Proroctwo 43, Czesc 1. 

 

JA JESTEM BOGIEM GARNCARZEM, A WY JESTEŚCIE MOJĄ GLINKĄ! 

MOJE DARY NIE SĄ NA SPRZEDAŻ! 

Przekaz otrzymany przez apostoła Elisabeth Elijah dnia 3-go lutego, 2001 roku.

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać JAHUSZUA Deptaczami Demonów (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH.

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Komentarz: 

Powiedziane przez pastora Elisabeth Elijah , pod Namaszczeniem RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO). Oryginalnie, to Słowo było dane dla brata ‘Chris’, ale jest ono dla wszystkich apostołów i proroków, i dotyczy proroczych szkół i innych atakujących wysłanników BOŻYCH (na przykład w Brownsville ‘Gold Fever Revival’ [Odnowa Gorączki Złota], ‘Gold Dust Revival’ [Odnowa Złotego Pyłu], ‘Rodney Howard Browne Laughing Revival [Śmiechowa Odnowa R H Browne], ‘Prophecy Clubs’ [Kluby Proroctwa, które są niczym innym jak tylko zawodami popularności, kliki, do których ministranci Apostolsko-Proroczych Misji jak na przykład ja, nigdy nie są zaproszeni], itd.)

Prawdziwi Apostołowie i Prorocy są zamykani, uciszani, manipulowani, zastraszani, poniżani, dyskwalifikowani, zniechęcani i wyganiani! A to wszystko, dlatego, że oni mówią Moją prawdę atakującą ciało na rzecz Ducha! A więc te wilki mogą wypełniać kieszenie srebrem i złotem, mówiąc ludziom, że dary RUACH ha KODESZ są na sprzedaż! Ale ani Uzdrawianie, ani Wyzwalanie, ani Dary Proroctwa nie są na sprzedaż! Ten Przekaz nie jest dla każdego. Jeśli słyszysz Głos TATY BOGA mówiący do ciebie sam na sam, to znaczy, że jest dla ciebie, a jeśli nie, to ostrzeż innych, którzy promują szkoły proroków takie jak Pam Clark, Andrew Strom i Craig Martin. To są tylko trzy, a pomimo to znane jest najnowsze kłamstwo szatana mówiące: „Jeśli nie pójdziesz do szkoły proroków, to nie jesteś prorokiem.” 

Dary BOGA nie są na sprzedaż! 

Osobista uwaga od rev. Apostle Elisabeth Elijah :

To jest, dlaczego ja proszę, aby położyć rękę na moim obrazku i modlić się w językach RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) za tę Misję, gdyż ta Misja jest już pod atakiem za ten najnowszy Przekaz. Ponownie mówię, że ja jestem tylko wysłannikiem! Proszę nie kamienować wysłannika! Ja nie mam nic do zyskania, a tylko posłuszeństwo wobec BOGA. Również, proszę zmówić modlitwę orędowniczą za kierownika tej strony internetowej i wszystkich tych, którzy pracują ze mną, wspomagając mnie w ich miłości, modlitwach, lub wspierają finansowo. Módlcie się, aby błogosławieństwa zostały szybko zwolnione i również, o dodatkową ochronę od wrogów, którzy używają kultu, którzy szukają zniszczenia tej Misji. Proszę módlcie się o obfite finansowe błogosławieństwa, abyśmy mogli zrobić więcej dla Królestwa Niebios, i o większe Namaszczenie, takie jak Jana Chrzciciela dla przyprowadzenia zagubionych owiec, a także o wszelkie inne rzeczy, na przykład Dar Rozpoznawania. 

Również proszę się modlić o męskie pokrycie tej Misji, którego BÓG nazywa “”, aby wystąpił odważnie, zdając sobie sprawę, że BÓG dał mu kwalifikacje, bez względu na to, co mówią inni. Teraz jest czas, aby on przyłączył się do mnie w głoszeniu Ewangelii dla świata jak również wszystkich proroczych Przekazów, nam danych. Ja wierzę, że imię “” jest duchowym imieniem, a w języku greckim, to ono oznacza:  – zwycięstwo, Mia – należy do mnie. 

Proszę módlcie się, kładąc ręce na moje zdjęcie, aby wszelkie więzi i przeszkody zostały usunięte z mego życia natychmiast, aby nie powstrzymały mnie z osiągnięcia tego, po co ja się narodziłam, aby to osiągnąć. My jesteśmy powołani, aby być partnerami duchowymi w tej Misji. Ja czekałam dwanaście lat, brnąc poprzez oszustów, gdyż chociaż oni byli powołani, to jednak BÓG nie mógł ich wybrać, gdyż oni nie mogli zaliczyć JEGO egzaminu. (Wielu jest powołanych, ale mało wybranych! Ew. Św. Mateusza 20:16) 

Gdyż to nie jest o tym, kim ja jestem, ale kogo ta Misja reprezentuje i  musi być gotowy, aby odłożyć swoją dumę, doktryny ludzkie, osobiste motywacje, reputacje, musi być odważny, aby ta Misja była zarządzana BOŻYM sposobem, a nie sposobem organizacji, ani mężczyzny lub kobiety sposobem. On będzie sobie zdawał sprawę, że to jest Misja konfrontacyjna i że czasami może obrazić ciało, ale my będziemy mieli jeden cel, aby prowadzić dusze do JAHUSZUA (JEZUSA), wskazując drogę do Nieba, ostrzegając o Piekle, pouczając Świętość, ważność przestrzegania dnia Szabatu prawdziwego, pouczając bez kompromisu Słowo BOŻE dla chwały JAHWEH, JAHUSZUA i DUCHA ŚWIĘTEGO! 

Jeśli orędujecie za nas, to czy dacie nam znać, abym nie czuła się taka samotna? Proszę abyście się modlili, abym poznała błogosławieństwo posiadania mężczyzny, duchowej głowy tej Misji i tego domostwa, człowieka, który jest bardziej Namaszczony i który będzie miłował, zabezpieczał, bronił tej Misji i mnie tak jak JAHUSZUA. Dziękuję wam za zgodzenie się ze mną, gdyż to jest pragnienie mego serca. 

Koniec komentarza. 

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

MÓJ umiłowany, posłuchaj MNIE wyraźnie poprzez tą MOJĄ służebnicę. Jeśli już słyszałeś to raz, to powiem to ponownie. JA nie powołuję tych z kwalifikacjami, JA kwalifikuję powołanych. Ty jesteś promowany, a pomimo tego, ty się zachowujesz jakbym ciebie degradował. 

Ty słyszysz MÓJ Głos, a pomimo to, ty kontynuujesz testowanie tego, co wiesz, że jest prawdą. Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za to, co wiesz! 

 

JA nie mówię ci MOICH tajemnic, abyś tylko ty je znał, abyś dzielił się tą tajemniczą wiedzą, którą ci dałem z tymi, co ci powiem, abyś mówił i dzielił się. To nie jest twoja odpowiedzialność, czy oni uwierzą w ten Przekaz. Ty po prostu odpowiadasz za dostarczanie tych Przekazów. Czy ten Przekaz jest przyjęty z wiarą zależy od tego, który go słyszy!

 

Ty masz być wykonawcą tego Przekazu i dostarczyć, co JA ci mówię, abyś powiedział, i nie redagował go, lub nie wygładzał w żaden sposób.

 

Kogo się bardziej obawiasz obrazić – MNIE, czy ludzi, do których cię posyłam?

 

JA zabieram cię do wyższego Namaszczenia, i JA dałem tej służebnicy te Słowa, aby ci je dała. JA awansuję cię do czołówki klasy. 

Kim jesteś, abyś mówił, że nie zasługujesz na taką pozycję?

Kim jesteś, abyś mówił, że nie jesteś wykwalifikowany?

Czy JA nie jestem Garncarzem, a ty, czy nie jesteś glinką?

Czy JA nie mam prawa kształtowania ciebie i użycia ciebie w sposób, w jaki wybiorę?

JA miłuję ciebie i JA znam ciebie, i JA wiem, co złożyłem wewnątrz ciebie, kiedy cię zbawiłem, kiedy stwarzałem cię, i kiedy powołałem i wybrałem ciebie. 

 

Czy ty więcej dbasz o twoją reputacje, i co o tobie myśli ludzkość, czy też, co JA, Stwórca wszystkiego, myślę o tobie? 

