Proroctwo 115

MIEJCIE SIĘ NA BACZNOŚCI PRZED TOTALITARNĄ DYKTATURĄ NADCHODZĄCĄ DO AMERYKI I NA TEN ŚWIAT!

Spisane i wypowiedziane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) poprzez Apostoła Elisabeth Elijah; dane 30-go września 2009 roku na początku Ją Kippur, ogłoszone 12-go października 2009 roku.

Poprawione 15 października 2009 roku. Początkowo została przypadkowo zamieszczona modlitwa Elisabeth w wersji niepoprawionej. Tu znajduje się zredagowana wersja modlitwy. Samo Proroctwo jest jednak poprawne.

 

Słownictwo:

JAHWEH / JAH – Imię ŚWIĘTEGO BOGA OJCA w języku przekazanym prorokom w Biblii Świętej (Zapis fonetyczny). BÓG OJCIEC jest również nazwany w Biblii Świętej OJCEM (Ew. Św. Mateusza 23:9) i OJCEM ŚWIĘTYM (Ew. Św. Jana 17:11). Jednakże początkowe Proroctwa do roku 2000 były otrzymywane z Imionami rozpowszechnionymi wśród Chrześcijan, tzn. zapisywane po angielsku jako YHWH, YAHWEH podczas gdy prawidłowe brzmienie po angielsku powinno być zapisane YAHUVEH/YAHVEH. W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: DŻEHOWAH, a zapisywane jako JEHOVAH, lub JEHOWA w języku polskim. Czyli po 2000 roku BÓG OJCIEC, SYN BOŻY i DUCH ŚWIĘTY objawiają światu prawdziwe Święte Imiona, zgodne z wymową po hebrajsku, a w polskim zapisie: JAHWEH, JAHUSZUA, RUACH HA KODESZ.

JAHUSZUA – hebrajskie, prawdziwe Imię ŚWIĘTEGO PANA JEZUSA, SYNA BOŻEGO (Zapis fonetyczny, czyli według brzmienia w otrzymanych Proroctwach). Tak GO nazywano na polecenie PANA BOGA w domu, w Nazarecie i w Izraelu. Oznacza: JAH zbawia, czyli BÓG OJCIEC zbawia.

JAHUSZUA HA MASZIJACH – to znaczy JAHUSZUA MESJASZ – tak to Imię jest wymawiane we wszystkich językach, ale pisownia różni się w zależności od języka. Początkowe proroctwa do roku 2000 były otrzymywane z imieniem Jezus Chrystus (w języku angielskim Jesus Christ - wymawiane „Dżizes Kraist”), które pochodzi z tłumaczenia greckiego.
Natomiast po roku 2000 prawdziwe Imię zgodne z zapisem hebrajskim – JAHUSZUA HA MASZIJACH – zostało objawione światu i w tym Świętym Imieniu są otrzymywane wszystkie dzisiejsze Proroctwa.

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA i TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ.

RUACH HA KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku Biblii Świętej (Zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Hebrajskim określeniem DUCHA ŚWIĘTEGO jest również SZIKHAINJAH CHWAŁY, a z wcześniejszego Proroctwa: MAMA SZIKHAINJAH CHWAŁY, MĄDROŚĆ i MAMA MĄDROŚĆ, ŚWIĘTA MATKA, KRÓLOWA NIEBIOS, IMMAJAH – jest to Imię DUCHA ŚWIĘTEGO w brzmieniu hebrajskim, które zostało objawione prorokini Elisabeth Elijah przez DUCHA ŚWIĘTEGO.

YDS – skrót od “YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy, którzy modlą się za Proroka Elisabeth Elijah i tą Misję Ostatniej Szansy.  W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać należącymi do JAHUSZUA 'Stąpającymi po Demonach' (z Ew. Św. Łukasza 10:19 oraz Psalmu 91).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i wydającą okrzyk tak, jak w Ew. Św. Mateusza 25:6, (czyli okrzyk dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i Pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy.  Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH we wczesnych Proroctwach. 


Słowo wstępne od Elisabeth:

W poniższym Słowie JAHWEH mówi do ….., aby zamieścił moje zdjęcie we wstępie do Proroctwa, ale ja tego nie chciałam. Modliłam się więc i pytałam JAHWEH, dlaczego moje zdjęcie ma być tam zamieszczone (wyjaśnienie w ostatnim fragmencie Proroctwa), a ON powiedział mi: Tak jak JA, JAHWEH, patrzę na twoją twarz z miłością, tak JA oglądam twarze MOICH wrogów z furią.

http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/images/elisbthpic.jpg 

Kiedy modliłam się w ten Jom Kippur przed tronem JAHWEH, to żaliłam się do ABBA na te najbardziej złośliwe, kłamliwe i obraźliwe ataki przychodzące ze strony tych, którzy nazywają siebie chrześcijanami. Usłyszałam jak ABBA JAHWEH powiedział: „Co takiego rzekłabyś im, gdyby stali teraz przed MOIM Tronem, w oczekiwaniu na sąd?”. I ON włożył w moje serce, abym nazwała po imieniu wrogów JAHWEH oraz tej Misji i bym prosiła GO o ich uciszenie.

Zmagałam się sama ze sobą, gdyż nie wiedziałam, że ABBA JAHWEH nakaże mi zamieścić tę modlitwę przed światem, ale JAHWEH powiedział, że ON chce, aby wrogowie wiedzieli o tym, że ich imiona zostały przedstawione MU w to Święto Jom Kippur. To jest jedna z najbardziej upokarzających rzeczy, jakie kiedykolwiek uczyniłam, bo nienawidzę, kiedy wrogowie widzą mnie tak narażoną na zranienie, niemniej jednak posłuchałam.

 

Początek modlitwy:

Elisabeth: To jest Jom Kippur, ABBA JAHWEH i właśnie w Jom Kippur przychodzę przed TWÓJ Tron ABBA. Uczyniłam to we łzach i powiedziałam, że płaczę przed TOBĄ, kiedy ….. ponownie odczytał Proroctwo, a jedno słowo zostało tam źle zapisane, OJCZE Niebiański. Jaki był tytuł tego Proroctwa? Jak się nazywało to Proroctwo, które czytałeś?

Elisabeth: O, Izraelu, gdzie jest wasza ofiara krwi, i tam było jedno słowo źle zapisane, OJCZE Niebiański. W miejscu, gdzie powinno być „przyjmij” (z ang. accept), było „z wyjątkiem” (z ang. except).

Elisabeth: Było zapisywane przez kogoś innego. Ta osoba nie umieściła tam pauzy. Było tam słowo z błędem ortograficznym. Zamiast powiedzieć „akcept”, tamta osoba umieściła „except” i to zmieniło znaczenie. Płakałam w tym czasie przed JAH mówiąc, że nie prosiłam wcale, aby być prorokiem (i chcę mieć to na nagraniu). Powiedział mi, że owszem, prosiłam. W każdym razie, jeśli o mnie chodzi, płakałam do JAHWEH i chcę, aby ludzie to zrozumieli. Nie jestem napuszona duma. Ciągle płaczę przed JAHWEH, tak bardzo obawiam się błędnie zrozumieć choćby jedno słowo. Przez cały Jom Kippur płaczę i wkurza mnie to, nienawidzę tego, gdy moi wrogowie widzą mnie w takim stanie.

Powiedziałam również: „ABBA JAHWEH, umiłowany JAHUSZUA ha MASZIJACH, ja stanę przed TWOIM Tronem i wezmę odpowiedzialność za słowa wypowiedziane przez te usta. Wiem jednak, że to jest od CIEBIE.
Ale jeśli choć jedno słowo jest źle zapisane, jeśli jedno słowo zostało ominięte, ponieważ TY mówisz do mnie tak szybko, kiedy modlę się w Świętych językach, a w tym samym czasie mój mózg rejestruje to, co mówisz, moje usta mają czasem problem, aby nadążyć przekazać to po angielsku. I może tam brakować jednego małego słowa „of'” lub „the”, lub kiedy czekam na to, co powiesz w dalszej kolejności, mogę dodać od siebie „i”. Po prostu ten dar jest taki kruchy. Ten, dar jest czymś, czego ja nie rozumiem. Ten dar jest unikalny, ja nie znam nikogo innego, kto by go miał. Tak bardzo chciałam spotkać kogoś przez te wszystkie lata, kto go posiada.”

Podczas gdy …… czytał to, a ja wołałam do CIEBIE usłyszeliśmy, że jedno słowo jest źle zapisane. Teraz wszyscy tłumacze będą musieli z tym się uporać i wrócić do Proroctwa – który to był numer …..?

Elisabeth: Chyba 63. W każdym razie, chcę powiedzieć przed światem: wiecie, staram się jak mogę. Wciąż powtarzam, że bycie prorokiem jest przerażające. JA wiem, co Biblia mówi na ten temat: to jest dar ponad wszystkimi darami, taki, o który ludzie powinni się modlić, zabiegać; mimo wszystko jest to przerażające.

Wciąż wołam, wciąż krzyczę do ABBA JAHWEH: Ja nie prosiłam o to, nie prosiłam. Ja nie prosiłam, aby być prorokiem. Nie prosiłam, aby być TWOIMI Ustami do narodów, to jest zbyt przerażające, a ON cały czas powtarza mi to samo: „Ależ tak, prosiłaś, Elisabeth; uczyniłaś to w Niebie; zgłosiłaś się do tego na ochotnika i pewnego dnia udowodnię ci to.” (Jeremiasza 1:5)

Ale
teraz w ciele, wiem że jestem prawie gotowa, aby wypowiedzieć nowe Proroctwo, ponieważ słowa zaczynają wychodzić wtedy gdy najmniej się tego spodziewam.

Powiedział ktoś, kto do mnie napisał: „Nigdy, nigdy, nigdy”. Mój drogi brat Caesar (jest z Singapuru). Powiedział mi: „Cokolwiek czynisz Elisabeth, cokolwiek czynisz, nie czcij tego daru, nie czyń z tego daru bożka!” (Czytam to w ten Jom Kippur. Szczerze go miłuję, jest dla mnie nowym bratem w JAHUSZUA. On również jest prorokiem, ale jest tak bardzo, bardzo skromny. Nie chce być nawet nazywany prorokiem.)

Ten dar nie jest bożkiem. Nawet o niego nie proszę. One przychodzą tak po prostu (Słowa Prorocze i Proroctwa). Ci, którzy są wokół mnie wiedzą to i widzą, jak słowa po prostu zaczynają wychodzić z moich ust i to dzieje się, gdy najmniej się tego spodziewam. A właśnie dziś wieczorem skończyłam mówić JAHWEH: „Gdyby to było trzy minuty temu było by to cudem”(Ponieważ mój mąż przesłuchiwał nagranie by znaleźć błąd. Niech BÓG mu błogosławi, on ma to namaszczenie i wie kiedy wrócić).

Mój mąż przejął prowadzenie strony internetowej. On ma po prostu do tego Namaszczenie, a mnie się to bardzo podoba. Nie wiem dlaczego zabrało to tak wiele lat. Który to był rok, 2002? W 2002-gim roku, źle przetłumaczone zostało pojedyncze słowo, miało błąd ortograficzny, brakowało kropki i przecinka tam, gdzie powinny być, ale kiedy JAH mówi do mnie, jestem jak dawni prorocy. Gdy mówi, najczęściej nie robi nawet pauz, ja po prostu przechodzę od języków do angielskiego, jest więc bardzo trudno rozpoznać, gdzie słowa powinny być oddzielone.

 Podsumowując to wszystko, o czym mówiłam, pragnę, abyście wiedzieli, że cokolwiek wyjdzie teraz z moich ust, to ja już wcześniej prosiłam i błagałam przed Tronem JAHWEH mówiąc,  nie prosiłam, aby być prorokiem bo to jest po prostu przerażające! Prawda jest taka, że kiedy jest przerwa pomiędzy proroctwami w otrzymywaniu przekazów to tak jakbym brała głęboki oddech ulgi, ponieważ wtedy nikt nie może rzucić we mnie więcej kamieni.

Zazwyczaj mówię: „Proszę nie kamieniujcie tego, który przynosi wieści!”, ponieważ wierzcie mi, wiele kamieni leci w moją stronę. To nie są kamienie, ale głazy. Kłamcy i oszczercy po prostu ustawiają się w kolejce, aby rzucać kamienie. (Mateusza 5:11-12)

Ci
z was, którzy nie bronicie tej Misji wiedząc, że głosi ona prawdę: „ZOSTANIECIE POCIĄGNIĘCI DO ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED JAWHEH, ponieważ utrudniacie bardzo tę pracę. Powinniście wysyłać lawiny e-maili do tych wrogów. Powinniście oznajmić im: Udowodnij, że masz rację, wskaż na jakiej podstawie atakujesz, albo zamilcz! Gdyż wiecie co, oni nie maja żadnych dowodów, że jestem fałszywym prorokiem!

Biorą nawet moje dawne nazwisko i mówią: „To jest jej prawdziwe nazwisko”. Głupi ludzie, przedtem byłam mężatką i rozwiodłam się, a teraz jestem ponownie zamężna. Wszystko to jest w moim świadectwie. Jak śmiecie, jak śmiecie wypowiadać takie kłamstwa?!

Jestem ewangelistką. Podróżujemy dookoła świata po to, by ewangelizować. Wszystko to jest w moim świadectwie. Uciekałam przed byłym mężem, który chciał mnie zabić. Mam to wszystko w moim świadectwie. Jeśli jesteście tak ślepi i nie potraficie czytać, lub jeśli wierzycie tym kłamstwom: „ZOSTANIECIE POCIĄGNIĘCI DO ODPOWIEDZIALNOŚCI!”.

W ten dzień Jom Kippur (Dzień Przebłagania - Księga Kapłańska, rozdział 23.) czuję całą sobą, że mam was ostrzec, każdą jedną osobę, która przyszła do strony internetowej tej Misji i była żywiona przez te wszystkie lata. Wy uczęszczacie do waszych zorganizowanych kościołów w niedziele, kładziecie waszą ofiarę na tacę, ale tam gdzie otrzymujecie duchowe mięso, tam gdzie oczekujecie, że otrzymacie Słowo JAHWEH nie dajecie nic (ponieważ to nie w waszym zorganizowanych kościołach przemawiają prorocy i nie tam otrzymujecie cokolwiek nowego). Myślicie, że to jest za darmo, ponieważ jest w Internecie. Nie bierzecie pod uwagę tego, ile to nas kosztuje, jak wiele cierpienia, jak wiele prześladowań. Nie bierzecie żadnej z tych rzeczy pod uwagę, wy tylko łapiecie, pożywiacie się i odchodzicie! Nawet nie fatygujecie się stanąć w obronie, kiedy widzicie jak nas krzyżują na oczach wszystkich. W ogóle was to nie obchodzi.

Wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, że nie kosztuje was to nic! Mnie natomiast to kosztuje wszystko! Kosztowało mnie to już moje zdrowie. (płacz)

W ten dzień Jom Kippur powiadam wam, cała we łzach, że JAHUSZUA powraca. Jednak nie powraca ON po tych, którzy siedzą w zorganizowanych kościołach, tak zadowoleni z siebie, ponieważ uczęszczają do kościoła w niedzielę. Nie powraca ON i po ciebie, jeśli nie stawiasz GO na pierwszym miejscu w twojej miłości i w twoim życiu - nie zobaczysz GO, ON pozostawi cię na Wielki Ucisk! Będziecie się zastanawiać dlaczego? Ci z was, którzy nie uczynili nic, aby mnie bronić, ci z was, którzy nawet nie ruszyli palcem, aby wspomóc tę Misję. Proroctwa są tłumaczone na wiele języków, przynajmniej czternaście i zanosi się na więcej. Ale ci z was, którzy nic nie uczynili, nie wypowiedzieli nawet słowa zachęty, niczego: czy zdajecie sobie sprawę, ze JAHWEH was za to osądzi? Czy zdajecie sobie sprawę, że nawet, gdy osiągniecie Niebo, to nagrody za to, co dobrego uczyniliście dla NIEGO, będą wam odebrane?

Ja nie wiem, co JAHWEH ma teraz zamiar powiedzieć, chciałam więc, aby to było zanotowane. Jak już powiedziałam, to jest tak, że im więcej języków dosięgniemy, tym więcej dusz przyjdzie do JAHUSZUA HA MASZIJACH, ale są również ci kłamcy ustawiający się w kolejkę, słudzy szatana, dzieci szatana!

Zniosę to jeszcze od satanistów. Wysyłają oni swoje przekleństwa, klątwy, odprawiają rytuały, składają ofiary i wysyłają nienawistną pocztę. Wysyłają groźby śmierci, wszystko co najgorsze, wszystkie te śmieci, ich czarownictwo!

Ale czy wiecie, od kogo najciężej to wszystko znieść? Od tych, którzy przywłaszczają sobie imię Jezusa Chrystusa i modlą się w Nim, którzy twierdza, że są na drodze do Nieba. Oni są najtrudniejsi, ponieważ nawet nie są Chrześcijanami! Oni tylko używają nazwy, ale nie mają żadnej więzi z JAHUSZUA, nie mają Chrystusa w sobie, nie są namaszczeni! Inaczej wiedzieliby, że Misja, która od 1995 roku działa w Internecie rodząc dobry owoc jest od JAHWEH, a ja jestem wyświęconym, licencjonowanym pastorem - wielka mi rzecz. Moje prawdziwe powołanie pochodzi z Nieba. Nałożono na was ręce i mówicie: „ Jestem apostołem”! Wielka mi rzecz, może w oczach tego świata. To nic nie oznacza, gdy inna osoba nakłada na was ręce, a wy otrzymujecie „wyświęcenia”. Moja ordynacja apostolska i prorocza pochodzi z Nieba! (Galacjan 1:15-16)

Zgadnijcie, co jeszcze! Jak mu było na imię, temu człowiekowi z Nowej Zelandii, zawsze zapominam?

Elisabeth: Andrew Strom i twoja szkoła proroków! Możesz sobie zabrać tę twoją „szkołę proroków” i wiesz co możesz z nią zrobić……! Nie można nikogo nauczyć być prorokiem (1.Jana 2:27) i nie możesz pobierać za to pieniędzy (Mateusza 10:8; 21:13). Jesteś kłamcą. Byłeś nim już wtedy, kiedy spotkałam cię w 1995 roku. Zamieściłeś mnie na swojej czarnej liście, ale ty,  jesteś na czarnej liście JAHWEH, Andrew Strom! Mówisz: „Uważajcie na tych, którzy nauczają, że musicie przestrzegać Dziesięciu Przykazań i którzy wierzą i mówią innym, że mają się strzec, jeśli nie uznają i nie święcą dnia Szabatu. Uciekajcie od każdego, który naucza Tory, uciekajcie od nich!”.

Wiesz co, Andrew Strom, byłeś satanistą wtedy i jesteś nim teraz. Chcę, aby to było zanotowane w 14 różnych językach: Andrew Strom jest satanistą! Słyszysz mnie? Jesteś satanistą.

Wiem, że rozpoczynałeś w czarownictwie, wiem to z twojego świadectwa, a Pamela Martin, która również zamieszcza mnie na swojej czarnej liście, była twoją przyjaciółką, ona wciąż jest tam w Teksasie. Nie zapomniałam, co zrobiłaś, Pamelo Martin. Nie zapomniałam tego, co uczyniłaś i pamiętam dobrze, kiedy Andrew Strom powiedział, że nie ma niczego takiego jak czyste Słowo BOGA, to wszystko musi być z ciała. On skrytykował mnie za to w 1995 roku. Nie zapomniałam jak ty Pamelo Martin powiedziałaś mi w czasie rozmowy telefonicznej, że obawiasz się Andrew Stroma, ponieważ on ma moce i jak to stwierdziłaś, są to szatańskie moce.

Słuchajcie Andrew Strom i Craig Martin: nie zapomniałam o żadnym z was! Chcę, aby to było nagrane: teraz on mnie atakuje.

Elisabeth : JAHSZUA pamięta o was w ten Jom Kippur. JAHWEH chce, aby to było nagrane. ON was nie zapomni!

Ty, który nazywasz siebie Malcolm Heap (Po polsku heap oznacza „sterta, kopiec”) - ty jesteś stertą gnoju! Ty, który piszesz książkę o Eliaszu twierdząc, że sam jesteś Eliaszem, który zakładasz strony internetowe, aby obrzucać błotem i hańbić mnie.

Ty, tak zwany „chrześcijański doradco”, o nazwisku Stephen Rossi Senior, którego sama kiedyś nazywałam bratem, dla którego byłam mentorem! Proroctwo 111 ukazało się, jako błogosławieństwo dla ciebie, a ty je wyplułeś i potraktowałeś jako przekleństwo, ponieważ nie chciałeś wziąć rozwodu, będąc w nierównym jarzmie, gdyż zbyt drogo by cię to kosztowało. Nie jesteś wcale chrześcijańskim doradcą! Jesteś szatanem w przebraniu! Jesteś Judaszem i oznajmiam to przed światem: jesteś osobą, która ma poważne problemy, gdyż w ten Jom Kippur (nie wiedziałam, że to się stanie, ale zaczęłam modlić się w Świętych językach) JAHWEH chce, abym i ciebie zapisała. Czy znasz los Judasza? Wiesz co, Stevenie Rossi Sr. - to jest twój los!

Twój syn, krew z twojej krwi, służy w tej Misji, jako misjonarz młodzieży (Youth Minister). Stephen Rossi Jr. jest naszym synem, miłujemy go i jesteśmy jego mentorami. On jest naszym misjonarzem młodzieży, zupełnie odmienny od ciebie. On już nawet nie przyznaje się do twojej krwi. Już tylko jedna krew płynie w nim: Krew JAHUSZUA HA MASZIJACH.

Daję wrogom oficjalne ostrzeżenie.

Ostrzegam Zepha Danielsa: JAHWEH pamięta o tobie, pamięta o tobie w ten dzień Jom Kippur, ponieważ jesteś częścią tego wszystkiego. Wiem, że jest tak wielu innych.

Ludzie, potrzebuje waszej pomocy. Święci, dla których ta Misja w jakikolwiek sposób jest błogosławieństwem, udowodnijcie to! Udowodnijcie to, ponieważ pewnego dnia i tak będziecie musieli udowodnić to przed JAHWEH! Cóż takiego zrobiliście, aby pomóc nam dźwigać ten ciężar? Czy uczyniliście cokolwiek, aby nam pomoc, wspomogliście nas, czy byliście tymi, przez których praca ta nie mogła pójść do przodu? Czy zachęcaliście nas? Chodzi mi o to, że słowa zachęty są miłe i my je doceniamy, ale potrzebujemy pomocy! My po prostu musimy mieć pomoc! To jest tak duża praca, tak wiele narodowości teraz dosięgamy.


Staramy się ostrzegać przed Sherry Shriner, staramy się ostrzegać przed Lindą Newkirk.

Linda Newkirk. Właśnie ktoś nam napisał o tym, że ona trzyma ludzi w niewoli demonstrując im swoje szatańskie moce. Jak możecie kupować jakiekolwiek książki od Lindy Newkirk? Jak możecie usprawiedliwiać z Biblią w reku to, co ona mówi? To, jakoby „dała narodziny ziemi i ludzkości”, „była w ciąży 17 miesięcy”. Ojej ludzie, co się z wami dzieje?! Ta kobieta jest niebezpieczna, ona jest szatanem w przebraniu!

A ty, Sherry Shriner, jesteś tam i zakopujesz orgony, twoje „specjalne” orgony, które to niby mają odstraszać demony i obcych, niszczyć pojazdy kosmiczne na niebie. Czy wy naprawdę jesteście tak głupi? Wybaczcie, ale ABBA JAHWEH jest rozgniewany! Wy określacie siebie mianem „chrześcijan”, ale nie ma w was śladu chrześcijaństwa! Pokładacie nadzieje w jakiejś kobiecie, aby sprzedała wam ten „orgon” i umieszczacie go na waszych podwórkach i wszędzie na całym świecie.
Czy nie rozumiecie, czy nie czytaliście Świętych Proroctw? Czyniąc to, zwabiliście do siebie chorobę, przyciągnęliście do siebie demony, zwabiliście obcych przybyszów. Nie martwcie się, gdy przybędą UFO, będą wiedzieć, gdzie jesteście. Za to wszystko zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności. Twierdząc, że cokolwiek innego niż KREW i Imię JAHUSZUA ha MASZIJACH może przeciwstawić się demonowi, jesteście naprawdę, naprawdę ślepi, a wasze uszy są  kompletnie głuche, albo jesteście pod wpływem ducha kontroli lub manipulacji umysł, a tak z pewnością jest, jeśli podążacie za Sherry Shriner lub Lindą Newkirk.

Zamierzamy zamieścić przychodzące do nas listy ostrzegające przed Lindą Newkirk. Ta kobieta jest bardzo niebezpieczna! Ona nakłania ludzi by przyjeżdżali do niej, mówiąc im, że zapewni im bezpieczeństwo. Zamyka ich w szopie, którą nazywa miejscem do spania, a potem upewnia się, ze kłódka jest po zewnętrznej stronie, tak, że ona może trzymać was w zamknięciu.

Mówię wam: zostaniecie pociągnięci za wszystko do odpowiedzialności. Dlaczego ten prorok jest tym, który ma powstać i ostrzegać ludzi przed tymi diabolicznymi ludźmi? Dlaczego ja muszę nim być? A lista jest tak długa.

Rick Joiner i ruch „Objawionych Synów BOŻYCH”. Nawet nie zaczynacie pojmować dlaczego używa nazwy: 'Morning Star Publishing (Publikacje Gwiazdy Porannej)? Któż jest tą gwiazdą poranną, która spadła z nieba? Czyż nie był to Lucyfer? Czy nie rozumiecie, o co w tym ruchu „Objawionych Synów Bożych” tak naprawdę chodzi? Oni oświadczają, że są bogami! Obudźcie się ludzie, obudźcie się!

Jestem niczym prorok starych czasów i mam już serdecznie dość. Mam już dość tej głupoty, dość ślepych oczu i głuchych uszu. Niechaj opadną łuski z waszych oczu, a zobaczycie, co się naprawdę dzieje!

To jest to, co muszę powiedzieć w ten Jom Kippur. Wiem, że JAHWEH ma poselstwo, które zaczęło już wychodzić. Zaczęłam mówić Świętymi językami. Ten dzień jest jednak również dniem sądu.

Wszystkie te sprawy, które wymieniłam, leżały mi na sercu. JAHWEH jest rozgniewany!

Gdzież są inni tłumacze, którzy zostali powołani, aby być częścią tej Misji? Dlaczego na ochotnika nie poświęcacie swojego czasu? Dostajemy e-maile mówiące: „Mam powołanie, aby być waszym tłumaczem, ale będzie was to tyle i tyle kosztowało. Co? My nie pobieramy opłat za to, że zamieszczamy Proroctwa w języku angielskim. Dlaczego wiec wy, którzy wierzycie, że ta Misja głosi Prawdę, żądacie dla siebie za tą pracę pieniędzy?

Nasi tłumacze ciężko pracują, oni mają pełne etaty w pracy zawodowej i spędzają tak dużo czasu nad Świętymi Proroctwami oraz Przekazami z tej Misji i zamieszczają je we wszystkich tych językach. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak wiele muszą wycierpieć, aby to robić, jak wiele czasu poświęcają, jak wiele snu tracą! Nie mogę sobie tego nawet wyobrazić. Jednakże ich nagrody pójdą za nimi do Nieba! Oni tak jak my spotkają wszystkie te dusze i odbiorą osobiste podziękowania, stojąc u naszego boku. My wiemy, że gdy opuścimy tę Ziemie to odejdziemy z największymi nagrodami za to, że prowadziliśmy dusze do JAHUSZUA ha MASZIJACH i nauczaliśmy o Świętości.

A wiec to jest to, co mam do powiedzenia w ten Jom Kippur. Zobaczę teraz, co jeszcze JAHWEH każe mi powiedzieć, ponieważ wszystko to leży MU na sercu.

JAHUSZUA powraca. Wielki ucisk prawie już nadszedł i biada wam, tym ze strony internetowej Jima Bramletta: „Five Doves”(Pięć gołębic). Jimie Bramlett'cie, jesteś w wielkich tarapatach, wielkich! Staniesz przed JAHWEH i będziesz odpowiadał za każdy przypadek, kiedy ktoś był podekscytowany, myśląc, że „to jest dzień przyjścia JAHUSZUA”, i że „to jest dzień wniebowzięcia”. Odpowiedzialny będzie też każdy kto na forum „Five Doves” czynił to u boku Jima Bramletta, każdy z was, który ogłaszał dzień przyjścia JAHUSZUA. Jak się nazywa ten pastor, kochanie?

Elisabeth: O, F.M. Riley, baptysto, ty naprawdę staniesz przed Tronem JAHWEH w bardzo dużej sprawie. Ty, który nauczasz ludzi, że mogą grzeszyć i że „nie jest ważne to, co robią, nie ważne, że cudzołożą, mogą robić co chcą, tak długo, jak wiedzą o tym”.
To jest twoja ewangelia, ale nie Biblijna Ewangelia, F.M. Riley! Ty będziesz stał przed rozgniewanym JAHWEH za to, co czyniłeś! Przekonasz się o tym! Nauczałeś ludzi, że mogą grzeszyć, a pomimo to będą porwani do Nieba, wystarczy tylko powiedzieć Modlitwę Zbawienia, nie przejmować się, cieszyć się życiem, a kiedy nadejdzie Wniebowzięcie to nie zostaniecie w Wielkim Ucisku. F.M. Riley, widziałam cię na 'Five Doves', wyznaczającego datę po dacie.

Marilyn Agee, wiem kim jesteś, poznałam się na tobie w 1995 roku. Czyniłaś dokładnie to samo: „To jest rok Wniebowzięcia”, „to jest miesiąc”, „to jest to Rosz ha Szanah”, „to będzie w dzień Pięćdziesiątnicy”. W zasadzie już nie wiem, bo tak wiele różnych dat podawałaś.

Każdy z was na 'Five Doves' ma tyle rożnych dat, a ludzie są przez to wyniszczani. Za każdym razem ludzie naprawdę wierzą, niektórzy nawet przyjmują zbawienie, gdyż boją się, że zostaną pozostawieni, więc padają na kolana i wołają: „Nie chcę być pozostawionym”.

F. M. Riley powiedział, że to jest „ta data”, Jim Bramlett powiedział, że to jest „ta data”, Marilyn Agee natomiast, że to „ta data”. Wiecie co, wszyscy zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności za te drogocenne dusze, które, kiedy to się dzieje, padają na kolana i pokutują przed JAHUSZUA, nawracają się i oddają swoje życie JEMU, a potem ten dzień przemija i Wniebowzięcia nie ma. Dlaczego jeszcze mieliby wierzyć JAHUSZUA, że wybaczył im grzechy, skoro wy okłamaliście ich i obiecaliście im Wniebowzięcie w ściśle określonym dniu? „Five Doves” - biada wam! W ten dzień JAHWEH mówi to każdemu, kto bierze udział w „Five Doves”.

Wymienię teraz kilka nazwisk: Donna Cothran, nie wiem dlaczego, ale JAH każe mi wymienić twoje nazwisko. Ty byłaś kiedyś częścią tej Misji, otrzymywałam od ciebie słowa zachęty. Teraz siedzisz w „Five Doves'”i wierzysz tym kłamstwom, bierzesz udział w tych kłamstwach i będziesz za to pociągnięta do odpowiedzialności. Nie wiem dlaczego JAH wkłada mi do głowy nazwiska pewnych ludzi w tym momencie, nie rozumiem, ale wy usłyszycie ten Przekaz. Miejcie się na baczności przed „Five Doves”. Oni podbudowują was, a wy doznacie wielkiego zawodu. Wszyscy będą za to pociągnięci do odpowiedzialności.

JAHWEH nie traktuje tego lekko. ON nie traktuje tego lekko, kiedy powstajecie i mówicie, że „to jest ten dzień”. Ta Misja tego nie czyni.

Powiedziano mi (oświadczam to przed Tronem JAHWEH!), Święci Aniołowie przyszli do mnie i powiedzieli mi, że powrócą, aby przekazać mi tę datę. To nie jest nic z mojego ciała! Widziałam ich i dotknęłam ich skrzydeł! Macie tam zresztą moje świadectwo.

Wiem, że ON nazwał mnie SWOJĄ Panną Obwieszczającą! Wrogowie, możecie kpić ze mnie jak tylko chcecie. To nie jest określenie, które ja sama sobie nadałam, głupio w ten sposób myśleć. Wiem natomiast, że musi być ktoś, kto zakrzyknie: „Oto OBLUBIENIEC, wyjdźcie MU na spotkanie!” (Ew. Św. Mateusza 25:6) i ja wiem i pamiętam, co JAHUSZUA powiedział, iż ma się stać i że Święci Aniołowie mają powrócić. Nie trzymam się niczego innego aniżeli tego, co JAH powiedział.

(JAHUSZUA powraca w Rosz ha Szana, i to będzie w Szabat. Chwała JAHUSZUA, że nie musimy trzymać się kalendarza słonecznego, bo w przeciwnym razie byłby to najprędzej rok 2020. Dostaliśmy polecenie, aby trzymać się kalendarza księżycowego w sposób, w jaki oryginalnie JAH to postanowił. II Księga Mojżeszowa 28:11 ;14)

Wszystkie
te sprawy leżą JAH na sercu w ten Jom Kippur. Nie wiedziałam, że otrzymam Przekaz w ten dzień. Nic z tych rzeczy. Wołałam i mówiłam: ja nie musiałam być Prorokiem, to przerażające. Następną rzeczą, którą pamiętam było to, jak modlę się w Świętych językach.

Teraz zobaczę, co ABBA JAH ma jeszcze do powiedzenia: biada wrogom, biada, biada, biada, biada wrogom JAHWEH! Nawet, jeśli nazywasz siebie chrześcijaninem, a nie masz prawdziwej, pełnej miłości i posłuszeństwa więzi z JAHUSZUA HA MASZIJACH, to ja mówię ci (jak i każdemu, kto rzuca kamienie, łże, obmawia i prześladuje tę Misję. Każdemu, każdemu, kto czyni te rzeczy i nie broni Misji, nie wspomaga i nie zachęca) i ja wiem, że to jest to, co mówi ABBA JAH - wy będziecie za to pociągnięci do odpowiedzialności!

Tyle razy, ile razy zignorowaliście nasze prośby o pomoc, ile razy czuliście się pociąganymi przez RUACH HA KODESZ, aby wspomóc tą Misję(nawet gdy sami nie macie wiele, powinniście coś uczynić, by pomóc tej Misji).
Ci, którzy mają być tłumaczami - tyle razy ile razy słyszeliście: „znasz język wystarczająco dobrze, mógłbym sobie z tym poradzić, jesteś powołany by to robić”, ale ty wciąż uciszasz te głosy. Tyle właśnie razy JAHWEH i JAHUSZUA powiedzieli, że zatkają swoje uszy, gdy będziecie się modlić (Izajasza 59:2). Tyle razy ile razy powstrzymywaliście się od pomagania nam, tyle właśnie razy JAHWEH powstrzyma SWOJĄ Dłoń od pomagania wam. A wy będziecie w Wielkim Ucisku. Wolałabym raczej cierpieć teraz, a prawdziwa Oblubienica JAHUSZUA HA MASZIJACH rzeczywiście cierpi teraz. Jesteśmy prześladowani, ale nie macie pojęcia, jakie cierpienia czekają na was w Wielkim Ucisku. Możecie dalej bawić się w te wasze „kościółkowe gry” i możecie mówić: „Ale muszę być częścią społeczności i muszę chodzić do niedzielnego kościoła, nawet jeśli nie karmią mnie tam żadnym duchowym mięsem, nawet jeśli poselstwo, które słyszę to wciąż to samo mleko, nawet jeśli nikt nie wypowiada się tam przeciwko grzechowi. Jestem zależny od innych ludzi i chodzę do kościoła, żeby oni widzieli.”

Widzicie, to jest taka zabawa w kościół, nieprawdaż? A wy jesteście wygrzewaczami ławek, czy tak? Wy, którzy uważacie, że musicie mieć kogoś innego, aby utrzymywał was w świętości, musicie mieć kościół, musicie mieć pastora (duchownego, księdza), by upewnić się, że pozostajecie w „świętości”. Macie kłopoty, nie macie zatem społeczności z JAHUSZUA, jesteście w wielkich tarapatach!

Co zamierzacie robić w czasie Wielkiego Ucisku, kiedy tylko rządowe kościoły będą formalnie istnieć? Tylko ci, którzy będą oddawać cześć bestii, będą mieć kościół na rogu ulicy. Nie możesz teraz żyć bez kościoła? Nie możesz chodzić sam na sam z JAHUSZUA? W takim razie masz duży problem! Jak wiele listów otrzymujemy, które mówią: „Och, ale ja muszę mieć społeczność” i nawet kiedy jesteście ostrzegani, ciągle rozglądacie się za innym kościołem.

A synagogi Mesjańskie. Ja muszę ostrzec ludzi. Powiedziałam mojemu mężowi, że mamy na sobie brzemię, nowe brzemię, a to jest to:
JAHUSZUA ostrzegł przed zorganizowanymi kościołami, ale teraz, które z nich są kościołami Babilonu? Kiedy poszliście do swoich pastorów wy, członkowie zorganizowanych kościołów, ostrzegliście ich i powiedzieliście im: „Spójrzcie, ten dzień to nie jest tak naprawdę Szabat”, a wasz pastor poklepał was po głowie i powiedział: „Jest OK, jakikolwiek dzień jest właściwy”. Wzięli wersety, w których Paweł przemawiał do Żydów, kiedy powiedział: „Niechaj więc nikt o was nie wydaje sądu co do jedzenia i picia bądź w sprawie święta czy nowiu, czy Szabatu” i przekręcili je, a wy raz za razem przyjmowaliście to kłamstwo, uwierzyliście temu kłamstwu, zaufaliście tamtemu pastorowi.

A teraz przejdźmy do Żydów Mesjańskich. Wy usunęliście Imię JAH z Imienia JAHUSZUA. Włożyliście w to miejsce „Jesz”. Co to w ogóle jest: „Jesz”??
„Jesz” nie jest imieniem OJCA! Imię ABBA JAHWEH musi być częścią Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA i to jest J-A-H!

Jak wiele synagog Mesjańskich Żydów naśladuje ortodoksyjne rytuały i ludzkie tradycje? Jak wiele z nich zabrnęło w Ortodoksyjne Żydowskie, legalistyczne zwyczaje? Zapominacie mówić ludziom, tak jak teraz w Jom Kippur, że mamy odkupienie za nasze grzechy i nie musimy smucić się w ten dzień. Możemy być pocieszeni i wiedzieć, że JAHUSZUA jest naszym MASZIJACH. ON jest Jedyną Doskonałą Ofiarą Krwi, która została złożona za nasze grzechy. Uzyskaliśmy przebaczenie. Ci z nas, którzy prawdziwie wierzą, że jesteśmy obmyci w JEGO przelanej Krwi, ci z nas, którzy przeżywają każdy dzień swojego życia tak, aby MU się podobać - my mamy dzisiaj pocieszenie! Nie musimy bić się w piersi i mówić: „Biada mi, biada mi jestem grzesznikiem!”, nie, bo za każdym razem, kiedy uczynimy cokolwiek, co obraża naszego ABBA JAHWEH, mówimy szybko: „ JAHUSZUA proszę przebacz mi!”. My nie grzeszymy z premedytacją, nie grzeszymy celowo. Kiedy grzeszysz celowo, jesteś w tarapatach. Wyszydzasz wtedy Krew JAHUSZUA (Hebrajczyków 10:26-29). Biblia mówi natomiast: „Bądźcie Świętymi albowiem JA jestem Święty”(1. Piotra 1:16).

Nie biegnijcie więc do jakiejkolwiek świątyni Żydów Mesjańskich, lepiej bądźcie ostrożni. Niektórzy z tych, tzw. rabinów nie wiedzą, że są w błędzie, nie rozumieją. Oni byli nauczani, że właściwe Imię to „Jeszua”, podobnie jak ja byłam nauczana na początku, że właściwe Imię to „Jeszua”. Nie wiedziałam, że byłam w błędzie. A więc powiedzcie im to uprzejmie, ale w sposób stanowczy, a jeśli chcecie przekazać im jedno z Proroctw danych mnie – proszę bardzo!
Nie bądźcie jednak zdziwieni, jeśli zostanie ono odrzucone z powrotem w wasza twarz, ponieważ ci tak zwani rabini uważają, że kobieta nie powinna być liderem.

Ale wiecie co? Ja nikogo nie nazywam rabbi, gdyż ja mam tylko Jednego Rabbiego i JEGO Imię to JAHUSZUA HA MASZIJACH. ON jest Najwyższym z najwyższych kapłanów. ON jest jedynym, jedynym, który zasługuje na ten tytuł. A więc ostrzegamy was: kiedy idziecie do świątyń Żydów Mesjańskich, to nie oczekujcie, że znajdziecie tam to, co macie w tej Misji. A gdy już się o tym przekonacie, to (wracając) upewnijcie się, że przekazaliście ostrzeżenie i spytaliście: któremu Bogu służą, używając jedynie tytułu: 'Bóg, Bóg, Bóg'?

A więc to jest to, co JAHWEH włożył w moje serce w ten dzień Jom Kippur w 2009 roku.

Elisabeth: Dobrze więc, 29 wrzesień - w czasie naszego pobytu w Europie, zaczyna się wieczór Jom Kippur.
Teraz proszę CIĘ, ABBA JAHWEH, czy możesz dać mi już Przekaz? Zacząłeś już mi go podawać, a potem kazałeś mi mówić od siebie. Proszę o przebaczenie, jeśli obraziłam kogokolwiek. Nazwałam kilka osób głupcami, ale wierzę, że to TY włożyłeś te słowa w moje usta, ponieważ oni tacy są: Działają pod wpływem ducha głupoty, aby wierzyć kłamstwom i nie bronią tego, co uznają za prawdę.


5-go września 2009 roku JAHWEH powiedział do Elisabeth w czasie snu:

Totalitarna Dyktatura! Totalitarna Dyktatura! Totalitarna Dyktatura! Elisabeth ostrzeż ich, że ten, który nazywa siebie prezydentem Stanów Zjednoczonych chce, aby Ameryka była rządzona przez Totalitarną Dyktaturę! Najlepsza opieka medyczna będzie osiągalna wyłącznie dla bogatych. Będą tylko dwie klasy ludzi: bogaci, oraz ci, którzy teraz są uważani za klasę średnią. Klasa średnia będzie służyć bogatym, a biedni będą stopniowo zabijani poprzez przymusowe szczepienia, przymusowe aborcje i odmowę opieki medycznej. Rząd będzie sprawował władzę nad wszystkim i będzie decydował, kto będzie żył, a kto umrzeć.

Koniec Proroctwa z 5-go września.

Totalitaryzm -system rządów dyktatorskich dążący do całkowitej władzy nad społeczeństwem za pomocą monopolu informacyjnego i propagandy, ideologii państwowej, terroru tajnych służb wobec przeciwników politycznych, akcji monopolowych i masowej monopartii. W systemach totalitarnych życie ludzi podporządkowane jest wszechobecnej kontroli ze strony władzy. Wyznacza ona standardy i normy zachowania, określa status socjalny obywateli, ustala kierunki, obszary i granice aktywności publicznej oraz kształtuje wzorce życia osobistego. Stosowane są: terror i ludobójstwo. Przykładami państw totalitarnych były narodowo socjalistyczna III Rzesza, stalinowski Związek Radziecki i Chiny Mao Zedonga. Współcześnie totalitarny system rządów istnieje np. w Korei Północnej. ” tekst źródłowy Wikipedia

 A więc, ABBA JAHWEH... (Początek modlitwy w Świętych językach.)

 

Proroctwo 115

MIEJCIE SIĘ NA BACZNOŚCI PRZED TOTALITARNĄ DYKTATURĄ NADCHODZĄCĄ DO AMERYKI I NA TEN ŚWIAT!

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec słowa wstępnego

Elisabeth, Nie waż się, nie waż się, nie waż się przepraszać choćby za jedno słowo, które zostało wypowiedziane, gdyż każde z nich to JA włożyłem do twoich ust.

Nakazałem wam wydanie książek zawierających wszystkie Proroctwa. Nakazałem wam wydać książkę o tym, kim jest RUACH HA KODESZ – o objawieniu, które dałem tobie w tajemnicy. (Komentarz: wersja polska książki pt. „Secrets of the HOLY SPIRIT” - „Sekrety DUCHA ŚWIĘTEGO” jest juz przetłumaczona i dostępna)Jednak raz za razem było to opóźniane.

http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/images/great-tribulation.jpgTeraz natomiast daję ci nowe przykazanie: Te informacje muszą ukazać się w formacie audio. To jest najszybsza droga dostarczenia ich ludziom, gdyż czas jest tak krótki, a MOI ludzie giną z braku wiedzy (Księga Ozeasza 4:6) - tej wiedzy, którą zawarłem w Świętych Proroczych przekazach danych tobie. Potrzeba ta jest nagląca, gdyż zaiste oddech Wielkiego Ucisku jest już na waszych karkach.

JA, JAHWEH, obserwuję ten wieczór, oglądam tych, którzy przestrzegają innego kalendarza (Komentarz: tradycyjnego żydowskiego kalendarza), mimo że mają oni inną datę, Przekaz ten nie nadchodzi za późno. Chcę powiedzieć, że JA znam ich serca. Oni wciąż poszczą przede MNĄ, ciągle boleją nad swoimi grzechami. JA ostrzegam ich: przybliżcie się teraz do JAHUSZUA bardziej aniżeli kiedykolwiek przedtem.

Gdyż nadchodzi total...

(Elisabeth ma problemy z wypowiedzeniem tego słowa i mówi: „Och, OJCZE ABBA JAHWEH”.)

Totali...

Totalitarna dyktatura!...

(Elisabeth mówi: „Słyszę to słowo, ale nie mogę go wymówić”.)

...która ma na celu zawładnąć całym światem. Oni wiedzą, że jeśli dadzą radę wprowadzić ją w Ameryce, to ogarną i cały świat. Miejcie się na baczności przed total...

Miejcie się na baczności przed totalitarną dyktaturą, gdyż oni nie pozostawią wam wyborów. Zabiorą wolność waszego słowa, odbiorą wam wszelkie środki masowego przekazu, które miałyby na celu ukazanie prawdy. Nałożą kaganiec wszystkim dziennikarzom, reporterom, którzy chcieliby ostrzec przed poczynaniami rządów. Będą śledzić i cenzurować wszystko, co napisane.

Ameryko, macie „Prezydenta Stanów Zjednoczonych”, którego bohaterem jest Hitler. On dąży do takiej samej władzy. Ma ten sam „mesjański kompleks”, samego siebie uważa za mesjasza, ale w swoim sercu jest totalitarnym
 dyktatorem.  Obiecał wam zmiany i poprzez to przesłanie zdobył ten urząd, a JA ostrzegłem was przez te Święte Proroctwa, że nie będą to zmiany na dobre, lecz na złe.

Teraz zwieszacie głowy, potrząsając nimi w zdumieniu. Na waszych oczach to, co JA przepowiedziałem, staje się rzeczywistością. Macie obecnie najgorszego prezydenta, jaki kiedykolwiek został wybrany na ten urząd. JA go tam nie umieściłem. To był wasz wybór. JA, JAHWEH, tylko do tego dopuściłem. Ci z was, którzy oddali na niego swój głos - spuście głowy ze wstydu, gdyż JA pociągnę was do odpowiedzialności, jeśli nie przemówicie i osobiście nie odżegnacie się od tego, coście uczynili. A całe to zło dopiero się zaczęło!

Ameryka nie jest już więcej „krajem wolnych i odważnych”! Nie ma ani jednej kwestii, w której nie poszliście na kompromis z grzechem,
 legalizując go. Niegdyś staliście murem za moralnością. Niegdyś ganiliście inne narody za stosowanie tortur. Teraz wy jesteście oprawcami, stosującymi tortury. Niegdyś przestrzegaliście Konwencji Genewskiej, teraz szydzicie z niej. W Ameryce wszystko uchodzi. Świat patrzy na was i na własne oczy widzi jak ci, którzy pokojowo protestują, są bici i zamykani, jak wasz własny prezydent - Barack Hussein Obama, wprowadza w życie socjalistyczny program. Niegdyś Ameryka sprzeciwiała się socjalizmowi, komunizmowi, teraz ma prezydenta, który wzrusza ramionami, mówiąc: „Więc co jest takiego złego w komunizmie?”

Ameryko, co wy uczyniliście??? Wasi praojcowie płakaliby nad wami. Pozwoliliście, aby mniejszość wydarła wam wolności, o którą tak ciężko walczyliście. Wasze dzieci podlegają indoktrynacji w szkołach, aby śpiewać pieśni wysławiające Baracka Husseina Obamę. Wasze dzieci są w szkołach indoktrynowane, aby zaakceptowały styl życia homoseksualistów i uczone są, aby mówić: „Co w tym złego?”. Wasze dzieci są uczone w szkołach, że nie istnieje żaden Stwórca, że to wszystko jest sprawą ewolucji.

Ile już lat temu ostrzegłem was poprzez tego Świętego Proroka: „Zabierzcie wasze dzieci z jam antychrysta!”. Gdyż JA nie uczynię niczego zanim nie objawię tego prorokom. (Księga Amosa 3:7) Ostrzegam, zanim nadejdą Wyroki!

Dałem tobie ostrzeżenie Kanado, abyś nie chodziła śladami swojej siostry Ameryki! Teraz jednak chodzicie w jedności.

To są Słowa, które muszę powiedzieć w ten Jom Kippur. Ujrzycie to, czego wolelibyście nie widzieć, usłyszycie o sprawach, w które nie będziecie mogli uwierzyć, gdyż słudzy szatana rozprzestrzeniają się. Nie ma kościoła, nie ma organizacji, nie ma firmy, nie ma synagogi, nie ma rządu, gdzie nie byłoby sług szatana! Szkoły nauczają teraz wasze dzieci i mówią im, że nie ma teraz czegoś takiego jak moralność. Cóż za smutny, smutny dzień, że więcej osób nie powstało, by bronić tego, co uznają za prawdę. Ta Misja jest niczym głos wołającego na pustyni. Głos tej Świętej Prorokini jest głosem na pustyni, wołającym „Nawróćcie i ukorzcie się, póki jeszcze jest czas!”

Ponownie powiadam wam: Oddech Wielkiego Ucisku, Czasu Udręki Jakuba, jest już na waszych karkach! (Księga Jeremiasza 30:7) Jak wielu nie zdaje sobie z tego sprawy! Żyjecie tak, jakbyście mieli żyć wiecznie. Planujecie na wiele lat w przyszłość, ale czy nie JA jestem tym Jedynym, który może policzyć wasze dni? Odkładacie na emeryturę, która nie nadejdzie. Dlaczego nie inwestujecie w Królestwo Niebios? Czy nie wiecie, że jest to jedyna inwestycja, która się ostoi? Tylko to, co uczyniliście dla JA, JAHWEH, oraz wasze wywyższanie Imienia MEGO SYNA JAHUSZUA ostoją się.

Jest już głód, który rozprzestrzenia się po całym świecie - to głód MOICH prawdziwych Słów. (Księga Amosa 8:11)

Jak
niewielu wie kim JA JESTEM? Jak niewielu rozumie, dlaczego JAHUSZUA przyszedł i kim JAHUSZUA jest? Jak niewielu wierzy, że jest cena, którą płaci się za niegodziwość? Tu chodzi o coś więcej, niż tylko o wypowiedzenie prostej modlitwy. Tu chodzi o życie, o to, aby czyny i wiara stały za tą modlitwą. (Jakuba 1:22)

Jak
niewiele kościołów sprzeciwia się teraz grzechowi? Jak nieliczni bronią innych, gdy są oni prześladowani przez prawo, nawet za modlitwę w szkołach? Dlaczego wszystkie kościoły nie powstały, aby bronić tych dwóch mężczyzn?
(
http://www.amightywind.com/prophecyp/schoolprayer.html )

Kiedy widzicie stewardessę, która nie może nosić symbolu swojej wiary, czyli krzyża. Kiedy widzicie jak krzyże przemocą są usuwane ze szpitali - wy, którzy nazywacie siebie kościołami chrześcijańskimi, dlaczego milczeliście? Teraz mówicie: „ABBA JAHWEH, jak mogłeś pozwolić, aby odebrano nam nasze swobody? Dlaczego nasza wolność wyznania i wypowiedzi została nam odebrana?”. Powiadam wam tego dnia: „Co z tym zrobiliście? Jak o to walczyliście? Co teraz robicie? Dlaczegóż nie wszyscy z was coś robią?”. Ta Misja wykonuje swoją część pracy. Pytajcie MNIE, a JA pokażę wam, jak wykonać i waszą!

Aborcje są teraz tak powszechne, dziecko może się jej poddać nawet bez zgody rodziców! Co czynicie w tej sprawie? Czy uczyniliście cokolwiek? Co uczyniliście, aby protestować przeciw małżeństwom tej samej płci? Co uczyniliście, aby zatrzymać falę homoseksualizmu, która rozprzestrzenia się po tym kraju? Czy powstaliście, czy broniliście prawdy mówiąc, że ABBA JAH miał cel, aby stworzyć kobietę i mężczyznę? Dzieci powierzane są homoseksualistom, oni mogą je legalnie adoptować. Grzech został zalegalizowany.

Wyobraźcie sobie, jakie będzie następne pokolenie dzieci. (2 Tymoteusza 3:1-5) Brak moralności, brak wiedzy o BOGU, innym niż bożek jakim jest rząd. Wszystko jest dopuszczalne, o ile daje ci to dobre samopoczucie.
Niezdyscyplinowani, gdyż rodzicom nie wolno dyscyplinować. Wyobraźcie sobie drogę do piekła, jeszcze szerszą i bardziej uczęszczaną niż teraz. To jest to, co według MOJEGO proroctwa przekazanego z ust tej panny obwieszczającej stanie się rzeczywistością. Nadchodzi wielki głód! (Księga Amosa 8:11) A co do was, którzy łaknęliście MOJEGO Słowa, mówię wam teraz: Przygotujcie się na nadchodzące dni!
Jak mamy się przygotować? – mówicie. Karmcie się, karmcie się MOJĄ Prawdą! Uczcie się kim JA, JAHUSZUA i RUACH HA KODESZ jesteśmy! Karmcie swoje dusze! Nie uważajcie Świętego Słowa za rzecz oczywistą, doceniajcie Je! Odżywiajcie się Świętymi Proroctwami, które JA dałem wam poprzez tę Służebnicę, gdyż każde Słowo w nich jest Prawdą! Będziecie wtedy wiedzieć, co macie robić. Jak za dni Mojżesza, tak będzie ponownie, ale JA nie pozostawię was bez nadziei. JA teraz daję wam nadzieję.

 Plagi, które nadchodzą, nie są przeznaczone dla was, bo wasze odrzwia i nadproża naznaczone są znakiem krwi. Ona pokrywa was. To jest Krew JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, Jednorodzonego SYNA JA, JAHWEH.

Podczas gdy bezbożni błądzić będą w ciemności, wy będziecie chodzić w MOIM przewodnim Świetle, jedynym, wiecznym Świetle, którym jest JAHUSZUA wasz MASZIJACH. Ponieważ JA, JAHWEH, zesłałem mannę na ziemię (Księga Wyjścia 16), nie wątpcie w to, że JA uczynię to powtórnie dla was (Jakuba 1:6-7). Tak jak teraz pożywiacie się MOJĄ Niebiańską Manną, nie poddawajcie w wątpliwość tego, że JA będę was odżywiał. Tak jak pewne jest, że woda wylała się ze skały, kiedy uderzył w nią Mojżesz, tak samo pewne jest, że JA teraz wyleję strumień Żywej Wody dla tych, którzy go przyjmą. Zapewnię wam wodę, gdy będzie się wydawać, że wcale jej nie ma.
http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/images/shadrack-meshach-abednego-firey-furnace.jpg

Tak jak pewne jest, że Szadrach, Meszach i Abednego zostali wrzuceni do pieca ognistego; tak jak pewne jest, że czwarty mąż ukazał się i chodził w płomieniach z nimi i oni zostali uratowani i uwolnieni, i wszyscy mogli przekonać się osobiście, że nawet ich ubrania nie przeszły swądem dymu, tylko więzy były zerwane. Wszyscy wykrzyknęli: „Kim jest ten czwarty mężczyzna, który chodzi w tych ognistych płomieniach?”. (Księga Daniela 3) JA powiem wam, kto to był. To JAHUSZUA, wasz MASZIJACH i to, co ON w tamtym czasie uczynił, zrobi dla was ponownie, jeśli chodzicie w świętości i posłuszeństwie wobec MNIE, JAHWEH oraz każdego dnia prosicie o przebaczenie grzechów w Imieniu JAHUSZUA waszego MESJASZA.

JA uczynię was niewidzialnymi. (Psalm 27:5) JA wprawię rządy w zakłopotanie.

Chodźcie MOIMI drogami, a w ten Jom Kippur miejcie na uwadze, że wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Chwały BOŻEJ (Rzymian 3:23), albowiem jest tylko jeden doskonały, który chodził po tej Ziemi, a to jest JAHUSZUA ha MASZIJACH, MÓJ Jednorodzony SYN.

A wiec, jeśli chcecie płakać tego dnia, płaczcie z powodu tego, co nadchodzi. Uczyńcie, co tylko możecie dla tych, którzy jeszcze nie są zbawieni, którzy wciąż nie wezwali Imienia JAHUSZUA HA MASZIJACH! Płaczcie z powodu tego, przez co oni przejdą. Mówię wam po raz kolejny, kiedy ujrzycie powstanie totalitarnej dyktatury w Ameryce wiedzcie, że właśnie tak blisko jest nadchodzący na was Wielki Ucisk!


Zgańcie kłamców! Zgańcie oszczerców! Powstańcie i brońcie tej Misji, jeśli chcecie dalej słuchać Świętych Przekazów ode MNIE! Pomóżcie, w jaki sposób możecie, okażcie wsparcie. Oferujcie zachęcające słowa, ale niechaj czyny idą w parze ze słowami! (Jakuba 2:14-15)

Pomóżcie
dźwigać ciężary, gdyż wielkie jest obciążenie. Nie obawiajcie się już więcej dzielenia się MOIMI Słowami! Kiedy JA wkładam to do waszych serc – ostrzegajcie, póki jeszcze możecie, protestujcie, póki jeszcze możecie.

Biada tobie Ameryko, gdyż jesteś wyznacznikiem pokazującym jak blisko jest Czas Udręki Jakuba. (Księga Jeremiasza 30:7) Jesteś zegarem według którego ustawiłem MÓJ zegar (komentarz: Tak samo jak Izrael). Świat patrzy na to, jak umierają twoje swobody. Zostałaś ostrzeżona. Zostałaś ostrzeżona, gdyż JA posłałem tego Świętego Proroka, aby, w pierwszej kolejności, ostrzegł Amerykę, ale kiedy oni nie chcą słuchać, a większość pastorów odrzuca te Słowa, jako fałszywe, mówiąc: „Ameryka zawsze będzie istnieć, Ameryka jest Wielkim Narodem, a my musimy wspomagać naszego prezydenta, musimy postępować według praw tego kraju, nawet gdy stoją one w sprzeczności z Pismem Świętym”.

Powiedziałem MOJEMU Świętemu Prorokowi, że Ameryka nie posłucha. W zamian powołałem ją, aby była MOIM Prorokiem.
Zegar tyka. Zwłaszcza, kiedy widzicie tę, tak zwaną „opiekę zdrowotną”, będącą punktem sporów. Ta ustawa nie dotyczy życia, ona dotyczy śmierci, tego kto będzie żył, a kto umrze, kto będzie miał dostęp do lekarzy, a kto nie.

Nowonarodzeni, wierzący i podążający za JAHUSZUA - oni znają wasze nazwiska, oni wiedzą już, kim jesteście!

Jeśli nie będziecie protestować teraz i nie oddacie swojego głosu przynajmniej w Niebie otrzymacie opiekę zdrowotną, której nie chcielibyście mieć. Dla MOICH prawdziwych dzieci JA zawsze znajdę sposób, drogę ucieczki, teraz jednak tego nie ujawniam.

http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/images/sukkot.jpegNie zapomnijcie, że nadchodzi Sukkot (Święto Szałasów). Uczyńcie, co możecie, aby je obchodzić. Jeśli nie jesteście w stanie zrobić niczego więcej, śpijcie na podłodze, a namiot zróbcie z koca. JA znam wasze serca, wiem co jest w zasięgu waszych możliwości i JA uhonoruję to i pobłogosławię was.

To jest smutny, posępny dzień. Jak niewielu uznaje MNIE i modli się, nawet jeśli wyznaczają Jom Kippur według innego kalendarza. Jak niewielu o to dba! Jak niewiele osób to obchodzi! Jakże niewielu chociażby pochyliło swoje głowy!

A w chrześcijańskich kościołach, jak nieliczni pouczali, czym w ogóle jest Jom Kippur! Ale to jest waszą powinnością, aby im powiedzieć, jeśli jesteście częścią zorganizowanego, chrześcijańskiego kościoła. Jeśli pastor
(ksiądz, duchowny) zgani was, to będziecie wiedzieć, że nadszedł czas, aby odejść, a JA napiszę na drzwiach tego kościoła „Ikabod(Chwała odstąpiła Pierwsza Księga Samuela 4:21) To są te smutne Słowa, które muszę powiedzieć. Nadzieja dla MOICH prawdziwych i Świętych, którzy podążają za JAHUSZUA HA MASZIJACH, MOIM Jednorodzonym SYNEM, oraz płacz i zgrzytanie zębów dla tych, którzy odmówili Krwi przelanej za nich na Kalwarii.

 A więc nastawcie swoje zegarki i obserwujcie Amerykę, a kiedy zobaczycie jak znikają wszystkie swobody, będziecie wiedzieć, że Wielki Ucisk się rozpoczął z odejściem ostatnich swobód. 

JA, JAHWEH przemówiłem.

 

******** Koniec Proroctwa ********Jak zostało powiedziane, tak zostało spisane dnia 29 września 2009 roku o godz. 23:00.
Obrażając
jednych, oświecając innych,
Dziecko, Wojownik i Oblubienica JAHUSZUA ha MASZIJACH
Apostoł Elisabeth Sherrie Elijah.

Jeśli to Proroctwo jest błogosławieństwem dla was, to proszę, dajcie mi znać.

Adresy:


[email protected]co.uk
[email protected]

www.amightywind.com
www.almightywind.com

Polski Oddział Misji Amightywind:

Strona
Główna

 

Kontakt


JAHWEH powiedział to Słowo 12-go października 2009 roku zaraz przed tym jak …….. miał zamieścić Proroctwo 115 na stronie Misji.

 

……. JA mam upodobanie w pracy, którą wykonałeś.

Elisabeth, JA wiem, że to, co każę ci robić sprawia, że czujesz się bardziej wystawiona na zranienie. Mówisz, że czujesz się tak, jakbyś stała obnażona przed światem, kiedy pozwalasz im widzieć i słyszeć emocje w twoim głosie. Błagałaś MNIE i prosiłaś, gdyż nie wiedziałaś wcześniej, że JA nakażę ci zamieścić to przed światem, aby ci ludzie mogli ujrzeć twoje serce, aby mogli zobaczyć jak trzęsiesz się ze strachu przed każdym Słowem, które JA wypowiadam do tych, którzy mówią, że miłują tę Misję, a pomimo to nie ruszą nawet palcem, chociażby na klawiaturze, aby ciebie zachęcić.

Tak jak teraz przemówiłem, tak i JA, twój ABBA JAHWEH, wkładam każde imię, które masz wypowiedzieć, do twego serca. JA daje tobie nowe pouczenie,…….. Więcej wyroków spadnie na głowy MOICH wrogów, a każdy kto atakuje tę Misję jest MOIM wrogiem. Ile razy, na jak wiele sposobów muszę to jeszcze powiedzieć?

Samo imię tej Misji mówi wyraźnie, do kogo ona należy: do ALFA i OMEGA i do RUACH ha KODESZ. A więc kiedy oni atakują cię, Elisabeth, wiedz to, że nie jest to atak na zwykłą kobietę, oni atakują PRZEDWIECZNEGO, WIECZNEGO STWÓRCĘ WSZYSTKIEGO, atakują JAHUSZUA, MEGO Jednorodzonego SYNA i mają śmiałość używać nazwy „chrześcijanie”. Ośmielają się powoływać na Imię JEZUSA CHRYSTUSA i jednocześnie ciebie atakować. Zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za każde oszczercze kłamstwo, tak samo jak wszyscy z was, którzy staliście obok i nie zrobiliście nic, wiedząc, że z tej Misji głoszona jest prawda, jednakże nie zrobiliście nic, aby jej bronić, aby pomóc. JA nie mówię do tych, którzy pozostają wierni, którzy ofiarują modlitwy i słowa otuchy oraz wsparcie finansowe. Wiecie, jak powiedziałem, że pobłogosławię wam po trzykroć.

Lecz JA mówię do milczącej większości, która przychodzi tu, wiedząc, że można znaleźć tu duchowe mięso, nowe objawienia z Nieba, a potem powraca do swoich zorganizowanych kościołów i dalej wygrzewa ławki, oraz daje datki na tacę tak, aby wszyscy widzieli. W końcu stwierdzają: „Czyż to, co jest w Internecie, nie jest za darmo?”.

JA SAM zbudowałem tą Świątynię bez ścian, przed całym światem. Tak więc MÓJ umiłowany synu ….., daję ci teraz kolejne polecenie: chcę, aby oni widzieli twarz tej, którą szkalują. Zamieść tam małe zdjęcie, aby podczas słuchania jej głosu zmuszeni byli widzieć jej twarz.

O ileż większe wyroki nałożę na tych, którzy odmawiają ukorzenia się, pokuty i żalu za grzechy. I Elisabeth, JA ci to powiadam: Ani jedna łza, którą wylałaś, nie spadła na darmo. JA wiem, że ty pracujesz najlepiej jak potrafisz, aby posługiwać MOIM Owieczkom i Barankom. JA znam kierownictwo tej Misji i cały zespół, który zebrałem. Każdego tłumacza JA własnoręcznie wybrałem i tak długo jak oni chodzą w posłuszeństwie względem MNIE, w Świętości, ja stale będę używał ich, jako błogosławieństwa, a im pobłogosławię za bycie tym błogosławieństwem, gdyż wszyscy oni poświęcają tak wiele - wszystko to w imię miłości.

Dobra robota MÓJ synu, dobra robota. Cóż to były za zmagania! Masz kolejne Proroctwo w drodze, nie wspominając o tym, które JA włożyłem w serce Elisabeth, niemniej dobra robota, MÓJ synu.

Dobra robota Kathrynyah. Dobra robota Adamie. Dobra robota Stephenie.

Dałem wam zadanie dbania o baranki i owieczki, te nowe orle pisklęta, a ty Elisabeth, starasz się pielęgnować każde z nich. JA jestem ABBA JAHWEH, a MÓJ SYN JAHUSZUA, wasz MASZIJACH jest uwielbiany i czczony w twojej miłości do nich, do każdego jednego, którego JA do ciebie posyłam. Miłujesz ich, jesteś dla nich nauczycielem i wychowawcą, napominasz kiedy potrzeba. JA mówię: Dobra robota.

Wy, którzy tłumaczycie te Proroctwa i mając pełno etatową pracę stawiacie pracę, którą wam zleciłem przed wszystkim innym, JA mówię: dobra robota, wielkie są wasze nagrody. Wy, którzy jesteście YDS (YAHUSHUA Demons Stompers), orędującymi w modlitwach wojownikami walczącymi z demonami i poświęcającymi na to przynajmniej godzinę. Jesteście linią frontu, stoicie im na drodze mówiąc: „Musicie wpierw przejść przez nas, jeśli chcecie dostać się do kierownictwa tej Misji!”. A JA wam mówię: Dobra robota. Wy wiecie, kim jesteście.

Nikt nigdy nie obiecał, że będzie łatwo. Zostało wam obiecane jedynie to, że trud się opłaci.

Wszyscy, którzy biorą swój krzyż i idą za JAHUSZUA, waszym MASZIJACH, którzy są prześladowani dla JEGO Imienia oraz za to, że nie godzą się iść na kompromis z grzechem, dobra robota. Jesteście MOIMI umiłowanymi. Pewnego dnia będziecie stali przed samym Tronem JAHWEH i wasze nagrody zostaną wam dane, a JA powiem: Dobra robota. Byliście błogosławieństwem dla tej Misji, dzieląc się nawet swoimi środkami finansowymi. Nie możecie nawet wyobrazić sobie nagród, które JA mam dla was przygotowane. Będziecie mieli udział w każdej nagrodzie, którą ta przemawiająca prorokini otrzyma. Będziecie stali u jej boku wszyscy, którzy byliście błogosławieństwem, którzy broniliście tej prawdy oraz ganialiście kłamców i ich kłamstwa.

JA, JAHWEH, mówię: Dobra robota.

A wiec to są te Słowa, które JA dodaję. ……, myślałeś, że wszystko jest już zamieszczone i gotowe, ale JA, ABBA JAHWEH, musiałem raz jeszcze powiedzieć: Dobra robota, MÓJ wierny synu.

 

******Koniec Proroctwa******

 

Wizja, którą otrzymała Kathrynyah:

Podczas, gdy
to Słowo było wypowiadane, Kathrynyah miała widzenie żołnierzy w zielonych beretach. To są najlepsi amerykańscy żołnierze i JAHWEH objawił Elisabeth, że to są właśnie YDS (JAHUSZUA Stąpający po Demonach z Ew. Św. Łukasza 10:19 oraz Psalmu 91).