Proroctwo 27

JAHSZUA (JAHUSZUA) POWRÓCI W SZABAT!
POWSTAŃCIE KOBIETY – APOSTOŁOWIE I PROROCY!

Przekaz otrzymany przez Apostoł Elisabeth Elijah 4-go stycznia 1999 roku o godz. 21:49.


Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH. 

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16  

Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

JA, JAHSZUA (JAHUSZUA), powracam w Szabat – nie wiecie, w który.

Wystąpcie MOJE kobiety – Apostołowie i Prorocy, powstańcie teraz! Nie pozwalajcie już dłużej nikomu mówić wam, że JA nie powołałem was, abyście były Prorokami i Apostołami, Nauczycielami, Ewangelistami czy Pastorami. JA jestem GARNCARZEM, wy jesteście Gliną. Dlaczego miałybyście słuchać człowieka lub tych z duchem faryzeuszy?

Rozgłaszajcie ten Przekaz, który JA daję tej Apostoł do wypowiedzenia! Połączcie się z jej głosem, kobiety i mężczyźni, którzy rozpoznajecie MÓJ Głos przemawiający poprzez to, co JA przez nią zapisuję. Dodawajcie sobie nawzajem otuchy!

Szatan uciszał was już zbyt długo.

Apostolscy i proroczy wojownicy, wy wiecie, kim jesteście. Napiszcie do MOJEJ służebnicy i dodawajcie sobie nawzajem otuchy, uczcie się nawzajem od siebie.

JA przychodzę z powrotem już wkrótce. Połączcie swoje dłonie – nie jesteście osamotnieni. JA rozproszyłem was po całym świecie, ale z czasem poznacie się wzajemnie.

Wy potrzebujecie siebie nawzajem.

Dołączycie do mężczyzn z tym samym powołaniem. Jednakże tych, którzy odmówią uznania was, pozostawcie MNIE. Nie sprzeczajcie się z tymi o głuchych uszach, którzy chcą dobrze, ale uczynili wiele krzywdy tym kobietom, którym zostało powiedziane, że nie mogą mieć powołania apostolskiego. Nawet ta, która to pisze, była zniechęcana i mówiono jej to. Ona odpowiedziała: „Och cóż, będę dalej robić to, do czego zostałam powołana, pod jakąkolwiek nazwą, jaką temu nadacie.” Ale mężczyzna mówiący jej to został zwiedziony przez inny głos – nie MÓJ Głos. On musi za to pokutować i nawrócić się.

Czy będziecie gotowi? JAHUSZUA powraca w Szabat!

Powiedz wszystkim, którzy będą słuchać. Nie spodziewaj się, że wszyscy uwierzą – to nie jest twój problem, ale ich problem. Ty masz jedynie być posłuszna.

Razem z tymi – tymi, których JA umieszczam razem z tobą, będziecie jak układanka, a żadne inne kawałki nie będą pasowały idealnie. Miej oczy otwarte na innych. JA przyprowadzam oddział Proroków, Apostołów, Ewangelistów, Nauczycieli i Pastorów, a będą oni pracować, jako jeden zespół, nigdy nie myśląc o sobie, że są kimś więcej niż naprawdę, wiedząc, że trzymając się razem osiągną to, do czego JA ich powołałem.

Wielkie żniwo dusz zostanie osiągnięte, i będzie to jedna z największych Misji przyprowadzających dusze, jakie działały na obliczu tej ziemi – dla Chwały JA, BOGA OJCA JAHWEH, JAHSZUA (JAHUSZUA), i DUCHA ŚWIĘTEGO! Wielu nie zostałoby zbawionych, jeśli nie wzbudziłbym tej Misji.

MOJA Apostoł, którą mężczyźni odrzucają, jako Apostoła, zna MÓJ Głos i zapisuje to, co słyszy. Inne kobiety JA nazwałem Apostołami, a powiedziano im, że one nie mogą być użyte na tym urzędzie. JA jednak mówię wam tak, jak powiedziałem tej Apostoł: To nie jest dla mężczyzn do ustalania!

W jaki sposób JA używam MOICH służebnic, jest wyłącznie MOJĄ sprawą! One są MOJĄ glinką i wyłącznie JA je kształtuję i wypróbowuję przez ogień ich prób w sposób, jaki wybiorę.

Kim jest mężczyzna, aby mówić, co JA, PAN BÓG Wszechmogący, mogę czynić, a czego nie mogę?

Wielu mężczyzn zostało oszukanych, ponieważ nie doceniają Duchów takich, jak Dawida, które umieściłem wewnątrz MOICH służebnic. Im bardziej mężczyźni z tym walczą, tym więcej wzbudzam MOJE Dawidowe Duchy w MYCH służebnicach. Wyłącznie pycha powoduje, że mężczyźni mówią takie rzeczy. Pokutujcie i nawróćcie się już dziś!

JA powołałem ją, aby zachęcić zarówno kobiety Proroków, jak i kobiety Apostołów, Nauczycieli, Ewangelistów i Pastorów. Ona zna żar prześladowań za to wysokie powołanie, które JA złożyłem na jej życiu i na wszystkich tych, którzy są powołani, aby być MOIMI Apostolskimi, Proroczymi Wojownikami w tych Czasach Końca. Rzesze są kobietami!

Nie pozwólcie mężczyznom ani faryzeuszom was powstrzymywać!!! To jest, co JA, PAN, uczyniłem i czynię, – kto śmie powiedzieć BOGU, że się myli?

JA zebrałem ciebie i tych mężczyzn oraz kobiety razem, abyście byli jednością w MOIM DUCHU ŚWIĘTYM. Będziecie działać, jako jedność w MOIM DUCHU ŚWIĘTYM i będziecie przemawiać, jako jedność w MOIM DUCHU ŚWIĘTYM. Sięgniecie po to, co nieosiągalne, i po wielu ludzi, którzy byli odepchnięci i odrzuceni, jako „nie do zbawienia”, a jednak JA poślę cię z Namaszczeniem, i Słowami, i Miłością, które nie są twoje, aby dosięgnąć tych ludzi. Tak, JA mówię, aby dosięgnąć ludzi, których będziesz obawiała się urazić, lecz nieprzemówienie byłoby największą obrazą ze wszystkich.

JA ufam MOIM pracownikom, których posyłam, gdyż JA jestem Garncarzem, a wy glinką. JA wiem, co umieściłem w każdym pracowniku, którego dołączam do Sherrie Elijah. JA wiem, z czego jest ona zrobiona i o jej słabościach. Tam, gdzie ona jest słaba, innych uczyniłem mocnymi. Tam, gdzie inni dołączający są słabi, ona została uczyniona mocną. Jak metal, który jest hartowany w ogniu – tak uczyniłem z tymi wszystkimi, którzy mają się przyłączyć do ciebie. Nie musisz obawiać się o to, kto się do ciebie przyłączy, gdyż mówię ci, że nie jest to twój wybór, ale MÓJ.

Jakichkolwiek judaszy starających się dołączyć do tej Misji, spotka ten sam los, co Judasza. Nie pozwolę nikomu zniszczyć tego, co JA sam zbudowałem i będę dalej budować!

Ta Misja obejmie cały świat.

Nie pogardzajcie skromnym początkiem, gdyż JA zacząłem, jako dziecię w żłóbku, czyż nie? Na ziemi, na początku, to było wszystko, co świat mógł zobaczyć, a jednak w przeciągu trzech lat popatrzcie jak wielu dotknąłem i zbawiłem! Wszystkie księgi świata nie mogłyby pomieścić tego, co JA uczyniłem w tym krótkim czasie. (Ewangelia Jana 21:25)

Nie bagatelizujcie mocy MEGO Namaszczenia!

Namaściłem was wszystkich i będę dalej wylewał MOJE Namaszczenie w potężniejszy sposób.

