Proroctwo 33

 

HORROR, HORROR, HORROR!

JAK ZA CZASÓW HITLERA,

TAK BĘDZIE PONOWNIE!

 

Przekaz otrzymany przez Apostoł Elisabeth Elijah dnia 29 kwietnia, 1999 roku o godz. 7:30 pm. 

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać JAHUSZUA Deptaczami Demonów (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH.

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16

„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

Gdziekolwiek pójdziecie, JA zapewnię wam bezpieczeństwo.

 

Cokolwiek się stanie wiedzcie, że JA jestem z wami i zapewnię wam bezpieczeństwo.

 

Czy oblubieniec pozwoli, aby jakakolwiek krzywda stała się oblubienicy? 

 

Wy jesteście MOJĄ Oblubienicą! JA jestem waszym OBLUBIEŃCEM! 

 

Tak, JA nadchodzę wkrótce, ale zanim MNIE zobaczycie, nie myślcie, że JA nie schronię i nie zabezpieczę MOJEJ Oblubienicy.

Czy MOJE Słowo nie mówi, że chociaż 1000 padnie u twojego boku, chociaż zmarli otaczać cię będą, to JA cię ochronię (Psalm 91:7)?

 

Czy pamiętacie, kiedy Izraelici i Egipcjanie byli otoczeni ciemnością i światłem?

Czy pamiętacie, kiedy Egipcjanie mieli plagi, to Izraelici nie mieli żadnych? Oni żyli obok siebie, czyż nie? Ale jednak Izraelici byli ochraniani! 

 

Tak było wtedy – tak będzie ponownie! 

 

Wielki horror!

Wielki horror!

Wielki horror przyjdzie do tych, którzy prowokują MNIE, obnosząc się z MOIMI Prawami, plując na MOJĄ Torę, i bezczeszczą Święte Słowo, drąc je na strzępy!

 

Wielki horror! Wielki horror! Wielki horror! Wielki horror! Wielki horror! Wielki horror przyjdzie na tych, którzy wydrwili Słowo PAŃSKIE, które zostało wyrzucone do kosza i nazwane śmieciem!

Wielki horror! Wielki horror! Wielki horror!

Wy mówicie, że JA jestem BOGIEM Łaski i Miłości, i kiedy JA wypowiadam naganę lub przemawiam ostrym tonem przez MOICH Proroków, to wy mówicie: „To nie jest mój miłujący i litościwy Ojciec!” Czy JA nie mówię: „JA karcę tych, których miłuję”1? Który rodzic karze swoje dziecko bez podnoszenia głosu?

[1 Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź, więc gorliwy i nawróć się! Księga Objawienia 3:19 

a zapomnieliście o upomnieniu, z jakim się zwraca do was, jako do synów: Synu MÓJ, nie lekceważ karania PANA, nie upadaj na duchu, gdy ON cię doświadcza. Bo kogo miłuje PAN, tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. Trwajcież w karności! BÓG obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Jeśli jesteście bez karania, którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale dziećmi nieprawymi.” – List do Hebrajczyków 12:6-8]

 

Głupi, głupi, głupi!

JA dam wam klapsa! Uderzę was z prawa i z lewa, stąpnę na was, ale dla ratowania waszych dusz, JA pozwolę szatanowi zabić ciało dzięki MOJEJ miłości i litości.

[ „wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień PANA JAHUSZUA.” – I List do Koryntian 5:5]

Wołajcie na MNIE, kiedy przyjdzie ten czas, a JA zbawię wasze dusze!

Wielki horror! Wielki horror! Wielki horror! Wielki horror! Wielki horror!

Wielki horror, jakiego ten świat nigdy nie widział!

Ale słuchajcie, JA daję te Słowa nie dla MOJEJ Oblubienicy, dzieciom, wybranym i wyselekcjonowanym, aby się obawiali.

One nie są dla tych, którzy słyszą MÓJ Głos i boją się MNIE! 

To jest mądrość, aby się bać WŁADCY.

To jest mądrość, aby próbować być czystym.

To jest mądrość, aby żyć świętobliwie i unikać bezbożności. 

Weźcie Słowo BOŻE i przytrzymajcie je poganom w twarz i mówcie: “Tak mówi WŁADCA!” Patrzcie a zobaczycie, że dom sąsiada będzie zrównany z ziemią, plagi, choroby, śmierć, zniszczenie i bieda nadejdą, ale patrzcie jak JA okrywam tych, którzy są MOI!

JA pokryję tych, którzy wstąpili do MOJEJ Paschy. Ci są MOIMI, którzy wstąpili do MOJEJ Paschy. Wy ominiecie tę zgrozę nadchodzącego MOJEGO Sądu!’”

Nadchodzi wielka dewastacja!

Ziemia będzie się trząść i drżeć w przerażeniu!

Czy może słońce zaćmić MÓJ blask, gdy zbliżam się do Ziemi?

Lawa będzie się wylewać – nie może już więcej powstrzymać Gniewu WŁADCY !

Och, ale zobaczycie MOICH aniołów obozujących wokoło tych, którzy MNIE miłują wy nie musicie się obawiać!

Wy, którzy słyszycie MÓJ Głos, nie musicie się obawiać! Kiedy nadejdzie czas, aby wyruszyć, dowiecie się.

 

Czy JA nie otworzyłem Morza Czerwonego? (Wyjścia 14)

JA uczyniłem to wtedy i JA uczynię to ponownie! Tak jak wtedy, gdy zły faraon i jego wojska ścigały MOJE dzieci Izraela, którzy chcieli tylko być wolni, aby żyć święcie i MNIE czcić – MOJE Dzieci są tymi, których JA ochroniłem, ich wrogowie zostali zniszczeni! JA uczyniłem to wtedy i JA uczynię to ponownie! Izraelici byli nieposłuszni i ich wejście do Ziemi Obiecanej zostało opóźnione MOIM ukaraniem.

Zobaczcie, że nadchodzi zniszczenie na nierządnicę Babilon! (Apokalipsy 17)

Pamiętacie Hitlera? Jak powiedziałem MOIM prorokom, uczcie się z [czasów] Hitlera a ujrzycie, że to, co było w przeszłości, będzie w przyszłości.

Oj! Oj! Oj, rzeki krwi będą płynąć!

Wy, tak zwani chrześcijanie z ustami pełnymi złota – to jest złoto posłane z Piekła, złoto posłane z Piekła, złoto posłane z Piekła!

Jesteście głupi, głupi!

Więc szatan może zabrać z powrotem skoro wam dał.

Czy Hitler nie wyrywał złotych zębów z ust Żydów?

Szatan drwi i śmieje się! Jak było wtedy, tak ponownie będzie!

 

Osoby, które MNIE znają, ci, którzy MNIE znają wiedzą, że to nie jest ode MNIE. JA nakazuję wam, abyście byli pokorni!

Dlaczego miałbym zmuszać was do pokazywania ust pełnych złota? Czy to nie jest dumą?

 

JA gardzę przywódcami, którzy tego nauczają i sprowadzą MOICH ludzi na bezdrożna! Wy będziecie wiedzieć, że będziecie wiedzieć, że wy, niegodziwi duchowi przywódcy, pewnego dnia staniecie przede MNĄ i usłyszycie MNIE mówiącego: “Odejdźcie ode MNIE wy, którzy czynicie nieprawość! JA nigdy was nie znałem!” (Ew. Św. Mateusza 7:23) 

 

Upadnijcie na twarze i nawróćcie się [z grzesznej drogi]!

 

Dajcie sobie wyrwać to złoto z waszych ust zanim szatan je wyrwie, gdyż tak, jak to czynił Hitler, tak uczynią to ponownie.

Antychryst nazwie je obozami zagłady.

Przedtemzabił 6 milionów Żydów, terazbędzie 666 milionów Chrześcijan i Żydów!

Rzesze będą letnie w wierze, ale zanim ich życie zostanie odebrane, zgaszone jak płomień zapałki, będą oni płonąć Miłością BOŻĄ! To, czego nie mają teraz, będą mieli wtedy!

Czy nie byłoby łatwiej teraz ofiarować wasz umysł, ciało, ducha i duszę, oddając MI swoją wolę, postępując według MOJEJ Woli? Czy też naprawdę wolicie poczekać, aby przeżyć ten nadchodzący horror?

Czy JA nie mówię w MOIM Słowie, że letnich wypluję z MOICH Ust? (Obj 3:15-16)

 

Jak możecie myśleć, czytając MOJE Słowo, że po prostu każdy, kto nazywa siebie chrześcijaninem zostanie porwany ze MNĄ w powietrze? (1 Tesaloniczan 4:17).

