Proroctwo 48

IZRAELU! WASI WROGOWIE CHCĄ UCZYNIĆ Z WAS KOZŁA OFIARNEGO!

 

Przekaz otrzymany przez apostoła Elisabeth Elijah dnia 29-go maja 2001 roku o godzinie 0:30 rano.

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać JAHUSZUA Deptaczami Demonów (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH.

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Komentarz:

Ostrzeżenie dla Izraela i wszystkich tych, którzy miłują Izrael i Lud Żydowski miłością od ELOHIM a nie własną. Proszę uczyńcie tak, jak mówi Pismo Święte i módlcie się za Jerozolimą. Proszę bądźcie zgodni w modlitwie, aby Ojciec JAHWEH ELOHIM, HaSzem ADONAI, zaoszczędził tych, którzy wołają do NIEGO, nawet tych, którzy nie znają jeszcze JAHUSZUA, jako MESJASZA. Proszę módlcie się, aby robotnicy pracujący w Izraelu dotarli do nich szybko. Jest coś, co ponagla mnie w duchu. Poniższe Słowa przyszły nieoczekiwanie, gdy napisałam do kierownika strony komputerowej. Proroctwo zaczęło płynąć i nie jest to to, które jest jak ogień moich kościach. Ja czekam na odpowiedni czas by je ogłosić. Ja czegoś nie rozumiem i jeśli ktoś ma odpowiedź, to proszę dać mi znać. Chociaż ja mam datę Zielonych Świąt, Szawuot, na 27 maja, lub 28 maja, to ja nie mam spokoju, że to jest właściwa data.

Coś się nie zgadza. To powinno być w Szabat, a nie w niedziele lub poniedziałek. Nie, coś jest nie w porządku, a ja nie znam prawidłowej daty. Jeśli ktoś może to potwierdzić, to dajcie mi znać. To jest tak, jakbym ciągle czekała na Zielone Świątki lub Szawuot, aby celebrować je, albowiem coś wielkiego ma się zdarzyć tego dnia w sferze duchowej, jeśli nie w fizycznej. Ja czuję się nieswojo, coś zostało zmienione w związku z datą kalendarzową. Jeśli ktokolwiek odczuwa to samo, proszę napiszcie do mnie. Ja nie twierdzę, że jestem specjalistką w datach. [ Uwaga: Dowiedzieliśmy się, że dzień Zielonych Świątek, Szawuot przypada 2-go czerwca 2001.]

Umiłowany ludu żydowski, potrzeba abyście zdali sobie sprawę, że ja nie chcę nawracać was na chrześcijaństwo, ale raczej chce zapoznać was z JAHUSZUA. Wy, którzy miłujecie HaSzem ADONAI, który dał Prawa Mojżeszowi – my po prostu chcemy zapoznać was z SYNEM HaSzem ADONAI. JEGO Imię to JAHUSZUA HA MASZIJACH. Niektórzy nazywają GO greckim imieniem Jezus. ON wybawia nas, gdy my łamiemy Prawa HaSzem ADONAI. ON jest tym Ofiarnym Barankiem bez skazy i ON pokrywa nasze grzechy Krwią przelaną na Kalwarii. Jest to tak pewne, jak to, że krew baranka została naniesiona na odrzwia za czasów Mojżesza, aby anioł śmierci przeszedł ponad tymi domami, a oni zostali zaoszczędzeni, ochronieni od przekleństw, przeznaczonych dla Egipcjan i złego Faraona.

To nie znaczy, że Egipcjanie nie akceptują JAHUSZUA, lub że wszyscy Egipcjanie idą do piekła, gdyż JAHUSZUA zbawia wszystkich, którzy GO zaakceptują jako MESJASZA i odwrócą się od grzesznych dróg.

Miłujący ELOHIM, OJCIEC JAHWEH, JEGO SYN, jako Mesjasz i Pan JAHUSZUA (Jezus Chrystus) pozwala RUACH HA KODESZ (DUCHOWI ŚWIĘTEMU) prowadzić i przewodzić wam, dla Chwały JAHWEH, naszego ELOHIM HaSzem ADONAI. Ja jestem posłana zarówno do Żydów jak i tych, którzy nie zdają sobie sprawy, że gdy przyjmują JAHUSZUA jako Pana i Mesjasza, to są wszczepieni w gałązkę drzewa oliwnego i stają się Żydami. Związek Krwi z Królem Żydów i Panem Panów jest tym, co pozwala nam, dostać się do Nieba. Jest tylko jeden Pośrednik przed ELOHIM, OJCEM i nie jest to Maria, ani święci, nie Mahomet, ani Budda. Żaden z nich nie jest Mesjaszem, tylko JAHUSZUA, był doskonały, bezgrzeszny i złożył SWOJE życie za nas, przelewając SWOJĄ Krew, aby zmyła nasze grzechy. Ponieważ JAHUSZUA jest SYNEM HaSzem ADONAI, SYNEM, który był z NIM na początku czasów.

Koniec komentarza.


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

JA, HaSzem ADONAI i JAHUSZUA darzymy Izrael wyjątkową miłością, jak żaden inny kraj, gdyż MÓJ umiłowany SYN JAHUSZUA, wylał SWOJĄ Krew na tej ziemi. W żadnym innym miejscu na świecie fizyczna Krew MOJEGO Syna nie została wylana, a tylko w Jerozolimie.

