Proroctwo 109 

 

JA, JAHWEH, MÓWIĘ: DZIĘKUJĘ ZA WASZĄ WIERNOŚĆ! 

 

Powiedziane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO)  poprzez Apostoł Elisabeth Elijah  27-go marca, 2009 roku. 

 

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nie znanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać JAHUSZUA Deptaczami Demonów (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH we wczesnych Proroctwach. 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Komentarz: 

 

W celu wysłuchania nagrania dźwiękowego, proszę nacisnąć na http://www.almightywind.com/prophecy/proph109.html 

 

Elisabeth: Ja Słyszę, ze coś miało się zdarzyć 27-go marca. Ten jeden film, który miał być w kinach, ale nieważne, więc myśleliśmy, że teraz było odliczanie do tego wydarzenia myśląc, ze to miało być w TV. 

 

 

Elisabeth: Tak, ale główną rzeczą jest, że to nie jest to, co miało być.  Dzisiaj było coś specjalnego. To było po naszej komunii, i pytaliśmy czy …… może pójść do sklepu, aby zrobić zakupy, ponieważ to oddaje honor naszemu OJCU i ON zabezpiecza go, kiedy prosimy GO. 

 

I nagle ON (JAHWEH) zaczął mówić o wierze i ON mówił jak wynagradza nas, kiedy wykonujemy coś, co JAHWEH mówi nam, aby uczynić, a to wykonanie wymaga uczynienia wielkiego kroku w zaufaniu. Trzeba walczyć z całym ciałem, trzeba walczyć z bojaźnią, trzeba walczyć z przeciwnymi okolicznościami, ale będziecie słuchali, kiedy JAHWEH nakaże wam uczynić w wierze ten krok. ON mówi: Patrz i zobacz, czy nie pobłogosławię was więcej, aniżeli kiedykolwiek marzyliście, ze to może być możliwe! 

 

My nigdy nie posiadaliśmy ładnego domu do mieszkania – oj, nie chcemy nawet mówić o warunkach, w jakich żyliśmy i co właściciele nieruchomości nam uczynili, lub też jak żyliśmy w autobusie lub zawsze konieczności biegania z jednego miejsca w następne. To było straszne, straszne. My nie byliśmy błogosławieni w Ameryce, z wyjątkiem, kiedy uczyniliśmy ten krok w wierze i … ON powiedział nam, abyśmy pojechali na Alaskę. Ze łzami w oczach powiedziałam ……, że JAH powiedział, że mamy pojechać na Alaskę. 

 

Chociaż ja nie uważam, ze życie w tej chacie z bali drewnianych przez 6 miesięcy było błogosławieństwem, ale ja powiem, że z tego wynikły dobre rzeczy, ponieważ ON wzbudził kogoś – Cathy, 

 

 

Chociaż ona jest teraz wrogiem – my mogliśmy przede wszystkim, … przede wszystkim nie wiedzieliśmy jak otrzymamy te pieniądze, aby móc pojechać na Alaskę w posłuszeństwie. I ON wzbudził inną kobietę, aby posłała pieniądze, to nas zupełnie zdziwiło. Ta młoda, mała dziewczyna, która dopiero, co została zbawiona i dopiero, co odnalazła Prawdę poprzez ta Misje, i to jest, w jaki sposób dostaliśmy się na Alaskę. I to był wielki krok wiary, aby przenieść się na Alaskę. 

 

Potem, kiedy mieliśmy powiedziane, aby opuścić Alaskę, i my nie wiedzieliśmy, gdzie pójdziemy, co będziemy czynić, to ON wzbudził Cathy i ponownie, to był wielki krok w wierze, aby opuścić Amerykę. 

 

(Druga cześć na nagraniu audio) 

 

Potem ON po prostu powiedział do mnie, jak ja modliłam się – ON powiedział, ze ON naprawdę nie wylał błogosławieństw, aż my uczyniliśmy krok w wierze, kiedy ON powiedział: “Wy nigdy nie powrócicie do Ameryki.” To wielka sprawa. Mam na myśli … wszystkie nasze rodziny są tam, biologiczne rodziny są tam i wiem, że nigdy nie wrócimy tam. Jednakże ON powiedział: “JA wylałem MOJE błogosławieństwa.” I ON to uczynił. ON pobłogosławił nas bardzo obficie, od kiedy uczyniliśmy ten gigantyczny krok wiary i opuściliśmy Amerykę. 

 

I tak, jak Kathrynyah – ON potem zaczął mówić mi o Kathrynyah i jej gigantycznym kroku wiary. Teraz popatrzcie jak ona została wynagrodzona – ona ma jej umiłowanego Adama i nasza drogocenna siostra chciała tak bardzo nas spotkać, i teraz ona żyje z nami… I ona podjęła ten gigantyczny krok w wierze! To znaczy, każdy z nas, więc to jest ta lekcja dzisiaj 27-go marca. JAH obiecał, że kiedy wy weźmiecie olbrzymi krok zaufania, że to ON wam mówi, to ON pobłogosławi was niezmiernie i obficie, więcej aniżeli odważycie się śnic o tym lub prosić. Tego nauczyłam się dzisiaj 27-go marca, 2009 roku. 

 

ON również przypomina mi o moim gigantycznym, gigantycznym, gigantycznym kroku zaufania – Ojej, ja dałam …… kontrole nad moimi finansami, wszystko! I ja myślałam, ze oszalałam! Ja powiedziałam: “No, dobrze JAH, ja jestem CI posłuszna i ja nigdy, nigdy, nigdy nie żałowałam niczego! 

 

Ja po prostu dziękuję TOBIE, ABBA JAHWEH, za TWOJE obietnice tak długo jak tylko CIEBIE słyszymy i TY mówisz nam, abyśmy uczynili ten krok ufności. TY musisz być wierny i zabezpieczać nas i TY uczynisz to, i TY pobłogosławisz nas ponad miarę! 

 

Jak ja uczyniłam krok ufności w sprawie Daniela, gdy mogłam skłamać i zaakceptować Lisę i mogłam zaprzeczyć, że ona nie była TWOJEGO DUCHA, JAHUSZUA. Ja mogłam zachować twarz, naprawdę mogłam. Ostatecznie to ja raz powiedziałam, że zaakceptuję ją, jako moją córkę, wiedząc, że jeśli nie, to stracę mego syna. Ale uczyniłam krok wiary – on powróci, ponieważ ja posłusznie usłuchałam. 

 

I to jest wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat. My po prostu dajemy Ci chwałę ABBA JAHWEH. TY jesteś taki wierny! 

 

Za każdym razem jak mój mąż idzie do sklepu, każdym razem, kiedy wychodzi przez drzwi wierzymy, że on powróci bezpiecznie w moje ramiona. My cieszymy się, kiedy wchodzi – nie traktujemy tego, jako błahostkę, ponieważ JAH tak nam powiedział. A wiec TATO JAH, my po prostu dziękujemy TOBIE i wychwalamy CIEBIE. Teraz będziemy się o to modlić, czy on może pójść na zakupy, ponieważ TATA mówi, że za każdym razem, gdy to czynimy, to oddaje JEMU Honor i to zadowala GO, ze jesteśmy MU posłuszni i nie traktujemy tego lekko. A wiec to jest to, co miałam do powiedzenia, dobrze kochanie? 

 

Ja nie powiedziałam tego na taśmie, ale jednym z największych kroków zaufania było to, kiedy mieliśmy powiedziane przez ABBA JAHWEH, abyśmy polecieli do Afryki. Ja nie chciałam wyruszać do Afryki. To wyglądało gorzej aniżeli Alaska. Miałem wizje w mojej głowie życia w chacie z trawy bez klimatyzacji, i byłam tak zdenerwowana. Ale kiedy nasz Umiłowany JAHWEH dał mi Słowo i przypomniał mi jak ON nazywa mnie JEGO klimatyzowanym dzieciątkiem, i że ON zadba o nas i pobłogosławi nas za posłuszeństwo. 

