Proroctwo 120

NIE PODDAWAJCIE SIĘ! NIE REZYGNUJCIE! PROROCTWO ODNOWY WYPOWIEDZIANE W ŚWIĘTA SUKKOT DO TŁUMACZA NA JĘZYK HEBRAJSKI, DO ŻYDÓW MESJAŃSKICH I DO WSZYSTKICH WIERZĄCYCH

Otrzymane 19-go października 2011 roku, w 6-tym dniu Święta Sukkot – według Kalendarza Księżycowego opartego na nowiach księżyca (nowe światło/nowy sierp księżyca).

  

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:
JA ostrzegłem was dawno temu, Elisabeth, zanim jeszcze powstała ta Misja, aby nie nazwać jej imieniem mężczyzny lub kobiety! JA włożyłem to w twego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twych ust! To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH HA KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już upadło. To ma miejsce dzięki Wiatrowi SZIKHAINJAH CHWAŁY, który dmucha poprzez tę Ziemię – Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie dzieje się przez twój oddech, bo w przeciwnym razie by zawiodło. (Księga Izajasza 42:8)

**********

 

Słownictwo:

JAHWEH / JAH – imię ŚWIĘTEGO BOGA OJCA w języku przekazanym prorokom w Biblii Świętej (Zapis fonetyczny). BÓG OJCIEC jest również nazwany w Biblii Świętej OJCEM (Ew. Św. Mateusza 23:9) i OJCEM ŚWIĘTYM (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11). Jednakże początkowe Proroctwa do roku 2000 były otrzymywane z Imionami rozpowszechnionymi wśród Chrześcijan, tzn: zapisywane po angielsku jako YHWH, YAHWEH podczas gdy prawidłowe brzmienie po angielsku powinno być zapisane YAHUVEH/YAHVEH. W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane jako: DŻEHOWA, a zapisywane, jako JEHOVA, lub JEHOWA w języku polskim. Czyli po 2000 roku BÓG OJCIEC, SYN BOŻY i DUCH ŚWIĘTY objawiają światu prawdziwe Święte Imiona, zgodne z wymową po hebrajsku, a w polskim zapisie: JAHWEH, JAHUSZUA, RUACH HA KODESZ.

JAHUSZUA – hebrajskie, prawdziwe Imię ŚWIĘTEGO PANA JEZUSA, SYNA BOŻEGO (Zapis fonetyczny, czyli według brzmienia w otrzymanych Proroctwach). Tak GO nazywano na polecenie PANA BOGA w domu, w Nazarecie i w Izraelu. Oznacza: JAH zbawia, czyli BÓG OJCIEC zbawia.


JAHUSZUA HA MASZIJACH – to znaczy JAHUSZUA MESJASZ – tak to Imię jest wymawiane we wszystkich językach, ale pisownia różni się w zależności od języka. Początkowe proroctwa do roku 2000 były otrzymywane z imieniem Jezus Chrystus (w języku angielskim Jesus Christ - wymawiane „Dzizes Kraist”), które pochodzi z tłumaczenia greckiego.
Natomiast po roku 2000 prawdziwe Imię zgodne z zapisem hebrajskim – JAHUSZUA HA MASZIJACH – zostało objawione światu i w tym Świętym Imieniu są otrzymywane wszystkie dzisiejsze Proroctwa.

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA i TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ.


RUACH HA KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku Biblii Świętej (Zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Hebrajskim określeniem DUCHA ŚWIĘTEGO jest również SZIKHAINJAH CHWAŁY, a z wcześniejszego Proroctwa: MAMA SZIKHAINJAH CHWAŁY, MĄDROŚĆ i MAMA MĄDROŚĆ, ŚWIĘTA MATKA, KRÓLOWA NIEBIOS, IMMAJAH – jest to Imię DUCHA ŚWIĘTEGO w brzmieniu hebrajskim, które zostało objawione prorokini Elisabeth Elijah przez DUCHA ŚWIĘTEGO.

