Proroctwo 17

 

JESTEŚCIE UCZYNIENI ODPOWIEDZIALNYMI ZA TO, CO WIECIE!

 

Przekaz otrzymany przez Apostoła Elisabeth Elijah dnia 4-go marca, 1998 roku o godzinie 5:35 po południu.


Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3). W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: „DŻEHOWA”, a zapisywane, jako Jehova, wymawiane, jako Jehowa w języku polskim.

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH.

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Komentarz:

Ja wypowiadam to pod namaszczeniem DUCHA ŚWIĘTEGO.

Koniec komentarza.

******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.


To mówi PAN (JAHWEH): Jesteście uczynieni odpowiedzialnymi za to, co teraz wiecie. 

Uważajcie! Jesteście uczynieni odpowiedzialnymi za to, co teraz wiecie.

Nawróć się Nora Lam! Nawróć się! JA miłuję ciebie MOJA córko, ale sława, fortuna i duma skorumpowały twoją świętą życiową misję. Pamiętasz, gdy twoje nazwisko nie było wykorzystywane do zbierania pieniędzy … przypomnij sobie, MOJA umiłowana, kiedy byłaś głodzona, bita i torturowana po to byś zaparła się MNIE, JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH).

To mówi PAN (JAHWEH): MOJE maleństwo, czy pamiętasz, kiedy JA byłem twoją jedyną motywacją, nie potrzebowałaś niczego innego do życia? Czy pamiętasz, kiedy skórka chleba była dla ciebie niczym bankiet? Czy pamiętasz, MOJE maleństwo? Teraz twoją wyłączną motywacją jest zebranie milionów dolarów. Nora, powróć w miłujące Ramiona twojego OJCA! Ty nie możesz służyć dwóm Panom – ty będziesz nienawidzić jednego i miłować drugiego. (Mt 6:24)

Uwaga! Słowo do wszystkich sławnych duszpasterzy (misjonarzy, zakonników, księży): Tak mówi PAN (JAHWEH): Larry Lea, co ty robisz? Dlaczego tak MNIE obraziłeś i używasz MOJEGO Imienia, jako przekrętu, obiecując ludziom modlitwę, że będziesz ich modlitewnym okryciem, a potem mówiąc: ‘Prześlijcie mi za to pieniądze!’ Gdzie jest ten sługa, któremu JA kiedyś dałem Namaszczenie by nauczał MOJE Dzieci, jak się modlić? Dlaczego MOJE Imię jest użyte, jako reklama do promowania człowieka, a nie Królestwa Niebios, nie w sprawie Zbawienia dusz?

Strzeżcie się - ktokolwiek jest wynoszony na piedestał przez człowieka - JA, PAN BÓG JAHWEH, będę tym, który strąci was z tego piedestału, udowadniając, że nie możecie uczynić nic bez MEGO Namaszczenia DUCHEM ŚWIĘTYM.

Benny Hinn, och, MÓJ drogocenny synu, dokąd odszedłeś? Dlaczego używasz MOJEGO Imienia dla swoich własnych celów, dla swojej własnej chwały, i budujesz budynki, których JA nie nakazałem ci budować?

JA powiedziałem MOIM prawdziwym Prorokom takim jak ta siostra wypowiadająca teraz do was te Słowa: ‘Jest minuta przed północą’.

JA nadchodzę o północy!

Dlaczego pasterze prowadzą owieczki na rozdroża?

Dlaczego ci pasterze prowadzą je do wilków na pożarcie?

Dlaczego ci pasterze są tylko zainteresowani tuczeniem samych siebie, a nie MOICH owiec?

Dlaczego ci pasterze dbają tylko o swoje domy, czy mają jedzenie, czy mają ubranie, i to najlepsze w życiu, a widzą stada w swoich kościołach, i są one bezdomne, głodne, nagie i biedne?

