Proroctwo 116

 

WY MUSICIE BYĆ W UFNOŚCI CHODZĄCYMI PO WODZIE!

 

Powiedziane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) poprzez Apostola Elisabeth Elijah dane 30-go września, 2009 roku, a ogłoszone 14-go Października, 2009 roku.

 

http://www.amightywind.com/animationfactoryf/yahushua_walking_on_water_lg_clr.gif


Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”.

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3). W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: „DŻEHOWA”, a zapisywane, jako Jehova, wymawiane, jako Jehowa w języku polskim.

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Elisabeth Elijah we wczesnych Proroctwach. 


Komentarz:

A oto wytłumaczenie jak doszło do nadejścia tego Proroctwa. Adam i Elisabeth rozmawiali przez telefon. Oni rozpoczęli się modlić o łaskę w podróży dla Adama i Kathrynyah, której sie podejmowali, aby odwiedzić Elisabeth i …… na Sukkot (Święto Szałasów/Namiotów, Księga Kapłańska, rodz. 23:33-36).

Koniec komentarza.

******* Proroctwo *******


W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)


Powiedz im, że mają przyjechać 5-go
(Komentarz: 5-go października), gdyż chociaż nie zbieracie się w pięciu, to jednak to symbolizuje te “Pięć mądrych” (Ew. Św. Mateusza 25:1-13). Ze względu na nowe Słowo, które wyszło, …… nie może stracić uwagi skoncentrowanej na tym, gdyż JA wyznaczyłem go do dokonywania transkrypcji.

http://www.amightywind.com/prophecyf/dominos.jpgA to Słowo jest inne aniżeli te pozostałe, gdyż JA już potwierdziłem go podczas, gdy wstrząsam tym światem w MOIM Gniewie w ten dzień Sądu!

Przygotowujcie się do oglądania upadających kostek domina!

Pamiętajcie Psalm 91 – chociaż zobaczycie 10 000 upadających u waszego boku i będzie się wydawało, że oni upadają wokoło was, gdyż to jestem JA, JAHWEH, który ich przewraca – JA wstrząsam światem!

http://www.amightywind.com/prophecyf/babychics.jpgAle ci, którzy są MOIMI nie potrzebują się MNIE obawiać, gdyż wy jesteście wewnątrz  MOJEJ dłoni i MOJA druga dłoń przykrywa was. Wy jesteście tak, jak kurczaczek i JA mówię wam to teraz, aby wasze piórka nie zmierzwiły się, gdyż wy będziecie widzieć, czego wolelibyście nie oglądać i słyszeć czego wolelibyście nie słuchać.

Ale niechaj strach was nie ogarnia. Pamiętajcie, gdzie jest wasza wiara! Pokładajcie waszą wiarę nie w ekonomii, nie w finansach, nie w waszym miejscu zatrudnienia, czy też w biznesie, który posiadacie! Pokładajcie waszą wiarę tylko w JA, ABBA JAHWEH i w MOIM Jednorodzonym SYNU JAHUSZUA, waszym MASZIJACH i w drogocennej RUACH HA KODESZ!

Utrzymujcie waszą wiarę i wasze oczy na obietnicach, które JA wam daję!

http://www.amightywind.com/prophecyf/walk-on-water.jpgChodźcie po wodzie! Piotr nie wiedziałby, że może chodzić po wodzie, gdyby nie wyszedł z łodzi i nie uczynił tego pierwszego kroku idąc w kierunku JAHUSZUA. To strach spowodował, że zaczął tonąć, ale kiedy jego oczy ponownie spoczęły na JAHUSZUA…

(komentarz: w tym momencie rozpoczyna się audio tego Proroctwa)

…to on mógł ponownie iść po wodzie. To jest to, o co JA was proszę.

Ew. Św. Mateusza, rozdział 14…28 Na to odezwał się Piotr: ‘Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie! 29 A On rzekł: ‘Przyjdź! Piotr wyszedł z lodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. 30 Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: ‘Panie, ratuj mnie! 31 Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: ‘Czemu zwątpiłeś, małej wiary?

Wy musicie być tymi, którzy w ufności chodzą po wodzie, gdyż te rzeczy, które zobaczycie na tym świecie, zwłaszcza w 2010, spowodują u wielu omdlenie serc!

Nie ufajcie żadnemu rządowi tego świata! Nie pokładajcie wiary w żadnym polityku, gdyż ich motywacje są ich własnymi.

To są te Słowa, które JA mam dla was, gdyż JA rozpocząłem MOJE wstrząsanie i nie zaprzestanę!

JA odmawiam przepraszania Sodomy i Gomory. Wy, kraje, które kontynuujecie legalizowanie grzechu, zobaczycie, co wam uczynię. Wy, którzy nazywacie się Chrześcijanami i pozostajecie cicho, nie narzekajcie MI, kiedy nie będziecie mieli już więcej wolności, gdyż wy pozostajecie w milczeniu. Wy pozwalacie nielicznym protestować.

Wy pozwalacie innym przemawiać. Czy zauważacie, że wrogowie nie milczą? Czy zauważacie, że ci, którzy promują grzech nie są cicho? Oni głośno krzyczą nawet, jeśli są w mniejszości!

Słudzy szatana nie milczą!

Dlaczego słudzy JAHUSZUA milczą?

I kiedy JA mówię o sługach, JA nie mówię do was jakbyście wy byli sługami w tradycyjnym tego słowa znaczeniu – JA mówię to tym, którzy służą JAHUSZUA! Jak niewielu przemawia! Jak mało broni tego, co jest Święte!

Pamiętajcie, że Sąd rozpoczyna się od Domu BOŻEGO (Pierwszy Piotra 4 :17). Dlaczego nie protestują wszystkie kościoły? Ile jest kościołów?

Dlaczego w każdym państwie kościoły nie protestują przeciw tym obrzydliwościom prawa, które są zatwierdzane? Oni tylko wzdrygają swoimi ramionami. Oni pilnują swoich interesów. A więc nie bądźcie zdziwieni, och zorganizowane kościoły, kiedy rząd wyruszy po was i odbierze wam waszą wolność głoszenia kazań i zawiesi na budynku waszego kościoła znak przejęcia przez bank. Nie bądźcie zdziwieni, gdy będzie zabrana wasza ziemia! Nie bądźcie zdziwieni wy, którzy jesteście tak z siebie zadowoleni ze wszystkimi waszymi milionami.

JA mówię teraz do bogatych – wy pokładacie wiarę w wasze finanse – nie bądźcie zdziwieni, kiedy to wszystko będzie niczym innym, jak tylko rozpadającym się popiołem w waszych rękach (Ew. Św. Mateusza 19 :24, Łukasza 16 :19-31)

JA wam pokażę!

JA pokażę temu światu!

Ta informacja zacznie docierać do wielu, począwszy od 2010, ale JA ostrzegam was, dzieci, teraz, abyście nie mogli powiedzieć, że TATUŚ nie ostrzegł was. JA przygotowuję was teraz, abyście nie byli zaszokowani. I JA pocieszam was teraz, gdyż wasz ABBA nie chce, aby wasze serca się niepokoiły, gdyż JA miłuję was. I tak, jak za dawnych dni, JA dostarczyłem cuda – nic się nie zmieniło.

A więc trzymajcie się rąbka szaty JAHUSZUA!

Kontynuujcie być obmytymi w JEGO przelanej Krwi!

Stójcie w Szatach JEGO Sprawiedliwości, a JA zapewniam was, że wszystkie wasze modlitwy są słyszane w Niebie w górze.

Chodźcie w Świętości – w ten sposób szatan nie może was oskarżyć!

Chodźcie w Świętości – w ten sposób nie przyniesiecie żadnej ujmy Imieniu JAHUSZUA HA MASZIJACH!

MOJE Uszy zostały otwarte w specjalny sposób. Ponownie Elisabeth, ty wypowiedziałaś to, kiedy się modliłaś. To jest tak, jakbyś mogła usłyszeć upadek igły, gdyż to był specjalny dzień dla wszystkich, którzy przestrzegają Jom Kippur, podczas, gdy JA widziałem ciebie żałującą za wszystko, czym nie zadowoliłaś MNIE. Podczas, gdy każda petycja twoich modlitw została zabrana do MNIE, w tym samym czasie MOJA furia wstrząsała Ziemią.

I tak, jak w dawnych czasach z Mojżeszem, dzieci Izraela były chronione, a ci, którzy czcili innego stworzyciela nie byli – nic się nie zmieniło. JA pobłogosławię tych, którzy są błogosławieństwem dla MNIE. JA przeklnę tych, którzy są przekleństwem dla MNIE! (Księga Rodzaju 12:3, Psalm 18:26-28)

I tak przemówiłem w ten dzień – wasz ABBA JAHWEH.

******** Koniec Proroctwa ********


Komentarz:

Jako
wczesne potwierdzenie, Kathrynyah modliła się i miała wizję w Duchu. Ona widziała wierzących w JAHUSZUA jako małe kurczątka, które wymagają zgromadzenia ich przez JAHUSZUA. ON swoimi rękami prowadził nas tak, jakbyśmy byli małymi kurczątkami.

SEN ELISABETH:

RZĄDY ZAMKNĄ WSZYSTKIE FORMY KOMUNIKACJI Z POWODU INWAZJI ALIENS (OBCYCH PRZYBYSZÓW Z KOSMOSU)

 

http://www.amightywind.com/images/ufobeamingup.gif


Ten sen nadszedł do mnie dokładnie w dzień, kiedy Proroctwo 116 zostało zamieszczone na internecie.

Sen zaczyna się tak, że rządy tego świata powiedziały wszystkim szpitalom i doktorom, że na każdego kto przyjdzie po zabieg, bez względu na to jak mały, musi być złożony raport do rządu.

Potem ja widziałam w telewizji i na internecie i słyszałam w radiu o inwazji obcych (aliens).

UFO było widać wszędzie dookoła świata i ludzie porozumiewali się nawzajem ze sobą, próbując znaleźć sposób, jak oprzeć się tym obcym i jak zabezpieczyć się. Ludzie byli przestraszeni i źli i domagali się informacji o tym, co czyni rząd, aby ich ochronić przed tą inwazją.

Rząd powiedział, że zlikwiduje wszelkie formy komunikacji w celu ochrony ludzi przed inwazją obcych na Ziemię. Rząd nie chciał, aby ludzie zwalczali aliens. Rządy świata powiedziały, że oni to załatwią z liderem tych obcych.

http://www.amightywind.com/images/alien3dclimbout.gif


Ludzie chcieli wiedzieć co się dzieje, a rząd powiedział: Wy będziecie wiedzieć kiedy przywrócimy łączność telekomunikacyjną. Rząd potem zaczął uszkadzać i zamykać wszelkie formy łączności i komunikacji, wyłączając satelity, co wpłynęło na telewizję, telefony, radio, internet i inne formy łączności, zwykle dostępne. Oni zaczęli zamykać wszystko najpierw w Europie, a potem miało to być zrobione na całym świecie.

Wojsko było wszędzie i oni szli do domów ludzi, zabierając ich domy, biorąc ich za zakładników, aby być pewnymi, że oni nie będą walczyć z powrotem przeciw tym obcym. Wojsko było bardzo złowrogie i okrutne. Oni gwałcili kobiety, strzelali do każdego, kto stawiał opór, a także strzelali do każdego do kogo chcieli bez powodu.

Ja zadzwoniłam do współpracownika misyjnego Kathrynyah przez telefon satelitarny i operatorka odebrała i powiedziała: ‘Jak to się dzieje, że ten telefon zadziałał? To miało nie działać, ponieważ satelity zostały uszkodzone na waszym terenie, ale ty mogłaś być ostatnia na liście. Jednakże wasz satelita już powinien być wyłączony. Nie będzie więcej połączeń satelitarnych, aż rząd podejmie odmienną decyzję.’ Operatorka potem przerwała naszą rozmowę telefoniczną.

Koniec snu.

ZACHOWAJCIE JEDZENIE!


Sen, który miała Grace, 8-go października, 2009 roku.

Ja klęczałam na bambusowych kijach, które płynęły po oceanie z domem zbudowanym na nich. Wewnątrz tego domu byli ludzie. Ja klęczałam modląc się o ochronę i kiedy otworzyłam oczy, to zobaczyłam światło, coś w rodzaju laserowego światła świecącego z nieba i skierowanego na Amerykę. Światło było grube, koloru pomarańczowego, żółtego i koloru ognia.

Gdy ujrzałam to światło, to modliłam się jeszcze bardziej i prosiłam: ‘JAH proszę ochraniaj nas.’ Kiedy laser wylądował na Ameryce, to rozbił ją kawałek po kawałku tak, jak szkło. Jak patrzyłam, to on wylądował również i na innych krajach. I kiedy ja to zobaczyłam, to szybko się odwróciłam i powiedziałam do ludzi w domu, aby mieli wiarę w JAH i aby się nie obawiali. Ja wiedziałam, że ludzie w domu mieli małą wiarę. Ja widziałam człowieka o białej skórze w okularach, który patrzył poprzez okno bez szyby i powiedział: ‘Ja mam wiarę’ ale potem, kiedy popatrzył, co się działo, to sie obawiał. Pobiegł prosto do jedzenia próbując je ochronić przed zniszczeniem.

