Proroctwo 14

NAWRÓĆ SIĘ AMERYKO! KREW JEST NA WASZYCH RĘKACH!

 

Przekaz otrzymany przez Apostoł Elisabeth Elijah dnia 10-go kwietnia, 1993 roku.


Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3). W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: „DŻEHOWA”, a zapisywane, jako Jehova, wymawiane, jako Jehowa w języku polskim.

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH we wczesnych Proroctwach.

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

Uważajcie podatnicy, krew nienarodzonych dzieci będzie na rękach wszystkich chrześcijan i niechrześcijan, jeśli Clinton (Komentarz: prezydent USA) zdoła zatwierdzić opłacanie aborcji przez rząd federalny.

Wszyscy ci, którzy mają uszy do słuchania – słuchajcie! A wszyscy pozostali niech pozostaną głusi.

Wy, którzy nigdy nie zamordowalibyście swoich dzieci, będziecie popełniać mordercze aborcje poprzez zezwolenie rządowi na użycie waszych dolarów z podatków do opłacania tych ohydnych zbrodni przeciwko BOGU i człowiekowi.

Wy zapłacicie nie tylko za jedną aborcję, jedno morderstwo, ale za niezliczone (morderstwa) milionów dzieci, które umrą, i to za pieniądze, które dałem wam, aby się wam powodziło!

Ta niewinna krew będzie na rękach was wszystkich!

Gniew spadnie na ten naród i świat, nierozcieńczony! A wy, MÓJ ludu, rozgniewacie MNIE pozostając w milczeniu!

Strzeżcie się, JA jestem nie tylko BOGIEM miłości, ale JA jestem BOGIEM potężnego gniewu, kiedy doprowadzony do wzburzenia.

 Rozpocznijcie teraz protestowanie. Niechaj wasze głosy będą słyszane. Stańcie w obronie tego, co wiecie, że jest słuszne, teraz, zanim będzie za późno!

Clinton (Komentarz: Prezydent USA) aprobuje homoseksualizm w służbach wojskowych. On chce, abyście wy popierali ten grzeszny styl życia. Wy, MOJE dzieci, wy podatnicy będziecie to popierać poprzez płacenie im pensji i z tego powodu JA już dłużej nie będę błogosławił Ameryce. Ameryka nigdy już nie wygra żadnej światowej wojny. Wyłącznie dzięki MOJEJ łasce nie straciliście tego kraju jak dotąd.

Wszyscy ci, którzy mają uszy do słuchania – słuchajcie! Wszyscy pozostali – pozostańcie głusi!

Wy, którzy jesteście nazywani MOIM Imieniem, uczyniliście niewiele lub nic, aby powstrzymać ten Holokaust nienarodzonych. Modlicie się do swojego BOGA, aby to zatrzymał, ale poza tym czynicie niewiele.

To mniejszość poświęca swoją reputację, wolności, finanse lub życie. To są MOJE dzieci, z których jestem dumny i wielkie będą ich błogosławieństwa w Niebie. Czy MOJE Słowo nie mówi ‘Nie ma nikt większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za innego’? (Ew. Św. Jana 15:13) To są ci, którzy nie będą mieli aborcyjnej krwi na swoich rękach, gdyż oni uczynili więcej, a nie tylko mówili. Oni poparli swoje protesty czynami.

Wiara bez uczynków jest martwa!
(Jakuba 2:17, 26)

Kiedy
MOJE dzieci przyjdą do Domu, do Nieba, to czy chcecie, aby te wszystkie nienarodzone dzieci przyszły do was pytając, dlaczego wasze pieniądze zapłaciły za ich śmierć, dlaczego nie próbowaliście bardziej powstrzymać te aborcje i nie powiedzieliście rządowi ‘nie!’?

Lud BOŻY ma więcej mocy w JEZUSIE (JAHUSZUA) aniżeli poganie i ich fałszywi bogowie.