 

JAHWEH jest tak wierny. My naprawdę wtedy zaczęliśmy być błogosławieni i ciągle jesteśmy błogosławieni, każdego dnia więcej, podczas, gdy jesteśmy posłuszni. Im większy krok zaufania, tym większe błogosławieństwa. Oj, tak, my mieliśmy klimatyzację wszędzie, gdzie się zatrzymaliśmy! Chwała dla JAHUSZUA! 

 

Elisabeth zaczyna modlić się w Językach i wtedy zapytaliśmy, czy …….. może iść i ON powiedział: “Bądź spokojna MOJE dziecko, on może iść.” 

 

Koniec komentarza. 

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

Wy podziękowaliście MI za MOJA wierność, MOI umiłowani, ale JA dziękuję wam za waszą wierność, za wierność wszystkich was pięciu, gdyż cała wasza piątka oddala MI swoje życia i powiedziała: “Użyj je tak, jak TY chcesz; użyj je dla TWOJEJ Chwały, użyj je dla Chwały TWEGO SYNA JAHUSZUA.” 

 

Każdy z was pięciu jest dla MNIE żywą ofiarą. JA jestem ciągle w waszych myślach. Wy umieściliście MNIE w waszych planach; wy mówicie: „Co chcesz ABBA, abym uczynił?” I to MNIE cieszy. Wy wiernie, z ufnością staracie się słuchać i zadowolić MNIE w każdy sposób, i dosięgacie dusze dla Chwały MEGO SYNA. Wy wiernie uwielbiacie i wychwalacie. Wy nie zaniedbujecie NAS. 

 

A teraz JA mówię nie tylko do was pięciu, ale JA mówię do wiernych YDS (JAHUSZUA modlitewnych orędowników, modlitewnych deptaczy demonów), gdyż oni czynią to samo. To jest ten znak; to jest ta pieczęć tych, którzy są nazwani Oblubienicą JAHUSZUA! Oni są wierni; oni są lojalni; oni nie pójdą na kompromisy; oni nie poddadzą się; oni staną w obronie prawdy i oni zganią, co jest złe! 

 

Jakie małżeństwo mielibyście, wy dwoje, jeśli nie wiedzielibyście, że ten drugi jest wiernym? 

 

Elisabeth, kiedy……. nie jest przy tobie, to nie musisz się martwić lub niepokoić, że będzie wodził oczyma za inną kobietą, którą by pożądał. I to samo dotyczy ciebie, ……, ponieważ wy wiecie, że jesteście wierni sobie. JA nie muszę się obawiać, że wasze oczy będą pożądać fałszywych bogów, ponieważ JA wiem, ze jesteście wierni. 

 

Tak więc wy dziękujecie MI za MOJĄ wierność – a JA dziękuję wam za waszą wierność! 

 

JA dziękuję wam za każdy raz, kiedy czynicie plany i mówicie: “Ja uczynię to lub tamto w ten dzień” – i JA dziękuję wam za wasza wierność, – bo nawet, jeśli JA potargam wasze plany i powiem: “Nie, MOJE dzieci, wy uczynicie to tym sposobem”, to wy wiernie ciągle oddajecie MI cześć i mówicie: “ABBA JAHWEH, niech to będzie TWOIM sposobem.” 

 

Wy wiernie staracie się zadowolić i być posłusznym.

 

A więc MOJE dzieci JA zapytam was to pytanie: Dlaczego JA nie chciałbym pobłogosławić was obficie w każdy sposób? 

 

Kiedy JA żądam, abyście uczynili największy krok w wierze, to, dlaczego JA nie zabezpieczałbym was wiernie i nie pobłogosławiłbym was, jeśli tylko czynicie to MOIM sposobem?

 

JA mówię to Orędzie do wszystkich, wszystkich, wszystkich, którzy przedkładają JA, JAHWEH, i JAHUSZUA i drogocenną RUACH HA KODESZ, waszą IMMAJAH, na pierwszym miejscu w waszym życiu i w waszej miłości. JA mówię do całej Oblubienicy JAHUSZUA! 