 

JA nie wymagam od ciebie nic, czego nie wymagałem od MOICH innych apostołów i proroków, a to jest tylko posłuszeństwa i szukania MOJEJ Woli, a JA będę cię prowadził i kierował i nigdy cię nie porzucę, i JA wyposażam MOICH wojowników, zanim poślę ich na linie frontowe do boju. Ty nigdy nie idziesz sam do boju – JA tam jestem – ani z pustymi rękami, czy nagi. Przyoblecz na siebie całą BOŻĄ Zbroję i wyciągnij MÓJ miecz, nie swój!

Weź MOJĄ tarczę wiary i wygaś wszystkie rozżarzone pociski skierowane na ciebie. (List do Efezjan 6:10-17) 

 

Uważaj na Judaszów, którzy przychodzą do ciebie w formie owieczek, jednak są wygłodniałymi wilkami. Módl się o większy dar rozpoznawania i nigdy nie myśl, że masz wystarczająco tego daru, gdyż żaden z ludzi nie może nigdy powiedzieć, że oni zawsze rozpoznają twarz szatana.

 

Ostrzegam cię, bo diabeł zna MOJE plany dla was i on wie, jakie są twoje słabe strony, a jakie mocne!

 

MOI prawdziwi apostołowie i prorocy nie potrzebują proroczych szkół - oni są nauczani w szkoleniu twardych uderzeń, jako, że są wielokrotnie powalani w ciele. Ale kiedy powstają, to z większym Namaszczeniem, i ciało już więcej nie podnosi się, ale MÓJ DUCH ŚWIĘTY podnosi. A szkoły proroków nie mogą nauczyć tego, co tylko DUCH ŚWIĘTY może. 

Jaką cenę można dać za taki dar, jakim JA obdarzam MOICH apostołów i proroków? 

Kto śmie nauczać jak prorokować? 

 

Biada fałszywym, cielesnym nauczycielom kłamstw, którzy zwykle wypełniają swoje kieszenie złotem i srebrem! 

 

Nie dajcie się oszukać, podczas, gdy te wilki ustanawiają sędziów, którzy mówią kłamstwa i zachęcają fałszywych apostołów i proroków, którzy nie są z MOJEGO DUCHA ŚWIĘTEGO, ani nie słuchają prawdziwego DUCHA ŚWIĘTEGO!

 

Ci samozwańczy sędziowie osądzają MOICH prawdziwych apostołów i proroków, zniechęcają ich i zachęcają tych, którzy działają w ciele, a nie w MOIM DUCHU ŚWIĘTYM. Te szkoły proroków przeganiają i zastraszają MOICH prawdziwych apostołów i proroków, ale oni są przeszkoleni w tym, czy słuchać tych samozwańczych sędziów, sędziów MOICH apostołów i proroków, czy też słuchać SĘDZIEGO całego stworzenia – Wielkiego BOGA “JA JESTEM”.

 

Nie traćcie pieniędzy na takie niedorzeczności, gdyż te szkoły nauczają ciało i nawet nie słyszenia MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO! Twarde słowa, ale prawdziwe! Oni mówią tylko o błogosławieństwach i ostrzegają przed zganianiem!

 

Tak, JA nawołuję przez MOICH apostołów i proroków, ale JA również używam ich do upominania i przesyłam ostrzeżenia o nawróceniu i tak, JA posyłam MOJE błogosławieństwa, ale JA również posyłam MOJE przekleństwa dla tych, którzy nie słuchają!

 

JA posyłam MOICH apostołów i proroków, aby przemawiali zanim JA ześle Wyrok! 

 

To jest, dlaczego MOI prawdziwi apostołowie i prorocy są usypiani głębokim snem lub zastraszeni, lub boją się obrazić ciała!

 

To jest, dlaczego JA posyłam tę służebnicę, aby obudziła MOICH prawdziwych apostołów i proroków, aby zdemaskowała tych wilków w owczych skórach, którzy starają się uciszyć MOICH apostołów i proroków każdym sposobem, jakim tylko mogą, przekonując MOICH apostołów i proroków, że jeśli nie należą do pewnej grupy lub nie uczęszczają do szkoły proroków, lub też, jeśli nie mówią z właściwą gramatyką, to niech się nie odważają mówić i… nie są powołani!

 

JA powołuję wyuczonych i niewyuczonych w każdym wieku, aby mówili MOJE Słowa we wszystkich językach. 

 

Każdy, który słyszy MOJE Słowa i akceptuje je, będzie słyszeć, co JA chcę, aby usłyszeli.

 

Pewne Słowa będą miały przynajmniej podwójne znaczenie tak, jak w Biblii, kiedy czytacie i rozmyślacie nad tym więcej aniżeli raz, co usłyszycie od MOJEGO DUCHA ŚWIĘTEGO, a czego nie słyszeliście lub nie wiedzieliście przedtem. 

 

Napawa MNIE obrzydzeniem, gdy MOJE prorocze Przekazy są redagowane do poprawnego brzmienia według cielesnego wykształcenia!

 

Kto może powiedzieć, co jest poprawną gramatyką?

Czy wszyscy apostołowie i prorocy mówią jednym językiem?

Czy wszyscy oni są tego samego wieku, rasy lub płci?

Czy wszyscy są z tego samego narodu?

 

- Nie! JA nawet przemawiam z ust dzieci!

 

Zaprzestańcie prób ograniczania “JA JESTEM”! Zaprzestańcie prób mówienia tego, co “JA JESTEM” uczynię, lub czego nie uczynię. JA czynie czego ludzkość najmniej oczekuje.

 

Żaden mężczyzna, ani kobieta nie może poznać umysłu “JA JESTEM”. 

 

Kiedy JA mówię MOIM dzieciom gdzie iść – wy idźcie! 

Kiedy JA mówię wam gdzie biegnąć – wy biegnijcie! 

Kiedy JA mówię wam, co mówić – wy mówcie! 

Kiedy JA mówię wam by być cicho – wy bądźcie cicho! 

Kiedy JA mówię wam by być w bezruchu – nie ruszajcie się! 

Kiedy nie wiecie, co robić, nic nie róbcie, aż będzie mieli pokój, że “JA JESTEM” przemówiłem. 

 

Kiedy wróg przypomina wam o przeszłości, przypomnijcie diabłu o jego przyszłości! 

 

Kiedy duch potępienia atakuje was, wtedy pamiętajcie to – JA nie potępiam was, wiec kim wy jesteście, abyście potępiali się, lub pozwalali komukolwiek, aby was potępił?

 

Wasze grzechy są tak daleko, jak jest wschód od zachodu. (Psalm 103:12). 

 

Wyobraźcie sobie dół do łowienia ryb i zdajcie sobie sprawę, że tylko wy i diabeł mogą łowić grzechy z przeszłości, które JA dawno temu wymyłem MOJĄ przelaną Krwią na Kalwarii. Wy musicie postawić tam znak by nie łapano ryb i już więcej nie iść tam na ryby, ani też nie pozwólcie nikomu innemu tam łowić! JA zapłaciłem tę cenę! 

 

Nie pozwól diabłu, aby przypominał ci o przeszłości, która już więcej nie istnieje! Dawne przeminęło i stało się nowym!

 

Pozwól, że cię zapytam to: Czy powtarzasz pranie czystego ubrania? - To przestań przypominać MI, co MÓJ SYN JAHUSZUA wyprał!

 

Ty masz kwalifikacje na tą nową pozycję, na którą JA Cię powołałem i Namaściłem. Jeśli wątpisz w to, wtedy mówisz BOGU, któremu służysz, że zrobił błąd i ty wiesz więcej, aniżeli “JA JESTEM” wie.

Czy to jest to, co mówisz?

Czy glinka będzie mówić temu GARNCARZOWI jak kształtować i używać tego naczynia z gliny?

JA Namaściłem ciebie na taki czas jak ten. 

 

Czasjest krótszy aniżeli myślicie, aby dzielić się tym, co JA wam dałem do dzielenia się.

 

Wszystkie drzwi się teraz otwierają, jeśli tylko popatrzycie na błogosławieństwa, które zarezerwowałem dla was i jeśli zaakceptujecie, co JA wam daję. 

 

Pamiętajcie, że dawny Eliasz nie był tym w prawdziwej potrzebie, gdyż on pobłogosławił tę wdowę więcej aniżeli ona pobłogosławiła jego! (Pierwsza Księga Królewska, rozdział 17)

 

Eliasz nigdy nie był w prawdziwej potrzebie, gdyż jakże tak Namaszczony człowiek może mieć brak czegokolwiek?

 

Jak możecie mieć niedostatek jakiejkolwiek dobrej rzeczy, kiedy jesteście błogosławieni przez więcej Namaszczenia i darów, aniżeli jeszcze zdaliście sobie sprawę?

 

Studiujcie i czytajcie uważnie wersety z Pisma, JA powiedziałem MOJEMU nowemu Eliaszowi, aby tobie dała. 

I tak, jak pobłogosławiłeś ją, to teraz ona ma powiedziane, aby wymówiła błogosławieństwa dla ciebie.

 

Czy nie potraficie jeszcze zrozumieć się nawzajem?

 

Wy oboje jesteście bardziej podobni do siebie, aniżeli wiecie.

 

JA zdecydowałem, aby was wprowadzić razem dla MYCH celów i nie ma przypadkowych spotkań. Wasze drogi nie zawsze są MYMI drogami, ale MOJE drogi są zawsze dla waszego dobra, i JA nie wstrzymam żadnej dobrej rzeczy od żadnego z was.

 

Oboje stoicie przede MNĄ i oboje próbowaliście powiedzieć MISTRZOWI GARNCARZOWI jak was formować i jak was używać, i oboje powiedzieliście: “Ja nie jestem godzien takiego zadania.” Ale JA mowie do was obu: Oczywiście, ze nie jesteście warci od samych siebie. JA nie wybieram naczyń, które pysznią się ich przydatnością, wielką wartością lub pięknem, ani JA nie wybieram tych, którzy myślą o sobie więcej aniżeli powinni, ani nie wybieram naczyń, które myślą, że czynią MI przysługę, będąc użytymi w taki sposób.

 

JA wybieram naczynia, które same wiedzą, że z siebie samego nie mogą uczynić nic, i nic powiedzieć wartościowego, jeśli to nie jest pod Namaszczeniem MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO. 

JA nie wybieram was, ponieważ wy decydujecie się promować samych siebie i myślicie, że jesteście lepsi, aniżeli ktokolwiek inny. JA wybieram was, ponieważ wy wiecie, że nie jesteście najlepszymi i wasze zdrowie, ani jego brak, nie wywiera na MNIE wrażenia, ani co macie lub czego nie macie!

 

Wyłączną rzeczą, która czyni na MNIE wrażenie jest fakt, że wy wiecie, iż z BOGIEM wszystkie rzeczy są możliwe, i JA wybieram MOICH apostołów i proroków z tych, którzy są najmniej oczekiwani, aby być wybranymi w oczach świata. JA wybieram tych najmniej prawdopodobnych, aby wprawić w zakłopotanie tych, którzy myślą o sobie, jako o mądrych.

 

Studiujcie i rozmyślajcie nad tymi poniższymi wersetami z Pisma i będziecie wiedzieć, czy to Słowo wiedzy jest przeznaczone dla was. MOJE owce znają Głos “JA JESTEM”, jedynego Dobrego Pasterza, gdyż, jakie dziecko nie zna głosu jego ojca?

 

Jeśli nie słyszycie MEGO Głosu, to wtedy ten Przekaz nie jest dla was, ale skopiujcie go, gdyż będziecie mieli przypomniane, kiedy ten czas nadejdzie, aby posłać go innej osobie.

 

To jest “sam na sam” Słowo, chociaż oryginalnie dane innemu, to nie jest przeznaczone tylko dla jednego mężczyzny, kobiety, lub dziecka.

 

Księga Jeremiasza 1:4-12 

4. Pan skierował do mnie następujące słowo: 

5. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. 

6. I rzekłem: Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem! 

7. Pan zaś odpowiedział mi: Nie mów: Jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. 

8. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić - wyrocznia Pana. 

9. I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: Oto kładę moje słowa w twoje usta. 

10. Spójrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził. 

11. I skierował Pan następujące słowa do mnie: Co widzisz, Jeremiaszu? Odrzekłem: Widzę gałązkę drzewa "czuwającego". 

12. Pan zaś rzekł do mnie: Dobrze widzisz, bo czuwam nad moim słowem, by je wypełnić. 

Księga Izajasza 64 

7. A jednak, Panie, Tys naszym Ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. Dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszyscy. 

Księga Jeremiasza 18:3-4 

3. Zstąpiłem więc do domu garncarza, on zaś pracował właśnie przy kole. 

4. Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, wyrabiał z niego inne naczynie, jak tylko podobało się garncarzowi.

 

******* Koniec Proroctwa ******* 

 

Komentarz Elisabeth: 

Ja modle się, abym była użyta na błogosławieństwo dla was i czy moglibyście mi dać znać, jeśli to słowo jest dla was świadectwem w jakikolwiek sposób? Ja jestem tylko wysłannikiem, a więc proszę nie kamieniować tego wysłannika. Ale jeśli rzucacie kamieniami we mnie, to pamiętajcie, że one tylko odbija się ode mnie na mojego Tate BOGA JAHWEH, i JAHUSZUA i DUCH ŚWIĘTY, gdyż to jest, kto wypowiada ten Przekaz. Ja nie mam nic do zyskania poprzez czynienie tego z wyjątkiem wiedzy, że jestem posłuszna TACIE BOGOWI. Ja naprawdę uważałabym za przywilej, aby modlić się z kimś jak ty, gdyż BÓG sam ciebie uprawomocnił poprzez to Słowo, jeśli słyszysz Tatę BOGA, mówiącego do ciebie sam na sam. 

Ostatnio, ja zauważyłam, że kiedy DUCH ŚWIĘTY mówi słowo, to wydaje się, że jest dla więcej osób, choć oryginalnie jest przeznaczone dla jednej osoby, to znaczy ciebie, Chris. Proszę daj mi znać, czy mam to przekazać reszcie apostołom i prorokom. Proszę przeczytaj to kilka razy. Ja wiem, że ja również to uczynię. Tutaj jest wiele “mięsa” i proszę cię, abyś dał mi znać, czy jest świadectwem dla ciebie. Dla tych z was, którzy jesteście oszukani przez szatana i uciszeni, prawdziwi apostołowie i prorocy, i tak, kobiety są również apostołami. Dla DUCHA ŚWIĘTEGO płeć nie ma znaczenia, a tylko chętne naczynia, które będą wymawiać z odwagą DUCHA ŚWIĘTEGA i nie z przestraszonym głosem bojącym się narazić ludziom więcej, aniżeli ich oświecić z uwagi na ich dusze. 

Ja czekałam z ogłoszeniem tego Słowa, ponieważ to oryginalne dla tego, komu przesłałam e-mail nie doszedł. Może on podróżuje poza krajem. Proszę was, módlcie się, aby ten człowiek otrzymał to i aby odpowiedział mi w duchu miłości, i aby nie był urażony. Chris, ty wzbudziłeś we mnie Namaszczenie. Ty mówisz, że jesteś więcej aniżeli zdolny, aby być moim orędownikiem i ty jesteś tym BOŻYM człowiekiem użytym, aby dostarczyć mi budujące prorocze Przekazy kilkukrotnie, kiedy ja je potrzebowałam najwięcej. Wygląda na to, że tak niewielu z apostołów i proroków, którzy są użyci, aby błogosławić innych w ten sposób, to tak niewielu szuka Słowa dla nas. 

Chris, kiedy będziesz czytał to Słowo, to pamiętaj, że oryginalnie zostało powiedziane dla ciebie. Ale przebacz mi, ja nie mogłam zatrzymywać już dłużej tego proroczego Słowa – wybrani są oszukiwani. 

Dla moich orędowników – zauważcie, że Chris to jedno z imion, które on używa w korespondencji. Ja nie uważam, aby to było jego prawdziwe imię. Ale ja nie chcę ogłaszać jego prawdziwego imienia, gdyż to mogłoby go urazić. Ja dołączam tą osobistą notatkę, aby udowodnić mu, że ja najpierw próbowałam dosięgnąć go z tym Słowem wiedzy. Módlcie się, że jeśli on jest w szkole proroków takiej, o jakiej przestrzega BÓG, to żeby on usłyszał TATĘ, BOGA ostrzegającego go, i aby szybko uciekł z niej, lub też, aby powstał z odwagą i wypowiedział się przeciw tej szkole proroków, które są tylko aby uciszyć prawdziwych apostołów i proroków, i aby wypełnić ich kieszenie złotem i srebrem. 

 

Obrażając niektórych, oświecając innych dla miłości, posłuszeństwa, chwały JAHWEH i JAHUSZUA. 

Prorocza służąca JAHWEH/JAHUSZUA. 

I tak było powiedziane, i tak zostało zapisane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ. Dane apostołowi Elisabeth Elijah. 

Apostoł Elisabeth Elijah.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adres E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018