Proroctwo 111

 

JA, JAHUSZUA HA MASZIJACH, NADAJĘ WAM DEKRETEM ŚWIĘTY ROZWÓD – DLA TYCH, KTÓRZY GO POTRZEBUJĄ!

 

Powiedziane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ (DUCHA SWIETEGO) poprzez Apostoł Elisabeth Elijah 22-go maja, 2009 roku. Ogłoszone 27-go czerwca, 2009.

 

 

Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nie znanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1:21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH we wczesnych Proroctwach. 

 

 

Komentarz Elisabeth:

 

Droga Rodzino w JAHUSZUA HA MASZIJACH (w Jezusie Chrystusie). Ja otrzymałam nakaz, aby ukorzyć się jeszcze więcej i aby podzielić się czymś z mojej przeszłości i by to było załączone razem z najnowszym Proroctwem 111. Ja musiałam to wszystko napisać i zaufać człowiekowi o imieniu Stephen, który przyszedł do mnie po poradę małżeńską, chociaż on sam jest chrześcijańskim doradca w sprawach małżeńskich. Nadeszło Namaszczenie i usłyszałam ten nowy proroczy Przekaz: ‘JA, JAHUSZUA, nadaje wam dekretem Święty Rozwód.’

 

Proszę o wasza cierpliwość podczas, gdy dzielę się z wami prawdziwą historią, która się mnie przydarzyła pomiędzy mną i moim poprzednim mężem, i jak ona wyglądała w oczach tego świata. To będzie zamieszczone w autobiografii, która będzie wkrótce opublikowana, tzn. jeśli najpierw nie nastąpi Wniebowzięcie. Oh, jak ja się modlę i proszę, aby Wniebowzięcie nastąpiło w Rosz haSzanah 2009!

 

Ja dzielę się z tym, co bardzo mało ludzi wie i ja chciałam, aby tak było. Ciężko jest mi zabrać się do spisania mego życia, [jakie miałam] przed małżeństwem, gdyż nie chce przypominać sobie bólu z tamtego czasu. Ja to tylko czynię, aby pomóc innym w posłuszeństwie  wobec JAHUSZUA MASZIJACH.

 

Ja kulę się ze strachu na myśl, kiedy moi wrogowie będą to czytać i jak użyją to jako broń przeciwko mnie. Ja wiem, co mi powiedziano, abym napisała, aby JAH uwolnił innych, i ja wiem, gdyż JAH powiedział mi dawno temu, ze ja cierpiałam w małżeństwie ustanowionym z piekła, abym miała Namaszczenie by oswobodzić innych. Ja miałam powiedziane to 10 lat temu. Teraz, po otrzymaniu Proroctwa 111, zdaje sobie z tego sprawę. Żaden pastor nie nauczył mnie tego o czym wiem. Ponownie mowię, ze ja jestem pierwszym prorokiem wybranym przez JAHUSZUA MASZIJACH, aby to powiedzieć, aby świętobliwi wiedzieli, ze ich modlitwy zostały wysłuchane i odpowiedziane.

 

Po raz pierwszy zdaję sobie teraz sprawę, dlaczego JAHUSZUA MASZIJACH powiedział mi wiele lat wcześniej, że ja już byłam rozwiedziona i nigdy niezwiązana małżeństwem z moim byłym małżonkiem, w oczach Nieba. Ale ponieważ z uwagi na małżeński kontrakt podpisany (ja byłam w tamtym czasie nastolatkiem) sam JAHUSZUA musiał go anulować, unieważnić  wobec Nieba. JAHUSZUA podpisał własnym imieniem i SWOJĄ własną Krwią, abym miała wybaczone. To dotyczy się wszystkich, którzy pobrali się z mężczyzną lub kobietą, nie zatwierdzonych przez Niebo i nie pobłogosławionych.

 

Podczas, gdy czytacie część mych przeżyć, które dopiero teraz są objawione, pamiętajcie Słowa, które JAHWEH powiedział do mnie ponad 21 lat temu, kiedy ta Misja powstała: “Jeśli cierpienia nie byłyby tak wielkie, to ta Misja nie byłaby wielka.” Teraz ja wiem, ze moje cierpienia nie poszły na marne; moje grona zostały zgniecione, aby JAHUSZUA MASZIJACH mógł otrzymać Nowe Wino, tzn. Namaszczenie, aby było błogosławieństwem dla wszystkich, którzy otrzymają i przyjmą świeżą Mannę z Nieba. Dziękuje wszystkim, którzy pomagają wesprzeć tą Misję, gdyż my docieramy do czterech krańców świata dla JAHUSZUA (Jezusa) naszego MESJASZA czci, chwały i honoru!

 

My ciągle potrzebujemy więcej tłumaczy do tłumaczenia Proroctw, które nadejdą, aby dosięgnąć więcej krajów. Jeśli czujecie prowadzenie do tłumaczenia na ochotnika, to napiszcie do mnie na adres: [email protected]

 

“Jeśli Cierpienia Nie Byłyby Tak Wielkie, To Ta Misja Nie Byłaby Wielka!”

 

Mój były mąż miał partnera na budowie; on miał na imię John. John mieszkał z kobieta o imieniu Tammy. Moi synowie bliźniacy Jason i Jonathan mieli po roczku. Ja nigdy wcześniej nie byłam na wczasach. Mój były mąż nigdy nie zabrał mnie na wczasy, i ja obawiałam się być z nim gdziekolwiek, gdyż on zawsze znalazł sposób na znęcanie się nade mną i na terroryzowanie mnie, zwłaszcza podczas jazdy. On celowo przyspieszał aż do 90 mil na godzinę, kiedy chciał się znęcać nade mną, a potem zbliżał się do ciężarówek tak blisko, jak tylko mógł.

 

Ja miałam małżeństwo, które było zwyczajnym piekłem. On żył znęcaniem się nade mną, aby udowodnić, że może odebrać mi życie kiedykolwiek mu się spodoba, a pomimo to on nazywał to miłością. Ja zachodziłam w ciąże zawsze podczas gwałtu. Ja poroniłam co najmniej 10 razy z powodu przemocy. Ok, a teraz wracam do tego, co chcę wam powiedzieć.

 

Pewnego razu mój były mąż powrócił do domu i powiedział mi, że zabiera nas na wakacje do Disneylandu na Florydzie. My pojechaliśmy tam. On pokazał mi broszurę i powiedział mi, abym wybrała hotel w Disneylandzie, gdzie chcielibyśmy się zatrzymać. On naprawdę chciał być przyjemny, aż strach mnie przejął. Ja wybrałam hotel i zdziwiłam się, że on powiedział, iż pozostaniemy tam przez tydzień, mając wszystko co jest najlepsze, chociaż bez budżetu. Potem powiedział mi, abym zadzwoniła do Tammy i abym powiedziała jej o hotelowych porządkach, ponieważ ona wszystko organizowała. Nie lubiłam Tammy. Ja wiedziałam, że uprawia czarownictwo, a ona nienawidziła mnie, ponieważ ja byłam ewangelistką próbującą zawsze prowadzić do Jezusa. Ja tak nazywałam w tym czasie JAHUSZUA i nie byłam w tym czasie na internecie.

 

Wy prawdopodobnie dziwicie się, co to ma wspólnego z JAHUSZUA udzielającym Świętych rozwodów. Ale słuchajcie dalej. Ja podejrzewałam, że Tammy i mój były mąż mieli romans. On konsultował się z nią w każdej sprawie biznesowej, a nie z ‘John’. Ja miałam zaoferowane wakacje, aby zabrać moje dzieci, aby zobaczyły Florydę, ale ja obawiałam się bardzo mego byłego męża i nie chciałam być z Tammy.

 

A wiec ja natychmiast zadzwoniłam do moich modlitewnych partnerów i powiedziałam im, aby modlili się za mnie, aby on i ona nie zabili mnie.

 

Jadąc tam, on przekraczał dozwolona szybkość, a ja próbowałam nie okazywać strachu. On uwielbiał u mnie strach, i pewnego razu, kiedy zobaczyłam, że licznik pokazał 100 mil na godzinę, to ja wykrzyknęłam, ‘Zwolnij, myśl o dzieciach!’ On tylko śmiał się i dalej pędził wiedząc, ze osiągnął swój cel zastraszenia mnie.

 

Kiedy dotarliśmy do Disneylandu, dostrzegłam wiele oznak, ze oni dwoje mieli romans. Na przykład, on by szedł do przodu z nią, a ja z tylu pchałam wózek z dziećmi, a John szedł za mną. Ja tylko chciałam uciekać, ale nie miałam gdzie. Ja chodziłam do kościoła i zwierzyłam się pastorowi, który powiedział mi, ze bez względu na to, co mój były mąż uczynił mi, ja miałam powiedzieć mu, ze go kocham, ponieważ żona ma polecone, aby miłować męża.

 

Następnego dnia, mój były mąż powiedział mi, ze wypożyczy łódź i wyrusza o 4:00 rano. Nakazał mi wiec, abym była gotowa. Ja powiedziałam: ‘Ja nie lubię wstawać wcześnie rano i również byłoby trudno wyszykować dzieci o tak wczesnej godzinie.’ On powiedział: ‘Nie martw się o dzieci, John będzie się opiekować dziećmi; Tammy wybierze się z nami.’ Każdy alarm we mnie się odezwał – ja wiedziałam, że oni planowali mnie zabić! Ja powiedziałam: „Nie chcę iść i nie pozostawię dzieci pod opiekę ‘John’”.

 

On odpowiedział: ‘Już jest zorganizowane. Tammy już zapłaciła właścicielowi tej łodzi.’

 

Ja modliłam się niemalże cała noc, wiedząc jaki był ich plan, i JAH go potwierdził. Rano powiedziałam mu po obudzeniu się, ze jestem chora i nie mogę iść. To była prawda. Mój żołądek rozbolał mnie z braku snu i z obawy. On krzyczał na mnie: ‘Ty pójdziesz!’ Ja modliłam się do JAH pytając, co mam zrobić? JAH powiedział mi: ‘Zawierz MI – JA cię ochronię.’ A więc tak uczyniłam. To była moja pierwsza przejażdżka łodzią.

 

Kiedy spotkaliśmy Tammy, ona była już gotowa z właścicielem łodzi. Chmury zapowiadały sztorm. On skomentował, ze nie uważa, iż jest to rozsądne, aby wypływać w taką pogodę, jednak oboje, mój były mąż i Tammy, upierali się, że on ma zapłacone z góry i oni chcieli tą łódź. Ja wiedziałam, ze to JAH przysłał ten sztorm. Kapitan tej łodzi zgodził się, ale nakazał, ze jeżeli pogorszy się, to musimy natychmiast powrócić.’ Wiatr był już bardzo silny.

 

Były mąż (mąż w oczach tego świata) zaprowadził mnie tam, gdzie chciał, abym stała i zauważyłam, ze było bardzo blisko do krawędzi, ale on był z dala od tej krawędzi. Tammy stała obok niego. Łódź poruszała się szybko. Kapitan był odwrócony. Fale były duże a wiatr porywisty. Były mąż zbliżał się do mnie podobnie jak i ona. Ja naprawdę wiedziałam, ze oni zamierzali wypchnąć mnie za burtę. Ja zamierzałam się oddalić, ale oni zagrodzili mi wyjście.

 

Ja bardzo się modliłam i byłam przerażona. Nagle zaczęłam wymiotować. Ta choroba przyszła tak raptownie. Ja nie miałam czasu odwrócić się, aby zwymiotować do wody. Ja sądzę, że to była choroba morska.