YDS – skrót od “YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy, którzy modlą się za Proroka Elisabeth Elijah i tą Misję Ostatniej Szansy. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać Modlitewnymi Wybijaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA(Wojownikami JAHUSZUA, którzy w modlitwie stąpają po demonach/depczą demony i po ich modlitwach demony są związane i usunięte do więzienia dla demonów lub zniszczone, Ew.Łukasza 10:19).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako prorokinię i wydającą okrzyk tak, jak w Ew. Św. Mateusza 25:6, czyli okrzyk dla Panien czekających na Oblubieńca, jak i Pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy.  Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczająca w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH we wczesnych Proroctwach. 

Komentarz Elisabeth:

Na tym Proroctwie jest namaszczenie odnowy, mocy, odwagi, a więc jeśli jesteście zmęczeni i wyczerpani walkami, pozwólcie JAHUSZUA odnowić was tym Proroctwem Odnowy, danym w Święta Sukkot i skierowanym do wszystkich, którzy czczą JAHUSZUA i żyją świętym życiem.

Na tym Proroctwie jest namaszczenie ku odnowieniu umysłu, ciała, duszy i ducha, zdrowia, finansów i wszystkich innych aspektów! Wychwalamy CIEBIE, ABBA JAHWEH, za namaszczenie na tym Proroctwie, które zerwie jarzma i więzy, dla TWOJEJ Chwały, Czci i Honoru. 

Wszyscy nowonarodzeni, napełnieni DUCHEM ŚWIĘTYM wierzący, którzy czcza, służą i są posłuszni JAHUSZUA/JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, WSZECHMOCNEMU PANU BOGU, ZBAWCY, wszyscy prześladowani, znieważani, odrzucani, znienawidzeni, ci, którzy jesteście zmęczeni tym, że zło jest uważane za coś do przyjęcia, a dobro jest nazywane złem – nie rezygnujcie, Święci Orędownicy Modlitewni, Oblubienico JAHUSZUA. Nie rezygnujcie nawet wtedy, gdy stresy i problemy tego świata powodują, że czujecie się przytłoczeni, kiedy szatan atakuje, kiedy wrogów jest więcej! Nie poddawajcie się! Nie rezygnujcie! Ten świat nie jest naszym domem! Nie odrzucajcie wiary w Imię JAHUSZUA! Odniesiecie zwycięstwo! 

To odnowi wiele bojowych oddziałów, które zostały tak bardzo pobite. Morale tych oddziałów musi być podbudowane. W Izraelu nie ma tolerancji dla tych, którzy wierzą w JAHUSZUA i podążają za NIM. Elisabeth mówi: „Potrzeba było prześladowanego Żyda, aby móc wzbudzić namaszczenie w tym prześladowanym Żydzie."” Jeśli jesteście zmęczeni i pobici, to proszę przeczytajcie i posłuchajcie. Jest w tym Namaszczenie Odnowy. W Słowie mówionym jest większe Namaszczenie. Proszę was, abyście posłuchali nagrania audio na filmie, lub abyście czytali na głos, jeśli możecie.

Proszę zwrócić uwagę na to, że na końcu stał się cud z dyktafonem. Baterie posiadały tylko tyle energii, aby nagrać samo przychodzące Proroctwo. Gdyby rozmowa telefoniczna była nagrywana od początku, nie zostałoby nagrane cale Proroctwo. Jednak chwała JAHUSZUA, że nagrywanie rozpoczęło się w doskonałym czasie JAHWEH i nagrane zostało cale Słowo!

Nagranie zaczyna się w tym miejscu:

Elisabeth: „ Twoje stopy. Chcę to powtórzyć: widzę twoje stopy i JAHUSZUA mówi, że gdziekolwiek stąpasz, to na podeszwach twoich butów i twoich stóp jest Krew JAHUSZUA, gdyż ty idziesz po JEGO śladach. ON chodzi w twoich butach i Namaszczenie RUACH HA KODESZ jest na tobie, na samym twoim obliczu, na twojej twarzy; jest w twoich oczach.”

 

Koniec komentarza.

 

******* Proroctwo *******

 

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec wstępu.

Jestem z ciebie zadowolony, MOJE dziecko. Nie wahaj się nazywać MNIE PANEM BOGIEM WSZECHMOCNYM, gdyż MÓJ DUCH jest wewnątrz ciebie. Ty jesteś MOJA! Jesteś obmyta we Krwi! Jesteś wykupiona Krwią i jesteś MOJA: umysł, ciało, duch i dusza należą do JAHUSZUA HA MASZIJACH! JA jestem twoim MESJASZEM!

(Komentarz: Elisabeth mówi: „O, jest mi gorąco!”.)

A teraz wypełniam cię od czubka głowy aż po podeszwy Nowym, Świeżym Olejem z Nieba, abyś chodziła w większym Namaszczeniu, abyś mówiła z większą odwagą jak Jan Chrzciciel. Daję ci do jedzenia Świeżą Mannę z Nieba.

Jesteś MOJĄ Umiłowaną! MOJA umiłowana należy do MNIE! O, mój skarbie, pomóż MI, pomóż MI, pomóż MI! Odżywiaj MOJE Baranki i Owieczki, pracuj u boku tego Proroka, gdyż czas jest tak bliski!

Ziemia w Izraelu jest przesiąknięta MOJĄ KRWIĄ. Wystarczy kropla, aby zmyć grzechy. 

Dziękuję ci, że nie wstydzisz się MNIE! Dziękuję ci, że jesteś chętna cierpieć prześladowania dla MNIE! Dziękuję ci, że MNIE zaakceptowałaś, chociaż to oznacza, że odwróci się od ciebie twoja własna rodzina, ci z twojej własnej krwi, ale nie z MOJEJ Krwi! Rodzina, w której płynie MOJA KREW przyjmuje ciebie, podczas gdy sprawiłem, że ten Prorok, twoja siostra, zadzwoniła dzisiaj do ciebie! Rodzina, w której płynie MOJA Krew, ci którzy czynią wolę OJCA Niebiańskiego, obejmują, miłują i uznają ciebie za to, kim jesteś we MNIE! Pamiętaj o tym zawsze!

Miłuję ciebie i dziękuję ci - tak, twój WŁADCA BÓG, twój ZBAWICIEL, twój MESJASZ miłuje ciebie! Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy nie pozwól nikomu, aby ci to odebrał! 

Mówię do ciebie w cichości nocy, daję ci objawienia i otrzymasz większe objawienia! Pamiętaj, MOJA kochana, że judasze przyjdą i judasze odejdą. JA miałem MOICH judaszy, ty masz swoich, Elisabeth ma swoich. 

Wszyscy, wszyscy, wszyscy, którzy podążają za MNĄ, jeśli nie są prześladowani w MOIM Imieniu, to niech lepiej postawią sobie pytanie: „Dlaczego nie?”. Gdyż sługa nie jest większy od swojego MISTRZA. Nie każdy MNIE miłuje, nie oczekujcie więc, aby wszyscy was miłowali, jako że JA wciąż jestem prześladowany. 

Na tym świecie jestem bardziej nienawidzony, niż miłowany, bardziej jestem wyszydzany, niż akceptowany, ale JA zapłaciłem tę cenę na Kalwarii! 

Izraelu, och, Izraelu, jak długo, jak długo, jak długo, jak długo muszę czekać na ciebie, abyś MNIE zaakceptował, abyś MNIE miłował? Och, ja wiem jak długo to potrwa i wiem, jaką cenę zapłaci Izrael i cena ta będzie tak ogromna, ponieważ oni są obciążeni większą odpowiedzialnością – ponieważ JA chodziłem po ulicach Jerozolimy. Kraina ta jest przesiąknięta MOJĄ Krwią, MOJĄ Krwią, MOJĄ Krwią. 

Och, jak JA się smucę, jak jestem rozżalony!

Ale istnieje resztka, naprawdę mam resztkę, JA zawsze mam resztkę! Jest ich niewielu, ale należą do MNIE! I tak, jak mam was, tak są inni w Izraelu i są rozproszeni po całym świecie. Powstaną i będą bronić oraz bronią tego, co jest Święte, odsłaniają i ganią to, co jest nieprawe, oraz ostrzegają, że fałszywy mesjasz jest w drodze – ale nie stanie się to, dopóki nie zabiorę MOJEJ prawdziwej Oblubienicy. 

Więc wykorzystuję tę chwilę, by powiedzieć: Dziękuje ci! Posłałem tego MOJEGO Proroka, by powiedziała: Dziękuję! Nie ma ani jednej łzy, którą przelałaś ze względu na MOJE Imię, która nie byłaby przechowywana w Niebie w cennej, ozdobionej wszelkiego rodzaju szlachetnymi kamieniami fiolce. To wam powiadam, MOI umiłowani, MOJA Oblubienico: im większe prześladowanie, tym mocniejszy jest aromat w tych fiolkach z waszymi łzami. To jest ofiara dla MNIE, waszego MESJASZA, waszego Niebiańskiego OJCA i drogocennej RUACH HA KODESZ.

Och, jak długo, jak długo, jak długo, jak długo, jak długo, jak długo czekałem, aby móc objąć MOJĄ Oblubienicę!

Ale już niedługo, już niedługo będziecie w MOICH Ramionach! Usłyszycie MÓJ Głos!

Tylko nie poddajcie się! Nie rezygnujcie, gdyż tak daleko zaszliście! Nie poddajcie się! Nie rezygnujcie! Nie idźcie na kompromis z kłamstwami tego świata!

Im więcej świat mówi wam, że nie jesteście świętymi, wiedzcie, że jesteście!

Im więcej drwią i naśmiewają się, ponieważ jesteście posłuszni prawom Tory, wiedzcie, że jesteście MOIMI! Im więcej bronicie Szabatu, tego Szabatu i mówicie, że to nie jest niedziela, wiedzcie tylko to, że jesteście MOIMI.

Nie poddawaj się! Nie rezygnuj! Chociaż prześladowania są tak ciężkie i chociaż będą cięższe, pamiętaj, za czyje Imię jesteś prześladowana, pamiętaj, za kogo jesteś znienawidzona! 

Och, oni posłużą się twoim imieniem, będą je profanować i mówić wszelkie złe rzeczy przeciwko niemu, ale tak naprawdę to nie twojego imienia nienawidzą, lecz TEGO, kogo reprezentujesz, tego kim jesteś we MNIE. To dotyczy tych Przekazów, które dajesz, a które przychodzą prosto z Nieba. Nie poddawaj się zatem! Nie rezygnuj, gdyż JA zemszczę się na tych wrogach i oni będą modlić się, aby te góry ukryły ich przed TYM, który siedzi na Tronie i ŚWIĘTYM BARANKIEM, który został zabity, ukrzyżowany i zmartwychwstał – JAHUSZUA HA MASZIJACH to MOJE Imię! 

Mówię ci: Nie poddawaj się i nie rezygnuj, gdyż JA JESTEM z tobą!

Dosięgnij MOICH ludzi, dotrzyj do MOICH ludzi! Nie tylko mówię do ludzi w Izraelu, ale mówię do ludzi na całym świecie. Dosięgnij MOICH ludzi! Dalej karm MOJE Owce i Baranki! W dalszym ciągu nie wstydź się swojego świadectwa, gdyż twoje świadectwo nie dotyczy tego, kim jesteś – twoim świadectwem jest to, kim JA JESTEM w tobie! To jest to, czego diabeł nienawidzi! To jest to, czego nienawidzą twoi wrogowie! 

Ale samo to świadectwo dowodzi, kim JA JESTEM, gdyż JA odmieniam życie! Wielkie, wielkie, wielkie, wielkie, wielkie, wielkie, wielkie są nagrody w Niebie dla tych, którzy byli gotowi poświęcić swoją reputację i imię, którzy byli chętni znosić prześladowania ze względu na MOJE Imię! Wielkie, wielkie, wielkie, wielkie nagrody czekają na was w Niebie!

Zobaczycie, MOI umiłowani, zobaczycie MOJĄ Chwałę, MOJĄ Chwałę, MOJĄ Chwałę. Zobaczycie na własne oczy! Już niedaleko!

Nie bądźcie zniechęceni, gdy zobaczycie jak ci, którzy wyznaczają daty, przychodzą i odchodzą. Tylko słuchajcie, a zobaczycie. Przyjdą do was nowe objawienia. Popierajcie się wzajemnie! To nie jest czas, aby działać w pojedynkę. Gromadzę MOJĄ Oblubienicę z jednego końca świata aż po drugi poprzez Internet! W przeciwnym razie wy dwie, które teraz rozmawiacie, nie spotkałybyście się. A jednak jest tak, jakbyście były w tym samym pomieszczeniu, gdyż jesteście takiego samego Ducha.

Będziesz wiedziała, kto należy do MNIE, oni będą walczyć u twojego boku. Będą bronić wszystkiego, co jest święte. Będą demaskować wilki w owczych skórach. 

Nie dajcie się oszukać! Nie wszyscy, którzy twierdzą, że mówią w imieniu Jezusa Chrystusa, przekazują Słowa ode MNIE. Ktokolwiek występuje przeciwko tej Świętej Misji, tej Misji powołanej przez JAH... biada tym wrogom, którzy występują przeciw wszystkiemu, co święte, gdyż wy występujecie przeciwko WSZECHMOCNEMU BOGU!

MOJA umiłowana, wiedz, że wybrałem ciebie, wiedz, że jesteś tym hebrajskim tłumaczem i ma ich nadejść więcej, ale oni zwlekają. Więc to jest twoja nagroda tego dnia. Pragnęłaś Słowa - otrzymałaś Słowo.

Elisabeth, ty powiedziałaś: „Ja nie wiem, co mam powiedzieć!”. Masz rację, MOJA córko, ponieważ to nie są Słowa z twojego ciała! To są Słowa nadchodzące z Nieba, aby pobłogosławić hebrajską tłumaczkę, która zaniesie MOJE Słowa do Hebrajczyków i będzie pracować sumiennie, a JA obficie pobłogosławię tę tłumaczkę!

Miłuję ciebie, miłuję Ciebie! Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy nie zapomnij, że cię miłuję! 

JA znam każdą łzę, którą wylał każdy z was. Wiem o każdym przypadku, gdy wasze imię jest przeklinane na tej Ziemi, ale to nie dzieje się przeze MNIE, gdyż JA posyłam wam błogosławieństwa! Przygotowuję przed wami stół w obecności waszych wrogów i błogosławię was!!!!

Całe piekło szaleje, ponieważ nie mogą uciszyć Głosu waszego WSZECHMOCNEGO ŻYWEGO JAHWEH – a więc niech zgrzytają swoimi zębami z wściekłości!!!!

JA nie jestem już więcej tym torturowanym BARANKIEM ofiarnym! Tak było tylko raz! 

Teraz JA JESTEM LWEM z Pokolenia Judy i powracam, aby pożreć MOICH wrogów!!!! Gdyż JA i OJCIEC jesteśmy JEDNOŚCIĄ! MY OBAJ błogosławimy i OBAJ przeklinamy! Księga Powtórzonego Prawa 28, błogosławieństwa i przekleństwa: błogosławieństwa dla tych, którzy są posłuszni, przekleństwa dla nieposłusznych! MOJE błogosławieństwa są z wami, MOJE błogosławieństwa są z tymi, którzy czynią wolę OJCA Niebiańskiego. JA poddaję próbie. Wiem już, kto jest godzien, aby uciec przed Wielkim Uciskiem. Każdy z was jest w trakcie sprawdzianu! 

