Proroctwo 42 

 

PODDAJCIE SIĘ MOI WROGOWIE! PORZUĆCIE WASZĄ BROŃ ZARÓWNO DUCHOWĄ JAK I TĄ MATERIALNĄ! 

 

Przekaz otrzymany przez apostoła Elisabeth Elijah dnia 18-go grudnia, 2000 roku o 2:53 po południu. 

 

Słownictwo:

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

Uwaga: BÓG objawia nam Imiona BOŻE OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO i poucza, aby używać ich z szacunkiem w potrzebie. Jednak największe oficjalne kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, z kościelnych, z modlitw, z katechizmów oraz zachęcają usuwanie Imion BOŻYCH z nowych Biblii. Imię JAHWEH zastępuje się imieniem `PAN, Pan` a Imię JAHUSZUA ha MASZIJACH zastępuje się greckim imieniem `Jezus Chrystus`.   

Na przyklad, BÓG mówi dzisiaj w Proroctwie 81…”Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM imieniu JAHWEH i używajcie imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”.  Rownież w Biblii BÓG mówi: Księga Wyjścia 3:14-15… “Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: Jestem, który jestem (אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה). I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał Mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓGJakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.”Psalm 91:14… “JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE imię.” Księga Wyjścia 20:7…“Nie będziesz wzywał imienia JAHWEH, BOGA twego, do czczych rzeczy”  Rzymian 10:13, Joel 3:5… “Albowiem każdy, kto wezwie imienia JAHWEH, będzie zbawiony”  

Niestety, Imię BOŻE było i jest usuwane z wiekszosci tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przyklad z King James Version i z New King James Version,  a również, w Polsce, z popularnej Biblii Świętej Tysiąclecia usuwane są imiona BOŻE: …Imię "Jahwe" w I wydaniu (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), zgodnie z decyzją polskiego episkopatu, w większości miejsc imię “Jahwe” zastąpiono tytułem "Pan", z wyjątkiem 21 wersetów (w sumie 23 razy). Imię pozostawiono jednak w przypisach.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis po hebrajsku: יהוה[JHWH] Jod-He-Waw-He. Skrócona forma to „JAH”.  BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej “OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i “OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), a także: “JESTEM KTÓRY JESTEM” (אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה), “BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), El Eljon = BÓG Najwyższy (Rdz 14,18-22);  El Szaddai = BÓG Wszechmocny (Rdz 17,1; Wj 6,3); 

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imie JAHUSZUA oznacza: “JAH zbawia”.  Takie Imie nadali SYNOWI BOŻEMU Maria i Józef na rozkaz BOŻY. Niestety, tłumacze Biblii zmienili to Swięte Imię na rozmaite imiona, w zaleznosci od kraju.  Greccy i polscy tłumacze zmienili Imię SYNA BOŻEGO na “Jezus Chrystus” 

Uwaga! W początkowych Proroctwach, otrzymywanych do roku 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”, imieniem nadanym przez greckich i polskich tlumaczy Biblii Swietej. Po roku 2000 natomiast, to właśnie Imie „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Swiętego BOGA. Jest to prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA i w tym to Imieniu otrzymywane są od tego czasu wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA, zapisanego po raz pierwszy w hebrajskich pismach ewangelicznych, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym imieniu beda przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA i TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ.

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (Zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pror. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, („Szekina Chwały” - okreslenie znane Polsce, jest odmienne od brzmienia, ktore slysza Prorocy), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”); MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pror. 90); KRÓLOWA NIEBIOS (Pror. 90).

YDS – skrót od “YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy, którzy modlą się za Proroka Elisabeth Elijah i tą Misję Ostatniej Szansy.  W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać Modlitewnymi Wybijaczami Demonów lub Modlitewnymi Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA.

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako prorokini i wydającą okrzyk tak, jak w Ew. Św. Mateusza 25:6, czyli okrzyk dla Panien czekających na Oblubieńca, jak i Pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy.  Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez TATUSIA JAHWEH we wczesnych Proroctwach. 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

Och poddajcie się! 

Tak mówi JAHWEH: Och, poddajcie się, poddajcie się, poddajcie się! 

Ponownie mówię MOIM wrogom, którzy okrążają i otaczają tą Namaszczoną, Apostolską, Proroczą Misję, tą MOJĄ służebnicę Elisabeth Elijah, tym wrogom, którzy okrążali i inne Namaszczone Apostolskie, Prorocze Misje, JA ponownie mówię wszystkim tym, którzy okrążają Izrael, wszystkim tym, którzy okrążają Jerozolimę, porzućcie swoją broń, zarówno duchową jak i materialną zanim JA, ten Wielki ELOHIM “JA JESTEM” spowoduję, że Ogień spadnie z Nieba, i JA zupełnie zniszczę i wymażę was wszystkich! (Ezechiel 38:23-24) 

 

Przerażenie, przerażenie, przerażenie, płacz, lamentacje, śmierć, i tak wiele pogrzebów, że nie będzie dla nich miejsca na cmentarzach!

 

Ręka MEGO Wyroku, która już raz was trzepnęła, teraz zmieni się w pięść i JA was rozbiję! 

 

JA, ten Wielki ELOHIM, “JA JESTEM”, w MOJEJ litości ostrzegam każdy naród, wszystkich ludzi, wszystkie narodowości, każdy język, pozostawcie MOJĄ Jerozolimę w spokoju! 

 

Krew poległych przesiąka grunt i woła do MNIE.

Krew poległych w Izraelu nie jest przelana na marne.

JA słyszę płacze i przejmujące lamentacje ludzi, którzy miłują JA, JAHWEH.

JA słyszę MOJE Imię wzywane przez tych, którzy są zabijani. 

 

Jaki kraj, jaki naród ma taką lojalność? Jakie państwo, jaka prowincja, jaka wyspa ma taką miłość i lojalność, jaką pokazuje Izrael, podczas, gdy walczy, aby zatrzymać ziemię, którą Wielki ELOHIM “JA JESTEM” dał ich przodkom dawno temu? 

 

JA mówię do przewodników duchownych – czy pamiętacie Dawida i Goliata?

 

Dawid nie uciekał od Goliata, ale biegł w kierunku Goliata wiedząc, że to jest MOJA bitwa. Wróg teraz przynosi dziwnych bogów do twego kraju, och Izraelu, pomimo, że oni nie są w ogóle BOGIEM. Kobiety i mężczyźni wrogów przynoszą ich dziwne doktryny i chcieliby próbować zaplątać ludzi z Izraela w formę uwięzi, której JA nie zadeklarowałem.

 

Izraelu, JA mówię przez tę służebnicę. Pamiętajcie, że wy jesteście krainą miodu i mleka; wy jesteście krainą Abrahama, błogosławionym; wy nie macie się, czego obawiać, z wyjątkiem samego strachu! 

 

Przeprowadzajcie każdą bitwę tak, jak to było czynione w przeszłości z muzykami, pieśniami chwały, czci i modlitwami. Czy nie wierzycie słowom w Torze?

 

Izraelu, wy jesteście narodem, którego świat nie rozumie, tak wam zazdroszczą i wymyślają, tak was nienawidzą bez powodu, gdyż wy pragniecie pokoju, ale nigdy nie zaznaliście pokoju. Wy oddajecie ziemię i domy, których JA nie nakazałem wam oddawać, aby zwykle zachować pokój.

 

Czy nie wiecie, że im więcej oddajecie, tym więcej oni będą się domagać?

Czy wy nie wiecie, że wy nie możecie zadośćuczynić duchowi zachłanności?

 

Patrzcie na MNIE, och Izraelu, jeszcze raz, gdyż ten Wielki ELOHIM “JA JESTEM” – JAHWEH – jestem waszym wybawicielem! 

 

Nadchodzą obchody Święta Chanuki dla tych wszystkich z was, którzy przestrzegają tych obchodów. Oczekujcie ponownie cudów, gdyż JA jestem Światłem, które oświeci waszą ścieżkę w ciemności.

 

Pokryjcie waszych przywódców w modlitwach, gdyż oni są przesiewani przez szatana tak, jak ziarna piasku. Wy byliście zdradzani przez przywódców, którym wierzyliście, od najmniejszego do największego, za forsę, która nie wybawi ich dusz. Módlcie się i poście, gdyż MOJA doskonała wola spełni się, gdyż JA dławię się gniewem z powodu morderstw, kłamstw, dokonywanych oszustw. 

 

Ja rozkazuję wszystkim modlić się o pokój dla Jerozolimy.

 

Jeśli myślicie, że teraz jest źle … te morderstwa tylko się zaczęły, ale nie obawiajcie się, gdyż wasz OJCIEC ELOHIM JAHWEH wszystko widzi i słyszy. 

 

MOJE ostatnie przykazanie jest, abyście błogosławili tych, którzy błogosławią was, o Izraelu.

 

Nie odrzucajcie nikogo, kto miłuje Izraela, Jerozolimę, lub MOICH wybranych ludzi.

 

JA pobłogosławię wszystkich, którzy błogosławią was, och Izraelu.

 

JA, ten Wielki ELOHIM “JA JESTEM” przeklnę wszystkich, którzy przeklinają was, och Izraelu. 

 

Przestroga dla MOICH nieprzyjaciół – czy pamiętacie osła Balaama? Nie bądźcie Balaamem (Księga Liczb 22:24). JA czynię lepiej; JA mówię z tego Apostoła i ostrzegam was, że zniszczenie, które wymierzacie spadnie na was z siedmiokrotnie większą siłą, a błogosławieństwa, którymi obdarzacie Izrael i MOICH żydowskich ludzi powrócą do was pomnożone siedmiokrotnie. 

 

Błogosławieństwa, czy przekleństwa – wybierajcie!

 

Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 28 nie kłamie. 

I tak zostało powiedziane; i tak zostało zapisane 18-go grudnia, 2000 roku, o godzinie 2:53 po południu. I na pewno w MOIM czasie spełni się. Obrażając niektórych i oświecając innych, powierzone MEMU dziecku, wojownikowi, Oblubienicy Elisabeth Elijah. 

 

 

******* Koniec Proroctwa ******* 

 

Komentarz Elisabeth: 

Jeśli to Proroctwo zachęci was, lub pobłogosławi, to proszę napisać e-mail lub list i pomodlić się o mnie. Jakakolwiek zachęta i pomoc finansowa będzie bardzo chętnie widziana. (Elijah, tzn. Eliasz po polsku, jest moim panieńskim imieniem i ja nie wstydzę się mojej żydowskiej krwi.)

 

Koniec komentarza. 

 

 

Apostoł Elisabeth Elijah.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adres E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018