Proroctwo 10

 

ZABIERZCIE Z POWROTEM TO, CO SZATAN UKRADŁ!

Spisane/wypowiedziane pod Namaszczeniem DUCHA ŚWIĘTEGO
przez Prorok i Apostoł Elisabeth Sherrie Elijah 4-go grudnia 1997 roku o 7 rano.

 

Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3). W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: „DŻEHOWA”, a zapisywane, jako Jehova, wymawiane, jako Jehowa w języku polskim.

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH we wczesnych Proroctwach.

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

Och, Potężni Wojownicy! Pewnego dnia usłyszycie: Dobry i wierny sługo, wejdź teraz i odpocznij (Mat. 25: 21)

 

Jeszcze tylko chwila, a wasz OBLUBIENIEC nadejdzie!

 

Trzymajcie się mocno rąbka MEJ szaty! Trzymajcie się mocno i nie puszczajcie!

 

Chociaż bywacie wyczerpani i znużeni, to ze względu na MNIE cierpicie, gdyż to nie jest wasza praca, wasza misja, ale MOJA! To ze względu na JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH) trudzicie się i pracujecie, nie na próżno, gdyż, najdrożsi Umiłowani, słuchajcie jak DUCH ŚWIĘTY mówi wam: Nie ma ani jednej wygody, którą utraciliście, a której nie dostaniecie z powrotem – miarą natłoczoną, utrzęsioną i przelewającą się! (Łuk. 6:38)

 

Czy nie sprawię, aby człowiek dawał na wsparcie tego, co jest ze MNIE a nie z was i czy nie dam w wasze zanadrza? 

 

Gdyż wasze bogactwa nie są z tego świata, ale na świat przyszły, tak mówi PAN.

 

Wasze bogactwa, MOI Umiłowani, są zgromadzone dla was w Niebie.

 

Wasze bogactwa to dusze, które przyprowadziliście do MNIE.

 

Wasze bogactwa to dary, które hojnie wam dałem.

 

Wasze bogactwa to potężni Modlitewni Wojownicy, którzy ochraniają i wspomagają was swoimi modlitwami.

 

Wasze bogactwo to możliwość słyszenia wyraźnie MOJEGO głosu.

 

Wasze bogactwo to świadomość tego, że jesteście otoczeni obłokiem świadków, i że oni obserwują wszystko, co czynicie i mówicie. To dla MOJEJ Chwały i ze względu na MNIE obchodzicie się bez nich.

 

Poznaliście wiele prześladowań, ale wiedzcie to, że wrogów, którzy powstają przeciwko wam, JA nie posłałem ani nie przemówiłem przez nich. Nie dajcie się zwieść, jeśli was oni nie wspierają, oznacza to, że wam przeszkadzają! (Łuk. 11:23, Mat 12:30) Jeśli mówią: „JA jestem waszym przyjacielem”, a pomimo to nie wspierają was w małych sprawach, to nie będą lojalni w dużych sprawach.1

 

Miejcie świadomość, że nie każdy, kto mówi „Panie!” jest MOIM dzieckiem lub sługą, (Mat. 7:21). Nie każdy, kto mówi „Przyjacielu!” jest waszym przyjacielem.

 

A więc powiadam wam, jesteście otoczeni tymi, którzy mówią: „Ależ ja jestem twoim przyjacielem”, a jednak nie wiedzą, co oznaczają słowa „przyjaźń” i „lojalność”. Oni są Judaszami posłanymi, aby was zdradzić. Ale JA ostrzegam was teraz poprzez waszą siostrę, tę Prorok, abyście mieli świadomość. Oni mają swoje własne cele, swoje własne programy działania by promować samych siebie.

 

Uważajcie, gdyż teraz wyraźnie ujrzycie to, czego wcześniej wyraźnie nie widzieliście. Otrzymujecie nowy dar tego dnia, i JA wypowiadam to teraz poprzez tę waszą siostrę, MOJE Naczynie wypełnione MOIM DUCHEM ŚWIĘTYM. To, co ona mówi, spełni się, podczas gdy będziecie czytać ten list doręczony w BOSKI sposób w wasze ręce.

 

MOI umiłowani, JA daję wam nowe Namaszczenie, abyście mogli wejrzeć w głębię ludzkich dusz. Poznacie większy niż wcześniej dar rozeznania, lecz nie będzie się wam podobać to, co zobaczycie, gdyż nadchodzą ci, o których myśleliście, że możecie im ufać, ale przekonacie się, że nie możecie im wcale ufać. Oni są Judaszami w przebraniu! Uważajcie, gdyż oni posunęliby się tak daleko, że patrzyliby, jak przytrafia się wam zło. Jednakże JA mówię wam: Kiedy to ujrzycie, zgańcie ich w MOIM Imieniu, a zobaczycie tych wrogów uciekających w siedmiu różnych kierunkach, uciekną szukając schronienia, gdyż JA dzisiaj daję wam również większy dar śmiałości!