 

Dziękuję za waszą wierność! 

 

Dziękuję za waszą wierność, że ciągle zganiacie szatana! 

 

Wy nie pójdziecie na kompromis z grzechem! Wasze oczy są ciągle na Niebie. Dziękuję za waszą wiarę i bądźcie pewni – jak jesteście MI wierni, tak JA jestem wierny wam – MOJE oko jest zawsze na was; MOJE ucho jest nadstawione do słuchania każdego słowa, które mówicie. (Psalm 31:23, Psalm 18:26) 

 

I tylko, dlatego, że JA nie odpowiadam natychmiast na wasze modlitwy w sposób, w jaki oczekujecie, to nie myślcie, że JA nie słyszę was! JA odpowiem – czasami to jest “Tak”, a czasami ta odpowiedź jest “Nie”, a wiele razy to MOJA odpowiedź jest: “Poczekajcie, to jeszcze nie jest MÓJ czas!” 

 

Ale, bądźcie pewni, że JA nie jestem głuchy!

 

JA, JAHWEH, nie jestem ślepy!

 

I wszystko, co was niepokoi, niepokoi MNIE. JA, JAHWEH, jestem waszym Stwórcą i JA wiem, co jest najlepsze dla was, nawet, kiedy wy nie wiecie, co jest najlepsze dla was samych! 

 

Jak wy wierzycie MI z ufnością, tak JA wiernie was nie zawiodę. (Psalm 31:23) 

 

A więc ponownie JA chce powiedzieć: Dziękuję wam za wasza wierność! 

 

Dalej ufajcie MI! Dalej nie polegajcie na swoim zrozumieniu, nawet, kiedy nie rozumiecie, co się dzieje na świecie, nawet, kiedy nie wiecie, co robić! (Księga Przysłów 3:5) 

 

Dalej trwajcie w ufności, że JA pokażę wam, co czynić! Nawet, jeśli upadniecie, MOJE maleństwa, JA jestem tam, aby was wiernie podnieść i opatrzeć wasze rany. 

 

JA jestem wierny, MOJE maleństwa, by wylać MÓJ Gniew na waszych wrogów i tylko, ponieważ wasze oczy nie widzą, co JA czynię, nie myślcie, że JA nie jestem wierny w bronieniu was. 

 

Pozostańcie wierni i wiedzcie, że Krew JAHUSZUA, waszego MASZIJACH nigdy nie straci swojej Mocy uzdrawiania, wyzwalania, przebaczania, zmartwychwstania! 

 

Wiedzcie to: SŁOWO, które stało się ciałem nie może kłamać! Każde Słowo w Piśmie Świętym jest “tak i amen”. MOJE Słowo nie powróci do MNIE bezowocne. Dokona wszystkiego, do czego powołałem Go, aby pomyślnie wykonało.  (Księga Izajasza 55:11) 

 

A wiec JA chciałem powiedzieć w ten dzień 27 marca, 2009 roku i daję wam nowe prorocze Przesłanie dla tych, którzy są tak, jak jeleń łaknący wody. (Psalm 42:2) 

 

Oni przychodzą do tej Misji po świeżą Żywą Wodę. JA mogę mówić i prorokować o tym, co się ma zdarzyć, ale wy nie potrzebujecie słyszeć tego teraz. Wy po prostu potrzebujecie słyszeć bez względu na to, co się zdarza, bez względu na to, co widzicie, bez względu na to, co nadchodzi z nieba, bez względu na to, co wstrząsa ziemią, bez względu na broń przygotowaną przeciw wam, czy to ręką diabła, czy to ręką człowieka, czy to ręką obcego przybysza – wiedzcie to: JA będę wiernie zabezpieczał was wszystkich, którzy jesteście MOIMI.  

 

Wołajcie na MNIE w czasie trudności; wołajcie na MNIE poprzez Imię JAHUSZUA, waszego MASZIJACH – JA jestem wierny, aby słyszeć wasze wołanie. JA jestem wierny, aby was uratować i oczyścić z winy. (Psalm 36:5) 

 

Wy będziecie to potrzebować w tym roku! Wy będziecie potrzebować to na przypomnienie, że bez względu na to, co się zdarzy, to JA jestem wierny! JAHUSZUA, wasz MASZIJACH jest wierny! Ta słodka RUACH HA KODESZ, wasza IMMAJAH – ONA jest wierna! 

 

Dla tych, którzy są NAM wierni – MY dostarczymy wam drogę, gdzie wydaje się, że nie ma żadnej drogi! 

 

Nie patrzcie ani na fale, ani na sztorm, gdyż w przeciwnym razie utoniecie! (Ew. Św. Mateusza 14:30-31) 

 

Nie pokładajcie waszej ufności w walucie waszego kraju, bo wpadniecie w depresję! 

 

Pokładajcie wiarę we MNIE; pokładajcie wiarę w JAHUSZUA, waszego MASZIJACH – MY jesteśmy waszymi dostarczycielami; MY jesteśmy waszym schronieniem; MY jesteśmy tymi, którzy pożywiają was Manną z Nieba; MY jesteśmy tymi, którzy dają wam do picia Żywą Wodę! 

 

I ponownie, JA chcę powiedzieć: Dziękuję wam za wasza wiarę, że chcecie przyjąć ten Przekaz! 

 

Dziękuję wam za wasza wiarę, bo chociaż z waszymi materialnymi oczami nie widzieliście jeszcze Nieba, to jednak wierzycie, gdyż MY wynagradzamy tych, którzy pilnie NAS poszukują! (Jeremiasza 29:13, Psalm 105:3-4) 

 

MY wynagradzamy tych, którzy pracowicie NAM służą! (Ew. Św. Łukasza 4:8, Kolosan 3:24) 

 

MY wynagradzamy tych, którzy usilnie NAS słuchają! (Księga Powtórzonego Prawa 28:1) 

 

Są nagrody za bycie Świętym i są konsekwencje za bycie bezbożnikiem! 

 

JA jestem JAHWEH i JA wiernie zemszczę się na MOICH wrogach – nie myślcie, że wymigają się z ich drwieniem ze MNIE! Ten świat wkrótce zobaczy, co się dzieje z ludźmi, którzy porzucili MNIE i którzy drwią ze MNIE! 

 

Ale MOI umiłowani wierni popatrzcie, popatrzcie Oblubienico JAHUSZUA, popatrzcie, gdyż naprawdę zbliża się wasze Odkupienie! (Ew. Św. Łukasza 21:28)

 

 

******** Koniec Proroctwa ********

 

Komentarz Elisabeth:

 

Dziękujemy TOBIE! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! HalleluJAH! Chwała TWEMU Imieniu, ABBA JAHWEH! Chwała TWEMU Imieniu JAHUSZUA nasz MASZIJACH! Chwała TWEMU Świętemu Imieniu słodki DUCHU ŚWIĘTY, nasza Umiłowana MAMUSIU MĄDROŚĆ. Chwała, oj chwała, oj chwała, oj chwała TWEMU Świętemu Imieniu! 

 

TY mówisz mi i mówisz mi i mówisz mi, ze 27-go marca, 27-go marca i ja powiedziałam, kochanie, co stało się w 27-go marca? Co miało się stać 27-go marca? Kiedy my najmniej oczekiwaliśmy tego po komunii, nasz TATA dał nam piękne Słowo i my trzymamy się TWOJEJ Wierności. Bez względu na to, jak wstrząśniesz tym światem, my wiernie wierzymy, TY nie pozwolisz, abyśmy zostali wstrząśnięci. TY nie pozwolisz naszej wierze, aby została wstrząśnięta. My wiernie, wiernie, wiernie, z ufnością wierzymy, że TY, ABBA JAHWEH, ochronisz nas. 

