Proroctwo 39

WYSTĄPCIE NAMASZCZONE ŚWIĘTE ORŁY!

 

Przekaz otrzymany przez Apostoł Elisabeth Elijah dnia 10-go sierpnia 2000 roku.

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”.

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3). W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: „DŻEHOWA”, a zapisywane, jako Jehova, wymawiane, jako Jehowa w języku polskim.

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Elisabeth Elijah we wczesnych Proroctwach. 

 

******** Proroczy Sen ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH polecił również dodawać następujący fragment Pisma Świętego przed każdym Proroctwem:

II Księga Kronik 36:16 „Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Koniec Słowa Wstępnego.

 

Namaszczone Święte Orły, powstańcie! Wystąpcie w Imieniu JAHSZUA (JAHUSZUA)! Walczcie przeciwko atakom bezbożnych sępów!

Uwaga wszyscy Hindusi i Buddyści i wszystkie inne religie. BÓG stworzenia wzywa was do słuchania tego Proroctwa. Stoimy razem lub upadniemy razem. Wszystkie nasze wolności religijne są zagrożone. My czcimy odmiennego BOGA, ale w tym wypadku wolności religijnych, kiedy jeden jest zabrany, wszyscy będą zagrożeni.

MOJE Namaszczone Święte Orły, ukryłem was bezpiecznie przed oczami tego świata, przed systemami kościelnymi. JA ukryłem was i uczyłem jak latać i wzbijać się na taki czas jak ten. Wy jesteście poza gniazdem i nie jesteście już więcej małymi orlątkami, ale jesteście duchowo dojrzali, postrzegacie orlimi oczami i znacie MÓJ Głos!

Ci czytający to, którzy są wciąż Orlątkami – nie martwcie się! Te bardziej dojrzałe duchowo, Namaszczone Święte Orły, będą was odżywiać, ochraniać, a nawet uczyć was, jak toczyć walkę w sferze duchowej na wyższym pułapie niż kiedykolwiek przedtem się wzbiliście.

Namaszczone Święte Orły, bądźcie ostrzeżone! Te bezbożne sępy gromadzą się przeciwko wam i będą próbowały pożreć was, jako ofiary!

Ale nie staniecie się ofiarami, jeżeli będziecie szukali MOJEGO Oblicza, ukorzycie się i będziecie modlić się o MOJE instrukcje, oraz będziecie wzbijać się wyżej, kiedy JA powiem wam, abyście się wzbijali, i będziecie bombardować wroga z lotu nurkowego, kiedy wam nakażę byście nurkowali. Oni padną ofiarą - w MOIM Świętym Imieniu JAHSZUA (JAHUSZUA) ha MASZIJACH!

MOJE Namaszczone Święte Orły, JA ukryłem i nauczałem was na taki czas jak ten. Szukajcie MOJEGO Oblicza w nowy sposób! Wierzcie, że usłyszeliście MÓJ Głos na pustkowiu, gdyż JA zawołałem i wiedzieliście, co robić, gdy nadejdzie czas.

Namaszczone Święte Orły, dałem wam przenikliwy orli wzrok. Rozpoznajecie wroga i ofiarę z daleka. Dałem wam ostre jak brzytwa szpony, które niosą MÓJ Obosieczny Miecz. Używajcie go dla MOJEJ Chwały! Pomyślcie, że nie ma rzeczy niemożliwej, kiedy wzywacie MOJE Imię - JAHSZUA (JAHUSZUA). Co było niemożliwe przedtem, nie będzie już niemożliwe więcej! Jeśli tylko uwierzycie, to zobaczycie na własne oczy!

Bezbożne sępy zbierają się przeciwko wam i starają się odebrać wam niezbędne do życia środki: wodę, żywność, ogrzewanie, schronisko, finanse, elektryczność, benzynę, olej, odzież, komunikacje.

Te bezbożne sępy starają się odebrać wam wasze swobody religijne. Patrzą na was i drwią z BOGA, któremu służycie. Namaszczone Święte Orły, oni starają się zniszczyć wasze gniazda, które JA z taką miłością zbudowałem MOIMI własnymi rękoma. Oni starają się pożreć wasze młode.