Żadna inna planeta nie potrzebuje Zbawiciela, tylko Ziemia, gdzie szatan został zrzucony z Nieba, gdy się zbuntował.

MÓJ SYN JAHUSZUA został ogłoszony Królem Żydów nawet przez napis przybity u góry krzyża. To, co zostało powiedziane i napisane w drwinach było w rzeczywistości MOIM Proroctwem przepowiedzianym tysiące lat temu przed narodzeniem się JAHUSZUA na Ziemi. Nawet przed grzechem Adama i Ewy, JA wiedziałem co się stanie zanim to się stało.

JA JESTEM jest tym ELOHIM wszelkiej wiedzy i JA JESTEM jest tym ELOHIM czasu! (Księga Wyjścia 3:14) JA JESTEM jest naprawdę OJCEM czasu. W MOICH Oczach nie ma początku, ani końca!

Po upadku Adama i Ewy, ludzkość potrzebowała Wyzwoliciela, gdyż wszystkim, co JA widziałem cały czas przed SOBĄ były wasze grzechy. JA zniszczyłem ten świat potopem z powodu grzechu. Ale nie wszyscy zginęli, gdyż Noego i jego rodzinę darzyłem życzliwością, więc JA użyłem ich, aby zaludnili powtórnie Ziemię.

Krew została przelana podczas pierwszego morderstwa nasienia Adama i Ewy – Kain zabił Abla. Potrzeba było Ofiary z krwi, aby wymazać krew na rekach Kaina. Syn Adama i Ewy został zabity, a ich inny syn był mordercą! Ponownie szatan oszukał nasienie Adama i Ewy z powodu pierwotnego grzechu buntu, kiedy Adam i Ewa zjedli z drzewa, z którego nie wolno im było jeść. Krwawe ofiary ze zwierząt były jedynie cieniem tego, co miało przyjść w MOIM czasie – doskonalszy, Ofiarny, BARANEK bez skazy, którego JA miłuję i który miłuje was – MÓJ własny SYN JAHUSZUA!

Jak szybko zapominacie jak wiele cudów JA JESTEM uczynił poprzez tego PROROKA, o którym prorokowano we wszystkich waszych Świętych Pismach!

To nie większość, krzyczała: “Ukrzyżujcie GO!” To był plan dobrze przygotowany przez systemy religijny i polityczny.

Tym, którzy miłowali JAHUSZUA, ON posługiwał – ON nakarmił dziesiątki tysięcy tylko kilkoma rybami i bochenkami chleba i tłumy śpiewały MU: „Hosanna KRÓLOWI!”. Oni nie krzyczeli: “Ukrzyżujcie GO!”, jak wielu uczono! Tłumy tak wielkie podążały za NIM gdziekolwiek ON szedł.

Ilu było uzdrowionych, wyzwolonych, zmartwychwzbudzonych? Pisma nie mówią wszystkiego, ale tych głosów nie wzięto pod uwagę! Mnóstwo tych cudów zostało udokumentowanych i użytych przeciw NIEMU w sądowej farsie.

Zadajcie sobie pytanie: Jeżeli JAHUSZUA nie jest MOIM Synem, to jaką Mocą uczynił ON te wszystkie cuda? Czy szatan błogosławiłby ludzi w taki sposób, by prowadzić ich, aby czynili dobro i byli posłuszni ELOHIM całego Stworzenia?

Nawet wasi pisarze i rabini nie mogli znaleźć w NIM winy z wyjątkiem tego, że odważył się uzdrawiać i czynić cuda w dzień Szabatu.

Czy nie zdajecie sobie sprawy z tego, że polityczny system obawiał się, aby tak dobry KRÓL przejął kontrolę, a system religijny obawiał się, gdyż rabini nie mieli takiej mocy uzdrawiania, wyzwalania i zmartwychwzbudzania? Zazdrość, obawa, pożądliwość i chciwość były głównymi przyczynami, dla których MÓJ SYN został potępiony przez człowieka!

To był MÓJ dobry plan ze względu na was. JA pozwoliłem, aby to miało miejsce! JAHUSZUA mógł w każdym momencie zawołać dziesięć legionów Aniołów, by przyszły i walczyły i żaden człowiek nie pozostałby przy życiu a nikt z czytających to nie zostałby uratowany od swoich grzechów. Wszyscy, którzy to czytają byliby z góry skazani na zapłacenie ceny za swoje własne grzechy. JA, JAHUSZUA, stałem się waszym Ofiarnym BARANKIEM. Gdyż było to planem HaSzem ADONAI, który poprosił MNIE, abym zajął wasze miejsce, za wasze grzechy, wymagające Krwi Zadośćuczynienia, Świętej Bezgrzesznej Krwi, abyście mogli uzyskać przebaczenie i być ponownie połączeni z ELOHIMEM waszego Stworzenia i mieszkać z NAMI w Niebie.

JA, JAHUSZUA, jestem TYM, o którym jest mowa w księdze Izajasza, rozdziale 53! Nie pozwólcie już więcej waszym bezbożnym rabinom, aby was okłamywali! Izrael nie zapłacił tej ceny, którą JA zapłaciłem! Jak mógłby Izrael być tym, o którym jest mowa w księdze Izajasza, rozdziale 53?

JA mówię to poprzez MOJEGO Apostoła Sherrie Elijah. Wy, Żydzi, nie ukrzyżowaliście MNIE, JAHUSZUA! To Rzymianie, przybili MNIE do krzyża! To Rzymianie składali na ofiarę MOJE Dzieci, które czciły MNIE w prawdzie! Rzymianie zbudowali Koloseum, aby drwić ze MNIE, gdy torturowali MOJE dzieci, ścinając im głowy, rozcinając ich piłą, stosując różne metody uśmiercania – tortury, kamienowanie, rzucanie lwom na pożarcie! Zabijali mężczyzn, kobiety i dzieci dla sportu, dla przyjemności!

Uważajcie, imperium rzymskie ponownie dąży do tego, aby to czynić – tak, również i wam, och Izraelu! Uważajcie na tego, który przychodzi do was, Izraelu, ubrany w długą szatę, trzymając berło, on siedzi na tronie, mówiąc o pokoju w MOIM Imieniu, a jednak nie ma w nim pokoju! On nie służy ELOHIM Pokoju! On zasiadł w bezbożnej świątyni i nawet zdjął swoje buty, wkładając białe kapcie, w których nie ma czystości, jakby chciał powiedzieć, że to jest święta ziemia i on, który ma niby reprezentować ELOHIM Stworzenia tego dnia potępił swoją duszę w nowy sposób!

(Komentarz: To prawdopodobnie odnosi się do wizyty Karola Wojtyły, jako papieża Jana Pawła II, w meczecie muzułmańskim w Syrii, w maju 2001 roku. W trzy tygodnie po tej wizycie Elisabeth Elijah otrzymała to Proroctwo.)

Ten człowiek, który ma czcicieli, którzy go wielbią, złamał Prawo HaSzem ADONAI! Jest to tak oczywiste, jak wtedy, gdy Aaron uczynił złotego cielca, aby go czcić! (Księga Wyjścia, rozdział 32)

 

Nie będziesz miał innych Elohim przede MNA! (Księga Wyjścia 20:3) To Słowo nie powinno mówić: “przede MNA”! Powinno mówić: Nie będziesz miał innych elohim, a tylko MNIE!

JA JESTEM, który nie potrzebuje innego imienia, gdyż JA JESTEM, który JESTEM i nie ma innego!

 

Uważajcie na duchowych liderów, którzy nadchodzą z Imperium Rzymskiego!

 

Izraelu, wy jesteście sprzedawani temu, który płaci najwięcej i nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale, Izraelu, nikt nie może sprzedać tego, co mu nie zostało dane, gdyż Izrael należy do HaSzem ADONAI. JA dałem obietnice waszemu przodkowi Abrahamowi, a JA nie jestem człowiekiem, który kłamie! Krew męczenników jest jak zaprawa murarska, która spaja razem kamienie Koloseum, jest to krew wołająca o zemstę na MOICH wrogach! Nie dajcie się oszukać tym, którzy siedzą tak wysoko i myślą, że są jak ELOHIM, gdyż JA JESTEM nie jest ELOHIM, z którego można długo drwić!

 

Ci, którzy zabijają MOJE dzieci będą w tych Koloseach w piekle, i będzie to ponownie powtórzone w sposób, w jaki ci wrogowie zabijają i torturują MOJE dzieci - tak samo będzie im to uczynione wielokrotnie przez wieczność! MÓJ SYN JAHUSZUA nie zemścił się, zamiast tego modlił się, nie tylko za tymi, którzy GO krzyżowali, bili, torturowali i poniżali, ale, za całym Izraelem i światem! Wy wierzycie, że JA, HaSzem ADONAI, przemawiam poprzez dawnych proroków. Dlaczego nie możecie uwierzyć, że JA, HaSzem ADONAI i JAHUSZUA przemawiamy poprzez MOJE sługi, apostołów i proroków?

 

JA, JAHUSZUA, powiedziałem: „OJCZE, przebacz im, gdyż nie wiedza, co czynią!”. JA, JAHUSZUA, miłuję Izrael, podobnie jak i HaSzem ADONAI i RUACH ha KODESZ.

 

Czyż JA nie uwolniłem MEGO DUCHA w Jerozolimie pomiędzy waszym ludem?

Czy MOJA matka nie była dziewicą, żydowską służebnicą?

Czy JA nie czyniłem znaków, cudów i dziwów w obcym kraju?

 

Wy wiecie, że na ziemi izraelskiej JA podróżowałem, chodziłem, usługiwałem, uzdrawiałem, wyzwalałem, wzbudzałem z martwych, nauczałem, żyłem, pracowałem i oddawałem cześć pomiędzy wami!

 

Izraelu, jak długo będziecie się MNIE zapierać?

 

Czy widzieliście kiedykolwiek, żebym grzeszył, gdy chodziłem pomiędzy wami? Nie, gdyż byłem kuszony jak każdy śmiertelnik, ale JA nie uległem pokusie!

 

JA, JAHUSZUA, żyłem po żydowsku i przestrzegałem każdego żydowskiego prawa, gdyż JA nie przyszedłem, aby znieść Prawa ustanowione przez MOJEGO OJCA, który wypisał je SWOIM Palcem na kawałku kamienia. Gdy wypalił te Prawa na kamiennej tablicy, wypalił je w waszych sercach, a wiec wy nie macie wytłumaczenia, aby mówić, że nie rozróżniacie dobra od zła!

 

Jednakże nawet te Prawa potępiają was, gdyż wy nie przestrzegacie ich!

 

Wy potrzebujecie kogoś, aby się wstawiał za wami, a JA, JAHUSZUA, przelałem MOJĄ Święta bezgrzeszną Krew, składając MOJE życie za wszystkich, którzy wzywają MOJEGO Imienia - bez tego nie ma odpuszczenia grzechu! HaSzem ADONAI już więcej nie widzi waszych grzechów, ale zamiast tego widzi MOJĄ Krew, która pokrywa wasze grzechy i zmywa je.

 

Nie myślcie, że to oznacza, iż możecie żyć jak szatan i wciąż miłować HaSzem ADONAI i służyć MU, gdyż nie ma usprawiedliwienia za celowe grzechy i zasmucanie ELOHIM, OJCA! Sprawdzanie jak blisko piekła możecie żyć jest bardzo niebezpieczne, gdyż nie znacie czasu ani godziny, kiedy wasze życie skończy się na tej Ziemi!

 

Uważajcie, gdyż śmierć jest tylko początkiem wieczności, albo w Niebie, albo w piekle!

 

Gdyby tylko przestrzeganie ważnych Świętych Dni było wystarczające by zagwarantować wam Niebo, to JA nie musiałbym zapłacić tej ceny za wasze grzechy MOIM ziemskim życiem! Gdyby wystarczyło, tylko przestrzegać tych Praw, JA nie musiałbym być waszą ofiarą! Nikt na całej Ziemi nie jest bez grzechu! (List do Rzymian 3:23) Wszyscy zgrzeszyli i zabrakło im doskonałości, gdyż to jest planeta, na której grzech buntu został rozpętany przez ojca wszelkiego buntu i kłamstw – jego imię to: „szatan”.

 

JA, JAHUSZUA, nie byłbym waszym MESJASZEM, ani nie byłbym godny być waszym Ofiarnym BARANKIEM bez skazy, gdybym uległ grzechowi! Czyż Tora i Tanach nie ukazują raz po raz przez dawnych Proroków, że większej miłości nie ma nikt, aniżeli ten, kto odda swoje życie, aby uratować innego? HaSzem ADONAI poprosił MNIE, abym to uczynił ze względu na was! JA uczyniłbym to ponownie, nawet jeśli tylko jeden potrzebowałby zbawienia! JA noszę blizny MOJEJ miłości dla was, blizny na dłoniach i stopach!

 

Wy jesteście zawsze przede MNĄ! Wy jesteście nawet wyryci na MOICH dłoniach!

JA zostałem ukrzyżowany zamiast was, za wszystkich tych, którzy grzeszą!

 

A wszyscy zgrzeszyli i zabrakło im Chwały ELOHIM, waszego STWÓRCY, którego nazywacie HaSzem ADONAI (List Apostoła Pawła do Rzymian 3:23); inni nazywają GO JAHWEH! ON jest jednym i tym samym, wyłącznym ELOHIM, OJCEM, Wielkim ELOHIM, który nie potrzebuje żadnego imienia z wyjątkiem „JA JESTEM”!

 

Nic się nie zmieniło w przypadku systemów politycznych i ten sam duch religii, który uznał MNIE winnym, uczyniłby to ponownie i dzisiaj – jest on skorumpowany i skażony przez tych, którzy nazywają się Żydami, ale nimi nie są! Zamiast tego są z synagogi szatana lub są sługami szatana! Oni nakładają na MOICH ludzi obciążenia, których noszenia sami odmawiają; oni nakładają podatki, których sami nie chcą płacić!

 

Izraelu i MOJE dzieci na całym świecie uważajcie, gdyż wrogowie szukają teraz i użyją, jako kozły ofiarne tych, którzy wielbią JAHWEH w prawdzie, i będą was winić za okropieństwa, których nie popełniliście, oskarżą was o morderstwa popełnione przez tych, którzy starają się podszyć pod was. Wasi najgorsi wrogowie wyglądają tak, jak wy, mówią tak, jak wy, a jednak sprzedali was tak, jak to uczynił Judasz, który sprzedał MNIE za 30 srebrników.

 

Czy pamiętacie Judasza, który również był Żydem, który wyglądał jak wy?

 

Szatan stara się dowiedzieć, za jaką cenę moglibyście sprzedać ELOHIM, któremu służycie. Jaka jest wasza cena?

 

Dusza jest bezcenna, podobnie jak wartość Królestwa Niebios!