 

Ja czułam się taka zaambarasowana, gdyż zwymiotowałam na nich. To spowodowało, ze oni uciekli na druga stronę łodzi pokrywając swoje usta i również wymiotując. To również spowodowało, ze kapitan zdecydował zawrócić łódź z powrotem. On powiedział: ‘Popatrzcie na to niebo, mamy ostrzeżenia przed tornadem, a także ona jest chora.’

 

Ja wiedziałam, ze JAH znalazł sposób, aby mnie ochraniać, ale czy nie mógł ON usunąć ich za burtę? – tak myślałam, ale jednak wychwalałam JAH (BOGA) za oszczędzenie mego życia.

 

Kiedy powróciliśmy do hotelu, tak się czułam jakby ziemia była jeszcze na falach oceanu. Upadłam na łóżko i natychmiast zasnęłam.

 

Kiedy się obudziłam, zauważyłam, ze nie było prądu i zapytałam byłego męża, co się stało. On powiedział, ze tornado spowodowało przerwę w dostawie prądu. Czy uwierzycie? Ja spałam w czasie tornada, a w tym czasie tornado na Florydzie było rzadkością – to mi powiedziano potem. Huragany się zdarzały, tak, ale rzadko tornada. Ja wiedziałam, ze Gniew JAH (BOGA) był w tornadzie i zabiegł dalszemu nastawaniu na moje życie.

 

Tego wieczora, my wyszliśmy, aby zjeść i ja ubrałam się. Ja założyłam to ładne czarne ubranie. Tammy i John byli z nami. Ja nigdy nie zapomnę tego, kiedy mój były mąż powiedział jak ładnie wyglądałam i jak bardzo mnie kochał. Zazwyczaj kobieta uważa za komplement słowa męża, że ją kocha, ale za każdym razem, kiedy mój były mąż (mąż w oczach tego świata) tak powiedział, to ja wiedziałam, że będzie kolejna próba uśmiercenia mnie.

 

JAH powiedział mi dokładnie te Słowa: ‘Uważaj na kobrę, bo on się szykuje, aby ponownie zaatakować!’ Ja miałam wizje węża z jego obnażonymi zębami, gotowego do ataku.

 

Ja pamiętam moje odczucie: ‘Oh, niechże wreszcie mnie zabije. Ja nie mogę żyć w takim strachu już więcej.’ Ja powiedziałam mu: ‘Ty wiesz, ze ja raczej wolałabym, aby mnie zabił ktoś, kto mówi, ze mnie kocha, aniżeli obcy, który nie dba o nic.’ Ja wiedziałam, że to, co miałam następnie powiedzieć było kłamstwem, ale ja po prostu chciałam zobaczyć, jak te słowa brzmią. A poza tym, ten pastor powiedział mi, że ja mam nakazane miłować mego męża. Wiec ja popatrzyłam na niego w odbiciu lustrzanym, gdy staliśmy obok siebie, podczas, gdy jego ramiona obejmowały mnie i powiedziałam: ‘Ja cię kocham.’ Te słowa były wypowiedziane małym głosikiem, na którego wspomnienie ciągle napływają mi łzy do mych oczu, nawet teraz, gdy to pisze.

 

Ok, to było naprawdę głupotą, aby to powiedzieć – ja się zgadzam. I JAHUSZUA naprawdę zganił mnie za mówienie tych słów, gdyż ja po prostu dałam moimi ustami pozwolenie szatanowi, aby użył mego byłego męża (męża w oczach świata), aby mnie zabił! Pamiętajcie, w języku jest albo życie, albo śmierć, albo błogosławieństwo, albo przekleństwo.

 

Kiedy powróciliśmy z kolacji, ja tylko chciałam iść spać. Ja naprawdę chciałam umrzeć od kiedy mój były mąż pokłuł mnie podczas snu hypo-igłami, pełnymi trucizny lub narkotyków, nie wiem dokładnie. To zostało potwierdzone później przez doktora. Ja wiedziałam, ze być może obudzę się w Niebie.

 

Uważajcie, gdyż następna część wyjaśnia, dlaczego JAHWEH powiedział mi, abym się podzieliła tymi przeżyciami z wami. JAHUSZUA obudził mnie i ja widziałam GO bardzo wyraźnie na jawie. To nie była Wizja. Ja patrzyłam poprzez te wielkie łóżko, a mój były mąż (mąż w oczach świata) spał na drugiej stronie tego łóżka.

 

To było pierwszy raz, kiedy ja zobaczyłam JAHUSZUA, którego ja nazywałam w tamtym czasie Jezusem Chrystusem.

 

ON stal tam w lśniącej białej szacie. Ale ON był rozgniewany i powiedział dokładnie te same Słowa, które ja miałam powiedziane, aby podzielić się z wami. Ja wiem, ze te Słowa dotyczą każdej, która odczuwała w taki sam sposób jak ja, i które porównują ich małżeństwa do wyroku śmierci, podobnie jak i ja miałam z moim byłym mężem. Wy ciągle próbujecie przekonać się, że miłujecie ich.

 

Ale teraz ja mam powiedziane, żeby wam powiedzieć co JAHUSZUA powiedział mi, ze ON teraz mówi do was:

 

‘Nie mówcie, ze miłujecie bezbożników, bo w przeciwnym razie będziecie mieli udział w karach, które spadną na nich!’

 

Ja byłam zaszokowana! Ja nie oczekiwałam, żeby Jezus Chrystus, mój JAHUSZUA MASZIJACH był zły na mnie. Gdyż w końcu, ja miłuję GO i staram się GO słuchać i JEMU służyć. Ale ON był rozgniewany na to, jak użyłam słowo: ‘Kocham’. To była obraza dla JAHUSZUA, gdyż Świętość nie ma nic wspólnego z nikczemnikiem, ani z małżeństwem nie zarządzonym z Nieba! Pamiętajcie! Ja mam polecenie, aby również ostrzec i was, nawet jeśli ON nie ukazał się wam, czytającym to tak, jak się ukazał mnie, jednak przyjmijcie to samo ostrzeżenie dla siebie.

 

ON natychmiast zniknął i ja rozpoczęłam żal za grzechy. Ja nigdy nie dowiedziałam się, czy JAHUSZUA HA MASZIJACH mówił, że ja poszłabym do piekła? Ja nie chcę wiedzieć, ponieważ potem byłam mądrzejsza.

 

Inny pastor spowodował moje problemy ponieważ on nauczał mnie, ze nawet kiedy mój były mąż byłby przeklinał mnie ze słowem B-G jest s…, to że ja miałam patrzeć mu w twarz i powiedzieć: ‘Niech cię Jezus błogosławi.’ Ja nie narażam się JAHUSZUA (Jezusowi) często. Przez tych 25 lat, ja rzadko byłam zganiana przez JAHUSZUA lub JAHWEH. I to jest dlaczego ja pamiętam, kiedy zawalę w taki oczywisty sposób.

 

Parę lat później, mój dawny mąż i ja staliśmy w kuchni, kłócąc się. On odgrażał mi się i obrzucał przekleństwami i popchnął mnie w plecy mocno na stół kuchenny. Jego twarz była blisko mojej podczas, gdy krzyczał na mnie. Ja nienawidzę, gdy mężczyźni przeklinają i krzyczą. Ja patrzyłam na niego. I według tego, co powiedział ten pastor, to demony powinny odejść, gdy ja powiem: ‘Niech cię Jezus błogosławi.” A więc ja powiedziałam te słowa.

 

Ale co później się stało, to było tak, jakbym uderzyła go w twarz. On tylko powiedział słowa B-G k… i w dodatku użył słowa Jezus Chrystus. On odstąpił ode mnie podczas, gdy ja powiedziałam cicho patrząc mu w twarz ‘Niech cię Jezus błogosławi’ i pozostałam w spokoju przez jakieś 5 sekund. Następną rzeczą, którą on uczynił, to był przejaw gwałtownej brutalności w moim kierunku, przeklinając mnie więcej i głośniej. Ja nie pamiętam jego słów. Główną rzeczą, którą pamiętam był mój ból emocjonalny i duchowy, gdyż ja nie mogłam zrozumieć, i ja pytałam się Jezusa, dlaczego to nie sprawdziło się? Ja usłyszałam JAHUSZUA mówiącego wyraźnie srogim głosem, którego nigdy nie zapomnę: ‘Nie błogosław tego, co JA nie powiedziałem tobie byś błogosławiła, oraz nie przeklinaj tego, czego JA nie powiedziałem tobie, abyś przeklinała!

 

Wiedza, ze rozzłościłam JAHUSZUA MASZIJACH, dotknęła mnie bardziej aniżeli wszystko, co mój były mąż uczynił mnie. Ja byłam legalnie pobrana z nim odkąd byłam nastolatkiem, aż moje bliźniaki osiągnęły wiek 21 lat. A więc możecie sobie wyobrazić, ze nacierpiałam się niemało. Ja również porównuję to małżeństwo do wyroku śmierci. A więc ja rozumiem, kiedy ludzie są w nierówno sprzężonych małżeństwach nie powołanych przez JAHWEH, nawet jeśli to jest inny chrześcijanin. Jeśli JAH nie złączył razem, to małżeństwo przepadło i nie jest błogosławione. Nawet, jeśli nie kończy się legalnym rozwodem, wy zawsze będziecie wiedzieć w swoich sercach, ze zrobiliście błąd, i że to nie jest wasz partner wyznaczony przez Niebo. Może będziecie wiedzieć, ze nie mieliście się nigdy pobrać i mieć małżonka.

 

Ja mówię wam, co miałam powiedziane przez JAHUSZUA MASZIJACH. To jest śmierć na żywo, skazanie w zamknięciu nieszczęśliwego małżeństwa, gdzie tylko jedyną rzeczą, którą macie wspólną jest ból jaki oboje odczuwacie, i te niewidoczne więzienne kraty, które czujecie, ze was zamykają. Ja pamiętam słowa JAHUSZUA MASZIJACH do mnie, które mnie zaszokowały, gdyż ja słuchałam innych duchowych liderów, którzy powiedzieli, że ja zostałam zmuszona do małżeństwa w oczach JAHWEH i nie miało znaczenia jak byłam nieszczęśliwa, nawet jeśli czułam to jak wyrok śmierci.

 

Dzieci cierpią i odczuwają napięcie, złość, brak miłości, gorzkość. I to szkodzi im w szerokim zakresie. JAHUSZUA powiedział mi: ‘Nie oczekuj jakiejkolwiek nagrody w Niebie za pozostawanie w marnym małżeństwie z bezbożnikiem.’ To było zaskoczenie! Ja naprawdę myślałam, ze otrzymam nagrodę. W końcu ja próbowałam rozwieść się z tym człowiekiem 5 razy, a on przekupywał moich prawników, a w 2001 sędziego w Conway, Arkansas, gdzie sędzia powiedział słowa, których nigdy nie mogłam zrozumieć, nawet kiedy potem uciekając w obawie o życie. On powiedział: ‘Ja mógłbym dać ci rozwód, ale nie dam.’ Ten sędzia został użyty przez diabła, abym przeżyła więcej cierpień i odmówił mi rozwodu!

 

Ja uciekłam na krótko do Arkansas z moim 13 letnim synem, aby rozpocząć nowe życie, i tam zmusiłam mego byłego męża, aby odbył podroż do Arkansas, gdzie przekazałam mu dokumenty rozwodowe.

 

A ten sługa szatański odmawiał udzielenia mi rozwodu. Mój prawnik był zdumiony. On nigdy nie słyszał o takiej rzeczy.

 

Miał być duży finansowy podział, który mój były małżonek musiałby zapłacić. I ponieważ sędzia to uczynił, mój były mąż powrócił do jego stanu i złożył wniosek o rozwód, nie powiadamiając mnie o tym, w ten sam dzień. I nigdy nie powiedział mi, aż po rozwodzie. I wszystko, co miało być podzielone, zostało mi odebrane. On specjalnie nie poinformował mnie, abym się nie pojawiła w sądzie.

 

Nawet dom, wartości $ 200.000 opuścił twierdząc, iż należy do innego. I ponieważ ten zły sędzia z Arkansas to uczynił, zapewne biorąc łapówkę, i odmówił mi rozwodu, ja zostałam zmuszona do ukrycia z moim synem w wieku 12 ˝ roku razem z ……., mój syn Daniel osiągnął wiek 18 lat dla bezpieczeństwa mego syna.

 

Tak, JAHUSZUA MASZIAJCH powiedział mi dawno temu, ze w oczach Nieba ja nigdy nie byłam pobrana z tym człowiekiem. Ja cierpiałam bez końca ponieważ pastorowie wciskali mi te wersety z Pisma Świętego, mówiąc ze rozwód jest grzechem!

 

Pamiętajcie, ze w oczach tego świata, ja tylko zostałam uwolniona od tego byłego męża w legalnym rozwodzie.

 

Pismo Święte mówi: “Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak PANU, bo mąż jest głową żony, jak i MESJASZ – Głową kościoła: ON – Zbawca ciała.” (List do Efezjan 5:22)

 

Wy nie macie obowiązku słuchania bezbożnego męża! (Księga Jeremiasza 6:10-12)

 

Pismo zostało przekręcone przez mężczyzn, aby zmusić kobiety do zachowywania się jak roboty na każde ich zawołanie, kiedy JAHUSZUA nie jest dyktatorem. ON daje nam ukierunkowanie z miłością i współczuciem, a nie z brutalna przemocą, złością, zastraszaniem i manipulowaniem.

 

Prawdziwie Święty mąż będzie czynił to samo, co JAHUSZUA, i to jest miłość w Świętym mężu, która poddaje się dla JAHUSZUA MASZIJACH, a która powoduje w żonie chęć posłuszeństwa i poddania się władzy waszych Świętych mężów, autorytetowi danemu im przez JAHUSZUA MESJASZA. Święty mąż nigdy nie powie wam, abyście czynili wbrew Pismu Świętemu lub temu, co JAHUSZUA nakazuje jej wam uczynić.

 

My mamy wiele e-mailów proszących nas o odpowiedzi na pytanie: ‘Czy jest grzechem rozwieźć współmałżonka?’ W większości wypadków odpisujemy z powrotem z Wersetami biblijnymi lub częściami Proroctw danymi mnie. A teraz mam coś nowego do dania, coś, co będzie odpowiedzią na pytania każdego, prosto z Nieba z ust JAHUSZUA MASZIJACH dla mnie.

 

Jeśli czytelnik, czytający to, jest pobłogosławiony tymi słowami, to proszę napisać mi z powrotem. Ja potrzebuje zachęty. Ja wiem, że będę atakowana za to nowe Objawienie dane mi, Objawienie o JAHUSZUA udzielającego Świętych Rozwodów. Ale również ja znam wiele ludzi, którzy będą wiedzieć w ich duszach, ze to jest prawda, i JAH odpowiedział na ich zapytania. I oni uczynią tak, jak JAHUSZUA nakazał mówiąc przeze mnie.

 

Jest smutne, ze człowiek o imieniu Stephen, dla którego to Słowo zostało dane, został oszukany i ciągle woli być skazańcem w grzesznym małżeństwie, gdzie JAHUSZUA MASZIJACH jasno powiedział, ze to małżeństwo z Hilda nie jest zarządzone z Nieba. Mój mąż i ja spędziliśmy wiele dni i godzin posługując temu człowiekowi z Teksasu, słuchając go, jak mówił, ze nie miłuje swojej żony. On wie, że zrobił błąd. On porównywał jego małżeństwo do wyroku skazującego na śmierć, oczekującego jego śmierci prowadzącej do wyzwolenia.

 

On przyjął te Słowa i chociaż na początku cieszył się z wolności, to teraz wierzy ponownie kłamstwu, ze rozwód jest grzechem. On wziął słowa JAHUSZUA MASZIJACH i przebaczenie tak, jak mężczyzna lub kobieta skazana na śmierć i powiedział do JAHUSZUA: ‘Chociaż to jest to, o co się modliłem, to ja zdecydowałem, że łatwiej jest pozostać w tym małżeństwie nie zarządzonym przez CIEBIE.’ Czy nie jest to smutne?

 

A więc ja nie chciałam mieć przypomniane o tym, jak przebaczenie JAHUSZUA MESJASZA dla niego zostało zmarnowane, i to ukryte Słowo, aż do tego czasu nie zostało zamieszczone na Internecie. Ja czuję się winna, że nie ogłosiłam tego błogosławieństwa o wybaczeniu udzielanym przez JAHUSZUA MASZIJACH, że ja czynię to dopiero teraz. Niechaj ci z duchowymi uszami do słuchania usłyszą głos JAHUSZUA MASZIJACH. Niechaj ci, którzy wybrali pozostanie duchowo głuchymi, pozostaną głusi.

 

To jest dowodem wersetu z Pisma Świętego: ‘Jeżeli więc SYN was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.’ (Ew. Św. Jana 8:36)

 

Na szczęście, ja mało pamiętam już z tego małżeństwa zarządzonego z piekła, małżeństwa z moim byłym mężem, ponieważ kto chciałby pamiętać tak straszne wspomnienia? Ja czyniłam tak większość mego życia, aby przeżyć, zanim nie przyszedł mój ukochany mąż. Ja przyznaję, ze ja mam mało wspomnień z przeszłości. Ja ocalałam! A ocalona nie przeżyłabym jeśli bym pamiętała te wszystkie cierpienia, ból i nadużycia w życiu. Niektóre rany nikt nie może dotknąć, a tylko JAHUSZUA MASZIJACH i ja mogę zabrać je do Nieba ze mną, ponieważ po tym wszystkim, one ciągle pozostają. Ja nie zdaje sobie sprawy, jak ja ciągle cierpię ze wstydu i bólu, aż jestem zmuszona przez JAH powiedzieć coś z mojej przeszłości tak, jak ja uczyniłam to dla każdego czytającego to.

 

Te wiele lat cierpień z ręki tego byłego męża, męża w oczach tego świata, dały się mi we znaki emocjonalnie i fizycznie, ale duchowo to ja stałam się mocniejsza i mam to świadectwo, ze JAHUSZUA MASZIJACH odniósł zwycięstwo w moim życiu. JAHUSZUA MASZIJACH dał mi Słowo dawno temu, zanim spotkałam mego umiłowanego męża na tej ziemi, i ja dziele się tym z każdym, kto ma wiarę, aby uwierzyć że to, co JAHUSZUA uczynił dla mnie, ON uczyni to również i dla ciebie, jeśli macie cierpliwość, aby czekać….’JA dam tobie najlepsze w mężczyźnie tam, gdzie ty poznałaś tylko najgorsze.’ Dla tych czytających to, i wy jesteście mężczyznami, wiedzcie, że to Słowo dotyczy również i was. Tylko słuchajcie Słowa JAHUSZUA MASZIJACH mówiące do was: “JA dam wam najlepsze w kobiecie, gdzie poznaliście tylko najgorsze.”

 

Ja proszę was; ja potrzebuję usłyszeć od każdego, dla którego te słowa są błogosławieństwem i zaakceptują to Zarządzenie Świętego Rozwodu od JAHUSZUA MASZIJACH, które uwolniło mnie od wielu ran i pytań z przeszłości mego życia. I teraz ja modlę się, żeby uczynił to samo dla was, którzy słyszycie, że rozwód nie jest grzechem. Natomiast jest grzechem pozostawanie w małżeństwie nie zarządzonym przez JAHWEH!

 

Jedyna rzeczą, która mam do zysku poprzez ogłoszenie tego Proroctwa jest błogosławieństwo JAH i aby wiedzieć, ze jestem posłuszna. A także mam nadzieje usłyszeć słowa zachęty i świadectwa od innych, którzy słyszą głos JAHUSZUA MASZIJACH przemawiający przeze mnie, i którzy wiedza, ze to jest prawdziwy Głos JAHUSZUA MASZIJACH. I słuchając, wy wydobyliście się z drogi skazanego na śmierć.

 

Widzicie, JAHUSZUA czeka na was, abyście to uczynili ponieważ pobraliście się z pożądania cielesnego, ale niech duma i strach nie powstrzymają was od uwolnienia się od nierównego sprzężenia legalnego małżeństwa, które nie jest legalne w Niebie.

To Słowo było przeznaczone dla mężczyzny chrześcijanina o imieniu Stephen, ale JAHUSZUA powiedział potem, że to Słowo jest dla każdego złapanego w małżeństwie, które powoduje wasze odczucie jakbyście byli skazani na śmierć, i odliczacie dni do śmierci, wiedząc, ze JAHWEH musiał mieć w waszym życiu cel inny, aniżeli bycie nieszczęśliwie pobranymi.

 

JAHUSZUA mówi mi, żebym zmieniła parę słów, aby dać wam znać, że to odnosi się zarówno do mężczyzn jak i kobiet.

 

My jesteśmy blisko Wielkiego Ucisku, jak to jest opisane w Biblii, i bycie w małżeństwach nierówno sprzężonych z niewierzącymi będzie dosłownie kosztować wielu z was życie, gdyż oni zdradzą was w wobec antychrysta. I oni przyjmą znamię bestii (Apokalipsy 13:16-17).

 

Ja wahałam się czy ogłosić to słowo, aż inna cenna siostra w JAHUSZUA, nieszczęśliwie pobrana z muzułmaninem, napisała i powiedziała mi, ze pastorowie i inni mówią jej, ze to jest grzechem rozwiedzenie się z tym mężczyzną. Ja czuje się winna i zła na siebie, że ukrywałam to Zarządzenie Świętego Rozwodu od JAHUSZUA MASZIJACH dla wszystkich, do których to się odnosi. Wy będziecie wiedzieć do kogo się to odnosi; wy będziecie wiedzieć, czy to odnosi się do was; wy nie potrzebujecie pisać do mnie i pytać się mnie. To Słowo odnosi się do wszystkich wierzących w JAHUSZUA MASZIJACH, którzy żyją świętobliwie przed NIM. Podzielony dom nie przetrwa, podobnie jest z małżeństwem.

 

Koniec komentarza.

 

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

 

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

 

Komentarz: Koniec Wstępnego Słowa.

 

 

Umiłowany synu/córko, jak JA widzę, że porównujesz wasze małżeństwo do kobiety/mężczyzny odliczającej czas, jako więzień w celi, skazany na śmierć. Wy smucicie MNIE więcej aniżeli zdajecie sobie z tego sprawę. Wy obawiacie się złamać wasze śluby małżeńskie myśląc, że rozwód nie jest dozwolony, ale to małżeństwo nie było zarządzone przeze MNIE. Raczej było zarządzone przez was oboje.

 

Ty wybrałeś(wybrałaś) ta kobietę (mężczyznę) i prosiłeś MNIE, abym pobłogosławił co nie połączyłem. To było tylko sprawą czasu, zanim oboje pożałowaliście waszego wyboru i zdaliście sobie sprawę, że to była tylko złuda małżeństwa i jest to tak, jak los statku Titanic – okazał się kolejnym okrutnym żartem szatana.

 

Ciesz się MÓJ synu (córko) i wiedz to: JA jestem JAHUSZUA MASZIJACH; JA jestem waszą odwieczną Skałą, waszą Kotwicą i JA nigdy nie opuszczę was, ani nie porzucę. Nigdy nie pozostawię was.

 

Mężczyzna (lub kobieta) – skazani na śmierć mogą być zwolnieni poprzez podpisanie ułaskawienia przez pełnomocnika władzy. Nie ma większej władzy aniżeli “JA JESTEM”.

 

A więc, mocą Władzy z Nieba, MOJĄ Świętą przelaną Krwią, JA podpisuję to Zarządzenie Rozwodu. JA, JAHUSZUA, wasz PAN, BÓG, MASZIJACH teraz ułaskawiam ciebie!

 

Pamiętaj, JA obiecałem tobie życie obfitsze i pełne MEJ Chwały i JA przyszedłem uwolnić więźniów!

 

Teraz, wszystkim, o co proszę ciebie jest to, abyś wytoczył (wytoczyła) sprawę sądową po MOICH Słowach. Uczyń to legalnie w oczach tego świata i żałuj za swój grzech. Niechaj się to już nigdy nie powtórzy. Dalej utrzymuj swój wzrok na MNIE i bądź chodzącym po wodzie z wiarą. A pamiętaj, co się stanie, gdy będziesz patrzył (patrzyła) na wzburzone sztormowe wody w morzu depresji i beznadziei. Utopią ciebie, jeśli nie będziesz utrzymywał (utrzymywała) swojego wzroku na MNIE.

 

Ja teraz usunąłem łuski w twoich oczu i odsunąłem głuchotę twoich uszu, abyś jasno widział (widział) i słyszał (słyszała), że nieszczęśliwie poślubiłeś (poślubiłaś) tę kobietę (mężczyznę), idąc za własnym pożądaniem.

 

Wy jesteście nierówno duchowo sprzężeni w rozmaity sposób. Wasze dusze i osobowości nie uzupełniają się nawzajem bez względu na to, jak próbujecie. To wszystko jest fikcją i kłamstwem. To jest tak, jakby próbować zmieszać razem ocet i olej. Bez względu na to, jak bardzo będziecie próbować, to w końcu zawsze się rozdzielą.

 

Nie patrz na to jak na kolejna porażkę, w zamian zdaj sobie sprawę, że JA błogosławię ciebie kolejnym, nowym Świętym początkiem.

 

Główną rzeczą, którą wspólnie macie są połamane kawałki rozbitych serc, zamieszanie i ból. Gdyż oboje mieliście złudzenie, ze to będzie szczęśliwe małżeństwo i że nigdy nie doznacie ponownego niepowodzenia. Oboje myśleliście, że znaliście się nawzajem, a teraz żaden z was nie lubi ducha, którego dostrzegacie w drugim. To małżeństwo nie okazało się być tym, czym chcieliście aby było! To jest dlatego, synu (lub córko), ze nie zostało zarządzone z Nieba i nie zadeklarowane błogosławieństwem przez TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ. A więc poprzez MOJE Imię – JAHUSZUA MASZIJACH – waszego PANA BOGA i ZBAWICIELA, JA teraz biorę MOJĄ Krew i przykładam ją do tego certyfikatu małżeństwa, uczynionego przez człowieka i mówię, że kogo JA, JAHUSZUA, uwolniłem jest naprawdę wolnym. Teraz JA nadaję tobie ten Dekret Świętego Rozwodu.

 

 

******** Koniec Proroctwa ********

 

 

Komentarz:

 

Elisabeth: Ja modlę się, że po przeczytaniu tego nie będziecie tak, jak Stephen, dla którego na początku JAHUSZUA powiedział i my zapisaliśmy. Stephen wie, ze to jest Święte Słowo od JAHUSZUA MASZIJACH, ale on chce użyć to jako karta wolności, kiedy potrzebuje jej tak, jak w grze ‘Monopoly’. Czy znaliście kiedykolwiek takich, którzy narzekają jak są nieszczęśliwi i sponiewierani, ale kiedy otrzymują odpowiedz prosto z Nieba, ze nie musza cierpieć już więcej, to jednak ciągle wola narzekać i cierpieć? – ich duma powstrzymuje ich od spokojnego sumienia.

 

Nie mamy wątpliwości, ze ten człowiek miłuje JAHUSZUA MASZIJACH, ale on bardziej obawia się gniewu kobiety.

 

Najsmutniejszą rzeczą ze wszystkiego jest to, ze Stephen również modlił się o znak w sprawie jego żony (żony w oczach tego świata) i jaki jest jej prawdziwy stosunek do JAHUSZUA, ponieważ ona twierdzi, ze jest chrześcijanką. W tym czasie my pomagaliśmy mu i Stephen otrzymał Sen o jego żonie, Hildzie, zdradzającej go w Wielkim Ucisku i przyjmującej znamię bestii: 666. Ale pomimo to, kiedy JAHUSZUA daje mu znać, że rozwód z nią nie jest grzechem, to on ciągle upiera się przy cierpieniu.

 

Inną smutną rzeczą jest, że ten mężczyzna był wzywany, aby być Oblubienicą JAHUSZUA MASZIJACH, i ponownie on miał sen, gdzie on był przy stole bankietowym i widział …… i mnie i resztę z Oblubienicy. I my wszyscy mieliśmy przed sobą tace załadowane do pełna najlepszym jedzeniem. I jak tylko on nałożył sobie na talerz pełno najlepszego mięsa, nagle jego talerz został mu zabrany i włożony do lodowatej wody.

 

Zapamiętajcie sobie ten Święty Werset: “Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.” (Ew. Św. Mateusza 22:14)

 

Stephen był powołany przez JAHUSZUA MASZIJACH do Oblubienicy z Apokalipsy 7 lub 14. Ale on wybrał, zamiast tego, by jego talerz bankietowy został mu zabrany przez niewidoczna rękę i włożony do lodowatej wody. Stephen mówi, ze przyjmuje te prawdy w jego misji i, ze przyjął to Słowo od JAHUSZUA, a pomimo tego on ciągle udowadnia swoimi poczynaniami, ze chce dalej cierpieć. To jest naprawdę smutne. My miłujemy Stephena, ale JAH mówi, ze nie sprzeciwi się jego woli. Nie zapominajmy, ze chwiejny człowiek nie otrzymuje nic. Komukolwiek dajecie posłuch, on jest waszym bogiem. JAHUSZUA MASZIJACH powiedział w Piśmie Świętym: “Dlaczego nazywacie MNIE PANEM, ale nie jesteście MI posłuszni?” (Ew. Św. Łukasza 6:46)

 

Ja skopiowałam niektóre z listów, jakie napisałam do niego, i niechaj wszyscy, którzy są małżeństwami w oczach tego świata, ale nie wyświęceni przez JAHUSZUA MASZIJACH, niech również zadadzą sobie to pytanie, jakie my pytaliśmy jego.

 

Ponieważ ty zwróciłeś się do ….. i mnie po poradę, on mówi mi, abym dodała to: “Dlaczego chciałbyś pozostawać w małżeństwie bez miłości? Jak uważasz, co będziesz miał z tego?

 

Również, jeśli mogę dodać, to jest szatan, który ma wszystko do zyskania w tobie, kiedy nie uwolnisz się z celi śmierci. Dlatego, ze jego bronią jest utrzymywanie ciebie w cierpieniu i życiu bez spokoju duszy i bez harmonii w waszym domu. I szatan będzie ciągle drwił z ciebie, ponieważ ty miałeś przebaczenie od JAHUSZUA, ale odrzuciłeś go z powrotem w twarz JAHUSZUA MASZIJACH. Święte małżeństwo jest symbolem połączonego umysłu, ciała, ducha i duszy z drugim podczas, gdy dwa ciała łącza się w jedność. Szatan drwi z ludzi złapanych w małżeństwach nie zarządzonych przez JAHWEH i JAHUSZUA MASZIJACH!

 

Rozwód jest bolesnym przyznaniem się do waszego grzechu pobrania się z kimś, kogo JAH nie połączył razem. Jednak nie tak bolesnym jak życie razem w nieszczęsnym, marnym małżeństwie, którego JAHWEH nie pobłogosławił.

 

Ja miałam wizje ciebie poprzedniej nocy, po przeczytaniu tych Słów, które JAH powiedział bezpośrednio do ciebie.

 

Wizja Mężczyzny Lub Kobiety, Którzy Obstają Przy Pozostaniu w Nierówno Sprzężonym Małżeństwie.

 

Ja widziałam ciebie zamkniętego w celi. Ja widziałam jak JAHUSZUA przyszedł i otworzył drzwi tej celi, gdy usłyszał twoje prośby i szlochy, aby dać ci wolność. Ja widziałam ciebie zdumionego, gdy ujrzałeś drzwi celi otwarte przebita Ręką samego JAHUSZUA. Ja zobaczyłam drzwi celi szeroko otwarte. I widziałam jak zdumiony pozostałeś w celi i upadłeś na kolana modląc się, szlochając i błagając JAHUSZUA, aby cię uwolnił pomimo, że drzwi celi były szeroko otwarte, i …nie opuściłeś tej celi. Koniec wizji. 

 

 

Elisabeth

 

-----------------------

 

Księga Jeremiasza, rozdział 6

 

10. Do kogo mam mówić i kogo ostrzegać, aby posłuchali? 

Oto ucho ich jest nieobrzezane, tak że nie mogą pojąć.

Oto słowo Pańskie wystawione jest u nich na urąganie, nie mają w nim upodobania. 11. A ja pełen jestem gniewu Pańskiego, nie mogę go powstrzymać. 

“Wylej go na dzieci na ulicy i na zgromadzenie młodzieńców! Wszyscy bowiem będą zabrani: mąż z żoną, starzec wraz z mężem podeszłego wieku.

12 Domy ich przejdą na własność innych, podobnie jak pola i żony. Bo wyciągnę rękę nad mieszkańcami tego kraju - wyrocznia Pana.

 

Księga Jeremiasza, rozdział 8

 

8 Jak możecie mówić: "Jesteśmy mądrzy i mamy Prawo Pańskie?"  Prawda, lecz w kłamstwo je obróciło kłamliwe pióro pisarzy.

9 Mędrcy będą zawstydzeni, zatrwożą się i zostaną pojmani. Istotnie, odrzucili słowo Pańskie, a mądrość na co im się przyda?

 

10 Dlatego dam ich żony innym, ich pola zdobywcom. Albowiem od najmniejszego do największego  wszyscy są chciwi zysku.  Od proroka do kapłana - wszyscy hołdują kłamstwu.

11 Podleczają rany córki mojego narodu pobieżnie, mówiąc: "Pokój, pokój", a tymczasem nie ma pokoju.

 

--------------------------------------

 

 

 

Obrażając niektórych i oświecając innych,

 

Dane waszej Siostrze w JAHUSZUA HA MASZIJACH dnia 5-go kwietnia, 2009 roku.

 

Apostoł Elisabeth Elijah

 

Jeśli to Proroctwo jest błogosławieństwem dla was, to proszę mi dać znać.

 

Email Address:

 

Pozostałe Proroctwa w języku polskim można znaleźć na stronie tłumaczeń międzynarodowych pod poniższym adresem:

 

http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm