Proroctwo 41

CZY POWSTANIE MOJA PRAWDZIWA OBLUBIENICA?

 

Przekaz otrzymany przez Apostoł Elisabeth Sherrie Elijah dnia 17 września, 2000 roku o godz. 6:15 po południu. 

 

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”.

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3). W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: „DŻEHOWA”, a zapisywane, jako Jehova, wymawiane, jako Jehowa w języku polskim.

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Elisabeth Elijah we wczesnych Proroctwach. 

 

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz Elisabeth: 

Podczas, gdy Proroctwo 41 zostało powiedziane i zapisane, trzech policjantów okrążyło dom z nieoznakowanym samochodem. Ja rozpoznałam szefa policji pukającego do drzwi. Mój syn zauważył innego jeszcze z tyłu domu i jeszcze innego z boku domu. On powiedział, że przybyli, gdyż czterokrotnie zadzwoniono na numer policji z tego domu. Ja powiedziałam mu, że to jest dziwne, ponieważ nikt tutaj nie mieszka z wyjątkiem mego syna i mnie. W dodatku, ja w tym czasie rozmawiałam z moją przyjaciółką przez telefon. To w zasadzie stało się parę minut po przeczytaniu tego Proroctwa: “NIE BĄDŹCIE W FAŁSZYWEJ OBLUBIENICY”. Módlcie się, proszę, o moje bezpieczeństwo! 

Koniec komentarza. 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

 

MOJA Oblubienica nie może wejść bez zapachu MEGO Namaszczenia. Wy nie możecie mieć za dużo MOJEGO Namaszczenia.

 

Wy musicie poszukiwać tego wyższego Namaszczenia!

 

Niechaj będzie wiadome, że ani mężczyzna, ani kobieta nie może dać wam tego Namaszczenia – jedynie MÓJ słodki DUCH ŚWIĘTY (RUACH ha KODESZ) może oczyścić was słodkimi perfumami MEGO Namaszczenia zarezerwowanego dla MOJEJ Oblubienicy.

 

Przygotujcie się do pójścia do Domu i zanurzcie się w mocy Namaszczenia DUCHA ŚWIĘTEGO!

 

Załóżcie na siebie suknie ślubną – to MOJA Szata Sprawiedliwości!

 

Niosłem koronę ciernistą. Wy będziecie nosić niczym tiarę koronę MOJEJ Chwały, która będzie włożona na waszą głowę.

 

Jak Estera przygotowała się dla króla (Księga Estery, rozdz. 2), tak wy przygotowujecie się dla KRÓLA Królów, WŁADCY Panów, waszego PANA BOGA Wszechmocnego – JAHSZUA (JAHUSZUA) jest MOIM Imieniem, i JA jestem waszym wkrótce nadchodzącym OBLUBIEŃCEM!

 

I jak ogłoszenie o zaślubinach jest rozesłane i zaproszenia są posyłane, tak JA również posyłam MOJE Ogłoszenie przez Gabriela dmącego w szofar. I tylko ci, którzy są MOJĄ Oblubienicą, usłyszą to Zawiadomienie dla MEJ Oblubienicy!

 

I będzie za późno, aby myśleć wtedy o przygotowaniu się.

 

Dlatego bądźcie przygotowani na to Ogłoszenie!

 

Wy uczynicie to albo sami, albo poprzez MOICH apostołów i proroków. 

 

Posłuchajcie MEGO Ostrzeżenia!

 

Posłuchajcie Ostrzeżenia, które mówi, że JA nadchodzę! 

 

To jest potajemne porwanie, ponieważ jedynie OBLUBIENIEC wie na pewno! 

 

A teraz idźcie dalej, nie wstydźcie się i dajcie zaproszenie!

 

Nie zdumiewajcie się jak wielu je odrzuci! (Łukasza 14:15-24)

Ale nie smućcie się, gdyż oni nie nadawali się, lub nie rozwiali wątpliwości albo (nie zdali) sprawdzianu lojalności, sprawdzianu miłości, sprawdzianu poświęcenia, ani sprawdzianu posłuszeństwa. – W związku z tym, nie nadają się być nazwanymi MOJĄ Oblubienicą.

 

Będą tacy, którzy wezmą to Zaproszenie i podrą je.

Będą tacy, którzy wezmą to Zaproszenie i odłożą je na półkę na długi czas i nigdy z niego nie skorzystają.

Żadnego z nich nie nazwę MOIM. 

 

MOJA Oblubienica czeka na MNIE z zatroskaniem i JA przychodzę zabrać SWOJĄ Oblubienicę. 

 

JA nigdy nie widzę rasy lub religii. Nie ma znaczenia, jakiej jesteście rasy czy religii! Szukam relacji ze MNĄ i JA szukam tylko jednej rzeczy, którą jest czerwień – a jest nią MOJA przelana Krew na Kalwarii.

 

A więc JA ponownie mówię: MÓJ Dom w Niebie będzie wkrótce waszym domem! 

 

Zostaniecie porwani, aby spotkać MNIE w powietrzu, aby być zebranym u MEGO boku za życia! MOJE Stopy nie dotkną gruntu tego złego świata, jakim jest dzisiaj!

 

A więc przygotuj się MOJA Oblubienico, aby być porwanymi za życia!

 

Niechaj oni drwią i naśmiewają się.

 

JA stoję przed drzwiami i JA pukam, i co tylko muszą uczynić, to otworzyć drzwi ich serc i nawrócić się i zaprosić MNIE do wnętrza. A JA jestem wierny i przebaczę im ich wszystkie grzechy. 

 

Zapytajcie ich, dlaczego chcą być torturowani w Piekle lub paleni w Jeziorze Ognia? (Apokalipsa 19:20, 20:10,14, 21:8) Ono nie zostało stworzone dla nich! Ono zostało stworzone dla złoczyńców!

 

JA zapłaciłem tę cenę na Kalwarii, aby wyrwać z ręki szatana, aby cała ludzkość została uwolniona!

 

Ale JA jestem dżentelmenem. JA nie wyłamię drzwi. JA tylko pukam i czekam na zaproszenie.

 

A więc jeszcze raz:

 

Powiedzcie im, że JAHUSZUA ha MASZIJACH, inni nazywają MNIE Panem Jezusem Chrystusem, ponownie przychodzi!

 

Powiedzcie MOJEJ Oblubienicy, że JA nadchodzę ponownie, aby zabrać ją do Domu! 

 

Przygotujcie się do pójścia do Domu, gdyż MÓJ Dom jest waszym Domem! 

 

Przygotujcie się do przyjścia do Domu, ponieważ JA nadchodzę, aby zabrać MOJĄ Oblubienicę do Domu! 

 

Wkrótce usłyszycie róg Gabriela i zostaniecie porwani, aby być u MEGO Boku, bo JA wywołuję was, jako MOJĄ Oblubienicę! 

 

Wy usłyszycie słowa: “Chodźcie tutaj!” Tak, jak głos Archanioła, gdy dmie w róg szofaru. 

 

Przygotujcie się do pójścia do Domu, gdyż JA nadchodzę po MOJĄ Oblubienicę! 

 

Jeden zostanie zabrany, a drugi pozostawiony. (Łukasza 17:34-35)

 

 

******* Koniec Proroctwa *******

 

 

Komentarz Elisabeth: 

Zapisane 17-go września, 2000 roku o godzinie 6:15 po południu. I tak jak zostało powiedziane, tak zostało zapisane. Dane tej służebnicy Elisabeth Elijah. 

Koniec komentarza. 

 

Wersety z Pisma Świętego Dotyczące Wniebowzięcia i Zmartwychwstania 

 

Druga Księga Królewska 2:11 

 

Pierwszy List do Tesaloniczan 4:17 

 

Księga Izajasza 40:31 

 

Księga Malachiasza 4:2 

 

Ew. Św. Mateusza 25:1-13 

 

List Św. Judy 14-15 

 

Ew. Św. Mateusza 13:24-30, 41-43, 47-50 

 

Ew. Św. Mateusza 20:8-16 

 

Ew. Św. Mateusza 21:40-44 

 

Ew. Św. Mateusza 22:1-14 

 

List do Hebrajczyków 11:5 

 

Pierwszy List do Koryntian 15:12-53 

 

Apokalipsy 20:6 

 

Apostoł Elisabeth Elijah

 

Dla wydruku, proszę skopiować stronę i wybrać program „Word”, a następnie w Wordzie przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję wklejania: „Tylko tekst” oznaczoną literą „A”. Potem wybrać odpowiednią czcionkę i drukować.

 

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych, angielskiej i polskiej:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018