Bezbożne sępy teraz pochłaniają wasze młode, a wy staliście i przyglądaliście się, tracąc każdego roku coraz więcej wolności, podczas gdy wasze dzieci są nauczane tego, czego JA ich nie uczyłem. Nie każda wiedza przynosi młodym korzyść.

Wasze małe dzieci są na siłę karmione brudem, który zanieczyścił ich umysły, ciała, duchy i, tak, dusze! MOJE Namaszczone Święte Orły powiedziały: „Co mam zrobić, gdyż to jest poza moją kontrolą?”

Wy wołaliście do MNIE, OJCA ORŁA, i JA mówię wam: „Odbierzcie, co ukradł wróg! Zabierzcie z powrotem, co bezbożne sępy skradły i kradną”.

Dałem wam przezorność, jak to zrobić. Powiedzieliście, że jest to zbyt trudne.

A czy nie jest trudno patrzeć, jak wasze dzieci są prowadzone do Piekła?

Straciliście prawo do dyscyplinowania waszych dzieci i staliście bezczynnie, podczas, gdy państwo dyktuje wam, jak wychowywać wasze dzieci i jaką moralność im przekazywać!

Czy można się dziwić, że młodsze pokolenie teraz się buntuje?

Czy JA nie ostrzegłem was, że to się zdarzy, poprzez Proroków i Apostołów?

Czy JA nie ostrzegłem was, że to się zdarzy, poprzez MOJE Święte Słowo?

Dlaczego nie zwalczacie tych bezbożnych sępów?

Czy dlatego, że myślicie, iż jest ich więcej niż was?

Namaszczone Święte Orły, wy musicie zbierać się, pościć i modlić się za ten świat!

Te bezbożne sępy nie upatrują ofiary w jednej religii; te bezbożne sępy nie upatrują jednego narodu, kraju, czy prowincji - te bezbożne sępy, gromadzące się przeciwko wam, dążą do skorumpowania i kontrolowania całego świata!

Nie ma religii wierzącej w BOGA, której bezbożne sępy nie starają się pożreć, jako swojej ofiary!

To nie tylko MOJE Dzieci, bezbożne sępy starają się pożreć, ale ostrzeżcie też tych, którzy nie czczą JA, JAHWEH, JAHSZUA (JAHUSZUA) i DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ), że te bezbożne sępy będą starały się pochłonąć również buddystów i hindusów, pośród innych religii. Chociaż nie podporządkowują się oni MOJEMU autorytetowi! Gdy oni tracą swoje swobody religijne, tak samo stanie się z wami, jeśli nie zbierzecie się teraz i nie będziecie zwalczać tych bezbożnych sępów, które zbierają się przeciwko wam wszystkim!

Kiedy jeden straci swoje swobody religijne, wy wszyscy je stracicie! Wszyscy stracą swoją wolność wyznania!

Czy teraz będziecie dbali o siebie nawzajem?

Posiadacie złoto i srebro do tworzenia bożków – wykorzystajcie je, aby zwalczać bezbożne sępy! Bożki nie mogą mówić ani walczyć, lecz ci, którzy się wam przeciwstawiają, będą mówić i walczyć przeciwko wam! Użyjcie wszelkich środków, jakie wam dałem, nie tylko duchowo, lecz także prawnie i finansowo.

Szatan stara się wyprzedzać MÓJ czas; szatan stara się niszczyć przed czasem, który JA wyznaczyłem. Pozwolę na to, jeśli nie zbierzecie się wspólnie, i jeśli nie będziecie się modlić o to, abyście nie stali się pożywieniem dla tych bezbożnych sępów!

Nie pozwólcie, aby rasa, wyznanie, język lub religijne poglądy powstrzymały was od zwalczania tej bestii, która przychodzi w postaci bezbożnego sępa, lecz jest bestią wielkich rozmiarów. Jest ona, bowiem jak spasione zwierzę i zjada po trochu wasze wolności w każdy możliwy sposób, aż słowo „wolność” przestaje już wyrażać wolność, ale jest zamaskowaną niewolą.

Bezbożne sępy przychodzą w tej formie, aby naśmiewać się z MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ), który przyszedł w postaci gołębicy. (Komentarz: Prawdziwa, żeńska natura RUACH ha KODESZ została objawiona w Proroctwach 89 i 90.) Bezbożne sępy trują nawet powietrze, którym oddychacie, i będą was oznaczać sposobami, których najmniej się spodziewacie, oddzielając was od innych! Wiedzą oni, bowiem, którzy są MOIMI Świętymi Namaszczonymi Orłami, a którzy są młodzieżą bezbożnych sępów.

Uważajcie, gdyż już sama wasza krew zdradzi was i będzie zmuszona do zawołania i zidentyfikowania was!

Żadna rasa ani narodowość nie będzie mogła być utrzymana w tajemnicy, gdy krew zostanie zmuszona, aby zawołać.

Uważajcie na wszelkie zabiegi chirurgiczne, gdyż wasze własne ciało zawoła i was zdradzi!

Uczcie się o MOICH naturalnych lekach i szukajcie ukrytych Namaszczonych Świętych Orłów, których wyszkoliłem, wypielęgnowałem i wychowałem na czas taki jak ten!

Nie drwijcie z ich mądrości, gdyż to JA, JAHWEH, nauczyłem ich, jak ratować wasze życia, kiedy już dłużej nie będziecie mogli pójść do lekarzy, gdyż ci nie będą już częścią Świętych Orłów, będą natomiast należeć do bezbożnych sępów, aby móc pracować w zawodzie lekarza.

Będzie rzadkością, żeby lekarze nie wykonywali tego, co te bezbożne sępy im nakażą!

Zostaliście ostrzeżeni!

Uważajcie na wszelkiego rodzaju zastrzyki, gdyż te bezbożne sępy planują wykorzystać je, jako broń przeciw wam i waszym młodym Orłom!

Nie przerażajcie się i zachowujcie wiarę, kiedy JA wam powiem, abyście wzbili się tak, jak wzlatują Orły, i abyście gdzieś polecieli. Nie kwestionujcie MNIE! Po prostu wyruszajcie, kiedy JA mówię: Wyruszajcie!

Czy orzeł może stać nieruchomo na niebie? Nie. Wy również nie możecie. Wszystkie MOJE Namaszczone Święte Orły podążą jeden za drugim, nie wiedząc nawet, co czynią, gdy lecą w doskonałym szyku – żadne skrzydło nie będzie zachodziło na inne. Wszystkie będą okrążać tę samą ofiarę – bezbożne sępy – i dostrzegą, kto jest Namaszczonym Świętym Orłem, a kto jest bezbożnym sępem. Młode Orlątka, które nie potrafią same latać, będą musiały być przenoszone na skrzydłach bardziej dojrzałych duchowo Namaszczonych Świętych Orłów. Będę mówił o tym więcej, kiedy zachowacie to, co JA już tutaj powiedziałem.

Jeszcze jedna rzecz – pamiętajcie o tym i nie traktujcie tego lekko – od tego momentu musicie prosić o MOJE błogosławieństwa i ochronę nad każdym kęsem żywności, którą jecie, i nad każdym napojem, który pijecie!

Dziękujcie MI za nie!

Przyzwyczajcie się już teraz, gdyż nadchodzi czas, kiedy będziecie musieli jeść to, czego wolelibyście nie jeść oraz pić to, czego wolelibyście nie pić – jednakże wszystko będzie błogosławieństwem dla waszego ciała. Tak, nawet to, przed czym ostrzegłem was, że jest nieczyste. Krew MEGO SYNA JAHSZUA (JAHUSZUA) oczyści, gdy zajdzie taka potrzeba!

Nauczcie się już teraz być wdzięczni w drobnych rzeczach i nie bierzcie za pewnik niczego, co wam daję!

Nawet wasze owoce i warzywa nie mają tych wartości odżywczych, które w nich stworzyłem. Woda i powietrze zanieczyściły je, a gleba jest wyjałowiona z potrzebnych minerałów. Wy już nawet nie wiecie jak powinny smakować owoc i warzywo. Jeśli tak, to rzadko się zdarza.

Jeśli chodzi o mięso, ponownie mówię, że nie rozumiecie, iż to, co jecie, zostało zatrute przez te bezbożne sępy na wiele różnych sposobów. Woda, którą pijecie – nawet nie wiecie, dlaczego wasze ciała nie pragną wody na sposób, w jaki je stworzyłem, aby pragnęły. To, dlatego, że nawet ta woda nie jest taka, jaką ją stworzyłem.

Oto, dlaczego trzeba modlić się w Imieniu MEGO SYNA JAHSZUA (JAHUSZUA) o błogosławieństwo nad wszystkim, co przyjmujecie. Proście MNIE, abym pobłogosławił pokarmy i napoje, ażeby były dla waszego ciała błogosławieństwem, a nie przekleństwem!

Na koniec mówię wam to, chociaż nie wszyscy będą rozumieć, ale MOJE Namaszczone Święte Orły muszą czcić MNIE w prawdziwy Szabat! JA będę mówił  do nich w ten dzień, jeśli będą MNIE uznawać i oddawać MI cześć w szczególny sposób tego dnia. Odłóżcie w ten dzień pracę na bok oraz miłujcie i czcijcie MNIE nawet bardziej, aniżeli we wszystkie inne dni tygodnia! Niechaj to będzie nasz czas spędzony razem.

Jestem tak bardzo zazdrosny o wasz czas.

Nawet ci, którzy wykonują MOJĄ pracę - wydzielcie ten czas dla MNIE. Jest to zdrowe nie tylko dla waszego umysłu, ducha i duszy, ale również dla waszego ciała.

Pytajcie MNIE, co JA chcę, abyście uczynili w ten dzień i włączcie w to MNIE, gdyż to jest nasz dzień wspólnego wypoczynku. Każdy ma inny sposób odpoczynku we MNIE, ale w Szabat po prostu uwzględnijcie MNIE.

JA jestem Panem Szabatu – nie zapominajcie tego! (Ew. Św. Marka 2:28)

JA powrócę w Szabat! Nie w ten, który zarządziły bezbożne sępy. (Komentarz: niedziela)

A teraz, weźcie te Słowa i trawcie je, jako pożywienie dla waszego umysłu, ciała, ducha i duszy. Nadejdzie więcej Słów, ale słuchajcie, jak wypowiadam te Słowa poprzez inne MOJE Namaszczone Święte Orły, gdyż żaden Namaszczony Święty Orzeł nie posiada wszystkich odpowiedzi.

Wy potrzebujecie jeden drugiego i nigdy nie pozwólcie MI oglądać, jak jeden zraniony Święty Orzeł jest pożerany przez innego Świętego Orła. Pomagajcie sobie wzajemnie wzbijać się wysoko w niebo i miejcie wiarę!

Psalm 91 jest waszym tajemnym gniazdem, gdzie JA zamieszkuję.


******* Koniec Proroctwa *******


I tak zostało powiedziane, i tak jest zapisane; dane jednemu z MOICH Namaszczonych Świętych Orłów - Elisabeth Elijah.

Komentarz Elisabeth:

Pilne! Proszę, Święte Orły, powstańcie i zbierzcie się w modlitwie, aby duchowo odpierać ataki sępów zebranych przeciwko nam! 10 sierpnia 2000 roku

Dnia 9.09.99 roku byłam w Quebec, w Kanadzie, i w tym to czasie PAN powiedział mi, że wszystko zostało przygotowane dla systemu związanego ze Znakiem Bestii! Wyczekuje to tylko na odpowiedni czas! Teraz, rok później, BÓG mówi mi, abym ogłosiła alarm i przygotowała się na duchową wojnę, by powstrzymać te sępy i ich plany. Nie jestem nikim szczególnym, wierzcie mi. Nie sądźcie, że jestem. Nie mam pojęcia, dlaczego DUCH ŚWIĘTY daje mi te Przekazy, abym podała je ludziom, kiedy ON mógłby posłać kogoś bardziej popularnego i znanego, kogo ludzie by słuchali. Jestem jedynie posłuszna i mówię, ponieważ wiem, że będę rozliczana z tego, co wiem, iż powiedział mi BÓG.

Jeśli zgadzacie się, że te ostrzeżenia są ważne, to proszę, abyście prosili o modlitwę orędowniczą i modlili się teraz, aby nie został wprowadzony stan wojenny; również o to, aby nie zostało nam odebrane nasze prawo do własności prywatnej, a także, aby jeden rząd światowy, tzn. Narody Zjednoczone, nie przejął szkół, ziemi, policji, infrastruktury itd., oraz aby w październiku 2000 roku nie został wprowadzony obrót bezgotówkowy. Z oczywistych względów nie mogę podać szczegółów w Internecie. Proszę, módlcie się też o to, aby BÓG powstrzymał firmy usługowe, od  których jesteśmy zależni, jak na przykład te, które zajmują się usługami telekomunikacyjnymi, gazownie, zakłady energetyczne, wodociągi, kanalizacja – przed podwyżką cen do takiego poziomu, że przeciętny użytkownik nie będzie mógł ich zapłacić.

To pilne!

Przeczytajcie wpisy w księdze gości. Siostra w JAHSZUA (JAHUSZUA) poinformowała mnie, że to już dzieje się w Kalifornii. Inna Siostra z Karoliny Południowej powiedziała mi, że rachunek za wodę jest podwojony. Przeczytajcie na stronie internetowej, gdzie opisany jest Sen o Czerwonej Pladze(Komentarz: Proroctwo 38) o naszej Siostrze, której mąż został osadzony w więzieniu pod zarzutem niezapłacenia rachunku za wodę. Teraz rozumiem, że JAHUSZUA będzie się nami opiekował, ale wiem również, że ON ma bezpieczne miejsca schronienia, gdzie będziemy na pewien czas zabezpieczeni przed systemem Bestii. Ponieważ jestem Żydówką, myślę o Holokauście i o Żydach, którzy  będąc tam wtedy, wierzyli, że JAHWEH ich ochroni. Boleję i dziwię się, dlaczego ON tego nie uczynił. Ochronił innych, mówiąc im, żeby uciekali.

Widzicie, drodzy, kiedy BÓG posyła obłok Chwały za dnia, to mamy wyruszać, a kiedy BÓG posyła słup ognia w nocy – mamy wyruszać. Nie mamy po prostu siedzieć niczego nie robiąc i tylko zakładać, że tego właśnie chce BÓG. 
Przez krótki czas będą bezpieczne sanktuaria w rożnych krajach. Próbuję usilnie dowiedzieć się, gdzie one są teraz. Wiem, iż BÓG powiedział mi, „gdzie góry i oceany, schodzą się razem” – niewiele wiem... Łagodny klimat, ani za zimno, ani za gorąco, odosobniony teren…, i że nadchodzi ktoś, kto będzie wiedział więcej, aniżeli ja.

Tych, którzy wierzą, że mają duchowe objawienia, rozpoznanie, instrukcje – proszę o szybkie wysłanie mi e-maili. Mamy niewiele czasu na wykonanie tego, co musimy zrobić. Proszę, módlcie się też o zwolnienie finansów, ponieważ mam polecenie, abym pomagała dbać o proroków i tych, którzy są posłani, a obecnie nie ma dodatkowych finansów, by się tym zająć. Jeśli podczas modlitwy macie przekonanie, iż wiecie, gdzie będą te bezpieczne tymczasowe schronienia, proszę, skontaktujcie się ze mną natychmiast. Muszę się wam przyznać, że jestem tak zajęta odpieraniem ataków nadchodzących z każdej strony, że wydaje mi się, iż nie jestem ostatnio w stanie skupić się na modlitwie o to w należyty sposób. Teraz ja zwracam się do was o modlitwę wstawienniczą, nie tylko za tę, która pełni posługę pastorską i za tę Misję, ale również o mądrość od PANA JAHUSZUA ha MASZIJACH. Biblia mówi bowiem: „Jeśli jakiemukolwiek człowiekowi brakuje mądrości, to niechaj prosi, a JA dam mu hojnie.” Prośmy zatem wszyscy razem, aby ktoś usłyszał to, co powinniśmy wiedzieć i niechaj wszystkie dary RUACH ha KODESZ zostaną pobudzone,  gdy będziecie to czytać.

„Kiedy wróg nadchodzi jak powódź, BÓG podniesie standard przeciwko niemu.” (Księga Izajasza 59:19 – Przekład Króla Jakuba)


Zapisane 17-go września 2000 roku o godzinie 6:15 po południu. I tak jak zostało powiedziane, tak zostało zapisane.

Z Miłością, wasza siostra w JAHUSZUA ha MASZIJACH

Rev. Elisabeth Sherrie Elijah

 

Dla wydruku, proszę skopiować stronę i wybrać program „Word”, a następnie w Wordzie przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję wklejania: „Tylko tekst” oznaczoną literą „A”. Potem wybrać odpowiednią czcionkę i drukować.

 

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych, angielskiej i polskiej:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018