 

Wy macie wrogów, którzy walczą przeciwko wam, a pomimo to wy nawet nie zdajecie sobie sprawy, że ta nadchodząca przeciw wam wojna jest polityczną intrygą, która ma odwrócić waszą uwagę od prawdziwych wrogów, którzy starają się zniszczyć was i waszą wiarę w ELOHIM, któremu służycie. Ten wróg stara się zniszczyć kraj, w którym żyjecie, chociaż oni żyją w tym samym kraju, w tych samych narodach – piekło będzie ich następnym miejscem przebywania!

 

Głód niespowodowany przeze MNIE, susze nie spowodowane przeze MNIE – wszystko jest stwarzane przez człowieka, aby zniszczyć człowieka, aby zabawiać się w ELOHIM!

 

Schorowane zwierzęta – wytwór raczej ludzi, niestworzone przez ELOHIM – to wszystko jest czynione z tej samej przyczyny, co w przypadku Judasza – z chciwości!

Na całym świecie umierają ludzie, zdrowe zwierzęta są niszczone, a nikt nawet nie pyta – dlaczego?

To się dzieje, aby wrogowie mogli kontrolować wasze zasoby żywności i jej koszty. Głód w krajach, które nigdy nie znały głodu, ani suszy, a pomimo to doświadczą głodu i suszy. Przed końcem tego roku usłyszycie o popełnionych okropnościach, a oni powiedzą, że to jest wina ELOHIM!

 

Jednakże ELOHIM nic nie uczynił, aby przekląć SWOJE umiłowane dzieci, tylko im błogosławi.

 

Szatan i jego słudzy okłamują was i chcą, abyście myśleli, że HaSzem ADONAI jest głuchy na wasze modlitwy i krzyki cierpienia. Ale to jest kłamstwo, gdyż wasz OJCIEC ELOHIM płacze z wami i oczyści was z winy i zemści się na wrogach i wybawi wszystkich tych, którzy mają odwagę wierzyć, że ON jest tym samym ELOHIM, który wyzwalał w dawnych czasach.

 

Uważajcie, gdyż teraz jest czas, który był przepowiedziany, kiedy o dobrym mówi się, że jest złe, a o złym, że jest dobre. (List do Rzymian 1:18-32, 2 List do Tymoteusza 3:1-17, 4:3-4)

 

Jak wielu powstanie i oświadczy, że stoją za Świętością?

Pismo mówi, co to jest Świętość, niechaj, więc człowiek nie ustanawia tych standardów!

 

JA boleje z powodu tego, co musi stać się z Izraelem zanim wy ukorzycie się i będziecie żałować, że odrzuciliście tego Jednego, Jedynego MESJASZA. Gdyż JA jestem JAHUSZUA i nie ma innego MESJASZA, który zapłacił tą cenę, którą JA zapłaciłem!

 

Jest inny fałszywy mesjasz – uważajcie, gdyż on jest synem zatracenia i wkrótce nadejdzie, aby was zwieść i nałoży na was większe więzy, niż zły Faraon, czy Herod. Nawet Hitler nie będzie się mógł porównać z tym złym antychrystem, który nadchodzi i z tym fałszywym prorokiem. On nadchodzi do was Izraelu, aby najpierw was oszukać.

 

JA, JAHUSZUA, urodziłem się w Betlejem i byłem torturowany za grzechy innych! Żaden człowiek MNIE nie zabił! JA z własnej woli złożyłem MOJE życie za was i umarłem za wszystkich, którzy grzeszą i JA powstałem z martwych, nie w obcym kraju, ale ponownie w Jerozolimie, w MÓJ Szabat! JA wstąpiłem do Nieba z Jerozolimy i JA przyjdę znowu do Jerozolimy. JA, JAHUSZUA, nie postawię MOJEJ stopy na żadnej innej górze aniżeli na Górze Oliwnej. JA, JAHUSZUA, będę panował i rządził z Jerozolimy, odnosząc zwycięstwo nad nieprawymi na ziemi Izraela.

 

Izraelu, och Izraelu! Czy wy nie rozumiecie jak wielką miłość mają do was HaSzem ADONAI i JAHUSZUA?

 

MY nawet wzbudzamy apostołów i proroków na całym świecie, aby przypomnieć wam jak bardzo was miłujemy. Jak długo będziecie wystawiać NASZĄ cierpliwość na próbę?

 

Jak wiele krwi musi popłynąć, zanim wy nawrócicie się do Świętości i porzucicie księcia ciemności?

 

MY wiemy wszystko i już teraz wiemy, czego to będzie wymagać, a wiec to musi się wypełnić, gdyż my wiemy ile czasu upłynie, zanim powrócicie i porzucicie współczesny sposób uwielbiania, modląc się jedynie wargami, recytując słowa ustami, a nie sercem lub duchem! Zadajcie sobie pytanie: Jak dużo czasu upłynie zanim uwierzycie tak, jak wasi przodkowie, jak Abraham, Izaak, Jakub, Mojżesz, Noe, Daniel, Józef, Jozue i Eliasz? Czy muszę ich wszystkich wymieniać? Wy znacie Torę i Tanach, a więc dlaczego tylko recytujecie je, skoro ELOHIM waszego stworzenia wyzwolił Izrael przedtem? JA JESTEM mogę to uczynić i uczynię to ponownie!

 

Och, Izraelu! Wy jesteście i zawsze byliście jak nieposłuszne dziecko, pełne buntu, postępujące waszą własną drogą, a nie drogą JA JESTEM. Wy znacie Torę i Tanach. Jak dużo czasu upłynie, zanim uwierzycie w to, czego nauczacie i recytujecie?

 

Jak dużo czasu upłynie zanim upadniecie na kolana i poprosicie HaSzem ADONAI, aby zainterweniował w waszych wojnach?

Kiedy przyznacie, że wrogowie są zbyt wielcy dla was i ukorzycie się przed HaSzem ADONAI, abym to JA zemścił się za was?

 

Zaprzestańcie prób dokonywania własnej zemsty!

Powróćcie do modlitw do ELOHIM waszych przodków!

Powróćcie do wychwalania MNIE w Psalmach zanim ruszycie do bitwy!

 

JA posyłam do was, MOJEGO apostoła, służebnicę, aby poprosiła was byście do MNIE powrócili jak za dawnych czasów i nie porzucali waszej wiary w czasie, gdy potrzebujecie jej najbardziej.

 

Przestańcie kamienować posłańców, których do was posyłam!

Zaprzestańcie ich aresztowań, zabijania ich i wypędzania! (Psalm 105:15, Ew. Św. Mateusza 25:31-46, 18:1-11, 10:40-42)

 

Zamiast tego podnieście ten Kamień Węgielny, który odrzuciliście i budujcie wasz dom na tej skale! (Księga Izajasza 28:16, List Apostoła Pawła do Rzymian 32-33, Ew. Św. Mateusza 7:24-27) To jest wasza jedyna nadzieja; to jest wasze jedyne zbawienie!

 

Nie patrzcie z góry na tego MEGO sługę z tego powodu, że jest zwykłą kobietą!

 

Wspomnijcie Deborę i jak JA wyznaczyłem ją, aby była sędzią i prorokiem całego Izraela. JA nie wybrałem jej własnego męża, chociaż on zasiadał w bramie i był Świętym mężem. Ponieważ ludzie ośmielili się mówić, co HaSzem ADONAI zrobi, a czego nie zrobi, kogo JA użyję, a kogo nie użyję, JA wprowadziłem w zakłopotanie tych, którzy uważali się za mądrych. JA uczyniłem to kiedyś i ponownie to czynię!

 

JA, HaSzem ADONAI dałem wam MEGO Syna JAHUSZUA jako dar z Niebios. Pewnego dnia odpowiecie MI za to, co z NIM uczyniliście – czy zaakceptowaliście GO, czy też zaparliście się GO? Czy staraliście się ukrzyżować GO ponownie? Czy akceptowaliście dar, który dałem wam na Kalwarii?

 

Jak JA pragnę powstrzymać to, co musi się stać, gdyż krew będzie się lać ulicami i to się zaczęło. Strach będzie udręką do takiego stopnia, że nawet śpiąc będziecie chcieli mieć jedno oko otwarte! Będziecie wykorzystani jak kozły ofiarne, użyci jako ofiara, gdyż wasi politycy ukrywają to, co wasi wrogowie czynią. Oni wiedzą, ale nie chcą przyznać, że wrogowie zinfiltrowali nawet stanowiska polityczne, którym zawierzaliście!

 

Nie wierzcie nikomu, a tylko HaSzem ADONAI, ELOHIM waszego stworzenia i JAHUSZUA, ELOHIM waszego Zbawienia!

 

Ufajcie HaSzem ADONAI podczas, gdy wołacie o pomoc do MNIE i szukacie MOJEJ Twarzy!

 

Jeśli chodzi o prawdę, kim jest JAHUSZUA, JA wiernie poślę wam dowód, o którym MOJA służebnica powie w MOIM Imieniu.

 

Nie wierzcie, że wszyscy wasi rabini, mówią prawdę, gdyż tak wielu nie głosi już więcej MOJEJ prawdy, ale „prawdę”, którą będzie głosił antychryst. Źli rabini, nauczyciele i politycy mówią to, co będzie mówił fałszywy prorok. Fałszywi rabini mówią, że są Żydami, ale mimo to należą do synagogi hasatan (szatana).

 

Uważajcie, zostaliście ostrzeżeni!

Oni mówią wam, abyście żyli w sposób, który wymaga waszych poświęceń, jednak ci fałszywi rabini nakładają na was ciężary, których sami nie noszą i tylko dokładają brzemiona i strach na MOICH ludzi.

 

JA nie wymagam abyście poddali swoją żydowskość, JA nie wymagam, abyście się nawrócili na chrześcijaństwo.

Chrześcijaństwo potrzebuje Żydów, aby nauczali ich tego, co jest zaniedbywane w większości kościołów – żydowskiej tożsamości JAHUSZUA!

 

Nawróćcie się jeszcze raz do ELOHIM waszych praojców i przyznajcie, że JAHUSZUA jest MOIM SYNEM i MOIM darem, który dałem wam na Kalwarii, dla odpuszczenia grzechów świata, dla tych, którzy przyjmą MOJĄ Ofiarę Świętej Krwi i odwrócą się od swoich bezbożnych dróg i zaakceptują JAHUSZUA, jako KRÓLA Żydów, PANA panów i KRÓLA królów!

 

Zaakceptujcie JAHUSZUA, jako Jednorodzonego SYNA ELOHIM JAHWEH, również nazywanego HaSzem ADONAI.

MÓJ SYN JAHUSZUA jest Żydem i nie nosił etykietki chrześcijanina.

Miłujcie JAHUSZUA tak, jak miłujecie MNIE! Uznajcie GO, jako waszego MESJASZA! Nie martwcie się, że stracicie szacunek rodziny, a raczej przejmujcie się, aby ELOHIM całego stworzenia nie wyrzekł się was! Wy macie do zyskania Niebo i macie wystrzegać się piekła – wybór należy do was!

 

Izraelu, och Izraelu, wy jesteście źrenicą MOJEGO Oka, ale teraz są w nim robaki. Rozpoznajcie te robaki i zdemaskujcie je! Uważajcie, bo będziecie uważani za kozła ofiarnego i obwiniani na całym świecie za zniszczenie tego, co dotychczas tolerowaliście. Wróg tak bardzo stara się was zniszczyć! Oni zniszczą to, co wiedzą, iż mogą odbudować, gdyż to ręce człowieka zbudowały tę kopułę (komentarz: muzułmańska kopuła na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie) i wrogowie wiedzą, że ręce człowieka mogą i będą budować tą świątynię ponownie! Ale Świątynia, która nie może być zbudowana rękami człowieka jest wewnątrz was!

 

JA, HaSzem ADONAI powstanę i będę bronił Izraela, kiedy będzie się wydawać, że wszystkie narody są przeciwko wam, kiedy wy przyznacie, że wasza pomoc pochodzi tylko z Niebios, a nie z żadnego innego miejsca, kiedy będziecie wzywać Imienia HaSzem ADONAI w imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH, to JA przyjdę i was wyzwolę!

 

Ale ostrzegam was już teraz, że jest spisek mający na celu uczynienie z was kozła ofiarnego. O MOICH ludziach, którzy tylko pragnęli pokoju, a jednak nigdy nie zaznali pokoju, są już rozpowszechniane kłamstwa i oszczerstwa i są tacy, którzy starają się zwrócić cały świat przeciwko MEMU maleńkiemu narodowi, który nazywam Jerozolimą!

 

Kiedy będziecie odczuwać pragnienie, będziecie spragnieni sprawiedliwości, gdyż odrzuciliście jedyną Żywą Wodę, zaakceptujcie tą MOJĄ Żywą Wodę teraz, a nie będziecie już nigdy spragnieni! (Ew. Św. Jana 7:37)

 

MOJE Imię to JAHUSZUA. JA jestem tą wypływającą Żywą Wodą, która wyszła z MEGO boku zmieszana z MOJĄ Krwią, gdy Rzymianie przebili MÓJ bok.

 

W MOJEJ Krwi jest uzdrowienie, wyzwolenie, moc zmartwychwstania, zbawienie i Namaszczenie MEGO RUACH HA KODESZ!

 

JA JESTEM pobłogosławił Izraela ukrytymi bogactwami: złoto, srebro, ropa naftowa, najlepsze owoce i warzywa, róże kwitnące na pustyni, drogocenne kamienie, o których nie wiecie. JA pobłogosławiłem Izraela wiedzą i wynalazkami, które nie przyszły z innego miejsca jak tylko z natchnienia ELOHIM. W waszej ziemi jest krew męczenników, która woła.

 

Kiedy głodujecie, zdajcie sobie sprawę, że to wasze śmiertelne ciało jest głodne Świętości, gdyż chociaż jesteście nazywani Ziemią Świętą,  pozwoliliście, aby wasz kraj został sprofanowanym grzechami tego świata. Ukorzcie się i nawróćcie z obrzydliwości popełnionych w obecności Imienia HaSzem ADONAI, który dał Prawa Mojżeszowi i całemu Izraelowi, a w ten sposób całemu światu.

 

JA nie zmieniłem się! JA jestem ten sam dzisiaj, wczoraj i na zawsze!

 

Chodźcie w butach waszych przodków i z wiarą słuchajcie tych, których wzbudzam i przez których mówię! JA ciągle przemawiam przez MOICH apostołów i proroków, zanim nadejdzie Sąd! Przemawiam w Snach, Objawieniach, Wizjach i Proroctwach, ale ilu w Izraelu, lub na świecie słucha?

 

Dla tych, którzy są głusi – albo teraz nie jest czas, aby wasze uszy zostały otwarte, gdyż jest wyznaczony czas i pora, albo jesteście jak zły faraon i wasze uszy są otwarte, a potem znów zamknięte i skończycie siedmiokrotnie bardziej głusi i o bardziej zimnych sercach, jeśli się nie nawrócicie. Wasz los będzie jak los złego faraona.

 

Ale dla MOICH Dzieci, JA ponownie otworzę Morze Czerwone i biegnijcie w góry, a JA ukryję was w schronieniu MOICH Skrzydeł! (Psalm 91:4) Wzywajcie MEGO Imienia w Imieniu JAHUSZUA, a JA odpowie wam i wybawię was!

 

Nie zasmucajcie MEGO RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO), gdyż JA JESTEM nie będę się na zawsze zmagał z ludzkością. Kiedy zapieracie się JAHUSZUA, to zapieracie się jednego z pośród was, zapieracie się JEGO OJCA, którego nazywacie HaSzem ADONAI! JAHUSZUA narodził się ze świętej służebnicy, dziewicy, która była Żydówką i to, co ona i Józef powiedzieli było prawdą!

 

Nie dajcie się oszukać tym, którzy starają się uczynić z niej ELOHIM, bo nawet ona nazywała JAHUSZUA swoim PANEM! Szanujcie i kochajcie ją ze względu na cenę, jaką zapłaciła, jako matka. Ona również potrzebowała ZBAWICIELA, gdyż nikt nie był doskonały, nawet matka JAHUSZUA, ani Józef, JEGO ziemski ojciec.

 

JAHUSZUA powiedział: „JA nie przyszedłem, aby zniszczyć Prawo MEGO OJCA, ale, aby je wypełnić”. (Ew. Św. Mateusza 5:17)

 

”Pamiętaj o Dniu Szabatu, aby go uświęcić” było napisane Palcem ELOHIM (Księga Wyjścia 20:8). Wy musicie studiować i okazać się zaakceptowanymi, ale uważajcie na różne wersje prawdy! Niektóre są prawdą, a niektóre są zanieczyszczonymi, zafałszowanymi wersjami, aby usunąć żydowską tożsamość JAHUSZUA, a nawet zmienić MOJE Przykazania, aby przystosować je do słów ludzkich, a nie Słów wypowiedzianych przez MOICH proroków i apostołów.

 

Jeśli cokolwiek nie zgadza się z Torą i Tanach szukajcie MNIE i zobaczcie, czy człowiek nie zmienił oryginalnych Słów, gdyż bezbożni liderzy próbowali zafałszowywać Pismo Święte. Jest czyste tłumaczenie! Szukajcie MNIE i pytajcie MNIE, a JA pokażę wam najczystsze tłumaczenie, takie, jak wersja oryginalna. (Komentarz: To są Biblie aramejskie lub hebrajskie)

 

MÓJ SYN JAHUSZUA został posłany najpierw do Żydów, a potem do pogan (komentarz: nieżydowskich narodów). Ponieważ wy odrzuciliście MEGO umiłowanego SYNA i rzuciliście JEGO zbawczą Krew z powrotem w JEGO Twarz, JA posłałem go do pogan! A teraz JA ponownie posyłam GO z powrotem do was, Izraelu!

 

Ilu ukorzy się, nawróci i zaakceptuje dar JAHUSZUA z Kalwarii? Jak wielu nie zatwardzi swoich serc i będzie skorych poświecić swoją reputację, religię i tak, nawet miłość waszych rodzin, gdy uczynicie to, czego naucza pierwsze przykazanie: „Będziesz miłował Pana, twego ELOHIM, z całego swego serca!”. (Księga Powtórzonego Prawa 6:5, Ew. Św. Mateusza 22:37)

 

A jak wielu z was przedłoży ELOHIM waszego stworzenia i zbawienia na pierwszym miejscu w waszym życiu, nawet jeśli to oznacza oddanie waszego życia za innego, jeśli zajdzie potrzeba? Jak wielu będzie miało wiarę Jozuego?

 

Rzesze podzielą los Sodomy i Gomory. JA nie dam się z SIEBIE wyśmiewać – co było grzechem wtedy, jest grzechem dzisiaj! To, że zmieniacie wasze zrozumienie tego, czym jest grzech, albo to, że wasi duchowi liderzy zapewniają was, że nie płaci się ceny za grzech nie oznacza, że JA JESTEM się zmienił – oni kłamią i mówią wam, że nie ma piekła!

 

JA nie zaoszczędziłem MEGO najpiękniejszego anioła Lucyfera! Za swój bunt Lucyfer, podobnie jak wszyscy upadli aniołowie zbierają, co zasiali!

 

JA JESTEM nie ma względu na osoby. Jest ciężka kara za grzech i tylko Krwawe Zadośćuczynienie MEGO SYNA JAHUSZUA na odpuszczenie grzechów zmyje wszystkie grzechy, aż JA już więcej nie będę widział waszych grzechów!

 

Kiedy JA patrzę na osobę, która uznaje JAHUSZUA, jako PANA i MESJASZA, przypomniana MI jest cena, którą MÓJ SYN zapłacił, aby trzymać was z dala od piekła, które istnieje. Ci, którzy nauczają inaczej, dowiedzą się o cenie, jaką zapłacą za prowadzenie innych, oraz siebie samych, na bezdroża!

 

Biada ślepym prowadzącym ślepych do dołu!

Biada głuchym, którzy nauczają innych, jak być głuchymi na MOJE ostrzeżenia o Sądzie, które JA wypowiadam przez MOICH apostołów i proroków.

Biada duchowym i politycznym liderom, którzy składają ofiarę z istnień, aby żyć w przepychu, w bogactwie i rządzić jak królowie i królowe.

Biada Judaszom tej Ziemi – wy z całą pewnością spotkacie swój los tak, jak Judasz spotkał!

 

******* Koniec Proroctwa *******

 

I tak było powiedziane, i tak zostało zapisane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ.

Apostoł Elisabeth Elijah.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018