Proroctwo 119

 

WEZWANIE NA ROK 2011:

„NAWRÓĆCIE SIĘ, BO INACZEJ ZGINIECIE!”

JAH MA WASZ NUMER TELEFONU!!!

 

Wypowiedziane pod Namaszczeniem RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) poprzez

Apostoł Elisabeth Elijah 24-go grudnia 2010 roku, a zwolnione 1-go stycznia 2011 roku

 

 

 

 

Słownictwo:

 

JAHWEH / JAH – imię ŚWIĘTEGO BOGA OJCA w języku przekazanym prorokom w Biblii Świętej (Zapis fonetyczny). BÓG OJCIEC jest również nazwany w Biblii Świętej OJCEM (Ew. Św. Mateusza 23:9) i OJCEM ŚWIĘTYM (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11). Jednakże początkowe Proroctwa do roku 2000 były otrzymywane z Imionami rozpowszechnionymi wśród Chrześcijan, tzn. zapisywane po angielsku jako YHWH, YAHWEH podczas gdy prawidłowe brzmienie po angielsku powinno być zapisane YAHUVEH/YAHVEH. W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: DŻEHOWA, a zapisywane jako JEHOVA, lub JEHOWA w języku polskim. Czyli po 2000 roku BÓG OJCIEC, SYN BOŻY i DUCH ŚWIĘTY objawiają światu prawdziwe Święte Imiona, zgodne z wymową po hebrajsku, a w polskim zapisie: JAHWEH, JAHUSZUA, RUACH HA KODESZ.

 

JAHUSZUA – hebrajskie, prawdziwe Imię ŚWIĘTEGO PANA JEZUSA, SYNA BOŻEGO (Zapis fonetyczny, czyli według brzmienia w otrzymanych Proroctwach). Tak GO nazywano na polecenie PANA BOGA w domu, w Nazarecie i w Izraelu. Oznacza: JAH zbawia, czyli BÓG OJCIEC zbawia.

 

JAHUSZUA HA MASZIJACH – to znaczy JAHUSZUA MESJASZ – tak to Imię jest wymawiane we wszystkich językach, ale pisownia różni się w zależności od języka. Początkowe proroctwa do roku 2000 były otrzymywane z imieniem Jezus Chrystus (w języku angielskim Jesus Christ - wymawiane „Dzizes Kraist”), które pochodzi z tłumaczenia greckiego.

Natomiast po roku 2000 prawdziwe Imię zgodne z zapisem hebrajskim – JAHUSZUA HA MASZIJACH – zostało objawione światu i w tym Świętym Imieniu są otrzymywane wszystkie dzisiejsze Proroctwa.

 

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA i TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ.

 

RUACH HA KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku Biblii Świętej (Zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Hebrajskim określeniem DUCHA ŚWIĘTEGO jest również SZIKHAINJAH CHWAŁY, a z wcześniejszego Proroctwa: MAMA SZIKHAINJAH CHWAŁY, MĄDROŚĆ i MAMA MĄDROŚĆ, ŚWIĘTA MATKA, KRÓLOWA NIEBIOS, IMMAJAH – jest to Imię DUCHA ŚWIĘTEGO w brzmieniu hebrajskim, które zostało objawione prorokini Elisabeth Elijah przez DUCHA ŚWIĘTEGO.

 

YDS – skrót od “YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy, którzy modlą się za Proroka Elisabeth Elijah i tą Misję Ostatniej Szansy.  W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać Modlitewnymi Wybijaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA.

 

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako prorokini i wydającą okrzyk tak, jak w Ew. Św. Mateusza 25:6, czyli okrzyk dla Panien czekających na Oblubieńca, jak i Pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy.  Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczająca w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH we wczesnych Proroctwach.

 

 

Komentarz Elisabeth:

 

Obudziłam się i usłyszałam jak dzwoni telefon, słyszałam jak dzwoni i dzwoni. Po raz pierwszy wydarzyło się to wczoraj, gdy miało miejsce przesilenie zimowe, 22 grudnia. Więc usłyszałam jak dzwoni telefon 22 grudnia.