Masz teraz całkiem nowe Proroctwo, Elisabeth Elijah. Czekałaś i czekałaś, a wrogowie obawiali się, lecz i JA czekałem i czekałem, aż usłyszałaś ten głos, głos hebrajskiej tłumaczki, aby wzbudził w tobie Namaszczenie.

Jednakże, Izraelu, miłuję was! Czy słyszycie MNIE, o Izraelu? Miłuję was. Pragnę was zbawić! To jest wasz wybór. Będzie to wymagało prześladowań, tak jak prześladowana jest ta, do której ty, Elisabeth, teraz mówisz i jak prześladowanych jest wielu innych. Lecz JA mam w Izraelu SWOJĄ Oblubienicę. Oni są MOJĄ ukrytą Oblubienicą. 

Istnieje nie tylko fizyczny Izrael, lecz jest też Duchowy Izrael. A JA mam SWOJĄ Oblubienicę, gdyż MÓJ duchowy Izrael jest również w Izraelu.

Och, MOJE skarby! Czytajcie Pieśni Salomona (Pieśń nad pieśniami). Zobaczcie MOJĄ miłość do was. Zobaczcie MOJĄ miłość do MOJEJ Oblubienicy. Nie wiecie, jak bardzo pragnę przyciągnąć was do SWOJEGO boku! 

To nie potrwa długo. Naprawdę, to nie potrwa długo. Widzę wasze łzy, słyszę wasz żal, patrzę, jak płaczecie i szlochacie: „Nie chcę już dłużej żyć na tej Ziemi”. 

Jesteście otoczeni przez zło ze wszystkich stron, ale jak myślicie, jak JA się czuję, gdy samo MOJE Imię jest wzgardzone? 

To nie potrwa długo. Tylko nie poddawajcie się! Nie rezygnujcie!

JA ukończę to dobre dzieło, które zacząłem.     

 

********  Koniec Proroctwa  ********

Elisabeth:

AlleluJAH! Chwała dla JAHUSZUA! Tak! (radosny śmiech) Och, ABBA JAHWEH, JAHUSZUA, Cenna RUACH ha KODESZ, dziękuję WAM, dziękuje WAM, dziękuję WAM, dziękuję WAM, dziękuję WAM, dziękuję WAM, dziękuje WAM! Wszyscy czekali i każdy mówił: „Elisabeth, tak długo nie było kolejnego Proroctwa. Gdzie jest to Proroctwo? Ty miałaś zgromadzone Proroctwa.”

Ale ABBA JAHWEH, w Imieniu JAHUSZUA dziękujemy Ci i wychwalamy CIEBIE teraz! To jest następne Proroctwo i potrzeba było Izraelitki z Izraela by je zwolnić w Imieniu JAHUSZUA HA MASZIJACH! AlleluJAH! O rany, ale mi gorąco! Chwała TOBIE JAHUSZUA! Juhuuu!!!(Okrzyk radości) 

Koniec nagrania.

Wypowiedziane poprzez gliniane naczynie, ale potężnego wojownika JAHUSZUA. Tak zostało powiedziane, tak zostało zapisane tego dnia, 19-tego października, 2011 roku o północy, 6-go dnia Święta Sukkot według kalendarza księżycowego opartego na obserwowanym Nowiu Księżyca/Sierpie Księżyca (Kalendarz Biblijny)

 

Email Address:
[email protected]

[email protected]

www.amightywind.com
 

www.almightywind.com

Pozostałe Proroctwa w języku polskim można znaleźć na stronie tłumaczeń międzynarodowych pod poniższym adresem:

http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm