Proroctwo 112

          

       NIE SKUPIAJCIE SIĘ NA UPADŁYCH!

 

Powiedziane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) poprzez Apostoł Elisabeth Elijah 10-go lipca, 2009 roku. Ogłoszone 14-go lipca, 2009.

 

Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nie znanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1:21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  Ostatnio natomiast, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH we wczesnych Proroctwach. 

 

Komentarz:

 

Ja miałam Sen 9-go lipca, 2009 i kiedy się obudziłam, nieoczekiwanie JAHUSZUA powiedział to Słowo. Ten Sen jest zamieszczony poniżej tego proroczego Słowa. My pytamy się każdego, kto miałby interpretację tego Snu, aby napisał e-mail do nas. Wszystkie interpretacje, których potwierdzenie otrzymamy będą zamieszczone na stronie Misji.

 

Koniec komentarza.

 

 

 

******* Proroctwo *******

 

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Wstępne Słowo w każdym Proroctwie:

 

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

 

Komentarz: Koniec Wstępnego Słowa.

 

Podczas, kiedy jeszcze śpisz, JA wlewam MOJĄ Żywą Wodę w ciebie (Jeremiasza 2:13, Jana 4:10-14). Ty zawsze wiedziałaś o tym, że to Namaszczenie, które JA dałem tobie jest elektrycznym. Ile razy ludziom, którzy w przeszłości trzymali twoją ręke, drętwiały ręce? A teraz bądź posłuszna, zapisz ten Sen (Dzieje Apostolskie 2:17; Habakuka 2:2) jak możesz najlepiej, gdyż co pamiętasz jest tym, co JA chcę abyś pamiętała.

 

To tylko wiedz, że ci których nazwałem „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (YAHUSHUA Demon Stompers) – ci, których również nazwałem twoimi duchowymi dziećmi – wołają do MNIE, abym uleczył ich duchową matkę i mentora, MOJĄ Pannę Obwieszczającą. Powiedz im, gdy oni modlą się za ciebie i innych posługujących u twego boku, ze JA biorę te błogosławieństwa, te modlitwy i zatrzymuje je blisko MEGO serca. One są słodką wonią dla MYCH Nozdrzy. (Rodzaju 8:20-21; Psalm 141:2; Ezechiela 20:41;2  Koryntian 2:15-16; Filipian 4:18; Apokalipsy 8:3-4)

 

Ty czekasz na wyjątkowy dzień M. panno (MOJA panno). To nie jest coś, co możesz przyspieszyć. Ale, jednakże, JA mowię ci to, że za każdego, który wznosi te modlitwy za ciebie, JA tylko namaszczam cię więcej. JA daję ci rzeczy z powrotem i odnawiam, chociaż to nie jest to, co chciałas, ale to przyspiesza czas! Oni są tak wierni!

 

I kiedy widzisz tych, o których myślałaś, że są wierni, i widzisz, że oni nie mogą iść przy twoim boku już więcej (gdyż JA oddzieliłem ich) – JA to teraz mowię do wszystkich YDS, którzy są MOIMI wiernymi przednimi szeregami, wiernymi orędownikami modlitewnymi, świętymi, MOIMI wyborowymi oddziałami:

 

-     Oderwijcie swoje oczy od upadłych! Nie kontynuujcie smucenia sie za upadłymi! – tymi, którzy rozpoczęli w YDS i przyłożyli ręke do pługa i powiedzieli: “To jest zbyt trudne! Odkładam moją rękę od pługa. PAN wymaga zbyt dużo. To nie jest tak zabawne, jak myślałem (myślałam) że będzie, aby służyć wiernie przy twoim boku Elisabeth; to jest zbyt trudne; ja chcę cieszyć się tym światem; ja chcę postępować według mojego uznania.”

 

Ci są upadłymi!

 

Ci są tymi, którzy będą w Wielkim Ucisku (Ew. Św. Mateusza 24:21); ci są tymi, którzy będą cierpieć inaczej!

 

Ale MOI drodzy, JA mówię to do wiernych „JAHUSZUA modlitewnych deptaczy demonów“ tak, jak Mojżesz zmęczył się i musiał mieć kogoś, aby mógł utrzymac jego ręce podniesione do góry podczas bitwy (Wyjścia 17:12) – tak długo jak jego ręce i ramiona były podniesione w góre, gdyż on sam nie miał już sił by je utrzymać - JA używam tych „JAHUSZUA deptaczy demonów. JA używam modlitw wznoszonych dookoła świata i twarze, których nie znacie, te brakujące części Oblubienicy, MOJEJ posłusznej Oblubienicy. Oni modlą się i orędują za ciebie, chociaż nie znasz ich imion! Nie znasz wielu ich imion, ale JA używam tych modlitw sprawiedliwych, prawych z frontowych linii YDS (JAHUSZUA deptaczy demonów), aby wznieść twoje ręce przed bitwą.

 

[Bitwa] jest tak zagorzała, gdyż JA Namaściłem cię, Elisabeth. JA wzbudziłem w tobie unikalne Namaszczenie, ale jest cena do zapłacenia za to Namaszczenie – gdyż widzicie, inni mogą mówić i JA słyszę ich, ale twoje unikalne Namaszczenie jest takie, ze ty mówisz i, jeśli tylko uwierzysz, to nie ma nic o co prosisz, na co nie odpowiem (1 Samuela 3:19). I usłyszysz tą odpowiedz.

 

Mówię do ciebie we śnie. JA mówię ci o tym wielkim Namaszczeniu, które wkładam w twoje ręce. I MÓJ umiłowany synu ……, JA udowadniam ponownie, raz za razem w tajemniczy sposób – nawet ponad zdolność twego zrozumienia – być wdzięczny, że nie zmuszam cię do niesienia krzyża, do którego niesienia przymuszam Elisabeth. Ale Namaszczenie jest w twoich rękach, we wszystkim co czynisz, w rękach, które kiedyś były używane do przemocy, w rękach, które kiedyś były używane do grzeszenia, gdy spożywałeś napoje odurzające.

 

Drogocenni YDS – JAHUSZUA Deptacze Demonów – JA namaściłem wasze usta. JA namaściłem wasze ręce do wojny, aby zburzyć warownie, związać rządców, moce i zwierzchności tego świata (2 Koryntians 10:4, Efezjan 6:12, Psalm 149:6-9). Kiedy wy tylko mówicie, to MOJE Ucho jest nadstawione dla was, gdy modlicie się i żyjecie w Świętości, gdy zwalczacie wroga i pokusy tego świata.

 

Ponieważ jesteście posłuszni i ponieważ miłujecie tą Misje, MOJĄ Pannę Obwieszczającą (Ringmaiden), i MOJEGO Osłaniającego (Ringbearer) i wiernie wstawiacie się za nimi, za tą Misję, jak również za Kathrynyah i Adama, gdyż oni są zespołem i za ‘Stephen Rossi Jr’ – nie lekceważcie waszej pozycji. Wszyscy tłumacze, którzy biorą ten Święty Ogień i zamieszczają Go w innych językach – nie bagatelizujcie waszych pozycji, ale kontynuujcie wszyscy w pokorze przede MNĄ! Gdyż każdy z JAHUSZUA Modlitewnych Wybijaczy Demonów – wy maszerujecie w swych własnych szeregach.

 

Trzymajcie swój wzrok na waszej niebiańskiej nagrodzie!

 

Wy jesteście Świętymi Orędownikami. I kiedy widzicie innych upadających na boki, tych którzy nie dorastają by być nazwanymi MOJĄ Świętą Oblubienicą, nie patrzcie na upadających. Patrzcie na tych, co stoją mocno bez względu na to, co nadchodzi, bez względu na prześladowania, pokusy.

 

JA nie mówię, ze jesteście doskonałymi – wszyscy jesteście niezakończonym produktem.

 

Będziecie wiedzieć, kiedy osiągniecie ten stopień, gdyż to będzie kiedy JA powiem Elisabeth: “Obwieść to teraz!”.

 

I JA poślę znak – Świętych Aniołów – i oni ponownie przyjdą do ciebie, Elisabeth.

 

To nie jest odległy czas (Ew. Św. Mateusza 25:6).

 

Jeśli powiedziałbym wam zbyt wcześnie i jeśli podałbym wam datę, to zrobilibyście błąd żyjąc tylko dla tej daty – praca nie byłaby zrobiona; dusze nie byłyby dosięgnięte; wy byście tylko odliczali. I to jest dlaczego JA powiedziałem: “Nie powiem wam, aż nadejdzie dla was wszystkich czas na powrót do domu”.

 

Dziękuję wam umiłowani – JAHUSZUA deptacze demonów – dziękuje wam za wasze modlitwy. Podczas, gdy modlicie się za nią i innych, to błogosławieństwa również spływają na was. Podczas, gdy spędzacie tą godzinę skupieni na innych, MOJE Oczy są zawsze na was. Nie każdy ma kwalifikacje, aby być Świętym Orędownikiem. Ci, którzy upadli – to jest dlatego, ze nie pragną już więcej ujmować się za innymi i trzymać swoje ręce przyłożone do tego pługa. Nie smućcie się, ale raczej weselcie, gdyż JA nie pozostawiłem was samych. Wy przedstawiacie Świętą Rodzinę nie tylko w dobrych czasach, ale w złych czasach pomagacie sobie wzajemnie w niesieniu ciężarów.

 

I dla wszystkich tych niewidocznych – dla nich są te same błogosławieństwa.

 

Tak, wróg atakuje więcej, ale to jest dlatego, że wynagrodzenie jest o tyle większe. Wy nie gromadzicie waszych skarbów tutaj na Ziemi, ale są zgromadzone w Niebie (Ew. Św. Mateusza 19:21).

 

I Elisabeth, oni będą stali przy twoim boku razem z Adamem i z Kathrynyah, i ze wszystkimi tymi, którzy byli błogosławieństwem dla ciebie, ze wszystkimi którzy byli błogosławieństwem dla tej Misji i zaoferowali ich ofiary, i byli gotowi przechodzić prześladowania (Ew. Św. Mateusza 5:11-12) i być rolnikami, ogrodnikami na tym polu żniw Misji Amightywind (Ew. Św. Mateusza 13:35) (która należy do ALEPH i TAV, i do RUACH ha KODESZ).

 

JA mówię wam to, że oni będą stać przy twoim boku, a JA będę dziękował im osobiście, każdemu z osobna. A twoją cała nagrodą będą ludzie zgromadzeni ze wszystkich narodów i krajów, stojący w długiej kolejce, chcący tylko spotkać ciebie, aby ci podziękować.

 

Ci z was, którzy poniżyliście się i pozwoliliście, aby wasze świadectwo było zamieszczone przed światem – wy będziecie przedstawieni tym, których życia zostały zmienione i naprawione dzięki waszym świadectwom. Czy MOJE Słowo nie mówi, ze poprzez MOJĄ Krew i ich świadectwo? (Apokalipsy 12:11)... Życia ludzkie są naprawiane i zmieniane – jeśli tylko mogą uwierzyć, że JA wynagradzam dobrymi rzeczami tych, którzy kontynuują podążanie za MNĄ.

 

A więc nie żałujcie tych, którzy upadli. Smućcie się na chwilę i zrozumcie, ale nie prowadźcie życia w smutku, gdyż JA muszę wykazać i muszę udowodnić, kto jest naprawdę posłuszną Oblubienicą.

 

Zaprawdę mówie wam to, ze Święty staje się Świętszym. Ale oni płacą cenę za tą Świętość tak, jak ci, którzy chodzą na bezbożnych drogach, którzy rozpoczęli na dobrej drodze niosąc swój krzyż, a potem porzucili go i powiedzieli: “Ja już więcej nie poniosę tego krzyża! Ja już więcej nie będę podążał w kierunku podanym z Nieba! Ja odchodzę na swoje – to, o co JAHUSZUA prosi jest zbyt ciężkie!” (Ew. Św. Łukasza 14:25-27)

 

Ale widzicie, JA poślę innego tą drogą i oni zobaczą ten krzyż, który został porzucony i położony – to powołanie i pracę, którą JA zarządziłem. Oni ją podejmą i będą nieśli ten krzyż (Ew. Św. Marka 8:34); oni będą chętni, aby cierpieć prześladowania i kpiny. Oni chętnie poświecą swój czas i swoje finanse. Oni chętnie poświęcą wszystko, cokolwiek im powiem, aby poświęcili. A JA dam jeszcze większe Namaszczenie do pracy, która była odłożona i porzucona. I tak, JA będę wymagał więcej, ale pewnego dnia w Niebie, MOJE umiłowane skarby zobaczycie, że to wszystko było warte podczas, gdy JA wam osobiście podziękuję twarzą w twarz!

 

A więc JA mówię: “Dobra robota” tym, którzy są MOJĄ wierną, posłuszną Oblubienicą. JA mówię: “Dobrze zrobione!” Ale nigdy nie pozwólcie, abyście wpadli w dumę, gdyż JA wiem bardzo dobrze, jak upokorzyć każdego z was, a więc utrzymujcie swoje oczy na MNIE i kontynuujcie by wzrastać w Namaszczenie, jakie dałem tej Misji.”

 

 

(Komentarz: To jest koniec pierwszej części tego Słowa. Druga część Słowa jest niezwykła, bo można przeczytać również głos wrogów tej Misji i wrogów Elisabeth, a więc dalej czytajcie włącznie z modlitwą Elisabeth.)

 

 

(Elisabeth: Dziękuje CI, dziękuje CI, dziękuje CI, dziękuje CI. Dziękuję CI JAHUSZUA, dziękuje CI ABBA JAHWEH, dziękuje CI umiłowana IMMAJAH, nasza MAMA RUACH HA KODESZ, nasza MAMA MADROSC, nasza MAMA Chwały, nasza MAMA SZIKAINJAH.

 

Dziękuje CI, dziękuję CI, dziękuję CI, dziękuję CI, dziękuję CI, dziękuję CI. Pobłogosław wszystkich wiernych dookoła świata. Pobłogosław tych, których imion nie znamy. Pobłogosław tych, których imion nie znamy.

 

Dziękuję CI, dziękuję CI, dziękuję CI, dziękuję CI, że ta praca na polu żniw, które nazywasz tą Misją....

 

Dziękuję CI, dziękuję CI, dziękuję CI, że oni modlą się za nas i dziękuję CI, dziękuję CI, dziękuję CI, że te błogosławieństwa z powrotem spływają na nich.

 

Dziękuję Ci ABBA JAHWEH. Nasze oczy już nie spoczywają na upadłych. My smucimy się, ale tylko na chwilę. My będziemy utrzymywali nasz wzrok na tych, którzy dążą do posłuszeństwa TOBIE, ABBA YAH.

 

[Elisabeth rozpoczyna się modlić ponownie w Świętych Językach]

 

My uwielbiamy CIEBIE. My czcimy CIEBIE. Jakąkolwiek cenę wymagasz, my podniesiemy nasz krzyż i będziemy szli za TOBĄ (Ew. Św. Marka 8:34). My w wierze chodzimy po wodzie poprzez TWOJE Imię JAHUSZUA, nasz umiłowany MASZIJACH.

 

My dziękujemy TOBIE za większe Namaszczenie. My dziękujemy TOBIE za Namaszczenie w naszych rękach. My dziękujemy TOBIE ABBA JAHWEH, my wychwalamy CIEBIE ABBA JAHWEH za wszystko, co uczyniłeś i co uczynisz.

 

My dziękujemy TOBIE, ABBA JAHWEH, za wiernych, którzy naprawdę są TOBIE posłuszni. TWOJE wymagania mogą być ciężkie dla tych śmiertelnych ciał, ale opłaca się. Każdy płaci inną cenę – ci, którzy idą za TOBĄ i, którzy CIĘ czczą, i ci, którzy przedkładają CIEBIE na pierwszym miejscu w ich życiu i ich miłości ci, którzy wysilają się, aby być tak, jak Enoch, aby CIĘ zadowolić we wszystkim. (Hebrajczyków 11:5)

 

Dziękujemy CI umiłowany JAHUSZUA MASZIJACH, dziękujemy CI cenna RUACH HA KODESZ, nasza IMMAYAH.

 

Czego nie możemy uczynić poprzez ciało, możemy uczynić poprzez Imię i Krew i DUCHA w nas, a wszystko to dzięki TWOJEJ Miłości, wszystko dzięki TWOJEJ Krwi, która obmywa nas codziennie 24 godziny na dobę, wszystko dzięki Zbroi BOŻEJ z Efezjan 6, która nigdy nie jest zdejmowana.

 

Oh, Umiłowany JAHUSZUA, my uwielbiamy CIEBIE. Dziękujemy TOBIE za wiernych, którzy stoją po stronie Prawdy. Ta Misja jest niezwykła i użyłeś mnie, abym dała jej narodziny na tej Ziemi. I tylko ci, którzy chcą jeść duchowe mięso, otrzymają te prawdy. I jaką cenę ja muszę płacić, ale JAHUSZUA przebacz mi, kiedy nie mówię, że to jest warte każdą minutę dnia.

 

Te kłamstwa, ci oszczercy, ci wrogowie, którzy powstają, ci, którzy by raczej zabili mnie, aby mnie zamknąć, ci pełni zazdrości i pożądania, ci, którzy mówią:

 

“Ponieważ ja nie mogę słyszeć tego BOGA mego zbawienia tak, jak ty (Elisabeth), to ja po prostu odrzucam te słowa z powrotem do ciebie, ponieważ nie mogę żyć świętym życiem, ponieważ moje ręce są zanurzone w grzechu, ponieważ poddaję się pokusie – kim ty jesteś, która mówisz, że ty nie możesz?

 

Więc ja nienawidzę cię z nienawiścią, ponieważ ty pokazujesz mi jaki (jaka) brudny (brudna) jestem!

 

Ja nienawidzę cię z nienawiścią i przeklinam cię codziennie, gdzie kiedyś nazywałem (nazywałam) cię przyjacielem, ponieważ ty pokazałaś mi drogę do świętości i pokazałaś mi drogę do prawdy. Ale teraz ja cię nienawidzę ty, Panno Obwieszczająca, ponieważ ty pokazałaś mi Światło z Nieba. Ty prowadzisz mnie do nowego związku z JAHUSZUA MASZIJACH. Ale ponieważ ja wolę ciemność – gdyż światło oślepia moje oczy – więc nienawidzę ciebie!

 

Pozostaw mnie w spokoju i pozwól mi żyć w ciemności! (1 Jana 3:19)

 

Pozostaw mnie w spokoju Misjo “Amightywind”, ja nie chce widzieć moich grzechów!

 

Pozostawcie mnie w spokoju!

 

Tak, ja zacząłem (zaczęłam) na prawidłowej drodze; tak, ja próbowałem (próbowałam) porzucić grzech; tak, ja próbowałem (próbowałam) żyć dla tego JAHUSZUA HA MASZIJACH, ale jest zbyt trudno by iść za NIM – pozostawcie mnie w spokoju!

 

Ja chcę mego grzechu; ja nazywam ciebie kłamcą; ty nie możesz być Prorokiem, bo ja nie jestem nim – ty nie możesz być Święta!

 

Jak mógłby ten BÓG żyć w tobie?

 

Ja nazywam ciebie kłamcą, bo w przeciwnym razie ja musiałbym przyznać, ze ja jestem kłamcą. Ja wskazuje moim palcem i mowie: “Ty musisz być grzesznikiem; ty musisz być tak brudna jak i ja jestem.” Ja próbuję ciebie ocenić według moich norm, i ja nie dbam, co powie BÓG.

 

A więc pozostaw mnie w spokoju Misjo Amightywind!

 

Ja nie chcę słyszeć, ze ja jestem nierówno sprzężony! W zamian, będę nazywać wasza Misje złym dowcipem. Nie będę się martwił stanięciem przed JAHWEH, bo ON jest całkowitą litością i całkowitą miłością. Z dala ode mnie Misjo Amightywind – ja nie chcę słyszeć, że muszę żyć w świętości!

 

Nienawidzę ciebie, Elisabeth! Przeklinam twoje imię każdego dnia! Ja łączę się każdego dnia z wrogami, którzy planują cię zabić!

 

Oh, ale ja ciągle nazywam się “Chrześcijaninem”.

 

Kto może powiedzieć, ze nie jestem? Gdyż ja wiem, kto to jest Jezus Chrystus. Wiem o cenie, którą On zapłacił na Kalwarii i widzicie, to jest wszystko, co potrzeba. To nie ważne, czy jestem Święty; to nie ważne, czy żyję w grzechu; to nie ważne, ze ja zganiam ciebie i wszystkie prawdy w tej Misji – ja ciągle należę do NIEGO.

 

Więc z dala ode mnie Misjo Amightywind!

 

Ja nie chcę mieć już udziału w waszym Namaszczeniu .. już nie. Ja przyłożyłem (przyłożyłam) moja rękę do pługa i próbowałem (próbowałam), ale nie chcę brać udziału już więcej. Podczas, gdy zaakceptowałem (zaakceptowałam) ciebie jako przyjaciółkę, zaakceptowałem (zaakceptowałam) was jako rodzinę, a nawet wspierałem (wspierałam) waszą Misję – to nie ważne jak głośno krzyczałaś i mówiłaś: “Ta Misja nie należy do mnie, ale należy do Nieba.” – ja uśmiechałem (uśmiechałam) się i powiedziałem (powiedziałam): “Ciągle to jest twoja Misja”. I ja nawet zasiałem (zasiałam) finansowe nasienie. Ja pomyślałem (pomyślałam), że mogę kupić parę błogosławieństw, jeśli będę miły (miła) dla ciebie, ale już nigdy więcej, nigdy więcej – to się po prostu nie opłaca!

 

Ja widzę jak ci inni w około mnie są błogosławieni i ja się złoszczę, i ja potrząsam moją dłonią. Ja widzę jak ci wierni, ci świętobliwi, ci posłuszni, nawróceni, którzy chodzą ścieżką Świętości obejmują was i ja zazdroszczę wam tej miłości. Ja zazdroszczę ponieważ nie mam tego, co ty masz i ja nienawidzę ciebie i nienawidzę tego, co ta Misja mówi, gdyż zaświeciła swoje światło na moją ciemność. I ja tylko chcę się ukryć wiedząc, ze nie jestem częścią Oblubienicy JAHUSZUA, ponieważ wymogi są zbyt wysokie. I ja wiem głęboko w mojej duszy, ze będę przechodzić Wielki Ucisk i będę musiał zapłacić tą cenę, ponieważ odmówiłem (odmówiłam) posłuchania CIEBIE w ten dzień.

 

A więc w moim sercu wiem, ze prawda się objawiła, ale ja nie chce mieć udziału w tej prawdzie, ponieważ ja nie mogę iść tą ścieżką, którą ty idziesz, tą ścieżką, którą JAHUSZUA chce, abym szedł (szła). Ja musiałbym (musiałabym) oddać zbyt dużo; ja musiałbym (musiałabym) przyznać, że nie mam racji, i że ty masz rację, i że BÓG Zbawienia naprawdę przemawia z twoich ust. Ja nie chcę przyznać się do tego, gdyż jeśli to uczynię i przestanę ciebie nienawidzić, jeśli to uczynię, to jestem skończony (skończona) – ja nie mógłbym (mogłabym) wytrzymać patrząc na siebie w lustro – nigdy więcej – aby przyznać, ze jesteś bogata w wiarę, a ja jestem  biedny (biedna)!

 

Więc nadal będę cię nienawidzić i będę przeklinać tę Pannę Obwieszczającą. I będę przeklinać tych, którzy idą za prawdą, bo wolę żyć w moim kłamstwie, aż do dnia mojej śmierci.

 

A więc daj mi spokój ty, Panno Obwieszczająco. Daj mi spokój JAHUSZUA! Ja wole myśleć o TOBIE jedynie jako o BOGU miłości, a nie jako o tym, który przeklął to drzewko figowe, które nie wydało owocu dla CIEBIE. Daj mi spokój i niechaj moje uszy pozostaną głuche. Daj mi spokój i niechaj moje oczy pozostaną ślepe. Daj mi spokój i pozwól mi przeklinać i kłamać i obmawiać już samo twoje imię – Elisabeth Sherrie Elijah.

 

Ja mówię szkodliwe kłamstwa i obmawiam, i ja pozostaję z twoimi wrogami, i ja walczę przeciw tobie z nimi, gdyż oni przynajmniej mnie akceptują takiego (taką), jakim (jaką) jestem.

 

A więc zostawcie mnie w spokoju Misjo Amightywind!

 

Ja nie chce już więcej widzieć moich grzechów! Ja wolę wierzyć Biblii w taki sposób, w jaki wierzę. Ja wiem w moim sercu jaką cenę będę musiał zapłacić w tamten dzień, ale w ten dzień warto. Gdyż ja nie mogę jeszcze zobaczyć Nieba; ja nie mogę usłyszeć z Nieba tak, jak ty! I ten świat w około mnie jest wszystkim, co mam.

 

A więc jest tak łatwo nienawidzić ciebie, Elisabeth (Psalm 37:32).

 

Ja nie usłyszałem (usłyszałam) jeszcze tych słów: “Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode MNIE wy, którzy dopuszczacie się nieprawości.” (Ew. Św. Mateusza 7:23) I ja odmawiam uwierzenia, ze JAHUSZUA powiedziałby to do mnie. Ja nawet nie lubię tego imienia, którym GO nazywasz. Ja nazywam GO “Jezus Chrystus”, gdyż jeśli przyznam się do tego hebrajskiego Imienia, to musiałbym (musiałabym) przyznać się do całej mojej hańby.

 

Ty odżywiałaś mnie Duchowym Mięsem (1 Koryntian 10:3), no ale teraz ja wypluwam to z powrotem w twoją twarz, gdyż jest łatwo pić mleko (1 Piotra 2:2, Hebrajczyków 5:12), ale tak trudno przełknąć to Duchowe Mięso. Daj mi tylko to mleko do picia – ja mogę uwierzyć w to! Daj mi Boga, który tylko mówi: “Ja jestem czysta miłością, ja jestem litością.” Nie pouczaj mnie o tym „JAHWEH Sądu BOŻEGO“, i ... ze TEN sam, który mnie błogosławi, jest TYM samym, który mnie przeklina!

 

Tylko pozostawcie mnie Misjo Amightywind! Nie przychodźcie do mego domu już więcej! Nie mówcie do mego małżonka (mej małżonki) lub do mej rodziny lub przyjaciół, bo w przeciwnym razie to się skończy tak, że mnie porzucą i wskażą na prawdziwego grzesznika, który jest zamknięty we mnie. A potem oni będą mną gardzić i przeklinać, gdy dowiedzą się, że ty powiedziałaś prawdę, a ja skłamałem (skłamałam). A wtedy, jaki będzie mój koniec? Życie w samotności – to  wszystko, co zobaczyłbym (zobaczyłabym). “

 

(Komentarz: Języki którymi mówiła Elisabeth zmieniają się)

 

A teraz Elisabeth, JA wiem, że ty dziwiłaś się, cóż to takiego uczyniłem! Ja dałem ci nowe Namaszczenie, MOJA umiłowana. Teraz słyszysz słowa twoich wrogów. I JA wymawiam je – gdzie oni będą wiedzieć, że JA mówię wam nawet co powiedzą. Nie tylko to! Podczas, gdy inni słuchają tych słów, oni zdadzą sobie sprawę, dlaczego wrogowie mówią te kłamstwa.

 

A więc, Elisabeth, czy warta jest ta cena za prześladowania ze względu na MOJE Imię? Gdyż teraz ty nie tylko słyszysz Słowa z Nieba, ale ty wiesz słowa zamknięte w sercach wrogów i w ich duszach tych, których kiedyś nazywałaś swoimi przyjaciółmi, swoją rodziną, tych, których kiedyś nazywałaś swoją córką i synem. Nic nie jest ukrytego, MOJA córko, gdyż teraz w ten dzień dałem tobie nowe Namaszczenie.

 

Ci, którzy naprawdę słuchają i czczą MNIE, ci, których imiona są zapisane w „BARANKA Księdze Życia“ powiedzą: “Ja chcę iść za Prawdą, która oświeca drogę. Ja jestem zdecydowany (zdecydowana) nie patrzeć do tyłu. Ja nie będę takim (taką) jak żona Lota (Rodzaju 19:15-26)

 

Ten świat jest pełen żon Lota. Kościoły są nimi przepełnione, ale Elisabeth oni przyjdą i pójdą. Jednakże w końcu JA ujawnię ducha, który jest w nich!

 

A teraz, ten Proroczy Przekaz zostanie ponownie przetłumaczony na wiele języków. Niektórzy będą płakać i kryć swoje twarze ze wstydu i nawracać się do MNIE ponownie i pozwolą tobie poznać ducha w ich wnętrzu, którego ukazałem. I oni uczynią wszystko, co mogą, aby udowodnić „Ja jestem w tej Misji z tobą, będę pouczać te prawdy.“

 

A dla tych, którzy to uczynili, JA przebaczę im i JA namaszczę ich rękę ponownie, aby została przyłożona do pługa – jeśli tylko przyznają się: “Ja teraz zgrzeszyłam (zgrzeszyłem)” i zdadzą sobie sprawę, ze JA nie mam względu na osoby (Dzieje Apostolskie 10:34).

 

JA wynagradzam tych, którzy rzetelnie MNIE szukają.

 

JA jestem ALEF i TAW.

 

Kontynuujcie głoszenie tego wszystkim!

 

Gdyż nie ma innego MASZIJACH, nie ma PANA, nie ma ZBAWICIELA z wyjątkiem JAHUSZUA ha MASZIJACH, Jednorodzonego SYNA JAHWEH. I nie ma drogi do Bramy Niebios z wyjątkiem MOJEJ Krwi i MEGO Imienia!

 

A więc kontynuuj przemawiać Misjo Amightywind! Święta Oblubienico, dołączcie się przy ich boku i stańcie się jednością!

 

Ci, którzy czytają z dala i nawet nie przedstawiają się tym, którzy pracują w tej Misji – ale teraz jest czas do ukazania się. Dajcie im poznać, ze wy byliście z nimi cały czas, aby nie czuli sie samotnie.

 

Specjalne błogosławieństwo na każdym, którego JA wymieniłem z Nieba – kiedy czytacie te Święte Proroctwa i piszecie i mówicie: “Ja przyjmuje je!” – macie zgromadzone błogosławieństwa w sposób, jakiego nie rozumiecie, tylko za to zachęcenie ich!

 

To jest to błogosławieństwo, które ja mam dla ciebie, Elisabeth, w ten dzień, gdy budzisz się – MOJA umiłowana – JA ponownie przemówię. Ale zapisz to i utrwal, gdyż usłyszałaś z Nieba!

 

A więc jak JA daję ci Słowo nagany dla następnego i smucisz się, i bolejesz, widząc upadek kolejnego.

 

Oderwij od nich swoje oczy i popatrz na tych, którzy stoją wysoko!

 

I chociaż oni mogą być czasem obaleni przez przeciwnika, jednak oni wołają na MOJE Imię i poprzez MOJĄ Krew podnoszę ich ponownie!

 

Ci są tymi, którzy walczą o prawdy, które JA ogłaszam poprzez tą Misje. Albowiem co poucza ta Misja jest tylko tym, co JA utrwaliłem dawno temu, zamknięte w MOIM Świętym Słowie, zamknięte w Starych Księgach. Ci są tymi, którzy przyjmują cię i miłują cię, ponieważ oni wiedza, że JA jestem wewnątrz ciebie, ponieważ wiedzą, że JA przemawiam przez ciebie, ponieważ oni dostrzegają wewnątrz ciebie RUACH ha KODESZ.

 

JA przemawiam teraz nie tylko do ciebie, ale JA przemawiam do każdego, który pomaga posługiwać przy twoim boku. Oh, jak wielkie, jak wielkie, jak wielkie, jak wielkie będą wasze błogosławieństwa! Tylko kontynuujcie, kontynuujcie iść za MNĄ!

 

I te same nagrody, które JA zarezerwowałem dla MOJEJ Panny Obwieszczającej i dla całej wiernej Oblubienicy, zobaczycie na wasze własne oczy – nagrody dla tych, którzy idą za MNĄ i są MI wierni.

 

Wasz JAHUSZUA, wasz MASZIJACH nigdy was nie opuści, ani nie porzuci!

 

A więc oderwijcie swój wzrok od upadłych i patrzcie na tych, którzy idą za MNĄ w posłuszeństwie i z lojalnością, i którzy szczerze naprawdę MNIE kochają!

 

******** Koniec Proroctwa ********

 

Komentarz:

 

Elisabeth: A oto Sen z 9-go lipca, 2009 roku.

                 

Zaproszenie na Ucztę w Niebie

 

My zebraliśmy się w pomieszczeniu i ja, Elisabeth, byłam w czerwonym wózku inwalidzkim. Tam nie było wielu z nas, może tylko garstka. I tam miała być uczta, celebracja i każdy był bardzo podekscytowany. Wszyscy ludzie w pokoju wiedzieli, ze oni pójdą na tą ucztę, z wyjątkiem jednego człowieka i on smucił się. On powiedział: “Ja nie pójdę. Ja muszę pozostać tutaj i pracować. Ja nie zasłużyłem na tą ucztę. Ja czekam na następne moje zawołanie.”

 

Ja byłam tą, która powiedziała innym w pokoju, ze oni pójdą na ucztę. Ja popatrzyłam na tego mężczyznę i powiedziałam: “Ale ty idziesz na tą ucztę, ty jesteś zaproszony. Ale on ponownie odpowiedział: “Nie, ja nie zasłużyłem na pójście.” Pozostali z ludzi powiedzieli: “Udowodnij, udowodnij Elisabeth, ze on idzie na ucztę. Złóż swoje ręce razem i klaśnij trzy razy w dłonie!” Moje ręce spoczywały na wsparciach wózka inwalidzkiego i ja powiedziałam: “Wy wiecie, ze ja nie chcę tego czynić, ponieważ Namaszczenie jest tak bolesne.” Ale ludzie dalej mówili mi, abym klasnęła w dłonie 3 razy. I oni powiedzieli: “JAHUSZUA chce, abyś to uczyniła.” Ja odpowiedziałam: “Ale ja obawiam się bólu, ponieważ Namaszczenie jest tak mocne.”

 

Potem popatrzyłam na smutną twarz tego jednego mężczyzny, a on zaczął mieć nadzieję w jego oczach, nadzieję że ja klasnę 3 razy w ręce. A więc ja podniosłam ręce, złożyłam dłonie razem oczekując bólu z powodu Namaszczenia, które jest elektrycznym Namaszczeniem, i byłam zdumiona, ze nie bolało mnie. Ja usłyszałam potem, jak JAHUSZUA powiedział do mnie: “Klaśnij w dłonie 3 razy!”

 

A więc ja klasnęłam w ręce 3 razy, naprawdę szybko i ten mężczyzna roześmiał się szeroko, a każdy wiwatował i chwalił JAHUSZUA, ponieważ wszyscy wiedzieliśmy, ze wyruszamy na tą ucztę i nie pozostawimy tego mężczyzny poza sobą

 

Koniec Snu.

 

Proszę napiszcie mi, jeśli macie dar interpretacji tego Snu.

 

Obrażając niektórych i oświecając innych,

 

Dane waszej Siostrze w JAHUSZUA HA MASZIJACH dnia 10-go lipca, 2009 roku.

 

Apostoł Elisabeth Elijah

 

Jeśli to Proroctwo jest błogosławieństwem dla was, to proszę mi dać znać.

 

Email Address: 

Adresy E-mail do korespondencji:

revholyfire@yahoo.co.uk

amightywind[email protected]com

 

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

 

proroctwanaczasykonca@hotmail.com

 

 

www.amightywind.com / www.almightywind.com

www.amightywind-proroctwa.com