Proroctwo 16

 

NIE ZAKŁADAJCIE KAGAŃCÓW MOIM PROROKOM!

 

Przekaz otrzymany przez Apostoła Elisabeth Elijah dnia 6-go lutego, 1998 roku o godzinie 4 po południu.

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3). W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: „DŻEHOWA”, a zapisywane, jako Jehova, wymawiane, jako Jehowa w języku polskim.

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym OblubienicyRingbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH.

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 


Komentarz:

Za każdym razem, kiedy mam dane Proroctwo, JAHWEH potwierdza to, co zostało powiedziane. To zostało zakończone o 4 po południu, a o 5:25 po południu; ja zostałam zaatakowana słownie dwukrotnie, raz przez człowieka służącego w kościele, a nawet poprowadziłam was do jego strony internetowej. Ja usunę jego imię wkrótce, gdyż obraził DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ). On napisał mi i powiedział, aby usunąć jego imię z mojej listy tych, do których wysyłam Proroctwa. On myśli, że ja nalegam czyniąc to bez jego pozwolenia. Przepraszam pastorze ‘Steve C.’ Ja myślałam, ze jesteśmy tego samego Ducha. Okazuje się, że myliłam się. Niechaj JAHWEH będzie twoim sędzią. ON wiedział, co uczynisz próbując ośmieszyć mnie wobec innych wojowników dla Jezusa (JAHUSZUA). Ja myślałam, że będziesz błogosławiony i że będziesz chciał wiedzieć, co mówi JAHWEH. Ja wymazuję twoje imię całkowicie z książki adresowej. Nie usłyszysz już nic więcej ode mnie.

Ale ja jestem pewna, że pewnego dnia JAHWEH przypomni ci co uczyniłeś w ten dzień. Po tym poznasz ich – po miłości, którą maja dla braci. Twój owoc ukazuje się. Ja modlę się abyś się nawrócił. Nawiasem mówiąc, kiedy starałeś się mnie zganić, to ja nie zauważyłam, abyś dostawał od kogoś innego pozwolenie do wysyłania im e-mailów. Stosuj to, co sam pouczasz. A poza tym, gdzie w Biblii jest napisane, ze prorok musiał mieć pozwolenie do wygłaszania Proroctw Wszechmogącego BOGA – wtedy większość Biblii nie zostałaby napisana. Ten prorok odmawia kneblowania, wiązania, uciszenia lub oślepiania przez mężczyznę lub kobietę lub diabła, który ich wysyła. Ten prorok tylko stara się widzieć klarownie i słyszeć klarownie to, co DUCH ŚWIĘTY (RUACH ha KODESZ) wypowiada. Proszę JAHUSZUA, nigdy nie pozwól, aby cokolwiek, co nie jest prawdziwie, zostało powiedziane lub zapisane poprzez to naczynie.

Koniec komentarza.

 

******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.


Tak mówi JAHWEH. Kiedy oni atakują MOICH Proroków, oni atakują MNIE. Oni wtykają palec w MOJE Oko. Oni atakują i wypowiadają wojnę Wielkiemu JA JESTEM, DŻEHOWA, JAHWEH – to wszystko oznacza tego samego BOGA.

Jest tylko jeden BÓG OJCIEC.

Kiedy oni atakują MOICH Proroków to oni atakują TEGO, który posyła ich i namaszcza ich. Uważajcie, gdyż JA wiem, jakiego Ducha są MOI prawdziwi prorocy, i jest to DUCH ŚWIĘTY (RUACH ha KODESZ). JA włożyłem MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ) wewnątrz was. JA wzbudzę dary rozpoznania, zrozumienia. Zostaniecie użyci do demaskowania wilków w owczej skórze, wychodzących by oszukać, zniechęcić lub uciszyć MOICH proroków. Oni mówią: Nie słyszcie tego, co złe, nie mówcie o tym, co złe, nie dostrzegajcie tego, co złe! Ale wy znacie MÓJ Głos. Zgańcie to przekleństwo trzech małp! Zobaczcie, kim naprawdę są te wilki!

Posłałem waszą siostrę, aby opatrzyła wasze rany, których ja nie zadałem, gdyż JA kocham was, MOI umiłowani. Wy staracie się jedynie zbliżać bardziej do MNIE, ale uważajcie, od kogo się uczycie, badajcie ich ducha! Wasza Siostra Sherrie Elijah (Elisabeth), która przemawia do was, zna MNIE i JA znam ją, i JA ukazałem wam jej Ducha i owoc. Dlatego bądźcie odtąd inspektorami owoców!

Wstawiajcie się w modlitwach i ostrzegajcie tych, którzy są krzywdzeni przez wroga tak, jak wy byliście krzywdzeni. JA pozwoliłem na to, aby wam pokazać, jakie to uczucie, i abyście mogli utożsamiać się z ich bólem.

Zgańcie te wilki, które was zganiają i szukajcie MNIE, a JA potwierdzę to, co jest teraz zapisywane!

Szukajcie MNIE a JA dam wam słowa, aby to zrobić!

JA doprowadziłem was do tego miejsca, abyście pomagali tym, którzy mają uszy do słuchania i oczy do patrzenia. Wszyscy inni pozostaną głusi. JA dałem wam wiele Przekazów. Podzielcie się tym, co wam dałem, a czym wiecie, że macie się dzielić, gdyż ta siostra będzie wiedziała, że to jest ode MNIE.

Szatan obawia się waszych Darów Proroczych. Ale módlcie się, a JA wypowiem Słowa, które ona będzie wykrzykiwać z dachów i z Internetu! Razem odbierzecie MOICH proroków sprowadzonych na bezdroża, zakneblowanych, oślepionych, ogłuszonych, uciszonych, związanych, zniechęconych i tych, którzy zrezygnowali!

JA wysyłam tę Prorok, aby wypowiadała MOJE Słowa i zachęciła was oraz aby przyprowadziła was z powrotem do tego, do czego was powołałem. Rzesze będą słyszeć MÓJ Głos i będą mieć potwierdzenia w swoim duchu, jak JA wymawiam te Słowa.

Głoście, co wam nakazałem! Nie bądźcie już dłużej powstrzymanymi od przemawiania! Przemawiajcie i bijcie na alarm dla MOJEJ Chwały, czy się zdecydują, aby słuchać, czy też nie!

Wzywam was z powrotem do Urzędu Proroka.

Odetkajcie swoje uszy! Zdejmijcie zasłony z waszych oczu i wyjmijcie kneble z waszych ust! Rozwiążcie się! Uczyńcie to samo innym! Pielęgnujcie ich, tak jak wy sami będziecie pielęgnowani! Pocieszajcie ich! Zachęcajcie ich, gdyż to przekleństwo trzech małp będzie zdemaskowane jak i ci, którzy nakładają to przekleństwo na MOICH proroków, mówiąc im: “Nie mówcie o zemście lub Sądzie PANA! Nie mówcie o nawracaniu się w pokucie! JAHWEH tylko zachęca, nie upomina” …Kłamstwa, kłamstwa i jeszcze więcej kłamstw!

JA posyłam MOICH proroków zanim poślę Błogosławieństwa, lub Gniew Wszechmogącego BOGA JAHWEH! Wypowiedziałem to do was, aby was zachęcić i powiedzieć wam: Powróćcie! Mówcie i czyńcie to, do czego was namaściłem, abyście mówili i czynili.

Pozostało mało czasu, a więc ostrzegajcie ludzi!

Wykrzykujcie ze śmiałością, aby oni nie mogli powiedzieć, że nie zostali ostrzeżeni!

Ostrzegajcie o prorokach, którzy zakładają szkoły proroków i nauczają tego, czego nie są w stanie nauczać – tylko DUCH ŚWIĘTY (RUACH ha KODESZ) może namaścić mężczyznę lub kobietę, i tak, nawet dziecko, do wymawiania MOICH Słów Ognia!

Ostrzegajcie o ‘Craig Martin’ (Vanguard), ‘Andrew Strom’ (Revival Ministry) i ‘Pam Clark’ (Strona proroctw)! Ostrzeżcie ich, gdyż te, tak zwane grupy proroctwa mówią kłamstwa i  przeklinają MOICH proroków, używając przekleństwa trzech małp! 

Miejcie się na baczności przed książkami napisanymi przez te wilki, które starają się sprowadzić MOICH Proroków na manowce. Ostrzegam was, gdyż wielu już wpadło w sidła będąc nauczani błędnych doktryn. Oni muszą się nawrócić (z grzeszenia), gdyż przekręcają i unieważniają MOJE Słowo. Istnieje “Oto mówi PAN” i oni otrzymują to teraz.

Oni każą MOIM prorokom być cicho mówiąc, że PAN nie przemawia w ten sposób, mówiąc MOIM prorokom, aby byli ślepi, gdyż PAN nie daje takich wizji, mówiąc MOIM prorokom, aby milczeli, gdyż BÓG nie mówi o Gniewie BOŻYM, albo o nawróceniu albo o Sądzie, mówiąc MOIM Prorokom, „mówcie tylko o dobrych rzeczach i o niczym, co niepokoi ludzi” – kłamstwa, jeszcze raz kłamstwa! – Mówiąc, że oni są przeznaczeni, aby pouczać proroków, ale przecież JA jestem jedynym, który Namaszcza i poucza z MOIM DUCHEM ŚWIĘTYM (RUACH ha KODESZ)!

Wystrzegajcie się takich, którzy biorą pieniądze za pisanie książek i sprzedawanie wiedzy, której JA im nie dałem!

MOI prorocy, wystrzegajcie się kłamcy, który stara się zamykać usta prorokom!

Uważajcie! Gdyż, co uczynicie bez prawdziwych proroków wypowiadających MOJE Słowa? W tym Czasie Końca nie można zakładać kagańca na usta prorokowi jak psu! Oni muszą być wolni by odważnie przemawiać. A to, co JA oznajmiam, nadejdzie.

Strzeżcie się wy, którzy staracie się zakładać kagańce MOIM umiłowanym prorokom i apostołom i pastorom, nauczycielom, ewangelistom! Uważajcie, gdyż Gniew Wszechmogącego BOGA JAHWEH spadnie na was, a Aniołowie PANA przegonią was!

Pozostawcie w spokoju MOICH proroków!

Ich praca nie wyszła od nich, ale to JA posyłam ich, jako dar dla tego świata. Jeśli miałbym przemawiać słyszalnym głosem, chociażby szeptem, to taka byłaby moc w tym szepcie, że nic nie mogłoby się oprzeć mocy tego wiatru.

MÓJ gniew zapłonął przeciwko tym, którzy krzywdzą MOICH umiłowanych proroków!

Biada, biada, biada, gdyż odpowiecie osobiście przede MNĄ i zbierzecie to, co zasialiście!

Nie zamykajcie już dłużej ust MOIM prorokom! Oni nie są psami, aby im nakładać kagańce. To płonące ukąszenie, które oni spowodowali wypowiadając MOJE Słowa, które nie są ich słowami, a ich ukąszenie nie jest ich ukąszeniem, ale MOIM! Przywoływany gniew nie jest ich gniewem, nie ich wzburzeniem, nie ich sądem, ale MOIM!

Nie słuchajcie nikogo, kto mówi jak ci wymienieni w tym Przekazie, że „nie ma czegoś takiego jak prawdziwe ‘Tak mówi PAN’”. Oni uczą, że zawsze jest również z ciała.

Jeśli Słowo pochodzi od MOJEGO DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ), to właśnie jest TYM - dyktowane przez Namaszczenie DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ), i jest całkowicie DUCHEM i ciało nie jest zaangażowane! (Ew. Św. Jana 6:63). Ciało jest fałszywym prorokiem.

JA namaściłem tę Prorok, przez którego teraz mówię, aby przywołała z powrotem MOICH Proroków, którzy zostali przegonieni, przekonani, że są fałszywymi prorokami. Ale tego dnia – komu uwierzycie, człowiekowi, czy Wszechmogącemu BOGU JAHWEH?

JA namaściłem ją, aby opatrzyła wasze rany. Pozwólcie jej dostarczyć wam MOJĄ miłość, otuchę i MOJĄ Prawdę.

Powróćcie, och wojownicy, których namaściłem do przemawiania donośnym głosem w śmiałości! Pozwólcie tej, którą namaściłem, aby była jak matka dla młodych Proroków i tych znieważonych Proroków.

JA powołałem Sherrie (Elisabeth), aby karmiła, zachęcała, opatrywała wasze rany, pouczała, miłowała i walczyła za was jak matka lwica walczy o jej młode w niebezpieczeństwie. Ona była atakowana. JA włożę ryk w jej usta, MÓJ Ryk, i wrogowie będą uciekać w siedmiu różnych kierunkach, gdyż jak zostało przepowiedziane w Proroctwie: ‘Pięćset tysięcy MOICH rzeczników powstanie i będą razem krzyczeć.’ MOI prorocy będą się razem zbierać i razem będą krzyczeć i tak, jak w dawnych czasach, to będzie świadectwem dla MOJEJ Czci, Honoru i Chwały.

JA jestem taki sam; nie zmieniam się. Podobnie jak mury Jerycha rozpadły się na proch, jak Dawid zwyciężył Goliata – nie próbujcie zrozumieć, tylko zawierzcie, że co powiedziałem stanie się.

Będę miał was stacjonujących na murze obronnym, jak Nehemiasz, ale wasze pozycje będą dookoła świata i nie odejdziecie od budowania świątyni, aż JA powiem, „Praca zakończona”. Wasza praca będzie zakończona, kiedy JA ponownie przyjdę, nie z powodu czegokolwiek, co ona czyni, ale dlatego, że ona wygłasza MÓJ Ryk LWA Judy.

