Proroctwo 122

„NIE MOŻECIE WYWAŻYĆ BRAM NIEBA!”
     TAK M
ÓWI JAHUSZUA HA MASZIJACH

Dane Apostoł Elisabeth Elijah 21 lutego 2012 roku
Zwolnione 5 stycznia 2013 roku

 

Słownictwo:

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

Uwaga: BÓG objawia nam Imiona BOŻE OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO i poucza, aby używać ich z szacunkiem w potrzebie. Jednak największe oficjalne kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, z kościelnych, z modlitw, z katechizmów oraz zachęcają usuwanie Imion BOŻYCH z nowych Biblii. Imię JAHWEH zastępuje się imieniem `PAN, Pan` a Imię JAHUSZUA ha MASZIJACH zastępuje się greckim imieniem `Jezus Chrystus`.   

Na przyklad, BÓG mówi dzisiaj w Proroctwie 81…”Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM imieniu JAHWEH i używajcie imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”.  Rownież w Biblii BÓG mówi: Księga Wyjścia 3:14-15… “Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: Jestem, który jestem (אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה). I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał Mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓGJakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.”Psalm 91:14… “JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE imię.” Księga Wyjścia 20:7…“Nie będziesz wzywał imienia JAHWEH, BOGA twego, do czczych rzeczy”  Rzymian 10:13, Joel 3:5… “Albowiem każdy, kto wezwie imienia JAHWEH, będzie zbawiony”  

Niestety, Imię BOŻE było i jest usuwane z wiekszosci tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przyklad z King James Version i z New King James Version,  a również, w Polsce, z popularnej Biblii Świętej Tysiąclecia usuwane są imiona BOŻE: …Imię "Jahwe" w I wydaniu (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), zgodnie z decyzją polskiego episkopatu, w większości miejsc imię “Jahwe” zastąpiono tytułem "Pan", z wyjątkiem 21 wersetów (w sumie 23 razy). Imię pozostawiono jednak w przypisach.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis po hebrajsku: יהוה[JHWH] Jod-He-Waw-He. Skrócona forma to „JAH”.  BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej “OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i “OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), a także: “JESTEM KTÓRY JESTEM” (אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה), “BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), El Eljon = BÓG Najwyższy (Rdz 14,18-22);  El Szaddai = BÓG Wszechmocny (Rdz 17,1; Wj 6,3); 

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imie JAHUSZUA oznacza: “JAH zbawia”.  Takie Imie nadali SYNOWI BOŻEMU Maria i Józef na rozkaz BOŻY. Niestety, tłumacze Biblii zmienili to Swięte Imię na rozmaite imiona, w zaleznosci od kraju.  Greccy i polscy tłumacze zmienili Imię SYNA BOŻEGO na “Jezus Chrystus” 

Uwaga! W początkowych Proroctwach, otrzymywanych do roku 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”, imieniem nadanym przez greckich i polskich tlumaczy Biblii Swietej. Po roku 2000 natomiast, to właśnie Imie „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Swiętego BOGA. Jest to prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA i w tym to Imieniu otrzymywane są od tego czasu wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA, zapisanego po raz pierwszy w hebrajskich pismach ewangelicznych, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym imieniu beda przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA i TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ.

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (Zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pror. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, („Szekina Chwały” - okreslenie znane Polsce, jest odmienne od brzmienia, ktore slysza Prorocy), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”); MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pror. 90); KRÓLOWA NIEBIOS (Pror. 90).

YDS – skrót od “YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy, którzy modlą się za Proroka Elisabeth Elijah i tą Misję Ostatniej Szansy.  W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać Modlitewnymi Wybijaczami Demonów lub Modlitewnymi Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA.

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako prorokini i wydającą okrzyk tak, jak w Ew. Św. Mateusza 25:6, czyli okrzyk dla Panien czekających na Oblubieńca, jak i Pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy.  Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez TATUSIA JAHWEH we wczesnych Proroctwach. 

 Bękart – nieslubne dziecko. JAHUSZUA nie odnosi się do sytuacji, gdy ktoś jest nieślubnym dzieckiem w sferze fizycznej, tu na ziemi. JAHUSZUA nawiązuje w tym Proroctwie do sfery duchowej i przemawia do tych, którzy uważają, ze mają OJCA w Niebie, lecz w rzeczywistości sa nieślubnymi dziećmi w oczach JAHWEH.

