Proroctwo 104

UWAŻAJ ŚWIECIE NA DYKTATORA DYKTATORÓW!

Powiedziane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) poprzez Apostoł Elisabeth Elijah 24-go listopada, 2008 roku.

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH we wczesnych Proroctwach. 

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz Elisabeth:

Umiłowane skarby JAHUSZUA HA MASZIJACH – JAHUSZUA Deptacze Demonów, wy którzyście zostali wybrani, aby być modlitewnymi orędownikami tej Misji. Ja czytam każdy wasz wpis na głos mojemu umiłowanemu mężowi ze łzami lecącymi mi po policzkach, i czasami ledwo co mogę mówić. Ja odczuwam waszą miłość połączoną z wieloma e-mailami przesłanymi przez innych, listami miłości i wdzięczności za to, co ta Misja reprezentuje, i co czynimy. I ja otrzymałam następujący proroczy Przekaz. Te słowa waszej miłości i Namaszczenia doprowadziły do narodzenia się Proroctwa 104. Wy jesteście tacy wyjątkowi, że słowa nie oddadzą mojej wdzięczności dla każdego z was.

Koniec komentarza

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

Umiłowana Elisabeth, ci, którzy mają tę Misję za błogosławieństwo są twoimi umiłowanymi duchowymi dziećmi, tymi, którzy wynoszą twoje imię przed ABBA JAHWEH, którzy pomagają nie tylko w niesieniu ciężarów tej Misji, ale i pomagają w niesieniu twoich ciężarów i zwalczają wrogów tej Misji, którzy są wrogami JAHWEH. Uważaj! Niektórzy z tych wrogów przychodzą jak wilki w owczej skórze, szukający, kogo by tu pożreć. Te wilki są posłane przez złowrogiego pasterza szatana i oni są posłani w jednym celu, aby zniszczyć ciebie, Elisabeth, i aby zniszczyć tę Misję.

Te wilki rozpowiadają kłamstwa oczerniające ciebie, Elisabeth. Ich owoc jest zgniły i jest smrodem dla MOICH Nozdrzy! Chociaż niektórzy śmią MNIE nazywać Panem, ale poprzez ich czyny udowadniają, że JA nie jestem ich Panem. JA powiem im: “Odejdźcie ode MNIE wy, którzy dopuszczacie się nieprawości, gdyż JA was nigdy nie znałem!” (Ew. Św. Mateusza 7:23)

Pamiętajcie, że to jest ABBA JAHWEH, który zemści się na wrogach wszystkich MOICH Świętych Dzieci, gdyż oni walczą nie przeciw wam, zwykłym osobom, ale walczą przeciw JAHWEH.

Uważajcie wy wszyscy, którzy atakujecie tą Świętą Misję! Z każdym atakiem przeciw tej Misji, to jest tak jakby wtykać igłę w oczy JAHWEH!

Nie ma nic, co można by porównać z wielkim gniewem i z furią ABBA JAHWEH, gdyż one podtrzymują płonący piekielny ogień i podtrzymują palenie się Jeziora Ognia na wieczność!

Tych, którzy błogosławią tę Misję, tych JA nazywam twymi duchowymi dziećmi, Elisabeth, a ich wiek nie ma znaczenia, gdyż ty jesteś, jako duchowa matka i ich mentorujesz. Ty jesteś użyta do wypowiadania i siania MOICH Namaszczonych Słów Życia w ich umysły, ciało, ducha i dusze. Twoja duchowa rodzina tak cię miłuje i respektuje jak nie może żadna biologiczna rodzina, chyba, że oni czczą ABBA JAHWEH, JA, JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, oraz cenną „DUCHA ŚWIĘTEGO”! Ty masz to wspólne ze wszystkimi, którzy to czynią. MÓJ DUCH przyciągnął każdego z was do tej Misji dla MEGO BOŻEGO celu.

Teraz, Elisabeth, JA dzielę się MYMI ziemskimi bogactwami z tobą – MOIMI Świętymi Dziećmi, którzy są MOIMI najcenniejszymi Klejnotami. Żyją świątobliwie, ponieważ chcą być miłymi dla JAHWEH i nie przynosić MNIE wstydu.

Umiłowane Dzieci, kontynuujcie trwanie w JA, JAHUSZUA, waszym MASZIJACH, a JA będę kontynuował trwanie w was i na zawsze w Niebie będziecie rezydowali ze MNĄ!

Umiłowani, wy nie macie się, co obawiać, że ktokolwiek będzie oddawał cześć MOJEJ Oblubienicy, gdyż ten świat odrzuci, będzie prześladował i będzie nienawidził MOJĄ Oblubienicę tak, jak nienawidzą MNIE bezbożni! – Tak, jak oni nienawidzą wszystko, co jest Święte!

Zapamiętajcie to na zawsze, że tylko fałszerze, którzy nie są MEGO DUCHA są czczeni! MOJA prawdziwa Oblubienica nigdy nie pozwoli na to!

Uważajcie na fałszerza, którym jest amerykański nowo wybrany prezydent, który nic nie zrobił, a pomimo to poprzez kontrolę umysłu mas ludzkich, hipnozę i manipulację umysłami poprzez same mówione słowa, słowa napisane przez innych, podobnie jak Hitler jest czczony, a nikt nie może zrozumieć, dlaczego.

Oj, Ameryko, pamiętajcie ten proroczy Sen JA objawiłem poprzez Elisabeth o powstającym Hitlerze!

A więc świecie, miejcie się na baczności przed dyktatorem dyktatorów, gdyż ten sam duch, który prowadził Hitlera jest tym samym duchem, który ponownie będzie kierował Waszyngtonem, D.C.

Zostaliście ostrzeżeni!

Kiedy będziecie widzieli osobę i jemu będzie oddawana cześć i będzie porównywany do JA, JAHUSZUA, wiedzcie, że to jest fałszerz posłany przez szatana, aby drwić ze MNIE!

Rządy w rozmaitych częściach świata stosują w praktyce na masach ludzkich rozmaite metody kontroli umysłu, rozmaitymi sposobami i rozmaitymi metodami.

Wszystko to po to, aby przygotować dla tego nazywanego fałszywym prorokiem i tego nazywanego antychrystem!

MOJE Święte dzieci nie są oszukane i nie będą czcić fałszerza – oni udzielą napomnienia i ostrzegą przed tym fałszerzem.

Wszyscy z was, którzy zbieracie się w tej Misji, zostaliście doprowadzeni tutaj, aby pożywiać się na zielonych pastwiskach (Psalm 23) jako MOJE owieczki i baranki. Wszyscy z was tutaj, będziecie rosnąć duchowo, podczas, gdy otrzymujecie prawdy znalezione tutaj.

Przedłóżcie JA, JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, na pierwszym miejscu w waszej miłości i życiu, i miłujcie jeden drugiego, tych, którzy mają w ich wnętrzu MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO!

Wy jesteście MOIMI cennymi owieczkami i barankami, a JA jestem JAHUSZUA, wasz DOBRY PASTERZ (Ew. Św. Jana rozdział 10). MOJE owieczki znają MÓJ głos i JA przekazuję przez MOJĄ Pannę Obwieszczającą MOJE Przekazy. I to jest, dlaczego wy wszyscy zostaliście powołani do tej Misji. To jest wasze zielone pastwisko, gdzie wy jecie duchowe pożywienie z Nieba i pijecie Nowe Wino tak, jakby to była woda.

JA jestem JAHUSZUA, wasz MASZIJACH, i wszystkie te Słowa odnoszą się do wszystkich tych, którzy uważają tę Misję za błogosławieństwo, i do MOICH umiłowanych, którzy błogosławią tę Misję będąc pomocnikami.

JA mówię Słowo miłości i wdzięczności zwłaszcza do tych nazywanych “JAHUSZUA Deptaczy Demonów”, MOICH modlitewnych orędowników z linii frontowych, jak żadnych innych orędowników.

JA mówię Słowo wdzięczności i miłości MOIM tłumaczom, którzy biorą te Proroctwa i Przekazy i tłumaczą je na rozmaite języki.

JA mówię Słowo miłości i wdzięczności dla tych, którzy wiernie wspierają tę Misję z ich dziesięcinami i darami. Wy, którzy jesteście błogosławieństwem dla tej Misji, będziecie błogosławieni w wielkim stopniu, jako, że wywyższacie imię tej Misji i modlicie się o błogosławieństwa dla wszystkich, którzy w niej służą i są potężnymi wojownikami w MOIM Imieniu, i walczą na pierwszych liniach frontu, napominając oczerniających kłamców, i prowadzą duchową wojnę przeciw wrogom tej Misji, i bronią wszystkiego tego, co jest Święte.

Wielkie będą wasze nagrody, które pójdą za wami do Nieba!

JA, JAHUSZUA, wasz MESJASZ, obiecuję wam, że JA nigdy was nie opuszczę ani nie porzucę! Wy nie będziecie głodować, pragnąć, czy też bez schronienia. Wy będziecie okryci tak, jak małe kurczęta na Dłoni MOJEJ Ręki, ukryci i zabezpieczeni, podczas, gdy będziecie kontynuować odkładanie cielesnych pożądań i będziecie chodzić w MOIM DUCHU ŚWIĘTYM, w posłuszeństwie MOJEMU Pismu Świętemu z miłości i wdzięczności większej aniżeli strach.

 

******** Koniec Proroctwa ********

Komentarz Elisabeth:

Obrażając niektórych i oświecając innych,

Dane waszej Siostrze w JAHUSZUA HA MASZIJACH dnia 25-go Listopada, 2008 roku.

Apostoł Elisabeth Elijah

Jeśli to Proroctwo jest błogosławieństwem dla państwa, to proszę mi dać znać.

Adresy E-mail do korespondencji:

revholyfire@yahoo.co.uk

amightywind[email protected]com

 

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

 

proroctwanaczasykonca@hotmail.com

 

 

 

www.amightywind.com / www.almightywind.com

www.amightywind-proroctwa.com

Wersety z Pisma Świętego dotyczące Wniebowzięcia

 

Druga Księga Królewska 2:11

 

Pierwszy List do Tesaloniczan 4:17

 

Księga Izajasza 40:31

 

Księga Malachiasza 4:2

 

Ew. Św. Mateusza 25:1-13

 

List Św. Judy 14-15

 

Ew. Św. Mateusza 13:24-30, 41-43, 47-50

 

Ew. Św. Mateusza 20:8-16

 

Ew. Św. Mateusza 21:40-44

 

Ew. Św. Mateusza 22:1-14

 

List do Hebrajczyków 11:5

 

Wersety z Pisma Świętego dotyczące mówienia “Językami”.

 

Ew. Św. Marka 16:17

 

Dzieje Apostolskie 2:4, 11

 

Dzieje Apostolskie 10:46

 

Dzieje Apostolskie 19:6

 

Pierwszy List do Koryntian 12:10, 28, 30

 

Pierwszy List do Koryntian 13:1

 

Pierwszy List do Koryntian 14:5-6, 18, 21-23, 39