W każdym razie, gdy obudziłam się dzisiaj (24 grudnia), po raz drugi przebudzenie to miało miejsce na dzwonek telefonu i tym razem, ojej, telefon nie przestawał dzwonić. Powiedziałam, że ja ciągle go słyszę, nawet teraz, gdy rozmawiałam z nim on ciągle dzwonił i dzwonił, ojej, tyle razy, nawet, gdy rozmawiałam, ciągle dzwonił.   

 

Było to tak realne, a ja nie mogłam tego zrozumieć i wtedy dotarło do mnie, że to dzieje się w sferze duchowej - BÓG próbuje zwrócić moją uwagę. Wiec ponownie zapadłam w sen i kiedy obudziłam się o 10 rano mówiłam o telefonie i głośnej modlitwie i powiedziałam, że to będzie coś nadnaturalnego. Słyszę jak dzwoni telefon: „Co to jest, co próbujesz powiedzieć mi OJCZE Niebiański?” A następnie usłyszałam aż tyle: „To jest dzwonek, na który nikt nie odpowiada” i to się stało i tak zaczęłam pokutować. Powiedziałam: „Poczekaj! Telefon, którego nikt nie odbiera?” i powiedziałam: „Jaki, jaki to telefon?”. Powiedziałam: „Czy zawiodłam CIE w jakiś sposób?”. A następnie usłyszałam: „Wezwanie do pokuty”. Ach, ABBA JAH, tak, nawracam się. Bardzo żałuję. Niestety, wiem, że nie jestem doskonała. Wiem, że zawaliłam. Próbowałam pomyśleć, co złego zrobiłam, o czym BÓG mógłby powiedzieć, że za to nie żałowałam i że nie odwróciłam się od tego.

 

Naprawdę martwię się tą sprawą na YouTube. Martwię się tym, gdzie było moje serce, czasem w moim sercu jest taki chłód. Ci ludzie są brutalni i to trwa bez przerwy od roku i martwię się, czy nie wkradła się gorycz z tego powodu, że BÓG na to pozwolił. Wrogowie drwią i śmieją się mówiąc: „Widzicie? Ona nie jest żadnym prorokiem - ja nadal tutaj stoję i żyję i nic się nie wydarzyło”. Szczególnie „Molly” i czytam, że ta sama kobieta wyśmiewa się na swoim koncie drugorzędnym na YouTube, a ja nie znam nawet jej imienia. Nie znam tych osób. Więc pokutowałam i martwiłam się tym, o co modliłam się za drugim razem, nim ponownie zasnęłam…. Ile błogosławieństw dotarło do ludzi wraz z poselstwem Zbawienia i Proroctwami, a ja mam uczucie, że w pewien sposób zrobiłam sobie krzywdę.

 

Tak naprawdę to YouTube było do tej pory obosiecznym mieczem; tyle samo błogosławieństw, co okropności, ale gdy rozmyślałam i zanosiłam modlitwy o to wszystko, pomyślałam, że właśnie dlatego BÓG jest rozgniewany, mówiąc, że nikt nie odpowiedział na telefon, wezwanie do pokuty, wtedy usłyszałam jak ON powiedział: „To nie o tobie, Elisabeth, nie o tobie mówię”. Powiedział: „Mówię o tych, którzy nie odpowiadają na dzwonek do nawrócenia się, który wzywa do pokuty, wiedząc, że ostrzegałem.” Rozpoczęło się Proroctwo…

 

[Koniec komentarza]

 

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

 

 2 Księga Kronik 36:16

Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO proroków, aż gniew PANA na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

 

******* Proroctwo *******

 

To nie o tobie, Elisabeth, nie o tobie mówię. Mówię o tych, którzy nie odpowiadają, o tych na świecie, którzy odmawiają odpowiedzi na dzwonek do nawrócenia się, wiedząc, że ostrzegałem. Tylko ci, którzy są zaliczeni do godnych, unikną Wielkiego Ucisku.

 

Ale mówię o tych, którzy wiedzą co robią, obrażają MNIE i nadal grzeszą, którzy mówią „Mam DUCHA ŚWIĘTEGO w sobie", ale w dalszym ciągu grzeszą, ci, którzy się usprawiedliwiają, wiedząc, że JA obserwuję wszystko, co robią - czy to jest pornografia, czy to jest homoseksualizm, czy to alkohol, czy cudzołóstwo, rozwiązłość, pijaństwo, narkotyki, przekleństwa. Oni wiedzą, że JA widzę; wiedzą, że mają być przykładem. Roszczą sobie prawo do Imienia Jezusa Chrystusa, nawet JAHUSZUA, a pomimo to jestem daleko od nich. DUCH ŚWIĘTY nie może zamieszkać w przybytku grzechu, ale oni poddają MNIE wielokrotnie próbom.

 

Wystosowałem wezwanie do pokuty – jak niewielu posłuchało. To jest jak telefon, który dzwoni i dzwoni, ale nikt nie odpowiada.

Postawiłem was wszędzie przez środki masowego przekazu. Postawiłem was tam, aby pokazać, że jestem BOGIEM Sądu, a także miłosierdzia - JA nie kłamię.

 

Jednakże oni znieważają Proroka, nazywają MOJĄ Misję „złą”, ważą się występować przeciw MNIE, drwią i mówią: „Nic się nam nie stanie, odejdź, Elisabeth!” Mówią: „Jesteśmy pod łaską, bo to zostało wykonane na krzyżu. Mogę teraz grzeszyć jak tylko chcę – zobacz, moja dusza nie jest stracona. To ty żyjesz według Prawa, sądzisz, że musisz być posłuszna temu BOGU, jak mówisz, jednakże my mówimy, że nie ma czegoś takiego jak grzech – on został zniesiony.”

 

Nienawidzą ciebie (Elisabeth) z pasją; nienawidzą wszystkich, którzy będą w swojej nauce sprzeciwiać się grzechowi. Nienawidzą wszystkich, którzy ostrzegają.

 

Ogłosiłem wezwanie; posłałem was tam, Amightywind, aby ostrzec ludzi, którzy nazywają siebie chrześcijanami, aby odwrócili się od swoich grzechów. Powiedziałem to już wielokrotnie. Jak niewielu zechce słuchać.

 

Wysłałem Misję Amightywind na YouTube i co uczynili wam, czynią i MNIE, a pomimo to jednak twierdzą, że uznają MOJE Święte Imię, podczas gdy JA jestem daleko od nich. Cytują MOJE Słowa, posługując się nimi, jako bronią przeciwko wam i wszystkim innym, którzy ostrzegają, aby się nawrócić i poszukiwać oblicza JAHUSZUA, zanim ON zmiecie ich ze świata w SWOIM wielkim Gniewie. Oni zapominają, że byłem tym BARANKIEM tylko raz. Zapominają, że przychodzę z ogniem w MOICH Oczach; zapominają, że to jest Gniew BARANKA; (Księga Objawienia 6:16-17) zapominają, że JA gardzę grzechem; usprawiedliwiają się, aby grzeszyć. Tymi, najbardziej odpowiedzialnymi są ci, którzy znieważali, wyszydzali, nienawidzili i szkalowali Misję, którą nazwałem Amightywind.

 

A zatem, Elisabeth, pozwoliłem ci usłyszeć, jak dzwoni telefon. Pragnę, abyś ostrzegła ich ponownie. Jak niewielu odpowiedziało na wezwanie do pokuty i nawrócenia się. Jak niewielu będzie ocalonych, kiedy rozpocznie się Wielki Ucisk! Nie wystarczy powiedzieć „jestem nawrócony”, ale słowa muszą być poparte działaniem. Musi nastąpić rozdzieranie waszych szat, ale nie w sposób fizyczny.

 

JA powiedziałem: Nawróćcie się. Postawiłem tam tę Świętą Misję, aby cały świat zobaczył, jeśli będzie chciał, a jednak większość zatkała swoje uszy i zaślepiła swoje oczy, mówiąc: „Nie widzimy, nie słyszymy CIEBIE. Misją Amightywind i tobą, Proroku Elisabeth Elijah, pogardzamy. Jesteśmy chrześcijańską wspólnotą i niezależnie od tego, co powiesz, zabieraj swoją Misję Amightywind i zabierz swoje Proroctwa, gdyż my będziemy nadal w naszym grzechu i widzisz, wciąż żyjemy, i nie ma znaczenia, czy gardzimy Misją Amightywind, gdyż Twój BÓG nie zabił nas jeszcze. Twój BÓG nawet nas nie dotknął, tak więc twój BÓG nie może być naszym Bogiem, ponieważ nasz Bóg mówi nam, że możemy grzeszyć. Nasz Bóg mówi nam, że możemy ciebie nienawidzić. Nasz Bóg mówi nam, że możemy zniszczyć Amightywind. Nasz Bóg mówi, że jesteś fałszywym prorokiem i nie ma potrzeby odwrócenia się od naszych grzechów”.

 

Ach, ale niemądrzy, niemądrzy ludzie, to JA, JAHUSZUA, przemawiam za pośrednictwem tego glinianego naczynia. Kusiliście MNIE, kusiliście MNIE i kusiliście MNIE, a JA używam tej Misji ku wezwaniu do nawrócenia, a pomimo to mówicie, że to diabeł został posłany. Zapominacie, co uczyniłem figowemu drzewu. Zapominacie, że to JA, JAHUSZUA, byłem tym, który przeklął je, gdyż nie chciało przynieść dobrych owoców. (Ewangelia Marka 11:21) Zapominacie, że zwiędło i obumarło. Zapominacie, że pogardzam nikczemnikiem. To drzewo reprezentuje was, którzy macie kamienne serca, którzy wykorzystujecie MOJE Słowa, którzy wykorzystujecie MOJE Imię, którzy nazywacie tę Misję „złem”, ponieważ usłyszeliście Słowa „żałujcie za wasze grzechy i nawróćcie się”. Nie możecie znieść tego, że przemówiłem i nazywacie ją „fałszywym prorokiem”, ponieważ sądzicie, że macie wszelką wiedzę, a jednak mówię wam, że jesteście głupcami, gdyż objawienia są dane temu Prorokowi. Mimo to uważacie, że wiecie wszystko! Jednakże JA nazywam was biblijnie wykształconymi głupcami, gdyż używacie jedynie słowa, które zabija i nie ma ducha w tym, co mówicie, i wykorzystujecie Pismo Święte, mówiąc: „Tylko wersja Króla Jakuba jest odpowiednia, wynoście się z całą waszą resztą, dołączyliście do niej dodatkowe księgi i nie, nie zamierzamy nawet na nie zerknąć”.

 

Niemądrzy, niemądrzy! JA patrzę na Wasze życie i potrząsam głową! Jesteście nimi. Jeśli nie nawrócicie się i naprawdę nie odwrócicie od grzechu, będziecie tymi, którym powiem: „Odejdźcie ode MNIE, czyniciele bezprawia, gdyż nigdy was nie znałem!” (Ewangelia Mateusza 7:23) Dlatego, że wypowiedzieliście Modlitwę Zbawienia, musicie poprzeć słowa czynami. Nie możecie tylko mówić, że MNIE miłujecie, nie będąc MI posłusznymi. (Ewangelia Jana 14:15) To jest kłamstwo prosto z Piekła. To jest kłamstwo i dlatego ta Misja mówi o tym, a także każda Misja, która chodzi w MOJEJ Świętości i odmawia kompromisów z grzechem i grzesznikami. Wy, którzy nazywacie siebie chrześcijanami - nie ma w was świętości i pogardzacie każdym, kto przybywa do was z Duchem Świętości i z MOIM Namaszczeniem na twarzy - to nie zmieniło się od dawnych czasów. Wy gardzicie każdym, kto wypowiada MOJE Słowa, kto jest namaszczony i odważny, a więc JA dałem znak Elisabeth, podczas gdy wy wkrótce wkraczacie w to, co nazywacie Nowym Rokiem. Nastąpiło nawołanie do żalu za grzechy i nawrócenia się, i ach, jak niewielu nasłuchuje lub w ogóle słyszy ten dzwonek telefonu.

 

Czy jeszcze nie rozumiecie? Czy jeszcze nie rozumiecie? Jedyna droga do Nieba jest taka, że musicie odpowiedzieć na ten dzwonek. Musicie słyszeć jak dzwoni ten telefon. Musicie odpowiedzieć na wezwanie do nawrócenia i odwrócić się od grzechu. Przestańcie się usprawiedliwiać, ponieważ wkrótce będzie za późno.

 

Najsurowszy wyrok przyjdzie na tych, którzy źle potraktowali tę Misje, którą zamieściłem w środkach masowego przekazu z tak wielu oczami i uszami, i wy wiedzieliście o tym, ale nie broniliście jej... ponieważ JA krzyczałem głośno i wyraźnie: „Nawróćcie się, nawróćcie się i przestańcie grzeszyć” – wy nie broniliście jej.

 

Będziecie dzielić te Proroctwa na części i używać własnego ludzkiego intelektu, chociaż JA wielokrotnie ostrzegałem, że tylko przez DUCHA ŚWIĘTEGO zrozumiecie Słowa, które zostały wypowiedziane, i które nie mogą być interpretowane przez intelekt człowieka. Każde Proroctwo bez wyjątku prowadzi ludzi do nawrócenia; prowadzi ludzi w MOJE Miłujące Ramiona; prowadzi ludzi i uczy ich Świętości. Nie są to Słowa kobiety lub mężczyzny.

 

Posługuję się tylko tym glinianym naczyniem, tym samym, które znienawidziliście i znieważaliście. Powiedzieliście: „My zniszczymy cię; upokorzymy cię; będziemy wypowiadać nasze słowa nienawiści, ponieważ możemy. Nawet wykradniemy i sprofanujemy samą nazwę Misji Amightywind, ponieważ ważysz się nazywać nas grzesznikami i ważysz się odsłaniać nasze grzechy, ponieważ nie możemy znieść Świętości na Twojej twarzy lub twarzach pracowników, którzy pracują u twojego boku, a więc my mówimy wszystkim, aby upewnić się, że oni również wzgardzą i nie będą słuchać tych Świętych Proroctw, gdyż one są fałszywe”.

 

A wiec oślepiacie ich i ogłuszacie, och wy hipokryci. Och, wy nikczemnicy, pokażę wam, co zrobię z powodu waszej nienawiści. Nie ma w was DUCHA ŚWIĘTEGO. Jesteście z ikry szatańskiej, a JA miałem dla was cierpliwość, och tak długo.

 

Postawiłem tę Misję Ostatniej Szansy przed nadchodzącymi strasznymi dniami zguby i pamiętajcie, że co uczyniliście jej, to uczyniliście MNIE. Staniecie przede MNĄ na Sądzie nadchodzącym z Niebios i będziecie stali przed MOIM Obliczem, a JA przypomnę wam o waszych słowach nienawiści i powiem: „Odejdźcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość, gdyż JA nigdy was nie znałem, nigdy was nie znałem” (Ewangelia Łukasza 13:27). MÓJ DUCH albo wycofał się dawno temu, albo nigdy nawet w was nie był.

 

Wiec Elisabeth, pozwoliłem tobie usłyszeć telefon. Pozwoliłem ci słyszeć, jak długo dzwonił. Po prostu symbolicznie 8 razy. Niektórzy będą nasłuchiwać i będzie to ich nowy początek, i oni rzeczywiście będą się nawracać, naprawdę wiedząc, że Misja Amighwind jest Święta, i że to jest Misja, którą posłał BÓG. Dla wszystkich tych, którzy ukorzą się i odwrócą od swoich grzechów oraz nawrócą się swoim umysłem, ciałem, sercem i duszą; oni naprawdę, naprawdę nawrócą się, oto te Słowa, które mam do powiedzenia: Wy odpowiadacie na to wezwanie, ach Święci, którzy się nawracacie, każdego dnia. Nawet ty Elisabeth, powiedziałaś: „Jak to się stało, że nie odpowiedziałam? Jak to się stało, że nie pokutowałam i nie nawróciłam się? Och, proszę przebacz mi jakkolwiek Cię zawiodłam, gdyż wiem, że nie jestem doskonała”.

 

Powiedziałem tobie, Elisabeth, to nie o ciebie chodzi, gdyż ty słyszysz MÓJ dzwonek i odpowiedziałaś na MOJE wezwanie, jak również wszyscy ci, którzy usługują u twego boku i wszyscy ci, którzy wiedzą, że Misja Amightywind mówi prawdę i nie kłamie. Oni odpowiedzieli na wezwanie do nawrócenia, ale przecież są tacy, którzy wiedzą, że w tej Misji jest Prawda, a jednak wystawiają MNIE na próbę i uważają, że wystarczy cię znać. Oni uważają, że wystarczy czytać te Proroctwa. Oni wierzą, że JA zawsze będę miłosierny i nie będzie konsekwencji grzechu. To są ci, których zamierzam sądzić najsurowiej, gdyż oni nie zdają sobie sprawy, że są odpowiedzialni za grzechy, którymi gardzę.

 

A więc powiedz im MOJA córko – oni chcą, aby wyszło nowe Słowo. Powiadom ich, jak bardzo jestem zadowolony z tych, którzy idą dodatkową milę (czynią dodatkowy wysiłek; Ewangelia Mateusza 5:41), którzy nie tylko starają się codziennie MNIE słuchać, ale wierzą, mówią i dzielą się Słowami, które JA wypowiadam. Oni nie boją się obrazić człowieka, bo pragnieniem ich duszy jest przypodobanie się MNIE, JAHUSZUA, gdyż wiedzą, że ich nagrody nadejdą z Nieba. A więc powiedz im MOJA córko, ty, która jesteś Nowym Eliaszem, któremu dałem Namaszczenie i pracę do wykonania. Powiedz im MOJA córko, chociaż będą pluć ci w twarz, ostrzeż ich MOJA córko, że w bardzo krótkim czasie będą usunięci spośród ludzkości. Powiadom ich MOJA córko, że, ach, JA ponownie nadchodzę. Ponownie nadchodzę, ale tym razem ogień będzie w MOICH Oczach i nie mówię o czasie, kiedy wezwę MOJĄ Oblubienicę do MEGO Boku. Mówię o MOICH wrogach, którzy są jak drzewo figowe – JA przeklnę je, i zwiędnie i umrze, a wszyscy będą mogli zobaczyć! Powiadom ich MOJA córko, bądź tym odważnym Prorokiem. Przestań przejmować się tym, co mówią kobiety i mężczyźni.

 

Powiedz im, MOJA córko, powiedz im że względu na MNIE, gdyż to jest to dzwonienie telefonu. Ty masz powołanie na Proroka. Odpowiedziałaś na nie dawno temu. Nie pozwolę ci nie odebrać tego telefonu. To jest powołanie ciążące na twoim życiu, którego nie możesz uniknąć, gdyż JA powołałem ciebie MOJA Córko, abyś ostrzegła ludzkość, zanim nadejdzie Wielki Ucisk, czas trudności Jakuba, ach i dla tak wielu, tak wielu będzie za późno.

 

To są Słowa, które mam do powiedzenia.

 

Po raz kolejny wrogowie wyślą ci drwiny i nienawiść. Wiedz tylko to, że oni nie są ode MNIE. Wiedz tylko to, że nie są wysłani przeze MNIE. Wiedz tylko to, że oni są dziećmi szatana, oblubienicą szatana, nikczemnikami, czynicielami bezprawia i zapłacą swoimi duszami, przeznaczonymi na Piekło i Jezioro Ognia. Po prostu nie zatrzymuj tych słów nienawiści, daj je MI. JA dam sobie z nimi rade; ty nie poradzisz sobie. One nawet nie są skierowane do was, och Święci; te słowa nienawiści są skierowane do MNIE, te drwiny, obelgi, są przeznaczone dla MNIE. Oni nie są w stanie dostrzec tego Namaszczenia i Świętości, które złożyłem na wszystkich, którzy są MOIMI, a zwłaszcza na MOJEJ Oblubienicy.

 

MOJA Oblubienica każdego dnia stara się MI podobać, służyć MI i czcić MNIE, oraz nazywa MNIE Wszechmogącym BOGIEM i PANEM, WŁADCĄ ich życia, MISTRZEM, ZBAWICIELEM – oni uznają MNIE. Ci są MOJA Oblubienicą. Oni znoszą zniewagi; znoszą nienawiść; są przeklinani; są szkalowani; ich imiona są zniesławiane – oto MOJA Oblubienica i och, tak szybko pociągnę was do MEGO Boku. Wy wiecie, kim jesteście. Wy przyjmujecie wychodząca prawdę. Wy wiecie, kim jesteście. Wy rozpoznajecie ten dobry owoc w tej Misji Amightywind, gdyż ona jak Gwałtowny Wiatr pędzi poprzez tę Ziemię. (Dzieje Apostolskie 2:2) A teraz wprowadzam ją w tak wiele różnych języków i będzie ich jeszcze o wiele więcej.

 

Wiecie kim jesteście, och MOJA drogocenna Panno Młoda. Skąd wiecie? Ponieważ zostaliście znienawidzeni, zniesławieni, odrzuceni jako zło, podczas gdy wy staracie się jedynie podobać MI pod każdym względem i mówicie grzesznikom, aby pokutowali i odwrócili się od grzechu, i jesteście znieważani z tego powodu. Wiecie, kim jesteście, ale nie tylko mówicie o Świętości, ale prowadzicie Święte życie i nigdy nie planujecie grzechu. Jesteście MOJĄ Panną Młodą/Oblubienicą. Jesteście MOIMI pierwocinami. Jest was tak niewielu, kiedy przeglądam Ziemie, jesteście MOJĄ Panną Młodą i to was miłuję i cenię.

 

Jeśli chodzi o Twoich wrogów, którzy są MOIMI wrogami, to gardzę nimi, podobnie jak Ezawem. Weź te Słowa, Elisabeth, ostrzeż ich! Telefon dzwoni! JA posłałem ciebie, jako Proroka, abyś im powiedziała. Jak wielu go słyszało, a mimo to odmawiają przyznania się, że usłyszeli. Więc mówię ci, och MÓJ Proroku, przekaż im wezwanie do nawrócenia się; powiedz im, co pozwalam ci usłyszeć, a będą tacy, którzy nawrócą się z grzesznej drogi, i powiedz im o telefonie, który dzwoni – usłyszą. Będą słyszeć i uzyskają przebaczenie i jak wskazuje numer 8 (8 dzwonków telefonu), będziemy mieli nowy początek, a wszystko dlatego, że mam Proroka, który zgadza się być wyśmiewany i wzgardzony dla MOJEGO Imienia, podczas gdy woła.

 

Odpowiedzcie na wezwanie do nawrócenia się! Telefon dzwoni z Nieba! Gdyż JA miłuję na tyle, aby ostrzec poprzez MOJEGO Nowego Eliasza – jakże nawet twoje imię jest wzgardzone! (komentarz:  Elijah po angielsku, a Eliasz po polsku) Po prostu zapamiętajcie, że Duch Jezebel ścigał dawnego Eliasza, czy można oczekiwać czegoś mniej? Czy jakikolwiek Święty prorok może spodziewać się czegoś mniej? Czy ktokolwiek z Oblubienicy JAHUSZUA, MOJEJ Oblubienicy, może oczekiwać mniej?

 

Gdyby oni zechcieli MNIE przyjąć, gdyby wszyscy zechcieli przyjąć MNIE z miłością, oni przyjmowaliby was, ale przejrzyjcie tę Ziemię, JA nawet posyłam to zimno, aby pokazać kamienne serca, a pomimo to oni nie nawracają się. Oni nie odwracają się. Mówią, że jestem BOGIEM tylko miłości i miłosierdzia i, że nawet nie uznaję nikogo winnym grzechu, ale oni zobaczą – dlatego nastąpi to, co jest nazywane Wielkim Uciskiem.

 

Dziękuje ci, Elisabeth, za odpowiedź na wezwanie, gdyż gdybyś żyła w grzechu, to nawet byś nie słyszała jak telefon dzwonił, ale ty usłyszałaś, a on dzwonił 8 razy, ponieważ wielu, wielu usłyszy i to będzie ich nowy początek.

 

********  Koniec Proroctwa  ********

 

 

Wypowiedziane pod Namaszczeniem RUACH ha KODESZ poprzez Apostoł i Prorok Elisabeth Elijah. Urażając większość, a błogosławiąc innych, dziecko, wojownik i Oblubienica JAHUSZUA ha MASZIJACH (JEZUSA CHRYSTUSA).

 

 

Adresy E-mail do korespondencji:

 

[email protected]

[email protected]

 

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

 

[email protected]

 

 

www.amightywind.com / www.almightywind.com

www.amightywind-proroctwa.com