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z II Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

II Księga Kronik 36:16

„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Komentarz:

Modliliśmy się w sprawie związanej z YouTube, gdy Elisabeth usłyszała w świętym języku słowo „antymesjasz” i zastanawiała się, czy stał on za snem, w którym śniło jej się, że jest obserwowana.

[Koniec komentarza]

 

****** Proroctwo ******

 

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec słowa wstępnego.

Elisabeth, dlaczego tak się dziwisz? On od dawna kieruje na ciebie swoją uwagę. Jak sądzisz, kto stoi za tymi atakami?

To MOJA Bitwa!

JA posługuję się Amightywind! Posługuję się MOIMI szczególnymi wojownikami, MOJĄ szczególną Oblubienicą, ale wy wszyscy macie ochronę. Wszyscy macie na sobie MOJĄ zbroję, więc jestem tuż u waszego boku.

YouTube jest jakby ognistym piecem, prawda? Ileż to razy mówiłaś: „Och nie, nie wiem, jak to przetrwam”, gdy groziło ci, że nienawistne słowa cię pochłoną. Lecz za każdym razem daję ci to, czego potrzeba, aby zwyciężyć! Za każdym razem podnoszę cię ponownie i mówię do tych, którzy zostali zaatakowani. W waszych słabościach JA was wzmacniam!

Gdzie byliście w strachu, czynię was odważniejszymi!

O, MOI mali, nie umniejszajcie znaczenia mocy danej wam do walki z wrogami waszych dusz! MOI wrogowie są waszymi wrogami! Wasi wrogowie sa MOIMI wrogami.

Nie lękajcie się zatem wojny toczonej przeciwko wam. Chociaż wydaje się, że przychodzi ona przez ręce ludzi, stoi za tym coś wiecej, niż zwykły, śmiertelny człowiek. O ile czynicie, co wam nakazuję, o ile jesteście MI posłuszni, JA zapewnię wam bezpieczeństwo. Nie lekceważcie siły przeciwnika, lecz nie umniejszajcie MOJEJ mocy, gdyż JA zniszczę tych wrogów! Przyjdę w czasie, którego się nie domyślacie.

(„Bo JAHWEH, BÓG wasz, jest ogniem trawiącym. ON jest BOGIEM zazdrosnym.” – Księga Powtórzonego Prawa 4:24

„O ile wiadomo, złoczyńca, który sieje nieprawość, zbiera z niej plon. Od gniewu BOGA on ginie, upada od gniewu JEGO oburzenia” – Księga Hioba 4:8-9)

 Nie podejmujcie głupiego ryzyka. (Amos 5:13) Wszystko przedstawiajcie MI w modlitwie. Utrzymujcie wokół siebie w modlitwie to niewidzialne pole siłowe, gdyż mówię wam ponownie, że antymesjasz [antychryst] zwraca na was uwagę. Jest później, niż sądzicie!

Czas jest krótszy niz sądzicie.

 Tylko bądźcie dzielni.

Nie pozwólcie wrogowi widzieć jak ciężko się zmagacie! [Dosł. widzieć jak się pocicie – komentarz]

Sylwestrze, czy chcesz wiedzieć, który z filmów, jakie kiedykolwiek poleciłem ci zrobić, jest najwspanialszy? To twój najnowszy film  [komentarz: Poczatkowo załadowany na YouTube 18-go lutego, 2012, niesłusznie zgłoszony jako naruszający treść regulaminu YouTube i usuniety i  ponownie zaladowany 15-go marca, 2012], kiedy wrogowie zobaczyli, że pomimo tego wszystkiego, co ci zrobili, ty stoisz z podniesioną głową, pobłogosławiony ukochaną żoną u twojego boku, a JA obdarzam cię śmiechem! I tym śmiechem oni pogardzają. Wiedzą, że nie mogli zrobić nic, aby zabrać tamte błogosławieństwa. A teraz wiedzą też, że tam, gdzie jak sądzili był jeden, obecnie widzą dwoje – gdyż radość, MOJA radość jest twoją siłą!

