Proroctwo 114

 

TO NOWOZELANDZKIE DZIECKO ZOSTAJE WSKRZESZONE Z MARTWYCH!

 

Powiedziane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) poprzez Apostoła Elisabeth Elijah, dane 18-go września, a ogłoszone 27-go września, 2009 roku.

    

Słownictwo:

JAHWEH / JAH – imię ŚWIĘTEGO BOGA OJCA w języku przekazanym prorokom w Biblii Świętej (Zapis fonetyczny). BÓG OJCIEC jest również nazwany w Biblii Świętej OJCEM (Ew. Św. Mateusza 23:9) i OJCEM ŚWIĘTYM (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11). Jednakże początkowe Proroctwa do roku 2000 były otrzymywane z Imionami rozpowszechnionymi wśród Chrześcijan, tzn. zapisywane po angielsku jako YHWH, YAHWEH podczas gdy prawidłowe brzmienie po angielsku powinno być zapisane YAHUVEH/YAHVEH. W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: DŻEHOWA, a zapisywane jako JEHOVA, lub JEHOWA w języku polskim. Czyli po 2000 roku BÓG OJCIEC, SYN BOŻY i DUCH ŚWIĘTY objawiają światu prawdziwe Święte Imiona, zgodne z wymową po hebrajsku, a w polskim zapisie: JAHWEH, JAHUSZUA, RUACH HA KODESZ.

JAHUSZUA – hebrajskie, prawdziwe Imię ŚWIĘTEGO PANA JEZUSA, SYNA BOŻEGO (Zapis fonetyczny, czyli według brzmienia w otrzymanych Proroctwach). Tak GO nazywano na polecenie PANA BOGA w domu, w Nazarecie i w Izraelu. Oznacza: JAH zbawia, czyli BÓG OJCIEC zbawia.


JAHUSZUA HA MASZIJACH – to znaczy JAHUSZUA MESJASZ – tak to Imię jest wymawiane we wszystkich językach, ale pisownia różni się w zależności od języka. Początkowe proroctwa do roku 2000 były otrzymywane z imieniem Jezus Chrystus (w języku angielskim Jesus Christ - wymawiane „Dzizes Kraist”), które pochodzi z tłumaczenia greckiego.
Natomiast po roku 2000 prawdziwe Imię zgodne z zapisem hebrajskim – JAHUSZUA HA MASZIJACH – zostało objawione światu i w tym Świętym Imieniu są otrzymywane wszystkie dzisiejsze Proroctwa.

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA i TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ.


RUACH HA KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku Biblii Świętej (Zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Hebrajskim określeniem DUCHA ŚWIĘTEGO jest również
SZIKHAINJAH CHWAŁY, a z wcześniejszego Proroctwa: MAMA SZIKHAINJAH CHWAŁY, MĄDROŚĆ i MAMA MĄDROŚĆ, ŚWIĘTA MATKA, KRÓLOWA NIEBIOS, IMMAJAH – jest to Imię DUCHA ŚWIĘTEGO w brzmieniu hebrajskim, które zostało objawione prorokini Elisabeth Elijah przez DUCHA ŚWIĘTEGO.

YDS – skrót od “YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy, którzy modlą się za Proroka Elisabeth Elijah i tą Misję Ostatniej Szansy.  W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać Modlitewnymi Wybijaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA.

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako prorokini i wydającą okrzyk tak jak w Ew. Św. Mateusza 25:6, czyli okrzyk dla Panien czekających na Oblubieńca, jak i Pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy.  Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczająca w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH we wczesnych Proroctwach. 

  

 

 

Komentarz:

 

A oto krótkie wytłumaczenie dotyczące ludzi wspomnianych w tym proroczym Słowie. 

 

To było w 2007, jak sądzę, kobieta nazywająca sie “Leah Tavita” z Nowej Zelandii nawiązała ze mną kontakt.  Powiedziała jak się przekonała o prawdziwości wszystkich Proroctw, włączając prawdziwy Szabat w Sobotę.  Jej mąż o imieniu Osana był pastorem w kościele AOG, Assembly of GOD, w którym modlą się w Niedzielę.  Leah skonfrontowała jej męża Osana z prawdami, których się nauczyła z tej Misji.  Osana odrzucił te prawdy i próbował uciszyć Leah oraz groził, że ją zabije.  Leah opuściła wtedy męża i poszła do schroniska dla kobiet.  Ale Osana znalazł ją w tym schronisku.  Leah nie poszła na kompromis w sprawie tego, o czym wiedziała, że jest prawdą.  Po pewnym czasie Osana widząc, jak żona obstawała przy prawdzie, podjął decyzję, aby również iść za prawdami przyjętymi przez Leah. 

JAHWEH dał dla Osana wiele pozytywnych Słów, aby go podbudować po tym doświadczeniu, ponieważ Leah tylko chciała potem go obalić.  JAHWEH nawet zmienił imię Osany na “Dawid” i powiedział, że on ma powołanie jak dawny Dawid, i miał być pogromcą Goliata.  Wszystko wydawało się układać pomyślnie dla tej rodziny, tak myśleliśmy, ale w gruncie rzeczy nie było tak.  JAHWEH prorokował przeze mnie w tym czasie, że tam, w Nowej Zelandii, będzie oddział tej Misji i będzie fizyczny budynek dla ludzi, do którego będą przychodzić na uwielbienie.  My wszyscy myśleliśmy, że liderami będą Dawid i Leah.  W gruncie rzeczy, oni wynajmowali mały budynek i rozpoczęli szabatowe spotkania z cała rodziną i paru innymi osobami, które przyłączyły sie do nich.  My myśleliśmy, że rzeczy mają się dobrze.

W tym czasie razem z rodziną Dawida i Leah mieszkały dwie osoby – młoda kobieta i mężczyzna.  Mieszkali tam również siostra Leahy, Moera, z mężem Samem i ich dziećmi, a także ojciec i matka Leah.  My rozmawialiśmy z nimi przez telefon i oni gromadzili się razem dookoła telefonu z głośnikiem i słuchali mnie, i byli podekscytowani możliwością usłyszenia nas, gdy dzwoniliśmy.  Oni mieli też swoje problemy tak, jak wszystkie rodziny.  Zwierzali się ze swoich problemów, a my modliliśmy się za nich, a kiedy otrzymaliśmy Słowo od JAHWEH lub od JAHUSZUA, mówiliśmy im.  I tu wszystko zaczęło się psuć.  Leah została zganiona parę razy, ale nie przyjęła większości napomnień, które przyszły od JAHWEH i JAHUSZUA.  Ja zrobiłam błąd, gdy po raz pierwszy zaczęłam rozmawiać z Leah, gdyż powiedziałam jej, że ona stała na moim miejscu w Nowej Zelandii, ponieważ ja nie mogłam tam być osobiście.  Przekonaliśmy się, że to naprawdę uderzyło jej do głowy i wstąpił w nią duch pychy.

 

Pewnej nocy, niespodziewanie, otrzymaliśmy telefon od Dawida i on powiedział, że Leah wygoniła go z domu, i że teraz  była razem z mężczyzną, który z nimi mieszkał.  Leah i ten mężczyzna myśleli, że są partnerami duchowymi, a także, że są tymi dwoma świadkami (Apokalipsa rozdział 11).  My byliśmy co najmniej  zszokowani. Ulokowaliśmy Dawida w hotelu na koszt Misji, jako że nie miał pieniędzy ani miejsca do spania. Potem zadzwoniliśmy do Leah i tego człowieka i zapytaliśmy się ich, czy to, co powiedział Dawid było prawdą.  I nie mogliśmy uwierzyć, gdy oboje to potwierdzili.  Nie wierzyliśmy w to, co słyszeliśmy.  Ten człowiek i Leah nawet popełnili cudzołóstwo w ich domu. Gdy tylko powiedzieli nam, że wierzą, iż są partnerami duchowymi i Dwoma Świadkami, zaczęłam mówić językami i nadeszła bardzo, bardzo mocna nagana od JAHWEH dla Leah i owego mężczyzny.  Po tej naganie zapytałam ich, czy maja potwierdzenie, że ta nagana była od JAHWEH, i ten mężczyzna powiedział, że on ma, ale Leah odpowiedziała, że nie wie i że jest zmieszana.  Ten mężczyzna ukorzył się, poprosił JAHWEH o przebaczenie i otrzymał je.  On również przeszedł uwalnianie od nieczystych duchów. Oto różnica między Leah, a tym mężczyzną: on ukorzył się, ona nie chciała.

Leah nie przyjęła nagany od JAHWEH i zaczęła wtedy mówić, że to nie było od JAHWEH.  Duchy pychy i Izebel opanowały ją całkowicie.  Teraz zaczęła źle mówić o tej Misji. Rozmawiała z całą swoją rodziną i próbowała przekonać wszystkich do odwrócenia się od tej Misji i twierdziła, że ja jestem fałszywym prorokiem. 

W tamtym czasie ja myślałam, że oddział tej Misji, który miał być w Nowej Zelandii upadł.  Nie myślałam, aby to było możliwe, by to kiedykolwiek miało się stać.  Ale siostra Leah, Moera, nie słuchała jej.  Chwała niech będzie dla JAHUSZUA!  Moera zna Głos JAHWEH i zna dobre owoce tej Misji.  Ona widziała jak ta Misja była wyłącznie błogosławieństwem dla rodziny.  Moera nie dała się złapać w pułapkę i  powiedziała, że Sam i ona z dziećmi wyprowadzają się i będą mieli własny dom. 

Oni wyprowadzili się, ale rzeczy nie miały się najlepiej pomiędzy Moera i Samem.  Sam obwiniał Misję o rozerwanie rodziny, i tak dalej.  W końcu Sam wyprowadził się.  Moera żyła więc wtedy sama z dziećmi.  Dla mnie to było potwierdzeniem, że oddział w Nowej Zelandii nie powstanie – tak myślałam.

Ale w końcu, po wielu modlitwach za Sama, on przyjął prawdy nauczane przez tą Misję i nawrócił się ze swoich ścieżek. Po tym, jak  JAHWEH poddał Sama próbom, które on przeszedł pomyślnie, Sam otrzymał pozwolenie na powrót do domu, Moery i dzieci. 

I tak Sam i Moera przeszli próby dane przez JAHWEH i teraz to prowadzi do tego proroczego Słowa. 

  

Święte Proroctwa wyszły od RUACH HA KODESZ przeze mnie, z wykorzystaniem mojego daru języków. Modlę się, abyście poświęcili czas na wysłuchanie tego Daru Świętych Języków, gdyż to udowadnia, że nie jest to wyłącznie Słowo pisane, ale nadnaturalny cud JAHWEH, JAHUSZUA HA MASZIJACH i drogocennej RUACH HA KODESZ.  Księga Dziejów Apostolskich opisuje ten dar mowy w Świętych Językach, jako mówienie w językach ludzi i Świętych Aniołów.  Ten dar RUACH HA KODESZ, inaczej dar DUCHA ŚWIĘTEGO, zstąpił na apostołów w górnej Sali w Dzień Pięćdziesiątnicy – Zielonych Świąt.  (Dzieje Apostolskie, rozdział 2)  Usłyszycie mnie załamująca się emocjonalnie i zmagającą się, aby kontynuować ten proroczy Przekaz kiedy JAHWEH ostrzega mnie, że zostanę ponownie odrzucona.  Bycie prorokiem nie jest konkursem popularności; jeśli tak miałoby być, to JAHUSZUA HA MASZIJACH jak i również wszyscy prawdziwi prorocy przegraliby w tych zawodach. 

 

Smutną rzeczą jest to, że tych wspomnianych wrogów nazywałam kiedyś córką i synem i kochałam ich tak bardzo, że wzbraniałam się przed porzuceniem ich aż do czasu, gdy JAHWEH powiedział nam, ze Leah Tavita stała się potępieńcem (komentarz: bez możliwości nawrócenia się).  Ona oddała się grzechowi, wyznała go, ale myślała, że wszyscy powinni po prostu go zapomnieć i chciała być ciągle pastorem tej Misji w Upperhut, w Nowej Zelandii. Była zazdrosna o powołanie swego męża i zdecydowana była ukraść jego powołanie, a udało się jej to w taki sam sposób jak Izebel oszukała i zwiodła Ahaba.  Leah Tavita stała się fałszywym prorokiem i powodowała, że ludzie się jej bali. Nakłaniała ich nawet, aby się jej kłaniali, gdy była wypełniona mocą szatańską.  JAHWEH dalej wypowiadał prorocze Przekazy dla niej, aby nawróciła się i odwróciła od  zła, i aby zrehabilitowała się za to zło, które wyrządziła. Jednakże bunt wypełnił jej serce, gdy powiedziano jej, że ta Misja nie może mieć lidera reprezentującego imię tej Misji, który nie byłby święty. 

Ja musiałam dać jej wiele proroczych Przekazów, gdzie JAHWEH powiedział, że ona nie jest zdolna być liderem – ona była pełna pychy i buntu.  Ona upierała się, że będzie liderem, gdyż, jak powiedziała, ona została wybrana najpierw.  W końcu to dotarło do niej, ale wtedy zabroniła Osanie, aby był liderem.  To jest smutne, gdyż Osana Tavita był kiedyś ordynowanym pastorem w dużym kościele “Assembly of GOD”.   Kiedy JAHWEH wyrzekł prorocze Słowa do niego, zmienił jego imię na “Dawid” i powiedział, że jest on łagodnym olbrzymem, ponieważ to bardzo wysoki i muskularny mężczyzna.  On również nadużywał niegdyś swojej siły, ale stał się łagodny i łatwo otwarcie płakał. Miłowaliśmy go, jako duchowego syna i on kiedyś również nas miłował.  Kiedy JAH odebrał mu tego obelżywego ducha, szatan ujrzał swoją szansę, aby poniżyć tego kiedyś mocnego w JAHWEH mężczyznę, a Leah Tavita, jego żona, znieważała go i poniżała, podczas, gdy upierała się przy zarządzaniu tym domostwem i wywoływała strach u każdego przed nią.

 

My wiedzieliśmy, że ona nie mogła reprezentować tej Misji. My nigdy nie posłaliśmy ani jednej osobie adresu miejsca spotkań tej społeczności, gdyż JAH sprawdzał ich wszystkich.  Kiedy ja usłyszałam, że ona wymagała, aby kobiety, które przychodziły na nabożeństwa nakrywały swoje głowy i aby modliły się zwrócone twarzami do ściany, ja powiedziałam jej, że już jest jedna ściana płaczu w Jerozolimie i że to nie jest zgodne z Pismem Świętym. Kiedy ona powstała i wyznała za kazalnicą swoje cudzołóstwo z nim (z tym mężczyzną), twierdząc, że JAHWEH dał jej znak, że oni są „Dwoma Świadkami”, i że ona ma rozwieść się z jej mężem by poślubić tego człowieka, oraz, ze JAHWEH to zaaprobował, wtedy miarka się przebrała, a ja zostałam użyta, aby dać jej naganę po raz ostatni w proroczym Przekazie. Ona wpadła w taką wściekłość, że uderzyła Moere, która próbowała przeczytać jej ten proroczy Przekaz od JAHWEH, popchnęła ją, przewróciła na ziemię i przytrzymała, oraz porwała ten proroczy Przekaz, który Moera wcześniej namaściła. 

 

Ten zespół misyjny razem z Samem, Moera i ich dziećmi wycierpiał wiele podczas tych 13 miesięcy.  Ale JAHWEH niech będzie chwała, gdyż ON przywrócił do życia fizyczny oddział tej Misji, o którym myśleliśmy, że nie było dla niego nadziei i umarł.  Zostanie wydana książka zawierająca wszystko, co przeszliśmy w tym czasie, jeśli JAHWEH tak zarządzi. Te rzeczy, które ona uczyniła w tamtym kościele przyniosły nam wstyd, ale pomimo tego, one nigdy nie były czynione pod nazwą tej Misji, gdyż my czekaliśmy, aby JAHWEH nam powiedział, kiedy tamte osoby będą gotowe przejąć kierownictwo w Nowej Zelandii. Potrzebowaliśmy tam kogoś, gdyż nie możemy być tam cały czas.

 

Ta Misja jest Świętą Misją i szatan nie przyniesie nam wstydu przez pozostawienie jakiegokolwiek połączenia z jej misją. Te złe duchy, które się w niej ujawniały, zwróciły ja do czarów, gdyż poszła do domu Moery i wołała o choroby dla tego domostwa.  Leah Tavita jest zła, ale smutne jest to, że nie zawsze taka była. Moera i Sam żyją w Nowej Zelandii w tym samym mieście i wraz ze swymi dziećmi, Grace, Jamesem, Johnem i bratem w JAHUSZUA o imieniu Gene, który jest częścią tej Misji, są dla tej Misji wielkim błogosławieństwem. My staramy się o budynek i będziemy zamieszczać ich przeżycia jak również i podamy adres tej Szabatowej Świątyni. Tylko JAHWEH wie, ile wycierpieliśmy próbując dotrzeć do ludności Samoa z prawdami tej Misji i pożywiając ich DUCHOWYM Mięsem, którym są te Święte Proroctwa. Jeśli ktokolwiek czytający to jest z Nowej Zelandii i może przekazać posiadłość w darze dla tego nowego Kościoła, proszę napisać do nas e-mail i dać nam znać. Dziękujemy.

 

Jak wspomniałam, to jest skrótowe wytłumaczenie tego, co się stało. Mogłabym prawdopodobnie napisać całą książkę o wszystkim, co zaszło, ale modlę się, abyście zdołali zrozumieć to Słowo teraz, po wyjaśnieniach. 

Rozmawiałam przez telefon z moja umiłowaną siostrą Katrynyah, modląc się za tą sytuację w Nowej Zelandii, i nadeszło to Proroctwo.

Elisabeth mówi przed wypowiedzeniem Proroctwa:  Ojej drogi, ojej, przyjdź tutaj – ja czuje się tak, jakbym miała intensywne bóle porodowe….  

Koniec komentarza. 

 

 

******* Proroctwo *******

 

 

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec słowa wstępnego

 

Och, jak JA ubolewałem, jak JA płakałem, jak JA wylewałem łzy z powodu bólu, który musiałaś znieść podczas rodzenia.  JA pokazałem ci Elisabeth; JA pokazałem wam, wszystkim z was, którzy płakaliście wraz z nią, że to dziecko (Komentarz: ten Kościół Amightywind w Nowej Zelandii) nie zmarło!  Chociaż spoglądano na to dziecko, które miało wkrótce przyjść na świat i mówiono: “Na pewno umrze” – to są ci, których kiedyś miłowałaś i żywiłaś jak się żywi dziecko; ty miłowałaś ich jak swoje własne; ty nazywałaś ich “synu”; ty nazywałaś ich “córko”; ty nazywałaś ich Świętymi; ty wierzyłaś, że oni byli najlepszymi, aż JA objawiłem tobie, że mają założone maski.  (Przypowieści 26:26)

 

O, ten, ten mężczyzna, który kiedyś nazywał się “Osana”.  JA zmieniłem jego imię na “Dawid”.  JA dałem mu Proroctwo za Proroctwem, aby go podbudować tam, gdzie był powołany, ale on zdradził was tak, jak zdradził MNIE.  Gdyż połknął kłamstwa Izebel!  On zamienił swoje życiowe powołanie, gdyż on ma większą bojaźń przed swoją żoną aniżeli przed JA, JAHWEH.  I gdy niegdyś był waszym wrogiem, JA później dałem wam taką miłość do niego, jakby on był waszym własnym synem.

 

Ale pamiętajcie to, maleństwa, że ktokolwiek was zdradza, to zdradza JA, JAHWEH. (Ew. Św. Mateusza 25:40, 35)

 

Wy zabraliście te prawdy dla Leah Tavita.  Wy przygarnęliście ją i miłowaliście ją jak córkę. Byliście dla niej mentorami, ale jej serce wypełniło się zazdrością i zawiścią, gdy próbowaliście ją zachęcić – ona uwierzyła, że może zająć wasze miejsce.  Ona stała się dyktatorem i rządziła we własnym domu żelazną pięścią.  Ona zaparła się wszystkiego, co powiedziałem przez ciebie, gdy ostrzeżenia nadchodziły jedno za drugim.  Ale kiedy bunt wstąpił w nią, kiedy zazdrość, zawiść i konflikt wstąpiły w nią, ona otworzyła się dla legionu demonów i utwierdziła się w rozmaitych grzechach, z cudzołóstwem włącznie.

 

Ty ostrzegałaś!  Ty błagałaś!  Ty płakałaś!  Dana była szansa jedna za drugą, ale teraz ona odbiera to, co zostało powiedziane w prawdzie i mówi tak, jak gdyby to były kłamstwa!  (Księga Izajasza 5:20)

 

Była tam pokorna siostra.  Ona to wszystko widziała.  Ona wie, jak wygląda życie pod rządami żelaznej pięści Leah Tavity.  Ona nie czuła się godna, ani też jej mąż Sam, ale wiedzieli, tak wiedzieli, wiedzieli, że prawda jest w tej Misji.  Prawda jest w tej Misji, gdyż JA, JAHWEH i MÓJ Jednorodzony SYN JAHUSZUA, wasz MASZIJACH i drogocenna RUACH HA KODESZ przemawiają z każdego Słowa i oni rozpoznają ten Głos, jako Głos Wszechmocnego BOGA. 

 

Więc na początku Leah używała tej Misji, aby przekazywać Prawdę swojej rodzinie.  Ale kiedy zdenerwowała się na was, gdyż jej grzech został ujawniony i teraz każdy będzie wiedział, wtedy próbowała mówić: “Nie wierzcie już więcej tej Misji! Już więcej nie wierzcie tym Proroctwom!  Już więcej nie słuchajcie Elisabeth!  W zamian słuchajcie mnie!”

Ona stała się tak nadęta pychą jak puszący się paw, wykrzykiwała głośniej i głośniej, aby oczy każdego były zwrócone na nią, obmawiała was z dala, kopiąc dół na swoją własną mogiłę z każdym oszczerczym kłamstwem.  Ona zapomina czyim imieniem jest nazwana ta Misja; ona zapomina, KTO wypowiada te prawdy i to nie jest zwykła kobieta, gdyż to jestem JA, JAHWEH.  JA ochraniam to, co jest MOJE.  Szatan myślał, że gdy obali tą kobietę, to nie znajdzie się w Nowej Zelandii kościół, który by głosił Prawdy tej Misji, które JA wypowiedziałem.

O, oni wołali o śmierć dla dziecka, by zmarło w łonie matki.  Elisabeth, ile miałaś snów, że poroniłaś, że to dziecko zmarło?  Ty płakałaś w ramionach twego męża i powiedziałaś: “Nowozelandzkie dziecko jest martwe, gdyż moja córka Leah dzisiaj zmarła.  Ona, wraz ze swym mężem, była tą, która miała zabrać te Słowa do Nowej Zelandii.” 

 

Ale zapominasz, że JA mam moc zmartwychwstania!  (Ew. Św. Jana 5:21, 11:25)  JA oznajmiam życie temu, co zmarło, i wzbudzam ponownie, aby było lepsze aniżeli kiedykolwiek przedtem. 

 

I JA wywołuję prawdziwych liderów, o których wiedziałem od samego początku, że zdadzą ten test.  Sam i Moera, JA patrzę na wasze skromne serca pytające “Kto? Ja?”  I JA wywołuję was i wprawiam was w zdziwienie w ten dzień.  Gdy pracujecie tak ciężko, oddaliście tak dużo i poświęcacie się i przeżyliście tak dużo bólu, gdy ta nienawiść i to obmawianie zostało skierowane na was, i wasze imię jest odrzucone jak odchody.  JA wywołuje was i mówię wam, że jesteście perłą pereł.  JA wywołuję was, gdyż byliście chętni cierpieć dla MNIE.  Walczyliście z waszą własną siostrą, mówię o biologicznej, gdyż teraz już ona nie jest dłużej siostrą (Ew. Św. Mateusza 12:48-50, Łukasza 8:21).  Ona jest wrogiem z wrogów (Ew. Św. Mateusza 10:36).  Ona jest wrogiem ponad wszystkimi wrogami.

 

Ale ja to wam powiem: Można wierzyć Samowi i Moerze.  Zostaliście oskarżeni o dzielenie rodziny.  Ale kiedy to oni zrozumieją?  To MÓJ SYN JAHUSZUA HA MASZIJACH przynosi dzielący miecz (Ew. Św. Mateusza 10:34, Łukasza 12:51), i to pierwsze Proroctwo, które jest już teraz zamieszczone przed światem, jest tą pierwszą prawdą, że JA to uczyniłem.  I to jest ta pierwsza prawda, która jest teraz ogłoszona światu, która pokazuje, że to dziecko nie umarło, ale żyło. 

JA korzystam z okazji, aby powiedzieć, że następną sprawą w kolejce będzie fizyczny budynek, gdzie będzie zebranie społeczności. 

 

Zarządem tego kierownictwa, JA to teraz ogłaszam z Nieba, jesteś ty, MÓJ Samie, który masz w duchowej sferze moc taką, jak Samson, i ty, MOJA umiłowana Moera – nie można znaleźć bardziej skromnej kobiety, a pomimo to tak Namaszczonej. 

 

A teraz Elisabeth, JA wypowiadam Słowo, które cię tak zaszokowało, to jest to, co wzbudziło to Namaszczenie podczas, gdy czytałaś dla Kathrynyah to, co miało być zamieszczone na internecie.  I JA mówię ci tą niespodziankę, ponownie ci przypominam, że jesteś posłana do Kościołów Zielonoświątkowych, gdyż to w Kościele Zielonoświątkowym zostałaś napełniona DUCHEM ŚWIĘTYM.  To w Kościele Zielonoświątkowym po raz pierwszy oddałaś swoje życie dla JAHUSZUA, twego MASZIJACH, MEGO Jednorodzonego SYNA.

 

A więc teraz posyłam ciebie i to ci mówię:  Masz zaoferować swoje ramiona i objąć ten Kościół Zielonoświątkowy, tego pastora, tego do którego poszedł Sam, tego, co bronił twego imienia kiedy ten pastor zapytał: “Powiedz mi prawdę o tej Misji Amightywind, gdyż słyszeliśmy to, co powiedziała Leah Tavita.  Czy ona (Elisabeth) naprawdę jest fałszywym prorokiem?  Jest oskarżana o rozbijanie rodziny, ale ja jestem przekonany, że powinienem przyjść i zapytać się ciebie o prawdę.”

 

I Sam, ty jesteś w MOICH Oczach jak mocny Samson! (Księga Sędziów, rozdziały 13-16) Mówię ponownie, gdyż w duchowej sferze nie nazywam cię już więcej “Sam”.  JA nazywam ciebie Samsonem i niniejszym zmieniam twoje imię.  Ale nie obawiaj się, nie niepokój się, nie troskaj się!  Twój los nie będzie takim, jak biblijnego, dawnego Samsona.  JA daję ci to imię, abyś zdał sobie sprawę, że masz być mocnym i masz być odważnym. 

 

I Elisabeth, JA mówię ci to:  Chociaż obawiasz się odrzucenia i bólu, ty masz zaoferować swoje wyciągnięte ramiona temu pastorowi, który powiedział Samsonowi: ‘Dziękuję, że powiedziałeś mi prawdę’ podczas, gdy grzechy Leah Tavity zostały ujawnione.  Teraz on wie i mówi innym. 

 

Jest MOIM pragnieniem, aby ten pastor nie mógł powiedzieć, że nie próbowałaś skontaktować się z nim w jakikolwiek sposób – skontaktuj się z nim!  Gdyż jest MOIM pragnieniem, aby ten Zielonoświątkowy Kościół przyjął prawdy tej Misji, które JA przekazałem tobie.  To będzie jego wybór i nie macie kontroli nad tym, czy on w odpowiedzi przygarnie ciebie, czy tez napluje ci w twarz.  Ale JA go osądzę!  To będzie albo błogosławieństwo, albo przekleństwo, gdyż on słyszał prawdę! 

Teraz on jest za to rozliczany.

 

Czy oczyści twoje imię? 

Czy będzie bronić tej Misji? 

Czy będzie pracował ręka w rękę i stanie się twoją cząstką? 

Czy pozwoli MOJEMU Samsonowi i MOJEJ Moerze stanąć za kazalnicą i mówić prawdę, którą dałem tej Misji? 

Czy porzuci ludzkie doktryny? 

Czy przyjmie dzień Szabatu? 

Czy wyrazi chęć, aby odłożyć tytuł, gdy zorganizowany kościół będzie mu groził? 

Czy powie: “Ja jestem zdeterminowany by iść za ABBA JAHWEH!  Będzie tak, jak ON zarządził nawet, jeśli odbierzecie mi nazwę organizacyjną  Kościoła Zielonoświątkowego!  Jestem zdecydowany; ja nie idę za człowiekiem; ja jestem zdeterminowany – idę za JAHWEH!  Ja jestem zdecydowany, aby głosić prawdę i JAHUSZUA HA MASZIJACH mówi prawdę z tej Misji; Elisabeth Sherrie Elijah nie jest fałszywym prorokiem, ale Leah Tavita pełna jesteś wroga, szatana i z twoich ust przemawia legion demonów, podczas, gdy szkalujesz tą, o której kiedyś mówiłaś, że ją kochasz, a to wszystko dlatego, że twój grzech został wszystkim ujawniony”? (Ew. Św. Jana 8:44)

 

A wiec temu Samoańskiemu pastorowi, MÓJ Samsonie i MOJA Moero, przekażecie  to Słowo, zaniesiecie mu miłość Elisabeth.  Co on z tym uczyni – JA już wiem. 

 

Widzicie MOJE umiłowane skarby, chociaż wołacie i płaczecie i mówicie: “Och, JAHUSZUA, prosimy przyjdź!” podczas, gdy nadchodzi Święto Trąbienia/Nowiu, to nie jest jeszcze ten czas.  JA dopiero co użyłem was, abyście dali narodziny.  Wy nie dosięgliście jeszcze Nowej Zelandii (Księga Izajasza 42:10), a jeszcze wiele innych języków ma przybyć. (Komentarz: Proroctwa tłumaczone są na wiele więcej języków.  Ew. Św. Mateusza 24:14; Rzymian 11:25; Dzieje Apostolskie 1:7) 

 

MOJA koordynacja czasowa jest doskonała i nie stracę ani jednej duszy. 

 

Wszyscy ci, którzy są powołani by słyszeć Prawd z tej Misji nie będą mieli wymówki, kiedy staną przed JA, JAHWEH.

 

Są jeszcze wrogowie ustawieni w kolejce i szatan wypełnia ich serca, aby zniszczyć tą Misję, ale pomyśl o tym, że tylko ci, którzy chcą zniszczyć tą Misję, tylko ci, którzy chcą śmierci MOJEJ Panny Obwieszczającej Elisabeth – oni nie mogą być w żaden sposób wypełnieni MOIM DUCHEM ŚWIĘTYM; oni nie mogą w żaden sposób należeć do MNIE i być obmytymi w MOJE przelanej Krwi na Kalwarii. (Drugi List Tymoteusza 2:19) 

 

Oni byli MOIMI wrogami zanim przyszli na tą Ziemię! 

Oni zdradzili MNIE przedtem i oni zdradzają MNIE teraz!

 

Nie wszyscy, którzy nazywają się Chrześcijanami mają w sobie CHRYSTUSA! 

 

Ci sa synagogą szatana (2 Koryntian 11:12-14).  Ci, którzy nazywają się Żydami, ale nie są nimi – ci są synagogą szatana (Apokalipsa 2:9, 3:9, Rzymian 2:28-29)

 

A więc szlochasz i płaczesz ponieważ twoje imię jest spotwarzane i kiedy kłamca za kłamcą ustawiają się w kolejce, ale JA przypominam ci, MOJA córko Elisabeth, do kogo należysz – ty należysz do MNIE!

 

JA przypominam wam, wrogowie – zemsta do MNIE należy, JA odpłacę!  (Rzymian 12:19, Księga Powtórzonego Prawa 32:35) 

Wy tylko kopiecie sobie w piekle niższy poziom, ten, do którego spadniecie.  Z każdym waszym oddechem, zbliżacie się do mogiły, gdyż JA słucham każdego słowa, które mówicie, a zwłaszcza tych, którzy zakosztowali dobra tej Misji. (Hebrajczyków 6:4-6) I ponieważ objawiło się Słowo, które udowadnia wam wasze grzechy wy uczyniliście to samo, co Leah Tavita i ponownie ją zdradziliście!(Elisabeth).

 

Ciągle powtarzam, nie ma ani jednej łzy przelanej przez MOICH Świętobliwych, której bym nie złapał i nie umieścił w MOJEJ fiolce.  (Psalm 56:9) Pewnego dnia, JA pokażę wam wasze łzy!  JA pokażę wam, jak bardzo was kocham! 

JA oznaczyłem każde naczyńko.  I każdy wróg, który spowodował że te łzy spadły – wszyscy oni będą pociągnięci do odpowiedzialności.  Gdyż wszyscy, którzy mówią przeciw MOIM Świętobliwym, którzy mówią przeciw tym Świętym Prawdom, które JA ogłaszam poprzez tą Misję, i inne, będą pociągnięci do odpowiedzialności i JA pokażę im te naczyńka.

 

I Leah Tavita, ten regał jest pełny tych wszystkich fiolek z łzami, które ty spowodowałaś!

 

Biada MOIM wrogom! 

Biadam wrogom tej Misji!

 

Biada tym wszystkim, którzy nazywają się Chrześcijanami – wy nie jesteście Chrześcijanami!  Wy nie możecie MNIE ogłupić!  Wy macie imię; wy nazywacie siebie Chrześcijanami, ale to imię jest ciągle profanowane – ci za przerywaniem ciąży; ci za homoseksualizmem; oni stoją na ambonach i kazalnicach; oni nawet maja czelność czytać MOJE Słowo i nazywają się Chrześcijanami – JA gwarantuję wam to, że żadna ich modlitwa nie jest słyszana!  (Izajasza 1:15, Zachariasza 7:12-13)

 

JA wiem, którzy są MOIMI Świętymi. Oni są tymi, których wrogowie atakują, ale biada tym wrogom, gdyż JA ostrzegłem wcześniej i ponownie ostrzegam, że kiedy atakujecie tą Misję, to atakujecie ALEPH i TAV! (Komentarz: To jest jedno z imion PANA BOGA po hebrajsku, po grecku ALFA i OMEGA - Apokalipsa 1:8, 22:13) 

Wy atakujecie JA, JAHWEH!  Wy atakujecie MEGO Jednorodzonego SYNA JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, ale …ON nie jest waszym MASZIJACH – wy tylko tak twierdzicie.

 

Elisabeth, zapamiętaj to: Oni mogą wypowiadać to imię ‘JEZUS CHRYSTUS’, ale ty wiesz, kto ma MEGO DUCHA wewnątrz.  ON jest waszym MASZIJACH.  Oni tylko twierdzą, że ON jest ich.  To jest ten werset, który mówi, że oni nazywają się Żydami, ale są z synagogi szatana (Apokalipsa 2:9; 3:9)

 

A więc, wrogowie, przegraliście!  JA oznajmiłem dzisiaj Narodziny Misji, która będzie miała to imię, imię tej Misji.  I JA oznajmiłem, kto będzie stał na twoim i ……… miejscu i wypowiadał te Słowa – to jest MÓJ Samson, to jest MOJA Moera.  I JA daje temu Samoańskiemu pastorowi szansę, aby stał się częścią tego wszystkiego, gdyż on mówi, że ma serce dla MNIE.  On mówi, że tylko szuka prawdy.  JA daję mu odpowiedź na jego modlitwę i już wiem, co uczyni, ale Elisabeth, JA ci nie powiem.  Ty masz posłuchać, i ty i …… musicie przedstawić się, jako kierownictwo kierownictwu. 

A więc cieszcie się w ten dzień!

 

Elisabeth, ty zaczęłaś odczuwać bóle 27-go sierpnia, ponad rok temu.  Bóle porodowe były tak intensywne.  JA pozwoliłem tobie odczuwać ten fizyczny ból.  Ty jesteś tak, jak rodząca kobieta i wołałaś do MNIE przez 6 dni, a siódmego dnia JA nakazałem ci zadzwonić do Leah Tavita.  I JA przemówiłem z twoich ust, że pierwszy fizyczny kościół, który będzie w budynku, narodzi się w Nowej Zelandii.  I to, co JA powiedziałem w ten dzień, zobaczycie teraz, że się spełnia w czasie, gdy się narodziło to pierwsze Samoańskie Proroctwo (Psalm 2:8, 22:27; Izajasza 42:10), i w końcu zostało zamieszczone na Internecie dla całego świata. 

 

I błogosławieństwa dla tego nowego kierownictwa, błogosławieństwa dla was Samsonie i Moera – za wasze poświęcenia i posłuszeństwo, za waszą wierną miłość, gdyż wasza własna matka i ojciec porzucili was, ale nie JA, wasz ABBA JAHWEH (Psalm 27:10).  I JA błogosławię was w ten dzień w taki sposób, o jakim nigdy nie marzyliście. 

I gdy słyszycie to Słowo, gdy ….. spisuje je i zamieszcza na Internecie przed całym światem, JA daję wam błogosławieństwo, którego nie można kupić za żadne pieniądze. Gdyż  zostaliście wypróbowani i testowani w płomiennym piecu i wy i wasze drogocenne dzieci, Grace, James, John i wyszliście z próby, jako najczystsze złoto, gdyż wy nie chcieliście wierzyć w kłamstwa wroga.  Wy odmawiacie porzucenia tej Misji, chociaż to podzieliło waszą rodzinę.  Ale JA musiałem podzielić was; JA musiałem powołać was, abyście mogli otrzymać te błogosławieństwa.

 

Wszystko musiało się wydarzyć tak, jak to miało miejsce.  JA musiałem oddzielić pszenicę od chwastów, pysznych od pokornych, tych, którzy naprawdę szukają MOJEJ Prawdy od tych, którzy wolą raczej wierzyć kłamstwom.  A więc JA użyłem MEGO Umiłowanego JAHUSZUA, MEGO Jednorodzonego SYNA, aby posłużył się rozdzielającym mieczem, aby wszyscy mogli zobaczyć i aby nikt nie mógł zaprzeczyć, że to, co JA prorokuję spełniło się.  (Izajasza 52:6)

 

Nawet same te Słowa, które JA, JAHWEH, wypowiedziałem będą następnym Słowem, które będzie przetłumaczone na język samoański, gdyż, jaką by to przyniosło korzyść, jeśli miałoby to pójść tylko do ludzi mówiących po angielsku?  Każdy język każdego tłumacza oznajmi to we wszystkich językach, gdyż JA, JAHWEH, wypowiadam to błogosławieństwo i co JA orzeknę nie może być MI przez nikogo odebrane – jest to dokonane!

 

A więc, Leah Tavita, ty chciałaś być sławna, więc dałem ci to, o co prosiłaś w inny sposób – teraz twoje imię przejdzie do historii i zwiesisz swoją głowę przede MNĄ, podczas, gdy twoje imię będzie wymawiane, jako przekleństwo (Izajasza 65:15).

 

A ty, Osana Tavita – ty przyjąłeś MOJE imię “Dawid”, które JA dałem tobie, gdyż ty miałeś być jak dawny Dawid i miałeś być pogromcą Goliata – ty mogłeś pogromić w niej te demony (Leah Tavita); ty mogłeś je wyrzucić, ale co uczyniłeś w zamian?  Ty uciekłeś ze strachu!  Ty chcesz być Osana? – noś to imię, gdyż JA nie będę cię już nigdy nazywał Dawidem!

 

Uważajcie MOI wrogowie!  JA mogę uczynić to samo z wami.  JA mogę spowodować, że wasze imię przejdzie do historii w sposób, w jaki nie chcecie.  Dokładnie jak w Biblii, imiona bohaterów są wspomniane (Hebrajczyków 11; Liczb 32:12 itd.) tak i podobnie jest z imionami MOICH wrogów (Judy 11; 2 Tymoteusza 2:17-19; Rzymian 9:13:17 itd.) To jest wasz wybór – jaki on będzie?

 

Dla tych wszystkich, którzy słuchali i przeczytali i którzy będą czytać to Święte Proroctwo – to jest wasz wybór.  Czy jesteście przyjaciółmi tej Misji, czy tez wrogami tej Misji? 

 

Cokolwiek zadecydujecie, pamiętajcie o tym, ze wy decydujecie, po której stronie jesteście, i czy JA, JAHWEH, pobłogosławię was, czy też przeklnę w ten dzień – to jest wasz wybór! 

  

Dla Świętych – módlcie się w ten dzień o błogosławieństwa dla tego nowonarodzonego dziecka, które zrodziłem w Nowej Zelandii i o nowe kierownictwo, które JA właśnie ogłosiłem przed światem. 

 

Dla wszystkich tych, którzy chcą zasiać ziarno w tej Misji, Ja pobłogosławię was wyjątkowo i w nadmiarze.  JA, JAHWEH, przemówiłem w ten dzień i JA błogosławię to dziecko w ten dzień.

 

A teraz Namaszczenie, niepowstrzymany Ogień Namaszczenia RUACH HA KODESZ ogarnia ten kraj, podczas, gdy te Słowa są zamieszczone na Internecie, chociaż większość nie czytała, a JA używam to, jako standard przeciw złu i grzechowi, którymi przesiąknięta jest ta kraina. 

 

Z całego świata, JA wybrałem Nową Zelandię, aby była jako MÓJ Nowy Syjon, gdyż to miejsce wybrałem, aby ukazał się pierwszy fizyczny oddział tej Misji. W duchowej sferze wrogowie będą zgrzytali zębami z wściekłości.

 

O, ale Święci, którzy przyjdą!  JA to mówię wam, ….. i Elisabeth – wy będziecie zdumieni i będziecie wiedzieć, że każda łza, którą przelaliście, każdy ból zdrady, który odczuliście, to wszystko się opłaciło – JA to wam obiecuję! 

JA to wam obiecuję, a JA, JAHWEH, nie mogę kłamać.  JA to wam obiecuję.

 

Zbadajcie owoce tych, którzy atakują tą Misję! 

Ta Misja przyprowadza dusze do JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, MEGO Jednorodzonego SYNA. 

Zbadajcie owoce! 

Zbadajcie owoce!

 

Kto? … Kto? – kto inny, aniżeli szatan, atakowałby Misję, która tylko poucza o Świętości i nigdy nie prowadzi nikogo do grzechu, wywyższa Imię JAHUSZUA HA MASZIJACH przed całym światem nie tylko w jednym języku, ale w tylu ilu tylko może.  I więcej tłumaczy wystąpi. 

 

To nie jest koniec – to jest tylko początek! 

A wiec cieszcie się MOJE umiłowane skarby!

 

JA daje wam ten dar. JA trąbie z Nieba i ogłaszam błogosławieństwa nad dzieckiem nowozelandzkim, błogosławieństwa dla Świętych w Nowej Zelandii i błogosławieństwa dla każdego, który będzie błogosławił tą Misję i to nowe kierownictwo, które powołałem.  Błogosławieństwo dla wszystkich tych, którzy bronią tej Misji przed gwałtownymi atakami oszczerczych kłamstw!

JA wypowiadam błogosławieństwa, błogosławieństwa, błogosławieństwa potrójne dla każdego, który jest partnerem tej Misji, który zachęcał, wspomagał, modlił się za nich.  JA wypowiadam potrójne błogosławieństwa dla was, trzykrotnie większe aniżeli mieliście przedtem!  To są te Słowa, które JA, JAHWEH, mam do powiedzenia.

 

To jest ten dar, który JA daję wam, podczas, gdy zbliżamy się do Nowiu Święta Trąbienia. 

 

JA dmę w trąbę najpierw i JA ogłaszam to światu – to Dziecko, to Dziecko żyło i nie umarło i JA doprowadziłem do narodzin tego, co Prorokowałem, udowadniając jeszcze raz, Elisabeth, że ty nie jesteś fałszywym prorokiem.  

Biada każdemu, który tak cię nazywa, gdyż będą mieli pomnożone tortury w piekle i Jezioro Ognia będzie ich domem. (Apokalipsa 19:20, 20:10, 14, 15)

 

I JA, JAHWEH, wam to obiecuje! 

 

********  Koniec Proroctwa ******** 

 

Komentarz:

Obrażając niektórych i oświecając innych,

Dane waszej Siostrze w JAHUSZUA HA MASZIJACH dnia 18- go września, 2009 roku.

Apostoł Elisabeth Elijah

Jeśli to Proroctwo jest błogosławieństwem dla was, to proszę mi dać znać.

Email Address:  
[email protected]

[email protected]

www.amightywind.com 
www.almightywind.com

Pozostałe Proroctwa w języku polskim można znaleźć na stronie tłumaczeń międzynarodowych pod poniższym adresem:

http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm