Proroctwo 107

 

TRZYMAJCIE SIĘ! TRZYMAJCIE SIĘ! TRZYMAJCIE SIĘ!

NIE TRAĆCIE WASZEJ BŁOGOSŁAWIONEJ NADZIEI!

Powiedziane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) poprzez Apostoł Elisabeth Elijah 7-go lutego, 2009 roku.

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH we wczesnych Proroctwach. 

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz Elisabeth:

Z powodu trudności technicznych, my nie mogliśmy zamieścić nagrania dźwiękowego tego Proroctwa na serwerze Amightywind, a tylko na Almightywind. W celu wysłuchania nagrania dźwiękowego, proszę nacisnąć na http://www.almightywind.com/prophecy/proph107.html

To Słowo Proroctwa nadeszło po tym, jak nasza umiłowana siostra _______ powiedziała nam swój sen. We śnie ­­­­­­_________ mówiła jak ci etiopscy Żydzi są wybranymi. I ja natychmiast poczułam żal w duchu i wiedziałam, że ten sen nie był od JAHWEH.

To nie ważne, jaki mamy kolor skory, jeśli tylko zaakceptujemy JAHUSZUA, jako naszego MASZIJACH i staramy się żyć świętym życiem i słuchać JAHWEH, to ma znaczenie.

A oto sen, ktory miala siostra ….. 5-go lutego, 2009.

Ja miałam sen, że siedziałam w pokoju z moim dawnym chłopakiem, a mój kuzyn był w kącie. Ja mówiłam mojemu chłopakowi, że my, czarni, jesteśmy wybranymi ludźmi BOGA, oraz że my jesteśmy czarnymi Żydami. Moja kuzynka podeszła i usiadła obok mnie. Ona chciała wiedzieć coś więcej o tym. Potem byliśmy we trojkę na rogu ulicy, a ulica była zaludniona, i tam było wiele czarnych stojących na ulicy, a także na balkonach. Dwóch mężczyzn grało na werblach na balkonie powyżej nas. Oni mówili po hebrajsku. Oni też trzymali mikrofon przy grającej płycie, z której dobywały się pieśni w języku hebrajskim. Ja powiedziałam mojej kuzynce: “Widzisz, oni wiedzą, że my jesteśmy czarnymi Żydami.”

Koniec snu.

IMMAJAH (DUCH ŚWIĘTY) zaczęła mówić poprzez mnie w językach i ja nawet nie mogłam tego zatrzymać, aby powiedzieć coś do …….. I to Proroctwo zostało wypowiedziane.

Koniec komentarza

 

******* Proroctwo *******

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

 

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

MOJA kochana córko, nie wpadnij w pułapkę szatana. Jedynymi wybranymi, którzy się liczą na tej Ziemi są ci, którzy są obmyci w przelanej Krwi JAHUSZUA MASZIJACH.

To nie jest ważne, z jakiej jesteście rasy!

To nie jest ważne, w jakim języku mówicie!

To nie ważne, jaki jest kolor waszej skóry!

Nie dajcie się złapać duchowi rasowej dyskryminacji! (Izajasza 56:7) Ale MOI ukochani, JA dałem wam oczy, które nigdy nie będą widziały koloru. I zobaczcie iloma snami wypełnia was szatan, gdzie wy macie zauważyć kolor skóry – to nie jestem JA! A więc zgańcie tego ducha rasowej dyskryminacji!

Bycie Etiopskim Żydem nie gwarantuje podróży do Nieba! Tylko poprzez przelaną Krew JAHUSZUA, tylko będąc posłusznym MEMU Słowu, tylko w Imieniu JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, są MOI wybrani. (Rzymian 2:28-29, Galatów 5:6) W Niebie będą wszystkie, rozmaite języki i narodowości. JA jestem tym, który wybiera kolor skóry, ale ponownie mówię, że to nie ma nic wspólnego z duchem wewnątrz, gdyż JA miłuję wszystkie narodowości, JA miłuję wszystkie rodzaje języków. Ci, którzy nalezą do MNIE mają Krew JAHUSZUA MASZIJACH, ale to nie znaczy, że biologicznie muszą być pochodzenia hebrajskiego! Ale to znaczy, że oni są duchowego pochodzenia z JAHUSZUA MASZIJACH!

Pamiętajcie, że to są ci, którzy są zaadoptowani i ci są tymi, którzy są wszczepieni (Rzymian 11:17-23).

W przeciwnym razie każdy mający w żyłach hebrajską krew od przodków miałby zagwarantowaną drogę do Nieba, zagwarantowane Niebo.

