Proroctwo 40

NIE BĄDŹCIE CZĘŚCIĄ FAŁSZYWEJ OBLUBIENICY! JEŚLI JESTEŚCIE,TO UCIEKAJCIE! 

 

Przekaz otrzymany przez Apostoł Elisabeth Sherrie Elijah dnia 17 września, 2000 roku o godz. 6:15 po południu. 

 

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”.

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3). W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: „DŻEHOWA”, a zapisywane, jako Jehova, wymawiane, jako Jehowa w języku polskim.

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Elisabeth Elijah we wczesnych Proroctwach. 

 

Komentarz Elisabeth:

Proszę, abyście się modlili za tę służebnicę – Elisabeth Elijah, którą BÓG wybrał, aby dostarczyć ten surowy Przekaz, który obrazi miliony! Ale ona jest tylko posłańcem. Proszę nie kamienować posłańca! Ona tylko powtarza to, co DUCH ŚWIĘTY (RUACH ha KODESZ) mówi w jednym celu: Aby przyprowadzić dusze do Królestwa Niebios. Z uwagi na długość tego proroczego Przekazu, my podzieliliśmy go na dwie części. 

Koniec komentarza. 

******** Proroctwo********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH polecił również dodawać następujący fragment Pisma Świętego przed każdym Proroctwem:

II Księga Kronik 36:16  „Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Koniec Słowa Wstępnego.

 

Przygotujcie się do pójścia do Domu! 

 

Idźcie do domu! 

 

Czeka was powrót do Domu. 

 

MOJA Oblubienica musi być gotowa do pójścia do Domu! 

 

Powiedz MOJEJ Oblubienicy, aby przygotowała się do pójścia do Domu.

 

JA przygotowuję MOJĄ Oblubienicę do pójścia do Domu, do bycia porwaną u MEGO Boku, gdy będziecie wciąż żywi.

 

Powiedzcie im daleko i szeroko! 

Ostrzeżcie ich drogą lądową, drogą powietrzną i drogą morską: przygotujcie się do pójścia do Domu ze MNĄ! 

 

JA przychodzę po MOJĄ Oblubienicę! 

 

Przygotujcie się do pójścia do Domu, do przyjścia na Weselną Ucztę BARANKA! 

 

Nie mogę się doczekać przyjścia MOJEJ Oblubienicy do Domu do Nieba, gdyż JA czekałem tak długo.

 

Powiedz im: JA przychodzę po MOJĄ Oblubienicę! 

 

JA przychodzę! Powiedz im szeroko i daleko! Nie szczędź wydatków! 

 

Odłóż swoją dumę i przekaż tę wiadomość, i powiedz MOJEJ Oblubienicy, aby przygotowała się do pójścia do Domu. 

 

Jaka oblubienica nie wie, kiedy zbliża się wesele? Jaka Oblubienica nie wie, kiedy ma założyć swoją suknię weselną? 

Zanurzcie się!

Oczyśćcie się!

Wykąpcie się i zanurzcie się w MOJEJ Krwi przelanej na Kalwarii!

Przygotujcie się do pójścia do Domu! 

 

Jaka Oblubienica nie chce pachnieć perfumami, niczym wonią pięknych kwiatów czy przypraw? 

Zapach MOJEJ Oblubienicy nie jest wytworzony przez człowieka lub znaleziony w butelce. 

Piękny zapach MOJEJ Oblubienicy jest zesłany z Nieba – to Namaszczenie DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ) was perfumuje. Ono nie jest wytworzone przez człowieka, nie znajduje się w butelce – Namaszczenie MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO, które was perfumuje. 

 

Ci, którzy są znalezieni bez tego Namaszczenia są smrodem dla MYCH Nozdrzy i nie pójdą do Domu, do Nieba ze MNĄ! 

 

Aromat MEGO Namaszczenia jest Święty! 

 

Są tacy, którzy nazywają siebie MOJĄ Oblubienicą, ale oni nie są MOJĄ Oblubienicą! 

Oni są kościołem symulantów, którzy twierdzą, że MNIE znają, ale jednak nie znają MNIE!

Ich zapach jest imitacją i jest smrodem dla MOICH Nozdrzy. 

Ta podrobiona oblubienica ubrana jest w kolorze złamanej bieli.

Jej klejnoty są tylko przyciętym szkłem.

Jej tiara jest blaszana. 

Ona twierdzi, że MNIE kocha, ale nie ma tam miłości. Dlaczego ta fałszywa Oblubienica mówi, że MNIE kochają, ale nie będą posłuszni?

Oni mówią, że czynią cuda w MOIM Imieniu, ale ich dziwny ogień przynosi MI wstyd!

Oni są tymi pięcioma głupimi dziewicami zastanymi bez oliwy w ich lampach, knoty lamp nie są przycięte. (Ew. Św. Mateusza, rozdz. 25). 

Oni dzielą i okrajają MOJE Słowo, nawet MOJE Przykazania, aby przystosować je do ich własnych wyobrażeń o tym, kim “JA JESTEM” jest. 

Oni tolerują grzech, chociaż JA nazywam go grzechem.

Oni nawet posuwają się tak daleko, że nazywają siebie „bogiem”.

Oni przerabiają MOJE Przykazania.

Oni przerabiają Słowo BOŻE. 

Ich duchowny przywódca nawet zasiada na tronie. On wydaje dekrety w swoim imieniu. On naśmiewa się z MOJEJ Żelaznej Rózgi (Psalm 2:9, 23:4) i nazywa to berłem. On wyśmiewa się z MOJEJ Szaty Sprawiedliwości (Księga Izajasza 61:10) i nosi szatę ozdobioną najkosztowniejszymi klejnotami. On drwi z MEGO Trenu, który wypełnia Świątynię (Księga Izajasza 6:1) i jego szata ma na sobie długi tren. On nawet drwi z MOJEGO Słowa „Święty” i zmusza MOICH ludzi do nazywania go: “jego świętobliwość”. 

On, ten duchowny przywódca jest znany na cały świat. 

Są również inni duchowi przywódcy w innych kościelnych organizacjach, które są pouczane, aby czcić człowieka narodzonego zwykle z kobiety, a nie z dziewicy. 

Oszukańczy duchowi przywódcy zmuszają ludzi do kłaniania się u ich stóp, drwiąc z MOJEGO Słowa, które mówi: „zegnie się wszelkie kolano, a każdy język wyzna, że JEZUS CHRYSTUS (JAHUSZUA ha MASZIJACH) jest Panem”. (List do Rzymian rozdz. 14, wiersz 11). 

Inny duchowy przywódca stara się dodać osobę do BÓSTWA TRÓJCY ŚWIĘTEJ. Ten przywódca duchowy daje MOJĄ komunię i nigdy nie chce powiedzieć ludziom, aby żałowali za swoje grzechy i aby się nawrócili – to wszystko jest na pokaz. Ci, którzy podążają za tym duchowym przywódcą pójdą za nim prosto do piekła i do Jeziora Ognia. Nie ma nic Świętego w tym bezbożniku, gdyż on stara się zająć MOJE miejsce.

 

To jest część oszukańczej oblubienicy, która jest smrodem w MOICH Nozdrzach.

 

Ten duchowy przywódca nigdy nie pochyli się tak nisko w swoich oczach, lub w oczach innych, aby obmyć stopy innych. 

Ta kościelna organizacja jest najbogatsza na świecie, ale oni są najbiedniejsi w wierze. 

Ten jeden prowadzi tak wielu na manowce, nawet do wyznawania mu swoich grzechów. Ten śmie drwić z TEGO jedynego, który ma prawo być SĘDZIĄ całej ludzkości, a pomimo to kapłani są pouczani, że mają prawo ustanawiania pokuty. 

Oni osądzają grzechy innych i księża wydają wyrok. Nikt, kto to czyni, nie jest częścią MOJEJ Oblubienicy! 

Oni są smrodem dla MOICH Nozdrzy! 

Nawet forma transportu drwi ze sposobu, w jaki JA jechałem na osiołku.

Oni nawet drwią ze znaku krzyża. 

To jest tylko część oszukańczej oblubienicy.

Oni mówią językiem, za wyjątkiem uczonych, dawno zapomnianym (Język łaciński). 

 

Bądźcie ostrzeżeni: uciekajcie, jeśli jesteście częścią tej oszukańczej oblubienicy, gdyż ona jest smrodem w MOICH Nozdrzach!

 

Pamiętajcie, JA jestem WŁADCĄ, waszym BOGIEM, i nie będziecie mieli innych bogów obok MNIE!

 

Nie dajcie się oszukać, gdyż JA nie dam się tak łatwo wyśmiewać.

 

Jest cena do zapłacenia! 

 

 

******* Koniec Proroctwa ******* 

 

Komentarz Elisabeth: 

To zostało powiedziane i zapisane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ. Dane pokornej służebnicy Elisabeth Elijah. 

Zapisane 17-go września, 2000 roku o godzinie 6:15 po południu. I tak jak zostało powiedziane, tak zostało zapisane. Dane tej służebnicy Elisabeth Elijah. Proroctwo 41 jest drugą częścią tego Słowa. 

Koniec komentarza. 

 

Apostoł Elisabeth Elijah.

 

Dla wydruku, proszę skopiować stronę i wybrać program „Word”, a następnie w Wordzie przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję wklejania: „Tylko tekst” oznaczoną literą „A”. Potem wybrać odpowiednią czcionkę i drukować.

 

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych, angielskiej i polskiej:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018