Proroctwo 106

JA, JAHWEH, MÓWIĘ: OCZYŚĆCIE SWÓJ DOM!

Wypowiedziane i spisane pod Namaszczeniem RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO)
poprzez
Apostoł i Prorok Elisabeth Elijah 4-go stycznia, 2009 roku.

 

Słownictwo:

JAHWEH / JAH – imię ŚWIĘTEGO BOGA OJCA w języku przekazanym prorokom w Biblii Świętej (Zapis fonetyczny). BÓG OJCIEC jest również nazwany w Biblii Świętej OJCEM (Ew. Św. Mateusza 23:9) i OJCEM ŚWIĘTYM (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11). Jednakże początkowe Proroctwa do roku 2000 były otrzymywane z Imionami rozpowszechnionymi wśród Chrześcijan, tzn. zapisywane po angielsku jako YHWH, YAHWEH podczas gdy prawidłowe brzmienie po angielsku powinno być zapisane YAHUVEH/YAHVEH. W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: DŻEHOWA, a zapisywane jako JEHOVAH, lub JEHOWA w języku polskim. Czyli po 2000 roku BÓG OJCIEC, SYN BOŻY i DUCH ŚWIĘTY objawiają światu prawdziwe Święte Imiona, zgodne z wymową po hebrajsku, a w polskim zapisie: JAHWEH, JAHUSZUA, RUACH HA KODESZ.

JAHUSZUA – hebrajskie, prawdziwe Imię ŚWIĘTEGO PANA JEZUSA, SYNA BOŻEGO (Zapis fonetyczny, czyli według brzmienia w otrzymanych Proroctwach). Tak GO nazywano na polecenie PANA BOGA w domu, w Nazarecie i w Izraelu. Oznacza: JAH zbawia, czyli BÓG OJCIEC zbawia.

JAHUSZUA HA MASZIJACH – to znaczy JAHUSZUA MESJASZ – tak to Imię jest wymawiane we wszystkich językach, ale pisownia różni się w zależności od języka. Początkowe proroctwa do roku 2000 były otrzymywane z imieniem Jezus Chrystus (w języku angielskim Jesus Christ - wymawiane „Dżizys Kraist”), które pochodzi z tłumaczenia greckiego. Po roku 2000 natomiast, to prawdziwe Imię zgodne z zapisem hebrajskim – JAHUSZUA HA MASZIJACH – zostało objawione światu i w tym Świętym Imieniu są otrzymywane wszystkie dzisiejsze Proroctwa. 

RUACH HA KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku Biblii Świętej (Zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Hebrajskim określeniem DUCHA ŚWIĘTEGO jest również SZIKHAINJAH CHWAŁY, a z Proroctwa 90: MAMA SZIKHAINJAH CHWAŁY, MĄDROŚĆ i MAMA MĄDROŚĆ, ŚWIĘTA MATKA, KRÓLOWA NIEBIOS, IMMAJAH – jest to Imię DUCHA ŚWIĘTEGO w brzmieniu hebrajskim, które zostało objawione Prorok Elisabeth Elijah przez DUCHA ŚWIĘTEGO.


Komentarz Elisabeth:

To Słowo Prorocze nadeszło, w czasie gdy modliliśmy się razem …….. o jednego z naszych umiłowanych synów w JAHUSZUA. Słowo nie jest zamieszczone w całości, ponieważ jest to Słowo osobiste, ale poniżej znajduje się część, która odnosi się także do wielu innych osób. Otrzymaliśmy polecenie od JAH, aby zamieścić ją dla ich dobra. Te osobiste Słowa od JAHWEH nigdy nie dotyczą wyłącznie jednej osoby, ale zawsze wielu.

[Koniec komentarza]

* * * * * * * Proroctwo * * * * * * *


W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Koniec słowa wstępnego.

Powiedziałem ci, że w 2009 roku wszystko, co może być wstrząśnięte, zostanie wstrząśnięte.

Nie bądźcie zdumieni, ……. i Elisabeth, gdyż ujrzycie, jak wstrząśniętych zostanie wielu z tych, których nazywacie YDS [Komentarz: YAHUSHUA’s Demon Stompers; „Należącymi do JAHUSZUA Deptaczami Demonów” –modlitewnymi orędownikami i wspomożycielami Misji]. Zobaczymy, jak mocno trwają oni we MNIE, zobaczymy, jak wielu chce płacić cenę za bycie MOJĄ Oblubienicą. Zobaczymy to tak samo, jak widzieliśmy, co działo się w Nowej Zelandii.

Jest tak łatwo, kiedy nie ma sprawdzianów, jest tak łatwo powiedzieć: „Niech się dzieje TWOJA Wola, o JAHWEH.” Kiedy MOJA Wola stanie jednak w sprzeczności z waszą wolą, to czy wciąż będziecie mówić: „Niech się dzieje TWOJA Wola, o JAHWEH”?

Co do tych, którzy odmawiają trwania w Świętości, to nawet, jeśli Swoją własną ręką połączyłem ich razem, Swoją własną ręką ich rozdzielę. Przemawiam nie tylko do tego domostwa, ale do wszystkich, którzy twierdzą, że należą do MNIE. (Ewangelia Łukasza 12:51-53)

Czy chcecie być pozostawieni na Wielki Ucisk?

Czy chcecie pójść do Piekła, czy też wolicie MNIE słuchać?

Nie mogę ująć tego prościej. Bojaźń JAHWEH jest początkiem Mądrości (Psalm 111:10) – świadomość tego, że jesteście niczym więcej, jak tylko prochem, a JA w Swojej Łasce wziąłem ten proch i utworzyłem człowieka, i tchnąłem w niego.

Nie zasmucajcie RUACH ha KODESZ, nie zasmucajcie waszej IMMAJAH. Nie poddawajcie MNIE już dłużej próbom, bo ta misja jest Misją Świętości. (Dzieje Apostolskie 5:9)

Pośród osób należących do YDS ma miejsce to, co ja obnażyłem w Nowej Zelandii, kiedy zdemaskowałem zło tam ukryte. Podobnie uczynię pośród tych, którzy twierdzą, że chcą być częścią tej Świętej Misji. Oni są częścią tej Świętej Misji, ale jest tak, jak ty powiedziałeś, umiłowany synu Sylwestrze: Jedynie z wierzchu wygląda, jakby tak było. „Tak długo, jak nie wie o tym kierownictwo, możemy robić co chcemy, potajemnie.” Ale JA ostrzegam was, których nazwałem YDS, was, którzy zostaliście zaproszeni do grona YDS: Wy ponosicie większą odpowiedzialność!

Bądźcie pewni, że w roku 2009 wszystko, co było ukryte, zostanie ujawnione. (Ewangelia Mateusza 10:26) Każdy grzech, który wydaje wam się, że ukryliście, zostanie ujawniony poprzez Namaszczenie RUACH ha KODESZ.

MOJE Słowo jest bowiem prawdziwe i w tych Czasach Końca zło staje się coraz gorsze, MOI Święci muszą jednak stawać się coraz bardziej Święci, a każdy, kto przybiera pozory Świętości, ale nie ma Świętości w sobie, zostanie zdemaskowany. (Księga Koheleta 12:14) JA nie pozwolę, by takie osoby były częścią tej Misji, nie dopuszczę do tego. Teraz więc wybór należy do was: Komu naprawdę decydujecie się służyć? Złu tego świata, czy też Świętości Nieba?

Widzisz więc, Elisabeth, że JA mam inny powód, dla którego ty i………. macie udać się do waszych synów.

Mój umiłowany synu, to nie jest coś, czego JA nie mógłbym ci przebaczyć, ale ty musisz dokonać wyboru dzisiaj. Ta biologiczna siostra bowiem, i ten biologiczny ojciec, chcą jedynie zabrać cię ze sobą do Piekła.

JA wstrząsam całym światem. Sąd rozpoczyna się od MOJEGO domu. (1 List Piotra 4:17) Świętość będzie pragnąć wyłącznie Świętości. Grzech musi zostać wyrzucony. Osobą o skruszonym duchu nie jest ktoś, kto okazuje skruchę jedynie ustami, ale ten, kto pokutuje i nawraca się swoim umysłem oraz swoim sercem, i jest zdecydowany, aby nie dawać MI powodów do niezadowolenia.

Powiedziałem wam, świecie, że jesteście na skraju holokaustu.

Czy chcecie, abym was ukrywał? Czy chcecie, abym was chronił? Czy chcecie, abym wam błogosławił? Gdyż żaden wróg nie może wyrwać was z ręki JAHWEH.

Czy też chcecie, żebym was roztrzaskał? Czy chcecie, żebym was zmiażdżył? Czy chcecie, żebym was złamał? Czy chcecie, żebym SWOJĄ własną ręką wrzucił was w płomienie Piekła?

Czy chcecie, abym was kochał? Czy chcecie, abym was pocieszał? Czy chcecie, abym was uczył i prowadził? Czego wy tak naprawdę chcecie?

Czy chcecie być niczym Szadrak, Meszach i Abed-Nego, którzy zostali wrzuceni do ognistego pieca i przechadzali się po nim? (Księga Daniela 3) JA nie pozwoliłem, aby nawet to, co mieli na sobie, zostało spalone. JA nie pozwoliłem, aby ich ubrania zostały muśnięte ogniem, ich własne ubrania, które ich okrywały, gdyż widzicie, to wrogowie zostali spaleni. Jedynie to, co oplatało i krępowało ich ręce, zostało spalone. Czy chcecie być niczym Szadrak, Meszach i Abed-Nego? Oni przechadzali się wewnątrz ognistego pieca, ale był z nimi czwarty mąż, a ten czwarty Mąż to JAHUSZUA, wasz MASZIJACH.

Czy chcecie być jak Daniel, kiedy został wrzucony do jaskini lwów? Nie został on pożarty, chociaż lwy były wygłodniałe. (Księga Daniela 6) To jest wasz wybór.

Czy chcecie MOJEJ ochrony? Czy chcecie być niczym wdowa z Sarepty? (1 Księga Królewska 17:10) Ta, do której posłałem dawnego Eliasza. Kiedy będziecie mieć już ostatni kawałek chleba, czy chcecie, abym go dla was rozmnażał, tak byście nigdy nie chodzili głodni i mogli żyć, aby oddawać MI chwałę?

W tym roku, zgodnie z tym, jak ludzie oznaczają czas, mówią, że jest rok 2009. Widzisz, JA zadaję te pytania nie tylko tobie, zadaję te pytania wszystkim, którzy wierzą Prawdzie pochodzącej z tej Misji, oraz temu, że JA przemawiam. Co chcecie, abym uczynił? 

Czy chcecie, abym ponownie otworzył Morze Czerwone tak, byście mogli przejść bezpiecznie, w czasie gdy wrogowie będą was ścigać? (Księga Wyjścia 15) Czy chcecie, aby ci wrogowie potonęli, tak by nie mogli wyrządzić wam krzywdy? Co chcecie, abym uczynił?

JA Jestem JAHWEH, a wy otrzymacie ochronę stosowną do waszych czynów. JA nie prowadzę gier. Czy chcecie schronić się pod osłoną MOICH skrzydeł, jak to mówi Psalm 91? Mówicie, że MNIE kochacie, i JA mówię wyłącznie do tych, którzy twierdzą, że MNIE kochają. Mówię jedynie do tych, którzy twierdzą, że są obmyci w przelanej Krwi JAHUSZUA, waszego MESJASZA, MOJEGO Jednorodzonego SYNA. JA nie mówię tego do bezbożnych, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia BARANKA. Wy nadajecie się jedynie na Sąd. Wy nadajecie się jedynie do Piekła. Wy jesteście zatraceńcami, wy jesteście odrzuconym srebrem. (Księga Jeremiasza 6:30)

Ale JA mówię to teraz do tych, którzy twierdzą, że MNIE miłują, w roku, który oznaczyliście jako 2009 - OCZYŚĆCIE SWÓJ DOM! Wasz dom jest Świątynią RUACH ha KODESZ. (1 List do Koryntian 6:19) „Wasz dom” - dotyczy to zarówno domu fizycznego, jak i duchowego. Wyrzućcie wszystko, co MNIE obraża!

JA przemawiam przez tego Nowego Eliasza Słowami, które wypowiadał Dawny Eliasz. Wybierzcie dzisiaj, któremu Bogu będziecie służyć! (1 Księga Królewska 18:21) Nawróćcie się i upadnijcie przede MNĄ na twarz, JA jednak nie chcę samych słów, JA chcę widzieć uczynki popierające te słowa. Wiara bez uczynków jest martwa. (List Jakuba 2) JA nie chcę już dłużej słuchać wymówek. Mam już dość waszych prób usprawiedliwiania grzechów. Jaki wy dajecie przykład?

Jeśli świat potępionych przeprowadziłby dziś rozprawę sądową, to czy znalazłoby się dość dowodów na to, że MI służycie, że przyprowadzacie dusze do JAHUSZUA, że żyjecie dla mnie w Świętości? Czy musielibyście powiedzieć, gdyż tego właśnie JA oczekuję: „Czuję się winnym wszystkich tych rzeczy”. Czy jesteście gotowi oddać swoje życie za JAHUSZUA, tak jak ON oddał SWOJE życie za was?

Dlaczego wasze oczy zwrócone są na rzeczy cielesne, takie jak pornografia?

Czy nie wiecie, że to dumnych JA obalam? Duma idzie przed upadkiem. (Księga Przysłów 16:18) Och, jak wielu z was, słuchających tego i czytających to, jest tak napuszonych dumą i mówi: „Och, ja nie zostanę poruszony, kiedy JAH wstrząśnie tym światem w 2009 roku, ja nie zostanę wstrząśnięty”. Wyłącznie dzięki Łasce i Krwi JAHUSZUA nie zostaniecie wstrząśnięci, a zależy to od tego, co uczyniliście. (List do Kolosan 1:13-20) Czy macie ukryty grzech? Czy myślicie, że nikt nie wie?

MOJE oczy obiegają całą ziemię. (2 Księga Kronik 16:9) JA mam wgląd w wasze serca. JA wiem, kto jest naprawdę Święty. Wiem, dla kogo Świętość jest zabawą, grą, i wiem, kto nawet się nie stara i po prostu znajduje wytłumaczenia dla swoich grzechów. Wiem, co chcielibyście, abym uczynił, a teraz powiedziałem wam, czego JA oczekuję od was. Unikajcie wszelkiej bezbożności, jakby była ona zarazą, gdyż jesteście nią zewsząd otoczeni. Przypominam wam jednak o dzieciach Izraela, przypominam wam o plagach, przypominam wam o tym, jak to nie spadły one na dzieci Izraela. Spadły one wyłącznie na MOICH wrogów. Ukryjcie się w szatach MOJEJ Prawości. Ukryjcie się przed MOIM gniewem.

Do tych, których nazywam MOIMI Dziećmi – jeśli tylko będziecie zabiegać o to, aby być posłuszni, i rzeczywiście, prawdziwie nawrócicie się, ukorzycie i odwrócicie od zła – JA was ukryję, JA was pocieszę, JA wam pobłogosławię, JA was zaopatrzę, JA was namaszczę, jeżeli tylko będziecie posłuszni każdemu Słowu, które wypowiadam, i przestaniecie usprawiedliwiać grzech.

JA już wiem, którą drogę obraliście. Droga do Piekła jest tak obszerna, tak szeroka. Do Nieba wiedzie tylko wąska ścieżka. (Ewangelia Mateusza 7:13-14) Jak z wielu z was, czytających to i słuchających tego, wybierze tę wąską ścieżkę? Nie jest ona (ścieżka do Nieba) prostą ścieżką, jest ona krętą drogą. Przyjdą próba za próbą, gdyż sprawdziany waszej wiary są cenniejsze od złota. (1 List Piotra 1:7)

JA Jestem tym, który poddaje was próbom. Przyprowadzam was do tej Misji, bo ma ona również powołanie 6 rozdziału Jeremiasza – jest ona badaczem metali. Liderzy widzieli już tak wielu, którzy przyszli do niej. Jakże wielu ujrzeli upadających. Jak wiele, jak wiele, jak wiele łez wylała Elisabeth, kiedy ci, o których była przekonana, że nie upadną, co do których była pewna, że żyją przede MNĄ w Świętości, upadali. Jakże wielu nie powstało już nigdy więcej.

„Ustanowiłem ciebie, jako badającego Mój naród, byś poznał i sprawdził jego postępowanie.
Wszyscy oni są niesforni, popełniając przestępstwa, są miedzią i żelazem, wszyscy postępują nikczemnie.
Ołów został rozgrzany na podwójnym ogniu przez miech kowalski. Próżne wysiłki przetapiającego metal: przewrotni nie dadzą się oddzielić.
Nazwijcie ich srebrem odrzuconym, bo odrzucił ich JAHWEH.”
       - Księga Jeremiasza 6:27-30

Komu / czemu okazujecie waszą wierność? Czy rzeczywiście JA, JAHWEH? Czy rzeczywiście jesteście obmyci w przelanej Krwi JAHUSZUA, waszego MASZIJACH? Czy naprawdę macie w sobie RUACH ha KODESZ, waszą IMMAJAH? Czy słuchacie głosu IMMAJAH, waszej MATKI – MĄDROŚCI? Czy też słuchacie głupoty samego szatana? Wybór należy do was.

Widzicie, ta Misja opowiada się za Świętością. JA nie pozwolę, aby jej kierownictwo nauczało Słowa, według którego sami by nie postępowali. Elisabeth wie, że musi sama czynić to, co mówi. ……. i wszyscy inni, którzy są częścią tej Misji, wiedzą, że muszą postępować według tego, co głoszą, bo w przeciwnym razie szatan rozszarpie ich na kawałki.  

Wy, którzy nazywacie się Należącymi do JAHUSZUA Deptaczami Demonów i orędownikami modlitewnymi (org. YAHUSHUA’s Demons Stompers) – niektórzy z was grzeszą w ukryciu. Jeszcze tego nie wyjawiłem, ale możecie być pewni, że zostanie to zdemaskowane, jeśli szybko ich nie wyznacie i nie nawrócicie się. Dzisiaj musicie dokonać wyboru, komu będziecie służyć. Tym ukrytym grzechem może być trwanie przy partnerze/partnerce, których JA poleciłem wam opuścić dla dobra waszej własnej duszy oraz ze względu na wasze życie, kiedy to okazaliście lojalność im, bardziej niż MNIE.

Waszym ukrytym grzechem jest niewykonywanie pracy, do której was powołałem. Kiedy JA przekazuję wam zadanie do wykonania i mówię: „Zróbcie to, aby dotrzeć do ludzi w ich języku”, wy odpowiadacie: „O nie, mam teraz zbyt wiele swoich własnych problemów”, a wasze oczy zwrócone są na bezbożnych bardziej, aniżeli na dusze, na owieczki i baranki, które potrzebują pożywienia. Jest to grzech w MOICH oczach, gdyż przyłożyliście rękę do pługa i odwróciliście się, zdjęliście ręce z pługa. Przestaliście uprawiać ziemię i zasiewać ją poprzez wygłaszanie tych Słów w waszych ojczystych językach, po to by inni mogli zostać nakarmieni. Zstąpił na was duch samolubstwa. Wy wiecie, o kim mówię. Wiecie, którzy tłumacze MNIE zawiedli. JA nie będę już dłużej czekać. Wzbudzę innych, aby zajęli wasze miejsca. (Komentarz: Elisabeth zobaczyła w tym czasie w wizji słowo „Chiny”)

Strzeżcie się każdego, kto nienawidzi tej Misji, gdyż oni zaiste nienawidzą tego, co Święte. Ciemność obawia się Światłości.

Teraz mówię do tych, którzy kochają prawdę wychodzącą z tej Misji. Wy wiecie, że JA, JAHWEH, przemawiam. Wiecie, że wasz MASZIJACH JAHUSZUA przemawia. Wiecie, że RUACH ha KODESZ, wasza IMMAJAH – MATKA MĄDROŚĆ, przemawia. Wy nie boicie się światła, gdyż jesteście częścią światła i pozwalacie, aby JAHUSZUA, wasz MASZIJACH, stanowił wasze wyłączne Przewodnie Światło. (1 List Piotra 2:9)

Do tych, którzy wypowiadają się przeciwko tej Misji, do tych, którzy nazywają Elisabeth fałszywym prorokiem: Badajcie ich owoce. [Komentarz: Owoce Prorok Elisabeth oraz całej tej Misji.] Czy oni usprawiedliwiają grzech? Czy oni szukają wymówek, aby nie przestrzegać Praw Tory, takich jak MÓJ Szabat? Badajcie ich owoce, tam leży wasza odpowiedź. Czy oni napuszają się dumą i mówią: „Nikt nie będzie mi mówił, co mam robić”? Widzicie, JA dałem wam pozwolenie, abyście byli badaczami owoców. Po ich owocach poznacie ich. (Ewangelia Mateusza 7:15-20) Ostrzegłem już, że waszymi najgorszymi wrogami mogą być wasi krewni. (Ewangelia Mateusza 10:36; Ewangelia Łukasza 12:51-53)

Obwieszczam MOJE sądy poprzez tego Proroka. Ogłaszam MOJĄ miłość i MOJE instrukcje poprzez tego Proroka. (Księga Ozeasza 6:5-6) Wygłaszam MOJE Prawdy poprzez tę Misję, która nie nosi imienia ani mężczyzny, ani kobiety, ale nosi wyłącznie Imię Świętej TRÓJCY. JA zawsze będę mieć rzecznika. (Księga Amosa 3:7) Posłałem JAHUSZUA na tę ziemię, aby był MOIM Rzecznikiem, Prorokiem nad wszystkimi prorokami, gdyż JAHUSZUA, wasz MESJASZ, jest samym Duchem Proroctwa!

Do tych z was, którzy mówią, iż chcą być Prorokami: Czy jesteście chętni płacić tę cenę? Czy jesteście chętni płacić cenę za Namaszczenie? Czy jesteście chętni płacić cenę, aby nosić miano MOJEGO przyjaciela? Gdyż JA objawiam MOJE tajemnice Prorokom. Czy rzeczywiście chcecie znać MOJE tajemnice? JA wyjawię MOJE tajemnice jedynie Świętym.

Tak więc to są Słowa, które mam do powiedzenia. Nie bądźcie zdziwieni widząc tych, którzy upadną jako następni, ponieważ oni mogą ostać się tak długo, jak długo nie są poddawani próbom. Kiedy jednak nadejdzie czas próby dla was, którzy traktujecie to jako zabawę, grę – wy upadniecie! Ale widzicie, JA posłałem JAHUSZUA, aby był tą Ręką, która was podniesie. To JEGO Krew was oczyszcza, pamiętajcie natomiast jedno: Jeśli syn marnotrawny by nie powrócił, to poszedłby do Piekła. (Ewangelia Łukasza 15:11-32) 

Nie uważajcie MOJEJ Łaski i litości za rzeczy oczywiste i nie deptajcie Krwi JAHUSZUA pod swoimi stopami, pozbawiając ją przez to Świętości i czci, kiedy grzeszycie raz za razem sądząc, że ON jest po prostu wymówką dla grzechów. JA wiem, kto traktuje to jak zabawę i JA wiem, kto jest szczery. Wiem, kto jest błogosławieństwem dla Królestwa Niebios i znam tych, którzy przynieśli mu hańbę, chociaż uczynili to w Imię JAHUSZUA.

Nie ma niczego, co moglibyście skryć. Nie ma miejsca, gdzie moglibyście znaleźć kryjówkę, gdyż JA, JAHWEH, jestem tam. JA stworzyłem was, a MOJE oko zawsze na was patrzy. (Psalm 139)

Wybierzcie dzisiaj, któremu Bogu będzie naprawdę służyć, nie tylko waszymi ustami, ale i waszymi czynami, gdyż wasze czyny mówią głośniej, niż wasze słowa.

To samo bowiem, co widzicie w Izraelu, dzieje się z duchowym Izraelem. Jesteście bombardowani, pociski są wystrzeliwane z Piekła w celu waszego zniszczenia, unicestwienia. Jedynie poprzez Imię i przelaną Krew JAHUSZUA, waszego Jedynego, Wyłącznego MASZIJACH, możecie się ostać.

* * * * * * * Koniec Proroctwa * * * * * * *


Komentarz Elisabeth:

[Elisabeth rozpoczyna modlitwę] Dziękujemy Ci ABBA JAHWEH za te Słowa, które otrzymaliśmy niespodziewanie, w czasie gdy modliliśmy się o kolejną osobę w tarapatach, o tego, którego nazywamy naszym synem w JAHUSZUA. ABBA JAHWEH, wysławiamy CIĘ, oddajemy CI Chwałę, czcimy CIĘ, miłujemy i adorujemy! Och, ABBA JAHWEH, Oblubienica JAHUSZUA, naszego MASZIJACH, nawołuje: Prosimy, prosimy, prosimy, pozwól nam być godnymi tak, jak Henoch! Prosimy, pozwól nam opuścić tę ziemię ze świadectwem, że podobaliśmy się TOBIE! Nie ma w nas żadnego większego pragnienia, i ja mówię to nie tylko w swoim własnym imieniu, ale także w imieniu całej reszty Oblubienicy, która jest Święta wobec CIEBIE.

Bezbożność – my po prostu nie jesteśmy nią zainteresowani, nie jest ona dla nas atrakcyjna. Światowe rzeczy, pornografia, cały brud tego świata, narkotyki, alkohol – one nas nie pociągają. My mamy jedno pragnienie, jedno gorące pragnienie – pragnienie, które nie może zostać ugaszone; istnieje tylko jedno, więcej aniżeli pragnienie – aby sprawiać przyjemność naszemu Ukochanemu, aby zadowalać CIĘ, JAHWEH, aby zadowalać CIEBIE, JAHUSZUA ha MASZIJACH, i przynosić CI Chwałę, Cześć i Uwielbienie. Nie ma dla nas większego pragnienia niż to, żeby wiedzieć z całą pewnością, iż czynimy wszystko, co tylko możemy, poprzez Imię i Krew JAHUSZUA, naszego MASZIJACH, aby pokonać zło, pokonać grzech, aby nie dopuścić ich w najmniejszej części do naszego życia, a kiedy uczynimy cokolwiek, co się TOBIE nie podoba, aby szybko prosić o TWOJE przebaczenie i odwrócić się od tego, co CIĘ obraża. 

ABBA JAHWEH, TWOJA Oblubienica i ta Panna Obwieszczająca nawołują do CIEBIE oraz mówią: „Przyjdź JAHUSZUA, przyjdź!” Ten świat przypomina cuchnące szambo, jednakże tak długo, jak tu jesteśmy, chcemy jaśnieć blaskiem dla CIEBIE! Daj nam Namaszczenie, abyśmy mogli błyszczeć. Dałeś mi sen mówiący o tym, że ten świat jest niczym więcej jak tylko kupą gnoju, niczym więcej, jak tylko ściekiem. Tak to wygląda, kiedy spoglądasz na ziemię, z wyjątkiem skrzących się, drogocennych klejnotów, ukrytych w samym środku tego łajna, i my błyszczymy z ziemi dla CIEBIE.

Modlimy się nieustannie o to, abyśmy w dalszym ciągu byli godni w oczach JAHUSZUA, naszego MASZIJACH, nosić miano TWOJEJ Oblubienicy, tak, aby te ciała nie doświadczyły dotyku śmierci, tak, byśmy znaleźli się między tymi, którzy nazwani są TWOIMI pierwocinami z 14 i 7 rozdziału Objawienia, oraz abyśmy zostali porwani, aby spotkać CIEBIE w powietrzu. To jest pragnieniem naszych serc, chcemy błyszczeć dla CIEBIE. Och, prosimy, wypoleruj te klejnoty, gdyż powiedziałeś, że nimi właśnie jesteśmy – jesteśmy TWOIMI klejnotami. Prosimy, poleruj nas, abyśmy mogli błyszczeć dla CIEBIE jeszcze bardziej. Prosimy, nadaj nam takiego blasku, aby oślepiał on oczy wrogów. ABBA JAHWEH, my, Oblubienica JAHUSZUA - wierzę, że jestem jej częścią - prosimy CIĘ, abyś posłał naszych wrogów – tych, którzy szukają naszego zniszczenia, do Tłoczni Wina TWOJEGO Gniewu. Tutaj, na tej ziemi, poślij ich do Tłoczni Wina TWEGO Gniewu.

Ta Misja należy do CIEBIE, Alef i Taw [Komentarz: Hebrajskie litery Alef i Taw są odpowiednikami greckich Alfa i Omega; BÓG JAHWEH i JAHUSZUA mówią: „Ja Jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.” – Księga Objawienia 1:8, 21:6, 22:13]. RUACH ha KODESZ, ona należy do CIEBIE. ABBA JAHWEH, JAHUSZUA, drogocenna IMMAJAH RUACH ha KODESZ – ona jest WASZA. My WAM jedynie służymy. Pokażcie nam, w jaki sposób możemy przynosić WAM Chwałę, Cześć i Uwielbienie bardziej. Przemawiam teraz za wszystkich wiernych i prawdziwych. Pokażcie nam, jak możemy WAS bardziej zadowalać. Wskaż nam, ABBA JAHWEH, w jaki sposób możemy otrzeć łzy z TWOICH oczu, kiedy jesteś zraniony. Pokaż nam, ABBA JAHWEH, jak możemy CIĘ pocieszać. TY jesteś naszym TATĄ, TY jesteś naszym TATUSIEM, nie mamy żadnego innego.

Moje serce jest w tym momencie tak bardzo przejęte, gdy widzę jak upadają jeden za drugim ci, o których myśleliśmy, że nie upadną. Na pierwszy rzut oka wyglądali oni na Świętych, ale kiedy sięgnęliśmy głębiej… Kiedy zostali zdemaskowani, to jest tak, jak z owocem. I mam teraz wizję owocu, który wygląda, och, tak pięknie, ale kiedy wgryziecie się dość głęboko w ten owoc, to zobaczycie, że w środku jest zgniły, albo też znajdziecie w nim robaka. My widzieliśmy to, i ja widziałam to tak długo, że błagałam CIĘ: Czy naprawdę muszę dalej oglądać to pośród tych, którym wierzę, pośród tych, którym ufam?

Och, ABBA JAHWEH, ten ból, który nadszedł niczym bóle porodowe, jak również łzy, które zostały przelane nad tym, co działo się w Nowej Zelandii. Wołam: „Ileż więcej bólu będę jeszcze musiała znieść?” Patrzę na tych, których uznawałam za Świętych, i widzę, jak oni upadają na moich oczach. Tylko TY jesteś w stanie zawołać tę córkę marnotrawną z powrotem. [Komentarz: Mowa tu o niegdyś podążającej za JAHUSZUA kobiecie z Nowej Zelandii, która popadła w nieposłuszeństwo i świadomy grzech. Czytaj więcej na ten temat w Proroctwie 114.] Tylko TY jesteś zdolny, ABBA JAHWEH, tchnąć życie w to dziecko, które umarło. I tak, jak użyłeś dawnego Eliasza, aby tchnąć życie z powrotem w to dziecko, (1 Księga Królewska 17:17-24) a mnie nazwałeś SWOIM nowym Eliaszem, to ja proszę, aby to nowe Proroctwo tchnęło życie w to dziecko z powrotem, pragnienie by być Świętą, nie tylko słowo pokuty płynące z jej ust, ale odwrócenie się od zła, które prowadzi ją prosto do padołu piekielnego i ciągnie za nią całą jej rodzinę.

ABBA JAHWEH, proszę, abyś użył mnie w taki sam sposób, w jaki użyłeś dawnego Eliasza, abyś ułożył moje ciało na tych, których nazywamy naszymi synami i naszymi córkami w JAHUSZUA. Proszę CIĘ, tchnij życie w tych, którzy zaczynali swoją drogę podążając za TOBĄ, którzy pragnęli Świętości, którzy walczyli przeciwko grzechowi. Proszę CIĘ, ABBA JAHWEH, abyś użył tego Nowego Eliasza. Niechaj to Słowo tchnie w nich życie, życie w większej determinacji do tego, aby porzucić grzech, porzucić szatana, porzucić zło, porzucić wszystko, co powoduje TWOJE niezadowolenie. Te słowa właśnie teraz wkładasz w moje serce, abym wznosiła je w modlitwie, gdyż ja wiem, że to są TWOJE Słowa, ponieważ ja bym czegoś takiego nigdy nie powiedziała, ani o tym nie pomyślała. Użyj teraz tego ciała, aby ich okryć. Użyj teraz tych słów, aby tchnąć w nich życie. Użyj teraz tych słów, aby mogli usłyszeć prawdę, uwierzyć prawdzie, a Prawda ich wyzwoli. TWOJE Słowo mówi bowiem: „Świętymi bądźcie, jak JA Jestem Święty.” (1 List Piotra 1:16) TY nie powiedziałbyś nam, abyśmy czynili to wszystko, jeśli byłoby to niemożliwe.

Dziękuję CI za wysłuchanie mojej modlitwy. Nasz umiłowany syn, który zboczył na manowce – dziękuję CI za przyprowadzenie go z powrotem, niczym syna marnotrawnego. Dziękuję CI ABBA JAHWEH.

Co do tych, którzy nigdy nawet nie zaprosili CIĘ, JAHUSZUA, do swoich serc, oni nie wiedzieli, w jaki sposób CIEBIE zaprosić. Dziękuję CI, że to Słowo da im dzisiaj pragnienie i otworzy ich oczy, i opadną z nich łuski, a wosk zostanie usunięty z ich uszu, i zaczną słyszeć duchowo, a fizycznie będą widzieć, a także zostaną uwolnieni i oddadzą swoje życie TOBIE JAHUSZUA MASZIJACH, tak byś mógł wieść TWOJE życie w nich.

To jest to, o co ja proszę. Używaj tej Misji w większym stopniu, aniżeli kiedykolwiek przedtem, i w czasie, który my – ludzie – oznaczamy jako rok 2009, używaj jej dla SWOJEJ Chwały. Dzięki CI, ABBA JAHWEH. Dzięki CI, dzięki CI, dzięki CI.

Wypowiedziałam to pod Namaszczeniem RUACH ha KODESZ, mojej Drogocennej IMMAJAH, mojej MAMY MĄDROŚĆ. I wierzę z całego serca, że nasza praca nie jest daremna. Pozwól nam słyszeć Słowa od CIEBIE. Pozwól nam słyszeć. Pozwól nam wiedzieć. Pozwól nam wiedzieć jak wielu zostało pozyskanych tym Słowem dla Chwały JAHUSZUA, naszego MASZIJACH.

Wy spośród marnotrawnych synów i córek – ABBA JAHWEH woła was dziś z powrotem. Powróćcie do domu. Powróćcie do domu. Ten świat nie jest waszym domem. Nie pozwólcie grzechowi kusić was już więcej. Nie pozwólcie bezbożności kusić was już więcej. Powróćcie do domu. ABBA JAHWEH wzywa was poprzez przelaną Krew JAHUSZUA, naszego MASZIJACH. Marnotrawni synowie i córki, powróćcie do domu. Niechaj wasze świadectwo przyniesie Chwałę JAHUSZUA, naszemu MASZIJACH. Pamiętajcie, że z każdym świadectwem nadejdą testy o wszystkich poziomach trudności, i od razu po tym, gdy zdacie jeden, to JAH podda was następnemu, ale na pewno jest to warte trudu!

Amen


Wypowiedziane poprzez Apostoł Elisabeth Elijah 4 stycznia 2009 roku.

Jeśli to Proroctwo jest dla was błogosławieństwem, to proszę napiszcie i dajcie znać.

 

Adresy E-mail do korespondencji:

revholyfire@yahoo.co.uk
[email protected]com

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

proroctwanaczasykonca@hotmail.com


 

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com