Proroctwo 45

POGROMCY GOLIATÓW – POWSTAŃCIE MOI SYNOWIE O DUCHU JAK KRÓL DAWID!

Przekaz otrzymany przez Apostoła Elisabeth Elijah dnia 11-go listopada, 1999 roku, w godzinach 3:30 - 4:00 po południu.

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać JAHUSZUA Deptaczami Demonów (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH.

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Komentarz:

To proroctwo, wcześniej zagubione, odnalazło się. Proszę was bracia, abyście rościli sobie prawo do Namaszczenia w tym proroczym Słowie. Jeśli chcecie być zwycięzcami nad Goliatem w sferze duchowej, to ten Przekaz będzie dla was błogosławieństwem.

Koniec komentarza.

 

******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

Powstańcie wy z duchem podobnym do Króla Dawida!

Jakim błogosławieństwem ty jesteś dla MNIE, och ty MÓJ synu z duchem jak Król Dawid! A w dodatku bez grzechu, który on popełnił!

Ty masz serce według JAHWEH i JA jestem zadowolony z ciebie.

Ty zmagasz się z ryczącym lwem, pokonując go, zmuszając wroga do ucieczki.

W Piekle bardzo się boją ciebie, gdyż ty to robisz nie w imię Dawida, ale w imię JAHUSZUA, stosując MOJĄ Krew i Słowo, i powodujesz, że wrogowie uciekają w siedmiu rożnych kierunkach!

To Słowo jest skierowane do ciebie, który miłujesz, śpiewasz, tańczysz, prorokujesz i służysz MNIE tak, jak serce dawnego Króla Dawida! JA użyję ciebie podobnie jak Dawida, MOJEGO Namaszczonego chłopca pasterza, do zgładzenia Goliatów, którzy przychodzą przeciw tobie i prorokom, ludziom i Misjom, które JA poleciłem ci, abyś ochraniał w MOIM Imieniu – JAHUSZUA! Ty jesteś prawdziwym strażnikiem MEGO Namaszczenia!

MÓJ umiłowany synu, czy wiesz, że nigdy nie masz się czegokolwiek obawiać, gdyż JA dałem ci moc Samsona?

W duchowej sferze ty jesteś MOIM Namaszczonym Samsonem.

Nie ma jakiejkolwiek dobrej rzeczy, którą JA bym ci nie dał, MÓJ umiłowany synu. Wierz MI i trzymaj swoje oczy na MNIE, podczas, gdy siejesz nasiona w tej Misji, które będą użyte nie do osiągnięcia tysięcy – jak ona myślała, ale jak JA dałem wielokrotnie potwierdzenie, a nawet pokazałem ci, MÓJ synu tę prawdę, którą wróg nie chce, aby ona wiedziała, ty zebrałeś błogosławieństwa również dla siebie i jak rozumiesz – ta misja dosięgnie dziesiątki milionów, podczas, gdy słuchasz MNIE i bronisz to, co jest MOJE w MOIM pełnym Namaszczeniu.

Ty masz pomóc tej służebnicy, która będzie wypowiadać MOJE Słowa, które pokazują manifestowanie się MOJEGO pełnego Namaszczenia, zbawienia, uzdrawiania, wybawiania i mocy zmartwychwstania.

Wyłącznie w MOIM Imieniu będzie to osiągnięte, ten kierunek, który ja ustaliłem dla niej.

Ale to samo nasienie nawodni również twój grunt i tej Misji, którą JA powołałem i ustanowiłem przed tobą MÓJ synu.

Razem będziecie orali żniwne pola.

JA posyłam MOICH śpiewaków zanim poślę do walki MOICH wojowników. Podnieś swój głos i przygotuj się, gdyż JA poślę was razem w MOIM pełnym Namaszczeniu i w MOIM DUCHU na walkę tak, jak Dawida do walki przeciw Goliatowi, w Imię JAHUSZUA. Wy oboje będziecie więcej aniżeli zdobywcami!

To poprzez twoje modlitwy MÓJ synu, twoje poszczenie, ona wyjdzie z kryzysowej i intensywnej terapii, odnowiona w każdej sferze osobistego i misjonarskiego życia.

To modlitwy takiego jak Król Dawid wyzwalają tę służebnicę. Módl się, żeby wszyscy jej wrogowie uciekli, i tak jak Goliat zdadzą sobie sprawę, że wszystkie ich moce okultystyczne na nic się nie przydały, a przeciwnie, że to, co miało zniszczyć, będzie dla niej błogosławieństwem, że to, co jest posłane, aby cię zniszczyć, MÓJ synu, będzie dla ciebie błogosławieństwem, gdyż JA zamienię przekleństwa na błogosławieństwa. Czy MOJE Słowo nie mówi: “…współdziała we wszystkim dla ich dobra” (List do Rzymian 8:28)

Ci, którzy starają się wyrządzić krzywdę MOIM umiłowanym sługom, oni zapłacą własnymi życiami i duszami, jeśli się nie nawrócą!