Ja nie obawiałam się, ponieważ ja wiedziałam, że JAH mnie ochroni. Dom z kijów bambusa miał już ulec zniszczeniu, a wiec ludzie skakali do wody i ja myślę, że niektórzy z nich utonęli, ponieważ większość z nich zniknęła. I ja byłam w wodzie płynąc i nie martwiąc się o nic. Ten człowiek, którego widziałam miał dzieci i one również płynęły. Ja popatrzyłam, gdzie był ten mężczyzna i widziałam go, a on jedynie powiedział: ‘Ratujcie jedzenie’.

Ja płynęłam pod woda oceanu na dno i znalazłam jedzenie – misę owoców i chleb, który nie był mokry lub rozmiękczony. Ja byłam zdziwiona, a co więcej ja byłam zdziwiona, ze mogłam płynąć i oddychać pod wodą! Ja dałam mu chleb i owoc do jedzenia. I nagle ja znalazłam się w innym miejscu na oceanie z mamą i tatą, Jamesem, Johnem i Genem w innym domu z kijów bambusowych, zbudowanym na kijach bambusowych utrzymujących go na wodzie.

My nie mieliśmy pożywienia. Ponownie zobaczyłam światło laserowe uderzające w wyspę. Potem ja widziałam chleb i inne jedzenie, którego nie zdołałam zapamiętać. Ono spadało z nieba! Kiedy nasza łódź/dom został wypełniony tym pożywieniem, my podnieśliśmy nasze ręce i wychwalaliśmy JAH. Ja i Gene powiedzieliśmy: ‘Dziękujemy CI ABBA JAH za TWOJĄ mannę z nieba!’ Potem obudziłam się.

Koniec Snu.

Wybrane wersety z Pisma Świętego

Psalm 2

1 Dlaczego
narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły?
2 Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pamazańcowi:
3 «Stargajmy Ich więzy i odrzućmy od siebie Ich pęta!»
4 Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, JAHWEH się z nich naigrawa,
5 a wtedy mówi do nich w swoim gniewie i w swej zapalczywości ich trwoży:
6 «Przecież JA ustanowiłem sobie króla na Syjonie, świętej górze mojej».
7 Ogłoszę postanowienie JAHWEH: Powiedział do mnie: «Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem.
8 Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi.
9 Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich pokruszysz».
10 A teraz, królowie, zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemi!
11 Służcie Panu z bojaźnią
12 i Jego nogi ze drżeniem całujcie, bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze, gdyż gniew Jego prędko wybucha.
Szczęśliwi wszyscy, co w Nim szukają ucieczki.

Księga Jeremiasza 26:3

3 Może
posłuchają i zawróci każdy ze swej złej drogi, wtenczas Ja powstrzymam nieszczęście, jakie zamyślam przeciw nim za ich przewrotne postępki.

Księga Powtórzonego Prawa 13:4

4 nie
usłuchasz słów tego proroka, albo wyjaśniacza snów. Gdyż Pan, Bóg twój, doświadcza cię, chcąc poznać, czy miłujesz Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej duszy.

Ew. Św. Mateusza 25:1-13

1 Wtedy
 podobne   będzie  królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego.
2 Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych.
3 Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy.
4 Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach.
5 Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.
6 Lecz o północy rozległo się wołanie: "Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!"
7 Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.
8 A nierozsądne rzekły do roztropnych: "Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną".
9 Odpowiedziały roztropne: "Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!"
10 Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto.
11 W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: "Panie, panie, otwórz nam!"
12 Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was".
13 Czuwajcie wiec, bo nie znacie dnia ani godziny. Ew. Św. Łukasza 16:19-31

19 Żył
pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił.
20 U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz.
21 Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody.
22 Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.
23 Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie.
24 I zawołał: "Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu".
25 Lecz Abraham odrzekł: "Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty cierpisz męki.
26 A prócz tego miedzy nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stad do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać".
27 Tamten rzekł: "Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca!
28 Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki".
29 Lecz Abraham odparł: "Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!"
30 "Nie, ojcze Abrahamie - odrzekł tamten - lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą".
31 Odpowiedział mu: "Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą"».

Ew. Św. Mateusza 19:24

24 Jeszcze
raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego».

Jakuba 5

1 A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają.
2 Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli,
3 złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby.
4 Oto woła zaplata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów.
5 Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi.
6 Potępiliście i zabili sprawiedliwego: nie stawia wam oporu.

Apostoł Elisabeth Elijah

Adresy E-mail do korespondencji:

revholyfire@yahoo.co.uk
amightywind2k@yahoo.com

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

proroctwanaczasykonca@hotmail.com

Adresy stron internetowych, angielskiej i polskiej:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018