 

Oj, dziękujemy CI, ABBA za to Słowo! Dziękujemy CI za zachęcenie tych, Niebiański OJCZE, którzy stracili swoje prace, tych Niebiański OJCZE, którzy nie mogą zapłacić swoich rachunków, tych, którzy nie wiedzą gdzie będą żyć, tych z chorobami, których rodziny zostały objęte zarazami i są tak słabi, ze nie wiedzą, co robić. Dziękujemy za TWOJĄ wierność ABBA JAHWEH i Umiłowany JAHUSZUA, nasz MASZIJACH. Teraz wiara przyjdzie do nich, OJCZE ŚWIĘTY, tych, którzy nie wiedzą, co robić, tych w małżeństwach nierówno sprzężonych i oni nie wiedzą, co robić OJCZE Niebiański; oni są na skraju rozwodu, OJCZE Niebiański i oni nie wiedzą, co robić, OJCZE Niebiański. 

 

My dziękujemy CI za TWOJA wierność, OJCZE Niebiański, w Imię JAHUSZUA naszego Umiłowanego MASZIJACH! TY użyjesz dzielącego miecza w małżeństwach, które powinny być podzielone, OJCZE Niebiański, i TY złączysz razem te małżeństwa, które potrzebują być złączone przez miłość JAHUSZUA naszego MASZIJACH! 

 

Dziękujemy CI za TWOJA Wierność OJCZE Niebiański, za zwrócenie, OJCZE, jeszcze raz na drogę Świętości Niebiański OJCZE. 

 

Dziękujemy CI za TWOJA wierność Niebiański OJCZE. TY znasz tajemnice ukrywane przez rządy, Niebiański OJCZE. Ja mówię o papierach Niebiański OJCZE, które są trzymane, przeciw każdemu, kto jest Świętobliwy, Niebiański OJCZE, gdyż oni gromadzą dane, zapisują ich imiona, Niebiański OJCZE, w miejscach gdzie mają ludzi przeznaczonych do zniszczenia. Dziękujemy CI ABBA JAHWEH za posłanie Świętych Aniołów, aby otoczyli opieką i zabezpieczali ich domy, OJCZE Niebiański. 

 

Dziękujemy CI ABBA JAHWEH, że tak, jak zaoszczędziłeś Lota, tak jak zaoszczędziłeś Noego i jego rodzinę, tak jak zaoszczędziłeś Daniela w lwiej jamie, i Szadraka, Meszaka, Abednego w ognistym piecu, tak dziękujemy CI za TWOJĄ wierność, ABBA JAHWEH, za ochronę wszystkich tych, którzy naprawdę, naprawdę, naprawdę należą do JAHUSZUA naszego MASZIJACH. 

 

Dziękujemy CI za TWOJA wierność w ochranianiu nas, podczas, gdy oni rozsiewają truciznę w powietrzu, OJCZE Niebiański, poprzez to, co się nazywa “chemtrails” (Komentarz: białe smugi chemikaliów rozsiane na niebie przez specjalne samoloty. One nie znikają tak szybko jak smugi z pary wodnej, ale opadają pomału na ziemię dając zamglenie) na całym świecie, aby zmniejszyć liczbę ludzi. Oni myślą, że to, co czynią w tajemnicy nie jest znane. Kiedy TY, ABBA JAHWEH, powiedziałeś, że kiedy będziemy widzieć te rzeczy, to mamy prosić o Krew JAHUSZUA naszego MASZIJACH, o to, aby ta broń chemiczna spadła na głowę pilotów a także tych, którzy stworzyli te trucizny; módlcie się, aby ta broń uderzyła z powrotem w rządy, które na to pozwalają, które czynią to. Niechaj Krew JAHUSZUA, naszego Umiłowanego MASZIJACH była jak antybiotyk dla nas. Wprawiaj w zakłopotanie wroga! Dziękujemy CI i wychwalamy CIEBIE! 

 

My posyłamy chaos do obozu wroga! Oni myślą, ze maja te antybiotyki i oni dają je ich przyjaciołom i ich rodzinom, oj, ale ABBA JAHWEH, TY daj śmierć do tych zastrzyków; TY daj śmierć do tych tabletek. W zamian to są ci Święci, którzy są ochraniani, gdyż oni nie mogą wyrządzić nam krzywdy, jeśli TY na to nie pozwolisz! Ja zwracam tą broń z powrotem na pilotów, chemików, którzy to stworzyli i rządy, które to nakazały. 