Ale popatrzcie tylko na Izrael, popatrzcie na Jerozolimę – jak niewielu z resztki zaakceptowało JAHUSZUA jako MASZIJACH i dopóki tego nie uczynią, są skazani na zagładę, nie zobaczą Nieba! Oni znają Torę, ale jak mało przestrzega Tory. Oni wiedzą, który to dzień Szabatu, ale jak mało honoruje Szabat! To jest więcej aniżeli odpoczywanie, więcej aniżeli rytuał – JAHUSZUA jest Panem Szabatu! (Ew. Św. Marka 2:28)

Biada tym, którzy pouczają tą fałszywą herezję, tą fałszywą doktrynę, że czarni nie będą przyjęci do Nieba! Oni będą wiedzieć i oni (ci, którzy już umarli) już poczuli najgłębszy poziom Piekła.

JA nie osądzam MOICH umiłowanych według koloru skóry, czy narodowości, gdyż JA stworzyłem każdego, jako indywidualność. Jeśli JA chciałbym, ażebyście wszyscy wyglądali podobnie, to wtedy JA stworzyłbym was wszystkich wyglądających podobnie – JA nie jestem nudnym JAHWEH!

Jeśli JA chciałbym, ażebyście mieli te same osobowości, to JA umieściłbym was w tej samej kategorii o takiej samej osobowości.

JA stworzyłem każdego z was, każdego z was dokładnie aż do rodzaju waszych włosów.

JA dałem każdemu z was to DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy), z którym narodziliście się. Wy jesteście uczynieni zachwycająco i tak groźnie. (Psalm 8, Psalm 139)

JA jestem tym waszym ABBA JAHWEH, który zadecydował o ilości chromosomów w waszym ciele, o ilości atomów i molekuł, które utrzymują was razem– JA, JAHWEH!

JA nie tylko znam liczbę waszych włosów na waszej głowie (Ew. Św. Mateusza 10:30), ale JA znam ilość włosów na waszym ciele. JA znam ilość włosów na waszych ramionach. JA znam szerokość waszych paznokci. JA jestem tym, który formuje wam linie na waszych dłoniach. Każdy z was jest zrobiony zachwycająco!

Oh, jak JA smucę się! Oh, jak JA ubolewam! Oh, jak JA jestem wypełniony furią i niepowstrzymanym gniewem z powodu tego, co oni czynią tym nienarodzonym, – aby je wyrzucać, te drogocenne dzieciątka, aby je krajać i dzielić, aby zabierać ich części ciał, aby brać narzędzia tortur i rozpruwać, rozdzierać ich maleńkie ciała na kawałki i …ostateczna zniewaga jest wtedy, gdy takie dziecko przeżywa aborcję, aby usłyszeć te słowa: Niechaj umrze, wyrzućcie go!

JA prorokowałem i ponownie powtórzę: Wielkie zapadliny-doły będą pod tymi miejscami, które czynią te zbrodnie!

A dla tych z was, którzy aprobujecie aborcję – wy nawet nie zaczynacie sobie zdawać sprawy z tej zgrozy, którą JA mam dla was, która was czeka! Wy będziecie słyszeć wrzask nienarodzonego dziecka przez całą wieczność!

JA, JAHWEH, spędziłem czas z każdym z tych maleńkich dzieciątek wiedząc, że one nie będą miały dozwolone, aby być narodzonym żywym, a te, które przeżyją aborcję będą zmuszone umrzeć. Ale JA, JAHWEH, spędziłem czas i zamieściłem na każdym z nich identyfikacyjny znak JAHWEH. JA jestem TYM, który nazwał ich człowiekiem!

Wy nasienie szatańskie – kim wy jesteście, aby nazwać to, co JA nazywam człowiekiem, niczym więcej aniżeli śmieciem?

Czy wy nie wiecie, że ci, którzy zatwierdzają te prawa – i teraz Ameryko, wy nagromadziliście wasze grzechy i mówicie, że będziecie płacić za aborcję w innych narodach – czy nie ma wystarczająco na waszych rękach krwi tych dzieci zabitych przez aborcję w waszej własnej krainie?

Czy wy nie wiecie, że te dzieci są złożone na ołtarzu ofiarnym dla molocha? (Psalm 106:38, Księga Kapłańską 20:2)

Nie różni się to od dawnych czasów biblijnych i JA daję wam takie samo ostrzeżenie: Biada tym, którzy składają te dzieci w ofierze fałszywemu bogowi molochowi!