Jak mogą ci pasterze wydawać święte dziesięciny na odmalowania lub budowy posiadłości wartych miliony dolarów, i to, kiedy MOJE Owce obywają się bez osłony nad ich głowami, bez schronienia dla owczych dusz?

Tak wielu pójdzie do piekła, gdyż pasterze tego świata są bardziej zainteresowani budowaniem swoich królestw dla swojej chwały i uwielbienia, a nie dla TEGO, który zapłacił tę cenę i dlatego dusze mogły być zbawione!

Strzeżcie się, jesteście odpowiedzialni za to, co wiecie!

Pasterze mają zaopatrywać Owce – żadna nie powinna być w potrzebie. To MOJE Baranki ignorujecie.

Tak mówi PAN (JAHWEH) wszelkiego stworzenia.

Przyjęliście waszego BOGA, MEGO SYNA JAHSZUA (JAHUSZUA), i przynieśliście MU wstyd wobec całego Nieba i Piekła. Szatan drwi z MOICH pasterzy, których pozostawiłem, aby dbali o stada dla MNIE. Niebo boleje, gdy obłok Świadków obserwuje tłustych pasterzy, obrastających w tłuszcz, a MOJE Stada stają się coraz chudsze.

Nikt nie powinien iść do kościoła i wyjść duchowo zagłodzony, a jednak tak jest!

Nikt nie powinien głodować fizyczni! Dzielcie się tym, co macie, z tymi, którzy nie mają – to jest MOJE przykazanie!

Jak możecie stać obok i mówić: ‘Ja będę się modlił za ciebie’, skoro wiecie, że wasza Siostra lub Brat są głodni? Wy macie żywność, macie schronienie – MOJE dzieci nie powinny być bezdomne.

Gdzie są ci pasterze, których “JA JESTEM” powołałem do zajmowania się MOIMI Owcami?

Nie nazywaj siebie pastorem (duchownym, kapłanem), jeśli nie będziesz odżywiać MOICH Owiec zarówno duchowo jak i fizycznie! Przestań używać świętych dziesięcin i datków by siebie samego tuczyć, lecz zamiast tego używaj je, aby tuczyć MOJE Owce i Baranki! Jesteś uczyniony odpowiedzialnym za to, co zostało ci powiedziane.

Czy MOJE Słowo nie mówi: ‘Nie gromadźcie sobie srebra i złota na tej ziemi, gdzie złodziej kradnie, gdzie mól i rdza niszczą, ale gromadźcie wasze skarby w Niebie’? (Ew. Św. Mateusza 6:19-20).

Jak wielu z was pasterzy, którym pozwoliłem na sławę, tak, że wasze imię jest na języku każdej Owieczki, naprawdę przestrzega prawdziwej Ewangelii JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA HA MASZIJACH)?

Jak wielu z was stanowi przykład dla MOICH owieczek i baranków? Czy JA naprawdę powiedziałem tobie, abyś budował ten budynek wart 7 milionów dolarów? Nie! Duch pychy cię zwiódł.

Patrzcie uważnie! MOJE drogie Baranki, MOJE owce będą znały MÓJ Głos. Odejdźcie od tych pasterzy, którzy was ograbiają! JA nie jestem w ich kościołach.

JA JESTEM na schodach, ostrzegając was głosami takimi jak tej Służebnicy, przemawiającej teraz.

Uciekajcie z powrotem do relacji, jaką kiedyś mieliście ze MNĄ!

Uciekajcie od ducha religii!

Ten budynek kościelny, taki piękny i zadłużony, nie może zbawić waszych dusz!

Ten pastor ubierający się w garnitury szyte na miarę nie może was zbawić!

Kościoły nie są ubrane w MOJE Szaty Sprawiedliwości, ale w ich własnych pokazów mody brudne szmaty!

Zedrzyjcie z siebie tego ducha pychy, ujawniającego się by imponować jeden drugiemu.

Owce, które macie uszy, aby słyszeć i słuchać, oraz oczy, aby widzieć, pamiętajcie, że tego rodzaju kościoły nie mogą odpowiedzieć na wasze modlitwy! JA nie mogę honorować waszych dziesięcin, kiedy to idą one na to, czego nie poświeciłem, aby było święte.

JA, JEZUS CHRYSTUS (JAHUSZUA ha MASZIJACH), wasz ZBAWICIEL, stoję na schodach i mówię: Uważajcie wszyscy, którzy wchodzicie do kościołów, w których pasterze uczynili pieniądze ich bogiem i złotymi bałwanami! Uważajcie na budynki, w których pasterze wypowiadają nie MOJE Słowa, ale ich słowa, gdzie pasterze przewodzą zebraniom, ale ani jedno słowo o żalu za grzechy i nawróceniu się w skrusze, pokucie, o Zbawieniu, także ostrzeżenie o Sądzie i o potępieniu nie jest wspominane!

Biada prorokom, pasterzom, którzy prowadzą MOJE owce na manowce kłamstwami, które koją swędzące uszy i przynoszą szkodę duszom MOICH ludzi!

Wy źli pasterze, którzy używacie MEGO Imienia tak, jakby było ONO waszym własnym, wy używacie imienia JEZUSA CHRYSTUSA, aby powiększyć swoje doczesne zyski!

Wy boicie się urazić, a więc pouczacie o jedności na szkodę Owiec, które są ofiarowane na ołtarzu szatana.

Wy źli pasterze i fałszywi prorocy, wy, którzy pouczacie ludzi, aby się przystosowywali do waszego wyobrażenia BOGA, a nie do MOJEGO Słowa, które nie może kłamać – obrazem JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH) jest Słowo BOŻE, które się stało ciałem. Wy, źli, tłuści, prosperujący pasterze, którzy odebraliście biednemu i daliście bogatemu, będziecie odpowiadać za to, co wiecie! Nie myślcie, że usłyszycie “Dobra robota wierny i dobry sługo, teraz wstąp i odpocznij!” Wasze ofiary zostaną uczynione na próżno. Zaprawdę, to światowe bogactwo, sława będą waszymi jedynymi nagrodami.

Nawróćcie się! Oddajcie MOJE Święte dziesięciny i datki Misjom, które pouczają MOJE Słowo bez kompromisów i bez strachu!

Nawróćcie się przed BOGIEM, którego obraziliście! Nawróćcie się przed stadami, które ograbiliście!

Nawróćcie się przed tą, którą używam by dać te Przekazy, gdyż oni będą prześladowani za posłuszeństwo dla MNIE.

Pokutujcie i nawróćcie się! Jesteście uczynieni odpowiedzialnymi za to, co wiecie!

Słuchajcie MOICH Świętych Proroków ogłaszających MÓJ Gniew na wasz upór, zatwardziałe głowy i zatwardziałe serca! Przyjmijcie tę naganę i upadnijcie na kolana przed JEZUSEM CHRYSTUSEM (JAHUSZUA ha MASZIJACH), a przebaczę wam!

Wy, źli ludzie, którzy mówicie: „Nie możemy ostrzegać owiec o tym, gdzie są te wilki, gdyż, jeśli to uczynimy, to obrazimy je.”

Wszechmogący BÓG JAHWEH mówi: potężni pasterze zostaną obdarci do naga z ich sławy i doczesnej władzy!

JA, PAN BÓG JAHWEH, awansuję jednego, a pozbywam się drugiego. Awans pochodzi wyłącznie z MOJEJ Ręki.

Przygotujcie się, gdyż w tym roku ujrzycie tych, którzy nauczali MOJE Owce błędu i strzygli je zyskując wełnę, i pozostawili je gołe dla własnego zysku, a żywili je pomyjami nienadającymi się nawet dla świń.

W tym roku ujrzycie MNIE wstrząsającego drzewami tych, którzy opierają na swojej własnej sprawiedliwości, a nie na MOJEJ, opierają się na swojej własnej mocy i na swoim własnym wyobrażeniu! Oni upadną tak, jak Dawid zgładził Goliata – goliaci, którzy nazywają siebie pasterzami, ale nie są nimi. 

JA dałem autorytet i poselstwo, aby was ostrzec, ponieważ JA nie chcę, abyście upadli, ale to jest wasz wybór!

Nawróćcie się w pokorze przed Królestwem Niebios i tym światem! Nawróćcie się, gdyż wiele dusz poszło do Piekła po opuszczeniu waszych tak zwanych „nabożeństw kościelnych/mszy”, gdyż wy nic nie uczyniliście, aby ochraniać te Baranki/Jagnięcia.

Wy źli ludzie, którzy usiłujecie uciszyć MOICH proroków wiedzcie to, że gdy jeden upadnie, to JA wzbudzę rzeszę, która będzie przemawiać głośniej aniżeli ten, którego zwiedliście, związaliście, zakneblowaliście i ogłuszyliście!

JA wzbudzę proroków, których nie da się uciszyć, takich jak MOJA Córka, która trwa nie w swojej własnej odwadze, sile lub sprawiedliwości, gdyż ona trwa nie w swojej własnej mocy. Ona wie, że to wszystko pochodzi nie od niej, ale ode MNIE, Wielkiego BOGA ‘JA JESTEM’, który posyła ją, aby ostrzegała wilki.

Wasze maski są zdarte z waszych twarzy! Wy nie jesteście z MOJEGO stada! Wy odwróciliście się od prawdziwego żywego BOGA i rozpoczęliście służyć innemu bogu, który nie jest MNĄ.

MOJA twarz nie jest na walucie waszego kraju; MOJA twarz nie jest wybijana na waszych złotych monetach – MOJA twarz jest w Słowie BOŻYM.

Staracie się MNIE poznać, a więc czytajcie Biblię -upadnijcie na swoje twarze przede MNA i szukajcie, kim naprawdę jest BÓG Zbawienia!

Źli pasterze, fałszywi prorocy, wy nie dożyjecie połowy swoich dni z powodu zła, którego dokonaliście na MOICH oczach. Zostaliście ostrzeżeni!

Wypowiadam to ostrzeżenie ponownie: przestańcie budować dla królestwa tego świata, a rozpocznijcie raz jeszcze budowanie dla Królestwa Niebios!

Jesse Duplantis, słuchaj MEGO Głosu! MOJA Prorok nie mogła przypomnieć sobie twojego nazwiska, ale jednak ciągle widziała twoją twarz. JA włożyłem twoje nazwisko w jej usta, ponieważ muszę użyć jej, aby cię upomnieć! Nawróć się! Gdyż ty budujesz budowle warte wiele milionów dolarów, których nie nakazałem tobie budować. Jesteś oszukany! Twoje imię jest ponownie używane do gromadzenia wełny stada i pozostawianie ich nagich, gdy ty, Benny i Jan i Paul Crouch czcicie to, co wasze ręce zbudowały. Ale JA nie mówiłem wam, abyście kradli runo owcze ze stada dla nadymania się w pysze! Tak, uczyniliście dobro razem ze złem, ale dobro, które czynicie jest przeważone złem wielbienia złotych bożków tego świata.

Kenneth Copeland, powróć! Dlaczego tak daleko zboczyłeś od MOJEJ Prawdy i MOJEJ Woli? Powróć!

Owi, niegdyś nazywani MOIM Imieniem – ale teraz wy odpowiadacie na wezwania innego złego pasterza, a mimo to mówicie, że to jest w MOIM Imieniu – wszystkie wasze ofiary zostały uczynione na próżno! Niektórzy stracą swoje dusze i będą torturowani na wieczność w Piekle, o którym głosiliście. JA pociągnę was do odpowiedzialności za nie odżywianie MOICH stad i za ograbianie ich, za pozostawianie ich nagimi, głodnymi, oślepionymi i ogłuszonymi!