Udowodnijcie to poprzez powstanie w MOIM Imieniu! Dajcie rządowi znać, że dosyć tego!

MOJE dzieci, spójrzcie na wizję czystych rąk. Teraz patrzcie na te ręce zbroczone krwią.  A teraz patrzcie na te ręce strząsające tę krew.

Jeśli wasze ręce są przesiąknięte Namaszczeniem DUCHA ŚWIĘTEGO i wasze działanie, finanse idą w parze z modlitwami i ostrzegacie ludzi, protestujecie wobec rządu i nie zgadzacie się, aby wasze pieniądze były wydawane na egzekucje niewinnych dzieciątek, to wtedy również i wy nie będziecie mieli tej krwi niewinnych dzieciątek na waszych rękach. Im więcej protestujecie i modlicie się, tym mniej krwi będzie na waszych rękach!

Ci, którzy mają uszy do słuchania – słuchajcie! Wszyscy inni pozostańcie głusi!

Dajcie znać Białemu Domowi, że MOI ludzie nie zaakceptują krwi niewinnych dzieciątek na swoich rękach, ani że nie zaakceptujecie smrodu grzechów homoseksualistów i że odmawiacie płacenia za służbę wojskową, która aprobuje homoseksualistów i ich styl życia. Nie pozwólcie publicznym szkołom pouczać tego godnego potępienia kłamstwa, które zepsuje młodzież tego narodu, posyłając miliony do piekła! Homoseksualizm jest teraz w mniejszości, ale nie będzie już dłużej, jeśli będą nauczać o tym w szkołach, jako o dopuszczalnym stylu życia. Ponownie, miejcie się na baczności!

Podatnicy, wy płacicie za te szkoły i ten grzech ponownie będzie na waszych rękach, jeśli nie powstaniecie teraz i nie poprzecie swoich modlitw uczynkami!

Ameryka została dana MOIM ludziom. Zabierzcie z powrotem to, co bezbożnicy ukradli, zanim będzie za późno! Większy jest ON, który jest w was, aniżeli ów, który jest w świecie
(1 Jana 4:4).

Powstańcie, przemówcie, udowodnijcie to teraz!

MOJE Słowo mówi ‘Dajcie Cezarowi to, co należy do Cezara…’
(Mateusza 22:21), ale zaprawdę powiadam, że Cezar nie robił tak obrzydliwych rzeczy, które Clinton stara się robić. Zaprawdę powiadam, że Sodoma i Gomora będą w lepszej sytuacji niż Ameryka. Ten naród, Ameryka, został oddzielony MOJĄ Ręką, abyście mieli wolność czczenia i honorowania waszego BOGA.

Jak możecie MNIE prosić, abym błogosławił Ameryce? Kiedy Ameryka ponownie pobłogosławi MNIE?

Wy, MOJE dzieci, poprzez to, że pozostajecie cicho, popieracie czyny bezbożników, podczas gdy rząd – z powodu garstki ludzi – zarządził, że nie będzie BOGA w szkołach, ani Biblii, ani modlitwy. Wy pozwoliliście na to, a teraz zastanawiacie się, dlaczego system szkół publicznych i młodzież wydają się być przeklęci.

Jak możecie MNIE prosić o błogosławieństwo nad tym, o czym ludzie powiedzieli, że nie jest MOJE?

Odbierzcie z powrotem w MOIM Imieniu szkoły i zabierzcie wasze dzieci z tych jaskiń niegodziwości, gdyż bez MOJEGO Światła, MOJEJ Obecności, MOJEJ Prawdy, te jaskinie staną się tylko ciemniejsze, a również dzieci! One szybko stają się norami dla antychrysta, a wasze milczenie i dolary z podatków wspierają je.

Ci, którzy mają uszy do słuchania – słuchajcie! A ci, którzy nie mają – pozostańcie głuchymi!

Chrześcijanie byli kiedyś wrzucani do lwów, mordowani, torturowani, a pomimo to oni wstawiali się za swoim BOGIEM. Wielka jest ich zapłata w Niebie.

Teraz MOJE dzieci, ci nazywani MOIM Imieniem, odmawiają powstawania, wstawiania się i mówienia w MOIM Imieniu diabłu i poganom, aby się zamknęli! Oni obawiają się stracić swoje posady lub reputacje, zapominając, że to był ich BÓG, który dał im te posady i awanse, i że JA mogę łatwo im je odebrać.

Chrześcijanie obawiają się urazić pogan lub ich fałszywych bogów, woląc zamiast tego stanąć w obliczu rozgniewanego BOGA OJCA.

Biada MOIM buntowniczym dzieciom!

Kiedy mówię: ‘Powstańcie, podnieście głos, powiedzcie diabłu i jego bezbożnym dzieciom, aby się zamknęli’ a MOJE dzieci mówią ‘PANIE, ale ja się obawiam’ – to zaprawdę powiadam, że skarcę tych, których miłuję aż się poprawią, dając im kogoś by obawiano się MNIE!

Wy, MOJE dzieci, zbyt długo byłyście milczącą większością. Macie w sobie moc waszego Niebiańskiego OJCA – użyjcie jej, aby pokonać wroga!

Musicie od czegoś zacząć, więc podpiszcie petycje i zanieście je dokądkolwiek się udajecie – do kościołów, centrów handlowych, miejsc zatrudnienia, chodźcie od domu do domu. Jest moc w liczebności!

Protestujcie! Protestujcie! Protestujcie aż wróg będzie się obawiał waszego nadejścia, gdyż nie dzięki waszej mocy, waszej potędze, ale dzięki MEMU DUCHOWI odniesiecie zwycięstwo, odbierając wszystko to, co ukradł wróg. Użyjcie MOJEJ Mocy, MOJEJ Siły, MOJ Mądrości, a odniesiecie zwycięstwo!

Niechaj Clinton i bezbożnicy usłyszą ryk LWA Judy i niechaj usłyszą ryk Dzieci LWA Judy. Ryczcie głośno aż Clinton i poganie w Białym Domu poznają, że wy, MOI ludzie, macie coś więcej niż formę pobożności – wy jesteście pobożni wewnątrz.

Uważaj diable! Jeśli MOI ludzie, którzy nazywają się MOIM Imieniem upokorzą się, upadną na swoje twarze przed ich BOGIEM OJCEM, JA uleczę ich kraj.
(Druga Księga Kronik 7 :14)

Te góry odchodów nie cuchną, kiedy znajdują się na podwórku sąsiada. Zerkacie na nie, potrząsacie swoimi głowami i mówicie: ‘To jest problem mojego sąsiada, to okropne, ale ja za to nie odpowiadam.’

Ale teraz, JA mówię wam: te stosy gnoju są na waszych podwórkach, przed waszymi domami na widoku wszystkich! Teraz wy odpowiadacie za ich usunięcie! Ponieważ jesteście podatnikami, to wy, MOJE dzieci, musicie protestować! Niewinne nienarodzone dzieci nie mają głosów, aby krzyczeć i protestować, poza waszymi! Nikt nie słyszy ich płaczu, oprócz MNIE. Niechaj Clinton i bezbożnicy usłyszą wasze krzyki oburzenia!

Czy nie myślicie, że jeśli JEZUS CHRYSTUS (JAHUSZUA ha MASZIJACH) chodziłby po tej ziemi, to wciąż by protestował?

Gdzie są MOJE dzieci, którym dano ducha Jeremiasza lub Jana Chrzciciela?

Wystąpcie MOJE dzieci, którzy macie w sobie DUCHA Żywego BOGA, wszyscy ci, którzy znacie i macie moc DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ)!

Wystąpcie wszyscy ci, którzy wiecie, że jesteście więcej niż zdobywcami w Imieniu JEZUSA (JAHUSZUA)!

Wystąpcie wszyscy wy, którzy wiecie, co jest dobre, a co złe!

Wystąpcie wy, którzy rozumiecie, że ten rząd, który stara się udostępnić darmowe aborcje biednym – a większość to też ludzie pochodzenia hiszpańskiego lub czarnoskórzy - zamierza popełnić ludobójstwo na tych, którzy nie są w stanie sami siebie ocalić!

JA stworzyłem wszelkie życie.

Wszelkie życie jest drogocenne w MOICH Oczach.

Powstańcie!

Podnieście głos i pokażcie bezbożnikom, że wszelkie życie jest drogocenne w waszych oczach!

Biedni nie zdają sobie sprawy, że rząd popełnia ludobójstwo. Jest taniej zapłacić za wyrwanie dziecka z łona matki udając, że to jest dla dobra matki i dziecka. Natomiast prawdziwym powodem jest to, że rząd nie chce płacić przez 18 lat za utrzymanie tej biednej matki i dziecka! Biedni muszą się obudzić i zdać sobie sprawę, że są wykorzystywani.

Ile potrzeba czasu zanim biedni zostaną zmuszani do przerywania ciąży?

Obudźcie się!

Ile potrzeba czasu zanim rząd będzie zmuszał chrześcijan do przerywania ciąży?

… Nigdy nie mogłoby się wydarzyć? Oni już to uczynili narodowi żydowskiemu!

Hitler prawie zgładził cały naród!

Kto będzie następny? Jacy ludzie? W jakim wieku?

Teraz mówią: „Zabijcie starszych, oni nie są już dłużej przydatni. Nienarodzony nigdy nie żył, a więc jakie to ma znaczenie?”

Ma znaczenie dla MNIE - wielkiego BOGA wszelkiego stworzenia! I JA, DŻEHOWAH (JAHWEH) BÓG żądam od was: nie pozostawajcie już dłużej milczącą większością!

Obudźcie się MOI ludzie! Wy spaliście zbyt długo.

Koszmary się tylko zaczęły.

Te sterty gnoju są teraz na waszych podwórkach – razem możemy je usunąć. Jeden samotny głos jest trudno usłyszeć, ale zgodne głosy milionów złączone w jednym Duchu, w jednymi Imieniu – Imieniu JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA HA MASZIJACH) – usłyszy nie tylko świat, ale również całe piekło!

Wystąpcie MOJE dzieci!

Powstańcie! Podnieście głos!

Każcie poganom i diabłu, aby się zamknęli, w Imieniu JEZUSA (JAHUSZUA)!

A wy macie moc – używajcie jej mądrze dla MOJEJ Chwały i dla sprawy całej ludzkości!

Są tacy, którzy nazywają siebie MOIM Imieniem, a którzy nie są ze MNIE i nigdy nie byli. Oni nie są z MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO, chociaż ci fałszywi prorocy siedzą w kościołach przebrani za MOJE owieczki. Wy rozpoznacie ich i kim naprawdę są – pomiotem diabła. Będą oni pielęgnować kłamstwa diabła o tym, że „aborcja nie jest morderstwem, a homoseksualizm nie jest zły”. Ujrzyjcie ich takimi, jakimi są, gdyż oni mówią te rzeczy w Imię JEZUSA (JAHUSZUA), ale nie ma w nich DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ)! Strzeżcie się ich!

Ci, którzy mają uszy do słuchania – słuchajcie!

Wszyscy inni pozostańcie głusi!

******* Koniec Proroctwa *******


Tak mówi PAN JAHWEH 10 kwietnia, 1993. Dane temu rozbitemu glinianemu naczyniu, ale potężnemu wojownikowi w CHRYSTUSIE, Sherrie (Elisabeth) Elijah.

Apostoł Elisabeth Elijah.

Adresy E-mail do korespondencji:

revholyfire@yahoo.co.uk
amightywind2k@yahoo.com

Adres E-mail do korespondencji w języku polskim:

proroctwanaczasykonca@hotmail.com

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018