Proroctwo 121

CZY JAHUSZUA JEST TYLKO ZBAWICIELEM, CZY JEST ON PANEM BOGIEM WSZECHMOGĄCYM TWOJEGO ŻYCIA?

Wypowiedziane/napisane pod namaszczeniem RUACH HA KODESZ
       przez
Elisabeth Sherrie Elijah 10 maja 2011 roku.
     Zwolnione 29 grudnia 2012 roku.

Opis: Description: Description: Description: http://www.amightywind.com/images/yahushuacross.gif

Słownictwo:

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

Uwaga: BÓG objawia nam Imiona BOŻE OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO i poucza, aby używać ich z szacunkiem w potrzebie podczas, gdy główne oficjalne kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, z kościelnych, z modlitw, z katechizmów oraz zachęcają usuwanie Imion BOŻYCH z nowych Biblii. Imię JAHWEH zastępuje się imieniem `PAN, Pan` a Imię JAHUSZUA ha MASZIJACH zastępuje się greckim imieniem `Jezus Chrystus`.   

Na przyklad, BÓG mówi dzisiaj w Proroctwie 81…”Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM imieniu JAHWEH i używajcie imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”.  Rownież w Biblii BÓG mówi: Księga Wyjścia 3:14-15… “Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: Jestem, który jestem (אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה). I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał Mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓGJakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.”Psalm 91:14… “JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE imię.” Księga Wyjścia 20:7…“Nie będziesz wzywał imienia JAHWEH, BOGA twego, do czczych rzeczy”  Rzymian 10:13, Joel 3:5… “Albowiem każdy, kto wezwie imienia JAHWEH, będzie zbawiony”  

Niestety, Imię BOŻE było i jest usuwane z wiekszosci tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przyklad z King James Version i z New King James Version,  a również, w Polsce, z popularnej Biblii Świętej Tysiąclecia usuwane są imiona BOŻE: …Imię "Jahwe" w I wydaniu (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), zgodnie z decyzją polskiego episkopatu, w większości miejsc imię “Jahwe” zastąpiono tytułem "Pan", z wyjątkiem 21 wersetów (w sumie 23 razy). Imię pozostawiono jednak w przypisach.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis po hebrajsku: יהוה[JHWH] Jod-He-Waw-He. Skrócona forma to „JAH”.  BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej “OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i “OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), a także: “JESTEM KTÓRY JESTEM” (אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה), “BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), El Eljon = BÓG Najwyższy (Rdz 14,18-22);  El Szaddai = BÓG Wszechmocny (Rdz 17,1; Wj 6,3); 

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imie JAHUSZUA oznacza: “JAH zbawia”.  Takie Imie nadali SYNOWI BOŻEMU Maria i Józef na rozkaz BOŻY. Niestety, tłumacze Biblii zmienili to Swięte Imię na rozmaite imiona, w zaleznosci od kraju.  Greccy i polscy tłumacze zmienili Imię SYNA BOŻEGO na “Jezus Chrystus” 

Uwaga! W początkowych Proroctwach, otrzymywanych do roku 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”, imieniem nadanym przez greckich i polskich tlumaczy Biblii Swietej. Po roku 2000 natomiast, to właśnie Imie „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Swiętego BOGA. Jest to prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA i w tym to Imieniu otrzymywane są od tego czasu wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA, zapisanego po raz pierwszy w hebrajskich pismach ewangelicznych, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym imieniu beda przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA i TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ.

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (Zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pror. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, („Szekina Chwały” - okreslenie znane Polsce, jest odmienne od brzmienia, ktore slysza Prorocy), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”); MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pror. 90); KRÓLOWA NIEBIOS (Pror. 90).

YDS – skrót od “YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy, którzy modlą się za Proroka Elisabeth Elijah i tą Misję Ostatniej Szansy.  W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać Modlitewnymi Wybijaczami Demonów lub Modlitewnymi Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA.

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako prorokini i wydającą okrzyk tak, jak w Ew. Św. Mateusza 25:6, czyli okrzyk dla Panien czekających na Oblubieńca, jak i Pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy.  Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez TATUSIA JAHWEH we wczesnych Proroctwach. 

 

Komentarz:

JAHUSZUA wypowiedział to Słowo dla umiłowanej córki w JAHUSZUA, którą diabeł próbował oddzielić od jej duchowego partnera. Z powodu zranień z przeszłości w sferze duchowej istniał wokół jej serca kolczasty drut, który nie pozwalał jej dawać i przyjmować miłości, jednakże to ona musiała poprosić JAHUSZUA, aby usunął ten duchowy kolczasty drut. Nikt inny nie mógł tego dla niej zrobić. Poprzez poniższe piękne, pełne mocy i namaszczone Słowo od JAHUSZUA została ona uwolniona z jarzm i więzów pod warunkiem, że przyjmie to i będzie posłuszna JAHUSZUA. Chwała JAHWEH że tak uczyniła!

Przed nadejściem tego Słowa miała miejsce długa rozmowa telefoniczna z naszą umiłowaną córka w JAHUSZUA. Poniższy dialog miał miejsce tuż przed tym jak zaczęło przychodzić słowo od JAHUSZUA.

Kathrynyah: Drogocenny Władco modlimy się teraz o uzdrowienie serca naszej umiłowanej córki w Imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH, oraz w sprawie serca jej duchowego partnera.

Elisabeth: Słyszę coś teraz, gdy ona się modli. Jedynie ty możesz to zrobić umiłowana córko. Jesteś jedyną osobą, która może to w tej chwili zrobić. Musisz wziąć ten obosieczny miecz – wokół Twojego serca jest drut kolczasty, po to aby ludzie nie mogli zbytnio się zbliżyć, a wtedy ty również nie możesz za bardzo zbliżyć się do nich, gdyż kolczasty drut będzie was trzymał z daleka od siebie. Czy rozumiesz? Tak jak powiedziałaś zrobiłaś sobie kwarantannę, ale jest tam kolczasty drut i JAHUSZUA mówi, że musisz podjąć się tego teraz i musisz sama zobaczyć czy naprawdę potrafisz to zrobić. Zobacz jak odcinasz ten kolczasty drut od twojego serca. Czy możesz to zrobić?

Umiłowana córka w JAHUSZUA: Mogę.

Kathrynyah: Czy możesz to teraz wypowiedzieć.

Umiłowana córka w JAHUSZUA: Ok. Biorę moje Święte, Namaszczone nożyce do cięcia drutu kolczastego i odcinam wszystkie druty w moim sercu, oraz kolce i wszystko cokolwiek powstrzymuje mnie przed zbliżeniem się do innych ludzi, oraz powstrzymuje innych ludzi przed zbliżeniem się do mnie. Daj mi serce mięsiste JAHUSZUA.

Elisabeth i Kathrynyah: Amen!

Kathrynyah: ABBA JAHWEH dziękuję Ci za odpowiedź na te modlitwę. Modle się, aby zobaczyć jak z tego powodu dzieją się cuda w Imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH.

Elisabeth: I modlimy się o tę sama rzecz dla twojego duchowego partnera, ponieważ z nim stało się to samo. Dlatego właśnie jesteście bratnimi duszami. On zrobił to samo. Ma drut kolczasty wokół swojego serca i zamierzam powiedzieć mu tę samą rzecz.

Kathrynyah: Wspaniale.

Elisabeth: Więc nie miałabym tamtego Objawienia gdybyśmy się tak nie pomodliły. Wiemy umiłowana córko, że nadchodzi uwolnienie, teraz jednak następuje jego początek. W porządku?
A więc zamierzam teraz zadzwonić do twojego kochanego duchowego partnera i nie chcę nawet przerywać rozmowy z Tobą, tak bardzo Cię kocham. To nie jest tylko moja miłość.

Elisabeth zaczyna mówić w Świętych Językach.

 

****** Proroctwo ******

 

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Komentarz: Koniec Wstępnego Słowa.)

 

Moja umiłowana córko, tego wieczoru sprawiłaś MI przyjemność, gdy wyrzekasz się swojej cielesnej natury i mówisz: „Nie chcę, aby stało się to moim sposobem, ale chcę aby działo się według TWOJEGO sposobu, JAHUSZUA. Nie będę szła swoją ścieżką, lecz jestem zdecydowana kroczyć TWOJĄ Ścieżką, JAHUSZUA”.

Jestem z ciebie zadowolony, moja umiłowana, gdyż prawdą jest, że nikt nie może cię kochać tak jak JA. Nie wątp jednak w to, że włożyłem w innych MOJĄ Miłość do ciebie. A o ile bardziej uczynię to przez twojego własnego partnera duchowego, jeżeli razem pozwolicie MI objawiać tę Miłość przez was oboje.

Cokolwiek szatan zwalczał tak bardzo - czy nie rozumiecie, MOI umiłowani, jakie to wspaniałe, że jest MOJĄ wolą, aby się to dokonało? Ponieważ on wyłącznie walczy przeciwko MOIM planom. Dąży on do podzielenia tego, o czym powiedziałem, iż chcę, aby było złączone.

Lecz nie będę działał wbrew woli żadnego z was dwojga. Nie pozwolę również dłużej, aby ta sprawa dzieliła to sanktuarium – słuchajcie swojej duchowej matki. Ponieważ w jedności się ostoicie, a podzieleni upadniecie. Pozostańcie zatem zjednoczeni. Potrzebujecie siebie nawzajem. Nie wiecie, co stanie się w tym roku.

Moja umiłowana córko, to JA włożyłem tamte Słowa w twoje usta: „Zostaję w Arce, bo tutaj jestem bezpieczna”. Nie oznacza to, że sztormy nie będą uderzać w drzwi i próbować was zatopić, ale chodzi o to, że JA JESTEM w Arce z wami. Nie pozwolę, aby sztormy was zatopiły.

Szatan boi się, kiedy modli się jedno z was. O ile zaś bardziej, gdy wszyscy, których tam zgromadziłem, modlą się razem, gdyż każda z tych osób jest namaszczona.

Wciąż jednak muszę powiedzieć to: Nikt z duchem buntu nie może pozostać, gdyż bunt jest jak forma czarownictwa. Jeśli ktokolwiek mówi „Ma być tak, jak ja chcę”, będę musiał go odesłać, aby poszedł swoją własną drogą, gdyż jest to jak trąd. A zatem, MOJA kochana córko, ty walczyłaś z duchem buntu. Wy wszyscy walczycie z duchem buntu i wiecie tylko, że przez MOJE Imię, MOJĄ Krew możecie wygrać tę bitwę przeciwko duchowi buntu.

Szatan jest pierwszym, który się zbuntował. Lucyfer powiedział, że chce, aby działo się według jego woli. Teraz on próbuje zdeprawować okropnym smrodem ducha buntu tych, którzy są MOIMI dziećmi, a przez tego jednego ducha może przyjść legion demonów, aby torturować, opętać, gnębić.

Nie wpuszczajcie ducha buntu! Gdy go zobaczycie, wyrzućcie go! Śmiejcie się diabłu w twarz! Zobaczycie, zobaczycie, zobaczycie! I dotyczy to wszystkich należących do JAHUSZUA Wybijaczy Demonów (YDS), do których wypowiadam to Słowo: „Śmiejcie się diabłu w twarz!”

„Badajcie ducha, który mówi” – oznacza to, aby trzymać każdą myśl na uwięzi.

Czy JA, JAHUSZUA, wypowiedziałbym takie słowa?

Czy JA, JAHUSZUA, dałbym wam takie myśli?

Zobaczycie, Moje Skarby, jak wiele razy będziecie musieli przyznać, że to było albo z waszego ciała, albo był to szatan. W każdym razie jednak, gdybym JA tego nie wypowiedział, to nie przyjmujcie tego. Och, jakże was kocham; dałem wam tak wiele i mam dla was o wiele więcej, jeśli tylko zechcecie MI zaufać.

Synu, wyrzeknij się swojej dumy. Bądź chętny, aby odciąć te kolczaste druty z twojego serca, gdyż jest MOIM pragnieniem połączyć was dwoje, abyście posługiwali ramię w ramię. Jest MOIM pragnieniem użyć wszystkich tych par, aby posługiwały innym parom.

Wy wszyscy zostaliście przyprowadzeni MOJĄ własną ręką. Wszyscy cierpieliście ze względu na MOJE Imię. Wszyscy walczyliście razem, śmialiście się razem, płakaliście razem. Zainwestowałem tak wiele. Ani jedna osoba nie przyszła do tego Sanktuarium przypadkiem.

Począwszy od tej nocy, jeśli wszyscy tylko będą posłuszni, to JA, JAHUSZUA, przyciągnę tam dusze.

MOJA ukochana córko, żadna miłość nie może dać takiego spełnienia jak MOJA, ale pozwól MI kochać Cię poprzez innych. Nie myśl nigdy, że kiedy dwoje partnerów duchowych łączy się, to ma miejsce coś doskonałego, gdyż na ziemi nie ma doskonałości w relacji, chyba że JA, który przemawiam, manifestuję się; chyba, że to MOJA Miłość objawia się w połączeniu z waszą miłością. Sami z siebie będziecie wypowiadać słowa nienawiści; sami z siebie będziecie wypowiadać słowa zranienia; sami z siebie jesteście samolubni.

Wyrzekajcie się waszych własnych zachcianek i patrzcie na drugą osobę MOIMI Oczami.

Nie będę tolerował jakiegokolwiek braku szacunku w stosunku do Oblubienicy.

Nie lekceważcie siebie nawzajem, gdyż płacicie taką cenę, aby należeć do MNIE.

Wszyscy macie to samo pragnienie, aby być MOJĄ Oblubienicą, aby mieć takie świadectwo jak Enoch, abym mógł przyciągnąć was do MOJEGO Boku.

Przebaczajcie tak, jak JA wam przebaczam. Weźcie gumkę do wycierania. Niech grzechy innych nie będą zapisane atramentem, niech będą zapisane ołówkiem. Teraz zetrzyjcie je. Zobaczcie samych siebie, jak wycieracie je, jakby nigdy ich nie było. Czy nie w ten sposób JA zmazuję wasze grzechy MOJĄ przelaną Krwią, odsuwając je tak daleko, jak jest wschód od zachodu? Czy mówię do was: „Pamiętaj, tego i tego dnia, w tym czasie i o tej godzinie zgrzeszyłeś przeciwko MNIE”? Nie prowadzę rejestru, kiedy szczerze powiecie „przebacz mi” i ukorzycie się i będziecie pokutować, nawrócicie się i odwrócicie od tego zła.

Przestańcie być dziećmi i mówić: „Ja tak chcę”. 

Czy JA tak postępowałem?

Czy nie dałem przykładu nawet idąc na krzyż?

Czy nie powiedziałem: „Och ABBA, niech się dzieje wola TWOJA, jednakże jeśli to [nie] jest możliwe i ten kielich nie może mnie ominąć - chcę, aby TWOJA wola się działa, a nie MOJA” (Mateusza 26:39) – oto sekret bycia nazwanymi Oblubienicą.

Nikt nie jest MOJĄ Oblubienicą, jeżeli nie potrafi dobrze tego zrozumieć.

Jeśli ktoś nie potrafi wyrzec się ciała, jak może chodzić w DUCHU?

Jak może słyszeć drogocennego DUCHA ŚWIĘTEGO, który mieszka w was, jeśli zakrywacie wasze uszy i zakrywacie wasze oczy mówiąc: „Nie chcę słyszeć, co TY masz do powiedzenia i nie chcę wiedzieć, co chcesz mi pokazać. Nie chcę mówić, co TY chcesz, abym mówił, nie chcę iść tam, gdzie chcesz, abym poszedł. Nie chcę robić tego, co każesz mi robić” - zatem odejdź ode MNIE, nie jesteś MOJĄ Oblubienicą!

Właśnie tak, powiedziałem to. Na ile sposobów muszę mówić: „Odejdźcie ode MNIE wy, tak zwana nieposłuszna oblubienico”? Świat nie chce tego słyszeć; zorganizowane kościoły nie chcą tego słyszeć.

Nie jestem tylko tamtym Ofiarnym BARANKIEM. Nie jestem po prostu Miłością waszego życia!

Należy również czuć przede MNĄ bojaźń!

Nie chcecie nigdy zakosztować Gniewu BARANKA! (Objawienie 6:16).

Kocham was wystarczająco, aby ostrzegać.

Nadejście dni zagłady jest bliskie. Nie chcecie być pozostawieni. Nikt nie może równać się z Miłością jaką mam dla was, a MOJA Miłość jest Miłością OJCA i MOJA Miłość jest Miłością RUACH ha KODESZ. MY jesteśmy całkowicie połączeni.

Nikt nie może porównywać się z NASZĄ Miłością do was, ale nie dajcie się zwieść, ponieważ nikt też nie może porównać się z NASZYM Gniewem.

Nie chcą tego nauczać, więc wzbudziłem tę Misję, aby to ogłaszała. W każdego z MOJEJ Oblubienicy wkładam lęk przed obrażeniem MNIE, kiedy pokutują i nawracają się, robią to ze łzami, mówią: „JAHUSZUA, nie chcę CIĘ ranić”.

Ci wrogowie mówią: „Nie możesz grzechem odpędzić łaski”. Wrogowie kłamią. Oni ciągle wystawiają MNIE na próbę, raz za razem. Mówią: „Skoro możemy robić cokolwiek, chcemy zrobić to teraz. Chodzi tylko o krzyż. Nie wolno ci mnie osądzać. Nie możesz mi mówić, że moja dusza jest zgubiona”.

I oni nawet MNIE nie znają.

To litera zabija, a DUCH daje życie.

Oni nawet nie mają DUCHA! DUCH ŚWIĘTY nie przebywa w ich wnętrzu. Przeczytali Słowa, zapamiętali je, próbują twierdzić, że jestem Zbawicielem, mówią jednak: „Ale mam Cię gdzieś jako Władcę!” Twierdzą: „Nie chcę żadnego pana nade mną! To moje życie i zamierzam żyć tak jak chcę! Och, ale kocham Cię, Jezu. Och, ale wielbię Cię! Jan 3:16! Zobacz, tu jest napisane, że wszystko co muszę zrobić, to po prostu uwierzyć. Nie muszę być posłuszny! Misjo Amightywind, precz ode mnie! Mogę grzeszyć jak chcę - kim jesteście, żeby mi mówić? Nie chodzi o to, co robię; chodzi o to, co zrobił Jezus. Nikt nie może być sprawiedliwy. Widzisz, tu jest napisane: „Wszyscy zgrzeszyli i brak im Prawości BOŻEJ.”  (Rzymian 3:21-26)

Jednakże mówię wam, że modlitwy sprawiedliwych mogą wiele (List Jakuba 5:16), gdyż jesteście sprawiedliwi przeze MNIE.

Jesteście jak Dawid i kiedy zgrzeszycie przeciwko MNIE nieświadomie [i kiedy zdacie sobie z tego sprawę], szybko pokutujecie. Nie boicie się pokutować. Wiecie, że mówię wam, iż okazywać MI miłość oznacza być MI posłusznym (Ew. Jana 14:15). Mówię wam to i nikt inny nie chce tego nauczać, więc będę głosił to przez to gliniane naczynie. Nie mogę tylko być ZBAWICIELEM, muszę być waszym PANEM, BOGIEM WSZECHMOGĄCYM – to wszystko jest razem jako jedność. Dlatego właśnie ta Misja jest oddzielona. Nie jest tylko posłana do tych, którzy korzystają z ostatniej szansy. Nie jest tylko wykorzystywana jako piec TEGO, który oczyszcza metale. Jest posłana do tych, którzy są wezwani, aby być MOJĄ Oblubienicą.

Nawet dziś wieczorem widzicie, jak wyszło Słowo. Elisabeth nie mogła do ciebie zadzwonić w swoim czasie, ponieważ nie było jeszcze Słowa. Musiałem dać jej sen, musiałem wypowiedzieć Słowa, które powiedziałem tego wieczoru.

Moja umiłowana córko, musiałaś je przyjąć. Musiałaś wyrzec się swojego ciała i powiedzieć: „Pragnę to zrobić sposobem JAHUSZUA” i uczyniłaś tak i wypowiedziałaś te słowa, a ze względu na ciebie, moja kochana córko, przyszło to Słowo. Jednakże JA wiedziałem, że ono wyjdzie. W zeszły weekend nie był na to jeszcze czas. Nie był to czas, aby to Słowo zostało zrodzone. Pozwoliłem zatem, aby telefony przestały działać.

Poza tym, Elisabeth, ty byłaś tak zdesperowana, że chciałaś po prostu mieć to za sobą, oczekując najgorszego. Kiedy poddałaś myśl w niewolę, sądząc, że nadejdzie najgorsze, najgorsze jednak nie nadeszło, lecz przyszło najlepsze, a ty w jakiś sposób związałaś się z twoją córką przez łzy, drut kolczasty został przecięty, a ona pragnie swojego partnera duchowego, gdyż JA włożyłem tam to uczucie, ponieważ dałem jej partnera duchowego. Nie ma innego.

Teraz JA namaszczę twoje usta, abyś przemawiała do tej drugiej połowy. Pamiętaj, MÓJ skarbie, MÓJ szlachetny kamieniu jak żaden inny, gdyż wy wszyscy połyskujecie w różnym stopniu.

Wszyscy z was, wy wszyscy połyskujecie. Niektórzy muszą być polerowani, a sposób, w jaki ich poleruję to łzy, łzy, łzy, cierpienie i trud. Popatrzcie na bryłkę węgla - jak mocno musi być ściskana, zanim zamieni się w diament. Wy wszyscy, wy wszyscy, wy wszyscy byliście ściskani tak mocno, ale nie działo się to na próżno. Wszystko to zostało wypowiedziane tej nocy, ponieważ miałem trójkę, która była posłuszna. Elisabeth, ty usłyszałaś MÓJ Głos, gdy spałaś. Kathrynyah, ty byłaś przy Elisabeth, aby pomóc zwiększyć Namaszczenie. Umiłowana córko, nie wypowiem Twojego imienia, lecz Ty wiesz, kim jesteś. Musiałaś to przyjąć, musiałaś otworzyć swoje serce. Musiałaś pragnąć usłyszeć Słowa, jakie miałem do powiedzenia, musiałaś być przygotowana. Kocham cię.

Kocham każdego z was. Ci, którzy jesteście należącymi do JAHUSZUA Deptaczami Demonów, wy tak wiele dla MNIE znaczycie. Odziedziczyliście po MNIE Imię! Dałem wam waszą własną piosenkę („I’m Going to the Enemy’s Camp” - „Idę do obozu wroga”). Idziecie bowiem do obozu wrogów i zabieracie z powrotem to, co ukradł diabeł, a tej nocy, córko, ty odbierasz wszystko, co ukradł diabeł, ponieważ szatan jest pod twoimi stopami, wrogowie są pokonani.

Nie kieruj się tym, co widzą twoje oczy. Nie macie pojęcia, co zrobiłem obozowi wroga. Jesteście tak szczególni – ci, którzy pozostają w szeregach należących do JAHUSZUA Deptaczy Demonów i ci, którzy mają przyjść. Jesteście tak bardzo szczególni, że wysłałem Świętych Aniołów, aby ogłosili narodziny tej specjalnej gałęzi Misji, a wrogowie szydzą i naśmiewają się, oraz mówią : „Nikt nie może być Święty”. Osądzają was z powodu tego, kim są, gdyż nie ma w nich Świętości. Oni nie pragną Świętości, nie pragną słyszeć MOJEGO Głosu. Zakrywają swoje uszy, gdy to słyszą i obrzucają tę Prorok wszelkimi wyzwiskami, tak samo każdego, kto powtarza Słowa, które mówię.

Ale nie wy, MOI umiłowani, nie prawdziwa Oblubienica – wy znacie MOJE Słowa. Rozpoznajecie je, a JA was kocham. I wielkie, wielkie, wielkie, wielkie, wielkie są wasze nagrody w Niebie. Wszystko co musicie zrobić to zwyciężyć.

Bądźcie zwycięzcami i ujmijcie w niewolę każdą myśl. A gdy usłyszycie myśl, o której wiecie, że nie jest ode MNIE, oraz głos, który nie jest ode MNIE, weźcie to, jakbyście chwytali to rękoma i w Imieniu JAHUSZUA zgańcie tego kłamliwego, zwodniczego ducha! Zgańcie szatana i sami zobaczcie, że ta myśl zamieniła się teraz w demona, który ją przysłał i odetnijcie jego dłonie MOIM Obosiecznym Mieczem, odetnijcie to! Wyrzućcie to i odrzućcie precz, oraz powiedzcie: „Nie chcę żadnych twoich kłamstw, szatanie”.

Albowiem plany, jakie mam dla was są na dobre, a nie na złe.

Wszyscy, którzy słyszycie MÓJ Głos - to dotyczy też Gości - wzywajcie MNIE, ufajcie MI! Nie polegajcie na własnym zrozumieniu, lecz na wszystkich waszych drogach uznajcie MNIE, a JA pokieruje waszą ścieżką. Ufajcie MI! Przestańcie postępować waszym sposobem i czyńcie to sposobem MOIM, waszego PANA, waszego ZBAWICIELA, waszego MISTRZA, waszego WŁADCY. Nie stracę ani jednego! Znam każdego, którego imię jest zapisane w Księdze Życia BARANKA przed założeniem tej ziemi i nie stracę ani jednego imienia.

Wrogowie zatem przychodzą i odchodzą, judasze przychodzą i odchodzą, gdy wy robicie wszystko, co możecie, walicie głową w mur, lecz nie możecie sprawić, by dana osoba padła przede MNĄ na kolana i przyznała, że nie tylko mam być jej ZBAWICIELEM, ale mam być też jej PANEM. Jeżeli będziecie podążać swoimi własnymi drogami, to zaprowadzą was one prosto do piekła, dlatego JA jestem WSZECHMOGĄCYM BOGIEM, JEDNORODZONYM SYNEM JAHWEH, a wy macie MNIE naśladować, a nie iść swoją drogą.

Właśnie przyszedłem na ten świat, abyście podążali MOIMI Śladami.

To są zatem Słowa, które mam wam do powiedzenia, nieoczekiwany dar dla MOICH Drogocennych Wybijaczy Demonów, gdyż sprawiacie MI przyjemność, jestem z Was zadowolony, jestem z was zadowolony. Pracujecie tak ciężko na tym polu żniw. Robotników jest tak mało, ale wy się nie skarżycie. Elisabeth mówi: „To musi być zrobione i tamto musi być zrobione”, a nikt z was nie narzeka. Przykładacie swoją rękę do pługa i bez względu na to, co na was przychodzi, jesteście zwycięzcami! Jedynie zwycięzcy są należącymi do JAHUSZUA Wybijaczami/Deptaczami Demonów! Pamiętajcie to. Ci, którzy zawodzą, nie mogliby dorosnąć do tego poziomu.

Zostawiam was więc z tymi Słowami, aby były dla was błogosławieństwem.

Kocham was. Już niedługo was zobaczę. Tylko trzymajcie się mocno rąbka MOJEJ Szaty, nie puszczajcie!

Bez względu na to co zobaczycie na tym świecie, nie puszczajcie!

Trzymajcie się mocno!

Nie pozwólcie, aby duch religii ukradł to, co wam dałem!

 Nie pozwólcie, aby duch wątpliwości lub zmartwienia, strachu czy paniki ukradł to, co wam dałem!

Żadna religia was nie zbawi! Żadna, żadna, żadna!

Jedynie pełna miłości i posłuszeństwa relacja z JA, JAHUSZUA ha MASZIJACH, zbawi wasze dusze!

Dziękuję Ci, Córko. Dziękuję Ci za wzbudzenie namaszczenia w tej MOJEJ Pannie Obwieszczającej. Wiem, Elisabeth, że wahałaś się nawet, aby wypowiedzieć tamte słowa, gdyż tamte słowa zostały skażone kłamstwami szatana,[wcześniejsze słowa w proroctwie, które wypowiadane są przez wrogów] lecz ty jesteś MOJĄ Panną Obwieszczającą, a Słowa i Proroctwa rozbrzmiewają po tym świecie. A ty, szatanie, wiesz to – nie możesz tego powstrzymać, ponieważ JA to zarządziłem.

Proroctwa będą tłumaczone na więcej języków. MOJA córko, tej nocy namaściłem cię w nowy sposób. Obdarzam cię teraz namaszczeniem nowego serca, kolczasty drut został odcięty. Nie pozwól, aby kiedykolwiek znowu wyrósł. Nigdy nie patrz wstecz, patrz tylko przed siebie i gdy dalej będziesz wyrzekać się swojej woli, gdy dalej będziesz ujmować w niewolę każdą myśl, każde pragnienie, patrzeć czy to jest ode MNIE, to będziesz wzrastać w namaszczeniu RUACH ha KODESZ - i dotyczy to wszystkich, którzy teraz słuchają tego Słowa.

 

********  Koniec Proroctwa ********

 

Komentarz Elisabeth:

Elisabeth: (wzdycha) To wszystko! Czuję się jakbym nie oddychała cały ten czas. To Niebiańskie powietrze.

Wypowiedziane pod namaszczeniem DUCHA ŚWIĘTEGO przez Apostoł Elisabeth Sherrie Elijah.
Wypowiedziane poprzez gliniane naczynie, ale potężnego wojownika JAHUSZUA. Tak zostało powiedziane, tak zostało zapisane dnia 10 maja 2011 roku.

 

Email Address:

[email protected]

[email protected]

 

Strony internetowe

Język angielski

www.amightywind.com

www.almightywind.com

Język polski

http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/polishindex.htm