Proroctwo 18

 

STRZEŻCIE SIĘ ZASŁONY CIEMNOŚCI, KTÓRA PRZYSZŁA Z PIEKIEŁ!

 

Przekaz otrzymany przez Apostoła Elisabeth Elijah dnia 26-go marca, 1998 roku o godzinie 3:54.

 

 

Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3). W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: „DŻEHOWA”, a zapisywane, jako Jehova, wymawiane, jako Jehowa w języku polskim.

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH.

 

Komentarz Elisabeth:

Komentarz Prorok Elisabeth: Najdroższa rodzino JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH), otrzymałam to Słowo dzisiaj po tym jak wczoraj płakałam nad młodymi dziećmi, które zostały zamordowane bez żadnego powodu poza tym, że inne młode dzieci były opętane przez złe duchy mordu i masakry. Ten jedenasto- i trzynastolatek nawet nie rozumieją, co skłoniło ich do zastrzelenia niewinnych dzieci w ich wieku – tych, z którymi bawili się i śmiali, a teraz zamordowali je jak jelenia w lesie, ale nawet jeleń ma szanse uciec i się ukryć. Sam szatan objawił się tym dzieciom w sposób, jakiego nie potrafimy pojąć. Tak, módlmy się! Ale módlmy się o to, by ten rząd, który odrzucił jedyne zabezpieczenie, jakie ma ten świat, któremu na imię JEZUS CHRYSTUS (JAHUSZUA ha MASZIJACH), oraz Biblię Świętą, szybko przywrócił to w szkołach! Módlmy się, aby Dziesięć Przykazań ponownie było rozwieszone w szkołach publicznych! Dziesięć Przykazań, które mówią: „Nie zabijaj!”

My mówimy: „Nie zabijaj”, ale potem rząd mówi naszym dzieciom: „Ależ możecie mordować niewinne dzieci, jeśli tylko nikt tego nie widzi, jeśli tylko dziecko jest bezpieczne w łonie matki z dala od podpatrujących oczu; legalne jest mordowanie takiego bezbronnego, niewinnego dziecka. To jest wybór matki.”

Koniec komentarza.

 

 


******** Proroctwo ********

 

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH polecił również dodawać następujący fragment Pisma Świętego przed każdym Proroctwem:

II Księga Kronik 36:16 „Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Koniec Słowa Wstępnego.

 

To mówi PAN JAHWEH: Jak śmiecie! Jak śmiecie! Jak śmiecie!

Pytacie MNIE, jak mogłem pozwolić na taką rzecz? Mówicie: ‘Gdzie jest BÓG, kiedy miały miejsce te morderstwa tych dzieci?’

Ale JA zostałem wyeksmitowany z waszego systemu szkół publicznych!

MOJE Imię nie jest wspominane, jedynie w przekleństwach!

Dlaczego pożądana jest MOJA ochrona, kiedy MOJA obecność nie jest pożądana?

Dlaczego uważacie to za większą zgrozę, aniżeli torturowane niewinne dziecko płaczące w łonie matki w trakcie aborcji? Czy jest tak, ponieważ tylko JA mogę słyszeć ich nieme krzyki, a jeśli to byłoby na podwórku szkolnym, wrzaski i płacz dzieci byłyby słyszane wszędzie? Czy nie dostrzegacie, że to jest to samo?

Duch morderstwa wstąpił w dzieci, które bawiły się na terenie szatana. Czy JA nie powiedziałem, że cokolwiek jest w waszym sercu, objawi się?

Dzieci są na siłę karmione przelewem krwi w telewizji, poprzez filmy i gry, w które grają. Dzieci są na siłę karmione przemocą, śmiercią, zniszczeniem, homoseksualizmem, porno, nienawiścią i buntem – żeby wymienić tylko kilka! One są uczone, że Świętość jest dzisiaj niepotrzebna!

Wy mówicie MI, dlaczego na to pozwoliłem?

Nie doszłoby do tego, gdyby tylko dzieci były nauczone wołać w MOIM Imieniu! Ci, którzy byli świadkami tego zamieszania przyznają, że kiedy zawołali na MNIE, to JA tam byłem. MOI Aniołowie walczyli za nich i pokryli ich swoimi skrzydłami.

Wszystkie te dzieci są w Niebie - tak te, które zostały usunięte przez aborcję, jak również i te, które zmarły na terenie szkoły. Ale JA pozwoliłem na to, aby pokazać, co się dzieje w systemie szkół publicznych, podczas gdy duch antychrysta wypiera ze szkół wszystko, co Święte.

Wy płacicie cenę, Ameryko, i wszystkie narody, które idą za jej przykładem! To będzie trwać, aż się skończą bezsensowne aborcje. JA pozwolę szatanowi objawiać się w waszych dzieciach, które nie były nauczone, aby wzywać MNIE! JA pozwolę szatanowi użyć muzyki i środków masowego przekazu, aby zepsuć wasze dzieci, zabierając je z dala ode MNIE i z dala od was, i wolno im będzie wypowiedzieć wojnę rodzicom, dorosłym i autorytetom, ponieważ, gdy nauczyliście ich nie szanować tego, co jest Święte i co jest MOIMI Prawami, to otworzyliście je szatanowi, aby je wypełnił swoimi złymi duchami, które wprowadzają zamieszanie i wprawiają w zakłopotanie Amerykę i system szkolnictwa.

Gry, które zaczęły się niewinnie i zabawnie, które uczyły dzieci, jak się nawzajem dogadać, teraz stawiają jednego przeciwko drugiemu by zobaczyli, kto może kogo zamordować.

Czy MOJE Słowo nie mówi, że kiedy grzeszycie w swoim sercu, to zgrzeszyliście przeciw MNIE?

Wasza wyobraźnia nie jest waszą - każde wyobrażenie, każda myśl ma być przetrzymywana dla MOJEJ inspekcji. Jeśli grzeszy ona przeciw twojemu bratu, to jest to grzech!

Największym ze wszystkich 10 Przykazań jest ‘Miłuj swojego bliźniego jak siebie samego!’
(Marka 12:31) W tym także zawiera się: ‘Nie zabijaj!’ Tymczasem wasze dzieci – one zabijają! … I to zabijają tych dobrych jak i tych złych w grach.

Uwaga! Jak pytałem wcześniej poprzez tę służebnicę: czym szatan pożywia wasze dzieci dziś wieczorem przez środki masowego przekazu, przez ich rówieśników, przez gry, książki, które czytają i przez ich muzykę? Strzeżcie się! Szatan wie, że JA przyszedłem na ten świat, jako niewinne dziecko, i teraz on stara się karać te dzieci, aby skorumpować ich dusze i ostatecznie by zabrać je ze sobą do piekła.

Wasze dzieci zachodzą w ciążę i mówi im się: ‘To jest dobrze, tylko usuń ciążę’ – tak im się mówi. Ani jednej myśli o niewinnym dziecku, które nie zostało nauczone, ze swoboda seksualna jest grzechem i prowadzi do zepsucia duszy! Ani jednej myśli o torturze niewinnego dziecka, które znajduje się w łonie matki, chociaż sama matka może być jedynie nastolatką – ona grzeszy przeciw MNIE, Wszechmocnemu BOGU JAHWEH, i ona grzeszy przeciw jej nienarodzonemu dziecku, które tylko chciało być narodzone, kiedy ona doprowadziła do jego egzekucji.

Nie ma różnicy pomiędzy pistoletem użytym do zamordowania, a doktorem użytym do zamordowania!

To wszystko jest mordem w MOICH oczach!

Matka również grzeszy przeciw swojemu ciału, duszy i Duchowi! Jej umysł nigdy tego nie zapomni, chociaż JA mogę przebaczyć, jeżeli ona MNIE poprosi i odwróci się od tego zła.

Przepowiadam teraz coś tak strasznego do rozważania: jednak morderstwa staną się bardziej powszechne!
Rodzice będą obawiać się swoich dzieci. Dzieci będą kontrolować swoich rodziców, jako, że pozwolono temu buntowi rosnąć.

Stany
(Jednostka administracyjna państwa USA) będą mówić, że wasze dzieci są ich własnością. Stany zatwierdzą prawa zabraniające dyscyplinowania waszych dzieci przez rodziców.

Prawa rodziców są krok po kroku odbierane, aż wkrótce wy, rodzice, pozostaniecie bez praw.

Nie pozwólcie, aby to trwało! Szatan nie może wziąć tego, czego mu nie dacie!

Odbierzcie swoje dzieci w MOIM Imieniu! Zabierzcie wasze dzieci z tych nor niegodziwości! Wy edukujecie je za cenę ich dusz.

Szukajcie MNIE, kiedy łatwo MNIE znaleźć, a JA pokażę wam inna drogę do edukacji waszych dzieci - zarówno rzeczy ze sfery duchowej jak i sfery materialnej. JA ponownie dam im pragnienie Świętości i moralności.

Jest zasłona ciemności, która spoczęła na systemie szkół publicznych! A ta osłona ciemności pochodzi z samych dołów piekielnych i pokrywa wielu z młodzieży tego narodu, którzy nie uwielbiają MNIE, jako swojego PANA i ZBAWICIELA!

Dzieci cierpią za grzech rodziców nie pouczania ich, kim jest JEZUS CHRYSTUS (JAHUSZUA HA MASZIJACH)! JA jestem ich wyłączną ochroną! Szatan został zaproszony do waszych szkół i bezbożność w nich obfituje.

Powstańcie rodzice! Zabierzcie swoje dzieci ze szkół, które nie pozwolą, aby MOJA Świętość była częścią wychowywania waszych dzieci! Powstańcie rodzice i powiedzcie rządowi, że macie prawo do dyscyplinowania!

JA karcę tych, których miłuję! (Hebrajczyków 12:6)

One
ponownie muszą poznać bojaźń przed Wszechmocnym BOGIEM JAHWEH i bojaźń przed ich rodzicami – pobożną, pełną szacunku bojaźń, która buduje charakter, pożywia dusze i daje wiedzę, że są zasady, i jeśli złamiesz te zasady, to zapłacisz.

Teraz płacą szkoły.

Teraz płaci rząd.

Teraz płacą rodzice.

Oni starają się zatwierdzić prawa i stanie się to - jeśli tylko na to pozwolicie - że będziecie mieli zabronione dawać klapsa dzieciom. Przede wszystkim młodzież tego narodu i świata płaci teraz. Oni potrzebują MNIE, a pomimo tego tak niewielu rodziców uczy ich, że JA jestem jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. (Ew. Św. Jana 14:6)

Świętość
jest konieczna, i to ma być podkreślane w tych Czasach Końca!

Obawiajcie się tego prawa!

Zwalczajcie to prawo, gdyż, jeśli myślicie, że wasze dzieci są zbuntowane teraz – to ujrzeliście ten bunt jedynie w przelocie.

Krew jest nie tylko na rękach tych dzieci, które zamordowały, ale ta krew jest na Kuratorium Oświaty!

Krew jest na rękach tych rodziców, którzy nie nauczali swoich dzieci Świętości!

Krew jest na rękach rządu!

Krew jest na Ameryce – i to nie jest krew MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH) która pokrywa ten naród – ale jest to niewinna krew miliona dzieci, które codziennie są mordowane, 24 godziny na dobę.

Kiedy powiedzieliście, że mordowanie dzieci jest legalne tak długo, jak długo są one w łonie matki i nie możemy słyszeć ich cichych wrzasków i płaczu, które JA tylko mogę słyszeć – JA mówię wam, że te wrzaski i zawodzenia dojdą od dzieci, które możecie słyszeć, od dzieci bezbożników, od dzieci, które możecie widzieć, od dzieci, które są tak niewinne, ale w przeciwieństwie do dzieci w łonach, nie są mordowane.

Każde morderstwo jest takie same; każdy bunt jest taki sam i duch bezbożności jest taki sam!

JA wszystko widzę!

JA wszystko słyszę!

Jeśli ten naród nie ukorzy się, nie nawróci w pokucie za zabite dzieci – zobaczycie więcej zabitych dzieci! Nie myślcie, że JA jestem BOGIEM, z którego można dalej szydzić!

Wasze kościoły nauczają o MOJEJ miłości, jednak nie pouczą MOICH dzieci, że JA jestem zarówno BOGIEM wszechmocnym w Miłości jak i wszechmocnym w Gniewie!

W dawnych czasach JA nakazałem kamienować dzieci przed rynkiem miejskim – buntownicze dzieci, których rodzice nie mogli kontrolować, a to prowadziło do większego buntu – JA kazałem rodzicom rzucić pierwszy kamień. Teraz są przepisy chroniące dziecko przed klapsem w pośladki, które stworzyłem do tego celu. Teraz są przepisy wymagające uwalniania dzieci po klapsie w rękę i po krótkim czasie ograniczania jego swobody.

Zrozumcie to! To wam mówię, że te dzieci będą ponownie mordować, gdyż ten zły duch jest ciągle w nich, i następnym razem będzie to jeszcze w większym stopniu, jeśli ten zły duch nie zostanie wypędzony!

Wasze domy z nieletnimi potrzebują JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH), aby wypędzić demony z tych dzieci!

One nawet nie rozumieją, że to nie one pociągnęły za spusty lub to zaplanowały. One były pionkami w partii szachów i tylko odczuły te ruchy.

Ameryko, nawróć się, gdyż ta zasłona ciemności, nadchodząca z piekła sprawia, iż myślicie, że to, co czynicie w tajemnicy nie będzie wyjawione!

„Homoseksualizm jest po prostu innym stylem życia” – chcecie pouczać, ale to ciemność z piekła powstrzymuje was od ujrzenia Światła Prawdy – to jest dla MNIE odraza!

JA zesłałem wam AIDS, jako wezwanie do przebudzenia, a wy zignorowaliście MNIE, i próbujecie i odkrywacie lekarstwa.

JA posyłam wam znacznie gorszą plagę aniżeli to – Plagę Czarnej Wrzącej Krwi!

To przyjdzie na wszystkich tych, którzy srebrnymi łyżkami, na siłę, karmią wasze dzieci duchem homoseksualizmu. Rozpoczyna się to od Ellen Zdegenerowanej (DeGeneres) – i to poszło do Białego Domu.

Wy drwicie ze MNIE.

Myślicie, że skoro jestem niewidoczny to JA nie słyszę i nie widzę, co powiedzieliście lub co uczyniliście! Myślicie, że można się naśmiewać, ze świętej nienaruszalności małżeństwa! Myślicie, że MOJE Dziesięć Przykazań nie ma wartości w tym czasie i w tym wieku!

JA jestem rozgniewany i mówię tym wszystkim, którzy obnosicie się z waszą bezbożnością przed MOIM Obliczem – wy zobaczycie, że JA nie jestem BOGIEM, z którego można szydzić!

Wy będziecie cierpieć, wasze dzieci będą cierpieć, wasze państwo będzie cierpieć, ale nie ci, którzy należą do MNIE!
(Psalm 94)

JA zabezpieczę, ochronię, pobłogosławię i pokieruję wszystkimi MOIMI dziećmi, które oddały swoje serca, życia, Duchy i dusze BOGU stworzenia i BOGU zbawienia.

Wy bezbożnicy, którzy czynicie to, co w MOICH oczach jest obrzydliwością i zamieszczacie to w środkach masowego przekazu, nawet w waszych piosenkach; wy, którzy chcecie żeby każdy miał wybór, co do aborcji, eutanazji i homoseksualizmu; wy, którzy odbieracie prawa rodziców do wychowywania swoich dzieci w bojaźni BOŻEJ i w szacunku – wy odkryjecie, że JA jestem BOGIEM, i że JA jestem Gniewem na równo zbalansowanym z Miłością i zobaczycie, co się dzieje, kiedy ta kara nadejdzie na was znikąd indziej jak tylko z MOJEJ Ręki! Nigdzie nie można uciec, jak tylko do MNIE!

Ta nowa plaga już rozpoczęła wielkie zmęczenie, wysoką gorączkę; wasza krew będzie wyglądać na czarną, żadnej odporności; wasza krew będzie wylewać się wam z ust krwotokami, gdyż naśmiewaliście się ze Świętej Krwi przelanej dla was na Kalwarii!

A teraz JA będę szydził z was poprzez krew, która ukaże tą bezbożność w waszej krwi. Wy będziecie się modlić o śmierć, ale śmierć nie nadejdzie łatwo!

Nawróćcie się teraz!

Przestańcie zabijać MOJE nienarodzone dzieci!

Przestańcie korumpować młodzież i ten świat waszym smrodem bezbożności!

Nawróćcie się teraz Ameryko!

Patrzcie, jak ci, których uważacie za przywódców nie są już dłużej przywódcami!

Nawróćcie się teraz!

Te głośnie dźwięki z piekła w waszych środkach masowego przekazu, które przeklinają wszystko, co jest Święte, a które powtarza wasza młodzież - nie rozumiejąc nawet jak bardzo doprowadzają MNIE do gniewu - muszą się skończyć! Zamierzam bić was MOIM Kijem Gniewu, aż się nawrócicie!

Ci, którzy są MOI, i wy wiecie, o kim mówię, wy macie relację z waszym ZBAWICIELEM i miłujecie i przedkładacie MNIE na pierwszym miejscu we wszystkim, co czynicie – wy rozpoznajecie ten fałsz, gdy szatan naśmiewa się ze MNIE w ‘Garland’, w stanie Teksas. Wy nie jesteście oszukani; wy wiecie, że wasz JEZUS (JAHUSZUA) szybko przychodzi i kiedy mają miejsce te kpiny i to podrabianie, wy nie będziecie oszukani. Wy, MOJE umiłowane skarby, cenniejsze aniżeli słowa mogą to przekazać, wy wiecie, na jakim Imieniu polegacie ku wyzwoleniu waszemu i waszych dusz. Wasze dzieci są bezpieczne w Dłoni MOJEJ Ręki i MOJA druga ręka ochrania je, jakby byli nowonarodzonymi pisklętami.

Będę chronić tych, którzy należą do MNIE.

Ci, którzy pragną należeć do MNIE – JA czekam na was. JA nie mam żadnego pragnienia bić was MOIM Kijem Udręki.

MÓJ Kij i Laska są do pocieszania was, ochraniania i prowadzenia was.
(Psalm 23:4)

MÓJ
Kij jest do ochrony MOICH dzieci podczas, gdy JA wylewam zemstę na MOICH i ich wrogów. MÓJ Kij służy również, jako kara. Tak, jak wy macie dawać klapsa waszym dzieciom, tak i JA również muszę czasami dawać klapsa MOIM, gdy trzeba.

MÓJ Kij Gniewu jest zarezerwowany tylko dla tych, którzy są w całkowitym buncie.

Strzeżcie się – ten Kij Gniewu przybywa do Ameryki!

Strzeżcie się – ten Kij Gniewu przybywa do innych narodów tego świata, które zadeklarowały, że one będą służyć innemu bogu!

MOIM pragnieniem jest, aby prowadzić was MOIM Kijem Pasterskim, który was ochrania, prowadzi i bije wrogów, wilki, które są przebrane za dobrych, ale zamiast tego są złymi.

MOJE umiłowane dzieci wiedzą, że religia nie zbawi ich, a tylko miłująca relacja z JEZUSEM CHRYSTUSEM (JAHUSZUA ha MASZIJACH), JAHWEH, i DUCHEM ŚWIĘTYM zbawi ich.

Tylko ta Prawda, że nie ma Zbawienia z wyjątkiem Zbawienia przez Imię JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH) i Krew, którą przelałem za was na Kalwarii i to Święte Słowo wypowiedziane w Imieniu JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH) może was zbawić, kiedy wypowiedziane w Imieniu JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH).

Tylko nawracając się w pokucie i odwracając od grzechu i starając się prowadzić życie w Świętości i okazując MI posłuszeństwo, możecie zostać zbawieni; wiedząc, że nie jesteście doskonali, ale wykonujecie waszą codzienną pracę, aby MNIE zadowolić i czynicie to, co wiecie, że JA pragnę abyście czynili.

Wszyscy inni, JA mówię do was: jak śmiecie? Jak śmiecie oskarżać MNIE o zło, które sprowadziliście na siebie samych jak i na wasze dzieci? Wy zebraliście ciemność z piekła, a nie ma wybawienia jak tylko poprzez Imię JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH) z Kalwarii.

 

JA jestem waszym wyłącznym źródłem Światła. Jednakże, jak wielu zawoła do MNIE, aby mogli zostać zbawieni?

Ponownie wygłaszam to ostrzeżenie poprzez MOJĄ Proroczą Służebnicę, Pastor Sherrie Elijah, nie z powodu, kim ona jest, ale dlatego kim JA jestem – JA ten Wielki Wszechmogący BÓG JAHWEH przemówiłem!

Ci z uszami do słuchania – słuchajcie i nauczcie się! Ci, którzy są głusi i niewidomi, tylko więcej będą wzrastać w duchową głuchotę i ślepotę.

* * * Koniec Proroctwa * * *

 

 

Komentarz Elisabeth:

Zapisane 26-go marca, 1998 roku o godz. 3:54 po południu, dane temu pokornemu naczyniu z gliny, Prorokowi Elisabeth Elijah.

Podczas, gdy ja czytałam to mojemu kierownikowi strony internetowej, poczułam zimno przechodzące przeze mnie, gdy rozmawialiśmy przez telefon, kiedy ja doszłam do miejsca o nowej pladze, która uderzy w ten świat, daleko gorszej aniżeli AIDS. Ta mowa językami rozpoczęła się – wojownicze języki. Potem jak zamknęłam oczy, to zobaczyłam najczarniejszą z czarnych chmur burzowych. Ja zdałam sobie sprawę, że to była burza JEGO Gniewu i ON zagrzmiał z moich ust SWOJE rozgniewane Słowa. Potem nadchodzi wyładowanie świetlne! ON uderzy w JEGO cele. Biada buntownikom, którzy nie rozpoznają JEGO ostrzeżenia. JEZUS CHRYSTUS (JAHUSZUA HA MASZIJACH) posyła mnie, jako SWEGO rzecznika, abym wymawiała to ostrzeżenie, ponieważ ON jest litościwy, aby oni się nawrócili. Potem nadejdzie przeznaczenie. Uważajcie na Rózgę Wszechmocnego JAHWEH! Nawróćcie się z powrotem do BOGA naszych przodków. Nawróćcie się Ameryko do JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA HA MASZIJACH) zanim nie jest za późno!

Poniżej jest inne Proroctwo, aby potwierdzić to, co JAHWEH powiedział w najnowszym Proroctwie danym mnie: ‘Uważajcie Na Zasłonę Ciemności, Która nadeszła!’ Te poniższe Słowa zostały mi przesłane od kogoś innego.

Pokrywa ciemności na naszych szkołach: ‘JAHWEH pokazał mi, że pokrywa ciemności została narzucona na nasze szkoły z ciemności.’

My musimy się modlić i pościć w sprawie ruchu tej pokrywy, gdyż JAHWEH mówi:
‘JA słyszę modlitwy MOICH ludzi, kiedy modlą się z całych swoich serc. (Będzie więcej zniszczenia, jeśli nie będziemy się modlić i walczyć z tym w sferze duchowej, nie w sferze fizycznej. Co czyni wróg, aby nas zniszczyć? On pracuje wewnątrz. My mamy się troszczyć więcej w sprawie krajowego zagrożenia, aniżeli zewnętrznego.) Módlcie się i wstawiajcie się teraz za to pokolenie. Jest dobrze wydzielić specjalny dzień na modlitwy. Jednakże MOI orędownicy niech nie czekają, gdyż czas się przybliżył, aby miecz DUCHA, którym jest MOJE Słowo, został wyciągnięty i aby się zaczęły modlitwy w DUCHU o tych MOICH maluczkich. Czy JA nie powiedziałem wam, że jest lepiej dla człowieka, aby kamień młyński zawiesił u szyi i utopił się w głębi morza, aniżeli by miał wyrządzić krzywdę nawet jednemu z MOICH tych małych? Żołnierze, załóżcie wasze zbroje i idźcie walczyć w bitwie, gdyż to jest bitwa JA, JAHWEH. I JA, JAHWEH, użyje tych naczyń dostępnych, tych naczyń otwartych na otrzymanie MOJEGO DUCHA wylanego z miarą, aby dać wam mocy do walki w sferze duchowej. Nie obawiajcie się, ani nie niepokójcie się, gdyż JA, JAHWEH, wasz BÓG poszedłem przed wami i posyłam masowo Aniołów ochronnych w ogromnej liczbie, aby ochraniać te maleństwa. Uważajcie na MOJE dzieci, tak mówi JAHWEH.’ Koniec.

Ja miałam Sen. 9-go marca, 1992 roku, który jak wierzę będzie zamieszczony na innej stronie. JEZUS CHRYSTUS (JAHUSZUA ha MASZIJACH) właśnie powiedział mi o tej pladze, która nadeszła, ale ja nie rozumiałam tego i ja podzielę się tym snem jak przepisze to z moich notatek. Ja nie twierdzę, że mam pełne objawienie. Jeśli DUCH ŚWIĘTY pokaże komuś z was pełne znaczenie, to proszę przesłać mi je e-mailem i ja zamieszczę to znaczenie na stronie internetowej tak, jak mnie pokieruje DUCH ŚWIĘTY.

Koniec komentarza.

Apostoł Elisabeth Elijah

Adresy E-mail do korespondencji:

revholyfire@yahoo.co.uk
amightywind2k@yahoo.com

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

proroctwanaczasykonca@hotmail.com

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018