 

Gdyż JAHWEH jest wierny i kiedy oni trują pożywienie i wodę i nawet fale radiowe ślą śmierć, choroby. My dziękujemy CI, ABBA JAHWEH, za wierność, że będziemy ochraniani przed tym wszystkim. Ale to jest ten, który używa tą broń przeciw nam, sam otrzyma jej pociski, gdyż nie ma zabezpieczenia przed Gniewem ABBA JAHWEH, gdyż ON obiecał wiernie ochraniać nas i mścić się na naszych wrogach. 

Dziękujemy CI Tatusiu JAHWEH za ukrycie nas pod TWYMI skrzydłami jak to jest napisane w Psalmie 91. Dziękujemy CI ABBA JAHWEH, gdyż naszymi własnymi oczami ujrzymy zapłatę na złych! Każdy TWÓJ wróg, ABBA JAHWEH i UMIŁOWANY JAHUSZUA, jest naszym wrogiem. Każdy ABBA JAHWEH, który broni bezbożności aprobującej grzech, czy to wiedzą o nim, czy też nie, to oni służą szatanowi i są wrogami Świętej Oblubienicy JAHUSZUA, naszego MASZIJACH. 

 

My wiernie służymy TOBIE ABBA JAHWEH, umiłowany JAHUSZUA, nasz MASZIJACH i drogocennej RUACH HA KODESZ po wszystkie dni naszego życia tutaj na tej Ziemi i na zawsze w Niebie. I tak jak my wychwalamy i czcimy CIEBIE wiernie tutaj, tak i będziemy CIE chwalić i czcić na zawsze w Niebie. My prosimy CIE ABBA JAHWEH i ja czynię to teraz dla Oblubienicy JAHUSZUA HA MASZIJACH, i prosimy CIE, aby śmierć nie dotknęła tych ciał! I że będziemy mieli świadectwo takie jak Enoch zanim został zabrany do Nieba, kiedy to spodobał się BOGU. (List do Hebrajczyków 11:5) 

 

Każdego dnia wiernie obiecujemy zadowolić CIĘ więcej; każdego dnia ABBA JAHWEH, i aby przynieść TOBIE całą Chwalę, Honor, Cześć poprzez Imię i Krew JAHUSZUA naszego MASZIJACH. My czcimy CIEBIE! TY jesteś nasz Majestat! My czcimy CIEBIE; my miłujemy CIEBIE; my adorujemy CIEBIE; my wychwalamy CIEBIE, ABBA JAHWEH, umiłowany JAHUSZUA nasz MASZIJACH, nasza drogocenna RUACH HA KODESZ – nasza IMMAJAH, nasza MAMA MĄDROŚĆ, nasza MAMA SZIKAINJAH, nasza MAMA CHWAŁY – TY jesteś tym wszystkim, oj drogocenny DUCHU ŚWIĘTY, i my czcimy CIEBIE. 

 

My dziękujemy TOBIE za to Namaszczenie dane mnie w ten dzień, abym mogła usłyszeć TWÓJ Głos w ten niespodziewany sposób, że powiedziałeś: “Dziękuję za wasza wierność”. 

 

A wszystko zaczęło się od naszego podziękowania dla CIEBIE za TWOJĄ wierność, a TY skończyłeś dziękując nam. 

 

Dziękuję. Amen. Moja ręka jest zamrożona. 

 

Obrażając niektórych i oświecając innych, 

 

Dane waszej Siostrze w JAHUSZUA HA MASZIJACH dnia 27-go marca, 2009 roku. 

 

Apostoł Elisabeth Elijah

 

Jeśli to Proroctwo jest błogosławieństwem dla was, to proszę mi dać znać. 

 

www.amightywind.com 

www.almightywind.com 

 

Pozostałe Proroctwa w języku polskim można znaleźć na stronie tłumaczeń międzynarodowych pod poniższym adresem: 

 

http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm