Proroctwo 105

 

JA, JAHWEH, MÓWIĘ: W 2009 WSTRZĄSNĘ WSZYSTKIM, CO MOŻE BYĆ WSTRZĄŚNIĘTE!

Powiedziane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) poprzez Apostoł Elisabeth Elijah 29-go grudnia, 2008 roku.

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH we wczesnych Proroctwach. 

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz Elisabeth:

To prorocze Słowo zostało nam dane, jako część osobistego Słowa dla nas. JAHWEH powiedział, aby zamieścić na internecie tą część tego Słowa na 2009 rok dla JEGO Wiernych i Prawdziwych.

Koniec komentarza

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

W 2009 JA wstrząsnę wszystkim, co może być wstrząśnięte. Jeśli nie jesteście zbudowani na solidnej Skale, to będziecie zbudowani na tonącym piasku! To będzie tak, jakby to były ruchome piaski i będziecie tonąć.

JA sprawdzam MOJĄ Oblubienicę.

Kiedy JA powiedziałem wam, abyście szli – wy poszliście. Wy nie powiedzieliście: Ależ, dlaczego mamy iść? Ale wy po prostu posłuchaliście.

JA jestem Naczelnym Dowódcą. Wy macie nie kwestionować MOICH poleceń!

Wy macie iść tam, gdzie JA mówię wam: Idźcie!

Wy macie pozostawać tam, gdzie JA wam mówię: Pozostańcie!

Wy macie iść, kiedy JA mówię: Idźcie!

Wy macie biegnąć, kiedy JA mówię wam: Biegnijcie!

Wy macie mówić, kiedy JA mówię: Mówcie!

Wy macie zamilknąć, kiedy JA mówię: Milczcie!

Wy macie walczyć, kiedy JA mówię: Walczcie!

Wy macie być w spokoju, kiedy JA mówię: Bądźcie w spokoju!

Nigdy nie mówcie: „Ja czegoś nie uczynię” gdyż JA, JAHWEH, wprawię was w zakłopotanie.

Nie zakładajcie, że znacie MOJĄ Wolę. W zamian poznajcie MOJĄ Wolę!

Dla Wiernych i Prawdziwych: To są Słowa, które JA wam daję na 2009 rok i chociaż nie ma jeszcze roku 2009, ta część będzie zamieszczona na Internecie dla świata.

Tylko poprzez Imię i przelaną Krew JAHUSZUA waszego MASZIJACH będziecie mogli stać!

Ponownie JA mówię: Wszystko i cokolwiek, co tylko może być wstrząśnięte, pozostanie wstrząśnięte! A więc bądźcie przygotowani już teraz! JA was ostrzegam w 2008!

Nie przyjmujcie nic za oczywiste!

Nie przyjmujcie waszej wody za rzecz oczywistą!

Nie przyjmujcie waszego pożywienia za rzecz oczywistą!

Nie przyjmujcie waszych zarobków za rzecz oczywistą!

Nie przyjmujcie waszego domu za rzecz oczywistą!

Nie przyjmujcie waszej rodziny za rzecz oczywistą!

A rodziną są ci, którzy należą do Ciała JAHUSZUA HA MASZIJACH.

Gdyż przekonacie się, że wasi najwięksi wrogowie mogą się znaleźć w waszych domostwach – ci z waszej własnej krwi, ale nie z Krwi JAHUSZUA HA MASZIJACH!

To jest wasza prawdziwa rodzina! To są ci, którzy was nie zdradzą!

Zbliżacie się teraz jakby do dnia Holokaustu. Uczcie się lekcji dobrze od tych, którzy przeżyli, którzy nie zostali złapani.

Wasza lojalność jest do JA, JAHWEH, a nie do praw człowieka! Jeśli one nie zgadzają się z tym, co JA mówię, to wyrzućcie je! (Dzieje Apostolskie 5:29)

Wy wiecie, co mówi Słowo, gdyż JA powiem wam, abyście czynili to, o czym nie myślicie; JA powiem wam abyście powiedzieli to, o czym nie myślicie; JA ukryję was sposobem, o którym nie myślicie.

 

******** Koniec Proroctwa ********

Komentarz Elisabeth:

Obrażając niektórych i uświęcając innych,

Dane waszej Siostrze w JAHUSZUA HA MASZIJACH dnia 29-go grudnia, 2008 roku.

Apostoł Elisabeth Elijah

Adresy E-mail do korespondencji:

revholyfire@yahoo.co.uk

amightywind[email protected]com

 

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

 

proroctwanaczasykonca@hotmail.com

 

 

 

www.amightywind.com / www.almightywind.com

www.amightywind-proroctwa.com

 Wersety z Pisma Świętego dotyczące Wniebowzięcia

 

Druga Księga Królewska 2:11

 

Pierwszy List do Tesaloniczan 4:17

 

Księga Izajasza 40:31

 

Księga Malachiasza 4:2

 

Ew. Św. Mateusza 25:1-13

 

List Św. Judy 14-15

 

Ew. Św. Mateusza 13:24-30, 41-43, 47-50

 

Ew. Św. Mateusza 20:8-16

 

Ew. Św. Mateusza 21:40-44

 

Ew. Św. Mateusza 22:1-14

 

List do Hebrajczyków 11:5