Przygotujcie się do ucieczki wrogowie, wilki przebrani za owce – lecz wy pożeracie MOJE owieczki – ale już dosyć! JA wzbudziłem jedną, która zdemaskuje was i wszystkie wasze ukryte motywy, nie w swojej mocy, ale wyłącznie w mocy Wszechmogącego BOGA!

 Oni uciekną!

Ona będzie was odżywiać i ponownie zachęcać, abyście ponownie mieli zaufanie, że zostaliście powołani na wojowników na murze obronnym rozbrzmiewających MOJE Przekazy dla wszystkich niczym głośne brzmienie trąby.

Stacjonujcie na murze i wypowiadajcie to, co wam polecam mówić! 

Nie schodźcie z muru dla żadnego mężczyzny ani kobiety, ani diabła!

Nie obawiajcie się ich twarzy! Nie obawiajcie się ich gniewu!

Obawiajcie się MOJEGO Gniewu, gdyż, jeśli nie uczynicie tego, co JA wam nakazuję czynić, to będziecie w buncie przeciw BOGU, któremu służycie. Gdyż JA potrzebuję was, abyście przemawiali. Podobnie jak wasza siostra ogłasza następny Przekaz, który będzie rykiem słyszanym dookoła świata, gdyż ponownie, JA używam jej do wypowiedzenia tego, czego inni odmówili. Oni widzą to zło, ale powiedzieli: ‘To nie moja sprawa; niech ktoś inny przemawia.’

Wróg i MOJE dzieci usłyszą tę trąbę czy chcą, czy nie – usłyszą!

Nie powstrzymujcie MOICH proroków od przemawiania!

Kościoły, przestańcie ich uciszać! Przestańcie ich wyganiać!

Przyznajcie, że wy w rzeczywistości nie chcecie ani odsłaniać swoich grzechów, ani nawrócić się!

Nie uciszajcie lub nie sądźcie, że możecie rozstrzygać, kto ma mówić, a kto nie. Pastorzy (duchowni, zakonnicy, księża) wy zasmuciliście MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ). Kim jesteście, aby cenzurować tych, których JA posyłam? - Wy mówicie, że dlatego, iż nie chcecie pozwolić, aby ktokolwiek przemawiał, jako MÓJ prorok. Jednakże, jeśli oni nie są ode MNIE, to JA ich zdemaskuję. JA ukażę wam znaki, czy oni wypowiadają MOJE Słowa Świętego Ognia, czy też jest to dziwny ogień lub okultystyczny ogień. Niech mówią!

Nie, wy nie musicie najpierw sprawdzać tego, co jest wypowiadane!

Pastorzy
(duchowni, zakonnicy, księża, biskupi, papieże), wy przekroczyliście wasze granice. Nawróćcie się dzisiaj! Czy DUCH ŚWIĘTY (RUACH ha KODESZ) nie może dać poznania tego, co jest ode MNIE, a co nie jest? Uważajcie, gdyż wy zasmucacie DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ)! Wy zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności.

Wy będziecie wiedzieć, czy oni są fałszywym prorokiem.

Znakami fałszywych proroków są:

- Ich owoc będzie zgniły i skorumpowany.

- Również Słowo JAHWEH będzie przekręcone, aby pasowało do ich wizji, nie MOJEJ wizji.

- Oni będą pełni pychy.

- Oni będą sprzedawać dary DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ) najlepiej płacącemu.

- Oni będą prowadzić do innego Jezusa Chrystusa; nawet bezbożni używają MEGO Imienia.

Wielu nikczemnych wystąpiło w MOIM Imieniu starając się zniszczyć Proroków. Ale to oni są tymi, których JA zniszczę. MOI wrogowie, chociaż wyglądacie tak dobrze, jedynie JA znam wasze serca – nawróćcie się w ten dzień, gdyż zostaliście ostrzeżeni!

Ponownie powiedziane w ten dzień poprzez MEGO Proroka, Pastora Sherrie (Elisabeth) Elijah o 4-tej po południu, szóstego lutego, 1998 roku, czas jest podany.

A więc strzeżcie się, gdyż teraz jesteście odpowiedzialni za to, co wiecie.

Co z tym uczynicie? – JA już wiem.

******* Koniec Proroctwa *******

 

Apostoł Elisabeth Elijah

Adresy E-mail do korespondencji:

revholyfire@yahoo.co.uk
amightywind2k@yahoo.com

Adres E-mail do korespondencji w języku polskim:

proroctwanaczasykonca@hotmail.com

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018