Biada tym, którzy nie protestują przeciw temu, którzy przymykają oczy na ten grzech!

Oj, te maleństwa – bądźcie pewni tego, że one są teraz w Niebie!

One w dalszym ciągu będą przybywać do Nieba, ale wiedzcie to, że jeśli one miałyby dozwolone by się narodzić, to one byłyby takimi specjalnymi dziećmi!

Jak JA prorokowałem przedtem, JA będę ponownie prorokował: Wielkie doły-zapadliny będą pod tymi miejscami, które dokonują tych przerywań ciąży!

Wy doktorzy, którzy idziecie na kompromis, w przeszłości wy powiedzieliście: Ja nie będę miał z tym nic wspólnego! Ale teraz wy sprzedaliście MNIE! Wy sprzedaliście ludzkość, ponieważ zagrażają wam, gdyż oni mówią: ‘My zabierzemy wam wasze pozwolenia na praktykowanie zawodu’ – teraz również i wy dokonujecie aborcji, te grzeszne zbrodnie!

Bądźcie pewni tego, że JA nie zaakceptuje żadnej waszej wymówki! Krew jest na waszych rękach!

Szpitale, które kiedyś powiedziały: ‘Ja nie zaakceptuję tego! My nie będziemy usuwali ciąży’, ale …poszliście na kompromis! Wy wierzycie w groźby i kłamstwa rządu; wy nawet nie próbowaliście stawiać oporu – pielęgniarki, krew jest na waszych rękach!

Teraz dzieci w szkole są uczone, aby po prostu wyrzucić to, czego nie chcą! Ludzkość jest niczym więcej, aniżeli rondlem jednorazowego użytku – używasz go raz i wyrzucasz, aby go już więcej nie widzieć. Do tego doszło!

To jest nowe kredo pouczane przez bezbożnych! To jest to, co teraz popiera prezydent Stanów Zjednoczonych i biada jakiemukolwiek dziecięciu, które przeżyje aborcję, nawet cudem MOJEJ Ręki!

JA miałem trochę urodzonych na żywo, aby ich poddać testowi i zobaczyć, co uczynią – one tak drogocenne, które w zasadzie oddychają powietrzem są wyrzucane na śmieci!

Jak długo, jak długo, jak długo, jak długo MOJA furia i niepowstrzymany Gniew będą zdławione?

Wiedzcie tylko to, że kiedy nadejdzie Wielki Ucisk, ta Ziemia będzie zasługiwała na Wielki Ucisk i MOJĄ furię i niepowstrzymany Gniew, i te czasze MEGO Gniewu będą wylane! (Psalm 110:5-6, Apokalipsa 14:10, 16:1-21)

Wszyscy z was słuchających i wszyscy z was czytających, lepiej już teraz zacznijcie się modlić, abyście byli warci w oczach JAHUSZUA MASZIJACH ominięcia tego czasu MEGO Gniewu!

Teraz jest wiele sposobów na zabijanie dzieci, nawet zatruwanie ich jedzenia, zatruwanie zabawek.

Nie dajcie się oszukać – synowie szatana nazywają to kontrolą populacji.

To wszystko jest częścią ich planu. Podobnie jak i powietrze, które wdychacie jest zatruwane – pełne śmierci, zniszczenia i chorób!

Ale zapytajcie tych z New World Order (Nowy Światowy Porządek), tych w ich tajnych stowarzyszeniach, i jeśli oni mieliby zdradzić wam ich tajemnicę, to oni powiedzieliby wam, że to wszystko dotyczy kontroli populacji – tylko bogaci przetrwają, najbogatsi z bogatych!

Ale JA wprawiam wroga w zakłopotanie.

Ci pokryci Krwią MEGO SYNA przelaną na Kalwarii, ci, którzy wołają na JAHUSZUA MASZIJACH – ta Krew jest ich odpornością!

Kontynuujcie modlenie się, proszenie, przypominajcie MI, abym się zemścił na tych, którzy rozpylają tę truciznę na niebie, a MOJA zemsta spadnie na tych, którzy stworzyli te przepisy na śmierć, chorobę i zniszczenie, na polityków, którzy im pozwalają!

A więc ________, to wszystko zaczęło się od snu, ostrzeżenia, aby to nowe Słowo mogło się objawić, aby dać wszystkim poznać jak zachwycająco i jak groźnie wy wszyscy jesteście zrobieni. JA jestem tym, który nawet nadaje grupę waszej krwi!

Oj, ci, którzy są MOIMI, MOI umiłowani, oj jak JA was miłuję! JA zaplanowałem każdy dzień, kiedy byliście w łonach waszych matek. JA dałem wam wybór, ale JA nawet wiem, i to jest zapisane, jaki czynicie wybór, gdyż JA przewidziałem wszystkie rzeczy.

JA mogę ustalić z góry, predestynować, gdyż JA wiem, jaki będzie wasz wybór zanim zadecydujecie! (Rzymian 8:29-30, Efezjan 1:3-12) Więc nie zapominajcie tego!

JA wiem, jakie grzechy będziecie popełniać nawet zanim popełnicie ten grzech! JA wiem, jaka będzie następna myśl w waszej głowie, nawet zanim pomyślicie o niej! W tak zachwycający sposób jesteście zrobieni!

JA wiem o liczbie ostatnich tchnień, które wasze płuca nabiorą, zanim zostniaecie usunięci z tej Ziemi, zanim zabrany będzie wasz duch! (Psalm 146:4) Oto jak niesamowicie jesteście zrobieni – i wyłącznie kto wie o tych wszystkich rzeczach?

JA jestem JAHWEH i JA mówię wam wszystko to nie tylko dla waszej wiedzy, abyście poznali jak cennymi jesteście dla MNIE, ci, którzy miłują MEGO SYNA JAHUSZUA; ci, którzy nazywają i honorują JEGO, jako MASZIJACH, KRÓLA Królów, Wszechmocnego BOGA, MEGO Jednorodzonego SYNA – JA mówię wam to wszystko, aby wam powiedzieć, czyż nie jestem zdolny, aby zadbać o was, kiedy JA wiem o wszystkim, skoro JA wiem, gdzie szatan zastawia następną pułapkę na was, to czy nie jestem w stanie wam powiedzieć, abyście nie chodzili tą drogą?

Tylko wierzcie MI!

Wierzcie MEMU SYNOWI JAHUSZUA!

Wierzcie MEMU DUCHOWI, który w was mieszka! I teraz JA nie mówię do bezbożnych.

Wierzcie cennemu RUACH HA KODESZ!

Oprzyjcie się na MNIE! Złóżcie swoją głowę na MYM Ramieniu!

JA jestem waszym ABBA JAHWEH, wierzcie MI. JA wiem, którzy są MOIMI, i JA wiem, kogo imiona są zapisane w BARANKA Księdze Życia! (Psalm 37:3). Tak samo jak JA wiem, kogo imiona są zapisane w Księdze Potępionych, a to są ci, którzy są nasieniem szatana.

Nie polegajcie na swoim rozumieniu, ale na każdej, każdej, każdej waszej drodze wierzcie MI, a JA obiecuję wam, że pokieruję waszymi ścieżkami. (Przypowieści 3:5-6)

Szukajcie MNIE, kiedy jeszcze mogę być znaleziony! (Izajasza 55:6)

Wzywajcie Imienia JAHUSZUA MASZIJACH! (Rzymian 10:13) ON nie porzuci was! ON nie zawiedzie was!

Słuchajcie MNIE!

Poddajcie MI swoją wolę (Dzieje Apostolskie 5:29)!

Studiujcie i okażcie się uznanymi! (2 Koryntian 10:18)

Studiujcie Pismo Święte! (Izajasza 34:16)

Wiedzcie, co zadowala JA, JAHWEH! (Efezjan 5:17, Ew. Św. Jana 8:29)

A przede wszystkim zaakceptujcie MOJEGO Jednorodzonego SYNA, jako jedyną Prawość i jedyną Krew i jedyne Imię, które weźmie was z powrotem do Nieba. (Rzymian 3:21-26) Gdyż ci, których imiona są zapisane w Księdze Życia – Niebo jest waszym jedynym prawdziwym domem; na tej Ziemi tylko wędrowaliście. (2 Koryntian 5:1-2)

A teraz JA mówię Słowa do Oblubienicy JAHUSZUA MASZIJACH.

To nie potrwa długo. Trzymajcie się nieco dłużej, a JA powiem MEMU SYNOWI: „Idź i zabierz swoją Oblubienicę do domu!” Trzymajcie się! Trzymajcie się! Trzymajcie się!  Nie traćcie tej błogosławionej Nadziei! (Pierwszy Jana 3:2-3)

Słuchajcie Słów, które wymawiam poprzez usta Elisabeth.

Starajcie się każdego dnia być jeszcze bardziej świętymi!

Starajcie się każdego dnia jeszcze więcej MNIE zadowalać!

A cokolwiek nie zadowala MNIE, proście, aby Krew JAHUSZUA MASZIJACH pokryła i obmyła!

Proście GO, aby was zmienił!

Proście GO, aby zmienił wasze serce! (Psalm 51:10)

Proście GO, aby zmienił wasz umysł! (Izajasza 26:3)

To, co MNIE zadowala, powinno zadowalać i was, gdyż jeśli nie możecie MNIE czcić i nie możecie mnie wychwalać i nie możecie słuchać MNIE tutaj na Ziemi (Psalm 50:23), to co skłania was do myślenia, że będziecie to czynić, lub mieć pragnienie czynienia tego w Niebie?

JA daję wam to pragnienie teraz na tej Ziemi, abyście mieli tą chęć na całą wieczność, aby zadowalać JA, JAHWEH, MEGO SYNA JAHUSZUA i waszą IMMAJAH, RUACH HA KODESZ, nazywaną DUCHEM ŚWIĘTYM. (Filipian 2:12-13)

Tylko zapamiętajcie to, że MOJA furia, MÓJ gniew – MOJA furia nie jest dla tych, co MNIE miłują, nie jest przeznaczona dla tych, którzy służą JAHUSZUA MASZIJACH, nie jest przeznaczona dla tych obmytych we Krwi JAHUSZUA MASZIJACH!

Starajcie się być Świętymi, bo czyż MOJE Słowo nie mówi, że w tych końcowych dniach Święci staną się świętszymi? (Apokalipsy 14:12, 22:11) A to oznacza, że wy będziecie mieli pragnienie posłuszeństwa i zadowolenia JA, JAHWEH.

A ci bezbożni, poganie, bez świętości, nieobmyci we Krwi JAHUSZUA znajdą więcej sposobów na obrażanie MNIE, do rzucania MOIMI Świętymi Prawami z powrotem w MOJĄ Twarz, do rozdarcia Dziesięciu Przykazań, do mówienia ludziom, aby nie słuchali już więcej tego przestarzałego Pisma. (2 Tymoteusza 3:1-13) Ci są tymi, którzy są przeznaczeni na MOJE potępienie, ci, którzy czynią zło w MOICH Oczach i nie rozumieją nawet znaczenia nawrócenia się. (Psalm 50:16-22)

A w końcu macie ostatnią kategorię tych, którzy udają, którzy udają świętych, którzy czynią przedstawienia przed człowiekiem!

Opis: Opis: Opis: http://www.amightywind.com/images/crystalc.jpgOni siedzą w ich kryształowych katedrach Opis: Opis: Opis: http://www.amightywind.com/images/jvosteen.jpglub też przychodzą w formie człowieka o imieniu Joel Osteen – JA nazywam ciebie nasieniem szatana, mówcą, rajfurem dostatku, który będzie pouczał was, abyście czcili wszechmocną walutę bez względu na to skąd jesteście i będzie mówić wam, abyście zgromadzili ją dla nich.

To są ci, którzy pouczają fałszywą doktrynę i mówią wam, że homoseksualizm nie jest zły, że ten sam seks jest tak samo święty jak pomiędzy mężczyzną i kobietą. JA mógłbym powiedzieć wiele, ale nie potrzebuję, gdyż wy wiecie, co jest grzechem. (Apokalipsy 3:14-22)

Tylko pamiętajcie MOI ukochani, że tylko, ponieważ żyjecie w tym świecie, to nie oznacza, że macie się podporządkować wyobrażeniom tego świata, ale przemieńcie się w obraz MEGO SYNA JAHUSZUA, waszego MASZIJACH!

I wy, którzy to uczynicie, ujrzycie MOJĄ Twarz!

Wy będziecie mieli niewypowiedzianą przychylność w MOICH Oczach i na całą wieczność będziecie u boku JAHUSZUA, tam gdzie ON przebywa. (1 Koryntian 11:1)

Więc trzymajcie się!

Nie pozwólcie nikomu odseparować was z powodu narodowości lub koloru skóry!

Trzymajcie się!

Niechaj przelana Krew JAHUSZUA będzie jedyną rzeczą, która was zidentyfikuje. (Rzymian 5:9)

Trzymajcie się a JA będę was trzymał i nie pozwolę wam odejść.

Uciekajcie od grzechu, niechaj nie będzie nawet cząstką waszego życia!

Dajcie znać szatanowi, że nie będziecie mieli udziału w nim! (Jakuba 4:7) Uciekajcie od niego!

Uciekajcie od każdego, kto prowokuje was do grzechu! Zgańcie ich i nie bójcie się ich obrazić!

A jeśli chodzi o tych, którzy nazywają te Proroctwa fałszywymi, wiedzcie to, że wy pokazaliście kto jest waszym prawdziwym ojcem! (Ew. Św. Jana 8:43-44)

Jak możecie nazywać tego proroka fałszywym, kiedy każde słowo poucza o Świętości i zgania grzech? To ukazuje, do kogo wy naprawdę należycie; to ukazuje gdzie jest wam przeznaczone, abyście szli. Poprzez wasze działanie, JA zdzieram maskę z waszych twarzy i każdy może zobaczyć zgniły owoc wewnątrz was.

Wy używacie imię JEZUSA CHRYSTUSA, a pomimo to wy nie znacie GO!

Wy szczycicie się, że nie jesteście prorokami, ale kto to jest prawdziwy prorok? To jest przyjaciel JAHWEH, z którym ON dzieli się swoimi tajemnicami. (Amosa 3:7)

I macie racje wy, którzy nazywacie się świętymi, a nie ma w was świętości – dla MNIE wy nie jesteście przyjaciółmi! Wy tylko możecie oszukać mężczyznę lub kobietę; wy nie możecie oszukać STWÓRCY! Wy nie możecie oszukać jedynego MESJASZA! Niechaj prawda będzie oznajmiona: Nie ma w was DUCHA ŚWIĘTEGO!

A więc MOJE umiłowane dzieci, JA gromadzę MOJE owieczki i MOJE baranki.

Ostrzegajcie! Ostrzegajcie! Ostrzegajcie, kiedy widzicie wilka! Nie bójcie się urazić!

Ostrzegajcie zwłaszcza MOJE nowe maleńkie owieczki i nie idźcie na kompromis! Nie idźcie na kompromis z grzechem! (Hebrajczyków 10:26-27)

 

******** Koniec Proroctwa ********

 

Komentarz Elisabeth:

To wszystko, co usłyszałam. Dziękuję CI, ABBA JAHWEH, dziękuję CI za wypowiedzenie tego Słowa. Sen siostry______ pobudził to wszystko. ABBA JAHWEH, nic nie zmienia stanu rzeczy, jeśli oni są etiopskimi Żydami, czy białymi, czy Chińczykami, czy Koreańczykami – narodowość nie ma znaczenia. My jesteśmy połączeni poprzez przelaną Krew JAHUSZUA, naszego MASZIJACH. To jest sedno Przekazu od CIEBIE.

Dziękuję CI. Dziękuję CI. Dziękuję CI. Dziękuję CI. Dziękuję CI za następne niespodziewane Słowo, które wyszło po prostu kiedy nasza umiłowana siostra podzieliła się tym snem, którego TY nawet nie dałeś jej, ale TY spowodowałeś, że z tego coś dobrego wyszło, gdyż wszystko naprawdę współdziała ku dobremu ponieważ my jesteśmy TWOIMI, i jesteśmy powołani według TWEGO celu, aby przynieść CI całą cześć, honor i chwałę (Rzymian 8:28), aby wywyższyć Imię JAHUSZUA, naszego umiłowanego MESJASZA, aby wszyscy ludzie zostali przyciągnięci.

W Imię JAHUSZUA, naszego umiłowanego MASZIJACH, dziękuję, dziękuję, dziękuję, dziękuję za wypowiedzenie tych Słów z tych ust z gliny, ja modle się. Amen

Ojej, i to wydarza się w czasie, gdy za jeden miesiąc od dzisiaj, to jest…ile ukochany…to będzie 6 lat i jedenaście miesięcy odkąd mój mąż i ja pobraliśmy się, i w następnym miesiącu będzie nasz siódmy rok. A wiec to jest tak, jak nasza miesięczna rocznica, która nakazano nam celebrować, a my mamy dziś nowe Słowo.

W JAHUSZUA, dla TWOJEJ Chwały wyłącznie, modlimy się.

Amen.

Obrażając niektórych i oświecając innych,

Dane waszej Siostrze w JAHUSZUA HA MASZIJACH dnia 7-go lutego, 2009 roku.

Apostoł Elisabeth Elijah

Jeśli to Proroctwo jest błogosławieństwem dla was, to proszę mi dać znać.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]

[email protected]

 

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

 

[email protected]

 

 

www.amightywind.com / www.almightywind.com

www.amightywind-proroctwa.com