Wy będziecie wiedzieć, że sami z siebie nie jesteście w stanie uczynić nic, ale z waszym BOGIEM wszystko jest możliwe, jeżeli tylko możecie uwierzyć. (Ewangelia Mateusza 19:26)

Teraz jesteście osobno w różnych stanach, ale to jest tylko tymczasowe, gdyż w tym roku będziecie razem wystarczająco blisko, aby się dotknąć. Będziecie podróżować i pełnić posługę razem.

Nie usiłujcie tego realizować, patrzcie jak JA to będę realizować.

Nie próbujcie mówić, w jakim czasie i porze, wiedzcie tylko, że będzie to w MOIM czasie i porze.

Módlcie się i osłaniajcie się nawzajem.

Pracujcie razem.

Dzielcie się wspólnie tym, czego się nauczyliście.

Kiedy wybierałem współpracowników, aby dołączyć ich do MOJEJ córki, wybierałem bardzo skrupulatnie i dokładnie sprawdzałem. Kocham was tak bardzo. Ufam wam tak bardzo. Wiem, że nie skrzywdzicie MOJEJ służebnicy, ale przeciwnie – ochronicie ją, a ona nie skrzywdzi was, lecz ochroni.

Wszyscy ci, którzy dołączają, są wyjątkowi niczym łańcuch ze szczerego złota. JA nie umieszczam żadnego metalu, takiego jak cyna, srebro lub ołów, razem z MOIM złotym łańcuchem, ale tylko najlepszy metal, jaki mogę znaleźć, który został zahartowany w piecu ognistym i wyszedł, jako czyste złoto siedmiokrotnie oczyszczone.

Jeremiasza 1:4-8

JAHWEH skierował do mnie następujące słowo: «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię». I rzekłem: «Ach, JAHWEH Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!» Pan zaś odpowiedział mi: «Nie mów: "Jestem młodzieńcem", gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić» - wyrocznia JAHWEH.

Liczb 12:6-7

rzekł: «Słuchajcie słów moich: Jeśli jest u was prorok, objawię mu się przez widzenia, w snach będę mówił do niego. Lecz nie tak jest ze sługą moim, Mojżeszem. Uznany jest za wiernego w całym moim domu.

 

Nigdy nie uważajcie się za kogoś więcej, niż jesteście. Jesteście umiłowanym naczyniem z gliny, w które wlałem MOJĄ Łaskę, Miłosierdzie i Dary DUCHA ŚWIĘTEGO. Jesteście ochoczym naczyniem, które nie walczy z rękoma GARNCARZA. Pozwoliliście MI i będziecie dalej MI pozwalać kształtować was w sposób, w jaki JA chcę, a nie w sposób wybrany przez was.

Wszystko, co macie, musicie złożyć na ołtarzu i pozwolić MI, abym usunął to, co nie chcę, abyście mieli, oraz abym zwrócił to, co chcę, abyście mieli. Nie zatrzymujcie niczego i ufajcie MI! JA zwrócę to, a nie tylko to, co poświęcacie, ale oddam więcej, niż mi zaoferowaliście. Poddajcie MNIE próbie i zobaczcie, czy nie uczynię tego, co mówię.

Sherrie Elijah, złóż na tym ołtarzu wszystko, co masz, włącznie z tą Misją” i zobacz, co uczynię.

Bądźcie chętni dla MNIE, abym usunął z waszego życia cokolwiek bądź kogokolwiek, co nie pomaga wam, lecz zamiast tego przeszkadza wam by być i robić wszystko, co JA nakazuję, aby zostało dokonane w MOIM Imieniu. Uczyńcie to ze wszystkim, nawet z waszymi dziećmi. Tak jak Abraham, wy musicie wierzyć, że JA jestem Dobrym BOGIEM i zwrócę wszystko, co ma być błogosławieństwem, oraz zabiorę wszystko, co szatan położył przed wami, jako kłodę potknięcia.

Czy odważycie się to uczynić, MOJE dzieci?

Obejmuje to także finanse! Nie zatrzymujcie niczego, gdyż to i tak jest MOJE. Co jest wasze, jest MOJE, a co jest MOJE, jest wasze. Oddajcie MI to, abym mógł zwrócić w większym stopniu.

Powiedz MOIM ludziom. Zapisz to, Sherrie Elijah, nie tylko dla twoich współpracowników, którzy przyłączą się do ciebie, ale również dla MOJEGO ludu, gdyż ten sam nakaz wychodzi w tych Czasach Końca.

Powiedz im:

„Złóżcie wszystko, co macie, na MOIM ołtarzu ofiarnym!”

Powiedz:

„Ośmielcie się zaufać waszemu JAHWEH, JAHSZUA (JAHUSZUA) oraz DUCHOWI ŚWIĘTEMU!”

Ośmielcie się być chętnymi ku temu, bym odciął wszystko to, czego nie powinno być w waszym życiu!

Ośmielcie się uwierzyć, że JA pomnożę te błogosławieństwa, które zwrócę!

Uczyńcie to teraz, zanim będę musiał zabrać to bez waszego pozwolenia!

Uczyńcie to – czy chodzi o męża, czy żonę, dzieci, finanse, dom, samochód, misje i tak dalej. Uczyńcie to ze wszystkim, co cenicie – z biznesem, spółkami, kościołami. Będziecie wiedzieć, co to jest.

Wszystko, o czym wiecie, iż JA tego nie aprobuję – wasze papierosy czy jakikolwiek inny nałóg, z którego korzystacie, aby przynosił wam pokój, – kiedy w rzeczywistości jest to po prostu imitacja, gdyż to JA jestem KSIĘCIEM POKOJU. Nie potrzeba wam niczego innego. Oddajcie to MI, ofiarujcie to MI, i jeżeli ma to być błogosławieństwem dla was, to JA to zwrócę. Jeżeli nie ma to być błogosławieństwem, to JA to usunę! Ponieważ wy, którzy nazywacie siebie MOIMI – JA mam prawo zabrać to, co wam dałem, jak również to, co zostało wam dane przez szatana lub przez was samych – cokolwiek, co stoi na przeszkodzie waszego marszu ze MNĄ.

Czy chcecie, abym ocalił was w nadchodzących dniach? A więc bądźcie MI posłuszni i uczyńcie to!

Módlcie się, jeśli nie wiecie, co to oznacza. Złóżcie nawet swoje małżeństwa na tym ołtarzu poświęcenia. Pobożni ostoją się. W gruncie rzeczy, JA pobłogosławię was w sposób, w jaki nie śmielibyście uwierzyć.

Wy, MOJE dzieci, mówicie, że chcecie MOJEJ doskonałej Woli. Czy rzeczywiście? Czy rzeczywiście oddacie MI jeden dzień w tygodniu? W Szabat – od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę – macie odpoczywać we MNIE, radować się we MNIE, uczyć się o MNIE. Odłóżcie na bok waszą prace, a w zamian czyńcie tylko MOJĄ Pracę, jeśli jakakolwiek praca jest do zrobienia. Módlcie się, a JA pokażę wam, co robić, a czego nie robić.

JA jestem BOGIEM doskonałej równowagi. Nie znoszę niczego niezrównoważonego. Nawet Szabat musi być zrównoważony. To jest dzień radowania się we MNIE, a nie przekleństwo. To jest dzień, który ma być błogosławieństwem dla was. Dzień, którego nie należy się obawiać, lecz wyczekiwać z niecierpliwością.

Szabat nie jest dniem niewoli, ale wolności w PANU. MOI uczniowie i JA jesteśmy przykładem tego, co należy czynić w Szabat. Uczcie się tego nie od faryzeuszy, którzy mówią, że dzień ten ma być niewolą, którzy mówią, że jest to dzień, aby cierpieć.

Tak, powiadam, wielkie będą wasze błogosławieństwa za przestrzeganie MOJEGO Szabatu i święcenie go.

To jest Dzień, w którym JA ponownie przyjdę!

Tak, powiedziałem tym, którzy roszczą sobie miano MOJEJ Oblubienicy: „Przestrzegajcie Szabatu odtąd na przyszłość!”. 

Przygotujcie się, gdyż wasz OBLUBIENIEC nadchodzi, i przybędzie ON w Szabat! Nie wiecie, w który, ale ci, którzy nie czekają na MNIE w Szabat, przegapią MNIE!

Tak, mówię raz jeszcze: Podczas, gdy MOJE przybycie na Ziemię przybliża się, pozwólcie MI być w ten dzień w waszych myślach, słowach i uczynkach. Cieszcie się tym dniem razem ze MNĄ.

Czy nie porzucicie waszych światowych przyjemności dla MNIE przez jeden dzień w tygodniu?

Praktykujcie to już teraz!

Nadchodzi czas, w którym źli będą zwracać uwagę na to, kto prawdziwie do MNIE należy, a kto nie należy do MNIE naprawdę. Oni będą rozpoznawać po tym znaku: czy przestrzegacie i zachowujecie MOJE Prawa!

Oni zabronią wam gromadzić się w Szabat lub uznawać, że ten dzień jest Szabatem.

Pamiętajcie: Od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę, to jest Szabat! Zachowujcie go, jako święty i jako dzień dla was i dla MNIE, abyśmy się tulili i poznawali wzajemnie. Wy jesteście MOIMI Umiłowanymi. Ci, którzy to czynią, poznają błogosławieństwa, jakich nigdy przedtem nie znaliście.

A więc, powiedziałem te rzeczy MOIM sługom i dostarczyłem ten Przekaz wam – ludowi – w środku osobistego Proroctwa danego osobom z tej Misji. Pozostawiam was jeszcze z tymi Słowami do tych, którzy wyznają przynależność do MNIE, i którzy prowadzą dusze do MNIE: nauczajcie MOJE Dzieciątka, Oblubienicę, Wybranych i Mianowanych, aby byli przestrzegającymi Szabatu, a nie, łamiącymi Szabat!

Po tym wszyscy ludzie was poznają. Poprzez to będziecie gotowi na MOJE przyjście.

Ci z uszami do słuchania usłyszą, wszyscy inni zaś pozostaną głusi. Pozostawcie ich głuchymi, gdyż to duch buntu wstępuje do ich serc i dusz. Pozostawcie ich.

Ponownie mówię, nie próbujcie zmieniać ich zdania. MOJE Pismo mówi prawdę, ono nie zmienia się. JA, JAHSZUA (JAHUSZUA), przyszedłem by wypełnić Prawo, a nie znosić Prawa JAHWEH. (Ewangelia Mateusza 5:17)

Powiedzcie im, i jeśli oni nie będą chcieli słuchać, nie marnujcie na nich swojego oddechu.

Pamiętajcie jak w dawnych czasach wielu zostało zabitych za nieprzestrzeganie MOJEGO Szabatu. Nadchodzi czas, w którym ujrzycie wielkie tragedie, i one wydarzą się w Szabat. Ludzie będą potrząsać głowami i zastanawiać się, dlaczego? Wy będziecie wiedzieć, dlaczego, właśnie wam to teraz powiedziałem. Ale jak inni mają wiedzieć, że MNIE obrażają, jeśli im tego nie powiecie?

Wszyscy, którzy czytają to i rozpoznają MÓJ Głos: Jesteście odpowiedzialni za powiedzenie innym, którzy tego nie wiedzą. Oni myślą, że przez uczęszczanie do kościoła w niedzielę honorują MÓJ Szabat, jednakże MÓJ prawdziwy Szabat przechodzi niezauważony przez te same osoby.

JA nie dbam o to, że zbieracie się razem każdego dnia, aby oddawać MI cześć, wciąż jednak Szabat to MÓJ i wasz Dzień, który wydzieliliśmy, aby był wyjątkowy jak żaden inny. Kiedy jecie, pamiętajcie o tym, że macie niewidzialnego GOŚCIA. Pamiętajcie, że cokolwiek czynicie w ten dzień, JA robię to z wami.

Jeśli grzeszycie, wtedy JA zwrócę na to uwagę w szczególności w ten Dzień.

Zostaliście ponownie ostrzeżeni, tak, więc MOI ludzie nie mogą powiedzieć, że nie otrzymali ostrzeżenia, zanim ześlę Sądy na tych, którzy są celowo nieposłuszni.

JA jestem BOGIEM Miłości, a także Gniewu dla MOICH wrogów.

Wy jesteście MOIMI wrogami wyłącznie wtedy, jeżeli tak wybierzecie. JA umarłem za wszystkich. MOJA Krew została przelana za wszystkich. JA nie mam względu na osoby, (Dzieje Apostolskie 10:34) jednakże, wiem, kto prawdziwie należy do MNIE, a kto jest z kościoła symulantów!

Strzeżcie się, abyście nie próbowali drwić ze MNIE mówiąc słowa, które inni chcą, abyście wypowiedzieli, jednocześnie nie słysząc MOJEGO Głosu.

Wystrzegajcie się mówienia a nie czynienia!

Przemówiłem poprzez tę służebnicę Sherrie Elijah, kiedy ona najmniej spodziewała się MOJEGO ponownego prorokowania do ludzi.

Tak, więc nie możecie mówić wy, którzy drwicie ze MNIE od ostatnich Słów Ostrzeżenia, które dałem: Słuchajcie MNIE! Miejcie bojaźń przede MNĄ! Wierzcie MI! 

Czy to nie JA, PAN, wasz BÓG JAHWEH i JAHSZUA (JAHUSZUA), byłem TYM, który wypowiedział je przez nią?

Wystrzegajcie się czynienia z niej swojego wroga, gdyż to nie ona jest odpowiedzialna za Słowa, które JA wypowiadam. Ona jest pociągnięta do odpowiedzialności tylko, jeśli obawia się wypowiadać je z odwagą. Jak dotąd ona była MI posłuszna.

Czy będziecie łamiącymi Szabat, czy przestrzegającymi Szabatu?

Nie oczekujcie, że będziecie częścią MOJEJ Oblubienicy, jeżeli nie jesteście gotowi na MNIE w ten Dzień.

Przygotujcie się teraz, MOJA Oblubienico, gdyż prędko nadchodzę!

Wielkie tragedie będą miały miejsce w MÓJ Szabat, jako znak, że to jest Prawo, które się nie zmieniło. Będziecie wiedzieć, kiedy usłyszycie o nich.

JA nie zmieniam się dla jakiegokolwiek mężczyzny czy kobiety, czasu lub pory.

JA jestem tym samym BOGIEM wczoraj, dziś i na zawsze.

MOJE Przykazania są zapisane na kamieniu palcem „JA” – Wielkiego BOGA „JA JESTEM”, i JA nie przepraszam nikogo.

JA z łatwością przebaczam tym wszystkich, którzy nie wiedzieli lepiej.

(Komentarz: Którzy nie mieli świadomości, że to, co czynią, jest niewłaściwe.)

Ta służebnica, przez którą przemawiam, dopiero teraz uczy się MEGO znaczenia prawdziwego Szabatu. To było na [wyznaczony] czas i porę. Ona nie jest lepsza ani gorsza od was wszystkich, których teraz pouczam.

Pamiętajcie, że teraz jesteście już odpowiedzialni za to, co wiecie. A co uczynicie z tą wiedzą – JA to już wiem.

Zapytajcie MNIE tego dnia, co obraża MNIE, a co nie!

Módlcie się tego dnia i złóżcie MI wszystko w ofierze, a JA pobłogosławię i rozmnożę to, co jest błogosławieństwem dla was i dla MNIE, a przeklnę to, co jest przekleństwem dla was i dla MNIE.

Jak wielu czytających to ośmieli się zaufać swojemu BOGU? JA już wiem, jakiego dokonacie wyboru.

******* Koniec Proroctwa *******

Jak zostało wypowiedziane, tak zostało zapisane 4-go stycznia, 1999 roku o godzinie 21:49. Dane tej Służebnicy, Dziecku, Wojowniczce i Oblubienicy JAHUSZUA MESJASZA, Elisabeth Elijah.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]