Wy nie mścicie się, ale przebaczcie i wiedzcie, że “Do MNIE należy pomsta; JA wymierzę zapłatę – mówi JAHWEH!” (List do Rzymian 12:19)

Ona ma mężczyznę, który uwięził ją wszelkim sposobem. Nowe nie może przyjść, aż te stare zostanie usunięte. Módl się o jej wolność teraz tak, jakby o swoją własną. Nie potrzebujesz znać jego imienia, a tylko przeczytaj jej świadectwo z MOIMI Duchowymi Oczami i Uszami, a JA pokażę ci to, czego nie znałeś, to, o czym ona nie mówi. Ten człowiek jest jej Goliatem i ona nie mogła się uwolnić, a więc JA posłałem MEGO syna, który ma MEGO RUACH ha KODESZ jak dawny Dawid, i JA mówię:

Tylko mów do tego Goliata i już go nie będzie!

Mów do twoich Goliatów i już ich nie będzie!

Mów w Imieniu JAHUSZUA, a góry staną się plewą na wietrze!

Mów do tego Goliata w sferze duchowej, a on nie będzie już więcej przeszkodą lub groźbą dla niej lub tej Misji w jakikolwiek sposób. Gdyż zapewne tak, jak Goliat był potępiony, tak również jest i ten człowiek, który kiedyś nazywał się jej mężem, ale w MOICH Oczach nigdy nim nie był!

Czy Dawid nie mówił do Goliata i czy nie mówił, co JA uczynię?

Czy Dawid nie prorokował i nie mówił, jaki będzie koniec Goliata?

Mów odważnie do Goliatów!

Och, MÓJ synu z Namaszczeniem jak Dawid, patrz jak te Goliaty upadają na zawsze, i nie powstają przeciw tobie, ani przeciw tej służebnicy, ani tym, którzy stoją z tobą w MOIM Imieniu i Namaszczeniu! Ona jest wyczerpana po bitwach i zmęczona i teraz najbardziej narażona.

Powstań dla jej obrony i zgładź tych Goliatów, którzy chcą zniszczyć MOJĄ Namaszczoną służebnicę i tę Misję w Imię JAHUSZUA!

Tylko wtedy ona będzie mogła mieć wszystko to, co JA jej przepowiedziałem i pokazałem jej, tobie i innym!

Powstań, och ty, którego JA nazywam MOIM prawdziwym nowym Królem Dawidem!

Powstań z duchem jak Dawid, chłopak, pasterz, który zgładził Goliata, i zgładź Goliatów w sferze duchowej w Imię JAHUSZUA!

Powstań w pełnej Zbroi i stój w Słowie BOŻYM, które nie może kłamać!

Najpierw śpiewaj dla MNIE w MOIM DUCHU, gdyż od tego zależy zwycięstwo dla ciebie i dla niej! Jej Goliaci upadną w tym samym czasie, co i twoi, MÓJ synu Dawidzie!

Powstań i ograbiaj teraz tego wroga z wszystkich bogactw i łupów, które on skradł!

Nakaż szatanowi, aby oddal z powrotem siedmiokrotnie więcej, i to się stanie dla MOJEJ wyłącznie chwały!

Kiedy będziesz mówił to w Imieniu JAHUSZUA wtedy to, co mówisz spełni się szybko, jeśli wierzysz, i poprzesz wiarę uczynkami!

Wiara bez uczynków jest martwa – nie zapominaj MÓJ umiłowany synu z duchem porównanym do Króla Dawida (List Jakuba 2:17, 26)

Ty wystąpisz z nawet większym Namaszczeniem, co uważałeś za nierealne, podczas, gdy wrogowie otaczają cię i próbują cię zniszczyć, twoją misję i tych, których JA posyłam do ciebie.

JA mówię ci to – JA Namaszczam i wymawiam to Namaszczenie poprzez tę służebnicę, gdyż ty staniesz się nawet jeszcze bardziej Namaszczonym Wojownikiem w Imię JAHUSZUA!

 

******* Koniec Proroctwa *******

 

Komentarz Elisabeth:

Tydzień temu ja i mój syn i nasz pies mieliśmy czołowe zderzenie dokładnie o tej samej porze, co otrzymanie tego Proroctwa. Ale tylko ja ucierpiałam od sińców i bólów ciała. Chwała dla JAHUSZUA! Aniołowie JAHWEH naprawdę obozują w około tych, którzy miłują i boja się JEGO! Gdybym zmarła, to wtedy ta prorocza Wiadomość zachęty i nowego Namaszczenia dla tych z Namaszczeniem i Duchem jak Król Dawid nie zostałoby powiedziane przeze mnie. To tylko udowadnia, że “Ja nie umrę, ale będę żyła i głosiła dzieła PAŃSKIE” (Psalm 118:17). Mój samochód był skończony i nienaprawialny, według ubezpieczenia. Jednak JAHWEH udowodnił, że moja praca na Ziemi nie jest jeszcze skończona – ja dopiero, co zaczęłam dla JAHUSZUA – Chwała, cześć i honor! A więc uważaj diable…w Imię JAHUSZUA! Ci z Namaszczeniem i duchem jak Król Dawid są wzbudzani, aby się przyłączyć do mnie, pokrywając tę Misję i mnie i tych, którzy są partnerami tej Misji w Namaszczonych modlitwach z psalmowym duchem wojowników jak Król Dawid. Jeśli jesteś jednym z nich to napisz do mnie i daj mi znać, abym mogła modlić się za ciebie.

Obrażając niektórych, oświecając innych dla miłości, posłuszeństwa, chwały JAHWEH i JAHUSZUA.

Prorocza służąca JAHWEH/JAHUSZUA.

I tak było powiedziane, i tak zostało zapisane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ. Dane apostołowi Elisabeth Elijah.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018