 

JA jestem nie tylko Wszechmocnym BOGIEM Miłości, ale również i Wojny, i JA wypowiedziałem wojnę MOIM wrogom!

 

Zamierzam użyć was do zganienia narodów, które powstają przeciwko MNIE oraz wszystkiemu, co Święte! (Psalm 2:1-5)

Te Słowa nie są i nie będą waszymi własnymi słowami, gdyż będziecie wiedzieć, kiedy przemawiać, a kiedy nie przemawiać. Będziecie dalej gromadzić MOJE dzieci, odbierając to, co wróg ukradł, i prezentując ich MNIE.

 

Jesteście dla MNIE żywą ofiarą. Praca, którą wykonujecie, nie jest czyniona waszą własną mocą czy siłą, ale pod MOJĄ Mocą i Siłą!

 

Chociaż jesteście znużeni wielokrotnie, pamiętajcie, aby wołać o MOJĄ Siłę i MOJĄ Odwagę!

 

Pamiętajcie, aby wołać o MOJĄ Odwagę, MOJE Dary, gdyż napotkacie siły zła, tych praktykujących zło, modlących się do innych bogów. Jednakże pokonacie ich przekleństwa MOJĄ Krwią, która została przelana za was na Kalwarii, słowem waszego świadectwa oraz Słowem MOJEGO Świadectwa!2

 

Kiedy moc jest wam dana – Moc MEGO Imienia, Słowa oraz Krwi – użyjcie jej, aby pokonać wroga, zganić wrogów w MOIM Imieniu!

 

Nie ignorujcie ich, gdyż ignorowanie ich służy tylko ich wzmocnieniu!3

 

Demaskujcie wroga i wszystkie jego oszustwa, a będzie wam się powodzić w sposób, jakiego nie znacie!

 

MOI umiłowani, och jak pragnę ukołysać was w SWOICH Ramionach, i uczynię to pewnego dnia!

 

Kiedy bowiem odczuwacie samotność, to wtedy jestem najbliżej!

 

Stoję za wami tak, jak wy stoicie za MNĄ!

 

Bramy piekła nie przemogą MOJEGO Kościoła! (Mat. 16:18)

 

Wy jesteście MOIM Kościołem!

 

Kiedy czujecie się porzuceni i zapomniani, to, chociaż nie możecie MNIE zobaczyć, będziecie wiedzieć, że jestem tam!

 

JA nigdy nie opuszczę ani nie porzucę was i miłuję was miłością, jakiej nie można porównać z ludzką!

JA znam MOJE Dzieci, MOICH Wojowników i MOJĄ Oblubienicę. Wy jesteście tym wszystkim i o wiele więcej! JA prorokuję wam teraz poprzez MOJĄ Służebnicę, która nie wie, co wypowie następnie.

 

JA zabieram was na płaszczyznę wyższą, niż byliście kiedykolwiek przedtem! Szykujcie się, gdyż, kiedy wróg będzie was otaczał, wiedzcie, że to, dlatego, iż wróg wie, że wy nie jesteście z tego świata, ale tylko na tym świecie, a jesteście na tym świecie, aby MI służyć, wykonywać MOJĄ wolę, podczas gdy JA wylewam na was obficie Dary MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO.

 

To, co przedtem było trudne, stanie się łatwe, a co było przedtem łatwe, będziecie myśleć, że stało się trudne. Ale, jest tak, dlatego że JA przenoszę was wyżej, aniżeli kiedykolwiek byliście!

 

Będziecie niczym Piotr, i JA powiem wam: „Zarzuć swoją sieć głębiej w morze!”, a wy odpowiecie: „Ale OJCZE, ja nigdy wcześniej tego nie czyniłem, ani też nie byłem tam przedtem!”, a JA powiem: „Ale umiłowany/a, po drugiej stronie jest mnóstwo ryb!” Zarzućcie wasze sieci po drugiej stronie! Udajcie się w teren, gdzie jeszcze się nie wybraliście. Nie obawiajcie się, gdyż JA jestem MISTRZEM- RYBAKIEM. JA wiem, jakiej przynęty użyć, kiedy wysyłam was w morze. Wy nie powrócicie z gołymi rękoma. Tylko zaufajcie MI, a JA was poprowadzę i pokieruję, abyście byli jeszcze większymi rybakami ludzi!

 

Co ona powiedziała w MOIM Imieniu, spełni się. JA nie rozpoczynam niczego dobrego, nie kończąc tego.

 

Ta Misja, której zostaliście dziś powierzeni, będzie rosnąć w zawrotnym tempie! Całe Piekło będzie drżeć, gdyż zobaczą jak wkraczacie jeszcze dalej w głąb ich terytoriów, odbierając z powrotem uwięzionych i wyzwalając ich w MOIM Imieniu!

 

Przeczytajcie to Proroctwo głośno, gdyż moc jest nie tylko w zapisanym Słowie, ale i w Słowie wypowiedzianym!

 

Przeczytajcie to innym, aby się z tym zgodzili! Nie dziwcie się, gdy zawiść i zazdrość powstaną wokół was, gdyż JA teraz sprawiam, że łuski spadają z waszych oczu, i to, czego nie chcieliście uznać, zobaczycie wyraźnie; to, czego nie chcieliście słyszeć, usłyszycie wyraźnie.

 

MOI Umiłowani, wiedzcie to: wszystkim, co się dzieje, dyrygują ręce MISTRZA.

 

Chociaż wydaje się to być złe, JA odwrócę to na dobre, nawet plany szatana odwrócę i wybawię was w tak potężny sposób, że ludzie będą musieli przyznać, że BÓG, któremu służycie – JEZUS CHRYSTUS (JAHUSZUA ha MASZIJACH) – ciągle rządzi i panuje i żyje, i nie ma nikogo podobnego do MNIE!

 

Kiedy będziecie się modlić, otworzą się oczy niewidomych, głusi usłyszą, zmarli ponownie ożyją, dusze będą zbawiane. Wrogowie upadną. Jest to tak samo pewne jak to, że Dawid zabił Goliata! Wrogowie upadną wyłącznie z MOJEJ Ręki!

 

JA wypowiem słowa zganienia, kiedy oni wystąpią przeciwko wam ze swoimi przekleństwami. Powiecie:

 

„BÓG, któremu służę, JEZUS CHRYSTUS (JAHUSZUA ha MASZIJACH), jest potężniejszy niż jakiekolwiek zło, które możecie mi wyrządzić! I ON mówi, że ani jeden włos z MOJEJ Głowy nie spadnie, jeśli się nie lękam. A ja nie lękam się ani człowieka ani diabła, gdyż posiadam klucze do Nieba – JEZUS CHRYSTUS (JAHUSZUA ha MASZIJACH) jest tym Świętym Kluczem!”

 

Prorokuj im to, tak mówi PAN Zastępów:

 

To wrogowie powstający przeciw mnie, którzy nastają na moje życie i starają się zniszczyć tę Misję, zginą z ręki żywego BOGA, który mówi: „Nie łudźcie się! Nie dam się łatwo z SIEBIE naśmiewać! Zbiorą to, co zasiali4, ale MÓJ Sługa nie zginie, lecz będzie żyć, aby oznajmiać MOJE dzieła! (Psalm 118:17) Tak mówi PAN Zastępów, albowiem straszną rzeczą dla wrogów jest wpaść w ręce Żywego BOGA. (Heb. 10:31)

 

Ale dla was, MOI Umiłowani, jest schronienie i miłość!

 

Czyńcie tak, jak wam dzisiaj nakazałem czynić, dając MOJEJ Córce te Słowa dla was, aby je wypowiedziała.

 

MOI Umiłowani, idźcie naprzód i odnoście zwycięstwo w Imieniu JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA MESJASZA)!

 

1Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie.” – Łukasza 16:10

 

2A oni (Święci BOŻY) zwyciężyli go (diabła) przez Krew BARANKA i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.” – Obj. 12:11 (BW)

 

3 „trzeba im (niemoralnym zwodzicielom) zamknąć usta, gdyż całe domy skłócają, nauczając, czego nie należy, dla nędznego zysku... Dlatego też karać ich surowo...” – Tytusa 1:11-13

 

4Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem, co człowiek sieje, to i żąć będzie.Galacjan 6:7

 

 

* * * Koniec Proroctwa * * *

 

Dane temu Dziecku, Wojownikowi, Oblubienicy JEZUSA CHRYSTUSA,

Pastor Sherrie Elijah z Misji ALFA i OMEGA Niepowstrzymanego Wiatru Ognia DUCHA ŚWIĘTEGO, 4 grudnia 1997.

 

Apostoł Elisabeth Elijah.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adres E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018