Proroctwo 113

 

TO MÓWI JAHUSZUA HA MASZIJACH:
CZY
POZWOLICIE MI PODZIELIĆ TO, CZEGO MOJA RĘKA NIE POŁĄCZYŁA?

Wypowiedziane pod Namaszczeniem RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) poprzez

Apostoł Elisabeth Elijah 30-go lipca, a ogłoszone 21-go września 2009 roku - w Rosz Haszana.

 

 

JAH rozdziela to, czego JEGO ręka nie połączyła

 

    

Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3). W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: „DŻEHOWA”, a zapisywane, jako Jehova, wymawiane, jako Jehowa w języku polskim.

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH we wczesnych Proroctwach. 

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

 

 

Komentarz Elisabeth:

 

To, że ktoś trwa w nierówno sprzężonym związku, jest rzecz jasna bardzo ważną kwestią dla JAHWEH, JAHUSZUA i IMMAJAH. Oto następne prorocze Słowo w sprawie małżeństw „wprzężonych w nierówne jarzmo”. JAHWEH nie chce, aby JEGO dzieci były nierówno sprzężone, kropka. Słowo JAH mówi: „Co więc BÓG złączył, człowiek niech nie rozdziela.” (Ew. Św. Mateusza 19:6) Czy widzicie? Jest napisane, że co JAH złączył, a nie co człowiek złączył. Jeśli jesteście w nierówno sprzężonych małżeństwach, to nie dlatego, że JAHWEH to uczynił – wy to uczyniliście! Zrozumcie to, proszę. Nie jest wolą JAHWEH, abyście dalej próbowali utrzymywać jedność małżeństwa, do którego nie powołało was Niebo!

 

To Proroctwo zrodziło się, ponieważ kobieta o imieniu Rachael przesłała mi e-mail i poprosiła mnie o modlitwę za jej małżeństwo. Jej tak zwany „wierzący” mąż pije i zażywa narkotyki oraz nie chce mieć nic do czynienia z Rachael, ale ona wciąż trzyma się tego tak zwanego „męża” i dalej mówi, że go kocha. 

Zrobię co w mojej mocy, aby dać skrótowy opis tej długiej historii po to, aby pomóc Wam zrozumieć, co się stało. Rachael jest młodą kobietą. Napisała do mnie, Elisabeth, e-mail w 2007 roku. Powiedziała, że spotkała mężczyznę na internetowej stronie matrymonialnej Żydów Mesjańskich – tak przypuszczam, że Żydów Mesjańskich, ale nie jestem pewna. W każdym razie, Rachael wierzyła z powodu snu, jaki miała, że ten mężczyzna był jej partnerem duchowym. Ona wierzy, że we śnie JAHWEH powiedział jej, iż jej partner duchowy ma na imię Dawid. Ten facet miał na imię Dawid, ale po niezbyt długim komunikowaniu się z nim, stało się oczywiste, że ma wiele problemów z alkoholem i narkotykami. Jej rodzice nie popierali tego związku i nie polubili Dawida oraz mówili Rachael o tym, ale ona ciągle wierzyła, że ten Dawid był jej partnerem duchowym. 

 

Potem zapytała, czy nie pomodliłabym się o jej sytuację, i ja to uczyniłam. JAH kazał mi zadać jej parę pytań o Dawida i ona odpowiedziała na nie, a potem ja pomodliłam się ponownie. JAHWEH wyraźnie mi powiedział, że ten człowiek nie był jej partnerem duchowym. Ona miała w tym czasie koncentrować swój wzrok na JAHUSZUA, a nie poszukiwać swojej bratniej duszy. Jak wspomniałam, była młodą kobietą i niegotową jeszcze na związek. Przesłałam do Rachaeli e-mail i powiedziałam jej, co powiedział JAHWEH. 

W następnej kolejności otrzymałam email od tego Dawida, w którym powiedział mi, abym zajęła się własnymi sprawami. O, zapomniałam wspomnieć, że Dawid nie chciał wyjawić Rachael swojego nazwiska. Powiedział, że jego nazwisko rymuje się ze słowem „Wisdom”(Mądrość), więc Rachael nazywała go Dawid Wisdom (Mądrość). Później okaże się to ważne.

 

Potem otrzymałam e-mail od Rachael, w którym poinformowała mnie, że przerwała związek z Dawidem „Mądrością” z powodu ostrzeżenia, jakie dał jej JAHWEH przeze mnie. To była wspaniała wiadomość – mówiła mi, jak to zamierza koncentrować swój wzrok wyłącznie na JAHUSZUA. Powiedziała przy tym, że pozwoli, aby wygasło jej członkostwo w serwisie matrymonialnym. Ale jakimś sposobem jej członkostwo zostało przedłużone o miesiąc i ona nie wiedziała, dlaczego tak się stało. Napisała więc w swoim profilu użytkownika na tej stronie matrymonialnej, że już nie jest zainteresowana związkiem, i że koncentruje się na JAHUSZUA. Potem powiedziała, że w dwa dni później, nieoczekiwanie, inny Dawid skontaktował się z nią poprzez tę agencję matrymonialną, i że zaczęli kontaktować się ze sobą. Rozmawiali nawet przez telefon, czego najwidoczniej nie robiła z „Dawidem Mądrością”. Teraz była przekonana, że ten nowy Dawid był jej duchowym partnerem. Rozmawiali przez telefon i ona twierdziła, że to było takie namaszczone. Wciąż mówiła o tym, że to jest „ten facet”. Ten facet podał jej nawet swoje nazwisko i nie miał nic do ukrycia. 

Po tym zdarzeniu ja nie odpowiedziałam Rachael. Ona nie słuchała ostrzeżeń JAHWEH, a miała powiedziane, żeby utrzymywać swój wzrok skupiony na JAHUSZUA, a nie na jej duchowym partnerze. Byłam sfrustrowana z powodu tej młodej kobiety i JAHWEH powiedział mi, abym nie traciła już więcej czasu na tę sytuację. 

 

To doprowadza nas zatem do obecnego czasu. Jak wspomniałam, teraz Rachael wysyła mi e-maile prosząc o modlitwy za jej tak zwanego męża i małżeństwo.

 

….. przeszukał wszystkie nasze e-maile pod kątem imienia Rachael. Mówiąc uczciwie, gdy Rachael ostatnio przesłała mi e-mail, nie pamiętałam jej i przypomniałam sobie dopiero, kiedy……. odnalazł stare e-maile. Ale kiedy …….powiedział mi o tych starych e-mailach, natychmiast przypomniałam sobie Rachael i to, co stało się w 2007 roku. No tak, ale tutaj sprawa się komplikuje i modlę się, abyście mogli zrozumieć, co próbuję wam powiedzieć. Pamiętacie, kiedy powiedziałam iż Dawid „Mądrość” przesłał e-mail i powiedział mi, abym się nie wtrącała? Cóż, on zrobił duży błąd. Zamieścił swoje p r a w d z i w e nazwisko w tym e-mailu i ono wcale nie rymowało się ze słowem „Mądrość”. Kiedy …… zaczął czytać te dawne e-maile odkrył, że Dawid „Mądrość” był tym samym facetem, który wysłał mi e-mail, i tym samym, który cudownie skontaktował się z Rachael za drugim razem i podał jej swoje nazwisko. Rachael myślała, że to jest ktoś nowy, ale to był ten sam mężczyzna. ……popatrzył na nazwisko w mailu, który dostałam od Dawida „Mądrość”, którego to nazwiska nie ujawnimy dla ochrony Rachael, i to jest dokładnie to nazwisko, które jest obecnym nazwiskiem Rachael po mężu. Nadążacie? Dawid „Mądrość” jest jej tzw. mężem. Skontaktował się z Rachael po tym, jak z nim zerwała, ale pod nazwiskiem, którego ona nie znała. Kiedy więc ten „nowy Dawid” podał jej swoje prawdziwe nazwisko, ona myślała, że to jest inny mężczyzna! My mamy na to dowód w jego e-mailu do mnie z tym samym nazwiskiem. szatan to uczynił. szatan oszukał tę młodą kobietę. Ale on był zdolny to uczynić, ponieważ Rachael nie chciała posłuchać i skupić się na JAHUSZUA. Rachael cierpiała z powodu konsekwencji swojego nieposłuszeństwa i dalej kurczowo trzyma się tego węża. 

 

Nie wiem, czy Rachael już to spostrzegła, czy też tak zwany mąż powiedział jej prawdę, ale ona dostrzeże prawdę teraz. A więc oto jest list, który napisałam do Rachael zanim ….. odkrył jej stare e-maile.

 

Szalom Rachael

 

Napisałaś do Misji Amightywind z prośbą o modlitwę. Właśnie otrzymaliśmy Twój e-mail o tym, co powiedział Dawid, a co Cię tak bardzo zraniło. Boleję z powodu Twoich ran. Przeczytałam Twój e-mail i usłyszałam te Słowa nadchodzące od JAHUSZUA HA MASZIJACH. Powiedziałam MU, że możesz nie przyjąć tych Świętych Słów, ale ON powiedział, że ja odpowiadam tylko za dostarczanie JEGO Słów – a nie za to, czy ty w Nie uwierzysz. Jestem wiec posłuszna. Ponieważ otrzymuję codziennie tyle maili, nie jestem w stanie odpowiedzieć na każdy z nich. JAH dał mi namaszczonych, obdarzonych darem proroctwa pracowników Misji, którzy pomagają mi odpowiadać na nie. Jednakże czytam je wszystkie i kiedy JAHUSZUA ha MASZIJACH wkłada mi do serca, aby do kogoś napisać, jestem posłuszna.

W Twoim przypadku jest odpowiedź na modlitwę. Została udzielona w inny sposób, aniżeli chciałaś i JAHUSZUA MASZIJACH przemawia i pisze to przeze mnie, ażeby to było błogosławieństwem dla Ciebie, jeśli tylko uwierzysz i przyjmiesz to. Wybacz mi, że nie poświęcam czasu na edycje lub poprawienie błędów pisowni, gdyż najpilniejsze jest, abyś to otrzymała jak najszybciej.

 

Elisabeth

 

 

Nie wiem, co powiedzieć, ale ten e-mail nigdy nie został wysłany. Teraz robię z tego otwarty list, jawne przeprosiny, i staram się wytłumaczyć, dlaczego nie wysłałam go jak najszybciej do Rachael. To są otwarte przeprosiny skierowane do Rachael, tej kobiety, która wzbudziła Namaszczenie DUCHA ŚWIĘTEGO, i do wszystkich potrzebujących Słowa zachęty. Odwlekałam to i teraz przepraszam Cię, Rachaelo, ponieważ to Słowo zostało mi dane i powiedziano mi, aby wysłać ci je bez  poprawek, gdyż potrzebowałaś Słowa z Nieba natychmiast, ponieważ byłaś w bardzo trudnym położeniu. Twój stan emocjonalny i psychiczny nie pozwalał ci już dłużej słuchać głosu z Nieba. Nie posłuchałam i nie posłałam tego Proroctwa od razu z obawy przed odrzuceniem. 

Widziałam, jak z powodu Proroctwa 111 człowiek o imieniu Steve Rossi Sr., którego nazywałam bratem, zwrócił się przeciw mnie z nienawiścią, gdyż JAHUSZUA odpowiedział na jego modlitwę i dał mu to, czego on chciał, a mianowicie uwolnienia od nieszczęśliwego, pozbawionego miłości małżeństwa. Twierdził on, że było to duchowo nierówne jarzmo. Steve Rossi Sr. błagał wcześniej o tę odpowiedź w modlitwie, ale kiedy JAHUSZUA ha MASZIJACH dał to, o co (Steve) prosił, to wtedy on zadecydował, że poniesienie kosztów finansowych związanych z rozwodem będzie trudniejsze, aniżeli pozostanie w nieszczęśliwym małżeństwie. Wcześniej powiedział, że uważa to Prorocze Słowo za błogosławieństwo, ale teraz mówi o nim tak, jakby było przekleństwem. Wcześniej pozwoliliśmy Steve'owi prowadzić poradnictwo dla niektórych nastolatków. Niegdyś uważaliśmy go za błogosławieństwo. Nie mogliśmy się doczekać, aż jego biologiczny syn, nasz namaszczony misjonarz młodzieży, będzie pracował u boku swojego Taty. To właśnie jego syn przyprowadził go do prawdy w tej Misji i oni czytali i studiowali te Święte, dane mi Proroctwa. Stephen W. Rossi Jr. oddał swoje życie JAHUSZUA ha MASZIJACH, ponieważ odnalazł prawdę w tej Misji. 

Kilka miesięcy temu Steve Rossi Sr. wzrastał w Namaszczeniu DUCHA ŚWIĘTEGO i miłował każde Proroctwo, aż do czasu, gdy wystąpiło ono przeciw jego cielesnej naturze, a było to Proroctwo 111. Wtedy właśnie jego miłość i szacunek obróciły się w nienawiść do mnie. Ponieważ on wiedział, że nie może być członkiem tej Misji, zwrócił się w zemście przeciwko mnie, połączył się ze sługami szatana i mówił innym, że jestem fałszywym prorokiem. Członkowie YDS (Należący do JAHUSZUA Modlitewni Deptacze Demonów) modlą się codziennie prosząc JAHWEH, aby się zemścił na wrogach. Steve Rossi Sr. również kiedyś modlił się przeciw naszym wrogom, ale teraz przyłączył się do wrogów tej Misji. 

Dlaczego dołączyłam to wszystko do tego 113. Proroctwa? Odczuwam, że JAHWEH każe mi zamieścić to razem z moimi otwartymi przeprosinami, ponieważ moje postępowanie było wynikiem strachu przed odrzuceniem przy otwartych już ranach zadanych przez kogoś, kogo nazywałam Bratem Steve'em Rossi Sr. Nie byłam nawet w stanie patrzeć na to Proroctwo, ponieważ było ono dla mnie przypomnieniem tego, co stało się z Proroctwem 111.

Ja nie posłuchałam JAH, gdy Słowo to miało być dane Rachael (tej, dla której było początkowo przeznaczone tamtego wieczoru). Nie uczyniłam tego i żałuję za ten grzech przed całym Niebem i Ziemią, a zwłaszcza przed nią i wszystkimi tymi, dla których Proroctwo 113 będzie błogosławieństwem, danym w odpowiedzi na ich modlitwy. Wybaczcie mi, proszę! Nie jestem doskonała i podobnie jak każdy robię błędy i proszę JAHUSZUA ha MASZIJACH, aby pokrył ten grzech SWOJĄ Krwią przelaną na Kalwarii. 

Pokornie proszę Cię, Rachaelo, abyś mi przebaczyła, gdyż kiedy otrzymałam inny e-mail następnego ranka informujący, że zostałaś wzięta do szpitala psychiatrycznego i że prosisz o modlitwę, patrzyłam na ten e-mail i zrozumiałam, że zawaliłam sprawę z właściwym czasem, który ustalił JAHWEH, i że ten e-mail powinien zostać wysłany bez poprawek, razem z Proroctwem 113 w tę noc, kiedy je otrzymałam. Rachael, być może nie zostałabyś posłana do szpitala psychiatrycznego tamtego ranka, gdybym posłuchała. To duch strachu przed odrzuceniem powstrzymał mnie. Gdybyś mimo wszystko Rachaelo została skierowana do tego szpitala, to zabrałabyś te Prorocze Słowa ze sobą i miałabyś przesłanie z Nieba. Kiedy to przeczytasz, daj mi znać. Przebacz mi, jeśli możesz. 
Nawet jeśli nie wiem w jaki sposób mój adres dostał się na twoją listę mailowa, gdyż nikt z nas nie pisał do ciebie wcześniej, o ile wiemy, JAHUSZUA użył ciebie do wzbudzenia Namaszczenia, aby inne kobiety zostały uwolnione, podobnie jak i mężczyźni, którzy cierpią w małżeństwach nie zarządzonych przez JAHWEH. W Wielkim Ucisku będziecie w wielkim niebezpieczeństwie i ktoś musi was ostrzec. Co uczynicie, to wasz wybór. Jestem tylko posłańcem powołanym i namaszczonym, aby wygłaszać Święte Proroctwa JAHUSZUA ha MASZIJACH.  

Ktokolwiek to czyta, proszę wybaczcie mi zwłokę i jeśli to będzie dla was błogosławieństwem, to proszę napiszcie i dajcie mi znać. Jednakże, jeśli mogę dodać, nie bądźcie oburzeni, jeżeli nie dostaniecie natychmiastowej odpowiedzi. Jeśli nie poprzez e-mail, to podziękuję wam w Niebie. My naprawdę próbujemy odpisywać każdemu, ale czasami dzień nie ma wystarczającej liczby godzin. Dziękuje za niełączenie się z wrogami mojej duszy, nie odrzucanie mnie i nie obmawianie z powodu braku odpowiedzi. Wiedzcie tylko, że wasze listy są przeczytane i że modlę się nad nimi. 

Przykro powiedzieć, że ten mężczyzna o imieniu Steve Rossi Sr. zganił mnie po tym, jak otrzymałam dla niego błogosławieństwa od JAHUSZUA ha MASZIJACH – odpowiedź dotyczącą sprawy, o którą prosił nas, abyśmy się modlili. Kiedy otrzymał Proroctwo 111, stał się jednym z najgorszych wrogów tej Misji. Teraz jego żona wie o tym, o czym on powiedział nam w tajemnicy. On oczernia tę Misję i nienawidzi mnie, używając w odniesieniu do mnie różnych niepochlebnych określeń. Nie mogę udawać, że to nie boli, ponieważ jeszcze parę miesięcy temu traktowałam go jak brata i przyjaciela. 

Jednakże zamieścimy e-maile z całego świata od tych, którzy rozpoznają Głos JAHUSZUA MASZIJACH, i którzy naprawdę chcieli być uwolnieni z małżeństw nie zarządzonych przez JAHWEH.            

 

[Koniec komentarza.] 

 

 

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

 

 2 Ksiega Kronik 36:16

„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO proroków, aż gniew PANA na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

 

******* Proroctwo *******

 

Och, Najdroższe Ukochane Dziecko, nie jest MOIM pragnieniem, abyś cierpiała w tej niewypowiedzianej agonii! JA posłałem tego Świętego Proroka z błogosławieństwem – jeśli tylko uwierzysz i przyjmiesz je. Popatrz, JA odpowiadam na twoją modlitwę i wypowiadam to Święte Proroctwo, aby było błogosławieństwem dla innych, jak również dla ciebie, jeśli tylko uwierzysz i je przyjmiesz. (Ew. Św. Marka 11:23)

 

Dlaczego mówicie: „Bądź wola TWOJA, jako w Niebie tak i na ziemi” - poza sytuacją, kiedy chodzi o zakończenie małżeństwa, które nie jest, i nigdy nie było, ustanowione przez JAHWEH?

 

Dlaczego nie możecie przyznać się do winy? Złączyliście się z własnej woli, a nie Ręką JAHWEH (Księga Ezdrasza 9-10, Księga Nehemiasza 13:23-27). Czy myślicie, że JA JESTEM jest pod wrażeniem tego, ile lat byliście razem? To jest tak, jakby więzień odliczał dni w celi śmierci. 

 

Czy uważasz, że będziesz wynagrodzona za bycie nieszczęśliwą w związku, który w twoich oczach jest małżeństwem? 

Czy nie rozpoznajesz dzielącego miecza, którego użyłem, aby oddzielić ciebie od osoby, która nie kochała, nie szanowała, ani nie doceniała ciebie tak, jak JA nakazałem współmałżonkom miłować się wzajemnie? (List do Efezjan 5:22-23)

Dlaczego odmawiasz słuchania i domagasz się, abym JA odpowiedział na modlitwy, które są wbrew MOJEJ woli? (List Jakuba 4) 

Czy nie zdajesz sobie sprawy, że będzie ci lepiej bez niego? JA nie odpowiedziałem na twoje modlitwy, albowiem to nie jest MOJĄ wolą, abyście byli razem. JA podzieliłem MOJĄ własną Ręką związek, który jest nierówno sprzężony pod każdym względem. Nawet gdybyś nakłoniła milion ludzi, aby modlili się zgodnie z twoimi intencjami, JA jestem JAHUSZUA ha MASZIJACH, Wszechmogący BÓG, wasz PAN i ZBAWICIEL, i nie dam się skłonić poprzez manipulację do zrobienia czegokolwiek niezgodnego z MOJĄ wolą! 

 

Posty nie zmienią MOJEGO zdaniaŁzy nie zmienią MOJEGO zdania. Pragnę dla ciebie tego, co najlepsze, a nie tego, co najgorsze!  

JA nie pobłogosławię tego, czego nie złączyłem. Ty oszukujesz się i myślisz, że połączyłem was w małżeństwie, które przynosi ci takie poczucie pustki. Oszukujesz się i myślisz, że ta osoba została powołana z Nieba, aby być twoim duchowym partnerem i współmałżonkiem. Twoje serce było jedynie zabawką w ręku wroga, wystawione na manipulację, znieważanie, zaniedbywanie, porzucenie i niszczenie. 

 

Czy nie zrozumiałaś, że Proroctwo 111, które wypowiedziałem poprzez Elisabeth Elijah, było darem również dla ciebie? Ty nigdy nie byłaś mężatką w oczach Nieba, a tylko w swoich własnych oczach (Księga Przypowieści 16:25; 21:2). Ten wróg drwi z ciebie w sposób, w jaki wróg drwi ze MNIE i z wszystkiego, co Święte. Nie daj się oszukać! Każdy zbiera to, co zasiał; ABBA JAHWEH nie pozwoli z SIEBIE szydzić! (List do Galacjan 6:7)

 

Jezioro ognia oczekuje tych, którzy upierają się, by żyć na swój własny sposób, a nie na sposób JAHWEH. (List do Galacjan 6:7-8, Apokalipsa 21:8)

 

Tego dnia niespodziewanie natchnąłem tę Prorok, aby dać tobie zachęcające Słowo, ponieważ ty już dłużej nie jesteś w stanie MNIE sama słyszeć – ty słyszysz swój własny głos, twoje własne pragnienia domagające się spełniania twojej własnej woli (2 List Piotra 1:20-21) oraz myślisz, że JAH zmieni stan rzeczy z uwagi na wszystkie twoje modlitwy i modlitwy innych (List Jakuba 4). Ale wyrok jest wydany i musisz pozostawić to, czego nigdy tak naprawdę nie miałaś. To wszystko było złudzeniem podesłanym przez Piekło.  

Nie dawaj szatanowi przyjemności patrzenia, jak krzywdzisz siebie co dzień coraz bardziej! Nie daj szatanowi przyjemności oglądania ciebie płaczącej nad tym, którego imię nie znajduje się w Księdze Życia BARANKA! 

 

Czy MOJE Słowo nie mówi: Co ma wspólnego Światłość z ciemnością? (2 List do Koryntian 6:14) 

 

Dlaczego upierasz się, aby dzielić życie z duchową ciemnością? Czy nie zdajesz sobie sprawy z tego, że każdego dnia, kiedy to czyniłaś, szatan używał tego swojego naczynia, próbując zgasić twoją wiarę, nadzieję i rozpromienienie na twojej twarzy? 

Czy nie rozumiesz, że szatan posługiwał się tą osobą, aby ugasić ten Święty Ogień wewnątrz ciebie? (1 List do Tesaloniczan 5:19-22)

Czy nie rozumiesz, że szatan użył tej osoby, byś z jej powodu wolała śmierć od życia? 

Czy nie zdajesz sobie sprawy z tego, że szatan użył tej osoby, aby wypełnić twój dom demonami i spowodować, by te demoniczne duchy gnębiły cię? (Księga Nehemiasza 13:26)

Jak możesz wierzyć, że JA dałbym tobie taką osobę jako duchowego partnera? Partnerzy duchowi rozpoznają się wzajemnie i cenią się nawzajem. 

 

Nawet bezbożnicy, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia BARANKA spisanej przed założeniem świata, uznają się nawzajem. Na przykład Ozzy Osbourne i Sharon Osbourne uznają się wzajemnie, gdyż są bratnimi duszami, i oboje są przeznaczeni do Piekła i do Jeziora Ognia, gdy zakończą to życie. Oni oboje służą szatanowi i razem drwią ze wszystkiego, co Święte, szydzą z krucyfiksu oraz mówią, że dzień, w którym zostałem ukrzyżowany, jest dniem zwycięstwa, gdyż szatan zabił MNIE i zwyciężył. I ci sataniści nie chcą uwierzyć, że JA, JAHUSZUA ha MASZIJACH, żyję, sprawuję rządy i panuję w Niebie, i zawsze panowałem, obok ABBA JAHWEH.

 

Twój duchowy partner będzie podzielał tę samą miłość i pasję, jaką ty masz dla TEGO, którego nazywasz Hashem, chociaż ABBA JAHWEH to więcej niż tylko Hashem - „Imię”. MY miłujemy ciebie i wszystkie twoje łzy mamy zgromadzone w naczyniach w Niebie (Psalm 56:9).

 

Usłyszałaś teraz to, w co nie chciałaś przedtem uwierzyć. Nie chciałaś zakończyć tego związku, który jest grzechem i cudzołóstwem w oczach Nieba. Tak więc jak jest napisane w Piśmie Świętym, JA sam podzielę MOIM mieczem podziału (Ew. Św. Mateusza 10:34-36) związek, którego Niebo nie zarządziło, ze względu na twoje własne dobro, ze względu na twoje własne dobro umysłowe, fizyczne, jak również twój duchowy wzrost. Nawróć się i żałuj, że zgrzeszyłaś, obrażając Świętość słowa „Małżeństwo”, gdyż to nie było małżeństwo zarządzone przez JAH! Ty nie masz nic wspólnego duchowo z tą osobą. Oboje próbowaliście stać się jednością, ale nigdy wam się to nie powiodło. Podzielony dom nie ostoi się. (Ew. Św. Marka 3:25)

 

Już więcej nie płacz! Już więcej nie karaj sięZamiast tego bądź wdzięczna, ponieważ teraz zostałaś oswobodzona, abyś mogła przyjąć twojego prawdziwego duchowego partnera, jeśli tylko przestaniesz się trzymać tego, co JA podzieliłem, i pozwolisz sobie na wolność i wiarę w to, co JA mówię i piszę przez tego Proroka.

JA nie mogłem przyprowadzić twojego prawdziwego duchowego partnera, zostaniesz uwolniona od tego, który trzyma cię w niewoli, i tak, owszem, w grzechu. JA nie pozwalam ci uzależnić się od narkotyków, nawet gdy przepisane ręką lekarzaWiem, że ty nie chcesz odczuwać bólu i wciąż pragniesz więcej tabletek, ale twój pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie, nie może być znaleziony w pigułce – on jest we MNIE! (List do Filipian 4 :7)

 

JA, JAHUSZUA ha MASZIJACH, jestem wyłącznym Księciem Pokoju, którego potrzebujesz(Księga Izajasza 9 :6)

 

Jesteś uparta i zapłaciłaś cenę za swój upór i bunt. Podobnie jak uparte, zepsute dziecko, ty domagasz się swojej własnej drogi i nie chcesz uwierzyć, że to nie jest droga JAHWEH, żebyś się rozwodziła. Jesteś jak dziecko mające napad złości, ponieważ sprawy nie układają się po twojej myśli. Próbowałaś manipulować modlitwami Świętych, aby modlili się przeciwko woli JAHWEH. Nie oszukuj się, gdyż wszyscy z duchowymi oczami do patrzenia i duchowymi uszami do słuchania, mogą usłyszeć to samo, co JA mówię teraz przez tego Proroka. 

Zapytaj samą siebie, dlaczego chcesz żyć z osobą, która nie miłuje ciebie, ani nie chce być z tobą? Bezbożnicy nie znają nawet znaczenia słowa „Miłość”. Jak mogliby znać, skoro nie ma MNIE w nich. Oni nazywają to miłością, ale to nie jest miłość. Dlaczego nie uświadomisz sobie, że lepiej jest, abyś była sama? JAHWEH ma dla ciebie plany ku dobremu, a nie ku złemu (Księga Jeremiasza 29 :11), abyś śmiała się z niewysłowioną, pełną chwały radością (1 List Piotra 1:8-9)

Poczekaj mówię, poczekaj. Kiedy zapragniesz uwolnienia i pozwolisz swoim emocjom i sercu doświadczyć uzdrowienia, to JA, twój JAHUSZUA ha MASZIJACH, uzdrowię cię pod każdym względem. (Księga Malachiasza 3:20)

 

MOJĄ własną ręką mogę przyprowadzić tobie tego, który zasługuje na twoją miłość, kogoś, kto wzbudzi Namaszczenie RUACH ha KODESZ w was obojgu.

 

Święty małżonek zachęca, aby wspólnie iść w Świętości ręka w rękę. Święty współmałżonek będzie MNIE czcił, miłował, słuchał MNIE i MI służył. Błogosławieństwo posiadania współmałżonka, który czci i stawia JAHWEH na pierwszym miejscu w waszym życiu i miłości będzie wyraźnie widoczne dla wszystkich, kiedy małżeństwo będzie powołane przeze MNIE. 

 

Powołany przeze mnie współmałżonek jest duchowo sprzężony z tobą w każdym aspekcie. „Poczekaj” - mówię! „Poczekaj i przestań domagać się od JAH, aby odpowiadał na twoje modlitwy w sposób, w jaki ty byś tego chciała, gdyż nie stanie się to w twoim czasie, ale w czasie JAHWEH, nie stanie się to twoim sposobem, ale sposobem JAHWEH!”

 

A co by było, gdybym to JA zarządził dla ciebie współmałżonka, który by tylko powstrzymywał ciebie od chodzenia w Świętości ze MNĄ? Czy ciągle jeszcze poddałabyś się MOJEJ Woli? Czy ciągle jeszcze byś mnie słuchała? Jak wielu płonęło w pożądaniu i pobrało się w pośpiechu, ponieważ chcieli ugasić ten ogień? A teraz płacicie cenę za nierówno sprzężonego współmałżonka i za małżeństwo nie zarządzone przeze MNIE. 

 

Aby podobać się JAHWEH, musisz podporządkować twoją wolę woli JAHWEH i powiedzieć: „Bądź wola TWOJA jako w Niebie tak i na Ziemi”, i tym razem w to uwierzyć! (List Jakuba 1, List do Rzymian 12:1, List do Hebrajczyków 11:5-6)

 

Nigdy nie pozwól, aby osoba stała się idolem! W jaki sposób możesz poznać, czy tak się stało? Czy łapiesz się na tym, że ukrywasz duchowe prawdy, które zostały ci objawione? Czy łapiesz się na tym, że idziesz na kompromis z grzechemDziecko, to będzie uczynione na sposób JAHWEH, czy ci się to podoba, czy nie. Tak to już jest i będzie zawsze, na wieczność. Użalanie się nad sobą nie jest odpowiedzią, a tylko szkodzi ci psychicznie, fizycznie i emocjonalnie

 

Ubolewałaś już wystarczająco długo. To nie przynosi odpowiedzi, które mogłyby ci pomócWróg twojej duszy drwi z ciebie i powalił cię. Czujesz, że jesteś drobno zmielonym szkłem, a beznadzieja i rozpacz jest wszędzie dookołaAle JA posyłam to Święte Słowo, aby z powrotem postawić cię na nogi. Pamiętaj, że JA jestem JAHUSZUA ha MASZIJACH i JA przyszedłem, aby zniewolonych uczynić wolnymi! (Ewangelia Łukasza 4:18) 

Dlaczego nie możesz uwierzyć, że nie ma większej miłości niż ta, którą oferuje ABBA JAHWEH, drogocenna RUACH ha KODESZ i JA, JAHUSZUA?  (Ewangelia Jana 15:13)
Dlaczego
nie możesz MI zaufać, że JA wiem, co jest najlepsze dla ciebie? Nie polegaj na własnym zrozumieniu, ale uznawaj MNIE na wszystkich swoich drogach, a JA pokieruję twoimi ścieżkami. (Księga Przysłów 3:5-6)

 

Szatan drwi z twojego bólu – czy chcesz zwycięstwa nad diabłem? Zdaj sobie, zatem sprawę, że ten związek został zesłany przez Piekło. Nawróć się i wyznaj, że wiesz, iż to małżeństwo nie zostało zarządzone przeze MNIE! JA jestem wierny i przebaczę Ci (1 List Jana 1:9). Wy żyjecie na końcu czasów i jest niebezpiecznie, podobnie jak w dawnych czasach, kiedy wierzący byli sprzężeni z niewierzącymi. 

Święty wierzący był zdradzany i ponosił męczeństwo – tak było wielokrotnie! (Księga Daniela 11: 33-34; Apokalipsa 6:9-11). I jak już kiedyś było, tak będzie ponownie. (Księga Kaznodziei 1:9)

 

Dlatego właśnie płacz MOJEGO serca ma ostrzec i podzielić tych, którzy w domach są wprzężeni w nierówne jarzmo. Co uczynicie, kiedy zostaną odebrane wasze zagwarantowane przez prawo swobody duchowe i kiedy już nie będziecie mieli wolności, aby czcić MNIE otwarcie tak, jak to jest w narodach komunistycznych i arabskich, które w ten sposób postępują z chrześcijanami?

 

Ci, których imiona są zapisane w Księdze Żywota BARANKA nie będą posłuszni prawom zapisanym przez człowieka, kiedy te sprzeciwią się Prawom JAHWEH zapisanym na tablicach z kamienia. (Księga Daniela 6:4-8; Dzieje Apostolskie 5:29; List do Hebrajczyków 11:23) JA używam teraz MOJEGO miecza podziału i ostrzegam was zanim się to wydarzy i zanim zostaniecie zdradzeni przez tych, nad którymi teraz płaczecie. (Księga Micheasza 7:2; 5-6; Ew. Św. Łukasza 21:16) 

 

To już się wydarzyło w wielu miejscach na całym świecie. Krew męczenników wsiąka w ziemię w Korei Północnej, w częściach Afryki i w czerwonych Chinach, ponieważ oni mieli ducha Szczepana (Dzieje Apostolskie 7), jak zapisane jest w Piśmie Świętym, i to było jawne, aby wszyscy usłyszeli i zobaczyli – oni nie chcieli przestać MNIE wielbić!

 

MOI Święci byli raz za razem zdradzani i raz za razem płacili za to życiem lub więzieniem, a tak dzieje się również teraz. Tak więc będzie jeszcze gorzej (Ew. Św. Mateusza 24:21-22), gdy wasze swobody religijne zostaną zastąpione jednym światowym rządem, a religia stanie obowiązkowa. (Apokalipsa 17:4-6, 15) 

 

Jakże wielu siedzi i obserwuje jak wolność, łącznie z wolnością wypowiedzi, są odbierane innym i zastępowane przez prawa grzechu? Kiedy nadejdzie ten czas i Znamię Bestii będzie obowiązkowe, zobaczycie co będzie się działo w nierówno sprzężonych rodzinach, tych, którzy nie zgodzili się, abym ich oswobodził z nierówno sprzężonych więzów i relacji! (Ew. Św. Mateusza 24:9-10, 25

 

JA wiem, że czujesz się zraniona, ale musisz uwolnić żal i ból i pozostawić to pod Krzyżem, który JA wycierpiałem na Kalwarii. (Księga Izajasza 53) Ta depresja i duch beznadziejności, które teraz odczuwasz – JA uwolnię cię, jeśli tylko możesz uwierzyć. Bądź posłuszna i lojalna i szukaj najpierw Królestwa Niebios, a wszystkie pragnienia twojego serca spełnią się, gdy będą zgodne z wolą JAHWEH. (Ew. Św. Mateusza 6:33) 
Najpierw
miłuj PANA, twojego BOGA JAHWEH, MNIE, waszego JAHUSZUA ha MASZIJACH i słodką RUACH ha KODESZ z całego serca, umysłu, ciała i duszy (Księga Powtórzonego Prawa 6:4-6), a będziesz błogosławiona zgodnie z wolą JAHWEH i zgodnie z JEGO drogą. (Księga Powtórzonego Prawa 7:7-14; 28)

 

Ta osoba, za którą płaczesz, jest twoim wrogiem, jak również wrogiem Nieba w sferze fizycznej i duchowej. Wróg twojej duszy drwi z twojej miłości, naśmiewa się z wszystkiego, co mówisz i czynisz. szatan naśmiewa się z tego, że ty myślisz, iż ten, który sprawił ci tyle cierpienia, samotności, wstydu i ubolewania jest wart, abyś z jego powodu rujnowała swoje życie, podczas, gdy ty skupiasz swój wzrok na tej osobie, a zdejmujesz go ze MNIE. (Księga Przypowieści 4:25-27; List do Hebrajczyków 12:2) Ten, o którym myślałaś, że cię kocha, śmieje się z twoich łez i próśb, i drwi z każdego, kogo nakłaniałaś do modlitw w twoim i jego imieniu. 

 

Jedynie JA mogę cię uzdrowić (Księga Wyjścia 15:26) i naprawić twoje złamane serce (Psalm 147:7; Księga Izajasza 1:5), gdyż w MOICH Oczach jesteś jak delikatny motylek z podartymi skrzydełkami. Pozwól MI cię uwolnić, abyś mogła ponownie wzbić się do lotu jak Święte Orły (Księga Izajasza 40:31). Czy pozwolisz na to? Czy wybierzesz przyjęcie tego Słowa, jako błogosławieństwa, czy też spojrzysz na nie w gniewie, uporze i buncie, jako na przekleństwo? 

 

To jest twój wybór. JA już wiem, jakiego wyboru dokonasz.

 

********  Koniec Proroctwa ******** 

 

 

Obrażając niektórych i oświecając innych.

 

Dane waszej Siostrze w JAHUSZUA ha MASZIJACH 30-go lipca 2009 roku.

Apostoł Elisabeth Elijah

 

Jeżeli to Proroctwo jest błogosławieństwem dla was, to proszę dajcie mi znać.

 

 

Adresy E-mail do korespondencji:

 

revholyfire@yahoo.co.uk

amightywind[email protected]com

 

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

 

proroctwanaczasykonca@hotmail.com

 

 

 

www.amightywind.com / www.almightywind.com

www.amightywind-proroctwa.com