząc o przebaczenie w Imieniu JAHUSZUA, i które wiedzą, że JAHUSZUA jest ich Przymierzem Krwi, i że był również złożony w ofierze za ich grzechy. JAHUSZUA będzie sądził tych, którzy za takiego GO uznali – nie Prawo Mojżeszowe, nie Mojżesz. 

JAHUSZUA będzie sądził bezbożnych, którzy odmawiają życia w Świętości przede MNĄ i odrzucają Jedyną Świętą, Bezgrzeszna Krew Zadośćuczynienia za grzechy. 

Czy nie jestem w stanie wyzwolić was i zabezpieczyć? Plany, które JA, JAHWEH, mam dla was, są na dobre, a nie na złe. Ufajcie MI i przestańcie opierać się na własnym zrozumieniu. MOJE dzieci uznają to, że jedynie JA, JAHWEH, mam odpowiedzi i JA, JAHWEH, obiecuję pokierować waszymi ścieżkami wtedy, gdy chodzicie MOIMI śladami. Wasze kroki, gdy idziecie sami, powiodą was na bezdroża, ale MOJE kroki to kroki pewne i solidne, które wiodą do zwycięstwa! Wierzcie, a otrzymacie zwycięstwo. Walczcie o to, co wiecie, że jest właściwe.

Są ludzie, z którymi mieliście do czynienia, a których JA usuwam z waszego życia, aby przyprowadzić innych po to, by dodawali wam otuchy, dopomagali wam i wspierali was wszelkimi sposobami. Nie mówcie, że nie jest to jeszcze czas, by zrobić to czy tamto. Raczej zrozumcie: Czy JA nie jestem OJCEM wszelkiego czasu. Stróż czasu, JA, JAHWEH, sam jestem czasem. Kto jeszcze może zatrzymać czas, przyspieszyć lub cofnąć go?

Umiłowane dziecko i wszystkie MOJE dzieci, które nazywają JAHUSZUA po Imieniu i wiedzą, że nie mogą uczynić niczego bez tego Świętego Imienia – JA wzbudziłem was na czas taki jak ten. Wy jesteście częścią MOICH ukrytych Namaszczonych. Chociaż wrogowie będą zgrzytali zębami próbując was skrzywdzić i chociaż oni zapisali wasze imiona, to JA również zapisałem ich imiona w Księdze Potępionych, i ci niegodziwcy spędzą wieczność w Jeziorze Ognia, zbierając to, co teraz sieją!

JA ponownie udowodnię MOIM dzieciom, że jeżeli słuchacie MOJEGO Głosu i chodzicie MOIMI śladami, to przechytrzycie wrogów starających się zniszczyć was i wszystkie MOJE dzieci, które usiłują słuchać każdego MOJEGO Słowa i trwają w posłuszeństwie wobec MNIE, bądź przynajmniej czynią co tylko mogą, i wiedzą, że kiedy zgrzeszą, to mają Krew JAHUSZUA na odpuszczenie grzechów. JA, wasz OJCIEC JAHWEH, wprawie ich w zakłopotanie z niegodziwców własną technologią. Wprawię ich w zakłopotanie używając ich własnych wynalazków – bez żadnej ziemskiej czy naukowej przyczyny pułapki zastawione na MOJE dzieci będą w zamian powracać niczym bumerang i usidlać tych złoczyńców, którzy starają się zniszczyć uczniów JAHUSZUA. To, co już raz uczyniłem ze złym faraonem, uczynię ponownie!

Goliaci tego świata zostaną na zawsze powaleni wyłącznie Ręką JAHWEH!

Ci, których nazywam stróżami sekretów zła, a którzy starają się wykorzystać tajemnice okultyzmu, demonizm, wiedzę naukową i polityczną oraz prawa ustanowione przez człowieka w celu zniszczenia MOICH dzieci i odbierają im wolności, które JA dałem MOIM dzieciom – JA, JAHWEH, będę miał niespodziankę dla nich w zanadrzu, która pomiesza szyki tym złym, którzy myślą o sobie, że są mądrzy. Oni starają się skrzywdzić MOJE dzieci. JA, JAHWEH i MÓJ SYN JAHUSZUA, przyrzekamy, że zabezpieczymy tych, którzy są powołani i namaszczeni na tę godzinę.

Ci, którzy starają się słyszeć MÓJ Głos wyraźniej niż jakikolwiek inny głos, ci są MOIMI prawdziwymi skarbami na ziemi. Wszyscy, którzy wołają do JAHWEH i JAHUSZUA i polegają na MYM RUACH ha KODESZ, abym prowadził ich poprzez najbardziej unikalne Namaszczenie, niepodobne do żadnego poznanego dotychczas, muszą zdać sobie sprawę, że JA ich teraz przycinam, usuwając z ich życia wszystko, co musi być usunięte. Tak, nawet wasi umiłowani muszą zostać przycięci lub usunięci Ręką JAHWEH, gdyż JA muszę ochraniać MOICH umiłowanych. Jeśli nie są dla was pomocą, a zamiast tego przeszkodą, to wiedzcie, że JA usunę ich, gdyż oni wydadzą was nawet na śmierć, jeśli JAHWEH nie podzieli tego, co nigdy nie miało zostać połączone.

Módlcie się i orędujcie za waszymi umiłowanymi, ale kiedy JA powiem wam, abyście się przenieśli, a jednak nie powiem, abyście zabrali ze sobą waszych niezbawionych umiłowanych, wtedy będzie to testem waszej miłości do JAHWEH. Czy porzucicie dla MNIE wszystko tak, jak Lot, gdy dostał polecenie, aby uciekać? Nie miał wyboru, aby oddzielić się od żony – JA zmieniłem ją w słup soli. Musiałem pokazać jemu i jego córkom tę trudną drogę.

JA wymagam posłuszeństwa, zwłaszcza wtedy, kiedy posyłam Anioła, aby ostrzegł: „Wyjdźcie! Uciekajcie! To miejsce będzie wkrótce zniszczone!” Żona Lota uciekła, ale odwróciła swoją głowę, aby spojrzeć za siebie i ubolewać nad stratą wszystkiego, co posiadała, domu, a także przyjaciół w mieście. To jest lekcja – kiedy JA mówię wam, abyście uciekali, to bez względu na wszystko, posłuchajcie, albo los żony Lota stanie się losem nawet MOICH dzieci.

Ufajcie MI i wiedzcie, że plany, które mam dla was, są ku dobremu, a nie ku złemu. Śmieję się, gdy słyszę, jak wrogowie spiskują mówiąc, że wszyscy Chrześcijanie i Żydzi zginą. Czy ci wrogowie nie rozumieją jeszcze, że choć usiłowali dokonać eksterminacji MOICH ludzi tak, jak czynili to Imperium Rzymskie i Hitler, to im więcej osób złożyli oni w ofierze, tym więcej powstawało? Krew Świętych, którzy padają ofiarą, przyprowadza jedynie więcej Świętych do Królestwa Niebios. Szawłowie staną się Pawłami.

Wrogowie są tacy głupi. Czy oni nie zdają sobie sprawy, że samo Niebo zwróci się przeciwko tym demonicznym wrogom, i same niebiosa wyleją MÓJ Gniew na MOICH wrogów dążących do użycia maszyny, która zabawia się w BOGA? Nawet teraz wprawiam w zakłopotanie MOICH wrogów sposobami, których nie znacie. Strzeżcie się, och, MOI wrogowie, gdyż JA zwrócę to, co sami stworzyliście, przeciwko wam i waszym umiłowanym. MOJE dzieci będą zaoszczędzone.

Jak wiele razy już, nie tylko w Ameryce ale i w Izraelu, JA zaoszczędziłem te narody w samym tylko ostatnim miesiącu? Mało tego, JA mówię, że nawet cały świat zniszczyłby sam siebie podczas, gdy jeden naród prowadzi zabójcze wojenne gry przeciw innemu narodowi, i po co? Z zemsty, chciwości, władzy, pragnienia większej kontroli i potęgi.

JA, JAHWEH, sam jeden udzielam awansu i usuwam. Kiedy MOI ludzie wołają w Imieniu MEGO SYNA JAHUSZUA, błagając o litość dla narodu, w którym mieszkają, jak również dla tych, którzy w nim nie mieszkają – to jak mógłbym zatkać SWOJE Uszy, nawet jeśli bym chciał? Czytacie to teraz, ponieważ JA przedłużyłem czas z jednego powodu – z powodu zanoszonych modlitw orędowniczych, które pokryły świat w Imieniu MOJEGO SYNA JAHUSZUA. Waszą Arką Bezpieczeństwa są jak dotychczas żarliwe modlitwy sprawiedliwych.

JA jestem JAHWEH i nie ma nikogo takiego jak JA. JA wznoszę standard przeciwko niegodziwcom, którzy wykorzystują swoją broń do tego, by manipulować mózgami MOICH dzieci. Oni odkryją nie tylko to, że ich broń nie będzie poprawnie funkcjonować, ale zamiast tego, JA zwrócę każdy wynalazek, każdą maszynę, każdą broń, każdą chorobę i wszelką broń biologiczną przeciwko nim samym. Nawet ich umiłowani będą nimi zawstydzeni, a ciała tych niegodziwców odmówią dożycia swoich lat.

To jest MOJA zemsta na tych, którzy dążą do zniszczenia wierzących w JAHWEH i podążających za JAHUSZUA.

JA was miłuję. Tak, nawet tych, którzy nienawidzą JAHWEH. Sam stworzyłem was i to wyłącznie Ręka JAHWEH posłana z Nieba będzie tą, która zniszczy zarówno wasze ciała, jak i wasze dusze, posyłając je do Jeziora Ognia – jeżeli nie ukorzycie się i nie nawrócicie w modlitwie, prosząc o przebaczenie w Imię JAHUSZUA.

Zostawcie Amerykę w spokoju, zostawcie Izrael w spokoju. Pozostawcie MOIM dzieciom wolność oddawania MI czci i służenia MI w prawdzie i w mocy Namaszczenia. Oddzieliłem Amerykę do tego, by była krajem wolnych, i pobłogosławiłem ją minionymi latami, w których wojna nie zawitała do jej brzegów.

Ameryko, nie oddawaj tak łatwo, tak po prostu ze strachu tego, czym was pobłogosławiłem. Przemówcie i nie pozostawajcie już dłużej cichą większością! Niechaj wasze głosy zostaną usłyszane. Pamiętajcie, że gdy jeden traci wolność religijną i nawet ci, którzy są w błędzie, są cenzurowani, to wtedy wszyscy są zagrożeni utratą swojej wolności religijnej. MOJE dzieci wiedzą, że nie chodzi tutaj o odebranie religii, ale że relacja z JAHWEH i JAHUSZUA zostaje zmieniona w formę religii z pozorami pobożności, lecz bez pobożności wewnątrz.

Strzeżcie się wrogowie JAHWEH i JAHUSZUA! Wasza broń masowego zniszczenia spadnie na was samych. Wy poślecie ją jedną drogą, a niebiańscy Aniołowie zawrócą ją inną drogą. JA ochronię MOJE dzieci tak, jak lwica ochrania swoje młode. Uważajcie wrogowie JAHWEH i JAHUSZUA, gdyż widzicie, JA słyszę MOJE dzieci wołające ze strachu i ze zdumienia. Nauczyłem je, bowiem zaprowadzać pokój, a nie podżegać do wojny. I to jest przyczyną ich zadziwienia stopniem ludzkiej niegodziwości i bezduszności wobec mężczyzn, kobiet, chłopców i dziewcząt. JA słyszę MOJE dzieci nawołujące w strachu, gdyż one zdają sobie sprawę, że nie są w stanie obronić się w wymiarze fizycznym. Teraz widzicie, dlaczego JA nazywam je MOIMI barankami i owieczkami. 

Jaki baranek albo owieczka jest w stanie samemu się obronić? Czy baranek lub owieczka mają ostre pazury bądź ostre zęby, jakie dałem innym zwierzętom? Nie! Owieczki polegają wyłącznie na dobrym pasterzu, aby je poprowadził na zielone pastwiska i do czystej wody. MOIM prawdziwym barankom i owieczkom nie brakuje Manny ani Żywej Wody. MOJE prawdziwe owieczki ufają JA, JAHWEH, i JAHUSZUA, jako Dobremu Pasterzowi.

MOJE Imię to „JAHWEH”. MOJE owieczki przyjdą wyłącznie na Głos „JA JESTEM” i na Głos MEGO Umiłowanego SYNA JAHUSZUA, i będą słuchać jedynie NASZEGO cichego, spokojnego Głosu poprzez RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO).

JA jestem tym Dobrym Pasterzem! JA ochronię MOJE owieczki i baranki przed wilkami tego świata. To prawda, niektóre z MOICH owieczek są zabijane przez wilki, a niektóre będą cierpiały wielkie prześladowania, ale tak było zawsze. Ich nagrody nie są widoczne tutaj na ziemi, ale w Niebie na wieczność.

JA śmieje się, gdy słyszę, jak wrogowie myślą, iż JA, JAHWEH, jestem niewidomy, głuchy i niemy, i nie powtórzę MOIM Apostołom i Prorokom tego, co usłyszałem. JA ostrzegam MOJE dzieci, przemawiając do ich ducha.

Czy MOJE ramię jest zbyt krótkie, aby wybawić was, MOJE dzieci?

Czy wierzycie, że JA jestem waszym Stwórcą, JAHWEH, który stworzył wszystko w Niebie i na Ziemi?

Czy JAHWEH nie jest tym, który stworzył wasze oczy i uszy?

Czy myślicie, że JA mam teraz przyćmiony wzrok lub głuche uszy, aby nie słyszeć waszych modlitw i wołań, i by nie widzieć i nie słyszeć tego, co czynią wrogowie?

Czy myślicie, MOJE dzieci, że JA nie wzniosę, i że już nie wzniosłem, standardu przeciwko złym? Oni dysponują swoim zdalnym postrzeganiem, ale JA mam MOICH Aniołów, którzy czuwają 24 godziny na dobę, obserwując i zdając sprawozdanie ze wszystkiego, co czynią złoczyńcy.

Część z nich używa nawet Imienia MEGO SYNA JAHUSZUA (Jezusa Chrystusa), próbując oszukać MOJE dzieci, wkradając się do stada MOICH baranków i owieczek; wierząc, że są niezauważeni, a przecież JA widzę ich serca. Wiem, w jakim celu zostali posłani. Rozpoznaję wilka, gdy go zobaczę. Widzę szatana przychodzącego, jako ryczący lew, szukającego kogo mógłby pożreć. (1 List Piotra 5:8)

MOJE dzieci, wy możecie być zwiedzione na krótką chwilę, ale tylko na tak długo, jak JA pozwolę. Biada wilkowi, który zakłada maskę owieczki, aby szpiegować i usidlać MOJE dzieci. Jaka jest cena twojej duszy? Gdyż to jest właśnie cena, jaką zapłacisz! Twoja dusza zostanie wrzucona do Jeziora Ognia. Ukorz się i nawróć, zanim będzie za późno! Uciekaj od zła, które uczyniłeś, i zdemaskuj to zło, ukazując czym tak naprawdę jest. Pomóż MOIM dzieciom! Stań się jednym z MOICH ukrytych, którzy będą ochraniać, a nie krzywdzić MOJE dzieci, Oblubienicę, wybranych i mianowanych. Nawróć się i ukorz w obliczu wszystkich, którym wyrządziłeś zło!

Jest jeszcze czas, aby wilki stały się jagniętami. Tylko poprzez Krew Przymierza MEGO SYNA JAHUSZUA jest to możliwe. Uciekajcie wilki, uciekajcie! Gdyż JA, JAHWEH, widzę was! Wydaje wam się tylko, że jesteście wmieszani i niewidoczni.

Obserwowałem chwasty i pszenicę rosnące obok siebie, i teraz nadchodzi czas na ten świat, w którym MOI Aniołowie wkrótce wyrwą chwasty i spalą je, a one będą płonąć na wieczność, najpierw w Piekle, a potem w Jeziorze Ognia (Mateusza 13:30).

MOJE oczy czuwają nieustannie, gdyż JA zazdrośnie miłuję i opiekuję się MOIMI barankami i owieczkami.

Uważajcie wy, którzy jesteście nierówno sprzężeni, gdyż wasi współmałżonkowie są wilkami w przebraniu. Małżeństwo nie ustanowione przez JAHWEH nie utrzyma się w czasie tych nadchodzących złych dni – dni złych dla złoczyńców.

Gdyż ponownie: ujrzałem zło w kościołach i w misjach, ujrzałem jak szatańskie sadzonki wzrosły we władzy, popularności i nauczyły diabelskich doktryn. Wilki te wkradły się przebiegle, prowadząc grę polegającą na udawaniu pastorów, apostołów, proroków i nauczycieli, a nawet ewangelistów.

Wy możecie oszukać ludzi, ale strzeżcie się, gdyż nie możecie oszukać JAHWEH. Używacie Imienia MEGO SYNA JAHUSZUA (Jezusa), a misje nazywacie dla swojej chwały własnymi imionami. Skryliście jednak złowrogą tajemnicę. Tajemnicą tą jest, że wy nie powierzyliście swych grzechów, serc, życia i dusz dla JAHUSZUA. Zamiast tego korzystacie z okultystycznych mocy i używacie Imienia MEGO SYNA, aby manipulować ludźmi, aby budować swoje wieże i rezydencje, które nazywacie kościołami. JA spoglądam na te warte wiele milionów dolarów rezydencje nazywane przez was kościołami, ale JA nazywam je mauzoleami. Nie ma w nich MOJEGO RUACH ha KODESZ. MOI prawdziwi Apostołowie i Prorocy, którzy ostrzegają was, są obrażani, znieważani i przepędzani. 

Precz z waszymi pozorami wielbienia! JA słucham jedynie tych, którzy przychodzą do MNIE z czystymi sercami. Wynoście się ode MNIE z waszymi pozorami wychwalania! Najbardziej fałszujący wokaliści, których serca są skierowane na pełnienie MOJEJ woli, i którzy prowadzą swoje życie w Świętości, przedkładając wszystko to, czym jest JAHUSZUA, ponad ich własne pragnienia, zachcianki i potrzeby – to jest najwyższa forma muzycznego uwielbienia w MOICH Uszach, a nie wasi tancerze choreografowanego uwielbienia. Prawdziwy taniec w RUACH ha KODESZ nie jest wyuczony, ani nie choreografowany przez kogokolwiek, lecz przez RUACH ha KODESZ.

Nie wykonuje się go tylko, dlatego, że chcecie tańczyć przed JAHWEH i JAHUSZUA – to wasze stopy zostają do tego namaszczone. Nikt nie może tego nauczyć. JA odwracam się, gdy widzę światowość w świątyniach i w kościołach.

Prawdziwi apostołowie i prorocy nie są uczeni, by nimi być, przez zwykłego nauczyciela w tym świecie. Nawet wasze tak zwane szkoły proroków są kpiną! Jak możecie uczyć czegoś, czego nigdy nie zostaliście nauczani przez człowieka? Jedynie RUACH ha KODESZ przemawia i przepływa przez MOICH Apostołów i Proroków. Ci z takich szkół niech lepiej ukorzą się, żałują i nawrócą, i niech uzmysłowią sobie, że żaden człowiek nie może uczynić kogoś Prorokiem lub Apostołem, a nawet postawić na urząd Ewangelisty. To Namaszczenie RUACH (DUCHA) jest tym, co przyciąga ludzi. To nie jest nic wyuczonego, ani nie pouczanego, aby być dobrym pastorem. Przykładem jest DOBRY PASTERZ.

Pastorzy i ewangeliści (duchowni), przestańcie próbować budować wasze pałace tutaj na Ziemi. Przestańcie gromadzić wasze bogactwa na Ziemi. Mówicie MOIM ludziom, aby nie przygotowywali się na nieszczęścia, ale ilu z was magazynuje najlepsze rzeczy?

Jak wielu z was, bogaci pastorzy (duchowni), ma tajemne schronienia, i przygotowało plany nie dbając o swoje własne zbory (parafian)?

Dlaczego uważacie, że JA chcę, aby pieniądze przekazywane wam, jako dziesięciny służyły do budowania wam kryształowych katedr, albo największego kościoła w Ameryce czy na świecie?

Czy nie byłoby lepiej wydać te pieniądze, aby pomóc MOIM ludziom przygotować się na nieszczęścia?

Wy posiadacie swoje własne kopalnie diamentów, ale odrzucacie prawdziwe klejnoty – MOJE umiłowane dzieci! Na tym świecie oszukaliście je, o złoczyńcy, ale wasze dni na tym świecie są już policzone. Co uczynicie wtedy? 

Kancelarie prawnicze, które miały bronić MOICH ludzi używając pieniędzy przekazanych im po to, by broniły tych, którzy są nazywani MOIMI dziećmi – teraz wy odzieracie MOJE stada. Zamiast tego, wy pomagacie tym, którzy usiłują odebrać wolność osobistą MOIM dzieciom. Sprzedaliście się płacącemu najwięcej, a jego imię to szatan! JA nie kupuję MOICH ludzi, ani ich uczuć, lojalności czy zaufania. JA nie będę prowadził handlu wymiennego z niegodziwcami. JA ich jedynie ostrzegę – nawróćcie się w Imieniu JAHUSZUA!

Wy fałszywi pastorzy, ewangeliści, apostołowie, prorocy i nauczyciele (duchowni) – przyprawiacie JA, JAHWEH, o mdłości! Przestańcie odzierać MOJE stada!

Dzieci, kiedy widzicie osobę pełniącą posługę duchową, która jest milionerem afiszującym się swoim bogactwem na waszych oczach – dlaczego tylko dajecie im więcej, doprowadzając MNIE do jeszcze większego gniewu? Kiedy widzicie pastora chwalącego się swoim zegarkiem Rolex, czy też Mercedesem Benz, Rolls Roycem lub innym luksusowym samochodem, bądź afiszującego się swoim pałacem, to czy nie dostrzegacie jeszcze wilka, który wkradł się między was? Nie słuchajcie wyłącznie jego lub jej kazań, zamiast tego osądzajcie ich owoce. Zdajcie sobie sprawę, że gdyby to rzeczywiście był MÓJ misjonarz, to on lub ona dawaliby więcej niż brali! (Dzieje Apostolskie 20:35) 

Czy uczęszczacie do kościoła, w którym są osoby bezrobotne, na zasiłkach lub w potrzebie? Jak zatem możecie kłaść te pieniądze na tacę, po to by karmić bogatego pastora i odżywiać ducha światowości i chciwości? Czy myślicie, że JA nie pociągnę zarówno ich jak i was do odpowiedzialności? Bogaci pastorzy w kościołach, w których są potrzebujący, podczas gdy oni żyją w obfitości i odżywiają samych siebie, jednocześnie głodząc MOJE owieczki. Ci źli pastorzy odzierają MOJE stada, zabierają im wszystko, co mają, a w dodatku drwią z ich nagości! Pastorzy (duchowni), którzy otrzymują darmo, powinni darmo dawać, a jednak zobaczycie apostołów i proroków sprzedających to, co JA dałem im darmo poprzez Namaszczenie RUACH ha KODESZ.

Jeden misjonarz tak bardzo MNIE smuci. On niegdyś był symbolem miłości JAHUSZUA, a teraz opływa w diamenty i nosi najdroższe garnitury szyte na miarę, gdyż posiada na własność sklep z ubraniami męskimi. Co jednak daje on w zamian tym, którzy nie noszą ubrań szytych na miarę? Przestań mówić MOIM ludziom, że JAHWEH powiedział ci, abyś zbudował ten budynek wart 10 lub 7 milionów dolarów! Większy nie zawsze znaczy lepszy. Kto dba o baranki i owieczki, kiedy wasze zbory liczą setki tysięcy? Jak możecie choćby udawać, że znacie wasz tak liczny zbór? Czy obowiązkiem pastora nie jest to, aby znać MOJE owieczki? Większość nie może nawet dodzwonić się do was, czy chociażby napisać listu.

W kościołach, do których MOJE owieczki i baranki biegną tylko po to, by ujrzeć te piękne, wielkie budowle, pastorzy, czy to mężczyźni czy kobiety, trzymają się z dala od większości i są niedostępni dla mas ludzkich. Za kogo oni się uważają? Czyż MÓJ SYN JAHUSZUA nie poświęcał swego czasu na to, aby żywić tłumy ludzi, dotykać ich, uzdrawiać, wyzwalać, modlić się i błogosławić im?

Wstydźcie się pastorzy z tak wielką liczbą owieczek i baranków. Wy nawet nie znacie imion ludzi, którzy was wspomagają! Kiedy, i jeśli w ogóle, widzicie ich twarze lub słyszycie ich imiona, to ich nawet nie kojarzycie. Ci ludzie nie mogą uzyskać waszej zgody na spotkanie. Jednakże, bogaci w zborach bardzo szybko zwracają waszą uwagę, i to w każdej potrzebie, nawet wizyta w ich domach nie jest zbyt trudna do umieszczenia w rozkładzie zajęć takiego pastora czy ewangelisty. Hipokryci! Wstydźcie się wy, którzy wspomagacie takie misje i pastorów!

Zadajcie sobie pytanie, czy którykolwiek z bardziej znanych pastorów tych mega-kościołów wygłosiłby takie słowo, jakie JA daję wam poprzez tę Apostoł? Nie, oni nie uczyniliby tego.

Zadajcie sobie pytanie, czy ta MOJA Apostoł byłaby mile widziana w waszym kościele, aby wygłosić MOJE twarde Słowa Sądu i nakazy nawrócenia się w żalu za grzechy i pokucie? Jeśli odpowiedź brzmi „nie”, a wy wspomagacie ich waszymi dziesięcinami i darami, to grzeszycie!

Tak, czy to was szokuje? Jeśli pomagacie komuś trwać w grzechu, to sami jesteście współwinnymi tego grzechu!

Ukorzcie się i nawróćcie już dziś!

Nie wspomagajcie misji tylko, dlatego, że jest nazwana imieniem kogoś znanego na świecie lub dlatego, że ma największy albo dobrze znany kościół! Co MOJE Słowo mówi na temat tego, kiedy wszyscy ludzie miłują was i rzeczy tego świata – czy to czyni was MOIMI?

Czy cała ludzkość kocha i przyjmuje JAHUSZUA? Nie!

Jeśli bowiem przemawiacie w Imieniu JAHUSZUA, jak czyni to ta Apostoł, to nie chodzi tutaj o konkurs popularności. MOI prawdziwi Apostołowie i Prorocy przegrywają w oczach tego świata – oni często znajdują się w potrzebie, podczas gdy szatan okłamuje ludzi, których JA powołałem do tego, aby ulżyli finansowym, emocjonalnym i fizycznym ciężarom. MOJE własne dzieci uciszają MÓJ głos mówiący im, aby pomogli, miłowali i wspierali tych kilku dzielnych i odważnych należących do MNIE, którzy posługują MNIE i MOIM ludziom!

Czy ty jesteś jednym z tych, którzy słyszą głos JAHWEH, a którzy pokochają i zapragną pomagać i wspierać MOICH prawdziwych Apostołów i Proroków, otworzyć przed nimi drzwi swojego domu i pomóc udźwignąć ciężar docierania do MOICH ludzi z Przekazami z Nieba?

MOI prawdziwi Apostołowie i Prorocy płacą cenę za to Namaszczenie i są przyzwyczajeni do zmartwień, cierpień, odrzucenia i prześladowania.

Czy kiedykolwiek przeliczyliście koszty ponoszone, aby dostarczyć wiadomość taką jak ta?

Dlaczego mielibyście to robić, skoro to nie wy jesteście tymi, którzy mają te koszty opłacić, prawda?

JA wiem, kto to czyta i kto tego słucha, i JA zadam wam pewnego dnia pytanie: „Co uczyniliście, aby pomóc udźwignąć ciężary tej misjonarki?”

Czy chociażby dodaliście jej otuchy?

Czy chociaż wznosicie jej imię w modlitwach?

Czy zdajecie sobie sprawę, jak niewielu pastorów zaprosi ją do swoich kościołów po tym, jak ten Proroczy Przekaz zostanie obwieszczony?

Ale to JA, JAHWEH, przemawiam, a nie ta służebnica. A więc to mam przeciwko wam, tak zwani pastorzy, którzy nie jesteście wcale pastorami (duchownymi). Byłoby lepiej zrezygnować, aniżeli spotkać się z Gniewem JAHWEH za wyrządzanie krzywd MOIM barankom i owieczkom.

Wstydźcie się wy, pastorzy! Nie jesteście pastorami, kiedy MOJE dzieci nie mogą otrzymać waszej porady, jeśli najpierw nie staną się członkami waszego kościoła i nie przejdą waszych testów na oddawanie dziesięciny. Jeden z takich sprawdzianów wygląda tak, że uznaje się kogoś za członka jedynie w przypadku, jeśli ta osoba oddaje dziesięcinę w określonej sumie w dolarach, a do kościoła uczęszcza określoną liczbę razy.

Przestańcie odzierać MOJE stada! Pamiętajcie, co ma reprezentować pastor! Pamiętaj, że to nie ty jesteś DOBRYM PASTERZEM!

Jeśli JA powołałem cię, abyś był pastorem (duchownym), to masz być błogosławieństwem dla MOICH owieczek. Powinieneś być przy nich fizycznie, aby dodawać im otuchy MOIMI Słowami; miłować ich i modlić się za nich oraz o ich wyzwolenie, modlić się o Zbawienie ich dusz, uczyć ich posłuszeństwa Torze i MOIM Przykazaniom – samemu stanowiąc przykład. Jeśli nie masz MOJEGO Namaszczenia, to nie jesteś apostołem, prorokiem, ewangelistą, nauczycielem czy pastorem (duchownym). Nie robi na MNIE wrażenia to, jakie seminarium ukończyłeś, bardziej odpowiednią nazwą dla takich miejsc byłaby obecnie „cmentarz”. Litera zabija, ale RUACH ha KODESZ daje życie (2 List do Koryntian 3:6). Jeśli wiedza, którą posiadacie, pochodzi od was, i to na tej wiedzy polegacie w służbie, to nie posługujecie w pełni z darami RUACH ha KODESZ.

Precz ode MNIE, wy, którzy jesteście udawaczami/symulantami, wy, którzy wkradliście się pomiędzy MOJE owce, przekazaliście im naukę i ograbiliście je, a mimo to nawet nie należycie do MNIE. Nie przynależycie do owieczek i baranków! Jesteście wilkami szukającymi, kogo by pożreć. Zostaliście posłani przez ryczącego lwa, którym nie jest MÓJ SYN JAHUSZUA. JAHUSZUA jest LWEM z Plemienia Judy.
 

******** Koniec Proroctwa ********

Komentarz Elisabeth:

Obrażając niektórych, oświecając innych. Z miłości, posłuszeństwa i ku Chwale JAHWEH i JAHUSZUA. Piątek 2-go listopada 2001 roku, 1:50 w nocy.

Prorocza Służebnica JAHWEH i JAHUSZUA.

Apostoł Elisabeth Sherrie Elijah

 

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018