Och, MOI ukochani, nawet nie zaczynacie pojmować, ani nie możecie zrozumieć, do jak wielu dusz docieracie – doznają tego duchowego przekonania, które dociera do nich, gdy z załzawionymi twarzami poddają MI swoją wolę i życie. Jak sądzicie, dlaczego antymesjasz koncentruje się na was? Ponieważ nie wykonujecie tego tylko w jednym języku – jeden język jest wystarczająco trudny do zniesienia dla wroga, a co dopiero świadomość, że nie mogą nałożyć wam kagańców i uciszyć was, gdyż znają wasze pragnienie docierania do świata we wszystkich językach. Dlatego właśnie was tu postawiłem i, aby tego dokonać, wykorzystuję machinę wrogów. Och, wielkie, wielkie, wielkie, wielkie, wielkie są wasze błogosławieństwa!

 Tylko dalej bądźcie wytrwali. Nie dopuście nigdy, żeby wrogowie zobaczyli jak upadacie pokonani. Po prostu weźcie MNIE za Rękę. MOJA siła nie może być w żadnej mierze porównana do siły jakiegokolwiek mężczyzny czy kobiety. JA, JAHUSZUA, podnoszę was. JA, JAHUSZUA, otulam was MOIMI Miłującymi Ramionami. JA, JAHUSZUA, wycieram łzy z waszych oczu. I JA, JAHUSZUA, zabiję tych, którymi gardzę. MOJE Słowo nie kłamie!

(„Gdy miecz błyszczący wyostrzę i wyrok wykona MA ręka, na swoich wrogach się pomszczę, odpłacę tym, którzy MNIE nienawidzą.” – Księga Powtórzonego Prawa 32:41

„Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego.” – Księga Izajasza 11:4

„I mówią do gór i do skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem BARANKA, bo nadszedł Wielki Dzień JEGO gniewu, a któż zdoła się ostać?” – Księga Objawienia 6:16-17)

Tego, czego nienawidzi OJCIEC i JA nienawidzę! Ludzie chcą dzielić Księgę zwaną Biblią, chcą ją kontrolować i mówią, że JA jestem tylko w Nowym Testamencie. Zapominają, że JA jestem Księgą! Jestem Słowem, które stało się Ciałem! Nie ma rozdzielenia! Byłem też w tym, co nazywacie Starym Testamentem. O MNIE jest mowa w Księdze Daniela. Daniel mówił o MNIE. Patrzcie, a zobaczycie, tylko dalej nauczajcie tego, co wam przekazuję. Nie wszystko z tego trafiło do głuchych uszu. Ci, którzy są Moimi Owcami i Barankami usłyszą. Nawet jeśli nie zrozumieją wszystkiego, co mówicie, rozpoznają MÓJ głos. Oni poznają, że dobry owoc w tej Misji pochodzi z Nieba.

Oto Słowa, które chcę wam powiedzieć, gdy usiłujecie walić w drzwi, a JA jeszcze nie chcę udzielić wam odpowiedzi.

Po prostu odpocznijcie we MNIE, posilcie się we MNIE, pozwólcie MI wlać w was MOJĄ miłość, odnowę.

Nigdy nie czynię niczego zbyt wcześnie. Nigdy się nie spóźniam. A ty, …., słuchałeś MNIE. MÓJ synu, nawet teraz MÓJ DUCH pociąga cię tak, że słuchasz i jesteś posłuszny. To wszystko, o co proszę. Ty wykonaj swoją część, a JA wykonam SWOJĄ. Kiedy mówię ci, abyś podjął środki ostrożności, nawet wtedy, gdy mówisz: „O, ja się tym nie martwię, BÓG będzie ochraniał”…o ile będziesz MI posłuszny…Tak długo, jak będziesz MI posłuszny.  Wciąż przybliżaj się do MNIE. Proś MNIE, abym mówił do ciebie w nocnej ciszy. Przybliżaj się tylko do MNIE, gdyż żadna broń uczyniona przeciwko tobie nie jest mocniejsza ode MNIE. Nie ma nic, czego nie mógłbym zniszczyć. Nie ma takich oczu, których nie mógłbym oślepić. Nie ma takiej machiny, której nie mógłbym zniszczyć. Miej wiarę we MNIE! Miej wiarę w legiony Świętych Aniołów, których postawiłem na posterunkach wszędzie wokół MOJEJ Drogocennej Oblubienicy! Wierz we MNIE! Nie wątp! Nie wątp w MOJĄ Miłość do ciebie! I uczyń swe uszy głuchymi na tych, którzy krzyczą i mówią, że nie należysz do MNIE. Ty nauczasz MOJE Słowa, żyjesz w zgodzie z MOIM Słowem.

Elisabeth, JA wydaję ci polecenia, ty jedynie przekazujesz je dalej. Ty nie jesteś Głównodowodzącym, JA JESTEM. Ty tylko przekazujesz rozkazy, które JA ci daję. Nie jesteś odpowiedzialna za to, co czynią ludzie! Nie jesteś odpowiedzialna, gdy oni niewłaściwie rozumieją. To oni są odpowiedzialni. Tylko oddaj to MNIE i powiedz: „Pomóż mi zrozumieć”.

JA jestem BOGIEM WSZECHMOGĄCYM! JA i OJCIEC jesteśmy Jednością! Mogę być we wszystkich miejscach i jestem! Ty jesteś jedną kobietą i nie potrafisz tego, więc czyń, co ci nakazuję. Wy wszyscy róbcie to, co wam nakazuję.

Jestem tym samym JAHUSZUA, który przeklął drzewo figowe, za to, że nie chciało owocować, a ono zwiędło i umarło na oczach wszystkich. (Ewangelia Mateusza 21:18-19) JA nie zmieniłem się i zarówno błogosławię, jak i przeklinam. Wrogowie chcą ogłuszyć wasze uszy i pragną mówić: „JEZUS CHRYSTUS jest jedynie BOGIEM miłości. Nie muszę się martwić zachowywaniem 10 Przykazań. Nie zgadzam się żyć według tych Praw. Mogę żyć jak chcę i idę do Nieba, a wy idziecie do piekła! Dlatego, iż myślicie, że możecie podobać się BOGU, dlatego, że nas osądzacie, my was zniszczymy” – oni krzyczą raz po raz.

Poselstwo! Poselstwo! Poselstwo! Teraz do całego świata!

 Nie można wyważyć bram Nieba! Nie można strącić JA JAHWEH, JAHUSZUA i RUACH ha KODESZ z NASZYCH Tronów! Śmieję się z was! O, wy mizerni, mizerni mężczyźni i kobiety! Jesteście tylko pyłem, plewami na wietrze, które mogę zdmuchnąć, jeśli tak zdecyduję. O, wy, wrogowie Misji Amightywind, jest was tylu, że potrząsam Głową z obrzydzeniem, gdyż to wy będziecie tam wołać i pragnąć, aby skalna lawina ukryła was przed gniewem Zasiadającego na Tronie oraz BARANKA JAH. Tylko wam się wydaje, że wiecie, czym jest cierpienie. Nawet nie zaczynacie pojmować.

Jeśli jesteście wrogami tej Misji, która jedynie naucza MOJEGO Słowa i Świętości, która ma Poselstwo Jana Chrzciciela i dawnego Eliasza, jesteście wrogami JAHWEH, JA JAHUSZUA i MOJEJ RUACH ha KODESZ!

 Wy, którzy mówicie: „Zniszczę tę Misję” – nie, to JA zniszczę was. Tak, jak przekląłem tamto drzewo figowe, tak również przeklinam wrogów Misji Amightywind, gdyż Misja ta nie pochodzi od kobiety czy mężczyzny! Misja ta została utworzona MOJĄ własną Ręką – to tylko Namaszczenie Drogocennej RUACH ha KODESZ przyciąga do MNIE mężczyzn i kobiety po to, aby ich dusze zostały Zbawione. Jednakże w pewien sposób używam tej Misji także po to, aby niszczyć zatwardziałych nikczemników.

A zatem, MOI umiłowani, którzy uważacie tę Misję za błogosławieństwo - gdyż możecie przeszukać cały świat i żadnej podobnej nie znajdziecie - JA daję wam te Słowa zachęty.

Ci, którzy nienawidzą was, nienawidzą MNIE. Ci, którzy usiłują zniszczyć was, próbują zniszczyć MNIE, a JA i Niebiański OJCIEC, wasz ABBA JAHWEH, śmiejemy się z intryg tych żałosnych mężczyzn i kobiet, którzy są prochem w NASZYCH oczach i już bardzo, bardzo niedługo wrogowie zobaczą, że to was, że to was tak bardzo kocham, a nimi tak bardzo pogardzam.

 Pracujcie więc dalej na tym polu żniw. Mam jeszcze tak wiele błogosławieństw, które na was czekają. Oblubienica JAHUSZUA rozpoznaje, kim jesteście. Ci, którzy są częścią Oblubienicy JAHUSZUA rozpoznają się wzajemnie. Oblubienica JAHUSZUA jest do was przyciągana jak magnes, ponieważ wiedzą, że tej Misji została dana Prawda. Dosięgacie zarówno Żydów, jak i pogan.

Nie jesteście podobni do jakiegokolwiek zorganizowanego kościoła. Jesteście jak pierwsi Apostołowie, gdy zbierali się razem, a znaki, cuda i przedziwne dzieła towarzyszą tym, którzy są MI posłuszni.

To właśnie pragnę uczynić tego dnia. Chcę wam dać Słowo pocieszenia, gdy najmniej się tego spodziewacie. Pragnę podnieść tych, którzy byli tak przygnębieni. Pragnę osuszyć łzy z waszych oczu.

Chcę przywrócić siły tym, którzy potrzebują odnowy. Chcę dać wam odwagę, gdzie poznaliście strach.

Chcę wam przypomnieć, że JA tu jestem. Jestem bliżej, niż wasz następny oddech.

MÓJ DUCH mieszka w was i, och, jak bardzo was miłuję!

 Zatem trzymajcie się po prostu rąbka MOJEJ szaty. Nie puszczajcie! Nie zostawię was bowiem ani nie opuszczę.

Wiem, czyje imiona są zapisane w Księdze Życia BARANKA przed założeniem tego świata...Wiem, czyje imiona pozostają! I są to ci, do których tego dnia przemawiam.

Jeżeli przyjmujecie to Słowo jako błogosławieństwo ode MNIE, wiedzcie, że wasze imię tam jest i nie zostało wymazane.

Jeśli przyjmujecie to Słowo jako przekleństwo, tylko po to, aby drwić i śmiać się, wiedzcie, że nigdy was nie znałem! Nie obchodzi MNIE, w jaki sposób cytujecie MOJE Słowa; nie obchodzi MNIE, jak wykrzykujecie.  Mówię wam, jeśli przyjmujecie te Słowa jako przekleństwo, jeśli odbieracie tę Misję jako przekleństwo, jeśli nie nawrócicie się i nie zadośćuczynicie za to, co zrobiliście, bądźcie pewni, że was nie znam.

[Elisabeth mówi: „Czy na pewno chcesz, abym to powiedziała? Pokrywam moje usta przelaną Krwią JAHUSZUA ha MASZIJACH. Jeśli to nie jest od CIEBIE, JAHUSZUA, nie pozwól, aby to zostało wypowiedziane”]

Wypowiadaj to! JA nakazuję ci to mówić!

Mówię to głośno i wyraźnie! Do tych, którzy się nie nawrócą, którzy nie zadośćuczynią za słowa wypowiedziane przeciwko tej Misji Alef i Tav Wszechmocnego Wiatru Świętego Ognia RUACH ha KODESZ, nazywanej z czułością Amightywind lub Almightywind – mówię ci to; zamierzam powtórzyć to jeszcze raz, gdyż ty, MOJA Prorok, próbowałaś MNIE uciszyć i cenzurować Słowa, które miałem powiedzieć – powtórzę więc ponownie...

Wy, którzy patrzycie na tę Misję i nienawidzicie jej oraz nienawidzicie Słów, które przychodzą, JA nie znam was nawet! Jesteście jak dziecko bękart!!!

Podajecie sie za „spadkobiercę”, mówiąc, że macie prawo do dziedzictwa, a jednak mówię wam: Wy, którzy nie chcecie się nawrócić, którzy nie chcecie zadośćuczynić za wypowiedziane złe słowa oraz złe uczynki, wy, którzy wzięliście 10 Przykazań i roztrzaskaliście je o ziemię, mówiąc: „Nie musimy być posłuszni. Nie musimy prowadzić życia w Świętości. Uciszyć tego proroka! Zabić tego proroka!”, mówię wam to:

Nie znam was – jesteście dzieckiem bękartem!!!