 

Oblubienica, po którą przychodzę będzie przygotowana, posłuszna i lojalna, miłująca MNIE na wszelki sposób, umysłem, ciałem, duchem i duszą, będzie już ubrana bez skazy lub zmarszczki.

 

Jaka oblubienica zmusza oblubieńca do czekania? – To goście są tymi, którzy się ociągają. Oblubieniec nie czeka na swoją oblubienicę. Oblubienica jest gotowa, kiedy on się zjawia.

 

Obozy zagłady nie będą pełne MOJEJ Oblubienicy!

 

Nikt z MOJEJ Oblubienicy nie znajdzie się tam, ale będą pełne Gości! (Księga Apokalipsy 19:7-9, 21:9)

 

JA mam tylko jedną Oblubienicę!

 

Kiedy będziecie spędzeni jak bydło, stłoczeni jeden do drugiego, kiedy nie będziecie mogli poruszać się ani na lewo, ani na prawo, podczas, gdy jeszcze będziecie żywi, to złoto zostanie wyrwane z waszych ust! 

To złoto zostanie wyrwane z waszych ust! 

To złoto zostanie wyrwane z waszych ust a biżuteria z waszego ciała!

Oto, co otrzymacie za podążanie za zwodniczymi oszustwami, „wielkimi znakami i cudami”.

JA posłałem tę Prorok, aby was ostrzec! Szatan zabawia się wami, jesteście przynętą na haczyku. Patrzcie i płaczcie, kiedy duchowi przywódcy, którym niegdyś ufałem, zawieszają MOICH ludzi jak przynętę na haczyku ponad szczękami Piekła! Ci źli duchowni przywódcy wykładają swoje kieszenie złotem, kiedy Piekło wypełnia usta ludzi złotem, po to by ci nikczemnicy mogli je wyrwać tak, jak to czynili Żydom.

Co siejecie, to zbierzecie!

 

Wy w Izraelu, którzy ponownie idziecie za tym, czy nie nauczyliście się, aby nie pożądać złota, które może być wyrwane z waszych ust?

 

Upadnijcie na wasze twarze! Nawróćcie się dzisiaj! Uciekajcie od przywódców, którzy prowadzą was na bezdroża! 

 

Do tych, którzy nie przygotowali Sederu Paschalnego (Wieczerzy) nie wiedząc, co robić bądź nie chcąc, nauczcie się teraz: potrzebujecie Paschy (przejścia) od MEGO Sądu! JA daję wam następną szansę, ponieważ JA jestem BOGIEM miłosierdzia i miłości. JA przemówiłem do tej Prorok we śnie, a więc nie możecie powiedzieć, że wasz BÓG was nie ostrzegł.

JA karcę tych, których miłuję. (Heb. 12:6; Obj 3:19)

Tak było wtedy – tak będzie ponownie.

To wasz wybór, czy chcecie być posłuszni teraz, czy też cierpieć MOJĄ karę bądź MOJE odrzucenie później?

Tak było wtedy – tak będzie ponownie!

 

 

******* Koniec Proroctwa ******* 

 

Komentarz Elisabeth: 

Ja miałam sen, gdzie ja widziałam siebie prowadzącą następny paschalny seder. Wy potrzebujecie tylko zwykle minimalne ilości. Ja widziałam chleb bez drożdżowy, tzw. Macę, sos jabłkowy, chrzan, pietruszkę, rzodkiewkę, sok winogronowy lub wino. Studiujcie i okażcie się zaaprobowanymi. Jest dużo informacji na Internecie. Czytajcie historię Mojżesza. Wierzcie, że będziecie mieli ochronienie od terroru, który nadchodzi. Czytajcie Proroctwo 31. 

I tak jak zostało powiedziane, tak zostało zapisane. Dane pod Namaszczeniem podczas modlitwy tej służebnicy, dziecku, wojownikowi JAHWEH, JAHUSZUA, i RUACH HA KODESZ. Macie zupełną wolność kopiowania i rozprowadzania tego w całości jak się wam podoba. Ja jedynie nie daje pozwolenia tym, którzy się naśmiewają i sprowadzają na siebie potępienie. Już więcej krew nie jest na moich rękach. 

Koniec komentarza. 

Apostoł Elisabeth Elijah.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018