Wy, prorocy, którzy przyklaskujecie jeden drugiemu i wstępujecie do „Klubu Proroków”, aby porównywać proroctwa i by zobaczyć, kto najszybciej może zwrócić na siebie uwagę telewizji, JA prorokuję to teraz: wy zobaczycie jak Proroctwo się wypełnia, gdy poznacie MÓJ Gniew za wymawianie słów, których JA nie wypowiedziałem! Wy, bowiem nie uczyniliście tego, co MOJA Służebnica teraz czyni - wy nie ostrzegliście tych tłustych pasterzy, aby zaprzestali swoich grzesznych zwyczajów! Wy cenzurowaliście MOJE prawdziwe Ostrzeżenia o Wyrokach, gdyż wy chcecie pozostać popularnymi - zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności!

Jeśli wiecie gdzie jest zło, to powinniście to powiedzieć! Czy JA nie ostrzegłem złych proroków poprzez Jeremiasza, Eliasza, Jana, Jonasza …i ta lista jest długa? Czy JA powiedziałem: ‘Szszsz… nie wspominajcie imion, my chcemy pozostawać w jedności’? Czy też powiedziałem, że to zło dokonane w tajemnicy będzie ogłaszane z dachów? W tym wypadku Internet jest największym dachem, jaki mogę znaleźć na Ziemi.

Ci, którzy starają się uciszyć MOICH posłańców posłanych z tym Ostrzeżeniem – strzeżcie się! Laska MEGO Gniewu nadchodzi do was tym bardziej [im bardziej] staracie się ich uciszyć, zastraszyć, oddzielić i nazwać ich fałszywymi prorokami!

Zostaliście ostrzeżeni, że to jest rok PANA, którego się obawialiście!

Rozwiążcie MOICH Proroków!

Uwolnijcie ich, aby ogłaszali MOJE Słowa Ognia DUCHA ŚWIĘTEGO! Ściągnijcie kneble z ich ust; zdejmijcie zasłony z oczu!

Macie konwencje i nazywacie siebie „Alliances(alianse, przymierza, sojusze, koalicje) i oceniacie nawzajem swoje proroctwa.

Uważajcie wy wszyscy, którzy staracie się mieć swoje proroctwa oceniane przez człowieka, a nie przez Wszechmogącego BOGA JAHWEH, który jest autorem prawdziwych Proroctw i nie potrzebuje sędziego mężczyzny ani kobiety!

Ty Pam Clark mówisz, że ty masz alians proroczy, ale ty nie jesteś z MEGO Aliansu! Ty bierzesz opłaty za modlitwy, a JA nigdy nikomu nie powiedziałem, aby mówił MOIM owieczkom, że muszą płacić komuś, aby się o nich modlił! Mówisz, że twój czas jest cenny. O ile bardziej cennym był MÓJ czas na Kalwarii?

Nawróć się! Upadnij na swoje kolana i wyspowiadaj się przede MNĄ i ludźmi! Oddaj z powrotem każdego centa, którego zdarłaś z MOICH stad!

Wy, którzy dawaliście dziesięciny i datki miłosierdzia tym, którzy sprowadzają MOJE Owieczki na manowce, wy musicie domagać się zwrotu waszych pieniędzy! Powiedzcie im, że wiecie, iż źle uczyniliście! Powiedzcie im, że nie osądzacie ich, ale Słowo BOŻE ich osądziło! Jednakże nie oczekujcie, że otrzymacie swoje dziesięciny i datki z powrotem, ale udowodnijcie MI, że zdaliście sobie sprawę, iż byliście w błędzie!

Odpowiadacie za to, gdzie siejecie swoje dziesięciny i datki!

Pam Clark (Paz), ty piszesz książkę, a MÓJ DUCH ŚWIĘTY (RUACH HA KODESZ) nie jest dopuszczony do wypowiadania prawdy, gdyż ty przegoniłaś każdego Proroka, który naprawdę ostrzega cię, abyś się nawróciła. Ty mówisz, ze anioł przychodzi do ciebie i mówi ci, kogo przegonić, a kogo nie, jednakże JA mówię ci, że Niebo nie posłało tych aniołów. Piekło ponownie oszukało twoje swędzące uszy. Ty otaczasz się prorokami, którzy tylko zwiększają nadymanie się twojej pychy. Ty nazywasz siebie nauczycielem, ale jednak nauczasz błędu.

Nawróćcie się w pokorze Pam Clark i Craig Martin!

Nawróć się w pokorze Andrew Strom!

Wy poczujecie zapalczywy gniew „Laski Gniewu Wszechmogącego BOGA” i JA ukarzę was w sposób, jakich nie znacie ani wy, ani wszyscy ci, którzy przyklaskują waszym złym uczynkom. Wy możecie oszukiwać ludzi i wyglądać tak pompatycznie i świętobliwie, ale nie możecie oszukać TEGO, który zna wasze serca. Ponieważ JA was miłuję, choć uraziliście MNIE, JA ponownie mówię wam zanim będzie za późno: spalcie te książki! Rozpocznijcie od nowa i tym razem naprawdę ogłaszajcie niezmienione słowa MOICH Proroków! Jest jeszcze czas dla was, abyście zaoszczędzili sobie tego, co nadchodzi.

MOI ludzie wiedzcie to: Prorok nie jest konkursem popularności; strzeżcie się i unikajcie tych, którzy myślą, że jest!

MOI prawdziwi prorocy są tymi odrzuconymi za wypowiadanie prawdy, surowej prawdy. MOI prawdziwi prorocy wzdrygają się ze strachu na myśl o zmienieniu jednego słowa, nawet gramatyki uważanej przez ten świat za nieodpowiednią. MOI prawdziwi prorocy mówią: ‘JEZUSIE (JAHUSZUA) czy ja muszę to mówić? Ja nie chcę nikogo urazić; ja chcę być miłowany przez wszystkich i pozostać w jedności.’

Jednak nie może być jedności pomiędzy Świętością i bezbożnością. Jednak JA mówię im: nie może być jedności pomiędzy tymi wypełnionymi złymi duchami szatana i tymi wypełnionymi DUCHEM ŚWIĘTYM (RUACH ha KODESZ).

Byliście pośrodku Proroka podczas czytania tego i MOJE owce rozpoznają ten wychodzący z niej Głos, jako ich wyłącznego DOBREGO PASTERZA. JA, JEZUS CHRYSTUS (JAHUSZUA ha MASZIJACH) powiedziałem te Słowa nie, aby oskarżać, ale aby uznać za winnych tych, których wymieniłem – oni byli ostrzegani wcześniej twarzą w twarz, gdyż JA posłałem wielu proroków, aby wypowiadali te same Słowa, jednakże oni zamknęli swoje uszy.

Teraz JA Namaściłem i zamieściłem tą stronę, z której świat będzie słyszeć MOJE Słowa i nikt nie będzie w stanie uciszyć lub zastraszyć MEGO Apostoła i proroczej Służebnicy Elijah, gdyż ona cierpiała prześladowanie przez samych tych, których posłałem, aby ich miłowała, ochraniała i ostrzegała.

Jednakże ona okazała posłuszeństwo Wszechmogącemu BOGU JAHWEH i JAHSZUA (JAHUSZUA) i zrobiła to w namaszczeniu DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ) nie za wynagrodzeniem lub dla zysku, gdyż naprawdę ona jest Prorokiem, który nie ma żadnego doczesnego zysku ze Słów, które JA mówię jej, aby wypowiadała.

Jej zyskiem będzie świadomość, że posłuchała TEGO, który Namaszcza i posyła ją, aby przemawiała do narodów w Imię JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH), podczas, gdy JA Namaszczam innych proroczych wojowników, aby szli dalej i mówili to samo.

Strzeżcie się! Każdy, kto ją obraża, obraża TEGO, który ją posyła i namaszcza! Jeśli błogosławicie ją i zachęcacie, to jest niczym szpik dla jej kości i wy pobłogosławiliście JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH) waszego ZBAWICIELA.

Jeśli przeklinacie ją, to nałożyliście na siebie te przekleństwa, gdyż wy nie przeklęliście jej, ale TEGO, który ją posyła!

Zostaliście ostrzeżeni!

Macie pośród siebie Matkę do Proroków.

Ona nawet nie rozumie, dlaczego JA zaszczyciłem ja takim tytułem, ale pewnego dnia zrozumie. JA wybrałem naczynie, które nie jest wyborem człowieka, ale wyborem Wszechmogącego BOGA z MOICH własnych powodów, a nie z mądrości lub objawienia tego świata!

JA wypowiedziałem te Słowa poprzez tę Prorok, a ona jest pośród was, razem z mnóstwem innych Proroków, których posyłam. Co uczynicie z MOIMI Synami i Córkami, którzy starają się jedynie błogosławić was przez ogłaszanie MOICH błogosławieństw lub ostrzeżeń o MOICH przekleństwach? To jest wasz wybór. MOI prawdziwi prorocy stoją pośród was - co z nimi uczynicie?

Dla tych, którzy czują się obrażeni po przeczytaniu tego: wtedy idźcie z powrotem do waszych proroków, którzy ukoją wasze swędzące uszy, zaślepią wasze oczy, zagłuszą wasze uszy i zakneblują wasze usta.
(Jer 23:16-17) Wróćcie i usiądźcie pod tymi trzema małpami – przekleństwem trzech małp!

Większość nie nawróci się – ich serca są zatwardziałe.

Jednak niektórzy źli pasterze przyznają się do swoich grzechów, nawrócą się w pokorze i zdadzą sobie sprawę, że JA przychodzę, a jest to godzina północy, i dostanę stada bez plamy lub zmarszczki.

Budujcie dla Królestwa Niebios, a nie budynki tej ziemi! Nawet namiot będzie lepszy i bardziej namaszczony, aniżeli budynki warte miliony dolarów, gdyż MÓJ DUCH ŚWIĘTY (RUACH ha KODESZ) nie znajdzie się tam, ani MOI prawdziwi Prorocy lub Pasterze nie będą tam zapraszani.

Owieczki i Jagnięcia/Baranki, ostrzeżcie tych pasterzy, których wymieniłem po imieniu, aby mogli się nawrócić!

Tylko JA wiem, kto będzie miał serce, aby usłuchać Głosu MEGO i wypowiadać te same słowa do swoich pastorów (duszpasterzy, księży) tak zajętych remontami oraz przebudową, i obmyślaniem nowych sposobów na zdzieranie wełny z Owiec, pozostawiając je nagimi, przekręcając nawet MOJE Święte Słowo, aby to zrobić dla swoich korzyści.

Ostrzeżcie ich, gdyż JA przeganiam ich MOJĄ Laską Gniewu i Sądu w tym roku!

Tak przemówił Wszechmogący BÓG JAHWEH.

 

******* Koniec Proroctwa *******


Zapisane 4-go marca, 1998 roku o godz. 5:35 po południu, dane temu pokornemu naczyniu z gliny, Prorokowi Elisabeth Elijah.

Apostoł Elisabeth Elijah

Adresy E-mail do korespondencji:

revholyfire@yahoo.co.uk
amightywind2k@yahoo.com

Adres E-mail do korespondencji w języku polskim:

proroctwanaczasykonca@hotmail.com

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018