[Hebrajczyków (Biblia Tysiaclecia) 12:8 „Jeśli jesteście bez karania, którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale dziećmi nieprawymi.”

Ksiega Zachariasza 9:6 „Bękarty zamieszkaja w Aszdodzie.”]

Dostaniecie swoje dziedzictwo i będą to płomienie Piekła! Wy, którzy mówicie „Nie ma Piekła”, nienawidzicie tej Misji, gdyż poucza ona, że Piekło istnieje; nienawidzicie tej Misji, ponieważ ostrzega, że przekleństwa z 28 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa wciąż mają moc nad tymi, którzy się buntują i odmawiają pokuty i nawrócenia sie – wy otrzymacie swoje dziedzictwo i jest to dla was Jezioro Ognia! To, że zaprzeczacie istnieniu Piekła, nie sprawia, że ono przestaje istnieć!

Och, jest Niebo do zdobycia!

Och, jest Piekło, które należy z lękiem odrzucić!

Och, JA zarówno błogosławię, jak i przeklinam, jest to równie pewne, jak to, że przekląłem drzewo figowe!

To zatem mam do powiedzenia. Do was należy wybór, czy zostaniecie zaadoptowani, czy odrzuceni jako dziecko bękart!

A diabeł tylko czeka, aby upomnieć się o dzieci bękarty. Wybór należy do was. Lecz MOJE Owce znają MÓJ głos.

MOJE Baranki znają MÓJ głos i nie przyjdą do żadnego innego pasterza. I wiedzą oni, że karcę tych, których kocham, a oni dziękują MI za to.

To są MOJE Umiłowane Dzieci. To są Dzieci OJCA.

To ci, którzy są wypełnieni RUACH ha KODESZ, Słodkim DUCHEM ŚWIĘTYM.

Pocieszam was tymi Słowami. Jesteście MOI!

A JA ochraniam wszystko, co do MNIE należy. Dzielę się też z wami wszystkim co mam i daję wam moc oraz przemawiam do was. Jeśli nie możecie słyszeć MOJEGO głosu tak, jak teraz słyszy go Elisabeth, to mam inne sposoby przemawiania do was.

Tylko przybliżcie się do MNIE, gdyż mówię wam, że Namaszczenie będzie stawało się tylko silniejsze w tych, którzy naprawdę są MI posłuszni, podążają za MNĄ i walczą o standard Świętości oraz ganią to, co nie jest święte. Namaszczenie będzie się tylko wzmacniać.

To jest MOIM dziedzictwem dla was. Święci Aniołowie, którzy stoją na straży i chronią was – oto MOJE dziedzictwo dla was.

Daję je wam, ponieważ was kocham.

 

[Ewangelia Łukasza 6:46  Czemu to wzywacie Mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię?

Ewangelia Jana 14:15  Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.

2 list do Tymoteusza 3:5  Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stroń.

Ewangelia Marka 11:12  Nazajutrz, gdy wyszli oni z Betanii, odczuł głód. A widząc z daleka drzewo figowe, okryte liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz przyszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: Niech nikt nigdy nie je owocu z ciebie! Słyszeli to Jego uczniowie.

Księga Wyjścia 20:2 – 17 Mamy nakaz przestrzegania 10 Przykazań

Mateusza 25:1  Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie! Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.]

 

********  Koniec Proroctwa ********

 

 

Elisabeth:[bierze oddech]. To wszystko! ….. wbiegł tutaj z dyktafonem.

 

Wypowiedziane pod namaszczeniem DUCHA ŚWIĘTEGO przez Apostoł Elisabeth Sherrie Elijah.

Wypowiedziane poprzez gliniane naczynie, ale potężnego wojownika JAHUSZUA. Tak zostało powiedziane, tak zostało zapisane dnia 10 maja 2011 roku. Obrażając większość, błogosławiąc innych. Dziecko, Wojownik i Oblubienica JAHUSZUA ha MASZIJACH / JEZUSA CHRYSTUSA.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]

[email protected]

 

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

 

www.amightywind.com / www.almightywind.com

www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]